Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
809 postów 13251 komentarzy

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Holokaust: w interesie judaizmu?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Samo postawienie pytania może sugerować aberrację psychiczną. Czy jednak jest bezzasadne?

 
Rozpatrując kwestie związane z holokaustem tyle, że nie z punktu widzenia pojedynczego człowieka, a poprzez pryzmat cywilizacji, daje się zauważyć, że beneficjantami holokaustu są Żydzi i to na różnych płaszczyznach – zarówno materialnych jak i mentalnych. Zasadnym jest zatem zapytanie, zgodnie ze starą zasadą poszukiwania sprawcy zdarzenia: kto na tym skorzystał? A skoro skorzystał, czy nie jest czynnikiem sprawczym?
 
Nasz system wartości wywodzący się ze słowiańskiego poszanowania innych ludzi i otaczającego świata, stanowi podstawę zasady współistnienia. Te same zasady są głoszone przez chrześcijaństwo. Tu nie ma wartościowania prawa do życia innych narodów.
Jednak judaizm nie akceptuje tych zasad, a najbardziej spektakularnym przykładem jest uznanie się za „naród wybrany”.
Powstaje różnica ideowa celów cywilizacyjnych.
 Ludy słowiańskie i inne akceptujące zasadę współistnienia zakładają współżycie, gdzie innych traktuje się jako równych sobie, a których życie jest także równe naszemu co do wartości; celem życia są doświadczenia powodujące, ogólnie, wzrost duchowy – niekiedy nadaje się temu różne formy np. w katolicyzmie synonimem wzrostu duchowego jest „zbawienie”, które wszak można osiągnąć po uzyskaniu stosownego poziomu duchowego.
Wydaje się, że jest to naturalny stosunek do życia – wynikający z cyklu życia i śmierci. Gdyby celem życia było coś innego, to naturalnym byłoby wstrzymanie (dążenie do wstrzymania) tego procesu. Skoro jednak życie ma taki cykl i  ZAWSZE kończy się śmiercią, nie wydaje się aby można było wskazać inny cel życia.
 
W przypadku judaizmu zachwiany jest ten naturalny porządek. Celem istnienia „narodu wybranego” jest przecież przejęcie władzy nad światem zgodnie z zasadą: „czyńcie sobie ziemię poddaną”, a to odnosi się do wszystkich elementów otoczenia.
Wszystko to, co służy temu celowi jest słuszne – jest prawdą ich bytu.
Z kolei, jeśli prześledzić zapisy biblijne, dla celu końcowego sugerowane jest nawet poświęcenie jednostek. Cel jest ważniejszy niż życie członków narodu. Mało – ważne, aby zachować „RESZTĘ”, która odbuduje substancję narodową, a nawet jeszcze więcej – wskazuje się, że do realizacji celu nie potrzeba dużej liczby przedstawicieli narodu, ale muszą to być tacy, którzy mają szczególne predyspozycje.
 
Hitler opierając się na idei „herrenvolku” musiał pozbyć się Żydów jako konkurentów tej idei. Nie może wszak być dwóch „narodów wybranych”. Jednak nie zamierzał likwidować ich fizycznie. Raczej utworzyć dla nich jakiś rejon zamieszkania. Temu służyło tworzenie gett, w których Żydzi cieszyli się dużą autonomią – znacznie większą niż Polacy w okupowanym, własnym kraju. Dlatego Żydzi chętnie i ściśle współpracowali z nazistami hitlerowskimi licząc na stosowne rozwiązania. Takim domniemanym zamierzeniem było utworzenie państwa żydowskiego na terenie Lubelszczyzny (powstało nawet pierwsze osiedle). Inną opcją było wysłanie Żydów na tereny „alianckie” – Palestyna, Madagaskar, czy Patagonia.
Sytuacja zmieniła się po wybuchu wojny z ZSRR; opcja Lubelszczyzny przekazanej Żydom stała się nieaktualna wobec nowych planów związanych z „zagospodarowaniem” terenów zdobytych. Lubelszczyzna leżała wcześniej na obrzeżach posiadłości niemieckich, a wobec planów zagospodarowania terenów aż po Wołgę – nie było już dla nich miejsca. Stąd nasilone negocjacje z Zachodem w sprawie emigracji żydowskiej.
Te zamierzenia przerwała wojna z USA, której wypowiedzenie sprowokowali amerykanie. Zarówno przecież Heydrich, Eichman i wielu innych Żydów współpracowało z Niemcami, aby zorganizować żydowską emigrację; to jednoznacznie wynika z pełnionych przez nich funkcji.
 
Rozwiązanie problemu żydowskiego zostało postanowione w Wannsee w styczniu 1942 roku, a więc w czasie największej potęgi Niemiec, gdy wojna z USA została wypowiedziana w grudniu 1941 roku. Zależność jest oczywista, zwłaszcza wobec fiaska „zamiany” ludności żydowskiej na materiał wojenny.
 
Kierownicze gremia żydowskie zdawały sobie sprawę z konsekwencji i świadomie zaakceptowały to rozwiązanie. Świadczy o tym choćby decyzja o wstrzymaniu żywnościowej pomocy humanitarnej dla ludności przebywającej w gettach podjęta przez środowiska żydów amerykańskich: Żydzi europejscy zostali skazani na zagładę.
Pewnym wyjątkiem mieli być prominenci żydowscy, którym stworzono warunki przetrwania – przykładem jest Terezin. Ten przykład wskazuje też na to, że jakaś forma współpracy między środowiskami żydowskimi, a Hitlerem była, gdyż nie wydaje się możliwym utworzenie takiej „strefy przeżycia” bez jego zgody.
 
Podsumować można krótko: Żydzi europejscy zostali uznani za element mało wartościowy w planach gremium kierowniczego.
Warto wskazać też, że z zachodu Europy (Francja, Hiszpania, Holandia itd.), do gett na terenie Polski przesyłani byli w pierwszej kolejności Żydzi nie mający obywatelstwa – to emigranci ze wschodnich krajów europejskich.
Takie potraktowanie „Żydów wschodnich” wynikało z uznania ich za czynnik upośledzony genetycznie. Z racji tylko nikłej asymilacji, Żydzi żyli w zamkniętych społecznościach, co spowodowało nawarstwianie się skaz genetycznych. I stąd ta właśnie  grupa została przeznaczona do „usunięcia”.
 
Rola Polaków i Polski w zamierzonym procesie była ograniczona. Wiedza o niemieckich zamierzeniach została dostrzeżona dopiero w połowie 1942 roku. Stąd choćby udokumentowany przekaz informacji na Zachód dokonany przez Karskiego. Tyle, że nie spotkało się to z odzewem z prostego powodu – zachód wiedział wcześniej o tych zamierzeniach i rozwiązanie to zaakceptował. Świadczy o tym zarówno postawa Roosewelta, jak i środowisk żydowskich (samobójstwo Zygielbojma).
Przypadki ratowania Żydów przez Polaków – w zasadzie były sprzeczne z zamierzeniami żydowskich decydentów i dlatego nie były nagłaśniane zaraz po wojnie. Podobnie jak „szmalcownictwo”. Dopiero przy dostatecznej „bramce czasowej” zaczęto sprawy nagłaśniać, aby uzyskać określone korzyści.
Obecna sytuacja jest tego przykładem: Polska jest gotowa do przeciwstawienia się zmianie historycznego przekazu dotyczącego tamtych czasów.
 
Przedstawiłem tu odmienne spojrzenie na czas wojny i zdarzeń poprzedzających holokaust. Na podstawie opisów i zdarzeń dostępnych przeciętnemu „konsumentowi” medialnemu. Na pewno kwestia jest tylko zarysowana i wymaga bardzie precyzyjnych badań, potwierdzeń itd. Jest też wiele innych aspektów, które budowały obowiązującą narrację, a które stanowią jej pokłosie – choćby wątki feministyczne w obowiązujących poglądach, a których rolą było przekształcić tak mentalność społeczeństw, aby podawane opisy mogły zostać zaakceptowane.
Jest wiele innych wątków, co wskazuje, że  problem należy traktować holistycznie.
Warto zaś przede wszystkim zastanowić się nad tym, jakie mogą wyniknąć konsekwencje  w zależności od kierunku rozwoju sytuacji. I nie tylko tej bliskiej, ale tej za 50 – 70 lat.

KOMENTARZE

 • @
  Ta notka RAM a opisująca fakty, powinna się znaleźć na "pudle", a nie jakaś mitomańska bazgranina.

  http://ram.neon24.pl/post/142348,o-borysie-nikolajewiczu-kampowie-i-jego-science-fiction
 • @Arjanek 13:27:26
  Nie znosisz Wojtasa masz prawo... Ale gdzie w jego notce mitomaństwo i np. rażące mijanie się z rzeczywistością. Wg mnie fakty historyczne mogą potwierdzać taki rozwój wypadków.
 • all
  https://i0.wp.com/l450v.alamy.com/450v/hm1f8t/jerusalem-israel-31st-january-2017-garbage-piles-up-in-the-streets-hm1f8t.jpg

  więcej zdięć na :
  https://wiernipolsce.wordpress.com/2018/02/01/jestesmy-suwerenni-czy-nie/#comment-127926
 • @Arjanek 13:27:26
  Notatka korespondenta wojskowego gazety 'Prawda', podpułkownik B. Polewoy, na czele Departamentu Politycznego Pierwszego Frontu Ukraińskiego o obozie Auschwitz z 29 stycznia 1945 r. Poświadczona kopia. Tekst na maszynie do pisania. F. 236. O. 2675. D. 340. L. 12-15.
  http://mil.ru/winner_may/parad/his_docs/more.htm?id=20176@cmsPhotoGallery
 • Pan celowo miesza pojęcia czy z ignorancji?
  Holokaust jest wykorzystywany politycznie przez państwo Izrael i syjonistów, zaś biedni Zydzi z Europy wschodniej zostali wymordowani - chyba nie w swoim interesie?
 • @Arjanek 13:27:26
  Ma Kolega rację, wyjątkowy bełkot - jak zwykle zresztą
 • @Arjanek 13:27:26
  Do Paktu Trzech brakuje wam jeszcze Japonii.
 • @
  Cyt:// Świadczy o tym zarówno postawa Roosewelta, jak i środowisk żydowskich (samobójstwo Zygielbojma).//

  Porównanie informacji podanej przez Wiki w języku polskim i angielskim.

  //Po upadku powstania w getcie warszawskim, 12 lub 13 maja 1943 popełnił w Londynie samobójstwo przez otrucie się gazem[a] w proteście przeciw bezczynności aliantów wobec ludobójstwa Żydów.//

  //He learned that his wife Manya and 16-year-old son Tuvia had been killed there. On May 11 at his home in west London, Zygielbojm took his own life with an overdose of sodium amytal as a protest against the indifference and inaction of the Allied governments in the face of the Holocaust.[9]//

  Po otrzymaniu informacji, że jego żona Manya i 16 syn Tuvia zostali zabici [w getcie], odebrał sobie życie przedawkowując barbiturany jako protest przeciwko bezczynności aliantów w obliczu Holocaustu.

  PS W liście pożegnalnym nie znajdziemy żadnej informacji o komorach gazowych czy gazowaniu więźniów.

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Szmul_Zygielbojm_suicide_letter_1943.jpg

  Należy też zwrócić uwagę na zbieżność terminów dwóch wydarzeń.

  1. //11 kwietnia 1943 roku niemiecka agencja Transocean podała komunikat o odnalezieniu w lesie Kozie Góry koło Katynia zwłok 10 tys. polskich oficerów rozstrzelanych przez NKWD trzy lata wcześniej.//

  2. //Powstanie w getcie warszawskim – zbrojne wystąpienie żydowskich podziemnych formacji zbrojnych na terenie warszawskiego getta od 19 kwietnia do połowy maja 1943.//
 • @Arjanek 13:27:26
  ,,Dlaczego dopiero teraz dowiadujemy się o takich osobach?!!!”. Znany dziennikarz nie mógł uwierzyć w niezwykły czyn Polaka, którego historia bije na głowę Oskara Schindlera i innych.

  https://niezlomni.com/dlaczego-dopiero-teraz-dowiadujemy-sie-o-takich-osobach-znany-dziennikarz-mogl-uwierzyc-niezwykly-czyn-polaka-ktorego-historia-bije-glowe-oskara-schindlera-innych/
 • @Arjanek 13:27:26
  Czy Holokaust był wyjątkowy? Historyk przypomina o zapomnianym ludobójstwie: ,,Oni ginęli w bardziej okrutny sposób, bo zastosowano prymitywne metody: przybijano im podkowy do stóp, kobietom obcinano piersi i…”

  https://niezlomni.com/holokaust-byl-wyjatkowy-historyk-przypomina-o-zapomnianym-ludobojstwie-gineli-bardziej-okrutny-sposob-zastosowano-prymitywne-metody-przybijano-im-podkowy-stop-kobietom-obcinano/
 • @fretka 14:35:32
  https://niezlomni.com/wp-content/uploads/2018/02/pjimage-4-18.jpg Wszyscy ostrzegają przed amerykańską ustawą 447. Tymczasem znacznie groźniejszy jest ten dokument z 2009 roku, który podpisał Władysław Bartoszewski. Media ostrzegają przed ustawą 447, która bywa przedstawiana jako instrument nacisku w stosunku do Polski. Ale znacznie groźniejsza może okazać się Deklaracja Terezińska podpisana w 2009 roku przez rząd Donalda Tuska.


  https://niezlomni.com/wszyscy-ostrzegaja-amerykanska-ustawa-447-tymczasem-znacznie-grozniejszy-dokument-2009-roku-ktory-podpisal-wladyslaw-bartoszewski/
 • @fretka 14:35:32
  Ostrzegał o roszczeniach 12 lat temu – miał wtedy kłopoty z prokuraturą. Teraz wszystko to, co mówił, powtarza się…

  https://niezlomni.com/ostrzegal-o-roszczeniach-12-temu-mial-wtedy-klopoty-prokuratura-teraz-mowil-powtarza-sie/
 • @MacGregor 14:50:33
  Pan chyba nie rozróżnia perspektyw.
  Ta notka nie jest pisana z pozycji wschodniego Żyda, który został poddany eksterminacji, a właśnie z punktu widzenia celu istnienia "narodu wybranego".
 • Autor
  Jest troche osob ktorzy znaja sytuacje w polsce miedzywojennej(aczkolwiek malo jest materialow zrodlowych)
  Moja rodzina mieszkala w Warszawie w tamtym okresie i znam z opowiadan ze generalnie spolecznosc zydowska byla biedna,sredniozamozna z wyjatkami bogaczow.
  Stosunek do majatku byl w tej spolecznosci wazniejszy od wspolnej wiary,czyli np. bogaty Niemiec ,Francuz czy Anglik mial wiekszy szacunek w spolecznosci zydowskiej od pobratynca(cecha cywilizacyjna-pogarda dla biedy)
  Tak ze ratowanie biednych wschodnio-europejskich zydow przez bogatych zydowskich bankierow amerykanskich za ich wlasne pieniadze bylo poza dyskusja-wiekszym szacunkiem dazyli bowiem oni Niemcow niz biedote zydowska.
 • @Arjanek 13:27:26
  Dobrze byłoby, aby Pan nauczył się samodzielnie myśleć i składać fakty. Bo przeklejki niczego nie wnoszą - nie dają podstaw do traktowania Pana poważnie.
  Nigdy nie wiadomo, czy nie jest Pan tylko słupem ogłoszeniowym.
 • @mac 17:29:09
  Ma Pan rację;taki jest stosunek Żydów do posiadania.

  Ale jest jeszcze jedno.
  Moi rodzice mieszkający na wsi - rejon Iłży, Sienna - wspominali, że pośród tam mieszkających Żydów było bardzo wielu niedorozwiniętych.
  To na podstawie porównań z dziećmi, z którymi razem chodzili do szkoły.
  O tym się nie mówi tworząc obraz , że Żydzi byli inteligentni.

  Dobrze byłoby, aby ten aspekt tez był brany pod uwagę w ocenie tamtych czasów i decyzji z tym związanych.
 • @mac 17:29:09
  //Jest troche osob ktorzy znaja sytuacje w polsce miedzywojennej(aczkolwiek malo jest materialow zrodlowych) //

  Mało,mało! za to jakich ! wystarczy sięgnąć po "Zmierzch Izraela" Henryka Rolickiego (Tadeusza Gluzińskiego ) a wszystko staje się jasne.To bezcenny materiał zwłaszcza jeśli zważyć że powstały kilka lat przed wybuchem II WŚ .Autor opierając się głównie na wypowiedziach wspólczesnych mu działaczy syjonistycznych,"prognozował" coś złego wisi w powietrzu i lada chwila zwali się na głowy Żydów (stąd tytułowy "zmierzch")
  Gdyby tutejszy autor znał ( i mógł zacytować) bezwzględny i szokująco brutalny ton w jakim wypowiadali się syjoniści o swych współplemieńcach,nie musiałby "wyważać otwartych drzwi" albowiem wszystko już zostało wypowiedziane.
 • ... a menda znowu w akcji
  Holokaust holokaustem a ta "grossowa" kreatura w najnowszym dzisiejszym klipie znowu oczernia Polskę i Polaków. Każdy wie że ten "gościu" jest także i polskim obywatelem mieszkającym w USA ale nie wie o innych szczegółach które kiedyś przekazywałem. Chodzi o to że największy antypolonizm w mediach wychodzi na świat z organizacji i instytucji czasami "polskich", czasami zagranicznych ale ulokowanych w Polsce, na terenie Polski. Zdecydowana większość prasowych artykułów ukazujących się dotychczas w USA a oczerniających Polskę nie tylko pisana jest w kraju ale także ma autora którego nazwisko jest polskie lub polsko brzmiące.
  To tak dla informacji.

  www.youtube.com/watch?v=GW3-oXSDosc
 • Podpowiadam ciekawą analizę win Polaków i żydów.
  żydzi mówią że Polacy mają swój udział w holocauście.
  Polacy mówią że Polacy mają swój udział o ratowaniu żydów.
  Wszystko się działo w warunkach okupacji gdzie obowiązywała kara śmierci za pomaganie żydom i system nagród za denuncjacje żydów.

  Warto rozważyć sytuację odwrotną gdzie Polacy byli prześladowani a żydzi nie a wręcz przeciwnie.
  Mówi się że Stalin deportował miliny Polaków na Sybir gdzie wielu zmarło.
  Bardzo wielu żydów mieszkało na terenach skąd deportowani Polaków.
  Warto zrobić podobną analizę do tej opisanej wyżej (w sprawie holocaustu). Warto też uwzględnić że w ZSRR nie obowiązywała kara śmierci za ukrywanie Polaków..choć pewnie kara np łagru była.
  a zatem
  Ilu żydów kolaborowało z ZSRR i denuncjowało Polaków w ZSRR ?
  a ilu żydów ratowało Polaków od wywózki na sybir ?

  Warto porównać wyniki obu analiz i na tej podstawie oceniać zachowania każdego z narodów jako zbiorów statystycznych.

  Można by tak samo postąpić z Ukraińcami i Rosjanami ale tu nie ma sytuacji konfliktowej... Ukraińcy i pomagali i mordowali na Wołyniu a Rosjanie pomagali na Sybirze Polakom...

  Warto podnieść ten problem w dyskusji z żydami.
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:44:20
  No i na dodatek jesteśmy ziomkami.

  Zaś, co do tematu, to gdyby rzecz nie była dogadana , to po co byłoby np. takie neutralne San Marino?
 • @Oscar 19:11:57
  Czytalem gdzies komentarz ze czesc zydow nie widziala nawet Niemcow w drodze do obozu-i to moze byc prawda bo wiekszosc logistyki byla zalatwiana przez zydow od ghetta do krematorium.Nastepna sprawa to szmalcownicy-wiekszosc z nich byla pochodzenia zydowskiego ,bo ratowali swoje zycie (wydajac innych zydow a nawet Polakow ratujacych zydow) a przy okazji mogli troche zarobic-cecha cywilizacyjna,czyli mozna wydac na smierc kogos dla ratowania swego zycia ,pogarda dla biedy i umilowanie bogactwa.
 • @ikulalibal 17:53:26
  Ciężko w dzisiejszych czasach wynaleźć proch. Czasami więc warto oderwać się od książki i "wyważyć otwarte drzwi", chociażby po to by pobudzić obszary mózgu odpowiedzialne za myślenie. Wszak organ nieużywany zanika (dotyczy to również części organu), a niekompletny mózg , nawet oczytany, to ch.. nie mózg.
 • @Stara Baba 18:25:06
  TA SPRAWA JEST ZNANA.
  MAM NADZIEJĘ, ŻE OBECNA USTAWA O KTÓREJ TYLE HAŁASU BĘDZIE WSTĘPEM DO INNEJ - TAKIEJ, KTÓRA POZWOLI NA POZBAWIENIE OBYWATELSTWA LUDZI SZKALUJĄCYCH POLSKĘ.

  Przepraszam, że dużymi, ale pisałem bez patrzenia na monitor.
 • @Oscar 19:11:57
  Jak zaznaczyłem: temat, który podjąłem w tym ujęciu jest wielowątkowy.
  Można wiele spraw przedstawić w tej perspektywie. Historia wygląda wtedy inaczej i pewne sprawy są bardziej jasne.
  Czy ja to mam robić?
  Ja zajmuję się POLSKOŚCIĄ.
 • @Mariusz G. 19:38:27
  Akurat San Marino, jako jakiś wyznacznik, nie jest mi znane. Może Pan poszerzyć?
 • @mac 19:40:11
  Delikatnie Pan traktuje temat; prawda jest ostrzejsza.
 • @ikulalibal 17:53:26
  Oj człowieku.
  Czy ja muszę przedstawiać wszystko w oparach nienawiści?
  Poza tym, wbrew różnym sugestiom, nie jestem antysemitą. Patrzę na różne sprawy poprzez pryzmat cywilizacji.
  A sprawy takie jak wojna i postawy ludzi wobec groźby śmierci - są zadziwiające. Zwłaszcza, gdy mają jeszcze podkład ideowy. Np. przekonanie o własnej wyjątkowości.
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:50:33
  Ja wiem że znana ale on to nakręcił i puścił dzisiaj.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:01:52
  najgorsza w tym całym bałaganie jest narracja i punkt wyjścia do dyskusji o ustawie we wszystkich mainstreamowych mediach. Zawsze politycy i dziennikarze startują z pozycji poddanego i winnego, do tego rzuca się w oczy kompletne nieprzygotowanie merytoryczne do tematu i bojaźń by czasami żyda nie urazić. A taktyka powinna być zupełnie inna. W dyskusjach powinni uczestniczyć specjaliści IIwojny światowej ( przecież pełno historyków w sejmie i rządzie) i faktami oraz liczbami potwierdzonymi historycznie mogliby wdeptać w ziemię każdego atakującego. Czy to żyd Polak, Niemiec, francuz , Anglik czy Amerykanin nie ważne - polityk czy dziennikarz. Przecież prawda by nas sama obroniła bo jest po naszej stronie , trzeba tylko chcieć to zrobić. Lepiej od tych "zawodowców" poradziło by sobie wielu blogerów nawet tylko na neon patrząc . Cała ta sytuacja skłania mnie do jednego wniosku- we władzach mamy totalnych niedouczonych dyletantów ,których rozgrywają jak chcą zawodowcy z nieprzyjaznych nam krajów i to w sytuacji gdy fakty historyczne i materialne niby asy w rękawie są w rękach polskich rozmówców.Tyle ,że oni albo nie chcą, albo ich nie widzą. Tylko atak materialną prawdą może wrogom oręż z rąk wytrącić a nie podwijanie ogona pod siebie i przyjmowanie narracji atakujących. To my musimy oskarżyć teraz Niemców o holokaust Polaków, żydów o donosicielstwo i szmalcownictwo wobec Polaków i własnych ziomków . Obnażyć rolę Żydów amerykańskich w dopuszczeniu do holokaustu ich biedniejszych europejskich braci, pomocnictwo wielu rządów Europejskch i kolaboranctwo ich władz z rzeszą niemiecką w likwidacji żydów. Uwypuklać rolę żydów w pomocnictwie Niemcom w likwidacji ich ziomków. Ale do tego trzeba być przygotowanym historycznie i faktograficznie i rzucać im w twarz twardymi danymi ,a nie skowytać na kolanach. Poza tym przy każdej okazji powoływać się na żydowskich badaczy dla których prawda jest istotną wartością i otwarcie mówią o istocie zjawiska " przemysł holokaust" jako praktycznej doktryny polityczno - religijnej określonej krupy żydów mającej na celu obrabować przy jej pomocy wiele innych państwa i narodów. Ale do takich działań trzeba mieć i jaja i kwalifikacje, a tych naszym politykom po prostu brak. No chyba , że to wszystko cyrk i przygotowanie do ostatecznego rozwiązania kwestii polskiej. Wtedy zwracam politykom honor. Tak zakręcili temat, że prawie nie sposób zauważyć tego celu..
  Czarno to widzę, o żydzi czują już krew(kasę) i nie odpuszczą.
 • @ikulalibal 17:53:26
  Ale to juz tu bylo

  http://janusz.neon24.pl/post/114588,zmierzch-izraela
 • @zadziwiony 21:52:35
  Spokojnie.
  ta cała hucpa jest nam bardzo na rękę, gdyż przybliża, a nie kiedy umożliwia ujawnienie prawdy o tamtym czasie.
  A my nie bardzo mamy co ukryć.

  I oby to trwało - aż do wyjaśnienia.
 • @Krzysztof J. Wojtas 23:01:17
  No proszę ustawa o IPN uchwalona Prezydent podpisał a niejaki Czaputowicz jakby nie było minister rządu Morawieckiego publicznie rzuca Polakom w twarz kłamstwo,że Polacy mordowali żydów w Jedwabnem.

  Pod sąd syjonistycznegi sługusa i kłamcę!!!
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:55:50
  Moja wiedza na ten temat jest znikoma, wynika z jakiejś audycji radiowej o San Marino. A oto fragment z Wikipedii:
  /W czasie II wojny światowej władze San Marino udzieliły schronienia 100 000 Włochów i Żydów uciekających przed prześladowaniem nazistowskim./
 • @Mariusz G. 09:08:16
  Trzeba dodać, że pow.SM to 61 km2, obecna ludność to 33 tys., co daje 541 osób/km2. Czyli w czasie wojny samych uchodźców było 1600/km2.
 • @Mariusz G. 09:08:16
  A wokół tylko nazistowskie Włochy, a uchodźcy muszą coś jeść.
 • @Mariusz G. 09:16:10
  Czyli - uzgodnione "miasto ucieczki".

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY