Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
807 postów 13235 komentarzy

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Czy żydów należy leczyć?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W tytule słowo "żydzi " pisane jest z małej litery, co oznacza przynależność cywilizacyjną, a nie narodową (podobnie jak słowo "katolik", a powinno być też w użyciu słowo "polak").

 
 
Zatem chodzi o to,  czy ideologia judaizmu ma charakter patologii.
Do pewnych stwierdzeń dochodzi się powoli, krok po kroku, bo jest dużo "wdrukowanych" przekonań, które wymagają weryfikacji, a dopiero po eliminacji przynajmniej większości z nich, można postawić trafną diagnozę.
Aby zatem dojść do tytułowego pytania notki trzeba było pokonać wiele wcześniejszych naleciałości. Krokiem w kierunku, jak się okazało teraz, była poprzednia moja notka: "Filosemityzm: da się toto wyleczyć?". Jednak do dalszych skojarzeń doprowadziła notka "Pasożytyzm" blogera AjamiQuest.
Autor tej notki podaje cechy charakterystyczne jednostki chorobowej - schizofrenii. Przytoczę z jego notki:
"Specjaliści  podają różne klasyfikacje, listy cech  psychopatycznych, lecz we wszystkich ujęciach powtarzają się  pewne, podstawowe cechy:
- Upośledzenie rozumowania w kategoriach moralnych, deficyt sumienia i brak poczucia  winy. 
- Czerpanie satysfakcji z krzywdzenia innych.
- Nieliczenie się z uczuciami innych.
- Tendencje do manipulowania innymi. Granie na najwyższych uczuciach. Zdolności  aktorskie i mitomania. 
- Instrumentalne traktowanie innych osób.
- Konfliktowość. 
- Racjonalizacja własnego zachowania irracjonalnego.

"Przed opisem szczegółowych charakterystyk klinicznych należy, jak zwykle, przypomnieć, że niezmiernie rzadko mamy do czynienia z osobą ujawniającą wszystkie opisane objawy. Nawet podręcznikowy, że tak powiem, psychopata zazwyczaj ujawnia tylko niektóre opisane cechy, a czasem możemy spotkać osobę prezentującą jedynie pewne rysy osobowościowe psychopaty (lub każdego innego rodzaju zaburzeń osobowości)." //www.wojciechimielski.pl/index.php/psychologia-kliniczna/29-kim-jest-psychopata
 
Tutaj przytaczam zestawienie 10 psychopatycznych oznak, które przygotował dla swoich czytelników amerykański serwis BusinessInsider:
1. Z przyjemnością obserwują czyjąś porażkę
2. Dużo mówią, zwłaszcza o sobie - mają łatwość w produkowaniu historii o sobie
3. Czują się ważni - jeśli nie najważniejsi
4. Są nadzwyczaj pewni siebie
5. Zasady dotyczą innych
6. Mają mentalność pasożyta - liczą się tylko oni i ich przetrwanie
7. Knują i manipulują
8. Ich długofalowe cele są absurdalne i nierealne
9. Dość łatwo ich wyprowadzić z równowagi
10. Męczy ich nuda"

I jeszcze jeden fragment - zacytowany przez autora wspomnianej notki, a pobrany z innego opracowania:

"Psychopaci z natury ciążą ku piramidzie władzy i skupiają się na jej szczycie – zarówno z racji własnej żądzy władzy, jak i dlatego, że ten hierarchiczny system zarówno wymaga, jak i wspiera tych, którzy potrafią swobodnie działać bez wyrzutów sumienia, poczucia winy czy też bez prawdziwego uczucia empatii wobec innych.
Psychopaci kochają się we władzy i podejmowaniu ryzyka, są mistrzami manipulacji, egoistycznego oportunizmu i autokreacji i mają doktoraty z kłamstwa i oszustwa. Psychopaci są bardzo zręcznymi uwodzicielami i doskonale pogrywają z innymi, żeby uzyskać to, co chcą. Są bardzo spostrzegawczy w czytaniu innych ludzi, rozumieniu ich motywów i wartości, genialni w rozpoznawaniu ich słabości i ślepych plamek, bardzo skuteczni w wywoływaniu zarówno współczucia wobec siebie jak i poczucia winy u innych
 
W moich notkach dominujące jest przesłanie dotyczące idei Cywilizacji Polskiej i utworzonej na tej podstawie Rzeczypospolitej. Zasadniczym wskazaniem jest, że podstawą Rzeczypospolitej jest PERSONALIZM z którego jednoznacznie wyprowadzana jest struktura egalitarna instytutów życia społecznego.
Istnieje więc zasadnicza sprzeczność między polskością, a judaizmem - judaizm ma podstawę hierarchiczną wynikającą z biblijnego zalecenia nierówności: "czyńcie sobie ziemię poddaną", a co wsparte jest sztucznym wtrąceniem w postaci opisu snu Jakuba o drabinie (hierarchiczność) prowadzącej do nieba.
 
W odniesieniu do notki "Pasożytyzm" można przyjąć odmienne stanowisko. To nie Żydzi mają  (genetyczne) cechy dające skłonności do psychopatii, ale przeciwnie - to idea judaizmu wymusza na nich takie zachowania, które z czasem stają się immanentnie z nimi związane.
Wnioskiem jest, że należy zwalczać ideologię judaizmu i wynikające zeń rozwiązania - w tym wypadku hierarchiczność struktur społecznych. Judaizm - to patologiczna idea prowadząca do ciągłych zadrażnień i konfliktów - i stąd powinna być potępiona, a jej wyznawcy penalizowani.
 
Izrael jako państwo powstał na bazie moralnej rekompensaty za traumę holokaustu. Miał być w założeniach państwem o egalitarnej strukturze społecznej. Środkiem do tego prowadzącym było "wyleczenie" z hierarchiczności poprzez obowiązkową pracę w kibucach, co dopiero pozwalało na zamieszkanie. Obecnie państwo odeszło od tych zasad - ze skutkiem widocznym. Wydaje się więc, że terapia ta powinna być przywrócona.
Istnieje tendencja w środowiskach żydowskich do powrotu do Polski. Zwłaszcza wobec narastających zagrożeń dla istnienia Izraela. Koniecznym wydaje się wprowadzenie terapii dostosowujących takich Żydów do warunków życia w Rzeczypospolitej. Tu np. 3 letni pobyt i praca na roli, przy tylko minimalnym użyciu sprzętu, a oparcie się głównie na pracy ręcznej, byłaby bardzo stosowna.
 
I jeszcze uwaga. 
W Polsce judaizmowi przeciwstawia się katolicyzm. To nie jest właściwe ujęcie, gdyż katolicyzm, po przyjęciu doktryny trydenckiej, włączył się w nurt doktryn o charakterze hierarchicznym. Powolna destrukcja nauki Chrystusa związana z Dobrą Nowiną spowodowała, że obecnie ta doktryna w zasadzie już nie różni się od judaizmu. Warto zauważyć, że u początków judaizacji nauki Chrystusa stał św. Paweł, który zainicjował ten proces takimi słowami jak "nie bądźcie letni" (patrz na odniesienie do cech psychopatycznych), czy "zło dobrem zwyciężaj" - a każda walka jest nakierowana na uzyskanie dominacji (hierarchiczność).
Efektem jest to, że Polska została zjudaizowana chrztem.
 
"Zasadnicza sprzeczność" o której wspomniałem między polskością, a judaizmem ma charakter ideowy i należy odrzucić wszelkie sugestie tyczące współistnienie obu idei w jednym państwie. Próba połączenia doprowadzi do stworzenia struktury o cechach gorszych niż najgorsze cechy składowych.

Przykładem jest niemiecki nazizm utworzony z połączenia idei judaizmu z nacjonalizmem. W Polsce za "zjudaizowanie chrztem" zapłaciliśmy utratą niepodległości i rozbiorami. 

KOMENTARZE

 • @Autor
  "patologiczna idea prowadząca do ciągłych zadrażnień i konfliktów - i stąd powinna być potępiona, a jej wyznawcy penalizowani"

  Jak ładnie objawia się specyfika "personalizmu" w ujęciu szanownego Autora. Każdy kto ma inne zdanie będzie traktowany jak "psychopata" i odpowiednio do tego traktowany. Taka specyficzna postać "egalitaryzmu" z hierarchicznym podziałem na potępiających i potępianych.
 • Rzytki
  to "ludzie ludzie o duszy pokrętnej". Zgodnie z tą prawdą współżyło z tą nacją pokolenie naszych dziadków i ojców. Nakazywała ona nie wdawać się z nimi w kontakty gospodarcze, bo żaden goj na tym dobrze nie wyszedł. Chyba dlatego jeszcze przetrwaliśmy. Po latach urzędowej miłości zatraciliśmy ten instynkt samozachowawczy.
  Teraz już "naukowo" wiemy, ze talmudyzm to "płynna etyka sytuacyjna".
  No cóż, jest to wyjątkowo zmutowana nacja i niczym ich niczego nie nauczysz. Nawet "puszczanie przez komin" nie dało żadnych rezultatów.

  Powinniśmy im tłumaczyć, że Izrael to "piękna kraj" a Birobidzan jeszcze piękniejsza. Nie pasujemy do siebie.
 • @programista 10:08:50
  No cóż. Skoro uważa Pan, że choroba jest stanem normalnym - to o czym rozmawiać. Uważa pan, że należy polemizować z bandytą?
 • @nikander 10:23:13
  Aby nie było wątpliwości: 5 x *

  Mam tu przed sobą przedwojenny statut tartaku w Markowej, który był spółką. Wtedy jeszcze wiedziano było, że trzeba w nim zastrzec, że pod żadnym pozorem nie można sprzedać udziałów żydowi. Napisali jasno i dobitnie. Natomiast już ich dzieciom doszczętnie poprzestawiało się w głowach. Nawet postawili tam filię przedsiębiorstwa holocaust. Cieszą się, bo czasem prezydent, czasem premier przyjedzie. Kompletne sq_wienie.
 • @nikander 10:35:02
  Ciągle aktualne: poszukuję żyda, który byłby członkiem ochotniczej straży pożarnej. Jeśli znacie taki przypadek, dajcie znać.
 • @nikander 10:23:13
  Zgoda. W sensie "współistnienia dwu cywilizacji " - czyli multi-kulti , nie ma możliwości jakiejkolwiek współpracy.

  Każda próba narzucenia multi-kulti powinna kończyć się banicją.
  Jednak - nie powinno to być starcie "genetyczne", a ideowe.
  Żydzi akceptujący polskość powinni mieć prawo do życia tutaj. Wszak z zastrzeżeniem, że z racji "duszy pokrętnej" nie powinni pełnić żadnych funkcji publicznych.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:37:53
  Niestety, ale "duszą pokrętną" porażonych jest sporo osobników o rodzimym DNA. Miał zatem rację prof. Bronisław Pleśniarski, gdy mówł: "...żadna szlachetna cecha człowieka nie może ukształtować się poza sferą pracy i w oderwaniu od doświadczenia zespołu...". Chyba jednak z tej mądrości korzystał Ben Gurion zakładając w Izraelu kibuce.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:32:11
  Uważam że o podejmowaniu leczenia może decydować tylko sama osoba która ma być leczeniu poddana. Jedynym wyjątkiem jest fizyczne zagrożenie dla innych ludzi.

  Zapewne zna szanowny Pan bajkę o człowieku który trafił do krainy ślepców. Tamtejsi lekarze zdiagnozowali że jest on chory gdyż widzi i jako leczenie zaaplikowali mu wyłupienie oczu.
 • @nikander 10:46:41
  Nie dostrzegł Pan stwierdzenia o "zjudaizowaniu chrztem".
  Szlachta na bazie tych wpływów zamieniło szlachetność na szlacheckość.
  Z wiadomym skutkiem.

  Moja sugestia: min. 3 lata na wsi przy pracy bezsprzętowej nastawionej na wytworzenie tylko żywności naturalnej.
  Warunek konieczny do osiedlenia się.
 • @programista 10:49:12
  Wykazuje się Pan "duszą pokrętną", jak to ujął nikander.

  Czy praca w kibucu to była terapia, czy kara?

  PS. Judaizm jest zagrożeniem dla ludzkości; prowadzi do ciągłych zadrażnień i wojen. A jeśli "twoja ręka jest przyczyna zgorszenia, to lepiej ją odciąć i bez niej wejść do królestwa niebieskiego" (Chyba jakoś tak to było).
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:02:49
  Są ludzie którzy idą do zakonów klauzurowych, są ludzie trzymani w więzieniach.
  Czy przebywanie w izolacji i zamknięciu to kara czy terapia?

  Taka jest natura współżycia ludzi ze sobą w społeczeństwie, że występują zadrażnienia, wojny i przemoc. Obwinianie o to jakiejkolwiek ideologii jest jedynie intelektualnym wykrętem. Zaś podawanie recepty na usunięcie tych zjawisk poprzez usunięcie konkretnej ideologii to już samooszukiwanie się.

  "Kto z was, mając sto owiec, nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie szuka jednej, zaginionej na pustkowiu, tak długo, aż ją znajdzie? A znalazłszy, kładzie ją na swoje ramiona i z radością wraca do domu! "
 • @programista 11:24:33
  Toż proponuję to "szukanie owiec" w postaci pracy, która uszlachetnia.
  Szlachetność wynika z personalizmu, a to prowadzi do jednakowego traktowania innych.

  A pan zakłada, że można być (czuć się) lepszym od innych i tą drogą okazywać swoją "miłość"?

  Zadrażnienia, wojny i przemoc przecież biorą się z poczucia własnej "lepszości", a to podsyca judaizm. Jeśli nie chce Pan tego zauważyć - to chyba tylko z racji "duszy pokrętnej".
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:35:14
  Toż Pan proponuje zamiast "szukania owiec" zamykanie ich w psychuszkach! To jest personalizm, szlachetność, jednakowe traktowanie? Jeżeli ktoś taki właśnie znak równości stawia pomiędzy tymi zjawiskami to naprawdę musi mieć "pokrętną duszę" gargantuicznych wprost rozmiarów.

  Zadrażnienia, wojny i przemoc biorą się raczej z poczucia własnej "gorszości", a to podsycają wszelkie ideologie egalitarne, które nie są w stanie poradzić sobie ze zwykłą "różnością" ludzi.
 • @ Autor Czy żydów należy leczyć?
  Myślę, że nie jest to nasza sprawa szukanie odpowiedzi na pytanie o terapię.
  Ale ważna jest profilaktyka, tzn. nie robić z nich narodu wybranego.

  Polskim problemem jest jak leczyć bezmyślność naszych rodaków.
  Tu, nie ukrywam, proszę o bezpośrednia interwencję mocy niebiańskich.
 • @Zbigniew Jacniacki 12:12:27
  No widzi pan jak programista się broni przed egalitaryzmem; nawet tu sugestię, że praca uszlachetnia przyrównuje do zamykania w psychuszce.
  Bo chyba praca dla "narodu wybranego" jest gorsza od więzinia.

  PS Łagry to żydowski pomysł , gdzie do Rosjan i innych nacji przyłożono miarę żydowską.
 • @nikander 10:23:13
  To jest jedyna recepta na psychopatę - zerwać wszelkie kontakty, bo nikt normalny z nim nie wygra.

  W poradnikach biznesowych sprawa jest stawiana jasno - gdy w swym otoczeniu zlokalizujesz psychopatę - natychmiast stamtąd odejdź.

  Miałem osobiste doświadczenia tego rodzaju i potwierdzam - przecięcie kontaktów i odejście z danego środowiska jest jedynym rozwiązaniem.

  Nasi przodkowie byli mądrymi ludźmi i mieli 100% racji - niestety, pokolenia, które miały osobiste doświadczenia takich kontaktów - już wymarły, a my jesteśmy "jak te dzieci we mgle..."
  Pozdrawiam.
 • @Docent zza morza 13:08:42
  Przed wojną frontem wojny polsko-żydowskiej na wsiach była spółdzielczość. Zastraszanie i mordowanie subiektów, którzy się po tych spółdzielczych sklepikach zatrudniali było na porządku dziennym, tak długo, jak długo nie poszukano na to sposobu.

  Z psychopatami się interesu nie powinno robić i co do tego jest absolutna zgoda.
 • @Krzysztof J. Wojtas nie leczyć, bo nieuleczalni, tylko rachunek im wystawić!
  Żydzi to religijno-kulturowa grupa mafijna o rasistowskich założeniach, swoisty syndykat grabieży i mordu tak wynika to wprost z Talmudu ale także z doświadczeń historycznych i literatury faktu. Zaś obecna polityka Izraela uznanego przez ONZ jako państwo rasistowskie urzeczywistniające apartheid oraz brutalna polityka wielu żydowskich związków wobec Polski trafnie uzasadnia powyższą tezę. Obecnie żydzi odpowiedzialni za mordy ludobójcze na Polakach, grabieże wespół z zaborcami majątku polskiego i swoistą wściekliznę anty-Polską podjętą na początku ubiegłego wieku w celu uniemożliwienia odrodzenia się Polski i faktycznie okrojeniu jej granic domagają się od świata prawa do grabienia i znieważania Polski. Trzeba przypomnieć żydom o ich zbrodniach dokonanych na narodzie Polskim przede wszystkim zaplanowanym wyniszczeniu inteligencji i patriotów z ramienia żydowskiego UB. Cały system zbrodni był pod kierownictwem żyda Bermana, Goldberga, Światły, z całym systemem żydowskich zbrodniarzy Morel, krwawa Luna i setek im podobnych. Obecnie pokłosie tych bandytów chce odwracać kota ogonem, żeby grabić i niszczyć, przegrali sprawy przed SN USA 23 Marca 2006 roku – sygnatura Docket Act 02-78-44, oddalającym tym bandytom wszelkie roszczenia wobec Polski to obecnie za sprawą kongresu USA chcą od Polaków już 300 miliardów $ za ich wyimaginowane roszczenia, już to powinno być podstawą do ścigania ich. Owszem są rozliczenia pomiędzy Polską i Polakami narodu Polskiego a żydami, żydzi są winni Polsce i to w złocie pieniądze idące w miliardy. Polska jest wierzycielem wobec żydów i to co najmniej od roku 1764 długi organizacji żydowskich w ogóle są winne Polakom bajeczną na owe czasy sumę 2,5 miliona (dwa i pół miliona ówczesnych złotych polskich). Tego doliczyła się komisja sejmowa, wybrana do tego w roku 1764. Ileż pożyczek nie zarejestrowało się! Drobniejsze wierzytelności zamożniejszej szlachty wiejskiej pozostały zapewne poza spisem; drobniejsze szczegółowo, lecz tak liczne, iż w sumie złożyłyby się również na jaki milion. Biorąc do tego wymagalne odsetki dokładnie takie jak w żydowskich Bankach – to żydzi muszą sprzedać Izrael żeby Polskę spłacić (Por. F. Koneczny: "Cywilizacja żydowska", Londyn 1974, s. 311).Wypożyczone żydowskim kahałom pieniądze ostatecznie nigdy nie zostały przez nie spłacone.
 • @Krzysztof J. Wojtas
  Jakość nikt nie zadaje pytania rabinom ilu wybrańców nosidło mundur Smierszy, NKD, GRU, KGB, IW, UB...Jestem ciekaw odpowiedzi rabinów i nie tylko ich. Jako najświeższy przykład niech nam służy Rosja. Żydzi obiecali tam robotnikom, że po rewolucji nastanie dla nich raj. Przy pomocy tego robotnika zniszczyli właścicieli chrześcijan, ludowi przyrzekali, że utworzą rząd robotników i chłopów. Lecz po rewolucji nie dotrzymali żadnego z przyrzeczeń swoich. Najwyższe stanowiska komisarzy zatrzymali dla siebie, dla ludu rosyjskiego nie pozostało nic. Na 545 komisarzy bolszewickich, 447 komisarzy było żydami, jest to 83 procent. Dochodziło jeszcze kilku Łotyszów i innych, a Rosjan było tylko 5%. Jeszcze dodam, że na terenach wschodnich, gdzie wchodziła armia czerwona, żydowscy sąsiedzi wydawali w ręce sowietów swoich sąsiadów Polaków, wskazując inteligencję, osadników wojskowych czy działaczy społecznych. Szkoda, że nie porusza się zabójstw dokonywanych na polskich żołnierzach przez grupy żydów tam mieszkających. Pamiętam, iż w ich wierze jest taki obowiązek, taki nakaz, że zabójstwa mogą dokonać jeżeli jest ich nie mniej niż 9 ciu. Ciała żołnierzy rozebrane z mundurów podrzucali w rejon cmentarzy parafialnych. Czytałem o tym w wielu książkach i nie jest to wymysł ich autorów. Może warto wyciągnąć większego kalibru armaty, aby rozwalić podle zarzuty środowiska żydowskiego.
 • @programista
  wiesz pierdy opowiadasz. pasożydy są po prostu pasożytami z wychowania i wyznawanych wartości zawartych w talmudzie, prezentujący wobec gojów mentalność kalego. U nich to już po prostu wżarło się w geny podobnie jak trauma holokaustu w geny następnych pokoleń ( taką dziś ideę głoszą by wyłudzać do końca świata dobra innych ludzi.) A więc jesli chcą żyć pośród prezentujących zupełnie przeciwne wartości Słowian to muszą dać sobie wypalić gorącym żelazem swe niecne geny. Bez tego zniszczą każdą strukturę społeczną która ich przyjmie.
  Nie bez powodu doznali dziesiątek wygnań z najróżniejszych społeczności. Każdy zdrowy organizm zarażony pasożytem prędzej czy później zostanie przez niego zżarty. Są na to dziesiątki przykładów.
  Ponieważ my Polacy nie możemy opuścić naszego domu, musimy wygnać z niego jednostki psychopatyczne jeśl mamy przeżyć jako społeczność i cywilizacja.
 • @Autor
  byłbym za tym, że by leczeniem zajął się ktoś inny - Irańczycy na ten przykład - z zaprzyjaźnionymi sąsiadami
 • @Andrzej Tokarski 17:01:38
  Rosja im zaoferowała sanatorium w Barabidżanie, ale okazało się, że nie dali wystarczająco dużo personelu. Stąd projekt nie miał zbyt dobrych efektów.

  Cóż. Jeśli wszelkie propozycje i sugestie zostaną odrzucone - pozostaje "ostateczne rozwiązanie".
  Ponoć coś na ten temat mówią przepowiednie, ale kto by tam jasnowidzom wierzył....
 • Wężowe żmije syczą !!!
  Żydoszmatławiec jerozolimski łże i szczeka !
  https://wiadomosci.onet.pl/swiat/jerusalem-post-polacy-po-raz-drugi-chca-ublizyc-zydom/lhrzrrf

  "Dlaczego żytki, którzy byli stroną w masakrze największej społeczności żydowskiej w Europie, którzy blokują debaty nad ich rolą w tej zbrodni, poczuwają się do ograniczania, poprzez prawo, wolności religijnej? - pyta gazeta, szmata."

  "generalna gubernia niemiecka, miejsce aż sześciu obozów koncentracyjnych, powinna być bowiem dla Żydów miejscem nawet więcej niż przyjaznym, a nie była ?"

  tekst oryginalny:
  "Dlaczego Polacy, którzy byli stroną w masakrze największej społeczności żydowskiej w Europie, którzy blokują debaty nad ich rolą w tej zbrodni, poczuwają się do ograniczania, poprzez prawo, wolności religijnej? - pyta gazeta.

  Polska, miejsce aż sześciu obozów koncentracyjnych, powinna być bowiem dla Żydów miejscem nawet więcej niż przyjaznym."

  ssny prowokują, niestety Polski kapitał jest żaden, ale nie damy się, niedługo 8 marca !
 • @provincjał 19:07:13
  https://niezlomni.com/wp-content/uploads/2017/05/pjimage-6.jpg

  "Jak chcecie dowiedzieć się, jak wyglądał udział żydów w mordowaniu żydów, to wystarczy…". Dr Ewa Kurek przypomina znamienne słowa [WIDEO]....1 maja 1944 r., w KL Auschwitz zamordowany został Icchak Kacenelson, żydowski poeta i dramaturg, autor poematu "Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie". Dr Ewa Kurek pisała, że jego wiersze są jednym z najbardziej wstrząsających żydowskich źródeł o udziale żydów w zagładzie żydów!

  Dr Ewa Kurek w @wrealu24_pl cytuje fragment poezji Icchaka Kacenelsona- żyda zamordowanego przez żydów
  RT…

  https://twitter.com/i/web/status/963439942499209216 …

  W getcie warszawskim Kacnelson prowadził tajną działalność oświatowo-kulturalną. Wywieziony w kwietniu 1943 roku do obozu koncentracyjnego; zamordowany w 1944 roku. Jego poemat opowiada o zagładzie Żydów właśnie z perspektywy naocznego świadka.

  Doktor Ewa Kurek pisała:

  Jednym z najbardziej wstrząsających żydowskich źródeł o udziale żydów w zagładzie żydów są wiersze Icchaka Kacenelsona. Z wrażliwością poety, autor w sposób najbardziej bodaj czytelny oddaje koszmar zbrodni dokonanej przez żydów na żydach. W poemacie "O bólu mój" będącego częścią zbioru "Pieśni o zamordowanym żydowskim narodzie" znajdujemy takie oto strofy:

  Icchak Kacnelson, "O bólu mój"

  Jam jest ten, który to widział, który przyglądał się z bliska,
  Jak dzieci, żony i mężów, i starców mych siwogłowych
  Niby kamienie i szczapy na wozy oprawca ciskał
  I bił bez cienia litości, lżył nieludzkimi słowy.

  Patrzyłem na to zza okna, widziałem morderców bandy –
  O, Boże, widziałem bijących i bitych, co na śmierć idą…
  I ręce załamywałem ze wstydu… wstydu i hańby –
  Rękoma Żydów zadano śmierć Żydom – bezbronnym Żydom!

  Zdrajcy, co w lśniących cholewach biegli po pustej ulicy
  Jak ze swastyką na czapkach – z tarczą Dawida, szli wściekli
  Z gębą, co słowa im obce kaleczy, butni i dzicy,
  Co nas zrzucali ze schodów, którzy nas z domów wywlekli.

  Co wyrywali drzwi z futryn, gwałtem wdzierali się, łotrzy,
  Z pałką wzniesioną do ciosu – do domów przejętych trwogą.
  Bili nas, gnali starców, pędzili naszych najmłodszych
  Gdzieś na struchlałe ulice. I prosto w twarz pluli Bogu.

  Odnajdywali nas w szafach i wyciągali spod łóżek,
  I klęli: „Ruszać, do diabła, na umschlag, tam miejsce wasze!”
  Wszystkich nas z mieszkań wywlekli, potem szperali w nich dłużej,
  By wziąć ostatnie ubranie, kawałek chleba i kaszę.

  A na ulicy – oszaleć! Popatrz i ścierpnij, bo oto
  Martwa ulica, a jednym krzykiem się stała i grozą –
  Od krańca po kraniec pusta, a pełna, jak nigdy dotąd –
  Wozy! I od rozpaczy, od krzyku ciężko jest wozom…

  W nich Żydzi! Włosy rwą z głowy i załamują ręce.
  Niektórzy milczą – ich cisza jeszcze głośniejszym jest krzykiem.
  Patrzą… Ich wzrok… Czy to jawa? Może zły sen i nic więcej?
  Przy nich żydowska policja – zbiry okrutne i dzikie!

  A z boku – Niemiec z uśmiechem lekkim spogląda na nich,
  Niemiec przystanął z daleka i patrzy – on się nie wtrąca,
  On moim Żydom zadaje śmierć żydowskimi rękami!

  Icchak. Kacenelson, Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie, Warszawa 1982, s. 25-27.
 • @provincjał 19:07:13
  https://niezlomni.com/wp-content/uploads/2018/02/z1.png


  Zobacz wstrząsający izraelski film o żydowskich kapo, który został ocenzurowany w Niemczech. We Francji wywołał tak gwałtowne protesty, że program został zdjęty z anteny [WIDEO]....Film Kapo z 2000 roku opowiada o żydowskich kapo pracujących dla nazistowskich Niemców w obozach koncentracyjnych. Produkcja wzbudziła ogromne kontrowersje, mimo to otrzymała nagrodę dla najlepszego filmu dokumentalnego International Emmy Award. Jeden z producentów filmu Danny Paran przyznał, że był zszokowany, kiedy poznał dogłębnie tematykę kolaboracji. Reżyser Dan Setton nie ukrywał, że przez długi czas cierpiał na bezsenność po tym, jak zrealizował film. Reakcje na film były bardzo zróżnicowane: podczas pokazów został przyjęty z dużym zainteresowaniem przez młodszą część audytorium, natomiast starsza zareagowała oburzeniem. W Niemczech wyemitowano jedynie ocenzurowaną wersję filmu z obawy na reakcje, jakie może wywołać. We Francji sprzeciw wobec filmu był tak duży, że program La 25e Heure, w ramach którego film został wyemitowany, został zdjęty z anteny. Mimo to film został uhonorowany tytułem najlepszego filmu dokumentalnego w 2000 r. (International Emmy Award) – to najwyższe odznaczenie dla izraelskiego filmu do tego roku.

  https://youtu.be/Z0dwNbzzO2w


  Ps...No i cóż żydzi, kto brał udział w Holocauście ? Nie wstydzicie się? Żydzi gotowali posiłki w aluminiowych garnkach, jak wiadomo pod wpływem wysokiej temperatury aluminium dostało się do pokarmu i jako neurotoksyna spowodowało przedwczesną demencję, już nie pamiętają jak ich współbracia żydzi wykańczali, ale jeśli masz dług u takiego żyda to pamięć go nie zawodzi.
 • @provincjał 19:07:13
  https://niezlomni.com/wp-content/uploads/2018/02/pjimage-6-15.jpg


  Zaskakujące odkrycie: na jednym ze strychów znaleziono archiwum AK. A tam sensacyjny raport na temat policji żydowskiej i Judenratu...W październiku 2017 r. w Przemyślu nieoczekiwanie natrafiono na archiwum wywiadu Armii Krajowej z 1943 roku. Polskie podziemie dysponowało szczegółową wiedzą na temat obiektów strategicznych, transportach wojskowych, funkcjonariuszach i konfidentach oraz nastrojach ludności cywilnej. Archiwum odnaleziono podczas sprzątania strychu przez jednego z mieszkańców miasta. Teraz trafiło do przemyskiego muzeum. Wśród dokumentów znajdziemy raport dotyczący żydowskich więźniów zatrudnianych przez Niemców i kilka meldunków o funkcjonariuszach przemyskiego gestapo, członkach NSDAP i kolaborantach, o których wywiad AK wiedział wszystko. Znał ich nazwiska, adresy, wiek, cechy charakterystyczne. W części raportu zatytułowanej "Sprawy żydowskie" czytamy m.in: Wrogie nastawienie ludności żydowskiej do Judenratu i policji żydowskiej (Ordnerów) ciągle wzrasta. Powodem tego (jak wynika z rozmów z żydami) jest b. daleko posunięte przekupstwo Judenratu. Wrogość tę potęguje jeszcze policja żydowska, która za byle przewinienie oddaje winnych w ręce SS lub Schupo (Schutzpolizei – Policja Prewencyjna).
 • @kula Lis 67 20:07:06
  My to wiemy, a hucpiarze w swojej doktrynie fałsz i kłamstwo mają za dewizę !
  http://alexjones.pl/aj/aj-swiat/item/125361-izrael-przeciwny-badaniom-historycznym-na-temat-swych-zbrodni
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:53:23
  ,, Autor tej notki podaje cechy charakterystyczne jednostki chorobowej - schizofrenii,, .

  ,, Słowo „schizofrenia” dosłownie oznacza „rozszczepienie umysłu”, ale pomimo swojej etymologii, nazwa ta nie oznacza posiadania więcej niż jednej osobowości ,, - za Wikipedia

  Warto to wiedzieć .. bo widzę że igrasz z ogniem
  ,, nawet tu sugestię, że praca uszlachetnia ,, ... tak inni pisali że praca czyni wolnym ..tak to się niewinnie zaczyna .

  a tu to już jazda bez trzymanki .. ,, Cóż. Jeśli wszelkie propozycje i sugestie zostaną odrzucone - pozostaje "ostateczne rozwiązanie".

  Widzę że coś ci się rozszczepia ... i nie dziwię się Żydom .. co o nas mówią czytając coś takiego . To jest chore
 • @zadziwiony 16:44:16
  Szanowny Pan przynajmniej szczerze i jasno przedstawia swój pogląd, bez zasłaniania się hasełkami w stylu personalizm, szlachetność czy egalitaryzm.
 • Uwaga! Żydzi nie chorują na nowotwory?
  W 2004 roku z 7,4 mln osób zamieszkujących Izrael zmarło na raka… 152 osoby, co daje 0,4 osoby na dzień. W tym samym czasie w Niemczech zmarło 220 tys osób, czyli 601 osób dziennie.
  W Polsce w 2005 roku na nowotwory złośliwe (100 schorzeń) zachorowało 125,672 osoby, a w 2010 roku – 140,564 osoby, co daje 344 i 382 osób dziennie. W 2011 roku zachorowało 144 336 osób, co daje blisko 400 osób dziennie.
  Do tych statystyk państwa żydowskiego należy dodać niesamowity szczegół: te 0,4 osoby dziennie dotyczy… nie żydów, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Z tego wynika, że judaistyczni żydzi wyeliminowali nowotwory?
 • @fabi 21:02:57
  Ja to "ostateczne rozwiązanie" cytowałem; może Pan wyjaśnić, co ono oznacza?
 • @nikander 10:37:39
  Jesteś niezrównany w głoszonych ideach dobrego żartu w krainie ironii największej ze sztuk :)

  Kłaniam się
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:58:57
  Przestańmy się bawić w kotka i w myszkę .

  @Andrzej Tokarski 17:01:38
  Rosja im zaoferowała sanatorium w Barabidżanie, ale okazało się, że nie dali wystarczająco dużo personelu. Stąd projekt nie miał zbyt dobrych efektów.

  Cóż. Jeśli wszelkie propozycje i sugestie zostaną odrzucone - pozostaje "ostateczne rozwiązanie".
  Ponoć coś na ten temat mówią przepowiednie, ale kto by tam jasnowidzom wierzył....
  nadużycie link skomentuj
  Krzysztof J. Wojtas 14.02.2018 17:53:23

  Proszę sobie przypomnieć palenie kukły Żyda ... tam nie znali się na żartach ...

  O wszystko w Polsce obarczacie Żydów ... no to powiedz mi co jest z naszym Narodem ze daje się wodzić za nos przez niewielką grupę .
  Jak to jest możliwe że nie ma ani jednej partii czysto ,, Polskiej ,,
  Co jest z nami nie tak .. jeśli sobie odpowiesz to podziel sie z nami .
  Przestańmy się kurw... mazać i powtarzać znane fakty podniecając się .
  Kochany to jest nasza wina , niestety mamy takie społeczeństwo ..wolę dalej nie mówić..
 • @fabi 22:28:51
  dorzucam ci coś od kolegi blogera..

  ,, PiS dochodził do władzy obiecując Polakom przywrócenie godności. Nie grzeszy przy tym zbyt doskonałym komunikowaniem się z obywatelami. Może wychodzi z założenia, że obecnie ważniejsze są prace nad przywróceniem dobrego imienia Polski, w czym oczywiście rząd ma poparcie patriotów. Ale przyznajmy, jako patrioci nie czujemy się faworytami PiS, choć to dzięki nam ta partia wygrała wybory. ,,
  Romuald Kałwa - Dziennikarz superklaster.pl

  Tu masz część swojej odpowiedzi ... robimy to własnymi rękami
 • Przeniesione z blogubruska na temat Justyny Kowalczyk ...moich oprawców oraz mafii w Polsce
  /https://kodluch.wordpress.com/2018/02/14/14-02-2018-syria-866-dzien-sprzatania-swiata/


  Bardzo mi przykro, że Rosjanom nie pozwolono wystartować w Pjongczangu. To niesprawiedliwe. Wierzyłam, że będą mogli tutaj wystąpić. Większość sportowców wspiera waszych zawodników. Niestety, tam, gdzie są duże pieniądze, zawsze jest polityka – stwierdziła Justyna Kowalczyk.

  Polubione przez ciebie oraz 1 inna osoba

  marekmarcellus , 15 lutego 2018 at 02:39 Odpowiedz

  Mówiąc to….Justyna jest wielka …oni wiedząc o jej rosyjskich sympatiach …doprowadzili do tego , by przed wyjazdem na igrzyska popadła w depresję …/vide : choroby psychosomatyczne-to jest takie , które wywołuje czynnik psychiczny np. trauma , stress itd. /…. Rzecz w tym ,że znając ogólne ramy pewnych chorób somatycznych , można je indukować , poprzez sztuczne zorganizowanie czynnika psychicznego. Skąd o tym wiem ? ..otóż stąd , iż mój oprawca, skorumpowany przez władzę Naczelny Psychiatra LWP płk.prof Zdzisław Rydzyński -agent Szefa WSW w Łodzi płk.Jerzego Wilusia , nie bez kozery zajmował się tymi zagadnieniami , a nawet na ten temat napisał rozdział 10 pt. „Zaburzenia Choroby psychosomatyczne” w książce pt. Psychiatria , str, 249 , wyd. PZWL , Warszawa 1987 r,

  Przypomnę też , iż syn mojego oprawcy Konrad Rydzyński -dyrektor Instytutu Medycyn Pracy w Łodzi /niedaleko pada jabłko od jabłoni/ służąc tej samej formacji tj. służbom specjalnym , aczkolwiek w nowej aktualnej konfiguracji , by mnie spostponować wytoczył mi w 2016 r. przed Sądem Okręgowym w Łodzi proces o zniesławienie przeze mnie jego ojca poprzez napisanie o nim internetowego artykułu pt. „Psychiatria Wojskowa”, który suma summarum „niezawisły” sąd kazał mi w wyroku min. usunąć z internetu , lecz nie przewidział tego ,że ten artykuł raz puszczony w sieć , w tej sieci pozostanie na zawsze, zwłaszcza po takiej sadowej dla niego reklamie.
  https://opolczykpl.wordpress.com/2016/02/14/kapitan-kontrwywiadu-wojskowego-lwp-moj-przyjaciel-michal-jarzynski-a-wolnosc-slowa-w-zgnojonej-i-zniewolonej-iii-rzydopospolitej/
  http://drhumor.blog.onet.pl/2010/02/18/wtedy-rzadzil-lwp-gen-w-jaruzelski/

  Obecnie w służbach służą debile, którzy na niczym się nie znają, blednie mniemając , że współczesna technika i technologie szpiegowskie wyręczą ich od umiejętności /sztuki operacyjnego myślenia. Życie pokazuje , że są w błędzie, lecz to do nich jakoś też nie dociera, bo mają kłopoty kognitywne.

  Justynie Kowalczyk za jej cywilną odwagę należy się ogólnonarodowy szacunek. Należy również jej pomóc , by bandyci od manipulacji psychiatrycznej /niektórzy psychiatrzy i psycholodzy związani ze służbami i im , a nie zdrowiu i prawdzie służący/ , nie wzięli jej w swoje brudne łapska , by ją „leczyć” na depresję wcześniej jej przez nich za indukowaną.

  Michał Jarzyński , 15 lutego 2018 at 04:54
 • Moja opinia na temat bardzo ostatnio modnej piosenki pt. „Miłość w Zakopanym ”
  https://www.youtube.com/watch?v=n2hJA78YuWw

  Ta piosenka to amerykański knot propagandowy , zastosowany w ramach prowadzonej przez naszych „sojuszników „zza oceanu z Polską wojny informacyjnej , zawiera podprogowy ukryty przekaz dla odbiorcy do miłowania Amerykanów, skierowany do moich rodaków ,którzy ten knot -co widać po ilości wejść i laików – bezrozumnie i bezmyślnie kupują . Rodacy , gdzie Wasz rozum ? ….oni swoich żołnierzy traktują jak „mięso armatnie /wypowiedź Henry Kissingera / …więc zdajcie sobie z tego sprawę czym My dla nich jesteśmy….nie ulega najmniejszej wątpliwości , że jeszcze czymś gorszym. Muzyka techno i discopolo wyżarła Wam umysły ….macie jeszcze polskie serca więc do nich się odwołajcie..

  PS. Jestem ciekaw czy mnie zlinczują ?…bo przecież zabrałem im ich zabawki
 • @fabi 22:28:51
  Szanowny zna takie słowo: "armageddon"?

  A co ja mam do tego, co Opatrzność chce Żydom zrobić?
 • @detektywmjarzynski 07:36:55
  Czy zlinczuja?

  No, za krytykę "przeboju" - na pewno.
 • Czy chcielibyście mieć taką córkę , bo ja tak
  https://www.youtube.com/watch?v=boK9z1hSasQ
 • @provincjał 20:44:14
  https://cdnpl2.img.sputniknews.com/images/230/99/2309923.jpg

  "Nigdy nie istniał plan zagłady żydów. Istniał natomiast i był realizowany plan zagłady Słowian (General plan Ost) opracowany przez żydowskie kierownictwo III Rzeszy." "Amerykanie-finansowali-Hitlera-Nazistow-niemiecki-cud-gospodarczy i I i II wojnę światową"..."To był holokaust Polaków, których wybito 12,6mln (35% populacji)"...Badania dr inż. STEFANA PĄGOWSKIEGO. "Żydzi są na szarym końcu tej tragicznej listy – „Rachunki do zapłacenia” "– dr Ludwik Staszyński, s.10
 • 23 stycznia 2018 r. rosyjska armia i flota przejmując w spadku po Czerwonej Armii
  swoją schedę obchodzić będzie okrągła rocznicę 100 -lecia powstania.
  https://topwar.ru/134775-100-let-raboche-krestyanskoy-krasnoy-armii-i-flotu.html

  Wiadomo też już to , co przygotował na to święto reprezentacyjny artleryjski dywizjon :
  .https://mediarepost.ru/#video-8

  PS. służbom specjalnym , które mnie tropią za moją rosyjskość / rzekomą ich zdaniem agenturalność wobec Rosji/ podpowiem , iż od urodzenia jestem ruskim , bowiem urodziłem się i wychowalem w Łodzi w domu przy skrzyżowaniu dwu ulic Armii Czerwonej 67/aktualnie nie wiem czemu przemianowanej na Piłsudkiego/ i Ruskiej , z czego jestem dumny…jednocześnie informuję ,że przypadające wkrótce święto Armii Czewonej , duchowo będę obchodził wraz z nimi….i wszystko na ten temat. Jednocześnie informuję , że z dwóch przypadających w tym roku 100-letnich rocznic , a mianowicie 100-letniej rocznicy powstania Armii Czerwonej oraz 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości , która jest mylnie kojarzona z Józefem Piłsudskim , de facto , zdrajcą Narodu Polskiego -był niemieckim agentem, obchodził będę jedynie tę pierwszą, bowiem to rzekome odzyskanie niepodległości przez Polskę , tak de facto, w realu nigdy nie miało miejsca, co nie przerwanie z jeszcze większym natezeniem trwa do dzisiaj
  https://iv.pl/images/98456093263860736373.jpg

  Potępiam też wszystkie działania mające na celu wyniesieni zdrajców na pomniki w Polsce , jak chociażby tutaj :
  http://telewizjarepublika.pl/pomnik-jozefa-pilsudskiego-na-100-rocznice-odzyskania-niepodleglosci,57481.html

  To samo dotyczy zamiaru postawienia pomnika w Warszawie Lechowi Kaczyńskiemu,który przez środowiska patriotyczne w Polsce uznawany jest za zdrajcę Narodu Polskiego.
  https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,tak-moze-wygladac-brpomnik-lecha-kaczynskiego,251259.html
 • Co do radia Maryja -moim zdaniem – jest to ośrodek wrogiej propagandy /dywersji ideologicznej na wschód /
  zwłaszcza na Rosję, który zastąpił radio Wolna Europa. Pomiędzy tymi dwoma radiami realizującymi , w istocie rzeczy , ten sam cel tj. szerzenie rusofobii wśród Polaków, podważenia osiągnięć Narodu Rosyjskiego oraz przyjaźni polsko-rosyjskiej jest też zasadnicza różnica . Tamto radio finansowane było przez amerykański Kongres , w tym bezpośrednio z puli CIA, a to radio utrzymywana jest z kieszeni ogłupiałych Polaków. Perfidnie do tego celu instrumentalnie wykorzystuje się religię.

  Radio to w Polsce stanowi ewenement w skali światowej z uwagi na jego udział w bieżącej polityce i życiu publicznym na które ,nota bene, w polskim ustawodawstwie /konstytucja/ nie ma takiego przyzwolenia. Polecam film Jerzego Morawskiego, którego znam osobiście nt. Imperium ojca Rydzyka

  https://www.youtube.com/watch?v=vZ5CIhui-GM&t=5s

  Miałem również możliwość bezpośredniego spotkania się i porozmawiania z występującym filmie redemptorystą z Niemiec ojcem Jerzym Galińskim , który opowiedział mi szczegóły poprzedzającego powstanie radia , pobytu ojca Rydzyka w Niemczech. Dla mnie jako byłego pracownika służb specjalnych tajne zniknięcie ojca Rydzyka w Niemczech na dość długi okres przed jego powrotem do Polski i tryumfalnym pochodzie założycielskim ,może stanowić jedynie o jednym , że był tajnie zatrzymany przez zachodnie służby , zawerbowany i przeszkolony. Mogło to się stać w oparciu o kompromat /handlował samochodami z naruszeniem przepisów / i inne. W tej sprawie powinno być wdrożone poważne śledztwo, lecz nie w obecnej rzeczywistości , w sytuacji, gdy współcześnie rządzący jedzą z ręki Rydzyka i są przez niego namaszczani na najważniejsze stanowiska w Polsce. Sadzę , że przyjdzie taki czas , ze to zostanie zrobione , lecz jeszcze nie teraz.

  Szkody dla Polski i chrześcijaństwa w Polsce , które dotąd poczynił Rydzyk są olbrzymie i trudne do oszacowania , biorąc pod uwagę fakt, iż ten wyrachowany i nie posiadający skrupułów człowiek, w sumie okradający z ostatnich pieniędzy polskich emerytów i rencistów z ostatnich nie wystarczających im na bieżące życie , w tym na żywność i leki pieniędzy działa w sferze ludzkiej świadomości, negatywnie ją programując poprzez instrumentalne posłużenie się emocjami i popędami : nienawiścią i agresją, potrzebą i poszukiwaniem wiary .

  Sądzę , ze przyjdzie jeszcze czas , ze ten wrzód na Narodzie Polskim i chrześcijaństwie zostanie przecięty z pożytkiem i dla dobra Polski i Polaków jak również samego kościoła w Polsce . Niestety jak dotąd hierarchowie kościoła w Polsce siedzą cicho, prawdopodobnie bojąc się pozycji i gniewu Rydzyka . Ja się go nie boję, gdyż ja w przeciwieństwie do niego nie kłamie i nie oszukuje ludzi oraz nie wyłudzam , z czego on zrobił intratny geszeft pod szyldem religii i rzekomej walki o polskość.

  Pierwsze przebłyski tej przyszłej, hipotetycznej , perspektywicznej sytuacji już widać , o czym świadczy ta petycja :
  https://secure.avaaz.org/pl/petition/Papiez_Franciszek_Apel_o_ukrocenie_politycznej_dzialalnosci_Tadeusza_Rydzyka_1/

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY