Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
831 postów 13656 komentarzy

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Wyjątkowość holokaustu ...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czy rzeczywiście holokaust był zdarzeniem wyjątkowym?

 Warto poważnie zastanowić się nad tą kwestią. Pierwszym zaś  stwierdzeniem jest to, że w sensie ilości ofiar - do zdarzeń wyjątkowych w historii ludzkości raczej się nie zaliczał. 

Czy są zatem jakieś powody nadania mu szczególnego charakteru?
 
Początków przyczynowości holokaustu należy, moim zdaniem, dopatrywać się w czasach Powstania Styczniowego i jego następstw w połączeniu z sytuacją na kontynencie amerykańskim.
Powstanie Styczniowe, poza przetrzebieniem polskiego ziemiaństwa, stało się zaczynem  likwidacji pańszczyzny. To z kolei podcięło korzenie ekonomiczne ludności żydowskiej na terenach dawnej Rzeczypospolitej i po części Rosji, a to z powodu likwidacji przymusu alkoholowego - pańszczyźniani chłopi musieli kupować określoną ilość alkoholu (główny zysk właścicieli), a arendę mieli w swych rękach Żydzi.
Z kolei w USA, po Wojnie Secesyjnej otworzyły się wielkie możliwości kolonizowania tego kraju; trzeba sobie jasno powiedzieć: pierwszymi osadnikami na terenach zachodnich byli głównie przestępcy i to o niezbyt wysokim IQ, co dawało szansę Żydom na przejęcie nad nimi kontroli.
Nastąpił exodus żydowski z Europy do USA. W ciągu kilkunastu lat przeniosła się tam blisko połowa  populacji żydowskiej. I warto zaznaczyć - byli to ludzie bardziej aktywni, bardziej samodzielni. Element słaby, zdegenerowany - nie był skłonny do podjęcia wyzwania.
I jeszcze uwaga, która ZAWSZE jest pomijana. Żydzi nie asymilowali się z okoliczną ludnością, co po kilkuset latach małżeństw w "swoim kręgu" doprowadziło do znacznych degeneracji genetycznych; procent osób niedorozwiniętych był znaczny.
 
Koniec XIX i początek XX wieku to narastanie ruchów narodowych, często o charakterze nacjonalistycznym. Żydzi zaczęli być postrzegani jako element obcy i niezasymilowany, co tym bardziej podkreślało ich odrębność.  Proces rozwinął się szczególnie w Niemczech, zwłaszcza po Wielkim Kryzysie (zmanipulowanym przez Żydów), kiedy to Żydzi przejęli znaczną część niemieckiej własności. Także w Polsce problem żydowski narastał - pojawiały się hasła antysemickie.
W pozostałych krajach Europy wskazane trendy także się ujawniały, chociaż w różnym stopniu.
Jedną z propozycji było utworzenie państwa żydowskiego na terenie Palestyny, gdzie zamierzano przesiedlić ludność żydowską. (W Polsce była sugestia przesiedlenia na Madagaskar). Inne sugestie - to przesiedlenie do Ameryki Południowej (Argentyna), a w sowieckiej Rosji - utworzenie autonomicznej republiki - Barabidżan. 
Najbardziej akceptowanym przez środowiska żydowskie projektem było państwo żydowskie w Palestynie. Tu jednak, w projektach założycielskich, założono, że zamieszkiwać Izrael mogą tylko ludzie młodzi i dostosowani do pracy na roli, co dawało podstawy do samodzielnego bytu państwowego (projekt Barabidżan nie funkcjonował - Żydzi nie potrafili wytworzyć żywności na swoje potrzeby i republika wymagała ciągłego dofinansowywania). 
Polska wspierając projekt umożliwiła "szkolenie rolne" młodzieży żydowskiej, a także przeszkolenie militarne. Szkolenie rolne - było możliwe także w Niemczech.
 
Jednak pozostał problem ludności żydowskiej, która bądź z racji wieku, bądź upośledzenia (i fizycznego i mentalnego, a także nakazów religijnych), nie kwalifikowała się do przesiedlenia.
Niemcy, po dojściu Hitlera do Władzy zamierzali rozwiązać problem poprzez wspieranie emigracji. Tu jednak nastąpił sprzeciw - zwłaszcza ze strony USA, który to kraj zablokował przyjmowanie  emigrantów. Żydzi rugowani z Niemiec znaleźli się w obozach przejściowych we Francji, Hiszpanii itp.  Problem miał być z czasem rozwiązany,.
 
Sytuacja zmieniła się wraz z wybuchem wojny. Niemcy założyli przesiedlenia ludności żydowskiej na wschód. Najpierw na tereny polskie, a następnie dalej. W Niemczech mieli pozostać tylko Żydzi przydatni dla gospodarki i mieszańcy, ale bez prawa do rozmnażania . Mieszańcy ćwierćkrwi - byli uznawani za Niemców.
Ludność żydowska na terenach polskich i na wschód od nich, miała być stopniowo eliminowana poprzez trudne warunki życia i ograniczenia reprodukcyjne.
Problemem była elita żydowska, zwłaszcza pochodząca z krajów zachodniej Europy. Tych ludzi zamierzano zachować przy życiu z sugestią emigracji w zamian za dostawy wojenne ze strony USA.
 
Ponowna zmiana położenia Żydów wystąpiła wraz z wypowiedzeniem wojny Niemcom przez USA. Wskazane kalkulacje przestały być aktualne. I widać zbieżność zdarzeń: wypowiedzenie wojny Niemcom miało miejsce w grudniu 1941, a "ostateczne rozwiązanie"  zostało ustalone w styczniu 1942 (a pierwsze plany mówiły o końcu grudnia 1941).
Konferencja w Wannsee została zorganizowana nie celem podjęcia decyzji o "ostatecznym rozwiązaniu", a technicznych warunkach wykonania.
 
Niewątpliwie musiały to być najwyższe czynniki władzy. Heydrich powołuje się na rozkaz Himmlera, ale chyba nie tylko on o tym decydował (warto zastanowić się kiedy, gdzie i przez kogo, a także w jakich okolicznościach została podjęta). Można tylko sądzić, że był to argument przetargowy w rozmowach między USA i Niemcami, a amerykańscy przedstawiciele podejmowali decyzje w pełnej świadomości z wynikających konsekwencji.
W tym sensie przekazanie materiałów dotyczących ludobójstwa niemieckiego przez stronę polska (Karski) nie wnosiła niczego nowego; USA doskonale o tym wiedziały.
 
Specyfiką holokaustu było przekonanie żydowskich gremiów zarządzających, że "eliminacja" ma dotyczyć ludności biednej i upośledzonej. Natomiast elity mają być zachowane.
Tylko takie ujęcie tłumaczy współpracę elit żydowskich z Niemcami: oni po prostu byli przekonani, że tą drogą zachowują "substancję narodową".
 
Polacy a Żydzi w holokauście.
Polska i Polacy nie mają nic wspólnego z holokaustem, chociaż mogły zdarzyć się pojedyncze przypadki współpracy, zwłaszcza wobec istniejących wówczas okoliczności.
Mamy jednak problem z uratowanymi Żydami. Żydzi nie asymilowali się ze społeczeństwem polskim. Dlatego ilość przypadków pomocy Żydom oparta o przyjazne współżycie jest niezbyt duża. Jest trochę przypadków opartych o chrześcijańską miłość bliźniego.
Jednak znaczna część oparta była o "świadczenie pieniężne", czyli płacenie za przechowywanie przy pazerności "tubylców". Także na tym tle oparte było "szmalcownictwo" - czyli oczekiwanie korzyści z racji "obcowania " z Żydami.
Proszę zauważyć, że w ocenie większości Polaków, ta pomoc Żydom za pieniądze, gdzie często był to haracz, czy rozbój przy wykorzystaniu sytuacji zagrożenia życia, była oceniana bez mała  równie negatywnie jak szmalcownictwo bezpośrednie - czyli wydawanie Żydów Niemcom w zamian za obiecane korzyści.
A przecież trzeba wspomnieć, że najpierw był szantaż - odebranie pieniędzy w zamian za obietnicę nie wydania, a później i tak wydawano tych ludzi Niemcom.  Takie przypadki były i dobrze, że było ich mało; dobrze też, że Państwo Podziemne karało za to śmiercią. 
 
Odrębną sprawą jest, że Polacy zdawali sobie sprawę z okropieństw mających miejsce zwłaszcza pod koniec funkcjonowania gett. Także tego (policja żydowska, Judenraty), kto współpracował z Niemcami. I także tego, że ci, którzy najdłużej przetrwali przejęli majątki wcześniejszych ofiar. Dlatego pomoc była ograniczona, gdyż zdawano sobie sprawę jaki element ludzki przetrwał. W jakimś sensie zrozumiałe jest, że udzielając pomocy takim Żydom żądano sowitej zapłaty, bo czynnik współczucia był niskiej wartości.
 
Zagładę przetrwał więc najgorszy (etycznie) element żydowski. Do tego ci Żydzi zostali "zranieni" w ich najbardziej czułym miejscu - pozbawiano ich pieniędzy i to przez pazerne żądania "bezrozumnych" gojów. Wyjaśnia to stosunek "ocalonych" do swych wybawicieli - oni ich nienawidzili. I tym należy tłumaczyć zbrodnicze zachowania Żydów względem Polaków po wojnie. Oni nie mieli dla Polaków żadnej litości - mścili się za  swoje doznane i wydumane krzywdy.
Natomiast sama narracja całego środowiska żydowskiego ma właśnie taki charakter. Stąd te dzikie i mściwe okrzyki potomków tych, którzy przeżyli zagładę.
 
 Nie dziwi, że po wojnie Polacy niezbyt chętnie przyznawali się do przechowywania Żydów. 
Raz, że żydowskie zbrodnie na Polakach  stawiały pytanie, czy swym humanitaryzmem nie przyczynili się do uratowania życia mordercom, a dwa, że pozostawało odium oskarżenia (często uzasadnionego) o pazerne obrabowanie przechowywanych Żydów.
 
Cóż. Podsumowując. Nie wszystkie polskie zachowania były poprawne, ale na tle Europy można powiedzieć, że Polacy zdali egzamin z humanitaryzmu. Natomiast w przypadku Żydów  o humanitaryzmie nawet nie ma co wspominać - oni tego nie mają.

KOMENTARZE

 • Autorze
  http://newsweb.pl/wp-content/uploads/2018/02/MOR-1.png


  I wszystko jasne! Izrael zgaszony. Rząd: Chcecie przeprosin? Lepiej…Izrael z całą stanowczością żądał przeprosin od strony polskiej za – w ich opinii – „skandaliczne” – słowa premiera Morawieckiego wypowiedziane na konferencji w Monachium. Z polskiej perspektywy tamta wypowiedź premiera Polski była dość neutralna, bo to, co powiedział jest po pierwsze prawdą, a po drugie – wszyscy o tym wiedzą. Mateusz Morawiecki przypomniał tylko, że zdarzały się przypadki Żydów (podobnie jak Polaków) kolaborujących z Niemcami w czasie II wojny światowej. W Tel-Awiwie na te słowa zareagowano wściekłością. Apele z Izraela i środowisk żydowskich posypały się błyskawicznie. Chcą przeprosin, a nawet przyznania się do tego, że „jesteśmy narodem antysemickim”. Więcej o szale środowisk żydowskich pisaliśmy tutaj:


  http://newsweb.pl/2018/02/19/polski-rzad-wsciekly-skandaliczne-zadania-izraela/ Gdy Izrael apeluje, wzywa i żąda, Polska odpowiada klarownie i stanowczo, sugerując Żydom coś w stylu: chcecie przeprosin? Lepiej nauczcie się angielskiego. Trzeba przyznać, że robi się coraz ciekawiej, bo Tel-Awiw nieco niepewnie czuje się w sytuacji, w której Polska – po raz pierwszy w XXI wieku – poważnie przeciwstawia się jego żądaniom.

  – Premier Mateusz Morawiecki w swojej wypowiedzi podczas konferencji w Monachium miał na myśli tych, którzy współpracowali z nazistami; wszyscy to wiemy stwierdził szef MSZ Jacek Czaputowicz. Zwrócił uwagę również, że premier mówił po angielsku. To nie jest jego ojczysty język, tam są pewne niuanse, które są znane Amerykanom, Brytyjczykom wyjaśnił szef MSZ. Ponadto polski resort spraw zagranicznych powiedział wprost, że w tej sprawie „nie bardzo jest za co przepraszać”. Polska prawica słowa te przyjmuje z radością, bo wielu choć kibicują rządowi PiS obawiało się, że w obliczu żydowskiej wściekłości, nasi rządzący się ugną. Nic bardziej mylnego!

  Ps...Najwyższy czas żeby Polski rząd i Polacy przestali bać się żydów. Czas najwyższy żydkom wskazać ich miejsce. Przedsiębiorstwo HOLOKAUST/HOLOKIT nie będzie wiecznie dochodowe. Spodobała mi się w wtylewizji wypowiedź red. Świetlika, że gdyby coś podobnego stało się przed ambasadą Izraela w Polsce, to m.in. we wszystkich kościołach odczytywane byłyby potępiające listy Episkopatu.
 • Autorze
  Żydzi nie zdają sobie może nawet sprawy, że rozpętując i eskalując międzynarodową nagonkę (hucpę było by właściwszym słowem) na Polskę,"zapracowują" sobie na swój "nowy ostateczny już dla nich Holokaust"! Przekłuć ten żydowski wrzód na ciele ludzkości i uwolnić świat od synagogi szatana !! Antysemityzm, nie istnieje. Wilhelm Marr , syjonistyczny dziennikarz, który wymyślił termin "antysemityzm" został sfinansowany przez babilońską rodzinę noszącą zwodnicze dziś "nazwisko" Rothschildów. Określenie "antysemityzm", jest obecnie wykorzystywane jako prawdziwa broń przeciwko tym, którzy ośmielają się mówić o rządzących hierarchicznym światem syjonistach.
  Adolph Friedrich Wilhelm Marr ( Ur. 16 listopada 1819 roku - zm. 17 lipca, 1904 roku) był niemieckim dziennikarzem i syjonistycznym agitatorem nienawidzącym Palestyńczyków i Arabów. Ten iluminat, stworzył fałszywy termin "antysemityzmu" w 1881 roku. Już 1841 roku, Marr spotkał się w Zurychu, z politykami, syjonistami, masonami i innymi Iluminatami w celu stworzenia uniwersalnej tarczy obronnej dla królującej nad światem elity. Był to czas, kiedy dwaj syjoniści Karol Marks i Fryderyk Engels przygotowywali się do publikacji "Manifestu Komunistycznego" (1848).W 1843 roku Wilhelm Marr został wydalony z Zurychu pod zarzutem, promocji syjonistycznego komunizmu, stworzonego przez anglosaski kapitalizm. Marr wyjechał do Lozanny, gdzie dołączył do Hermanna Doleke i Juliusa Standau, łącząc anarchizm, ateizm z komunizmem totalitarnym. Były to pierwsze próby stworzenia na popiołach komunizmu i kapitalizmu państwa technokratycznego. Ma to obecnie miejsce...Wilhelm Marr, należał do masońskiego tajnego stowarzyszenia o nazwie "Schweizerischer Arbeiter.

  Prawda o żydach w świecie wypowiedziana przez żydów i do czego dążą Żydzi o to oszuści i szantażyści -1,5 godzinny film - warto zobaczyć i przekazać dalej.


  https://youtu.be/DylTaDV-VZM

  Ps...Żydzi za prawo do pobytu na naszej ziemi, uiszczali się naszym królom w złocie, dlatego byli łaskawie w Polsce traktowani. Chciałbym dowiedzieć się kto ich z tego obowiązku zwolnił, bo mogą nam być winni z odsetkami ogromne pieniądze.
 • Autorze
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/wp-content/uploads/sites/2/2017/09/Holokaust-czy-mit.jpg

  Holokaust czy 99 procentowy mit? Profesor Robert Jan van Pelt, człowiek określany jako jeden z największych współczesnych specjalistów historii obozu KL Auschwitz, w zupełnie przemilczanym przez główne media wywiadzie dla dziennika wydawanego w Toronto [1] wypowiedział słowa, które wskazują na zasadniczy zwrot w oficjalnie promowanej, martyrologiczno-mitologicznej wersji wydarzeń II Wojny Światowej określanej mianem Holokaustu, a szczególnie w dotychczasowej, wysoce zideologizowanej historiografii obozu Auschwitz.

  Całość pod linkiem..

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/09/holokaust-czy-99-procentowy-mit/
 • @Husky
  https://www.facebook.com/WolnaPolskaInfo/
 • autor powinien bardziej skupić się nad pojęciem "żydowskich elit"
  //Specyfiką holokaustu było przekonanie żydowskich gremiów zarządzających, że "eliminacja" ma dotyczyć ludności biednej i upośledzonej //

  Powszechnym błędem jest mniemanie że czynni finansowy odgrywał rolę naczelną.Pieniądze dla elit a już zwłaszcza elit żydowskich,to tylko środek.
  (tylko dla głupich gojów pieniądze to cel sam w sobie )
  Uwzględniając tę specyfikę zacytowane wyżej zdanie powinno brzmieć tak:
  //Specyfiką holokaustu było przekonanie żydowskich gremiów zarządzających, że "eliminacja" ma dotyczyć LUDNOŚCI ZBĘDNEJ //

  A w tym ujęciu np bogaty adwokat jest równie "zbędny" co przymierający głodem szewc.Bo jakiż z niego pożytek może mieć naród? po co uruchamiać karkołomne ścieżki dla ratowania go? nie będzie ten adwokat to będzie kilka tuzinów innych.A bo to brakuje adwokatów?
  Co innego osoby,choćby i biedne jak mysz kościelna,ale takie bez których naród nie jest już tym narodem ale jakimś innym.
  Dajmy na to charyzmatyczny przywódca jednego z ważniejszych odłamów chasydyzmu Joseph Isaac Schneersohn .
  Czy Schneersohn był bogaty ? miał szwajcarskie konta? tytuły własności? nic z tych rzeczy.Schneersohn był wartością samą w sobie i dlatego w jego ratowanie z warszawskiego getta zainicjował sam Canaris.
  //Zrobił to jednak ostatecznie w 1940 na prośbę wspólnoty, a dzięki wpływom Wilhelma Canarisa otrzymał immunitet oraz udał się do USA //
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Isaac_Schneersohn

  Specyfiką holokaustu jest to że działa na nas wszystkich hipnotyzująco.Jakby krępujemy się powiedzieć to czy tamto.Na przykład wstyd jest zapytać o szczegóły dotyczące niemieckiej pomocy dla Joseph Schneersohn bo obawiamy się zarzutu o to że żałujemy staremu brodatemu żydowi "koła ratunkowego" A przecież nie o to chodzi.Chodzi o to aby fakt kolaboracji traktować z równą srogością lub tolerancją bez względu na osoby kolaborantów.
  A co to do cholery! polscy aktorzy karani po 1945 r za to że grali w kabaretach gorsi od Schneersohn. Jemu wolno nam nie wolno? kto poniósł szkodę z faktu że polscy artyści występowali z jakiejś wesołej wdówce czy innej zemście nietoperza?
  ( że o powojnennych losach wybitnego polskiego biologa,kandydata do nagrody nobla Rudolfa Weigla nie wspomnę )
 • all
  Osobom z centralnej Polski, chcę uświadomić, że pojecie Polak odnoszą do wszystkich obywateli II RP. Tym czasem wśród tych ,,Polaków” po odzyskaniu niepodległości było bardzo wielu Niemców. Na Śląsku w referendum niemiecka większość zadecydowała o przynależności do Rzeszy. W poznańskim gdyby zarządzono referendum z pewnością zwyciężyliby Polacy, bo Niemców było mniej niż na Śląsku, ale kto wie czy nie było ich tak kilkaset a może i więcej tysięcy. To właśnie oni z samej racji swojego pochodzenia współpracowali z Niemcami, to oni z tych samych powodów mogli wydawać Żydów. Lub za dostatecznie duże pieniądze ich ratować.
  Nie myślcie panowie, że dziś 100 lat po odzyskaniu niepodległości jest inaczej.
  Mieszkam od 1945 roku na terenie dawnych Prus Wschodnich. Tu mimo przesiedlenia znacznej części ludności za Odrę, po wioskach pozostało kilka milionów Niemców, zwanych dla zmylenia autochtonami.
  Jeszcze pod koniec lat sześćdziesiątych, gdy przeniosłem się na wieś do teściów, jadąc autobusem do miasta do pracy, słyszałem w większości prowadzone rozmowy w języku niemieckim. W tamtym czasie było kilka rodzin z za Buga, z Litwy, Białorusi, Ukrainy (z ZSRR) i przesiedleńców w ramach akcji ,,Wisła” ale gro mieszkańców to byli Niemcy.
  Jedni zmieniali z czasem nazwiska na przykład z Koch na Kochanowski, albo z Freitag na Piątkowski, albo Wolf na Wilczyński, ale niektórzy przy swoich nazwiskach pozostali.
  Jak oni by się zachowali gdyby nas Niemcy znowu najechali?
  Dziś osób z obcymi nazwiskami także nie brakuje nawet w polityce, Leszek Miller, Hausner, Hibner, Tusk, trener Wagner i wielu innych
 • @Oświat 18:30:44
  Co to za groch z kapustą? o jakim "referendum" mowa? o tym z 1922 r?
  Jaki to ma związek z sytuacją wojenną."Polska część Śląska" weszła w skład III Rzeszy po 1 września 1939 r bez żadnego referendum.A narodowościowe przynależności określało się wedle nowych zasad https://pl.wikipedia.org/wiki/Volkslista a nie tych powersalskich.
 • @ikulalibal 16:32:18
  "Specyfiką holokaustu jest to że działa na nas wszystkich hipnotyzująco"

  Na mnie tak nie działa.
  Natomiast mam pytanie: jak Pan rozumie niemiecką pomoc dla Żydów w gettach? To kto wysyłał do gett Żydów? Niemcy?
  To ilu Niemców ratowało, a ilu eliminowało Żydów? Jak się rozpoznawali?

  Jeśli Canaris chciał mieć jakieś alibi - to jego sprawa. Chyba nie dotyczyło to wszystkich Niemców.
 • To ślepa uliczka.
  Wpisanie do ustawy konkretnych określeń np. "polskie obozy zagłady" sprawi, że ktoś np. użyje określenia "polskie obozy eksterminacji/unicestwienia" i można mu będzie skoczyć.
 • List otwarty i apel komandosa Michała Jarzyńskiego do swoich Braci Komandosów w Polsce .
  Przytaczam fragment dyskusji , która toczyła się moim udziałem na jednym z portali , a dotyczyła przyczyn upadku w Polsce polskie lewicy. Ta moja wypowiedź, a w zasadzie diagnoza przyczyn i sposobu doprowadzenia do upadku w Polsce polskiej lewicy jest dla nas o tyle ważne , gdyż możemy ją implementować na nasz związkowy grunt , by wcześniej , niż dojdzie do upadku naszego związku – co od dłuższego już czasu , w dużej mierze dzięki „naszemu” Kierownictwu, ma miejsce- antycypować przeciwdziałanie wobec tego zagrożenia i podjąć niezbędne środki, by jemu zapobiec.

  To, że w naszym związku spadochronowym od dłuższego czasu dzieje się źle nie muszę nikogo przekonywać . Widać , to gołym okiem min. , po doprowadzeniu do upadku „Komandosa” , który dawał możliwość naszym Braciom na znalezienie godnej pracy po zakończeniu służby wojskowej.

  Teraz nasi członkowie i było komandosi muszą się tułać od firmy do firmy ochroniarskiej prosząc o pracę. a , miejsce po „Komandosie ” zajęły firmy o kapitale zagranicznym częstokroć izraelskim takie jak Solid , Konsalnet, Impel i inne. To co się stało nie stało się tak sobie , lecz było efektem prowadzonej poprzez obce służby wywiadowcze gry operacyjnej obliczonej na wyrugowanie z rynku ochroniarskiego naszej firmy z wykorzystaniem agentury umieszczonej min . w naszym związku , w tym jego wierchuszce. Odbyło się to poprzez ich agenturę , która działa w Kierownictwie naszego związku /częstokroć są to ludzie , którzy w przeszłości odbywali przeszkolenie w USA/.

  Zwracam się do wszystkich Braci Komandosów zarówno tych należących do Związku Polskich Spadochroniarzy jak również tych pozostających poza tym związkiem o przemyślenie we własnych gronach tego mojego do Was apelu po to by nie było za późno, by nie doszło do tego , co miało miejsce w niedalekiej przeszłości w Polsce wobec partii lewicowej , iż doszło do publicznego jej upadku połączonego z aktem wyprowadzenia sztandaru do lamusa.

  Nie dopuśćmy do tego .

  PS. autor tego apelu jest członkiem III Oddziału ZSP w Dziwnowie . W przeszłości 1976-80 był oficerem kontrwywiadu wojskowego w 1 batalionie szturmowym w Dziwnowie, w latach późniejszych był ekspertem Zarządu WSW w Bydgoszczy w dziedzinie walki z dywersją ideologiczną nazywaną obecnie wojną informacyjną , posiada duże doświadczenie w zakresie bezpośredniej walki z dywersją, terroryzmem , sabotażem itd. , obecnie jest publicystą aktywnie komentującym współczesne , bieżące wydarzenia w kraju i na świecie, ma wiele kontaktów z polskim środowiskiem patriotycznym w kraju i na świecie.

  Przykładowa prezentacja mojej aktywności na portalach społecznych w internecie:

  „Z Tweeta –
  Ludzie, którzy wydają się promować abstrakcyjną ideę grupy społecznej zwanej „lewicą”, często są tymi, którzy korzystają z jej nieistnienia.

  Polubione przez ciebie oraz 4 innych ludzi

  heavymetal60 , 6 lutego 2018 at 00:59
  Odpowiedz

  Lewicę w Polsce zniszczono metodą od góry poprzez agenturalnych wobec CIA/Mossad jej przywódców Aleksandra Kwaśniewskiego i Leszka Millera. Niestety ślepcy z lewicy nie widzą tego do dzisiaj.

  Polubione przez ciebie oraz 7 innych ludzi”

  Michał Jarzyński , 6 lutego 2018 at 07:18 ”

  źródło :https://kodluch.wordpress.com/2018/02/05/05-02-2018-syria-857-dzien-sprzatania-swiata/#comments

  Bracia Komandosi !

  Nie bądźmy takimi ślepcami jak Ci ludzie z lewicy. Obowiązkiem każdego komandosa jest prawidłowe rozpoznanie przeciwnika i jego pokonanie . Nie zapominajmy o tym .

  Łączę żołnierskie pozdrowienia dla Was i Waszych rodzin.

  Łódź, dnia 20 luty 2018 r. komandos Michał Jarzyński

  https://iv.pl/images/68835802705728505336.jpg
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:15:35
  Jewish collaboration
  http://jewishcrimes.info/
 • List otwarty dysydenta, komandosa Michała Jarzyńskiego do byłych generałów LWP
  Polska z każdym dniem coraz bardziej ginie, a Wy sobie zakładacie Klub Generałów stanowiący coś w rodzaju towarzystwa wzajemnej adoracji, by poprzez samouwielbienie i sobiepaństwo rozkoszować się sobą , kompletnie ignorując otaczającą rzeczywistość i jej zgubne skutki dla Polski i Polaków , jak również ich potomnych. Gdzie jest Wasza godność i służba dla Ojczyzny , której przysięgaliście służyć do końca.

  Kompletnie zaprzedaliście się zgubnej dla Polski władzy publicznej z agenturalnego nadania USA. Robicie to ze strachu , czy dla własnej korzyści ? ….a oni kpią z Was na każdym kroku /vide: Macierewicz i inni / , a Wy , żeby się czasami nie wychylić udajecie , iż „deszcz pada jak Wam plują w twarz” .

  Nie potraficie siebie ochronić, już zaczynają Wam odbierać stopnie /degradować / vide : Wojciech Jaruzelski i Czesław Kiszczak / a Wy czekacie , bo przecież Was osobiście to nie dotyczy . A jak Wy macie zamiar bronić Narodu Polskiego w sytuacji zagrożenia , kiedy sami się nie potraficie obronić.

  Otóż informuję Was , że przy tej władzy publicznej w Polsce , co teraz jest , to Was również spotka. Czekajcie dalej … a obudzicie się z ręką ubabraną po pachy w gównie. W sumie Was nie żałuję , bo sami na to zasłużyliście poprzez swoje zaniechanie. Nawet Was nie było dotąd stać na takie minimum oporu jak to zrobili byli wojskowi z NRD.

  https://opolczykpl.wordpress.com/2015/05/09/apel-bylych-wojskowych-bylej-armii-bylej-ndr/

  Żałuję , iż w przeszłości służyłem pod takimi jak Wy.

  Łódź , dnia 21 luty 2018 r. Michał Jarzyński
 • trafne rozważnia
  jednak brak mi odpowiedzi, czy współczesnych Żydów można posądzić o narodowy nepotyzm!?
 • @Oświat 18:30:44
  no i z tą wiedzą odbudowaliście Krzyżacką Madonnę w Marienburgu,

  życzę dalszych sukcesów w wymazywaniu polskości tych ziem.
 • @detektywmjarzynski 08:59:38
  Państwa Polskiego powinniśmy bronić My,

  ale w swojej masie jesteśmy tłuszczą, która nienawidzi własnego państwa,

  a ta garstka, która wierzy w mit Polski, to za mało, pokrzyczymy sobie bezskutecznie, i tyle....
 • @interesariusz z PL 09:36:35
  Nie tylko posądzić; można to udowodnić.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY