Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
794 posty 13011 komentarzy

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Jako Polak - muszę być antysemitą...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jeśli judaizm utożsamia się z semickością, to jako Polak muszę być antysemitą.

 

 
Jedynym pożytkiem obecnej sytuacji jest uświadomienie sobie, że judaizm jest (cywilizacyjnie) zaprzeczeniem polskości. Zatem, z istoty rzeczy, judaizm MUSI  być nacechowany antypolonizmem. Tu nie ma żadnej innej możliwości - to podstawowe kryterium rozróżniania.
 
Wojna cywilizacji trwa permanentnie i ma jedynie różne przejawy i formy. Co więcej - ta  konfrontacja nie przewiduje "litości" dla pokonanego przeciwnika.
Front nie przebiega między państwami, a wewnątrz społeczeństw; judaistami są nie tylko Żydzi, ale wszyscy, którzy przyjmują ich system wartości. Dopiero w ramach tego systemu Żydzi mogą być narodem wybranym.
Nie może tam być 2 narodów wybranych; jeden z dwu kandydujących musi być unicestwiony. W ramach tej koncepcji pożywką niemieckiego nazizmu była koncepcja "herrenvolku", czyli "niemieckiego narodu wybranego", a konsekwencją - likwidacja Żydów. Idea nie znosi konkurencji.
 
Obecnie istnieje religia holokaustu, która zaczyna pretendować do roli fundamentu Cywilizacji Zachodu. Tu także występuje sytuacyjna dualność - poszkodowanymi niemieckich urojeń byli nie tylko Żydzi, ale także inne nacje, gdzie Polacy są ofiarami w liczbie dorównującej, a może i przewyższającej liczbę ofiar pochodzenia żydowskiego. Do tego dochodzą straty materialne wynikające z niemieckiego wandalizmu.
W koncepcji żydowskiej cywilizacji - nie może być drugiego narodu czczonego jako ofiara holokaustu i wyniesionego na ołtarze tej "religii". Taki naród (Polacy) musi zostać zniszczony, a pamięć  nim zlikwidowana. Sposobem  jest "przeniesienie" z pozycji "ofiary" do grona "realizatorzy holokaustu". 
Nie ma możliwości przyjaznego współistnienia między Narodem Polskim, a Narodem Żydowskim. Utożsamienie judaizmu z semickością implikuje, że  Polak musi być antysemitą.
Zaznaczam, że linia podziału nie ma charakteru genetycznego, a przyjęty system wartości.
Mogą wiec być genetyczni Polacy, którzy nie mają nic wspólnego z polskością. I odwrotnie Żydzi, którzy przynależą do Narodu Polskiego.
 
W Cywilizacji Polskiej, opartej na zasadzie egalitaryzmu (także narodów), nie ma miejsca na jakikolwiek "naród wybrany". W świadomości społecznej mogą istnieć narody równie lub podobnie pokrzywdzone. 
W Cywilizacji Żydowskiej taka możliwość nie istnieje; jest tylko jeden. (Koncepcja polskiego "mesjanizmu" jest całkowicie sprzeczna z polską ideą cywilizacyjną, a źródła jej pochodzenia należy dopatrywać się w judaizmie).

KOMENTARZE

 • @
  Dziesiątki tysięcy Żydów zostało uratowanych przez współobywateli polskiej narodowości. Nie wszyscy płacili za to życiem, ale wszyscy ryzykowali i pomagali,będąc w stałym zagrożeniu i w niebezpieczeństwie.
  A teraz Naród Polski jest zmuszany do tego, aby się tłumaczyć.
  Tylko z czego? Co zatem się takiego dzieje?
  Świat nie może być zatruwany kłamliwymi informacjami, naciąganymi interpretacjami,pomijaniem, a nawet przekręcaniem oczywistych faktów.
 • @Husky 11:55:01
  Dlaczego karano śmiercią pomoc żydom tylko w Polsce...

  //Po ataku Niemiec na Związek Sowiecki w czerwcu 1941 r. , większość polskich komunistów ewakuowała się w głąb Związku Sowieckiego. Lewartowski pozostał w Białymstoku i współtworzył w nim podziemną grupę komunistyczną. Pod koniec 1941 roku został odkomenderowany do Warszawy, jako pełnomocnik Kominternu dla zorganizowania Polskiej Partii Robotniczej i grup bojowych w warszawskim getcie. Warto przypomnieć, że autorem nazwy „Polska Partia Robotnicza” był Józef Stalin, który 27 sierpnia 1941 roku w rozmowie z Dymitrowem naszkicował zasady działania nowej partii komunistycznej w Polsce. Po tym spotkaniu szef Kominternu zanotował wskazówki Stalina:

  Będzie lepiej założyć Polska Partię Robotniczą, z komunistycznym programem. Partia komunistyczna odstrasza nie tylko obcych, lecz także niektórych z tych, którzy z nami sympatyzują. Na aktualnym etapie - walka o wyzwolenie narodowe. Jednak jest samo przez się zrozumiałe, że nie będzie to partia typu Labour Party.

  W tym samym mniej więcej czasie co Józef Lewartowski, czyli w grudniu 1941 r., rozpoczął działalność w Warszawie Pinkus Kartin (Andrzej Szmidt), specjalny agent Kominternu i weteran hiszpańskiej wojny domowej, zrzucony do Polski na spadochronie wraz z Grupą Inicjatywną. Kartin dotarł do Warszawy, odnalazł swoich przedwojennych znajomych i otrzymał adres kontaktowy w getcie. Tam też 15 lub 16 stycznia 1942 r. odbyło się spotkanie, podczas którego grupka aktywistów komunistycznych zadeklarowała akces ich organizacji do PPR. Kartin przywiózł ze sobą pierwszy Manifest PPR, zredagowany w siedzibie Kominternu w Moskwie, przed wylotem Grupy Inicjatywnej do kraju. Manifest został natychmiast przetłumaczony na jidisz i rozprowadzony w getcie.

  Rozbudowywana przez Kartina, Lewartowskiego oraz przywódców lokalnych grup komunistycznych PPR rosła szybciej w getcie niż poza nim, toteż większość członków tej odnowionej partii znajdowała się na terenie getta. Do partii przystępowali radykalni członkowie Poalej Syjon i Haszomer Hacair. Komitet Dzielnicowy Getta, który powstał w marcu 1942 r., należał do największych komitetów PPR. Już w kwietniu 1942 r. składał się z 30 komórek partyjnych, z których każda liczyła 5 członków. Na początku lata 1942 r. do PPR należało około 500 mieszkańców getta i około czterystu członków z aryjskiej strony. Była to jedna z większych organizacji podziemnych w getcie. Dodatkowa grupa ludzi pozostawała pod wpływem działalności partii. Organ prasowy partii, „Trybuna Wolności, był początkowo drukowany w getcie. Rozprowadzano tam także komunistyczne wydawnictwa publikowane po drugiej stronie muru. Organizacja PPR w getcie współpracowała z towarzyszami po aryjskiej stronie. Partia pomagała swym żydowskim członkom w ucieczce z getta i przygotowywała dla nich bezpieczne punkty schronienia. Techniczne komórki PPR, takie jak drukarnie, wytwórnie broni i nielegalnych dokumentów, w dużym stopniu tworzyli ludzie wydobyci z getta. Stosunkowo silne organizacje PPR istniały także w innych gettach: w Krakowie, Kielcach, Lwowie, Sosnowcu i Będzinie.

  Razem z PPR rosła w getcie Gwardia Ludowa, choć była prawie zupełnie nieuzbrojona. W maju 1942 r. liczyła około 10 grup bojowych po 5 osób w każdej.

  Jednym z najważniejszych zadań Kartina i Lewartowskiego było utworzenie jednolitego frontu ludowego, ktory miał objąć większość podziemnych organizacji w getcie. Pod koniec marca 1942 r. obaj emisariusze rozpoczęli budowę Bloku Antyfaszystowskiego, do którego oprócz PPR przystąpiły: Poalej Syjon-Lewica, Haszomer Hacair, Hehaluc, Syjoniści-Socjaliści i Dror. Zaproszenie do uczestnictwa w Bloku odrzucił Bund, lojalny wobec rządu polskiego w Londynie i Polskiego Państwa Podziemnego. Przywódcy Bundu nie chcieli być kontrolowani przez uzależnioną od Sowietów PPR i odparli, iż musza skonsultować swa decyzję z działającymi poza gettem PPS-WRN i grupami Polskich Socjalistów. Współpracy z Blokiem odmówiły również Polscy Socjaliści w getcie, Żydowski Zwiazek Wojskowy, oraz konserwatywni syjoniści i środowiska ortodoksyjne. Podziemna PPS uważała opór zbrojny za przedwczesny, bezproduktywny i niebezpieczny, gdyż front niemiecko-sowiecki był jeszcze daleko od Warszawy.

  Wbrew programowym założeniom PPR miał się w praktyce zajmować nie tyle walką z Niemcami (o czym świadczy brak, mimo istniejących możliwości, zrzutów broni dla GL/AL. aż do 1944 r.), ale stwarzać konkurencję polityczną dla Polskiego Państwa Podziemnego i osłabiać je wszelkimi sposobami. Kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego zdawało sobie z tego sprawę; zarówno Komenda Główna ZWZ-AK, jak i Delegatura Rządu RP na Kraj tworzyły wyspecjalizowane komórki gromadzące informacje o podziemnym ruchu komunistycznym w okupowanej Polsce. Dowództwo ZWZ-AK dobrze znało Żydów i stosunki panujące w warszawskim getcie. 1 lutego 1942 r. w Biurze Informacji i Propagandy ZWZ (później AK) został utworzony specjalny Referat ds. żydowskich, który utrzymywał stałą łączność z gettem. 6 września 1941 r., gen. Stefan „Grot” Rowecki, komendant ZWZ, a później AK, wysłał specjalny meldunek do polskich władz wojskowych w Londynie:
  „Na terenie Polski, na obszarze tzw. Generalnej Guberni, zjawia się coraz więcej agentów Kominternu, przenikajacych na tutejszy grunt: a) z samolotów sowieckich przy pomocy spadochronów, b) droga pozostawania na wschodzie w miejscowościach zajmowanych przez Niemców, c) droga przenikania z innych krajów. W Warszawie w ghetcie (dzielnica żydowska) znalazło schronienie i oparcie kilkunastu takich agentów. Z prowincji nadchodzą również informacje o przybyciu nowych agentów komunistycznych. Ostatnio stwierdzono zatrzymanie się w ghetcie w Warszawie agenta sowieckiego, występującego pod nazwiskiem Klebow/Chlebow/Glebow. Ma to być major NKWD i generał armii sowieckiej przysłany z dużymi pieniędzmi i specjalnymi pełnomocnictwami. Jeździ na prowincję, usiłuje nawiązać kontakt z czynnikami polskimi. Za główne zadanie ma organizowanie bojowe komunistycznych i komunizujących elementów dla akcji dywersyjnej i rewolucyjno-wywrotowej. Odnosi się wrażenie, że Komintern przygotowuje jakąś akcję już obecnie, zarówno dla działalności natychmiastowej przeciwko Niemcom, jak i dla działalności dalszej (przeciwko Polsce). Z łona KPP podobno wydzielono specjalne grupy dywersyjne. (Gdyby obecna działalność Kominternu miała doprowadzić np. do zamachów na wybitne figury niemieckie, to skutki byłyby dla ludności polskiej fatalne. My byśmy płacili własną krwią za komunistyczne wyczyny, gdyż na Polaków spadłyby masowe represje!)”.

  10 września 1941 r. Rowecki wysłał 2 radiotelegramy do Londynu. W pierwszym wspomniał krótko o niemieckich obławach na sowieckich spadochroniarzy w okolicach Kielc. Fragment drugiego, poświęconego rozwojowi aparatu wywiadowczego ZWZ brzmiał:

  „Jakakolwiek współpraca z Sowietami w terenie wysoce niepożądana. Bazują się oni na Żydach, [których] niezmiennie antypolskie nastawienie groziłoby nam wsypą przy każdej zmianie koniunktury”.

  22 lipca 1942 r. na terenie warszawskiego getta Niemcy rozpoczęli tzw. Wielka Akcję. Przez następne siedem tygodni przetransportowali około 265 tys. Żydów z Warszawy do obozu [...] w Treblince. Życie w getcie zostało sparaliżowane. Zorganizowany przez towarzyszy Lewartowskiego i Kartina Blok Antyfaszystowski, całkowicie zaskoczony, nie stawił czynnego oporu, mimo że 27 lipca, w specjalnym manifeście opublikowanym po żydowsku – Ruf fun ppr cu zelbszuc in geto (Wezwanie PPR do samoobrony w gettcie) – PPR wezwała Żydów, by odmówili pójścia na Umschlagplatz i przystąpili do walki. „Bierna postawa nie ocali was, musicie prowadzić aktywny opór; zorganizujcie grupy bojowe. Wielu z was zginie, lecz niektorzy ocaleją. Społeczność polska ma obowiązek pomoc wam, ponieważ jest to nasza wspólna walka z niemieckim okupantem”.

  Podczas Wielkiej Akcji PPR w getcie straciła około połowy członków, z których wszystkich zabili Niemcy. Józef Lewartowski podczas Wielkiej Akcji ukrywał się w szopie Landaua przy ul. Gęsiej, skąd podczas obławy 25 VIII 1942 został wyprowadzony i zamordowany. Partia komunistyczna została ponownie odbudowana w getcie warszawskim w październiku 1942 r. Utworzono nowy Komitet Dzielnicowy PPR, który współuczestniczył w formowaniu Żydowskiej Organizacji Bojowej.

  Józef Lewartowski, członek WKP(b) i funkcjonariusz Kominternu, kolaborujący z sowieckim okupantem Polski, został zamordowany przez drugiego, niemieckiego okupanta. Nie jest to jednak wystarczające uzasadnienie aby pozostawał patronem ulicy w stolicy Polski.//
 • @
  Naród polski stoi wobec nowego, bardzo ważnego zagadnienia swego bytu. I ta odwieczna kwestia żydowska zmieniła się, i "odnowiła" się nam w ciągu ostatnich kilku dni.
  Ja nigdy nie stanę się antysemitą.
  Ale dam kopa w dupę każdemu Żydowi, który będzie opluwał mój kraj,Polskę i Rodaków - tak jak i skopię dupę każdemu Niemcowi,Ruskowi i innym zakłamywaczom historii
 • @Husky 11:55:01
  Jak widać - moze.
 • @Husky 12:35:39
  Proszę zdefiniować swoje rozumienie antysemityzmu.
  Bo jeśli "semita" to ten, co który opluwa Polskę i Naród Polski - to Pan nie może nie być antysemitą.
  Albo - albo. Proszę sie zdecydować.

  Każdy kto podważa żydowski (semcki) punkt widzenia - jest antysemitą.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:59:54
  Moja definicja o antysemityzmie jest taką że to "śmierdząca" łatka, którą przykleja się tym, którzy mają (bez)czelność pisać prawdę o żydach i ich brudnych czynach.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:59:54
  Cała ta sytuacja z ustawa o IPN ma jeden wielki plus. Pokazuje jakich podłych i niestałych sojuszników sobie wybraliśmy. Ukraina-gotowa wbić nóż w plecy, USA- traktują nas jako rynek zbytu swojego szmelcu,Izrael-dla nich liczy się tylko kasa. Jedni i drudzy przeciw Polsce po stronie Izraela.W razie jakiegokolwiek konfliktu na żadnego z nich liczyć nie można. I cieszę się ze prawie wszyscy Polacy to zauważyli, choć niektórzy tego nie przyjmują do wiadomości.
 • @Husky 13:12:02
  No to jest okazja, aby odrzucić tę żydowską narrację. Nadać słowom właściwe znaczenie.

  Antysemityzm - powinien oznaczać rasistowski stosunek do ludów semickich.
  Antyjudaizm - sprzeciw wobec koncepcji wartościowania ludzi wg przynależności etnicznej.

  Nie należy łączyć w jedno obu znaczeń i do tego do tego nazywać antysemitami ludzi, którzy chcą egalitarnie współistnieć.
 • @kula Lis 67 13:18:52
  W ONZ opcję uznania Jerozolimy poparło tylko kilka państw.

  Może to i dobrze, że zaczynamy być postrzegani jako państwo nie mające nic wspólnego z USRaelskim układem?
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:19:47
  Panie Wojtas i panie Husky .Obaj jesteście w błędzie .O tym czy jesteście antysemitami nie decydujecie Wy ale beznapletkowe plemię.Według nich antysemitą jest ten kogo oni nie lubią.I można mieć jak najbardziej rasowe żydowskie papiery ale jak im podpadniesz ogłoszą cię antysemitą na całym świecie poprzez swoje żydowskie media.
 • nad Polskę nadciągają chmury prowokacyjne
  Musimy zdać sobie sprawę , iż nad Polskę nadciągają chmury prowokacyjne .

  W tej sytuacji należy zachować spokój pokerzysty i nie dać się sprowokować , bo na mojego czuja jakaś gruba prowokacja wisi w powietrzu typu :pogrom . Nie wykluczone przy tym są pomniejsze , dla lepszego efektu, prowokacje. .

  Co w tej sytuacji należy robić ? swoje credo w tej kwestii zawarłem tutaj :

  https://opolczykpl.wordpress.com/2015/01/22/manifest-odezwa-dysydenta-komandosa-michala-jarzynskiego-do-polakow/
 • @matterhorn 13:44:39
  I właśnie obecna sytuacja prowadzi do tego, że coraz więcej ludzi będzie chciało być antysemitami.

  Kto tak jednoznacznie stwierdza, że jest pazernym kłamcą żerującym na przemyśle holokaustu?
  A tacy okazują się być Żydzi ulegający tej światowej mafii.
  Antysemita - oznacza tego, który przeciwstawia się złodziejstwu.
 • @detektywmjarzynski 13:52:08
  Też uważam (pisałem o tym), że należy całą tą sytuacje przeczekać.
  Ale to nie znaczy, że nie należy pewnych kwestii wyjaśniać.
  Choćby znaczenia słów.
 • @Husky 12:35:39
  // tak jak i skopię dupę każdemu Niemcowi,Ruskowi i innym zakłamywaczom historii//

  Chazarów nie wymieniłeś. Dlaczego?

  //Ja nigdy nie stanę się antysemitą.//

  A już cię chciałem witać w klubie :))
 • Panie Wojtasie
  Dlaczego powiela Pan mit, że rzekomo dzisiejsi żydzi są Semitami? Toć to chazarstwo, które przeszło na judaizm. Palestyńczycy są Semitami.

  Ale z notką się zgadzam od początku do końca.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 14:38:47
  A chazary nie sa żydami ??
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:07:09
  Myślę, że w całej Polsce jest mniej antysemityzmu, niż antypolonizmu w redakcjach mediów liberalnych.
  TVN,Polszmat,Superstacja, GW czy Lisweek
  To sa stajnie antypolonizmu,bydlaki
  Bydlęta na ogół posługuje się bydlęcym językiem.
 • @
  //"Why We Are Antisemites" - Text of Adolf Hitler's 1920 speech at the Hofbräuhaus//

  Może ten urywek zainteresuje autora notki...

  //...First we must examine his attitude to work, find out how he perceives the principle of work, and excuse me if I now take a book called The Bible. I am not claiming that all its contents are necessarily true, as we know that Jewry was very liberal in writing it. One thing, however, is certain: it has not been written by an antisemite. (Laughter) It is very important because no antisemite would have been able to write a more terrible indictment against the Jewish race than the Bible, the Old Testament. Let us take a look at a sentence: “By the sweat of thy brow shalt thou eat bread.” And it says that it was to be a punishment for the Fall of Man.

  Ladies and Gentlemen! Already here we see that the whole world lies between us; we could never conceive of work as a punishment – otherwise we would all have been convicts. We do not want to conceive of work as punishment. I must confess: I would not have been able to exist without work, and hundreds of thousands and millions would have been able to withstand perhaps 3 or 5 days, maybe even 10, but not 90 or 100 days without any activity...//

  https://carolynyeager.net/why-we-are-antisemites-text-adolf-hitlers-1920-speech-hofbr%C3%A4uhaus  // W ramach tej koncepcji pożywką niemieckiego nazizmu była koncepcja "herrenvolku", czyli "niemieckiego narodu wybranego"//

  "Podobnie wygląda sprawa z pojęciem "rasa panów" (Herrenvolk), które często jest przywoływane w mainstreamie. W rzeczywistości Hitler nigdy nie użył publicznie tego terminu. Idea, że bardziej zaawansowany naród, kulturowo czy biologicznie, powinien mieć prawo czy nawet obowiązek dominować nad niżej rozwiniętym narodem to nie jest koncepcja narodowych socjalistów, a dokładnie odwrotnie to koncepcja szeroko podzielana przez brytyjskich imperialistów, francuskich masonów, amerykańskich segregacjonistów i żydowskich komisarzy."

  http://arjanek.neon24.pl/post/131277,hitler-i-podludzie-rzeczywistosc-i-mity
 • @Husky 14:47:07
  Jeśli wyznawcy talmudu są "żydami" no to chazarzy są.
  Jednak z antycznymi nie mają nic wspólnego, oprócz czczenia złotego cielca oczywiście.
 • @Arjanek 15:21:31
  jak nie rasa panów to może rasa zwyrodnialców
  to będzie bardziej precyzyjniej
 • @Husky 12:35:39
  @Husky, POLSKA to nie jest twój kraj! POLSKA jest terytorium SŁOWIAN, a ty jesteś żydem, nie mającym ważnych dokumentów, uprawniających do przebywania na terytorium SŁOWIAN, tak jaki i jakikolwiek inny żyd i jego potomstwo, choćby powoływał się na swoje przybycie na terytorium SŁOWIAN, w dowolnie odległym czasie! Żaden żyd nie ma ważnych papierów, upoważniających go i jego rodzinę na zamieszkiwanie na terytorium SŁOWIAN, jakim to terytorium SŁOWIAN jest między innymi POLSKA. Paszli won żydki z POLSKI!

  Każdy SŁOWIANIN ma prawo najbardziej obelżywymi słowami opluwać żydków, jako odwiecznych wrogów tzw. przez nich gojów! Ja opluwam z przyjemnoscią twoich żydku Husky rodaków, czyli żydków, piszac tylko i wyłacznie prawde o nich! Wstydźcie się zżydy i wynoście sie z POLSKI!
  I jeszcze raz przypominam ci @Husky, że POLSKA. to nie jest twój kraj! @Husky, ty jako żydek, to nie masz swojego kraju! Ogarnij się :)))))))
 • @Krystyna Trzcińska 15:32:44
  shalom
 • @Husky 15:37:48
  Sprawdziłam, jaka jest grzecznościowa odpowiedź na przywitanie: "shalom". Odpowiada się: "alejchem szalom" Wikipedia http://bit.ly/2EDqNw2
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 14:44:05
  Pisałem, że trzeba przywrócić właściwe znaczenie słowom.
  Bo co oznacza obecnie "antysemityzm"? To zlepek różnych znaczeń, gdzie dołącza się wszystko, co ślina na język przyniesie, a co odpowiada żydom w ich dążeniu do obrażania wszystkich.
 • @Arjanek 15:21:31
  Eutanazji też nie wymyślili Niemcy.
 • @Krystyna Trzcińska 15:32:44
  Nie jestem tak zasadniczy.
  Jeśli Husky (ale i inni) przyjmą polskie wartości, czyli spolonizują się, to w czwartym pokoleniu można ich uznać za Polaków, ale nawet wtedy raczej nie powinni (przynajmniej do 7 pokolenia) pełnić urzędów publicznych.
 • @Krystyna Trzcińska 15:52:25
  alejchem szalom
 • @Arjanek 12:35:38
  Hitler był naśladowcą Stalina
  - pierwszym ludobójstwem była
  "Operacja polska" NKWD 1937–1938. Eksterminacja Polaków rozpoczęła się na mocy rozkazu Jeżowa („krwawego karła” Stalina) z sierpnia. 1937 r. Komuniści mordowali Polaków za to, że byli Polakami.

  https://pbs.twimg.com/media/DVDhMsUXcAA6tzW.jpg
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:57:58
  //Eutanazji też nie wymyślili Niemcy.//

  Aleś Pan domyślny..Karl Friedrich Heinrich Marx czyli ... :)


  //The concept of euthanasia in the sense of alleviating the process of death goes back to the medical historian, Karl Friedrich Heinrich Marx, who drew on Bacon's philosophical ideas. According to Marx, a doctor had a moral duty to ease the suffering of death through encouragement, support and mitigation using medication. Such an "alleviation of death" reflected the contemporary zeitgeist, but was brought into the medical canon of responsibility for the first time by Marx. Marx also stressed the distinction between the theological care of the soul of sick people from the physical care and medical treatment by doctors.[31][32]//

  PS Wojsko USraela przybyło do Izraela bronić żydów przed... atakiem żydów na Liban.

  Krystyna Trzcińska i Husky pewnie się już cieszą.

  https://www.timesofisrael.com/us-troops-arrive-for-drill-simulating-massive-missile-attack-on-israel/
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:01:59
  Żydowski zakaz,zatrudniania tubylczych osób,w rządach słowiańskich krajów!
  Żydowski nakaz,zastępowania elitą żydowską,tubylców w rządach słowiańskich krajów! #talmud

  http://m.neon24.pl/f39d48d8df62c9f66e56d31ae73d7982,14,0.png

  #wonżydkizPolski #freePoland #okupacja.żydowskaPolski
 • Jako Polak - muszę być antysemitą...
  ....bo taka jest wola i interes żydów.

  Polacy tu nie mają nic do gadania... to żydzi decydują o tym kto jest kto
  gdzie jest "demokracja" a gdzie jej nie ma, który rząd jest legalny a który nie... czy 2x2=4 czy 3 albo 5.
 • @Oscar 17:37:57
  Widzę, że Pan właściwie odczytał przekaz notki.
 • @detektywmjarzynski 13:52:08
  Nie bójmy się Polacy, powiedzieć Zydom głośno i wyraźnie: tak, byli polscy szmalcownicy i kolaboranci - folksdojcze.
  Tak samo jak teraz ich mamy.
  I tak samo jak wtedy, teraz też płacą im Niemcy.

  https://pbs.twimg.com/media/DVGa9JQXcAAqmDH.jpg
 • Hej ..... TVN,Wyborcza i Polszmat podpowiadam narrację!
  Ktoś zhakował szefa MSZ Niemiec!

  https://pbs.twimg.com/media/DVIZA9XX0AA1_KA.jpg
 • @Husky 19:38:19
  //Hej ..... TVN,Wyborcza i Polszmat podpowiadam narrację!
  Ktoś zhakował szefa MSZ Niemiec!//


  A Nord Stream 2 coraz bliżej końca (2019)

  Co wspólnie uknuli tacy jak neo komunista Gabriel z kagiebistą Putinem przy cichej zgodzie USraela.


  In this Wednesday June 14, 2017 photo German Foreign Minister Sigmar Gabriel speaks during a press conference at the ministry of foreign affairs in Berlin, Germany. Gabriel and Austria's Chancellor Christian Kern have voiced sharp criticism of the latest U.S. sanctions against Moscow, Thursday, June 15, 2017, because they could affect European businesses involved in piping Russian natural gas to Europe.

  https://www.usnews.com/news/business/articles/2017-06-15/germany-austria-slam-us-sanctions-against-russia
 • @Krzysztof J. Wojtas ja też nim jestem, powód w komentarzu.
  Polacy ratowali żydów a w związku z tym mam pytanie: ILU POLAKÓW URATOWALI ŻYDZI ??. Jeżeli ktoś nie wie to odpowiem: ŻADNEGO!!. Żydzi masowo przechodzili na stronę Sowietów. Sporządzali listy Polaków przeznaczone do wywózki na Syberię w tym mojej rodziny, a już w trakcie wojny i w czasach stalinowskich katowali i mordowali Polaków. Jeden tylko Salomon Morel który zwiał do Izraela pod ochronę zamordował 1500 Polaków. Takich Morelów było tysiące!
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:01:59 Ta ilość pokoleń bardzo....
  ...mnie interesuje
  Jak Pan to wysnuł ?
  Może Pan na priv ? bo system nie przesył a mi poweiadomień a wszystko dobrze poustawiane mam :(
  Ale i tu zaglądnę po odpowiedż
  Z góry dziękuję
 • @andrzejw 19:29:30
  Wg Biblii (zapisy przejęte Przez Żydów), JEST MOWA,ŻE CECHY GENETYCZNE PRZEKAZYWANE SĄ DO 4 POKOLENIA.

  Ale w przypadku tej nacji należy zachować daleko idącą ostrożność.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ULUBIENI AUTORZY