Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
870 postów 14280 komentarzy

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Dekalog - narzędzie judaizacji (3)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wnioskiem z poprzedzających notek jest stwierdzenie, że zapisy biblijne tylko „luźno” nawiązują do wydarzeń historycznych, czyli są typową judaistyczną haggadą.

 

 
Czy te same kryteria należy zastosować w odniesieniu do Dekalogu?
Wnioski są dosyć oczywiste: skoro zarówno postać Mojżesza jak i wędrówka przez pustynię, to twór żydowskiej (bo chyba już nie izraelskiej) wyobraźni, to trudno oczekiwać, aby w odniesieniu do Dekalogu, miało być inaczej.
Czy można sobie wyobrazić, że Mojżesz otrzymał od Jahwe kamienne tablice tyle, że nie miał ludu, któremu by miał je przekazać? Trochę dziwna ta konstatacja.
 
Na pewno, podobnie jak w innych, wskazanych kwestiach, zarówno sprawa Dekalogu jak i innych zdarzeń opisanych jako związanych z wędrówką przez pustynię, ma nawiązania do wydarzeń zachowanych w pamięci zarówno  w Mezopotamii jak i w Egipcie, bo tylko z tych źródeł kapłani żydowscy czerpali; brak wskazań, że była im dostępna też wiedza Indii, Chin, czy szeroko rozumianej słowiańszczyzny (terenów zamieszkałych przez Ariów). Czyli ograniczony zasięg wpływu.
Odnosząc się do samego Dekalogu: na pewno jest fundamentalnym osiągnięciem myśli żydowskiej. To trzeba wyraźnie zaznaczyć.
Myślę, że znaczenie Dekalogu jest głębsze niż często spotykane uwagi sugerujące „zapożyczenie” z egipskiej Księgi Umarłych, czy Kodeksu Hammurabiego. Wydaje się, że w tym wypadku „zapożyczenie” jest bardziej zakorzenione i wskazuje raczej na Szmaragdowe Tablice Hermesa Trismegistosa.
Na temat tablic jest szereg opracowań o różnym charakterze; większość raczej podaje je w wątpliwość, bądź przypisuje ich powstanie gdzieś w mrocznych wiekach Średniowiecza, jako przewodnik dla alchemików.
Jednakże są również wskazania mówiące, że ich powstanie lokowane jest na czas przed potopem. I nawet w tym wypadku są dwie wersje.
Jedna mówi o tym, że na Tablicach zapisano całą ówczesną wiedzę – w związku z przygotowaniem do mającego nastąpić kataklizmu (skąd o tym wiedziano?)
Druga, że zawarta tam wiedza była wskazaniem dróg rozwoju ludzkości (rasy białej) + wiedza o świecie – także medyczna, o działaniu roślin i zapobieganiu chorobom i ich leczeniu.
 
Odrębną ciekawostką jest to, że wg opisanej tu drugiej wersji, tych tablic było dwie sztuki (w odniesieniu do pierwszej wersji – brak takich nawiązań).
Niemniej, w świecie starożytnym przekazywana była informacja o istnieniu tablic i ich znaczeniu. Można więc sądzić, że wiedza ta dotarła również do kapłanów żydowskich.
Co o tym świadczy?
Przede wszystkim to, że Mojżesz otrzymał od Jahwe Dekalog w postaci 2 kamiennych tablic. I tu uwagi:
1.     W czasach opisywanego Exodusu Izraelici nie dysponowali pismem – jaki więc sens tablic z wyrytym napisem?
2.     Dlaczego tych tablic było 2 sztuki? Czy tekst 10 przykazań nie mógł być umieszczony „w jednym kawałku” – wszak Kodeks Hammurabiego, znacznie dłuższy, wyryty był na jednym kamieniu?
Kamienne tablice Mojżesza mają, moim zdaniem, wyraźne nawiązanie do Szmaragdowych tablic, czym kapłani żydowscy chcieli podkreślić ich znaczenie.
I jest jeszcze jedna kwestia – raczej nie poruszana. Otóż Mojżesz, niosąc otrzymane od Jahwe tablice, dotarł do obozu, gdzie akurat trwała orgia związana ustanowieniem „złotego cielca”. Na tyle go to zdenerwowało, że zniszczył t tablice i dopiero po „przywróceniu porządku” wykonał nowe tablice.
Ciekawostka, gdyż jest to wskazanie, że de facto, Dekalog nie jest dziełem Jahwe, a dziełem Mojżesza; brak wskazań, że zapis w obu przypadkach był identyczny.
 
I w zasadzie powyższe stwierdzenie było podstawą do napisania niniejszego cyklu: NIE MA PODSTAW DO TWIERDZENIA, ŻE DEKALOG – TO PRAWO BOŻE.Wyraźnie, nawet w Biblii, występuje wskazanie, że to dzieło myśli ludzkiej.
Można sądzić, że kapłani świadomie dokonali tej manipulacji uznając, że tory rozwojowe Żydów mają być inne niż reszty ludzi.
 
O świadomej manipulacji kapłanów świadczy też sama konstrukcja Dekalogu: zawiera w zasadzie same zakazy. Nakazów „pozytywnych” jest tylko dwa: pamiętaj abyś dzień święty święcił (nakaz sztuczny – wszak, w skrócie, słońce świeci 7 dni w tygodniu; nakaz związany jest z kontrolą społeczności), i drugi nakaz – „czcij matkę i ojca swego”. Cała reszta przykazań ma charakter negatywny – to dalsza forma mająca na celu kontrolę, a efektem jest powstanie instytucji „grzechu”, czyli przekroczenie (niedostosowanie się), do zakazów „prawa” Dekalogu.
(Jeśli odnieść to do czasów współczesnych, to mamy doskonały przykład sposobu zarządzania społeczeństwem – należy pochylić się nad geniuszem kapłanów – już wspominałem o tym, gdyż trzeba to podkreślić, nawet odrzucając motywy). Warto zaznaczyć, że Kościół poszedł tą samą drogą wprowadzając pojęcie grzechu.
 
Dekalog jest narzędziem judaizacji z racji wprowadzania metod manipulacji społeczeństwem opartych na sztucznie ukonstytuowanych zakazach, których przekroczenie jest karalne.
Rządzący społeczeństwem uzyskali tą drogą narzędzie kontroli.
 
Wprowadzanie różnorakich i to coraz bardziej zawiłych „przykazań” (podatkowych, organizacyjnych itp.), jest formą rozwoju żydowskiej metody kontroli. Jej podstawową cechą jest sytuacja, że to rządzący są „nadzwyczajną kastą”, jedyną uprawnioną do interpretacji ustanowionych przez siebie „przykazań”.
Jeśli zatem mowa o judaizacji (społeczeństwa, państwa, czy takich instytucji jak Kościół Katolicki), to nie chodzi nawet o to, czy władzę sprawują Żydzi, czy Polacy (i odpowiednio do nacji), ale o to, jak tworzone są prawa i w jaki sposób są egzekwowane.
Czy jest to zgodne z nauczaniem Chrystusa i jak się to ma do Cywilizacji Polskiej – o tym chyba w następnym(nych) odcinkach. CDN.

KOMENTARZE

 • Autor
  /Izraelici nie dysponowali pismem/
  Na czym Pan opiera to twierdzenie?

  "(3) Bo przyjdzie czas, kiedy ludzie nie zechcą przyjąć zdrowej nauki, ale według własnych upodobań dobiorą sobie nauczycieli, spragnieni tego, co miłe dla ucha, (4) nie będą słuchać prawdy, a zwrócą się do baśni"
  (2 Tm 4:3-4 Bp)
 • @roux 12:03:19
  Proszę podać dowody na istnienie pisma w Palestynie przed , powiedzmy, rokiem 1000 przed Chrystusem.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:08:07
  "(14) Kiedy już wejdziecie do ziemi, którą daje wam Jahwe, wasz Bóg, i już weźmiecie ją w posiadanie, i osiądziecie na niej na dobre, a potem powiecie: Chcielibyśmy mieć nad sobą króla, tak jak to jest u otaczających nas narodów - (15) to weźmiecie sobie za króla tego, kogo wybierze wam Jahwe. Spośród braci waszych weźmiecie sobie króla, żeby nad wami panował. Nie może nad wami królować cudzoziemiec, który nie jest waszym bratem. (16) Niech jednak nie zabiega wasz król o to, żeby mieć wiele koni, i niech nie prowadzi swojego ludu do Egiptu, żeby tam właśnie je znaleźć. Jahwe powiedział wam przecież, byście już nigdy więcej nie wracali tą drogą. (17) A żeby się nie odwróciło jego serce, niech też nie ma wielu żon i niech nie gromadzi sobie wielkich ilości ani srebra, ani złota. (18) Skoro tylko zasiądzie na tronie swego królestwa, zatroszczy się o przepisanie tego prawa na zwoju według tekstu, który się znajduje w posiadaniu kapłanów - lewitów. (19) Będzie je zawsze miał koło siebie i będzie je czytał przez wszystkie dni swego życia, żeby mógł się nauczyć bojaźni przed Jahwe, swoim Bogiem, i przestrzegania wszystkich przepisów tego prawa i wszystkich jego nakazów, wprowadzając je starannie w życie"
  (Pwt.Pr 17:14-19 BWP)
 • @roux 12:14:48
  "(14) Wtedy Jahwe powiedział do Mojżesza: Zapisz to na pamiątkę w księgach, a Jozuemu powiedz, że wymażę imię Amalekitów z wszystkiego, co znajduje się pod niebem"
  (Wj 17:14 BWP)
 • @roux 12:16:12
  (26) Zapisał Jozue wszystkie te słowa w księdze Prawa Bożego. Wziął też wielki kamień i ustawił go tam, pod dębem, który rósł na miejscu poświęconym dla Jahwe." (Joz 24:26 BWP)
 • @roux 12:18:41
  " (9) Wypiszesz je również na odrzwiach swego domu i na bramach" (Pwt.Pr 8:14 BWP)
 • @roux 12:18:41
  Obawiam się, że cytowanie Biblii to nie jest sposób na zbicie argumentów Pana Wojtasa...
 • @roux 12:14:48
  Skoro Biblia została napisana miedzy IV a II wiekiem przed Chrystusem - to ten tekst jest starszy?
  Obśmiałem się jak norka.
 • @roux 12:18:41
  Jak wyżej.
 • Panie Krzysztofie, Dekalog nie jest wytworem myśli żydowskiej
  To jest plagiat z Egipskiej Księgi Umarłych
  http://zawisza.neon24.pl/post/72563,o-dekalogu-slow-kilka
  Mojżesz posiadał minimum podstawowe święcenia kapłańskie (egipskie), jeśli przyjmiemy, że był wychowywany jak syn córki Faraona. Egipska Księga Umarłych była pierwszą masowo kopiowaną księgą człowieka. Nie mógł jej nie znać. Egipską spowiedź dostosowali do własnych potrzeb i stworzyli z niej coś w rodzaju pierwszego Kodeksu Karnego.
 • @roux 12:21:41
  Pwt.Pr - to tekst napisany, a później znaleziony w ruinach świątyni po powrocie z Babilonu.
  Wyraźnie były tez teksty starsze nieco.
 • @Zawisza Niebieski 12:44:14
  No właśnie: nie zauważył Pan, że kwestionuję pobyt Mojżesza na dworze faraona?
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:42:26
  // Biblia została napisana miedzy IV a II wiekiem przed Chrystusem //............w podanym tu przedziale czasowym nie było żadnej Biblii a jedynie cały szereg różnych żydowskich religijnych tekstów , z których najstarszy pochodzi już z XII w p n e czyli śmiało można przyjąć ,że żydzi podobnie do innych ludzi zamieszkujących obszary bliskiego wschodu opracowali swój alfabet na bazie wcześniejszego pisma klinowego kultury ugaryckiej.
 • @puuuq 13:15:19
  Proszę podać źródło - zwłaszcza w odniesieniu do tekstu z XII w pne.

  PS. Myślałem, że przy różnicy poglądów, zachowa Pan trzeźwy umysł. A tu siurpryza.
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:30:05
  //Stary Testament powstawał w ciągu wielu wieków, najstarszym tekstem w nim zawartym jest Pieśń Debory z Księgi Sędziów, spisana w XII w. p.n.e.//.................to jest informacja z "wikipedii" , a jak Pan nie wierzy , to proszę się zapoznać z pracami Witolda Tylocha o kulturze ugaryckiej i jej wpływu na religię żydów
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:58:02
  To, czy Mojżesz był na dworze faraona, czy też nie, jest sprawą drugorzędną dla Dekalogu. Zbieżność między Egipską Księgą Zmarłych (bezsprzecznie wcześniejszą) i Dekalogiem jest zbyt duża, by uznać o za dzieła niezależnej myśli. Również należy przyjąć, że Mojżesz był osobą wykształconą, czyli jakąś szkołę Egipską musiał skończyć, a nawet jeśli uznamy, że była to szkoła żydowska, Księgi Zmarłych nie znać nie mogli. Tak więc Dekalog to nie jest myśl Żydowska a Egipska. Do tego dołóżmy monoteizm (myśl Echnatona) Mojżesz to wpływ kultury Egiptu na myśl religijną Żydów. Oczywiście na myśl zapisaną w Starym Testamencie miały wpływ inne kultury, jak Babilon.
 • @puuuq 13:35:43
  Według badaczy Biblii, a jednym z największych autorytetów jest ks. prof. Chrostowski, najstarszą księgą jest Ks. Ezechiela, a ta powstała w czasie niewoli babilońskiej.

  To, że treść Pieśni Debory dotyczy czasu sędziów, to nie znaczy, że została w tamtym czasie napisana.

  Trochę powagi.
 • @Zawisza Niebieski 13:42:04
  Podważam przekonanie, że Mojżesz był wykształcony; już wspomniana rada Jetro odnośnie ustalenia sądów w plemieniu wskazuje, że to zwykły przygłup był;-)))

  Wszystko wskazuje, że został wybrany, na podstawie istniejącej legendy, na postać wokół której zbudowano narrację związaną z Exodusem - wyraźnie jest to sztuczne tworzona legenda o korzeniach judaizmu.
 • Kuszenie diabła ...przez internet...odrzucam...Bóg ze mną...i z Wami..
  https://www.youtube.com/watch?v=rdhnktJP-4U
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:42:37
  // Trochę powagi.//.............to Pan potrzebuje bo bierze się za temat bez przygotowania i snuje tu jakieś swoje "przemyślenia " .Niech się Pan najpierw zapozna z opracowaniami kompetentnych osób na temat kultury ugaryckiej bo to z niej żydzi czerpali wzorce dla swojej religii
  // Ten wpływ widoczny będzie m.in. w biblijnej literaturze hebrajskiej, zwłaszcza tej starszej, z przełomu II i I tysiąclecia i z pierwszej połowy I tysiąclecia przed Chr. Otóż w literaturze ugaryckiej odnajdziemy pewne tradycje narracyjne i poetyckie, które w nowej formie i odmiennym przesłaniu religijnym znajdą się w historycznej, prorockiej i mądrościowej literaturze Starego Testamentu. Zrozumienie, w jaki sposób żyją i funkcjonują one w Ugarit, pomoże nam lepiej uchwycić, jakie miejsce, rolę i znaczenie otrzymają one w Biblii.//
 • @detektywmjarzynski 15:48:01
  Jak żydowskie elity bronią swojej pacynki w Polsce. Ten kretyn Macierewicz jest już znienawidzony przez wszystkich i Premier RP wraz z Kaczyńskim chcą go w końcu wywalić. Co robią elity żydowskie ? Zapraszają gnoja do Białego Domu. Ch..j wie po co i dlaczego ( w jakiej sprawie ) . Spotka się tam z jakimś niższym urzędnikiem ale to nie ważne. Ważne , że tę ofiarę zaproszono do BIAŁEGO DOMU a takiego „wyróżnionego” gnoja wyrzucić po prostu przecież nie można !!!! - z komentarza danielmarek2552 , 6 stycznia 2018 at 08:52 na bruskablog

  Moja odpowiedź : Antonio to ciężki zawodnik zarówno dla marionetek z Polski jak i marionetek z BIAŁEGO DOMU, tudzież , a raczej i przede wszystkim dla samego tajnego światowego centrum władzy w skrócie TŚCW. Istnieje opcja , że stamtąd już do Polski nie wróci, tak jak kiedyś Bierut z Kremla. I znowu będzie tak jak w powiedzeniu „pojechał dumnie , przyjechał w trumnie”.

  Ja tam Antoniemu , ze swojej strony, życzę jak najlepiej. Przecież po bohaterze Kuklińskim, to największy po II wś. stwórca „polskiej armii”.

  PS.Przepraszam wszystkich za pomyłkę w nazewnictwie zamiast TŚCW, powinno być TŚWC…

  ciąg dalszy dyskusji o Antonio : Jak nie wiadomo o co chodzi, to doskonale wiadomo ze chodzi o $
 • @detektywmjarzynski 16:02:04
  jest blokowany na NEon24 dalszy ciąg tego posta. Apeluję do Adminów o opamiętanie.....jeśli to się nie zmieni....to ten chaniebny fakt opublikuje w całej sieci
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:46:28
  Z pewnością nie udowodnię Panu, jakie wykształcenie miał Mojżesz, i czy w ogóle istniał. Są tacy, co podważają istnienie Jezusa i tak naprawdę tekstami źródłowymi historyczności Jezusa udowodnić się nie da, a wiele z jego cech znajdziemy u wcześniejszych bogów. Narodziny z dziewicy, śmierć za odkupienie ludzi, zmartwychwstanie.... Możemy przyjąć, że Mojżesz jest to pewne pojęcie, może osoba, może marionetka w ręku grupy osób wykształconych, może grupa osób, faktem jest, że była to "osoba" będąca w stanie narzucić i utrzymać pewną filozofię religijną. A jej nazwa Mojżesz.

  Żydzi w tym okresie wcale nie był to lud jednomyślny co do tego, który Bóg jest tym "prawdziwym". Potwierdza to choćby fakt wyrżnięcia 3000 żydów za stworzenie "złotego cielca". Żydzi po Mojżeszu nie byli ludem monoteistycznym jeszcze przez długi czas.

  Ale Mojżesz nie jest to przypadek odosobniony. Za przywódcę pierwszej reformy chrześcijaństwa uznajemy św. Pawła. Tyle, że przecież nie była to jedna osoba a również grupa osób, które przekształciły chrześcijaństwo z sekty w Judaizmie, jak chciał tego Jakub, Brat Pański i uczniowie Jezusa w religię ogólnoświatową dostępną dla wszystkich mieszkańców Cesarstwa Rzymskiego a nie ograniczającą się tyko o żydów z ich wszelkimi obostrzeniami .

  Tak więc jak byśmy nie określali Mojżesza, jest to symbol narzuceni żydom pewnej religii, i z pewnością ludzie, którzy to zrobili byli znacznie lepiej wykształceni, niż ci, którzy pozwolili sobie to narzucić. I w tym sensie nie mogę się zgodzić z Pana zdaniem "że to zwykły przygłup był;-)))"
 • @detektywmjarzynski 16:05:52
  //jest blokowany na NEon24 dalszy ciąg tego posta...

  Nie ma takiej opcji. Nie może być blokowana część wpisu czy komentarza, albo wszystko albo nic.
  Problem może być tylko natury technicznej bo skrypt coraz bardzie fiksuje.
 • @rox
  Wykazales niekompetencje panu Wojtasowi tym samym,mozna domniemac ze jak nie zna zagadniebnia umiejenosci pisma przez izraelitow tak tez watpliwe w takim samm stopniu sa inne jego wywody na temat pism hebrajskich i izraelitow . Trzeba miec wyjatkow tupet by pisac ze dzieje opisane w Starym Testamencie to wymysl izraelitrow i zapozyczenia z innych kultór. Pycha i ego az bije od pana Krzyztofa .

  Psalm 22

  Przypomna sobie i wruca do JAHWE
  Wszystkie krance ziemi
  i oddadza mu poklon
  wszystkie szczepy poganskie
  Bo wladza krolewska nalezy doJAHWE
  i on panuje nad narodami
  tylko jemu oddadza poklon wszyscy co spia w ziemi
  Przed nim zegna sie wszysc ktorzy w proch wstepuja
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 12:29:46
  Sugeruje Pan, że Pan Wojtas Biblii nie czytał?
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:42:26
  Być może mówimy o różnych Bibliach, Pan wspomina Biblię mi nieznaną?

  /Biblia została napisana miedzy IV a II wiekiem przed Chrystusem/ ??

  Słyszał Pan u Septuagincie? To przekład Biblii na język koine.


  Septuaginta [łac.],
  najstarszy przekład Starego Testamentu z języka hebrajskiego na grecki (koine), powstały III–II w. p.n.e. na użytek Żydów w Egipcie;
  (Encyklopedia PWN)

  /Obśmiałem się jak norka/
  Tylko tyle Panu zostało.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:42:37
  /najstarszą księgą jest Ks. Ezechiela?
  Kiedy, według Pana, została napisana?

  /Trochę powagi?
  ????
 • hmm...
  ...że też Kener Łora jeszcze nima?:))))...
 • @Zawisza Niebieski 13:42:04 Nie takie bez znaczenia bo ksiądz .....
  ..Michalski 1912
  http://ifotos.pl/z/qxaxwwa

  a o tym KOB dużooo podaje jak to jest .....
  https://youtu.be/pQXpV8QLI5E?t=895
 • @jan 16:53:30 Panie Janie upraszam o zapoznanie się ....
  Realność którą ludzie nazywają Bogiem to....

  ...istnieje taki Ktoś i funkcjonuje jak podaje Pan Pietrow w wykładzie akurat w momencie linku o KOB

  https://youtu.be/pQXpV8QLI5E?t=944
 • @trybeus 18:03:38
  Keren, by cię pojawić musi odwalić kilka belek (banów), wy wyleźć ze swego bezpiecznego miejsca. Dla takiego "zawodnika", gdy nie ma możliwości zbanowania wszystkich co mu nie klaszczą to decyzja wymagająca dużej odwagi. On zwykle wytyka nos raz, wrzuca komentarz, po czym pisze swój "bezpieczny tekst". Jak dziś, gdy strzelił tekścik, że to nie byli "królowie", a "magowie" :) Człowiek od "sensacji" tej samej klasy, jakby dla niemowlaka mleko matki było sensacją. :)
 • @roux 17:21:04
  //Sugeruje Pan, że Pan Wojtas Biblii nie czytał?//

  :)))))))))))))

  Skoro taki ignorant jak ja czytał to Pan Wojtas z pewnością wiele razy.
 • @puuuq 15:54:26
  No kurcze: Pan też "za przygłupa robi"?
  Skoro te elementy są w kulturze ugaryckiej, to twierdzenie, że to przekaz biblijny, bezpośrednio od Boga - jest twierdzeniem debila.
 • @Zawisza Niebieski 16:32:01
  Tak między nami: o czym Pan pisze względem mojego tekstu?
 • @jan 16:53:30
  Też w życiu napisałem jeden wiersz....
 • @roux 17:34:37
  Gdzie mój błąd?

  Obśmiałem się jak dwie norki.
 • @trybeus 18:03:38
  Obraził się, bo uznałem go za narzędzie (palant). i nie wie jak się do tego odnieść.
  Może się obrazić - tylko, co z tego?
  Może wykazać mi brak wiedzy. Tylko nie wie jak to zrobić.
  W sumie ich wiara w Biblię została podważona. Ale jeszcze będą pyszczyć...
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:18:53
  // twierdzenie, że to przekaz biblijny, bezpośrednio od Boga - jest twierdzeniem debila//
  mnie tu nie obchodzą opinie o roli Boga , piszę o ludziach co pisali o Bogu czy bogach
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:21:05
  Tak między nami mówiąc, zgadzam się z Pana tekstem, uzupełniam go o pewne myśli, czyli np. to, że Dekalogu Żydzi nie uzyskali od Boga a po prostu ściągnęli go od Egipcjan, jak i wiele innych spraw opisanych w S.T. zaczerpnęli z mitologii ludów z którymi w swej historii na dłuższy czas się wiązali.
 • @puuuq 19:43:48
  Judaista.
  jestem za zwalczaniem judaizmu w Polsce wszelkimi metodami: ogień, powietrze, woda - i ziemia, której nie powinni mieć pod nogami.
 • @Zawisza Niebieski 19:46:11
  I w zasadzie o to chodzi: brak jakichkolwiek podstaw, aby traktować te tekst jako wynikające z wpływu Boga, żadnego "natchnienia" w nich niema, a jest bezwzględna walka o supremację, pieniądze i władzę.

  I jako takie - te teksty powinny być stosownie analizowane.
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:23:17
  Gratuluję dobrego samopoczucia ;-))
  Na żadne z pytań nie spodziewam się odpowiedzi ;-))
  Pozdrawiam

  PS
  Widzę, że mnie Pan oszczędza; o innych dyskutantach pisze Pan "debil" i "palant"
 • @jan 16:53:30
  Nie da się nie zauważyć, że chęć zabierania głosu jest niekiedy odwrotnie proporcjonalna do posiadanej wiedzy

  Pozdrawiam
 • @roux 19:59:59
  No, Pan w tym gronie zapewne już niedługo się znajdzie - przy takich komentarzach - na pewno.
  Pan to lubi?
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:49:18
  // jestem za zwalczaniem judaizmu w Polsce wszelkimi metodami //
  W takim razie tu są miejsca gdzie może Pan rozpocząć swoją misję zwalczania :
  Dzisiejsi Żydzi ortodoksyjni modlą się: w krakowskiej Synagodze Remu (XVI w.), w Synagodze Małżonków Nożyków w Warszawie, w Nowej Synagodze w Gdańsku-Wrzeszczu, w Synagodze Tempel w Krakowie, w Synagodze w Jeszywas Chachmej w Lublinie, w Synagodze Reicherów w Łodzi, w Synagodze Pod Białym Bocianem we Wrocławiu. Wszystkie one należą do Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. W miastach gdzie nie ma synagogi funkcjonują tzw. domy modlitwy. W Polsce jest ich obecnie jedenaście: w Bielsku-Białej, W Bytomiu, w Gliwiach, w Katowicach, w Poznaniu, w Łodzi, w Legnicy, w Szczecinie, w Wałbrzchu, we Wrocławiu, w Żarach. Są one zakładane w budynkach gmin żydowskich, stąd bywają nazywane „synagogami gminnymi”
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:05:12
  ...no PanieWojtasie jak Pan może tak traktować podle "uczonych w piśmie" :)))jestem mocno zdegustowany :)))))))fuj fuj fuj :))

  btw...to naprawdę miło popatrzeć jak na logiczne przemyślenia biblijni spamerzy z pejsami usiłują reagować...mógłbym podpowiedzieć Świadkom Jehowy, żeby od czasu do czasu wyszli poza ramy indoktrynacji Ciała Kierowniczego...no ale oni wtedy nie dostaną punktów i nie załapią się do tej ścisłej weryfikacji 144 tys szczęśliwców niebiańskich :)))
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:08:07
  "@roux 12:03:19
  Proszę podać dowody na istnienie pisma w Palestynie przed , powiedzmy, rokiem 1000 przed Chrystusem."

  ...czasopismo Strażnica ... :))...zresztą oni mieli już dawno wykupioną koncesję do relacjonowania na żywo faktu wypędzenia pierwszych rodziców z Edenu...przecież to oczywiste, nie wiem dlaczego Pan zadaje takie niepoważne pytania...
 • @puuuq 20:26:01
  Zwalczanie judaizmu nie polega na atakowaniu ortodoksyjnych żydów w ich synagogach, niech tam odprawiają swoje gusła.
  Sprawa jest dużo poważniejsza i trzeba rugować ich wpływy w Kościele i w ogóle w życiu publicznym.
 • A czy nie biorą
  szanowni państwo pod uwagę możliwości ,że jesteśmy tworem inżynierii genetycznej obcej cywilizacji i że to oni starając się założyć jakieś dyby na ich niedoskonałe, lub nieokiełznane dzieło zwane człowiekiem stworzyli podstawy dekalogu i biblii? Ponieważ ludzkość zbyt się rozbestwiła przysłali tutaj swojego przedstawiciela Jezusa, by porządek zaprowadził, co jedynie częściowo się mu udało, choć nauki jego do dzisiaj pozostają wartością samą w sobie. Cała reszta w tym układzie była by kompilacją najróżniejszych przekazów,legend i politycznych intryg. Jest przecież wiele przesłanek , że Ziemia, Księżyc i Mars była w przeszłości ,a może jest i dzisiaj obiektem eksploracji innych cywilizacji. Ludzie są tak przekonani do mistycznego, wszechmocnego Boga - naszego bezpośredniego stwórcy, że do głów im nie przychodzi, że możemy być zwykłym tworem manipulacji genetycznej , normalnej , materialnej cywilizacji na wysokim stopniu rozwoju nie mającej wiele wspólnego z prawdziwą siłą stwórczą wszechświata.
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:52:14
  ,, I jako takie - te teksty powinny być stosownie analizowane. ,,

  I ... do niczego pan nie dojdzie , to niemożliwe .

  I jeszcze ..,,brak jakichkolwiek podstaw, aby traktować te tekst jako wynikające z wpływu Boga ,, .
  Pojęcie Boga jest nam dane , jak i całe skomplikowane życie fizyczne jak i duchowe . Niestety jesteśmy kontrolowani, a poczucie wolnej woli jest złudne . Jak zwał tak zwał , może być to natchnienie lub inna forma ingerencji .. jest i nie podlega dyskusji . Wiem że to co piszę jest nie do przyjęcia i nie jestem wyznawcą jakiejkolwiek religii .
 • Judaizacja Zachodu
  Dr Kevin MacDonald, autor Kultury krytyki: analiza ewolucyjna żydowskiego udziału w ruchach intelektualnych i politycznych XX wieku [The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political Movements], uważa, że różne radykalne żydowskie ruchy intelektualne i polityczne obszernie opisane przez niego w książce, „są próbami zmiany zachodnich społeczeństw w sposób, który neutralizuje albo kończy antysemityzm, a zwiększa szanse ciągłości grupy żydowskiej w sposób jawny albo pół-tajemniczy”. Pisze:

  Kilka z tych żydowskich ruchów (tj. zmiana w polityce imigracyjnej faworyzująca narody nie-europejskie) próbowały osłabić siłę postrzeganych przez nich konkurentów – narody europejskie, w XX wieku zajęły dominującą pozycję nie tylko w tradycyjnych ojczyznach Europy, ale również w USA, Kanadzie i Australii. Na poziomie teoretycznym, te ruchy postrzegane są jako rezultat konfliktów interesu między Żydami i nie-Żydami w budowie kultury i w różnych sprawach polityki publicznej. Ostatecznie, Żydzi postrzegają te ruchy jako wyraz ewolucyjnej strategii grupowej w ich rywalizacji o dominację społeczną, polityczną i kulturową z nie-Żydami. […]

  W latach 1960 pojawiła się wroga elita dla dominacji dyskusji intelektualnej i politycznej. Jest to elita która niemal instynktownie nienawidzi tradycyjnych instytucji europejsko-amerykańskiej kultury, jej religii, jej zwyczajów, jej zachowania i jej postaw seksualnych.

  MacDonald twierdzi, że zachodnia cywilizacja zasadniczo się zjudaizowała, skoro rewolucyjni żydowscy liderzy intelektualni i kulturowi, w tym Theodore Adorno, Siegfried Freud i wielu innych, a ich idee „przyjęła ogromna większość nie-żydowskich intelektualistów”, co pokazuje teraz jak „zachodni świat intelektualny stał się zjudaizowany – że żydowskie postawy i interesy, żydowskie upodobania i niechęci, teraz stanowią kulturę Zachodu, umiędzynarodowioną i przez Żydów i przez nie-Żydów”. Dr MacDonald pisze dalej:

  Judaizacja Zachodu nigdzie nie jest bardziej widoczna niż w kulcie holokaustu, jako centralnej ikonie moralnej całej cywilizacji. To stanowi głęboką transformację od tradycji indywidualizmu krytycznego i naukowego, który od oświecenia tworzył zachodnią tradycję. Co ważniejsze, z powodu głęboko zakorzenionej żydowskiej nienawiści wobec tradycyjnej kultury zachodniej, judaizacja Zachodu oznacza, że narody które stworzyły kulturę i tradycje Zachodu zostały tak zmienione, by czuły się bardzo zawstydzone swoją własną historią – na pewno zapowiedź ich śmierci jako kultura i jako naród.

  Inną widoczną cechą radykalnego żydowskiego ataku intelektualnego i kulturowego na zachodnią cywilizację podkreśloną przez dr MacDonalda było dążenie żydowskiej wspólnoty do zmarginalizowania, zdyskredytowania i w końcu zastąpienia opartych na rasie i biologii ludzkich ewolucyjnych perspektyw marksistowskimi, „antyrasistowskimi” koncepcjami rozwoju ludzkiego, które podkreślały, że inteligencja i potencjał ludzki nie miały nic wspólnego z rasą czy genetyką. To dokończyło całkowitą destrukcję rasowych czy nacjonalistycznych idei organizacji i myśli politycznej, i w dużym stopniu wpłynęło na kierowaną przez Żydów katastrofalną politykę imigracyjną przyjętą przez USA w 1965.
  http://www.heretical.com/miscellx/culturec.html
  http://www.metta.lk/polish/Judaizacja-Zachodu.html
 • @trybeus 20:50:34
  Jak tam Orszak Trzech Króli, udał się?
 • @roux 22:21:09
  odpowiedziałem na to pytanie kociarzowi Karenowi ale wykasował komenty i dał mi bana
  jak żyć, jak tu żyć
 • @puuuq 20:26:01
  A Panu zwalczanie, tak po katolicku, z mordobiciem się kojarzy.
  Nie umie Pan inaczej?
 • @fabi 21:12:07
  skoro Pan swoje wie, to znaczy, że stworzył własna religie.
  Przykro mi dyskutować na tym poziomie.
 • @Husky 21:17:33
  Jest dokładnie jak Pan napisał, a nawet więcej.
 • @roux 22:21:09
  Jakich trzech?
  Trybeus ma szóstkę królewiąt.
 • @zadziwiony 21:00:31
  Taka opcja wchodziłaby w grę, ale tylko w wypadku odrzucenia Miłości jako początku wszystkiego (moje poprzednie - specjalnie wcześniej zamieszczone notki.
  Po drugie - dowodziłoby to niedoskonałości Stwórcy.

  Jednak kreacja - to dosyć jednoznaczna konstatacja, może musi opierać się na Miłości. każdy inny typ powstawania czegoś - niespełnia warunków kreacji - będzie ułomny.

  To moje, choć chyba oczywiste przekonanie.
 • @trybeus 20:50:34
  Strażnica powstała jeszcze przed stworzeniem świata.
  Hough
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 20:56:40
  Fajnie ,że wykazujesz miłosierdzie i razem z panem Wojtasem pozwolicie tym żydom chociaż na te gusła ale po nich to już bez litości "rugujcie " bo nam Polskę bezapelacyjnie "zażydzą " , o techniczne środki tego "rugowania" nie pytam bo wyglądacie na kreatywnych ludzi
 • @roux 17:34:37
  "Słyszał Pan u Septuagincie? To przekład Biblii na język koine."

  Nie całej Biblii tylko Starego Testamentu.

  No chyba, że chodzi o.... Tanach ;-)

  Pozdro!
 • @Husky 21:17:33
  Za ten koment daję Ci 5* :-)

  Pozdro!
 • @zadziwiony 21:00:31
  "szanowni państwo pod uwagę możliwości ,że jesteśmy tworem inżynierii genetycznej obcej cywilizacji"

  Kiedyś zrobiłem wpis nt kreacjonizmu i ewolucji. Szanowny Trybeus w jednym z komentarzy podał link do wpisu na Legionie, gdzie przedstawił objawienie Guido Bertoluzziego. W skrócie chodziło o wszczepienie komórki zamieszkującemu Ziemię małpiszonowi, z której to komórki rozwinął się Adam. Wszystko by się zgadzało z tym stworzeniem, bo nie zamierzam w jakikolwiek sposób podważać objawienia, ale w to, że Bóg bawił się w wszczepianie komórki jakiemuś małpiszonowi, raczej do Niego nie pasuje. Pytanie zatem o kogo pochodziło to objawienie...

  Oto link do pierwszej części wpisu Trybeusa:

  http://www.ekspedyt.org/2013/11/14/raj-utracony-ale-nie-na-zawsze/

  Jak się do tego doda Objawienia Maryjne w Fatimie, a raczej nieoficjalne info o ich przebiegu, to się zobaczy, że w sumie wszystko się zazębia właśnie w tę stronę.

  A "plemię żmijowe" itd?

  Myślę, że skoro ktoś mógł coś wszczepić jednemu małpiszonowi, to ktoś inny mógł wszczepić coś innego innemu. Za dużo różnic w mentalności, żeby to wyjaśnić wpływem klimatu BW ;-)

  Pozdro!
 • @Husky 23:47:48
  ''odpowiedziałem na to pytanie kociarzowi Karenowi ale wykasował komenty i dał mi bana
  jak żyć, jak tu żyć''
  //

  A co z wyczynami Adminów? Co z ich spychaniem do lochu?
  Czy to cacy?
 • Czytałem, że druga wersja Tablic była, jest INNA niż ....
  ...pierwsza
  Spotkał się ktoś z takim pomysłem ?
 • @andrzejw 07:52:19
  Przyznaję, że tę kwestię (czy tablice dane przez Jahwe Mojżeszowi są tożsame w treści z tymi wykutymi przez Mojżesza), postawiłem jako chyba pierwszy - nie spotkałem się wcześniej z tym stanowiskiem.

  Problem jest o tyle istotny, że jak to wykazałem, sama postać Mojżesza jest "budowana" pod kreśloną ideę, a także, że wędrówka przez pustynię jest tylko "drogą mentalną" - fizycznie nie miała miejsca w opisywanej postaci, chociaż, co oczywiste, jakieś grupy Izraelczyków przewędrowały z Egiptu do Palestyny. (Jak to wyglądało i jakie były po temu powody - to też ciekawy temat).

  Zatem - takiej sytuacji musi budzić zastanowienie, dlaczego pojawienie się tablic z Dekalogiem miało taki, a nie inny przebieg - symbolika opisu, już z racji, że był to pomysł piszących historię kapłanów, ma znaczenie.

  To nie jest przypadkowe, bo przecież cała biblijna narracja nie jest przypadkowa.
 • @Bara-bar 03:32:45
  Widzisz Bara-bar, nie wiem co Husky napisał KerenOr, czy było to mądre, czy też nie, bo ten oczywiście komentarz skasował. Czyli mamy dyskusję z duchem. Jak sama wiesz, KerenOr to nie jest człowiek, co swoje tezy potrafi, jak dostanie łupnia, jak ostatnio z ty, że głosi żydowski podział dekalogu za jeden prawdziwy podkula ogonek i wieje za bana. Nie jest to człowiek, którego możnaby traktować powanie Ot, niech plecie sobie co chce, niech popierają go jego Grzegorz i Jessy, choć stawiał bym tezę, że sam sobie te komentarze pisze.

  Co do lochu, nie popieram tego rozwiązania, ale "loch" oznacza tylko to, że admin nie zgadza się z tezami zawartymi w danym tekście. Tylko pozornie jest to skazanie tekstu na nicość, jak byś popatrzyła, to teksty w lochu mają całkiem niezłą liczbę wejść. Ja osobiściie zawsze sprawdzam, czy nie ma czegoś w lochu, choćby po to, by sprawdzić, czy admin miał rację umieszczają tekst w lochu, czy też nie. I nie raz się z nim spierałem o to. No cóż, Polak przekorny jest :)
 • @andrzejw 07:52:19
  To, czy obie wersje tablic były różne trudno dziś rozważać, choć podrzucił bym jedną poszlakę za tym, że się różniły. Chodzi o tekst z zakazem tworzenia obrazów "Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią." Jeśli zestawimy to z faktem, iż pierwsze tablice zostały rozbite na widok złotego cielca, to sensowną staje się teza, że te słowa pojawiły się dopiero w drugiej wersji tablic.
 • @Krzysztof J. Wojtas 00:31:59
  ,, Przykro mi dyskutować na tym poziomie. ,, a ja mógłbym dodać ..wszyscy mierzą własną miarą .
  Nie chodzi o to abyśmy się obrażali ,to do niczego nie prowadzi .
  Generalnie się z Panem na tym poziomie zgadzam . Problem w tym ze miliony ludzi próbowali ten problem ugryźć , Dysponują czy też dysponowali informacjami nam nie dostępnymi . Jest jeszcze Talmud , Tora i inne źródła . dyskutujemy z pozycji Pięcioksięgu gdzie nic nie jest oczywiste i pełne sprzeczności . Nie chcę wychodzić za daleko bo zaraz wyskoczy temat poziomu .. tylko czy o ten górny czy dolny chodzi .

  Coś przytoczę ,, Św. Mateusz pisze: „...oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „«gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy, by oddać mu pokłon»". proszę tu znaleźć logikę .
 • @fabi 12:01:30
  Dyskusja na niskim poziomie polega m.in. na rozmowie z fundamentalistą, który zawsze twierdzi, niezależnie od argumentacji, że i tak wie lepiej i należy liczyć się z jego zdaniem.
  Do takich zaliczam, gdy ktoś na sugestię, aby wskazał źródło potwierdzające tekst biblijny - cytuje Biblię. Takiego osobnika, bez obrazy, nazywam idiotą, bo to jego właściwe imię.

  Co do cytatu z Mateusza; coś napiszę, ale chyba dopiero jutro lub później.
  A Talmud, Tora , Midrasze itp. - a co mnie one obchodzą?

  Jeśli Żydzi chcą mnie (nas - bo są podobnie myślący) przekonać do swoich racji, to na pewno dowodem nie może być stwierdzenie: "a bo my tak sobie napisaliśmy w naszym świętym tekście, a ty musisz w to uwierzyć".
  Taka jest narracja wielu debili, także tu się prezentujących.
 • @Bara-bar 03:32:45
  Loch ???

  po wódzie i dragach nie powinno się "internetować"
 • @Husky Zawisza i inni
  DLACZEGO SKASOWAŁEM KOMENTARZE!

  A może napiszesz prawdę Husky o tym, że ja zadałem Ci proste pytanie: Skąd wiesz, że było sześciu magów, a Ty odwzajemniłeś mi się idiotycznym skrótem do „yutuba” i do wypowiedzi pewnego polityka, który mówił o owych „sześciu”?

  Zatem dlaczego skasowałem Twój wpis? Powiem Ci: Ponieważ ja prowadziłem dyskusję poważną, opartą na historycznym przekazie ewangelicznym a Ty zacząłeś od kpin!

  Zawisza napisał:

  „Widzisz Bara-bar, nie wiem co Husky napisał KerenOr, czy było to mądre, czy też nie, bo ten oczywiście komentarz skasował”.

  Jak nie wiesz, to się nie wymądrzaj Zawiszo Niebieski i nie zabieraj głosu w tym temacie, bo... po prostu sam przyznajesz, że nie wiesz!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @57KerenOr 13:57:17
  Spadaj
 • @Husky
  WIEM HUSKY - ZABOLAŁO! OJ BARDZO CIĘ ZABOLAŁO! MOŻE PO TWOIM POWYŻSZYM WPISIE ZAWISZA I INNI ZACZNĄ TROCHĘ MYŚLEĆ?!


  http://m.neon24.pl/61c76bf3104e5aea3af8c4136d38ff6e,0,0.jpg
 • @Husky 14:08:23
  Masz wzloty i upadki ... ale tym ,, Spadaj ,, sięgnąłeś dna .
 • @fabi 14:39:05
  A wiesz co ten pajac do mnie napisał.A następnie i swoje i moje komenty wykasował.
  Jeśli nie , to nie wtrącaj się między wódkę a zakąskę
 • @Husky 14:47:08
  Dalej w to brniesz .. nie wiem czemu się nie szanujesz .
 • @roux 22:21:09
  W orszakach trzech Króli w całej Polsce wzięło udział ok 1.200.000 ludzi
  To wielokrotnie więcej niż we wszystkich marszach KODziarzy,kociarzy i totalnych razem wziętych
  Czy Schulz i Verhofstadt szykują się aby nazwać ich nazistami i faszystami a Polsce zabrać dotacje unijne
 • @Husky 16:28:54 nie wiem czy wiesz, że te
  Orszaki są znakiem zmiany w nauczaniu KK, przynajmniej w Polsce (szczegóły wkrótce)
 • @Zawisza Niebieski 09:44:58 Czytałem to u żyda na blogu, czyli....
  ..coś , ktoś coś więcej gdzieś napisał czy badał i publikował.
  Pan Wojtas już teraz przypomniałem sobie to podnosił też
  Dziękuję za celną uwagę, ale czy tak to było ?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY