Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1311 postów 20735 komentarzy

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Przeciw Dmowskiemu. Polska Racja Stanu

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dmowskiego uważam za jednego z „większych” i ważniejszych dla Polski myślicieli XX wieku. Jego prace są bazą kształtowania poczucia polskości jako odrębności kulturowej.

 
Jednak odrzucam te idee jako  DEPRECJACJUJĄCE polskość i prowadzące w ślepy zaułek – nie kształtują koncepcji organizacji życia społecznego  nieantagonistycznie zarówno w stosunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
 
Trzeba zaznaczyć, że temat jest bardzo trudny i wymaga skupienia. Dość długo „zbierałem” się do ułożenia tych zależności w zwięzłej postaci, a i to, już w trakcie końcowych przemyśleń, temat poszerzał się o kolejne wątki istotnie naświetlające problematykę. Proszę zatem Czytelnika o stosowną uwagę i „panoramiczne” postrzeganie.
 
Koncepcje narodowe Dmowskiego są ważnym czynnikiem w kształtowania świadomości narodowej i budzenia patriotyzmu. Jednak ich „zasięg” ogranicza się do roli Polski jako elementu wspólnoty katolickiej.
Wyraźniej – są to idee „wewnętrzne” Cywilizacji Katolickiej – w znacznym stopniu utożsamiane przez Konecznego z Cywilizacją Łacińską. Polska miałaby być, w tym kontekście katolicka, a polskość to tylko lokalna odmienność kulturowa o charakterze folklorystycznym.
Znamienne zdanie: „Polakiem jestem i mam z tej racji polskie obowiązki”(piszę z pamięci i być może jest to parafraza), ma u Dmowskiego podtekst, że Polak ma być katolikiem i swą odmienność wyrażać przy nadrzędności idei katolickich.
 
Na tym tle koncepcja współpracy z Rosją, gdzie Polska miałaby być częścią Rosji (pierwotnie Cesarstwa Rosyjskiego), o odmienności kulturowej i z dużą autonomią – nie wydaje się możliwa realizacyjnie; odrębne systemy organizacyjne i odmienna religia – to z zasady musiałoby być polem nieustających konfliktów.
 
W swej koncepcji Dmowski zakładał „wyższość” kulturową Polaków, co pozwoliłoby na ekspansję kulturową na wschód i zwiększanie oddziaływania, czyli polonizację terenów wschodnich – przynajmniej w granicach Rzeczypospolitej.
Nie wydaje się, aby mogło to być akceptowane przez Rosjan. Świadczy o tym wysunięta względem Dmowskiego sugestia,, aby w zamian za zwiększoną autonomię Królestwa Polskiego oderwać odeń Chełmszczyznę. Już to wskazuje, że istniały antagonizmy nie do przezwyciężenia, które z czasem musiałyby się silnie uzewnętrznić.
 
W sumie – nie da się pogodzić tej koncepcji współżycia z Rosją przy zachowaniu przynależności do Kościoła Katolickiego; zawsze będzie istniała próba ekspansji bądź jednej, bądź drugiej strony.
W tych uzależnieniach należy rozpatrywać oskarżenia KRK o prozelityzm po rozpadzie ZSRR i brak zgody na wizytę JPII w Rosji. (Deklaracja Cyryla i polskich biskupów – to próba przełamywania barier).
 
Zasługi Dmowskiego dla odzyskania niepodległości w czasie Konferencji w Wersalu są niewątpliwe. Pamiętać jednak należy, że istotną rolę odegrał w tym Paderewski, którego wpływ na Wilsona miał wielkie znaczenie. Bez tego waga słów Dmowskiego w starciu ze stanowiskiem delegacji angielskiej nie byłaby duża.
 
Czy obecnie można reaktywować narodowe  idee Dmowskiego i dostosować je do współczesności?
Pewną próbą były prace Jędrzeja Giertycha – jednak także one skażone są „grzechem” ekspansji. To nie ta droga.
 
Wydaje się, że jedynym kierunkiem jest powrót do idei Rzeczpospolitej, którą należy traktować jako ideę cywilizacyjną o „charakterze” równorzędnym z Cywilizacjami sąsiednimi, czyli Katolicką, Turańską, Bizantyńską i Żydowską, bo z wpływami  tych cywilizacji mamy do czynienia na terenie Polski.
Koniecznym więc jest odrzucenie „parasola cywilizacyjnego” tych idei cywilizacyjnych. I to wcale nie znaczy, że mamy odrzucić wartości, które leżą u podstaw katolicyzmu. Jednak nawiązanie winno tyczyć wartości, a nie systemu organizacyjnego.
Jest faktem, że do katolicyzmu jest nam najbliżej, a często nawet twierdzono, że nastąpiło pełne zespolenie. Daje się jednak zauważyć coraz większy rozdźwięk między poczuciem polskości a katolicyzmem.
Jednocześnie nie można pomijać wpływów pozostałych cywilizacji; obecnie można twierdzić, że następuje próba „zjudaizowania polskości”. Tak, jak próbuje się ustanowić „nierozerwalny” związek Polak – katolik, tak też bardzo często za Polaków podają się osoby pochodzenia żydowskiego. Również wpływy rosyjskie są w Polsce mocno akcentowane, a o niemieckich chyba nawet nie ma co wspominać.
 
Zatem – nie odrębność kulturowa w ramach katolicyzmu może być rozwiązaniem, a odrębność cywilizacyjna. I w tym sensie koncepcje Dmowskiego  deprecjonują polskość redukując ją do roli narodowego folkloru katolickiego.
 
O kształtowaniu relacji na bazie Cywilizacji Polskiej – w kolejnych notkach. Tu dodam jedynie uwagę o porównaniu dwóch ważnych postaci – Dmowskiego i Piłsudskiego.
Można wykazać, że Piłsudski opierał się na poczuciu polskości wynikającym z tradycji Rzeczypospolitej, gdy Dmowski swoje odniesienia bazował na Konstytucji 3 Maja, która była swoistym zamachem stanu likwidującym ustrój Rzeczypospolitej.
 
Polskość to sposób organizacji współżycia społecznego, a nie wąsko pojmowany nacjonalizm.
 
Koncepcje podobne tym, które głosił Dmowski tyle, że z „wiodącą rolą” Niemiec – propagował Stadnicki. Są równie błędne.
Z kolei przynależność do UE – to zmieszanie opcji żydowskiej z niemiecką; oparcie na wartościach judaizmu przy niemieckiej organizacji.
 
Może budzić zdziwienie łatwość z jaką włączyliśmy się w struktury europejskie. Trzeba zaznaczyć jednak, że zdradliwą rolę odegrał w tym przypadku Kościół Katolicki, gdy z ambon , w dniu głosowania, padły słowa zachęcające do akcesu.
Pewnym usprawiedliwieniem może być to, iż pierwotne założenia UE bazowały na zasadach powstawania unii polsko-litewskiej. Niestety „lizbona” to swoisty zamach stanu na ten ustrój wspólnoty.
Efektem jest, że państwa uczestniczące w UE znalazły się w identycznej sytuacji, jak kraje katolickie względem Cywilizacji Katolickiej: mają wytracać poczucie odrębności, aby stać się jedną „jednym narodem europejskim”.
Czy takie stanowisko można zaakceptować na bazie polskich doświadczeń?
Polska „uległa” idei Cywilizacji Katolickiej uznając, że we wspólnocie opartej na fundamencie Ewangelii, gdzie bazowe wartości są tożsame, łatwiej osiągnąć cel końcowy – nieantagonistyczne zasady współżycia wspólnoty. Zwłaszcza, że idea wydawała się być uniwersalną. Z czasem, powoli zmieniano niektóre elementy i obecnie można stwierdzić, iż struktura wspólnoty katolickiej jest identyczna z żydowską, a wartości także są zgodne z judaistycznymi; w ogólnym wydźwięku – sprzeczne z nauką Chrystusa.
 
Droga UE – jest identyczna tylko bardziej wyeksponowane uzależnienie od wartości materialnych. Te zaś w odniesieniu cywilizacyjnym ZAWSZE mają wpływ degeneracyjny, co skutkuje upadkiem. W efekcie, o ile wspólnota katolicka ( w tej doktrynie, którą można określić jako Cywilizacja Katolicka),  przetrwała około 400 lat aby wejść w stadium schyłkowe, to w  UE znamiona rozkładu pojawiły się już po około 50 latach. Jest to zatem „słaba” idea o małym stopniu spójności.
 
Kończąc temat.
Z porównań cywilizacyjnych wynika, że koncepcje Dmowskiego sytuujące Polskę wewnątrz wspólnoty katolickiej (ideowo) a organizacyjnie w połączeniu z Rosją,  nie mogą być podstawą dla projektów przyszłości już to z racji tego, że sama wspólnota katolicka przeżywa kryzys, a Rosja nie może tolerować takiej odrębności.
Mało. Każde sytuowanie polskości, jako odrębności li tylko kulturowej, wewnątrz innych wspólnot cywilizacyjnych (niemieckiej, żydowskiej, czy zachodnioeuropejskiej), będzie prowadzić do likwidacji polskości.
Jedynym zaś sposobem jej zachowania i rozwoju jest rozwijanie i kształtowanie instytucji życia publicznego w oparciu o ideę Cywilizacji Polskiej.
Wąsko, „podcywilizacyjnie” rozumiana idea narodowa jest sprzeczna z Polską Racją Stanu.

KOMENTARZE

 • @autor
  "Również wpływy rosyjskie są w Polsce mocno akcentowane, a o niemieckich chyba nawet nie ma co wspominać. "

  Może Pan wypunktować owe wpływy rosyjskie "mocno akcentowane"?

  O co Panu chodzi w zdaniu : " a o niemieckich chyba nawet nie ma co wspominać."?
  Proszę o rozwinięcie.
 • ---------- przekroczył Pan RUBIKON
  -- już jestem spokojna :) - CYWILIZACJA POLSKA nabiera cech POLSKIEJ RACJI STANU
 • Czy Dekalog Panu przeszkadza...
  w życiu społecznym, politycznym itd?
  Przecież w tym że Polska miałaby byc katolicka o nic innego nie chodzi, jak tylko i wyłącznie by nie grzeszyc złodziejstwem, zabijaniem, kłamstwem, cudzołóstwem itd, itd. Czyli by przestrzegac tych podstawowych zasad Dekalogu.
  Przecież teraz właśnie w Polsce mamy taką sytuację, że w obliczu prawa kradnie się i to nie jakieś tam drobne, zabija się(przeciwników politycznych, ale i np nienarodzonych), w szkole dzieci uczy się "brandzlowania się" i zabawiania cipką (to są cytaty z podręcznika dla gimnazjum) a o cudzołóstwie (nachalnie propagowanym i powszechnie obecnym) i kłamstwach polityków, mediów itd to szkoda nawet pisac. Czy o taką właśnie wolnośc od Katolicyzmu, Deklogu Panu chodzi?
 • @Arjanek 16:25:14
  Proszę jaśniej. Jestem i wielbicielem (za odwagę w uformowaniu nowej idei), i krytykiem Konecznego ( za błędy we wnioskowaniu).
  A zatem?
 • @Maciej Piotr Synak 17:03:46
  Rozwinięciem jest np. to, że każdy system w okresach zagrożenie przyjmuje formę wodzowską, czyli kieruje się ku turańszczyźnie.
  Są też silne wpływy tzw. państwowców, gdzie element bizantyński jest wyraźnie akcentowany, a to już gestia niemiecka.
 • @ninanonimowa 18:11:33
  Cywilizacja Polska powinna (ma) kształtować Polską Rację Stanu.
 • @Jan Paweł 18:13:16
  Miesza Pan pojęcia z różnych poziomów uogólnienia.
  Tak się nie da poważnie dokonać porównania.
  Dekalog mi nie przeszkadza jako element pomocniczy dla kształtowania relacji społecznych.
  Jednak jako tzw"Prawo Boże" - jest nie do przyjęcia. O tym pisałem np. wskazując różnicę cywilizacyjną między personalizmie opartym o Prawdę i przeciwstawną - opartą o dobro.

  To, co proponuję to dużo większy zakres wymogów niż to, co wynika z "prawa grzechu", na którym oparta jest doktryna KRK.
  Nie dla ułatwień i wygody anarchistów kształtuję zasady CP.
 • @LordConqueror 19:35:14
  Widzę, że nie rozumie Pan istoty problemu - czyli nie rozróżnia personalizmu opartego o Prawdę i opartego o dobro.
  Ja o tym pisałem i nie mam zamiaru się powtarzać.
  Jeśli zrozumie Pan tę różnicę - to zrozumie Pan moją krytykę Dmowskiego.
 • @LordConqueror 20:39:46
  Niedawno pisałem, że europejska myśl filozoficzna zatoczyła koło i przydała dobru cechy prawdy.
  Tyle, że wtedy nie ma potrzeby dokonywać analiz opartych na dobru - bo "brzytwą Okhama" dobro należy odciąć.

  Ci, którzy manipulują pojęciem dobra i nadają mu cechy bytu - to fałszerze.
  Dobro, jako byt niezależny wprowadził judaizm (już w 4 akapicie Księgi Rodzaju). Każde więc odwołanie do dobra w takim kontekście jest judaizowaniem, którego podstawą jest z kolei dualizm.
  Dobro/zło - to jeden z wyznaczników dualizmu.
 • @LordConqueror 21:20:05
  Arystoteles rozwijał rozumienie dobra w sposób właściwy. Dopiero dodanie do tego elementu judaistycznego wprowadziło zmieszanie.
  Błędne jest twierdzenie Akwinaty, że miłość jest przyleganiem do dobra.
  Z wymienionych transcendentaliów należy odrzucić dobro, gdyż , jak pisałem, należy względem dobra zastosować brzytwę Okhama.
  Kiereś, ale i inni ze szkoły lubelskiej nie potrafią odejść od starych , błędnych twierdzeń.
 • ważne zdanie nt. Dmowskiego
  https://www.youtube.com/watch?v=GAzEJt8rSCY
 • @LordConqueror 22:11:26
  Kilka razy podawałem definicje miłości.
  jak widzę - bez rozumienia i osób jak Pan.
  Jak zatem prowadzić dyskusję?
  To bez sensu.
 • ---------------- tak sobie bez związku :))
  --- dobro/ miłość / piękno itd.---[ jak tu rozmawiać z ślepym o kolorach ]
 • Mr. Lord_Conqueror 22:31:13. Wronki
  .
  -----Ważne aby powstała alternatywna idea współżycia !? - zastanawial sie Müller czytajac szyfrogram Inkwizytora *
  Królik domowy- Oryctolagus cuniculus f. domesticus - usmiechal sie tajemniczo przygladajac sie zalotnie pograzonemu w myslach gestapowcowi .

  *--Pan Krzysztof J. Wojtas alias Inkwizytor .

  P.s. Leszcz Mariana krötka Piłka
  http://www.polishclub.org/2014/01/02/marian-pilka-dziedzictwo-dmowskiego/
 • Pol­scy siat­ka­rze mi­strza­mi świa­ta !!!
  Bia­ło-Czer­wo­ni po­ko­na­li w ka­to­wic­kim Spodku Bra­zy­lię 3:1 (18:25, 25:22, 25:23, 25:22) i po raz drugi w hi­sto­rii - po wspa­nia­łym spek­ta­klu - wy­wal­czy­li złoty medal.
  Po­przed­nio ta sztu­ka udała nam się równo 40 lat temu. Pod­opiecz­ni tre­ne­ra Ste­pha­ne'a An­ti­gi prze­rwa­li wspa­nia­łą serię Can­rin­hos, któ­rzy zdo­by­wa­li trzy złote medal z rzędu.
  Bo­ha­te­rem fi­na­łu był Ma­te­usz Mika, który ro­ze­grał mecz życia.
 • @Max von Stirlitz 23:45:29
  -------------W GÓRĘ SERCA i kielichy :::))))))))))))))))))))
 • @LordConqueror 23:57:47
  -tu się zgadzam ! ZOSTAWMY Dmowskiego z jego wielkością - jego życie i jego dorobek !
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:22:33
  Przepraszam za wtręt -jakby trochę Lord ma rację . Dmowski żył / epokę za nami / zostawmy jego dorobek , bez uwspółcześniana.

  Pan tworzy swój własny !- rubikon przekroczony ! WYZWOLIŁ się Pan .
 • @LordConqueror 00:29:13
  -------AGENT NIEMIECKO- CHAZARSKI -kojarzy mi się z rzekomą cywilizacją łacińską . Koneczny żył w prehistorii ! .

  http://www.youtube.com/watch?v=VQxQsNJJnXc
 • @LordConqueror 01:13:32
  ---pokaż mi cywilizację łacińską ! - rozmawiasz z nią ? -- ja PREHISTORIA SŁOWIAŃSKA właśnie do Ciebie piszę :))

  Ps. dobranoc
 • Cywlizacja Slowianska...assymilujaca kultury chrzescijanskie!
  DO LACHÓW
  Gdyśmy byli kozakami,
  unii zaś nie było wcale,
  żyło nam się doskonale.
  Brataliśmy się z Lachami
  dumni wolą i stepami.
  Kwitły sady i dziewczyny,
  jako białych lilji kwiatki;
  pyszniły się z synów matki,
  z synów wolnych... Wolne syny
  rosły, ciesząc starszy wiek.
  Aż krzyż między nami legł.
  W imię Chrysta, gdy przybyli
  księża, raj nasz zapalili,
  i w szeroki wielki szlak
  morze krwi i łez rozlali
  i sieroty mordowali,
  Chrystusowy czyniąc znak.
  Głowy chylią się kozacze
  jak zdeptane ździebła traw;
  Ukraina ciężko płacze,
  ścina głowy kat bez praw.
  Kat bezecny tryumfuje,
  a ksiądz obcą mową kracze
  Te Deum'y, Alleluje!
  O, tak, Lachu, druhu, bracie,
  wróg nasz w księdzu i magnacie:
  skłócili nas, rozdzielili,
  a mybyśmy w zgodzie żyli!
  Daj że rękę kozakowi,
  serce czyste razem daj,
  będziem w sobie Chrystusowi,
  wznowim dawny, cichy raj!

  Taras Szewczenko
 • @LordConqueror 21:20:05
  "dobro jest uniwersalne, niezależne od takiej czy innej cywilizacji, tylko różnie formułowane"
  To nieprawda, bo różne cywilizacje postrzegają dobro w różny sposób, gdzie dobro (albo zło) jest tak długo dobrem, póki jest dobrem dla nich samych, żeby nie wymieniać przykładu Kalego, albo kwestii ludobójstwa żydów a ludobójstwa Palestyńczyków przez żydów. Ponadto stosowane są podwójne standardy także względem członków tej samej cywilizacji. Mało tego, gdyby wszyscy w naszej cywilizacji postrzegali dobro identycznie - nie byłoby, na przykład, sporów o kwestię ukraińską.

  "jeżeli redukujemy dobro do prawdy"
  Najpierw należałoby tę Prawdę osiągnąć, a jeszcze się tacy nie znaleźli, a przynajmniej nie na tym świecie. Do Prawdy można co najwyżej dążyć i jej poszukiwać. Trudno więc mówić o redukowaniu w stosunku do niej czegokolwiek.
 • @night rat 05:29:48
  //Świetny temat jednak został skiepszczony//

  Oczekuję "odkiepszczenia"tematu.
  Sikać na nogawki potrafi każdy kundel.
 • @RomanKa 04:55:23
  odszewczenkuj się!
 • ale to już było... każdy kościół znacjonalizowany prowadzi
  to tyranii interesu - bez korekty z zewnątrz dość prędko wywraca się hierarchia z uniwersalnych: Bóg+Honor+Ojczyzna na coś bardziej zachłannego i zniewalającego: 1.Ojczyzna (imperator) - 2.Honor (tępa dyscyplina) - 3.Bóg (rutynowy rytuał w tle) ;Pozdrawiam serdecznie
 • mr . moher 07:18:33
  .
  Hi Mlody,
  https://www.youtube.com/watch?v=sS5xlVSXJUE
  J23 znowu nadaje....
  8-))))
 • @RomanKa 04:55:23 -odszewczenkuj się od lachiw!
  Kozacka duszo! Moskiewski popie i tryzubie hazarski.
 • pan sosenkowski 07:36:05
  .
  Andrju...
  https://www.youtube.com/watch?v=FKZAj2UHzRs
 • Absolutnie nie zgadzam się
  z tezami zawartymi i artykule.
  Z całym szacunkiem dla autora.

  Dmowski wielkim myślicielem był, to prawda.
  Ale nie obowiązuje nas żaden dogmatyczny dmowkizm, ani inne sztywne teorie.

  Przede wszystkim musimy wiedzieć o co nam chodzi, bo w innym przypadku będziemy gonić własny ogon albo znajdziemy się w zaułku bez wyjścia, przed ścianą.

  Ja uważam, że chodzi nam między innymi o to, by nas BYŁO DUŻO, JAK NAJWIĘCEJ, w Polsce, w Europie, na świecie.

  { *** Najlepiej z miliard albo dwa :)).
  Bo jak dalej utrzymają się tendencje, to w 2065 roku będzie nas 20 milionów, a z Polonią może 30.
  Dalej nie ma co dywagować, bo po prostu podbiją nas, nawet bez użycia broni, ludy Afryki i Azji, które wiedzą co czego służą kobiety.
  Gdybyśmy zaś posłuchali prymasa Wyszyńskiego i było nas dziś 70-80 milionów, to nie Niemcy lub Francuzi byliby w UE najważniejsi, lecz właśnie My. *** }

  { *** *** Ja wiem, że dla większości społeczeństwa perspektywa 100 lat jest abstrakcyjna, a nawet nie jest zupełnie istotne co będzie za lat 50.
  Ba, niewielki odsetek Polaków myśli w perspektywie 20 czy 10 lat.
  W zasadzie perspektywa lat 4 - 5, to jest kolejnych wyborów to wszystko, a z 20% z nas myśli w perspektywie tygodnia, nawet nie najbliższej wypłaty.
  Dlatego ci ludzie w ogóle nie rozumieją postulatu, by nas było dużo *** *** }

  Drugą rzeczą, na której nam zależy, jest - by każdy z nas był jak największej jakości.
  Oczywiście nie każdy może być genialnym naukowcem, handlowcem, producentem, wynalazcą, przywódcą.
  Ale każdy może osiągnąć górne sfery swoich możliwości.
  W tym być bogatym, mądrym, silnym, sprawnym, uczciwym, prawym, odważnym, itd.

  { *** W szczególności to Polacy mogą mieć posiadłości ziemskie w Polsce i na świecie, być właścicielami przedsiębiorstw lub akcji tychże, być właścicielami banków, stanowić większość naukowców w Polsce i na świecie, posiadać potężną armię i nią dowodzić, a nawet dowodzić innymi armiami, mieć decydujący głos w organizacjach takich jak NATO, UE, WTO, G7-8, i.t.p. *** }

  { *** *** No i czerpać w powyższego zyski, ogromne zyski. Nie tylko materialne czy finansowe. *** *** }


  Chodzi nam również o to, by naszą liczbę, naszą jakość mierzoną zasobami duchowymi i materialnymi, można było jak najlepiej wykorzystać dla doraźnych celów, jak i dla wymienionych wyżej.

  Zatem musimy być dobrze zorganizowani, mieć perfekcyjnie funkcjonujące państwo, z jak najlepszym prawem, infrastrukturą, zarządzaniem, silne motywacje nie pozwalające się rozpłynąć zasobom w dekadencji, hulankach, zgniliźnie moralnej i alkoholu.

  { *** Ponieważ każdy z celów powyższych jest ważny, mądrzy ludzie nazwali ich iloczyn, interesem narodowym polskim. *** )

  Teraz można dopiero odnieść się do Dmowskiego i jego idei powiązania polskości z katolicyzmem.
 • Mr. Captain Alex_Sailor 08:49:55. Warszawa
  .
  I wreszcie dobrze kombinujesz w poniedzialkowy poranek !
  Sorry za poprzednia jazde po bandzie ale ja tak mam , nie jestem z Tych co milcza nadstawiajac drugi policzek .
  Przez tego chuja od bloköw Solorza nie moglem ogladac finalu Mistrzostw Swiata po polsku tylko musialem po portugalsku ( sic! )
  I wygralismy , co prawda umoczylem u bukis ale to nie ma zadnego znaczenia .
  Wersja z ***** jako wyrazanie uczuc w formie literackiej absolutnie ***** najlepsza , gratuluje pomyslu *****
  Teraz kurwa POLSKA !!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=TSpEBBwkpPc
 • P.s.
  https://www.youtube.com/watch?v=jDUzMGgjkA0
 • @gsaw 22:26:19
  No właśnie; Chrystus mówi o Ojcu, jako o kimś, Kto jest "dobry", a nie o kimś, kto jest "dobrem".

  Widzi Pan różnicę?
  To cała kwestia. Dobro jest relacyjne i nie ma walorów bytu.
 • @Max von Stirlitz 23:27:31
  Chyba ogolę królika na łyso, a przy okazji i MUllera.
 • @ninanonimowa 00:12:00
  Dmowski jest ważnym elementem tworzenia się (odtwarzania) polskiej tożsamości.
  Należy Jego dorobek także brać pod uwagę.
  I niech pani zauważy, że przecież ja krytykuję także Konecznego, którego uważam za największego myśliciela XX wieku . Nie tylko polskiego, ale światowego - bo Einstein nie dorasta mu do pięt.
  Krytykuję i wskazuję błędy Augustyna i Tomasza z Akwinu. Odrzucam Kanta i wskazuję błędne podstawy myślenia Kartezjusza.
  Dopiero razem to wzięte - daje asumpt do określenia wielkości myśli naszych przodków tworzących zręby Rzeczypospolitej.
  Czy to do pani dociera?
 • @RomanKa 04:55:23
  Trzeba przyznać, że jest bardzo wiele racji w tym wierszu Szewczenki.
  Kształtując (odtwarzając) ideę Cywilizacji Polskiej - mam na uwadze i ten aspekt; wskazuję, gdzie rozpoczął się proces tworzenia antagonizmów.

  Natomiast jedno; z tymi, którzy przelewali krew bratnią w bestialski sposób - nigdy nie ma porozumienia i nie bedzie.
  Takie wyuzdane postawy tyczą nie tylko nacjonalistów Bandery i.in., ale także równej w degeneracji idei hitlerowskiej, a ze strony żydowskiej - opcji "chazarskiej".
  Z tymi ideologiami - polskość i Polska nie powinna nawiązywać żadnych kontaktów a dążyć albo do likwidacji, albo przynajmniej "nie widzieć, nie słyszeć, skazać na nieistnienie".
 • @Lotna 05:18:53
  Dobro jest relacją - i tu w pełni się zgadzamy.

  Natomiast jeśli chodzi o prawdę - to tutaj bardzo ważna jest definicja Akwinaty (to rozwiniecie myśli Arystotelesa).

  Prawda - to Boże przesłanie zawarte w bycie. Tak to rozumiem. I my, jako ludzie, powinniśmy próbować je odczytywać.
  Nie ma więc Prawdy uniwersalnej - ta jest tylko atrybutem Stwórcy. My odnosimy się (poszukujemy ) prawdy bytów - takich jak Naród, państwo, czy Rodzina; każdy zaś taki byt ma swoją odrębność i dlatego nie wolno wrzucać wszystkiego do jednego wora. (ale to chyba i Pani słowa).
 • @night rat 05:29:48
  W zasadzie dobrze, choć złośliwie i po prostacku.
  Z jednym wyjątkiem:
  " PRS nie może być hańbiąco podzbiorem uniwersalnej idei pod rygorem zatraty polskości."

  Tu przeciwnie: PRS (polskość) może i powinna być podzbiorem uniwersalnej idei, która pozwoli na na rozwój polskości.
  Warunkiem jest, aby ta uniwersalna idea była nieantagonistyczna. A doktryna KRK jest konfrontacyjna.

  Jeśli pan to zrozumiał - to proszę powtórzyć komentarz w takim ujęciu.
 • @sosenkowski 07:36:05
  Błędne ujęcie.
 • @AlexSailor 08:49:55
  W pełni się z Panem zgadzam - ale poza odniesieniami materialnymi.
  To błędna droga prowadząca do szybkiej degeneracji (zaznaczyłem to w tekście w odniesieniu do UE).

  A idea Cywilizacji Polskiej - ma właśnie taki cel - aby dać wyraz możliwości ukształtowania nieantagonistycznych społeczeństw.
  I my, Polacy, mamy szansę dać przykład innym narodom.
 • Pan Krzysztof J. Wojtas 09:33:53
  .
  Inkwizytorze,
  dla mnie nie ma zadnego znaczenia z kim , za ile , i dlaczego.
  Od wyjasniania paradygmatöw , archetypöw , pojec pierwotnych jest pacyfista austryjacki pastor Gaston von Glock 22C , ze swietymi sakramentami .
  Wiec czy to bedzie Pilsudski , Roman D. towarzysz Beria, Feliks czerwony Dzierzynski czy inna postsowiecka swolocz historyczna badz wspölczesna , nie stanowi .
  Pomieszanie postaci jak najbardziej uzasadnione i pozbawione przypadku .
  Byle tylko gral w druzynie narodowej Polska w koszulce z orlem w koronie .
  A zdrajcöw i tak wszystkich Polacy wylapia , jak szczury, a jak nie to sami umra w miedzyczasie .
  40 lat minelo i wröcilismy na tron Mistrzöw Swiata wiec mina kolejne lata .
  Zycie jest krötkie .
  Lysego krölika w lepetyne i do potrawki w smietanie na zakaske plus chlebek , to juz jak kto woli wedle upodobania .
  Jedni wachaja chlebek , inni zakaszaja przy czyscioszce dobrze zmrozonej .
  Yeahhhhhh ...
  Dzizess ale sie ciesze
  8-))))
  Nie ma bata na Polaka !
 • Mr. Lord_Conqueror 09:57:40 . CCTV Braniewo Cela Nr.2014
  .
  LSD , koka, amfa czy zacier na czarnych myszach to nie pulap i mozliwosci finansowe Romanka . Koles cienko pierdzi , nawet w komentarzach .Wkleja jakies sowieckie brednie i gra twardziela od belkotu po wytrawnym winie miejscowym czachojeb , marka handlowa FeldmarszaleK .
  Ale od tego jest zaplecze kasyna_Leon23 by goscic swiry , pojeböw , nieudaczniköw , kapusiöw , ubeköw , lysych trepöw , dziwki i myslicieli .
  Pluralizm sofizmatyczny materializmu dialektycznego w slowianskim wydaniu Akademii Pierwszomajowej :
  https://www.youtube.com/watch?v=0ijwlrhk_zA
 • Panie Krzysztofie
  Jak sam Pan przyznał,poruszany temat jest bardzo trudny,i tak samo pewne wnioski które Pan wywodzi nie w końcu są zgodne z zamysłem R.Dmowskiego.Napewno Dmowski szukał drogi by jakoś połączyć wspólnotę narodową które w jego współczesnych realiach były niezmiernie dla bytu Polski ważne.Czy przez to ,że nasza odrębność w wizji Dmoskiego jak to Pan określa folklor katolicki nie był,i jest w zasadzie punktem który by budował ideę Cywilizacji Polskiej.
  A właściwie to jacy mamy być jako naród, i znowu takie moje mniemanie, czy można mówić o Cywilizacji Polskiej czy tylko o jej próbie głoszenie przez niektórych myślicieli do których niewątpliwie należał Dmowski .
 • pan dalmichal 12:58:25
  .
  Taki dowcip mi się przypomniał, jak to do bacy przyjechali z Warszawy intelektualiści, by dać odpór ciemnocie.
  Zadają bacy pytania, że niby chcą wiedzieć, co ten baca wie.
  Baca spokojnie odpowiada - ale po kolejnym pytaniu ucina dyskusję:
  --- Mnie się widzi, panocku, że wy tu nie po naukę zeście przyszli, ino po wpierdol .
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:12:35
  Czyli relatywizujemy Wiarę w zależności od jakichś tam poziomów? Zazwyczaj jak ktoś ma jakieś tam problemy z jakimś grzechem, to wtedy zaczyna gmatwac to co jest proste jak drut. I wychodzi z tego np Kalwinizm, czy Luteranizm itd. Im też nie pasowało Prawo Boże, bo nie wiem jak Kalwin, ale Luter to podobno był niezły grzesznik i to z tych grzechów najcięższych. Ale czy ta relatywizacja Wiary tu na Ziemi pomogła mu TAM? Z tego co mówią mistycy, to z całą pewnością, nie.
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:12:35
  Co mi z tego, że ja tutaj na Ziemi poukładam sobie Wiarę tak jak jest to mi tutaj wygodnie?
 • @Max von Stirlitz 14:31:57
  Ej podobają się mi Twoje docinki,-oby tak dalej!
 • @dalmichal 12:58:25
  Widzi pan - problem rzeczywiście trudny zwłaszcza, gdy przedstawiany od innej niż zazwyczaj strony.
  Dmowski tworzył swe idee w określonych warunkach czasu i miejsca.
  Polska była nie tylko w niewoli, ale powoli zatracała swe przesłanie dziejowe - pamięć wielkich dokonań przodków.
  Zasługą Dmowskiego jest obudzenie narodu z letargu. To jedna z dróg.
  Dało to poczucie własnej odrębności - taki rodzaj personalizmu narodowego.
  Jednak czynił to wobec dominującej wtedy doktryny KRK, dla której wydawało się, że nie ma alternatywy.
  I w tym miejscu Dmowski popełnił błąd, gdyż nie umiał wyjść poza ten schemat myślenia.
  Zapowiadana synteza poglądów - nie została zrobiona, gdyż przy wspomnianych ograniczeniach nie da się stworzyć spójnego systemu.

  Wielki Koneczny - który wskazał kierunek pokazując, że struktury społeczne tworzone są o paradygmat wartości też nie był w stanie zrezygnować z odniesień religijnych.

  Dlatego należy cenić wielkość Dmowskiego, ale nie traktować jego idei jako możliwych realizacyjnie.
  I takie jest przesłanie tej notki.
 • @gsaw 14:26:42
  Dobro nie jest Prawdą, choć takiej wolty dokonała myśl filozoficzna Europy.
  Gdyby Dobro było Prawdą - to należy zrezygnować z nadmiarowego określenia.
  Którego?
 • @Jan Paweł 14:50:59
  To na wstępie niech mi Pan odpowie, czy Chrystus wyzwolił nas od grzechu?
  jeśli tak, to dlaczego Pan operuje tą kategorią pojęciową?
 • @Jan Paweł 14:52:45
  A wie Pan jak jest tam "po drugiej stronie"?
  Tak bezpośrednio, czy ktoś Panu to "wcisnął"? na pewno to nie wynika z nauki Chrystusa. Kto zatem to Panu objaśnił?
 • pan dalmichal 15:44:26
  .
  W trakcie wlöczegi po sieci znalazlem dwie informacje : rower szwajcarski i RSA czyli RPA .
  Po chwili wahania wybralem RPA czyli Republike Poludniowej Afryki cyt :
  "....
  1993 - upadek "rasizmu" w RPA
  1994 - RPA ponownie członkiem Brytyjskiej Wspólnoty
  .
  Przemysł wydobywczy RPA opiera się na wydobyciu złota (40% światowych zasobów) i diamentów jubilerskich i przemysłowych, gdzie stanowią one połowę światowych zasobów oraz węgla kamiennego (80% zasobów Afryki).
  Rolnictwo RPA produkuje więcej żywności niż konsumują mieszkańcy tego kraju. Nadwyżki są eksportowane.
  Użytki rolne i zielone stanowią ponad 75% kraju.
  .
  Marksizm też może być, białych też możecie zabijać, tylko wiecie towarzysze, nie tak ostentacyjnie, nie wszystkich na raz.
  Tak, tak, królowa jest za, a nawet przeciw, pan premier też...."
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:38:05
  Tak, Jezus Chrystus wyzwolił nas od grzechu, wiec możemy na nowo grzeszyc: mordowac, kraśc, cudzołozyc, kłamac itd, itp...
  Gratuluję logiki
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:40:00
  Wiele razy to już tu wstawiałem, ale wstawię dla Pana raz jeszcze:
  https://www.youtube.com/watch?v=ZCxpENyXAFs
  Proszę zainteresowac się postacią Bł. Anny Katarzyny Emerich, jako uzupełnienie tego audiobooka (5 części, polecam wszystkie).
 • abepe purpurowy pastor polowy gsaw 17:53:31
  .
  Z sieci 09.07.2012r.

  "Salon jest prywatną własnością Igora Janke
  No właśnie co do tego już nie mam pewności."

  Cytat:

  Spółka Salon24. pl pozyskał kolejne 1,25 miliona złotych na rozwój w zamian za 21 procent udziałów. Biznesmen Marek Darczuk, który w październiku ubiegłego roku zainwestował pół miliona złotych zamian w za 12 procent udziałów, teraz postanowił zwiększyć swoje zaangażowanie w spółkę do 33 proc. .
  Waluacja spółki sięgnęła 5,25 mln PLN.
  Salon24 pl SA pozyskał w lutym środki w wyniku emisji 233 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 125 000 akcji uprzywilejowanych (1 akcja to 2 głosy na WZA) serii E w cenie 3,5 PLN za akcję.
  Po transakcji akcjonariat spółki wygląda następująco: Igor Janke (500 tys. akcji/ w tym 250 tys. uprzywilejowanych), Radosław Krawczyk (500 tys. akcji/250 tys. ), Marek Darczuk (500 tys. akcji/125 tys. ). Marek Darczuk będzie posiadał 29% głosów na WZA.
  Spółka, która nadal planuje emisję nowych akcji i debiut na rynku New Connect, pozyskane środki chce wykorzystać na dalszy rozwój usług wideo, tworzenie telewizji internetowej otwieranie kolejnych serwisów oraz pozyskania technologii, w tym do publikacji na nośnikach mobilnych. .
  Zgodnie z planami Salon24. pl otworzył właśnie czteroosobowy zespól sprzedaży. Jego szefową została Anna Długokęcka, pracująca wcześniej m. in. jako dyrektor ds. sprzedaży w Spryciarze. pl i project manager w Grono. net.
  Powołana została także nowa Rada Nadzorcza, do której weszli ludzie mediów i biznesu. Przewodniczącym jest Robert Kozak, wieloletni szef biura BBC w Polsce i były szef "Wiadomości TVP.
  W jej skład weszli także Marek Dworak, były prezes RMF FM, prawnik Tomasz Golenia, Grzegorz Słupski, Investment Manager w EnerCap Capital Partners a wcześniej szef biura M&A PGE odpowiedzialny za IPO, oraz przedstawiciele inwestorów: Bogna Janke, Anna Krawczyk i Tomasz Darczuk.

  P.s. Juz wiesz o co chodzi czy nadal nie wiesz ? I to dotyczy konkurencji kasyna_Leon23 - bardachy napletka igora Jelenia janke GmbH .
  Gdybys mial jednak jakies pytania, tu masz leszcza :
  http://www.coface.pl/formulaire_contact/form/28431
  Placisz i masz odpwiedz .
  8-))))
  Uprzedzam , nie sa tani..
 • @Jan Paweł 17:25:47
  Czy naprawdę jest Pan aż tak ograniczony?
  Toz daje pan świadectwo, że każdy katolik musi być kretynem. Tak można zinterpretować pańską wypowiedź.

  Aby nie było, że chcę Pana obrazić - a ja tylko stwierdzam stan faktyczny - więc wyjaśnię.

  Wyzwolenie od grzechu - to wyzwolenie od podleganiu Prawu (żydowskiemu), gdzie interpretatorami tego co wolno, a co jest zakazane (czyli grzechem) są kapłani.
  Wyzwolenie od grzechu nie jest wyzwoleniem od winy.
  I niech Pan zauważy: przy uznaniu grzechu - można robić wszystko i tylko chodzi o to, aby uzyskać aprobatę "decydentów".
  Jeśli tak - to może Pan kraść, gwałcić i zabijać.
  Taka jest postawa judaistów wobec tych, którzy w czasie wojny wspomagali Niemców w likwidacji swych pobratymców; zgoda na to wynika z racji działania w konieczności pod groźbą utraty życia. A wszak kto ratuje jedno (także swoje) życie to jakby ratował cały świat.

  Tymczasem wina - to relacja z bliźnim (szeroko pojmowanym - bo w to wchodzi też reszta świata, czyli winą jest też niepotrzebne ścięcie drzewa); jeśli zawiniłeś, to musisz tę relację "wyprostować". Nie z obcym, a z tym, którego sprawa dotyczy.
  To ma np. przełożenie na prawo, gdzie "chcącemu nie dzieje się krzywda". Zaś przy grzechu - jeśli nastąpiło przekroczenie - jest sam fakt podlegający karze nawet jeśli jego skutki były korzystne dla otoczenia (Przykładem jest choćby ukaranie kierownika zakładu karnego za zapłacenie z własnej kieszeni grzywny za chorego psychicznie skazanego. Za ten czyn kierownik zakładu został skazany prawomocnym wyrokiem.

  Skoro zaś Pan tego nie rozumie - to słusznie należy Panu tytuł kretyna. I jeśli przynależność do wspólnoty religijnej miałaby wymuszać takie kretynizmy - to ja do takiej wspólnoty należeć nie chcę.

  I na koniec. Skoro KRK akceptuje taki system prawny (zjudaizowany), to oznacza, że i sam KRK jest zjudaizowany.
  Czy to jasne, k...?
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:56:11
  :)) Tak, moje słowa, w odniesieniu do jednej z prawd bytów, nie do Prawdy.
  "Nie ma więc Prawdy uniwersalnej - ta jest tylko atrybutem Stwórcy."
  No właśnie. (Pięknie powiedziane).
  Dziękuję za sprecyzowanie pojęć. W każdym przypadku jest to dążenie do, próby zrozumienia, próby zbliżenia się do (P) prawd(y), które nigdy nie powinny być zaniechanie czy zaprzestane.
 • @gsaw 17:53:31
  Chyba rzeczywiście - nie wie Pan o czym piszę.
  Dziwią zatem wypowiedzi wartościujące bez rozumienia i znajomości tematu.
  Proszę nad tym popracować. To dobrze robi, bo można wyjść na kretyna - jak Jan Paweł.
 • @LordConqueror 10:31:58
  "Prawda jest zgodnością sądu ze stanem rzeczy, umysłu z rzeczywistością. Prawda jest poznawalna, inaczej w ogóle nie potrafilibyśmy funkcjonować, przejść przez ulicę...."

  Z ręką na sercu, ile razy stan umysłu i zgodność sądu jest jednoznaczna zestanem rzeczywistości? Dla przykładu, dlaczego 10 różnych osób postrzegających to samo zjawisko zrelacjonuje je na 10 sposobów? Jest to nadal tylko dążenie do prawdy... czasem uda nam się przybliżyć do niej bardziej, czasem nieomal zostajemy potręceni przez samochód, który wziął się nie wiadomo skąd. Wziąwszy pod uwagą różny stan umysłu, różny poziom percepcji, a także sam fakt percepcji wpływający na wynik obserwacji, wydaje mi się, że nawet w najprostsyzch przypadkach jest to zawsze mniej lub bardziej udane dążenie do prawdy, nie jej osiągnięcie.
  Może się czepiam i dzielę włos na czworo, jak chodzi o najprostsze przypadki, a może nie należy tej kwestii uogólniać, niemniej jednak skłaniam sią bardziej do idei dążenia do prawdy niż jej osiągnięcia.

  "Raczy łaskawa Pani kokietować myleniem prawdy z ostatecznym sensem życia, nazywając go Prawdą przez duże P."

  Tu mnie złapałeś, Lordzie :)), choć konkretnie miałam na myśli Stwórcę - co i tak się sprowadza do sensu życia.

  "Mieszanie porządków oddala od realizmu, czyli skutkuje idealizmem, co najczęścjej kończy się utopią i obozem koncentracyjnym."

  :)))) Zgoda 100%, szczególnie co do obozu koncentracyjnego będącego wynikiem każdej chorej ideologii.

  Dziękuję za pieśni. :)
 • ----------------SZANOWNI PAŃSTWO
  -----Zapraszam do lektury w długie jesienne wieczory - UNIKALNEGO dokumentu / pamiętników polskiego chłopa .

  W świetle tej lektury- jakże fundamentalnym dla nas Polaków może okazać się zamysł Pana Wojtasa ! napisania / opracowania CYWILIZACJI POLSKIEJ -SŁOWIAŃSKIEJ ?

  http://www.linux.net.pl/~wkotwica/slomka/slomka-01.html#sec_1_01
 • abepe purpurowy pastor polowy gsaw 19:17:58
  .
  Dymic ofkors !
  Pamietasz kiedys dawno temu wkeiles leszcza z ucieczki , aktor z Bollywood , pamietasz ?
  Jak ponowil, prosze ..
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:47:49
  Czy Dekalog jest aż tak trudny, że należy go tłumaczyc?, intepretowac?
  Czy piąte przykazanie to: Nie zabijaj... czy np nie zabijaj po pijanemu? Czy Pan potrzebuje tutaj jakieś interpretacji?
  Zrozumiałem z dalszej treści Pana wywodu, mniej więcej taki sens: Jeżeli kochanka zgadza się na sex z żonatym mężczyzną to w tedy nie ma grzechu? Oczywiście uogólniam, ale tak to ma wyglądac?
  Zachęcam do odwagi w wysłuchaniu tego audiobooka, tam jest wszystko w sposób prosty jak drut, wyjaśnione. Nie gmatwajmy rzeczy prostych. Nie relatywizujmy Wiary.
 • Pan Krzysztof J. Wojtas 19:47:49
  ..
  Iustracja filmowa do ostatniego wersetu Panskiego kmentarza :
  https://www.youtube.com/watch?v=7XGlCmNY0Ng
 • @Jan Paweł 20:48:13
  -------------WIEDZA DROGĄ do WOLNOŚCI --------------dedykacja

  https://www.youtube.com/watch?v=CwPXmq4yBWg#t=495
 • @Jan Paweł 20:48:13
  Widzę, że Pan nie chce nawet próbować rozumieć.
  Kwestia zabijania - a co jest na wojnie?
  Wolno, czy nie?

  Zawsze będzie Pan szukał wytłumaczenia typu wojna obronna itd. A czy żołnierza ktoś pyta w jakiej wojnie chce uczestniczyć?

  I jeszcze jedno.
  Ludzie pańskiego pokroju ZAWSZE starają się tak namotać, aby nie dało się w sposób prosty i rozsądny podejmować decyzji.
  Chrystus wskazał tylko Przykazania Miłości jako podstawę oceny sytuacji.
  A KRK poszedł drogą judaizmu; jedni piszą Torę i Misznę, a drudzy rozbudowują Katechizm.
  Jak się mają Przykazania Miłosci - do Katechizmu (objętościowo)?
  I im więcej słów tym mniej prawdy.
 • @gsaw 20:54:46
  No podpadł mi Pan swą głupotą i brakiem rozumienia.
  Wyjaśnię.
  Czy wkładanie ręki do wrzątku jest złe, czy dobre?
  Pytanie wbrew pozorom jest ważne.
  Czy małe dziecko wie, że włożenie ręki do wrzątku będzie bolesne?
  Nie wie.
  Dla niego, jako osobnego bytu, potrzeba doświadczeń lub wskazań, nauki o tym co jest dla niego właściwe.
  Natomiast samo włożenie ręki do naczynia - nie ma waloru wartościującego. Dopiero świadomość skutków czyn wartościuje.

  I tu jest problem winy i grzechu.
  Grzechem jest tu samo włożenie ręki do garnka, jeśli taki zakaz został ustanowiony. Bez znaczenia czy woda zimna, czy wrzątek. Za ten czyn - należy się kara.
  Natomiast wina powstaje gdy wkłada się rękę do garnka z wrzątkiem, gdyż to skutkuje konsekwencjami dla własnego bytu. (Przy okazji stwarza kłopot opiekunce). Wina jest zatem względem siebie i względem opiekunki ale tylko, gdy był to wrzątek.
  Czy jest to trochę jaśniejsze?

  PS. Jest więc pytanie, kto zwalnia z winy, a kto z grzechu?
  cy, gdy nie ma zakazu (prawa) wina nie powstaje?

  No to proszę nad tym trochę poślęczeć.
 • @Max von Stirlitz 20:50:44
  Rambo - Bambo, siedź za tymi drzwiami i się nie wychylaj, bo ponoć fajerwerki wetknięte w ... są trudno usuwalne zwłaszcza, jak już odpalone.
  Albo się gość poparzy, albo może odlecieć.
  ;-)))
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:11:18
  Proszę Pana, ja na wszelki wypadek staram się nie eksperymentowac. Jezus Chrystus- Nasz Pan, pozostawił nam Apostolski Kościół Powszechny. Jak wiemy już wśród Apostołów był zdrajca. Więc nie zrażajmy się brakiem absolutnej czystości dzisiejszego Kościoła. Także to my wierni jesteśmy Jego siłą, ale jeżeli będziemy eksperymentowac, intepretowac, modernizowac itd, to co z tego Kościoła pozostanie?
 • @gsaw 21:25:41
  Czyli Dekalog nie obejmuje wszystkiego, co zbawienia konieczne.

  I to właśnie próbuję różnym kretynom wyjaśnić.
  Dekalog jest tylko elementem pomocniczym dla budowania relacji społecznych i nie ma walorów Prawa Bożego - to powinno być "pełne" czyli obejmować wszystkie okoliczności.
 • @ninanonimowa 21:06:23
  Nina, niestety znam to i jeszcze wiele innych takich filmów. Doszedłem do wniosku że ludzie sami bez Pana Boga, bez wstawiennictwa Matki Boskiej ( w Polsce Matki Boskiej Królowej Polski)... nic nie zrobią
  Nie pamiętam czy Ci to już tutaj wstawiałem, jeżeli nie to zachęcam do przeczytania:
  http://marucha.wordpress.com/2014/09/21/woda-egzorcyzmowana/
  Trzeba pójśc pod prąd i umacniac swoją Wiarę. Pozdrawiam
 • @gsaw 20:54:46
  Ja wierzę, że Pan Krzysztof tylko się z nami droczy. Może nas sprawdza:-)
  Pozdrawiam
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:39:19
  Dekalog, to w skrócie to: Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego.
  Jeżeli przyjmiemy taką jego "interpretację", to reszta chyba już się sama poukłada. Zgodzi się Pan ze mną?
 • @Jan Paweł 21:35:31
  To może niech pan przestanie eksperymentować a spróbuje samodzielnie stosować nauki Chrystusa.

  Jest pytanie, czy jest pan osobą (personalizm), czy tłumokiem popędzanym przez nadzorcę?
 • @gsaw 21:47:49
  No i czy nie jest Pan głupi?

  Proszę zauważyć - skoro uznaje Pan Dekalog za Prawo Boże i jednocześnie akceptuje Pan, że jest to prawo niepełne - to automatycznie stwierdza Pan, że Bóg jest niedoskonały.
  Gratuluję.
 • Taka to prawda
  No i znowu rozbiło się o religie a przecież silniejszy wygrywa.

  http://www.przegladsportowy.pl/m/Repozytorium.Podglad.aspx/720/0/przegladsportowy/635469766665238440.jpg

  Niby ten sam ale jakieś inne.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:52:43
  Akurat znam takich, którzy samodzielnie próbowali stosowac nauki Chrystusa. Oczywiście odeszli od KRK, byli już prostestantami, świadkami Jehowy, zielonoświątkowcami i wieloma innymi. Jest to rodzina z tak pokręconymi węzłami, chorymi emocjonalnie dziecmi itd A wszystko zaczęło się od jakiejś tam neokatechumenatalnej grupy. Ale jak wiemy Neokatechumenat jest właśnie taką próbą modernizowania Kościoła z -niestety- tragicznymi skutkami. Właśnie w ostatnią niedzielę musiałem wysłuchac kazania takiego księdza neokatechumenatalnego, który przekonywał że powinniśmy się oswoic z grzechami, że w sumie grzech to nie jest nic takiego, itp dyrdymały...
  Wygląda mi na to że Panu chyba taki Kościół odpowiadałby?
 • @Jan Paweł 21:40:12
  --BÓG był , jest , będzie !! .Będziemy MY ! wolni ludzie z świadomością , siebie , swoich czynów . UTRACILIŚMY DUCHOWOŚĆ -bezpośrednią łączność z Bogiem ! Zamieniono nas w wytresowane --zwierzęta / GOIM

  MODLITWA czy prozba trafia do -JA JESTEM -bez względu z jakiego miejsca jest / nadawana / . Nie chodzę do kościoła , czarnych przepędzam a jestem POD SPECJALNYM NADZOREM :))

  Dobro , miłość , prawdę , wartość itp nauczysz TYLKO !PRZYKŁADEM !!
  --J.P . chyba rozumiesz !!! że nie da się nauczyć niczego dobrego strachem !! KK to jedno pasmo sączonego w podświadomość STRACHU !!!!!!!!!!!

  Ps. nie mam dzisiaj siły na dyskusję /kończę temat/
 • @Jan Paweł 21:52:10
  Nie jednoznaczne. Jak pan wyjaśni zabijanie w ramach miłości?
  A przecież Dawid rezał Amalakitów nawet z niemowlętami i był za to chwalony.

  Zatem - niech pan nie nadaje Dekalogowi błędnego znaczenia.
  Dla mnie Prawem Bożym są Przykazania Miłości.
  A czym jest Miłość - wyjaśniałem.
 • @Jan Paweł 22:04:31
  Jeszcze w ub. wieku zacząłem być źle postrzegany przez niektórych znajomych księży za to, że stwierdziłem, iż neokatechumenat to sposób judaizacji chrześcijaństwa (nauki Chrystusa).
  Coś się zmieniło?
 • @ninanonimowa 22:05:08
  Ja akurat mam to szczęście, że mnie nikt nie próbuje w moim kościele naprawiac na siłę, ani z drugiej strony nie demoralizuje swoim postepowaniem (oprócz tego neokatechumaneta, który już chyba postuluje zupełną rozpustę:-). Więc przykro mi że niektórzy mają takie doświadczenia. Ale nie obrażajcie się na Apostolski Kościół Powszechny, bo jest nasz JEDYNY ratunek. Dlatego jest tak niszczony przez Szatana, ujmując to umownie, ale także przede wszystkim jak najbardziej DOSŁOWNIE. Szatan to nie jest taki diabełek z bajek ale jak najbardziej coś jak najbardziej realnego, tak jak ja i Ty. Nie poddawaj się tak łatwo, skoro wiesz, że Szatan wtargnął do naszego Kościoła. Nie poddawajmy się bez walki. A jak wiemy naszym orężem jest MODLITWA, najlepiej RÓŻAŃCOWA... za nas wszystkich, za Ojczyznę i świat.
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:13:39
  Nie jesteśmy bezbronni, o Różańcu już pisałem a tu jest jeszcze np takie Coś (polecam artykuł):
  http://marucha.wordpress.com/2014/09/21/woda-egzorcyzmowana/
  Pozdrawiam
 • @Jan Paweł 22:23:43
  Jakoś egzorcyzmy mnie nie podniecają.
  Analizowałem teksty ks. Posackiego - jakby nie było - egzorcysty.

  Cóż. Moim zdanie to już schizmatyk wobec nauki Chrystusa. A i w zasadzie (jeszcze) także doktryny KRK. Dziwne, że tolerowany.

  PS. A próbował Pan sam się tą wodą pokropić?
  Może efekt byłby interesujący i dla Pana zdrowia korzystny?
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:30:21
  Jeszcze nie próbowałem, sam dopiero niedawno ten artykuł odkryłem. Ale słyszałem już o tym wcześniej. Nie lekceważyłbym tego tematu, bo nasza Wiara, to nie są tylko jakieś tam nic nieznaczące gusła. Jest w niej Siła i to Siła potężna skoro niemal wszystkimi możliwymi sposobami starają się nam ją wybic z głowy. To nasza Wiara jest tą Siłą Polaków i Polski. Więc... nie kpijmy z Niej.
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:30:21
  Polecam obejrzenie na YouTube relacji egzorcyzmów...
 • @LordConqueror 22:59:24
  A jaka jest pańska definicja miłości?
  Bez tego łatwo o podpuchę.
  Ja swoją podawałem.
 • @LordConqueror 23:27:36
  Ująłbym to tak:
  dążenie do dobra, ale rozumiane, jako zgodność z Prawdą (danego) bytu.
  Przypomnę moją definicję:
  Miłość to akceptacja istnienia innych bytów takimi jakie są.

  Zatem akceptacja istnienia węża , czy lwa - też.
  Czy lew może zjeść inny byt np. jakiegoś lorda?
  Może, bo taka jest prawda jego bytu.
  Czy inny byt może się bronić i zabić takiego lwa?
  Tak, bo to jest prawda tegoż bytu.

  Obie wersje są konfrontacyjne i na poziomie tych bytów nie da się jednoznacznie określić racji stron (zwłaszcza, że odrzucam hierarchię bytów).
  Jednak na poziomie współistnienia bytów możliwość "przejęcia" jednego bytu przez inny jest możliwa jako prawda bytu innego uogólnienia.

  Czyli wzajemne zabijanie na poziomie bytów jednostkowych jest niedopuszczalne, ale w ramach bytu ogólnego - państwa, jest możliwe do zaakceptowania, jeśli niszczy strukturę bytu państwowego. Czyli przestępca może być "usunięty".
  W relacjach państwowych - występuje podobna zależność.
  Zabijanie jest więc dopuszczalne w określonych warunkach i nie ma charakteru bezwzględnego zakazu.

  Czyli Dekalog - jest prawem niepełnym i jako taki nie może być Prawem Bożym, gdyż Stwórca jest doskonały i Jego prawa są doskonałe

  A teraz idę spać.
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:50:24
  Panie Krzystofie...motywem rozlanej krwi rozpoczyna sie najtarsza powiesc zwana Biblia...
  Nic nie laczy tak- jak ziemia i krew..... i nic tak nie dzieli!
  Tak ma pan racje wskazujac na hitleryzm, zionism,banderyzm...szowinistyczne, supremasistowskie zwyrodniale prady nzistowskie...nie majace nic wspolnego z ruchem narodowym, szczegolnie slowianskim narodnictwem -do ktorego nalezy ruch narodowy polski. prosze nie mykic z naziolskim kibolstfem...to ruch talmudycznym jak banderowski,
  Wiele rzeczy podobnych kolory , symbolika, etc..ale najwazniejsze co dzieli nazizm od narodnictwa to doktrynalna obcosc i wrogie i duiametralnie rozne ideologicznie pochodzenie.
  Nazizm oparty na talmudycznej zasadzie...wybranstwa...odrzucenia pojecia blizni.
  Narodnictwo oparte na braterstwie ludzi w Chrystusie uznajacy drugiego czlowieka za blizniego!
  Ponad wszystko!!! Slawa swemu- Smierc worgom! Zabij najlepszego z nich!!!
  I ...
  Wszyscy ludzie sa bracmi! Nie czyn drugiemu co tobie nie mile!
  Miluj swego nieprzyjaciela!

  Prosze zauwazyc, ze te dwa prady, oraz wiele innych egzystuja w ramach tych samych tzw :cywilizacji"..zarowno lacinskiej, bizantynskiej, jak i turanskiej:-))))
  Prosze zauwazyc, ze Unici bez wyjatku banderowcy uwazaja sie za czesc cywilizcji lacinskiej...wsrod nich nie spotka pan prawoslawnych:-))
  Tak samo- jak pan widzi ,wiekszoc tu odzywajacych sie wscieklych butzow, podajacych za Lechitow:-))) tez uwazja sie za cywilizowanych lacinsko...
  I prosze nie pisac ,,o jakiejkolwiek degeneracji...bo to zadna denegeracja...ten gnoj powstal, jako gnoj i rozwija sie- jak gnoj i nic nie robi tylko gnoji...bo jest czescia cywilizacji smierci.
  Poprawianie Konecznego, Toynbee'ego, Toflerow, Starussow, czy Huntingtona tego nie zmieni...
  I niech pan pamieta nie widziec , nie slyszec, nie mowic to infantylizm:-))
  To nie zmieni otaczajacej pana rzeczywistosci.. w .ktorej pan stworzyl Virtualna nisze, tworzac virtualna cywilizacje polska....ktorej nie ma, nigdy nie bylo,,,i nigdy nie bedzie...
  I powiem panu dlaczego: tylko dlatego, ze opisywana przez pana "polskosc" jest modelem kulturowym, dobrze opisanym ale tylko i wylacznei modelem kulturowym,,,stanowiacym czesc skladowa wiekszego bytu, jakim jest- Cywilizacja Slowianska... czy sie to panu -czy komu innemu podoba, czy nie, czy zdajecie sobie z tego sprawe czy nie , tak jest!!!

  Wielkie idee i religie potrafia zmodyfikowac modele kulturowe , ale nie sa wstanie zmienic cywilizacj-i do jakiej przynaleza.
  Po jednym warunkiem!!!!!! Odrzuca model kulturowy, swoj wlasny model kulturowy...a to oznacza zmiane tozsamosci i samoidentyfikacji, To znaczy smierc wielkiej grupy spolecznej i jej assymilacje w inna.
  To stalo die z plemionami Polabian, Luzyczan, Vieletow, Ranow eyc za malutkim wyjatkiem plemiania Sorbow....
  To samo usilowano uczynic z Kozakami..czy nazwijmy ich Rusinami Hulaj Pola....o czym wlsnie przypomnialem panu textem Szewczenki/
  Pan pomysli panie Krzystofie,,,bo jako Polacy znalezlismy sie dokladnie w tym samym miejscu , gdzie Kozacy 400 lat temu....a Ranowie prawie juz 900...i my mamy swiadomosc jak sie to zakonczylo...wtedy.
  Zatem usprawiedliwienia nie mamy:-))) zadnego:-))
 • @LordConqueror 16:35:53
  Hej lordoska wasza:-)))

  "Cóż mnie obchodzą jakieś haplogrupy, skoro jestem Polakiem? Nigdy nie wyrzeknę się Polski, żeby powrócić do życia półzwierzęcego, plemiennego, nierozumnego, zabobonnego."

  super:-)))))) za panskich wpisow to naprawde mozna penc:-)))

  TU nie bija";-))) niech pan zatem spokojnie czyta:-)) nauczy sie zdziebelko:-)))
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:13:39
  Niedouczeni zawsze zle patrza na mondrusia:-))) Pan sie nie przejmuje i powie im, ze koro neolatechumenta to co oni jeszczecrobia w sutannach na plebaniach za pieniadze parafii>????
 • @LordConqueror 23:27:36
  Na wszystko jest definicja...jesli jest ich kilka tzn ze podajcy nie maja pojecia o czym pisza:-)))
  Lordzie podaj swoja jeszcze raz, badz wskaz gdzie szukac...
 • @Krzysztof J. Wojtas 23:47:12
  Miłość to....... akceptacja istnienia innych bytów takimi jakie są.

  NO wasza Lordowska....to sobra definicja ale tolerancji....
 • @RomanKa 00:32:14
  To Pan tu porównuje egzystencje Polaków do egzystencji Kozaków?
  Za dużo wiadomości z "Noworosji". Czy Pan zatem wie kim są Kozacy?
  Może nam wyjaśni?
 • @Stara Baba 00:46:01
  Nie porownuje egzystencji, lecz sytuacje w jakiej sie znajduja Polacy dzis...
  z innymi wiekimi grupami slowinskimi w bardzo odleglych przedzialach czasowych.
 • @RomanKa 00:32:14
  W zasadzie zgadzam się z Pana wywodem i uwagami - poza jednym.
  Pańskie uwagi są przesycone pesymizmem, niemożnością.
  Ja buduję (odbudowuję ) ideę cywilizacyjną jaką tworzyli nasi przodkowie.
  ma Pan rację, że 400 lat temu Kozacy stanęli "pod ścianą" - sami nie byli w stanie niczego zmienić a Polska ich zostawiła.
  Także Rosja została ukierunkowana poprzez tamte zdarzenia na turańską drogę rozwoju. Wtedy mogło być inaczej.

  Myslę, że jesteśmy na zakręcie dziejów. I nie jest moim celem wdrażać do realizacji prezentowaną ideę. Raczej ją opracować i przedstawić do akceptacji.
  Sądzę, że w momencie załamania, jakie niedługo czeka obecny system - powinna to być jasna perspektywa przyszłości.
  Taki jest sens moich działań. I do tego zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli.
 • @night rat 05:16:21
  Wielokrotnie pisałem, że Rosja nie jest przyjacielem; to przecież inna cywilizacja. Konfrontacyjna.
  Była szansa 500 lat temu, aby nieco przestawić zwrotnice. Zablokowana - o tym możemy (i powinniśmy) dyskutować. Tyle, że każda taka próba jest blokowana przez wrogów Polski.

  Więc: najpierw dyskusja o powodach upadku Rzeczypospolitej. A pierwsze symptomy - błędne rozwiązania pojawiły się już na początku XVI w (Sejm 1505).
  Jest pan w stanie podjąć wyzwanie polemiczne?
 • @night rat 05:43:55
  W zasadzie jedynym pozytywnym elementem jest to, że potrafił Pan wyartykułować swoje wątpliwości, gdyż baza tych wątpliwości jest fałszywa.
  W zasadzie wszystkich.

  Czy mogę odpowiedzieć na wątpliwości?
  I tak, i nie.
  Są sprawy fundamentalne, których nie da się prosto wyjaśnić, gdyż wymagają przedstawienia całego logicznego ciągu myślowego.
  Są też kwestie z różnych poziomów uogólnień.

  Co do Dmowskiego; w pierwszym zdaniu podkreślam wielkość jego myśli. Ale to nie znaczy, że nie można być krytycznym. Po prostu jego poziom spójności uogólnień nie osiągnął uniwersalizmu.
  Podobnie - pisze Pan o uniwersalizmie katolickim. A tymczasem doktryna KRK - nie ma charakteru uniwersalnego.
  Polemizuję i odrzucam religię jako źródło wartości i tym samym bazę dla powstawania cywilizacji. Religia może jedynie kultywować wartości; nigdy je kreować. Nawet objawiona - bo objawienie nie może być nakazem a wskazaniem. Gdyby było nakazem - wskazywałoby na niedoskonałość Stwórcy.

  I choćby. Przyjmuje Pan za Konecznym i Huntingtonem (jako kontynuatorem) konieczność "wojny cywilizacji".
  To, co ja proponuję to odrzucenie takiego paradygmatu i wskazanie, że jest możliwe ułożenie nieantagonistycznych relacji międzycywilizacyjnych na bazie miłości.

  Zdaję sobie sprawę, że takie przestawienie mentalne jest trudne - ale na tym właśnie budowane jest chrześcijaństwo. Na współżyciu a nie walce.

  Czy Kościół ma ideę konfrontacyjną?
  Przecież już określenie:
  " Zło dobrem zwyciężaj" nosi w sobie nakaz konfrontacji.
  Czy to tak trudno zrozumieć?
 • @night rat 05:54:57
  Pogląd zaprezentowany w tym komentarzu jest typowo "katolicki" - celem jest właśnie umniejszanie polskości względem katolicyzmu . Że to niby rzekomo katolicyzm kształtował polskość.
  To fałsz. Polskość (słowiańskość) są dużo starsze od katolicyzmu. Można wykazać, że słowa Chrystusa, że "nie przyszedłem aby zmieniać Prawo, ale je wypełniać" odnoszą się do stosowania tych zasad współżycia, które były kultywowane wśród plemion słowiańskich znacznie przed czasem życia Chrystusa.
 • Mr.Night Rat 06:14:52 CCTV Sajgon
  .
  Panie Szczur ,
  Inkwizytor czyli Wojtas i wöz z sianem ?
  Pan daruje ale dotacje zostaly juz transferowane .
  Oto wyjasnienie problemu Romana znalezione w sieci cyt. :
  "
  Rower był stosowany jako środek transportu w wojnie wietnamskiej, a w armii szwajcarskiej istniały oddziały rowerowe do roku 2003. Szwajcarskie rowery przystosowane były do obciążenia do 170 kg razem z żołnierzem.
  Zaletą jest zdolność do przemieszczania się w trudnych warunkach (teren górzysty, gęsty las), przy jednoczesnym relatywnie szybkim i efektywnym energetycznie pokonywaniu odległości w warunkach zwykłej drogi.
  Nie wymaga paliwa.
  Nie wydaje też dźwięków - czego nie da się powiedzieć o czołgach, czy samochodach, nie emituje podczerwieni.
  Rower, który złapie gumę nie blokuje drogi innym rowerom.
  Da się mim objechać zapory przeciwczołgowe i zwalony most na lokalnej drodze..."

  Postacie wystepujace w fimie sa przypadkowe i calkowicie oderwane od watku notki :
  https://www.youtube.com/watch?v=54NHWuJzZmo
 • @Max von Stirlitz 10:48:42
  Biorę tego głównego bohatera do grona propagatorów CP; jak się taki (z czasem) rozpędzi, to przekona wszystkich oponentów. Nawet, a może szczególnie, z tytułami naukawymi.
 • @night rat 05:00:37
  Męczysz koleś ucho, mataczysz i manipulujesz.
  Ja nie odnosiłem sie do Dmowskiego tylko do ciebie.
  Sorki ale nie mam czasu na płytkie dyskusje o dupie maryni.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:21:38
  //Wielokrotnie pisałem, że Rosja nie jest przyjacielem; to przecież inna cywilizacja. Konfrontacyjna.//

  Pan, panie Wojtasie możesz pisać co chcesz a "nocne szczury" i tak Panu będą wsadzały dziecko w brzuch.
  N.b. ten pomysł z ograniczeniem dostępu do dyskusji jest świetny. Nie wszyscy dorośli.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 11:24:02
  PS.
  Nie rozumiem tylko dlaczego tak sie uczepili neonka.
  Przecież mają swoje FŻP.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 11:58:18
  Miej litość nad tymi o skromnych umysłach (na S24 - użyłem tego określenia względem takiego "sweet'a). Bardzo się czuł tym dotknięty i próbował coś wierzgać jak okoń na ościeniu. Nie bardzo mu szło więc "darował" z racji zwycięstwa reprezentacji siatkarskiej.

  Jeśli dyskusja, nawet z tą grupą, jest prowadzona sensownie i nie ma znamion trollingu - jestem za powolnym oświecaniem takich "skromnych mentalnie".
 • @night rat 06:53:42
  Slusznie pan rozumuje... milosc jest negacja egoizmu...w jezyku polskim nie pomaga nam jedyne slowo jakie istnieje na okreslenie Milosci..np Grecy maja ich cztery...lacina tez cztery...
  Jesli myslimy o agape..czy jakiejkolwiek formie agape..wydaje mi sie, ze najlepsza definicja bedzie Definicja Salomona:
  Milosc to stale i szczere prgnienie zjednoczenia z Bogiem- jako Dobrem Najwyzszym.....
  A pieknie ja uzupelnia opisowo Sw. Pawel:
  Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą.
 • Pan RomanKa 17:50:32
  .
  Dajesz Roman , dajesz !!!
  https://www.youtube.com/watch?v=Ik1FjSlHsPw
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:14:22
  Panie Krzystofie..,.doceniam nie od dzis panskie proby i je obserwuje.
  Jasna perspektywa przyszlosci opracowana i podana w jasnej formie programu, bedzie ukorownowaniem panskich i nie tylko panskich wysilkow, ale wielu Polakow, wszytkich tu ...w tym gronie i na wielu innych srodowiskach syskusyjnych, bo kazdy wnosi do tego swoja wazna czesc??
  Bogu dziekowac Internet stwarza taka mozliwosc Narodowego Aeropagu.. i nie przeszkodza temu dziesiatki mieszaczy, troli, chamow platnych i dobrowolnych:-)))
  tak jestesmy na zakrecie dziejow i chwila zalamania jest bliska..dodatkowo znalezlismy sie w dosc niebezpiecznej sytuacji Cosmicznej, na ktora nie mamy najmniejszego wplywu...zatem pozostaje sie nam skupic na tym na co mamy wplyw.
  Nasza sytuacja jest dosc kiepska..a nase dzialania przypominaja sprawdzanie mozliwosci przez comando, ktore wie ze musi sie bronic do ostatniego naboju...i dokonuje obliczen i planow wkalkulowujac w to najgorsze, ktorego nieuchronnosc statystycznie jest najbardziej prawdopodobna. Czy to pesymizm??? Czy realizm??? Raczej realizm daje nam powody do pesymismu- jak i optymizmu..zatem badzmy realistami.
  Podsumujmy zatem realia i ocenmy zagrozenia dla nas jako Narodu:

  Pierwsze,,co podal juz pan Alex Sailor to najgrozniejsza i najbardziej niepokojaca rzecz..demografia! TO ona zadecyduje o naszym fizycznym przetrwaniu.
  Ona tez bedzie miala zasadniczy wplyw na wsystkie przejawy naszej przyszlej narodowejh egzystencji~!
  Prof LaRouche odkryl prawo spoleczne, ktore powiada , ze:

  Kazdy postep, technologiczny, intelektualany, naukowy i artystyczny czyli calosciowo cywilizacyjny jest wprost proporcjonalny i zalezny od postepu, progressu demograficznego.
  I Poslugujac sie Historia Ludzkosci mamy dowody, ze zapasc cywilizacyjna jest wpisana w nasza ludzka egzystencje....zarowno z przyczyn od ludzkosci niezalazych..jak i spowodowanych przez samych ludzi.

  Zatem nie potrzebujemy zadnego innego punktu:-))) bo wszystke beda tylko podpunktami odnoszacymi sie do demografii... cytowane na Portali dane o demografii swiadcz ao tym wybitnie i najprawdziwiej.
  Wszystko...dokladnei kazda jedna dziedzina zycia narodu znajduje summa summarum odbicie we wskazniku demograficznego progressu czy raczej regressu.
  Nasze dzialania dzis panie Krzystofie sa probami nie uczynienia z naszych wnukow .....Ostatnimi Polakami.
  Wracajac do panskiej tezy o " Jasnej perspektywie przyszlosci"
  ciemno ja widze, bo wiem...ze Nasza Przyszloscia sa nasze i tylko nasze dzieci.....i przyszlosc! Kazda przyszlosc , jasna, ciemna nijaka...maja tylko ci...ktorzy maja dzieci!
  Bezdzietni przyszlosci poprostu nie maja~!
  Cywilizacja Smierci- nie rokuje NIKOMu przyszlosci ...zadnej!
  Wybor nalezy do nas...Polakow!
 • @RomanKa 17:50:32
  Przechlapane porównanie;Paweł w Hymnie do Miłości ani razu nie uzył określenia "dobro" i podobne.
  Porównanie z Salomonem - największym durniem, z którego Żydzi zrobili mędrca - jest nieprzystojne.
 • @ Krzysztof J. Wojtas
  Temat okazał się bardzo prosty. Rozumiem! Jednego z największych intelektualistów polskich, Romana Dmowskiego, "którego prace są bazą kształtowania poczucia polskości jako odrębności kulturowej", należy dołożyc do ofiar Katynia z tego powodu, że był Katolikiem.
  Nowo-Polska Racja Stanu ma opierać się na bazie tradycji chłopo-robotniczej (guślarzy) byłych niewolników, czyli Słowian, a nie jakiegoś tam Dekalogu "opartego na wartościach judaizmu przy niemieckiej organizacji" (UE) lub "strukturze europejskiej głoszonej z ambon zdradliwego Kościoła Katolickiego".

  PROLETARIUSZE, łączcie sie!
  Dzis niczym, jutro wszystkim My!
  Wiesław! Wiesław!
 • @RomanKa 18:14:15
  Racjonalnie - ma Pan rację.
  Tyle, że racjomalne analizy nie biorą pod uwagę czynnika emocjonalnego.
  Wierzę, że wobec zagrożeń jakie się pojawią - CP będzie latarnią w ciemności.
  Dlatego pracuję nad tą ideą bez brania pod uwagę korzyści, czy nawet "częściowego" wdrożenia.
  ma być całość - bo tylko wtedy ma szanse sprostać wyzwaniom.
  I wierzę, że Opatrzność stworzy po temu warunki. Tak jak wierzę w pomoc Królowej Polski.
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:25:16
  Ja rozumie panie Krzysztofie..Salomon idiota, Pawel dupkiem ,Sw Tomasz palant, Augustyn... wie pan ciesze sie... ze mamy pana...zatem zamieniam sie w sluch.i slucham panskiej definicji Milosci.
 • @LordConqueror 19:43:32
  Myli się pan.
  Przede wszystkim opieram się na definicji Prawdy utworzonej przez Arystotelesa i uzupełnionej przez Akwinatę.
  Niech pan sobie porówna te definicje. Dla mnie są one spójne ( łącznie).
  Owszem - jest wiele innych, ale są to właśnie li tylko próby i to częściowe, nie ogarniające istoty zagadnienia.

  Prawda bytu może być zrównana z naturą bytu - jako zamierzeniem Stwórcy zawartym w danym bycie.
  Na tej podstawie abstrahuję na temat zabijania; to, co napisałem to bieżące tłumaczenie, które powstawało w trakcie pisania.

  Natomiast, z racji odrzucenia Talmudu, przypisanie mi duchowości talmudycznej - wydaje się nieco dziwne.
  Na pewno się Pan wyspał i zrobił kupę? Bo często bez tej czynności powstają napięcia mięśniowe o różnych efektach.
 • @Zdzich 20:20:12
  Nie wiedziałem, że jest Pan zakamuflowanym komunistą.
  Chyba muszę umyć ręce po napisaniu tej uwagi, bo może ten "trąd" przez klawiaturę przejść na mnie.

  PS. Dmowski był deistą, a katolicyzm - "na łożu śmierci". Zapewne dla świętego spokoju.
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:31:38
  ZGoda zadna racjonalna analiza nei bierze pod uwage czynnikow emocjonalnych...bo jak wezmie natychmiast przestaje byc racjonalna.
  Ja bardzo jestem podbudowany panska wiara w pomoc Krolowej Polski, i wierze, ze Opatrznosc stworzyc moze w kazdej chwili warunki..w sumie co to dla Opatrznosci warunki,..szast prast i po krzyku...
  TYle , ze jako racjonalista zastanawia mnie uporczywie..ze skorow wiadomo- ze Opatrznosc i Krowlowa Polski moga.... a nie stwarzaja to przechodzi mnie zimna mysla ..a moze nie chca???
  Ale zaraz- jako realiscie- przypomina mi sie co Opatrznosc powiedziala Adamowi, jak go Archaniolowie wywalili z RAJU za zlamanie embarga na jablka....cyt:
  Idzcie i rozmnazajacie sie..czyncie sobie ziemie poddana.....
  To wyglada mi na to ,ze Opatrznosc dotrzymuje obietnicy.. ino my cus tak porawiamy, kombinujemy....a to Opatrznosc to sw Tomasza...to innego swietego..wszystko naboznie i jako prawdziwi chrzecijanie co nei cofna sie przed zadnym wytnieciem belki w oku swietych,,,
  Zna pan jakis sposob ,,,,zeby, jakos inaczej..tzn zakombinowac i np ....rozmozyc sie?????
 • @LordConqueror 20:37:06
  NU wasza loerdowska...nie bez jajec..ja wiem ze waszej lordowskien nie w smak byc uwazanym za podkacapa..ale juz nas za takich i tak i tak maja:-))
  Mozesz mnie wasza wierzyc ...tluke sie po tym swiecei kupe lat:-)))
  A ludzie dokladnei wiedza co widza i wlasnym zazwyczaj oczom:-)))
  A co do Polskosci..lordzie tyle jej ile slowiaskosci...reszta to gutten morgen ora pro nobis:-)))
 • @RomanKa 20:51:30
  Jestem gotów służyć swą osobą - aż do chwalebnej śmierci!!!!
  ;-)))
  na tym polu - do końca.

  A poważniej. Nie zauważa pan, że te warunki się tworzą?
  Że region polskiego oddziaływania staje się ziemią niczyją i po raz pierwszy od bardzo dawna nie jest miejscem konfrontacji? (PiS robi, co może , aby nas w konflikt wciągnąć.)
  Ale od Odry do Adriatyku na zachodzie, Dźwina i Dniepr na wschodzie - to przestrzeń, gdzie może powstać Cywilizacja Słowiańska.
  Ukraina jest chwilową zadrą na d... i bardzo szybko usunie banderowski wrzód. Buforem będzie Noworosja.
  Trzeba tylko wypracować ideę współżycia narodów rejon zamieszkujących. Tu zaś Cywilizacja Polska jest wzorem. Ale docelowo to ma być Cywilizacja Słowiańska, gdyż dla wielu Polskość budzi złe skojarzenia - po ostatnich ekscesach np. Kaczyńskiego.
  Skrajności muszą być odrzucone.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:03:35
  Widze...Opatrznosc gotowa..szykuje warunki....ino my kruca pysk w slomie. No .... panie Krzyszofie to nie dlatego, ze na naszym terytorium cudem sie nie rzniemy.bo to ziemia niczyja,,,..TO tylko dlatego, ze sie nie liczymy...nie istniejemy, jako podmiot..czegokolwiek....Jestesmy, jak kierdel co czeka ,jak sie skoncza bic tryki...
  Ktos glupszy od pana i Salomona i sw Tomasza, ale zdecydowanie duzo madrzejszy odemnie -kiedys powiedzial..narod ktory haniebne czeka, ze ktos lub cos zapewni mu bezpieczna przyszlosc..ma juz nowego Pana z tytulem wlasnosci w kieszeni.....na ktorego sobie zasluzyl..
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:45:26
  "Nie wiedziałem, że jest Pan zakamuflowanym komunistą."

  Nawet komuniści nie wiedzieli, że byli Komunistami, aż im to zapowiedziano jako alternatywę do łoża śmierci.
  A ja dopiero się uczę jak być komunistą - od Pana.
  Bij Dmowskiego!
 • @night rat 21:40:24
  No widzisz? Miałem jednak rację nie wchodząc z tobą w dyskusję.
  Ja jestem człowiekiem wielkiej wiary a ty trochę mniejszej. Jak ci poziom wiary wzrośnie to pogadamy :)
 • @night rat 21:36:42
  Pływa Pan tylko po wierzchu - na tej zasadzie małe szanse na konkluzje.
  Może następnym razem...
 • @Zdzich 21:54:57
  U mnie tego hasła Pan nie uświadczy; jedynie u :prawdziwych komunistów".

  PS. Ręce umyłem.
 • @LordConqueror 22:08:31
  Nie myli sie Panu filozofia z fizjonomią, a może i fizjologią?
 • @LordConqueror 22:33:18
  Nieladnie milordzie....konfabulujesz...jak parchatek...stawiasz teze i szukasz, jak ja wsadzic komus drugim koncem czystego kija:-))))
  Tak postepuja parchate sarmaty ..nie rob tego..Kodiak robi to o wiele lepiej:-))
  Slowianskosc nie jest stanem przejsciowym..udowodnila to nasza historia..zbyt gleboko tkwi w naszej wspolne swiadomosci- jako Rasy i jest przenoszona z pokolenia na pokolenie.
  Dlatego obecna pachata sarmacja tak wyczyscila polki z bajek, podan i opowiesci ,w ktorych przekazuje sie ta pamiec...
  Rosyjskosc jest czescai slowianskosci a phenomen jej polega na tym- ze nei jest ani wieksza, ani mniejsza niz ta sama slowianskosc malutkiego juz plemienia Sorbow Luzyckich.. Staroslowianski , ktorym do dzis mowia Starowiery jest jezykiem nam wsopolnym...nie tylko nam, ale wszystkim Slowianom...i swiadomosc tego mamy wszyscy...
  TO tak- jak na spotkaniu rodzinnym poznaja sie ludzie ,ktorzy maja wspolnego pradziadka...a do tego dnia nie znali sie wcale..to proste wasza lordowska..
  Dla mnie osobiscie bylo to wstrzasajacym odkryciem- kiedy wiele lat temu jako mlody chlopak znalezlem sie w domu kozackim na Kubaniu. pod Krsnodarem, ludzie zuypelnie zupelnie obcy choc dziwnie swoi i bliscy...i siedlismy do sniadania i podano chleb, maslo i ser mieszany ze szczypiorem i jajkiem i smietana...ugryzlem i zbaranialem...mam w gebie dokladnie to samo- co w swoim odleglym o ponad 2000km domu na Podkapaciu....ten sam chleb, ten sam ser i to samo mleko....ten sam smak...dokladnie ten sam,,nie podobny nie przypominajacy ale ten sam!
  W stanicy byly wieczorem tance..ale zanim zaczeli tance produkowal sie miejscowy kozaczy zespol ludowy..i zbaranialem drugi raz...zaspiewali piosenke stara- jak Slowianie....piesn o trawie....
  Ta sama melodia te same slowa... Trawo ,,trawo... trawo zielona....
  Tego nie przezyje pan nigdzie..ani na Zachodzie Europy..ani w jednej ni drugiej Ameryce, ani w Afryce...ale bedzie pan mial takie epizody wszedzie tam ,,gdzie sa Slowianie...i w ktorych domach budzi sie pan z uczuciem, ze spi pan u swoich,,,u ciotki ,,wujka czy dalekich ..ale jakze krewnych... I o tym zdaje sie pan i panu podobni zapominaja..niech pan sprobuje...
 • @LordConqueror 22:33:18
  Towarzysz Diomko tesknil do ZSRR..do potwora, ktory niszczyl wszystko co Slowianskie...Stawial na Internacjonalizm...z elita Mesjaszy...talmudyzm wasza lordowska..on sam byl z elity ,,wybrany:-))
  To co uprawiali to bylo bardzo sprytne proby przenicowania Slowianskosci na Bolszewizm...Czyli Hazaryzm... temat bardzo szeroki i zaloze sie Terra incognita dla pana...:-)))..polityka rasowa z Zwiazku Radzieckim:-)) kto ja prowadzil i w jaki sposob:-))
 • @LordConqueror 11:21:04
  Nie jestes Slowianinem milordzie...
  Dlatego nie zrozumiesz nigdy czym to jest! Uwazasz sie za Polaka...ale nim tez nie jestes...jest was tu kilku szukajacych:-))
  Laczy was wasza wspolnota --do ktorej wrocic nie chcecie.z takiego czy innego powodu....ale to wasza sprawa.
  Dlatego rozwalacie Polske rozwalajac wszystko co slowianskie...wydaje sie wam zreszta calkiem slusznie i racjonalnie , ze uda sie zrobic Polske na wasze podobienstwo.
  Stad te dwie ojczyzny dwa patriotyzmy..To juz trwa od 16 wieku...po to wymyslono Sarmatyzm Arende i Propinacje...Unie Koscielna, Rozebrano Polske piec razy, wykasowano wszystki polskie basnie..Likwidujac slowianskosc zlikwidowaliscie polska wies i jej folklor ostoje polskosci.....zlikwidowaliscie nasze basnie i bajki , mitologie, nasze szkoly..nasza duchowosc i obyczaj. Piszesz o Diomku...Moczarze..to niewazne, jak sie nazywal on stale byl i pozostal Slowianinem,.,.ta badzo malutka - jak myslisz relliktowa pozostalosc dokonuje, az takich poteznych przeksztalcen.I dalej rozlupuje si na dwa dwie ojzyzny, dwa atriotyzmy dwie frakcje Chamy i Wy...

  CO do jezyka mylisz sie..i grecki i hebrajski i haledejski to jezyki pozniejsze..
  W muzeum w Istambule znajduje sie tajemniczy dysk...obtluczony troche, ale jest..Jego kopia bawil sie prof Zacharia Sitchin...powiadajac ...psiakrew,,,nie da sie tego rozczytac....az calkiem niedawno, ale przed smiercia profesora, rozczytano go uzywajac tych samych runow ,ktorymi rozczytano etruski i wiele innych do tego czasu nie czytelnych...zapisane sa bowiem w jezyku Staroslowianskim...Staroruskim...Bo Rus to synonim Slowianina.. RUS to Rasa Jasnych,.. Rusow... Slowianie to dzieci Slowa..wszyscy ktorzy sa MY...NAsRod.. dwa runy z syfiksem s ...dzieci RODA,,, i widzisz tu jest cos co zapisane jest w halogrupie w DNA,,i tego nei da sie ukrasc.
  Dysk okazal sie prostym dyskiem ,katomierzem, jaki uzywali piloci przed GPS i maja na wyposazenu w razie awarii...pomagajacy im w nawigacji....ten o wiele prostszy w obsludze i zamysle...pomaga przy ladowaniu na .... Ziemi...
  Na Puma Punku tez sa wykute napisy ,ktore uwazano za znaki kamieniarskie...wiekszosc z nich okazalo sie, ze nimi jest..ale tez czyta sie je w staroslowianskim///co ciekawsze robione sa malutkimi rotorami reczymi z diametowymi frezami..jakie pojawaily sie na rynku nie wiecej niz 10 lat temu,,mowie o pierwszych,...
  To dziwne uczucie- jak masz swidomosc ze masz przed soba przedsumeryjski test i zaczynasz go czytac i slyszysz sie:
  Ga-wa-riat wie-ki..wie-ki dli-nny-je....
  Pamietaj... to ze mikroskopijne nie znaczy, ze nie wazne:-)))
  TO tez nie znaczy, ze ktos was bedzie dyskryminowal, czy sekowal.,,pokaz mi inny kraj niz slowianski, gdzie tak toleruja mniejsosci.,.pojedz do Israela zobaczysz co to szowinizm...
 • @LordConqueror 20:53:40
  Po co wasza kombinuje.... ja nie wmawiam waszej nic- poprostu stwierdzam ,ze nie jestes Slwianiniem, a kim naprawde jestes- to mi zwisa- jak kilo kitu,,ja ludzi nie segreguje po pisiaczkach...a po tym co soba reprezetuja i jak odnosza sie do innych ludzi. Wiesz takie roznice cywilizacyjno kulturowe:-))) nie biologiczne...
  Bajki...dopuki opierasz swoja opinie - ze to bajki- tylko na podstawie wlasnego intelektu i wiedzy , czyli na niczym ,,dotad dla ciebie nie ma zadnego rozumienia, ani gdzie, ani po co zyjesz , Dla ciemnego tlumoka czary- dla swiatlego prosta fizyka:-))) Lordzie z krainy czaroff:-))))
 • @RomanKa 22:10:41
  Chyba rzeczywiście chodzi o takie podejście do rzeczywistości.
  Nasz lorduś jest dość dobrze wykształconym gościem, który za wszelką cenę nie chce, nie może i nie umie przestawić swego myślenia na tory SŁOWA.
  Próbuje niszczyć wszelkie formy wspólnotowe - bo wtedy łatwiej manipulować.

  Jaka jest nasza rola?
  Nie angażować się w walkę z nim i jemu podobnymi. To zła droga.
  My powinniśmy zająć się tworzeniem wspólnoty opartej o SŁOWO.
  Czyli rozważaniem takich struktur społecznych, gdzie dla każdego będzie miejsce - jeśli tylko będzie chciał we wspólnocie uczestniczyć.
  Jesli zaś rozważamy ich zachowania i działania - to po to, aby wiedzieć czego unikać.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:32:44
  To..jesli mialbym postawic diagnoze... chlopak z duzym potencjalem intelektualnym, ale bez edukacji klasycznej...a bez tego nie ma mowy o wyksztalceniu....Jest- jak nieoszlifowany diament..i jesli sam sie nie oszlifuje pozostanie -tylko narzedziem do ciecia szkla w szybach wystawowych. Ma problem z tozsamoscia, byc moze z mieszanych rodzin..bo wykazuje brak podloza identyfikacyjnego wrodzonego. Bedzie sam musial podjac decyzje za siebie i swoje dzieci...
  Wie pan ilu takich sie marnuje???
  Dlatego, ze system selekcij negatywnej w Polsce natychmiast ich wylapuje i albo inwestuje0 jesli spelniaja warynki, czyli posiadaja podly charakter i sa samolubami...i pozwalaja im na kariere...
  Albo- jak widza, ze to autentyczni altruisci z precyzyjna logika i charakterem..jak tu lordowska...wykopia i skaza na wegetacje.
  Wobec takich- maja sposoby na zwerbowanie do Burdelu...i werbuja... ma pan tu inny przyklad..gwiazdy Burdelu:-))) pachnacej dyzurnymi perrfumami na odleglosc:-Z))0

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031