Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
870 postów 14280 komentarzy

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Poczucie ładu: czy Żyd może być Polakiem?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W dyskusjach dotyczących aktywnego udziału Żydów w holokauście i to zarówno po stronie ofiar jak i sprawców,

 a także próbach przypisywania sprawstwa także  Polakom (polakom), zupełnie pomija się, bądź myli  (świadomie?), określenia tyczące stron tych zdarzeń.

 
Dotychczasowa narracja lingwistyczna zupełnie pomija wskazane kwestie. Nie  ma jednoznacznych pojęć i definicji określających naród i przynależność narodową. To tak jakby te kwestie specjalnie pomijano jako niewygodne. Owszem, rasizm został potępiony jako idea łącząca cechy psychofizyczne z genetyką. Jednak wśród ludzi występuje poczucie przynależności do wspólnoty i to od poziomu rodziny zaczynając, a na antropocentryzmie kończąc.
Skoro zaś wspólnoty występują, to nie można ich pomijać także w relacjach wzajemnych. 
Tymczasem mamy tu pomieszanie z poplątaniem, gdyż z jednej strony operuje się wspólnotą "genetyczną", ale jednocześnie wskazuje, że ludzi bardziej łączy poczucie jedności ideowej. Do tego dochodzi przynależność państwowa (obywatelstwo), co jest formą wymuszenia podległości strukturze terytorialnej miejsca pochodzenia.
Od dość już dawna propaguję rozróżnienia na bazie idei cywilizacyjnych, gdzie wskazuję konieczność oparcia idei cywilizacyjnych na bazie  wartości. W tym duchu polskość jest związana z ideą Cywilizacji Polskiej.
Czy można mówić, że taka cywilizacja istnieje? 
W marcu ub. roku miałem wykład tematyczny w redakcji Polityki Polskiej.
 Można znaleźć zamieszczone w necie nagranie tego wystąpienia.
To około 40 minut. Jeśli są zainteresowani tematem i przedstawioną argumentacją - zapraszam do obejrzenia:
 
W myśl tez tam przyjętych należy wprowadzić określenia:
Polak - (z dużej litery) osoba związana genetycznie z polskością jako szczepem słowiańskim,
polak - to człowiek akceptujący wartości na jakich oparta jest Cywilizacja Polska
Żyd  - genetycznie związany z judaizmem wg kryteriów opisanych w Biblii,
żyd - osoba akceptująca wartości i zasady Cywilizacji Żydowskiej.
 
Może zatem wystąpić sytuacja, że Żyd jest polakiem (to oznacza spolonizowanie - akceptacja wartości "polskich", ale Żyd nie może być Polakiem - bo genetyka nie jest kwestią wyboru.
Mogą zachodzić także relacje odwrotne. Także , że żyd nie może być polakiem (i odwrotnie), gdyż nie można akceptować dwóch systemów wartości.
 
Do tego dochodzi kwestia zamieszkania i obywatelstwa. To, że ktoś mieszka  (mieszkał) w danym regionie, w otoczeniu które wyznawało swoisty system wartości (polskich, żydowskich, aborygeńskich), nie oznacza, że stał się częścią tej wspólnoty. Potrzeba jeszcze deklaracji woli i potwierdzenia "standardu" przez taką zbiorowość.
Tu bardzo cenne jest stwierdzenie R. Dmowskiego: "Polakiem jestem i mam polskie obowiązki". Czyli nie tylko trzeba deklarować się jako  polak (zwracam uwagę, na to, że to dotyczy wartości - zatem powinno być pisane z małej litery), ale i wypełniać "polskie obowiązki", czyli kierować się wartościami będącymi podstawą Cywilizacji Polskiej.
Obywatelstwo - nie daje przynależności cywilizacyjnej.
 
I na koniec pojęcie narodu. Naród w tym ujęciu, jest "produktem" cywilizacyjnym. Aby być polakiem, czyli członkiem wspólnoty cywilizacyjnej trzeba wypełniać "polskie obowiązki". Naród Polski jest więc wspólnotą ludzi opartą o wartości cywilizacyjne. 
Genetyka (być może) wspomaga  proces akceptacji wartości cywilizacyjnych, ale nie jest warunkiem koniecznym. Do Narodu Polskiego mogą należeć osoby z innym pochodzeniem genetycznym - także Żydzi.

Opublikowano: 23.02.2018 08:18.

KOMENTARZE

 • @Autor
  Jedyny kłopot w tym, że trudno znaleźć choćby trzy osoby które by się zgodziły co do dokładnego i jednoznacznego określenia tych "wartości" i ich jednoznacznej oceny wg nich konkretnych ludzkich działań.

  Tym samym mamy tylko takie "mieszanie" polegające na zamianie jednego niewyjaśnionego, niejednoznacznego pojęcia na inne niewyjaśnione, niejednoznaczne pojęcie, co w żaden sposób nie przybliża do jakichkolwiek konstruktywnych wniosków.
 • @programista 08:36:10
  Te wartości są bardziej jednoznaczne niż prawidła matematyczne.
  Jedyne, że są tacy, którzy za wszelką cenę twierdzą, że ich nie ma.
  I niech mi Pan powie dlaczego są to żydzi?
 • Z czym My do "gości". Z czym ?
  Cywilizacja żydowska to 5778 lat.
  Nasza to zaledwie 2018 lat.
  Więc z czym my się porównujemy, z czym
  To przepaść.
  pzdr.
 • Uwaga ! @Husky 08:52:50
  Husky to polski żyd ! obserwując go widzę ze miota się miedzy byciem polakiem a żydem !!! i do końca Husky nie wie kim chce być !!!

  CZŁONKIEM NARODU POLSKIEGO JEST SŁOWIANIN ! TO ZEW KRWI ZEW GENÓW !

  są też Polacy tatarskiego żydowskiego litewskiego pochodzenia itp . bo utożsamiają się z kulturą Słowian i tych tez można nazwać POLAKAMI .

  żyd żydostwo NIGDY nie będą Polakami bo to bezpaństwowcy !


  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach. żyd śmiertelny wróg Słowian !!!!!!!
 • @ele 09:08:26
  Husky to polski żyd !!!!!!!!!!!!

  KOSHER MAHER
  pzdr.
 • @Autor
  Czy to się Panu podoba czy nie słowo Polak obojętnie w jakim znaczeniu piszemy z dużej litery tak jak nazwę obywatela każdego innego państwa.
  Natomiast słowo żyd piszemy z małej litery ponieważ nigdy nie było nie ma i nie będzie państwa żydowskiego.Słowo żyd piszemy tak jak wyznawcę każdej ideologi czy religii z małej litery i nie ma tu żadnych wyjątków ,żyd jest i pozostanie tylko wyznawcą judaizmu .Dla żydów ojczyzną jest Izrael i prawidłowe określenie tych ludzi to lud Izraela chociaż niekoniecznie ludem Izraela muszą być żydzi

  Tak samo jest ze słowem "holocaust". To słowo to wymysł chorej żydowskiej propagandy.Przecież w obozach zagłady nie ginęli żadni żydzi bo państwa żydowskiego wtedy nie było.
  W tych obozach ginęli obywatele przede wszystkim Polski,Rosji,Francji Holandii,Belgi Niemiec i wielu innych krajów.
  Szczególny nacisk Niemcy kładli na wyniszczenie ludzi wyznania katolickiego i mojżeszowego.Dlatego też wielu żydów którzy nie byli zwolennikami wyznania mojżeszowego zasiliło oddziały wermachtu i inne formacje hitlerowskich Niemiec i nikomu to nie przeszkadzało .Szacuje się ,że w tych formacjach służyło 100000 byłych wyznawców judaizmu a wśród nich takie perełki jak Eichman i jemu podobni siepacze.

  Obozy zagłady na ziemiach polskich służyły Niemcom do zagłady katolików wyznawców judaizmu i prawosławia.
  Do obozów zsyłano też typowych przestępców ,komunistów, cyganów,i homosiów ale tylko dlatego,że o tym nie decydował żaden sąd tylko ss-mański oficer morderca.
 • @Husky 08:52:50
  Ucz się synku!!
  Ta cywilizacja nie ma 5778 lat, a 1940 (jej zasady zostały ustalone w Jabne w 78 roku
 • @matterhorn 09:12:08
  Jaśli zakłada Pan, że słowo Polak - musi być zawsze pisane z dużej litery, to odrzuca Pan istnienie Cywilizacji Polskiej.
  Znaczy - jest Pan polonofobem, gdyż stworzenie własnej cywilizacji jest największym osiągnięciem moich protoplastów.
  Pańskich - zapewne nie.
  Albo niech się Pan wytłumaczy. Może Pan dowodzić, że nie ma Cywilizacji Polskiej. Czekam na argumenty.
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:42:43
  Nauka to potęga

  8-)))
  milego dnia.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:47:35
  Ja rozumiem podejście szanownego Autora polegające na tym, że kto ma jakieś wątpliwości względem tez które szanowny Autor głosi to na pewno jest "żyd".
  To bardzo stara metoda neutralizacji wszelkich oponentów.

  Bardzo dobrze, że szanowny Autor opublikował nagranie swojego wykładu. Jasno się w nim szanowny Autor deklaruje, że jego ideałem jest struktura rodowa.
  Każdy czytelnik podstawowego dzieła Feliksa Konecznego "O wielości cywilizacji" rozumie że cechy systemu rodowego są prostym zaprzeczeniem personalizmu. Koneczny bowiem doskonale scharakteryzował właściwości ustroju rodowego, będącego ścisłym kolektywizmem. To była powszechna forma organizacji życia społecznego. Podstawą personalizmu jest natomiast pojedyncza osoba. Koneczny wykazał wykazywał wyższość personalizmu nad organizacją kolektywną opierając się na liczbie niezależnie działających podmiotów.
  Dla każdego powinno być jasne, że dopiero personalizm wymusił powstanie czegoś takiego jak prawo z powodu ogromnego zwiększenia liczby niezależnie działających podmiotów. W organizacji rodowej jakiekolwiek ustalenia dotyczyły jedynie konfliktów pomiędzy poszczególnymi rodami, natomiast cała reszta działań ludzi wewnątrz rodów odbywała się na zasadzie hierarchicznego bezwzględnego posłuszeństwa określanego przez starszeństwo pokoleń.
  Taki sam ustrój występował pośród plemion germańskich, zanim najechały one cesarstwo rzymskie, co opisał Monteskiusz w swoim dziele "O duchu praw" na przykładzie ewolucji prawa w państwie Karola Wielkiego.
  Moim zdaniem szanowny Autor tęskni po prostu za wyidealizowaną organizacją społeczną z przeszłości nie zdając sobie sprawy z konsekwencji które taka organizacja za sobą niosła.
 • Auror
  Żyd nigdy nie będzie Polakiem, ani Niemcem ani Amerkaninem. Sam sie utożsamia z Zydem i to jest jego przyrodzone przekonanie wpajane od dzieciństwa. Dlatego szkodzą narodom w krajach, do których się przywendali. Ich moralność można poznać na kartach Starego Testamentu.
 • @wercia 10:07:30
  Autor i "przyszwendali"
  Przepraszam za błędy.
 • @programista 09:48:14
  Pana rozważania są pozbawione jednego elementu: definicji osoby.

  Pytanie: czy osobą jest zarodek, czy też dopiero ktoś, kto ma świadomość własnej odrębności? Kiedy następuje powstanie samoświadomości?
  Czy zwierzęta mają samoświadomość? A drzewa?

  W omawianym przypadku: różnica między personalizmem żydowskim - o charakterze gromadnościowym (Koneczny), a polskim personalizmem rodowym jest taka, że w przypadku żydów - osobą jest cały naród, a polaków - każdy przedstawiciel rodziny. Ród - powstały z rodzin - reprezentuje jedynie przedstawiciel rodu, a nie jest jego częścią. W tym sensie, że jest to odrębna instytucja, która tylko reprezentuje interesy rodu.
  Ród składa się z odrębnych (personalizm) rodzin, które zachowują swoją tożsamość.
  W tej koncepcji nie można przypisać pełnych cech osoby czy to mężczyźnie, czy kobiecie - odrębnie. "Single" - nie mają pełnych cech osoby, to formy zdegenerowane.

  Czy można mówić jako o ludziach - osobno o kobietach i osobno o mężczyznach? Ludzkością jesteśmy tylko razem.
 • Polskość, żydowstwo, eskimosizm etc
  to stan umysłu. Bardzo ładnie opisał to Israel (Adam) Shamir, który w dojrzałym wieku się ochrzcił
  http://www.israelshamir.net/Polish/Zabic_w_sobie.htm
 • @Husky 08:52:50
  To siedź w tej swojej koczowniczej cywilizacji liczącej 5778 lat. Nikt ci nie broni.
 • @wercia 10:07:30
  Szewach Weiss do polskiej studentki na UW: nie było, nie ma i nigdy nie będzie żyda polskiego pochodzenia czy Polaka żydowskiego, żyd jest na zawsze żydem i ma obowiązki wyłącznie wobec żydów i Izraela, nie państwa w którym aktualnie przebywa.- czyli pasożyduje.
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:46:47
  Tak pisze się żyd. Polak, Anglik, Rosjanin, Izraelczyk etc.. zawsze z dużej.
 • @kula Lis 67 11:07:21
  Ograniczone rozumienie terminu.
 • "genetycznie związany z judaizmem"?
  Żyd - genetycznie związany z judaizmem wg kryteriów opisanych w Biblii,

  Po pierwsze, kryterium uzywane dzisiaj przez tradycyjnych żydów jest określone nie w Biblii, tylko w Halacha (Miszna etc ...)

  Po drugie bycie Żydem w sensie etnicznym nie jest oparte na genach, tylko na asymilacji do określonych grup Żydów. Genetycznie Żydzi, także Sefardyjczycy, nie są jednorodni.

  Judaizm talmudyczny jest religią a nie cywilizacją, dokładnie tak samo jak buddyzm. Chociaż może generować cywilizację.

  Podstawowa różnica między chrześcijanami a żydami, jest następująca:

  pierwsi uznają Jezusa za Mesjasza, drudzy oczekują na innego, który
  ma nadejść dopiero w przyszłości.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:56:16
  "różnica między personalizmem żydowskim - o charakterze gromadnościowym (Koneczny), a polskim personalizmem rodowym jest taka, że w przypadku żydów - osobą jest cały naród, a polaków - każdy przedstawiciel rodziny"

  Koneczny był intelektualnym oszustem. Do połowy XIX wieku naród polski to była szlachta. Jej poddani to była "czerń" czyli "tutejsi"
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:56:16
  "Czy zwierzęta mają samoświadomość? A drzewa?"

  Zwierzęta, szczególnie te bardziej rozwinięte na pewno mają. O tym wie każdy co miał psa albo kota. Co do roślin, to mają one duszę wegetatywną, nie jest jasne czy świadomość jest w niej ulokowana, chociaż jest wiele przypadków gdy ludzie po wybudzeniu się ze stanu wegetatywnego pamiętali co się wokół nich działo.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:56:16
  Czy w "polskim personalizmie rodowym" występowała instytucja "msty rodowej" na innym rodzie? Czy rodzina w "polskim personalizmie rodowym" mogła się wyłamać bezkarnie z obowiązków jakie nakładała na "ród" ta instytucja?

  Praktycznie każdy człowiek od pewnego wieku zdaje sobie sprawę z własnej odrębności od innych ludzi i reszty świata. Ta świadomość kształtuje się od niemowlęctwa.
  Dla personalizmu kluczowe jest, czy osoba jest w stanie samodzielnie dokonywać osądu działań podejmowanych przez siebie i innych.

  Personalizm o charakterze gromadnościowym - szanowny Autor raczy chyba żartować wymyślając takie oksymorony.
 • @Pedant 11:21:40
  Aż tak biegły w żydostwie nie jestem, aby rozróżniać między Biblią a Halachą. Zwłaszcza, że Halacha to jakieś chyba wytyczne tworzone na bazie Pisma.
  Co do różnicy w etniczności żydów - chyba względem nich najbardziej zatarte są różnice. Czy Chazarowie to Żydzi, czy tylko żydzi?
  To powinien jakiś żyd wyjaśniać. Mnie to nie interesuje w tym zakresie.

  Co do tego czy judaizm talmudyczny jest religią...

  Odwrotnie do pańskiego zapisu.
  Religia jest kultywatorem idei cywilizacyjnej (wartości z nią związanych) zgodnie z zasadą:
  Cywilizacje kreują religie. Nigdy odwrotnie.

  A co do różnic miedzy chrześcijaństwem a judaizmem: tu chyba się Panu całkiem pokićkało, albo świadomie próbuje mieszać.
  To cywilizacje oparte na przeciwstawnych zasadach, chociaż należy je traktować jako należące do systemu personalistycznego.
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:46:47
  Jest tylko cywilizacja życia i cywilizacja śmierci .Reszta to propagandowe wymysły takie jak "holocaust żydów"
 • @Pedant 11:26:53
  Koneczny to geniusz, który wprowadził odrębny sposób myślenia tyczący organizacji społeczeństw, ale też zrobił nieco błędów.
  Takim było przypisanie KK roli inicjatywnej dla CŁ, gdy faktycznie CŁ jest tylko wytworem mentalnym Konecznego - wynikającym z próby uznanie wiodącej roli KK
 • @Pedant 11:30:56
  Dlatego określenie "miłuj bliźniego jak siebie samego" powinno dotyczyć całej przyrody - i fauny, i flory.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:33:28
  "Odwrotnie do pańskiego zapisu.
  Religia jest kultywatorem idei cywilizacyjnej (wartości z nią związanych) zgodnie z zasadą:
  Cywilizacje kreują religie. Nigdy odwrotnie."

  Dwa pytania:

  1. Czy jest Pan chrześcijaninem?

  2. Jaka cywilizacja wykreowała religię chrześcijańską?
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:41:13
  "Dlatego określenie "miłuj bliźniego jak siebie samego" powinno dotyczyć całej przyrody - i fauny, i flory."

  Czemu nie? O tym zresztą pisał Papierz Franciszek w swojej encyklice Laudato Si'.
 • @programista 11:33:22
  Chyba ma Pan trochę za mało wiedzy i woli dla rozróżnień, czym jest personalizm.

  Zaznaczę, że negatywny wpływ na problematykę (ograniczenia w badaniach) mają zarówno żydzi (oni chyba nawet tego nie chcą robić), jak i Kościół Katolicki i inne kościoły chrześcijańskie.
  Dla nich te rozważania podważają dogmatykę na jakich oparta jest wiara.

  A co do msty (rodowej).
  Sama idea msty jest sprzeczna z personalizmem; personalizm nastawiony jest na rozwój własny, a nie na interakcje z innymi osobami. Z takimi tylko jako odpowiedź na bodziec.
  Owszem, w sensie rodu - może to istnieć, jako utrata części. I to miało pozytyw w postaci zamiany zniszczenia winnego, na jakąś rekompensatę.
  To lepsza zasada niż podleganie prawu w żydowskim sensie (bo to taki wydźwięk i źródło) - tu musiała być kara za popełniony czyn i w zasadzie prawo (żydowskiej proweniencji) nie przewiduje negocjacji.
  Obyczaj słowiański traktuje sąd (sędziego jako mediatora.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:39:53
  "Koneczny to geniusz, który wprowadził odrębny sposób myślenia tyczący organizacji społeczeństw, ale też zrobił nieco błędów."

  Koneczny to plagiator, który w służbie Austriaków zwalczał wpływy panslawistycznej teorii cywilizacji rozwiniętej przez Mikołaja Danilewskiego.

  A jak Austriaków i panslawistów zabrakło, zawłaszczył sobie idee oponenta, niemiłosiernie je przekręcając. Żyć z czegoś trzeba.
 • @matterhorn 11:38:48
  To dlaczego w Pana tekstach można spotkać słowa "żyd", czy "katolik" pisane z małej litery?
 • @Pedant 11:47:42
  1. Tak
  2. Można powiedzieć, że ta której kontynuatorem jest Cywilizacja Polska.
 • @Pedant 11:52:08
  No widzi Pan - papież (nie papierz) przechodzi na moje pozycje.
 • @Pedant 11:56:55
  Jednak prace Konecznego mają bardziej uniwersalny charakter niż te wczesne teorie panslawistyczne, które zresztą bardzo szybko zostały zdegenerowane moskiewską turańszczyzną.
  Zatem - poniekąd racja, że są zapożyczenia z panslawizmu , ale też dzięki Konecznemu te idee zostały, przynajmniej częściowo, oczyszczone ze schizmatyckich naleciałości.

  A Konecznemu raczej te poglądy kasy nie przysposobiły. Czy w służbie Austriaków?
  Jeśli utożsamiać ich z KK - to tak. W końcu to było cesarstwo katolickie. Ale II RP - to już odrębna historia.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:10:18
  "1. Tak

  Jakoś nie mogę sobie wyobrazić jak Pańskie wypowiedzi z byciem wierzącym chrześcijaninem pogodzić

  2. Można powiedzieć, że ta której kontynuatorem jest Cywilizacja Polska."

  A która to ? Sarmacka ze wschodnich stepów?
 • Wspólnota narodowa ma charakter kulturowy nie genetyczny.
  Genetyczne podobieństwo wynika jedynie z terytorialnego charakteru wspólnoty... razem się między sobą rozmnażają.
  Niemniej genetyka nie ma znaczenia decyduje kultura wspólnoty a najbardziej język który jest fundamentem częścią tożsamości wspólnotowej.

  Powiedziałbym że naród to najpierw język potem wywodząca się z niego tożsamość kulturowa a na końcu niestety tożsamość religijna.
  Tożsamość religijna niestety rozbija wspólnotę narodową.

  Przykładem Polska gdzie Dyktatura Solidaruchów uważa że Polak to katolik a niewierzący to już wróg Narodu Polskiego to komuch...
  To wredna robota KK i jego sługusów to dyskryminacja w ramach własnego narodu.
  Dlatego Polska jest taka słaba wewnętrznie bo żydzi i Watykan rękoma Solidaruchów w tym PIS dzielą Polaków wewnętrznie.
  Przykład to to co PIS wyczynia z pomnikami, z emerytami wojskowymi, z Jaruzelskim i Kiszczakiem, Świerczewskim...z przepisywanie historii na opak
  (krwawi leśni bandyci bohaterami a budowniczowie PRL przestępcami).
  To jawnie wroga działalność wobec Narodu Polskiego.
  Racjonalna działalność to pojednanie narodowe nie na kolanach nie poprzez poniżanie i opluwanie ale z godnością z szacunkiem dla byłych przeciwników.

  Polakiem może być nawet murzyn ale musi się urodzić z matki Polski w Polsce i chodzić z innymi Polskimi dziećmi do Polskich szkół z natury rzeczy mówić perfekcyjnie po Polsku... to też będzie Polak.
  Podobnie z żydem ...
  ale jest też moment uświadamiania sobie młodego człowieka kim jest w sensie genetycznym czy historycznym albo kim mu się opłaca być...
  i wtedy pojawia się zjawisko konwergencji tożsamości narodowej...

  Tacy "przemienieni" stają się najbardziej ortodoksyjnymi wyznawcami nowej "ojczyzny". Taka jest część polskiej emigracji na zachód oni się nie przyznają do Polskości...
  i taka jest spora część żydów wychowanych w PRLu.
  Takim żydom łatwo udawać Polaka bo pokończyli Polskie szkoły w środowisku Polskich dzieci ...ale bardziej opłaca im się kolaborować z globalnym żydostwem bo globaliści im lepiej zapłacą, zorganizują szybką karierę zawodową...
  Tacy ludzie (część emigracji i żydzi na usługach globalnej mafii) to w istocie zdrajcy Narodu Polskiego.
  To tacy budują w Polsce Pollin budują dla siebie wbrew Polakom którymi pogardzają jako narodem gojów (dominuje u nich tożsamość żydowska choć często nie znają w ogóle języka żydowskiego).

  W sumie jak widać jest kwestia kulturowa nie genetyczna i nie całkiem prosta.


  .
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:53:56
  Szkoda, że uchyla się szanowny Autor od odpowiedzi na pytanie, co jest o tyle ważne by stwierdzić jakiego rodzaju organizacja rodowa występowała na terenach Polski.

  Kwestia "msty rodowej" polegała na tym, że byli do jej realizacji zobowiązani wszyscy członkowie rodu, niezależnie od własnych personalnych stosunków z innymi osobami antagonistycznego rodu.

  Szanowny Autor uważa, że w przypadku kary za popełniony czyn, lepsza jest zasada negocjacji niż podleganie prawu. Niestety w realnym świecie ludzie i rody nigdy nie są i nie były identyczne, a w związku z tym zawsze w takich negocjacjach występowała strona posiadająca przewagę i tym samym wymuszająca lepsze warunki. Podleganie prawu eliminowało to zjawisko przyczyniając się właśnie do egalitaryzmu.

  "personalizm nastawiony jest na rozwój własny, a nie na interakcje z innymi osobami"

  Czyli szanowny Autor traktuje personalizm jako izolację!?
  Rozwój każdego człowieka wymaga jako niezbędny warunek interakcji z innymi ludźmi. Im więcej jest takich interakcji tym rozwój własny jest pełniejszy. Tym samym personalizm musi być nastawiony i jest na określenie form wzajemnej interakcji pomiędzy ludźmi.

  Wydaje się, że szanowny Autor zbyt daleko zabrnął w mistycyzm i usiłuje mistykę przekładać na rzeczywistość.
 • @Oscar 12:24:40
  U nas padają takie argumenty. Tu cytuję treść jednego z maili:

  "...Panie Dariuszu

  Żydzi z pewnością zasłużyli sobie na “wrodzoną nienawiść u Polaków”, tylko my musimy im rzeczowo wytłumaczyć dlaczego. Jeśli użyjemy do tego katodebilnego sznytu i będziemy ich oskarżali za zabicie Chrystusa (jak to czyniono przed wojną) ściągniemy na siebie katastrofę. Jeśli natomiast wywalimy ich prawo rządzące pieniądzem, gospodarką, handlem, szkolnictwem, wymiarem sprawiedliwości, to grzecznie im powiemy, że rezygnujemy z ich usług. Tylko do tego trzeba mieć jaja. My – niestety – ich nie mamy. Dlatego uruchomcie wasze komórki mózgowia i zobaczcie gdzie nas jebią na codzień a nie od święta: https://www.salon24.pl/u/nikander/846823,antysemityzm-monetarny-racz-nam-dac-panie

  Pozdrawiam..."
 • @nikander 12:28:25
  //Tylko do tego trzeba mieć jaja. My – niestety – ich nie mamy//

  Pan, Panie Józefie ma, Pan Wojtas ma i ja też mam dwa.
  To już sześć jaj! Jak uzbieramy chociaż mendel to możemy ruszać :)
 • Między innymi dlatego żyd nie może być Polakiem..
  Wiele mówiący raport do Wodza Naczelnego w Londynie. Dlaczego ,,zbyt daleko idąca pomoc z naszej strony dla żydów nie może mieć miejsca”. Stosunek AK do żydowskiego zbrojnego ruchu oporu, przedstawiony przez gen. Bora-Komorowskiego w depeszy z 5 VIII 1943 r. do sztabu Naczelnego Wodza w Londynie.


  1. Żydom, którzy walczyli w ghetto warszawskim, dawaliśmy pomoc w broni i materiałach wybuchowych. Pomoc ta nie mogła być zbyt duża ze względu na skromne środki nasze i trudne warunki świadczeń. Jeśli wystąpią inne ogniska walki żydów, nie uchylimy się od okazania im pomocy w stopniu ograniczonym własnymi możliwościami.

  Rozkaz Kaliny [jeden z pseudonimów gen. Grota-Roweckiego – red.], wydany swego czasu w tej sprawie, obowiązuje nadal.

  2.. Zbyt daleko idąca pomoc z naszej strony dla żydów nie może mieć miejsca z następujących powodów: Kraj traktuje żydów jako element obcy i w wielu wypadkach Polsce wrogi, czego dali dowody zachowaniem swym podczas okupacji sowieckiej, a często i tutaj. Żydzi uzbrojeni w dużej ilości występują w bandach rabunkowych i komunistycznych, które są plagą Kraju. Żydzi w tych bandach wyróżniają się specjalnym okrucieństwem w stosunku do ludności polskiej. Opinia Społeczeństwa i szeregów konspiracji oceniałaby nieprzychylnie większe świadczenia na rzecz żydów, traktując je jako uszczerbek dla własnego stanu posiadania idący przeciw bezpośrednim interesom Polski.

  3. Żydzi wszelkimi sposobami starają się rozreklamować w świecie wielkość swego oporu zbrojnego przeciw Niemcom, który w rzeczywistości wystąpił jedynie w getto warszawskim ze strony paru tysięcy ludzi bohatersko walczących o życie przy zupełnej bierności całej pozostałej masy żydostwa.

  Polacy – Żydzi 1939-1945. Wybór źródeł, oprac. A. K. Kunert, Warszawa 2001

  - Tadeusz Bór-Komorowski
  "Polacy - Żydzi 1939-1945 : wybór źródeł"
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 13:21:40
  To trzeba by te jaja zbierać a nie marudzić, że kolor koszyka nie taki. Proszę szukać tej "stodoły" na Kujawach.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 13:21:40
  nie ma wytłaczanek na mendel jaj....
 • Nie , nie może!!
  https://niezlomni.com/zapytano-zyda-uratowanego-przez-polakow-czy-gdyby-byl-polakiem-postapilby-tak-jak-oni-jego-odpowiedz-mowi-wszystko-wideo/
 • @Pedant 12:21:15
  Sarmacka - to już skażona katolicyzmem.
 • @programista 12:26:15
  Ne chce mi się wchodzić w tę, z natury trudną i zawiłą, dyskusję.
  Widzę jedynie, że raczej Pan nie rozumie i nie chce rozumieć istoty personalizmu. Zwraca przy tym uwagę na drugorzędne objawy, a nie istotę systemu.
  Ja nie mam zamiaru i potrzeby przekonywać Pana do personalizmu. Po prostu to się osiąga na pewnym poziomie świadomości.
 • @nikander 12:28:25
  Zgoda co do kierunku.
  Pierwszym jednak krokiem nie walka 'na pieniądze", a anulowanie ustawy o ochronie danych osobowych.
  "Jak usunąć Polaków z funkcji Polaków?" Trzeba mieć rozeznanie.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:58:12
  No tak. Pieniążki trzeba zostawić rzytkom. Będą w dobrych rękach, bo "oni się na tym znają". Jakbym Piłsudskiego słyszał.
  Każdą ustawę sobie w naszym Sejmie kupią. Kilkanaście lat temu kosztowało to 3 mln zł i nie podejrzewam aby coś się zmieniło.
 • @nikander 12:28:25
  Gdzieś tam w narodzie są te "jaja"
  Niestety żydzi dbają by te "jaja" siedziały raczej na bezrobociu albo gdzieś na samym dole piramidy społecznej a na górze decydentami byli sami żydzi i szabesgoje trzymani na krótkiej smyczy.

  Naród Polski jednak podnosi pomału głowę.
  Już nawet różni szabesgoje w TV zaczynają ze strachem w oczach artykułować Polskie Narodowe racje stanu.
  Jeszcze pół roku temu temat "żydzi" w TV był tabu...no chyba że w kontekście ich cierpień w holocauście.. na ten temat można zawsze zabierać głos i na tym robić karierę szabegoja na służbie u żyda.
 • @nikander 17:02:15
  Jeśli wszystko ma wycenę w pieniądzu - to jest właśnie to, o co żydom chodzi.

  A pieniądze powiinny mieć tylko określone funkcje w społeczeństwie.
 • @
  [Historia, o której się nie mówi]
  Dawid Ben Gurion (ur. w 1886 w Płońsku, zm. 1973 w Ramat Ganie) – żydowski i izraelski polityk, jeden z głównych założycieli państwa żydowskiego oraz pierwszy premier Izraela do swoich rodaków w 1946 r.:

  https://pbs.twimg.com/media/DWrDvy1XUAApzqN.jpg
 • @
  Różnice między Żydami i Polakami polegały na tym, że Żydzi wydawali Żydów ze strachu przed śmiercią.
  Zaś Polacy ratowali Żydów pomimo strachu przed śmiercią.
 • @
  Ja bym zadał też pytanie o stosunek do Żydów, zwłaszcza Polskich. Pamiętam jak domagali się od Rzeczypospolitej w XVII wysiedlenia wszystkich Żydów.
  A mordowali ich bez litości, nawet niemowlęta.
  "Co im zawiniły te żydziątka?" pytał imć Zagłoba, piórem Sienkiewicza.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:16:07
  Raczej Kula Lis 67 dobrze podał , żyd to przekręt, oszustwo i nieuczciwość, nie ma uzasadnionego tłumaczenia Juda na Żyd . Pozdrawiam.
 • @Repsol 20:13:20
  Jak byłem mały to uczyli mnie jeszcze kaligrafii, a w ławkach były kałamarze.
  Jak się zrobiło kleksa - to znaczy "żyda". Kłamca i oszust to tez żyd w potocznym słownictwie jakie wtedy obowiązywało.
  Natomiast samo słowo żyd jest jednak od "Judy".
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:27:31
  Jakiś link poproszę ,do dobrej analizy inaczej mimo sympatii wiary nie dam .Pozdrawiam.
 • moim zdaniem
  Problem z określeniem Polaka może nam łatwo przybliżyć porównanie tego samego tematu z Niemcem. Jakoś szczęśliwie dla niemiaszków się złożyło że rodowitym Niemcem jest etniczny Niemiec czyli Germanin.
  Dla Polaków jest to już bardziej skomplikowane. Etnicznym Polakiem nie jest etniczny Polak bo takowego nie ma (chyba że podepniemy pod to plemię Polan co nie było by dokładne i sprzeczne z Lach = Polak). W naszym przypadku etnicznym Polakiem jest Słowianin lecz na nasze utrapienie Słowianin nie musi być Polakiem. Tu tkwi cały bałagan. Tak więc oprócz spełnienia warunku słowiańskiej krwi musimy żyć zgodnie z charakterystycznymi dla naszego miejsca bycia obyczajami i tradycjami,
  posługiwać się naszą polską mową oraz wypełniać nasze, związane
  z przynależnością do Polaków obowiązki.
  Prawda że jest to bardziej skomplikowane niż bycie Niemcem? Co do bycia Polakiem dla ludzi nie będącymi Słowianami sprawa jest bardziej skomplikowana i trudna ale to nie mój problem.

  PS: to właśnie dzięki tej zagmatwanej sytuacji i spełnieniu wielu czynników aby być Polakiem bez problemu możemy wysuwać wnioski
  o istnieniu Cywilizacji Polskiej.
 • Pora godnie się pożegnać
  https://pbs.twimg.com/media/DWv2bmFW4AMZilF.jpg
 • @Husky 21:56:35
  Więcej soli!!!
 • 58 komentarzy i ... wypowiadający się Polacy nie mają jednej odpowiedzi...
  Uważam, że dyskusja będzie trwała do momentu, gdy jakaś struktura narzuci swoją odpowiedź.

  Rosjanie są narodem wielonarodowym. Konstytucja:
  " Мы, многонациональный народ Российской Федерации,...'
  ( My, wielonarodowy naród Federacji Rosyjskiej...)
  Amerykanie są też narodem wielonarodowym.
  Nie jest to logiczne , ale większości Rosjan i Amerykanów to wystarcza.
  Chyba nie Indian ma na myśli prezydent Trump pisząc na twitterze ;
  '" Po latach odbudowy innych narodów, w końcu odbudowujemy nasz naród-i przywracamy nasze zaufanie i naszą dumę! "

  Może w filozofii amerykańskiej przewodniej siły demokratycznej lub rosyjskiej ostoi dobrobytu klasy robotniczej i chłopskiej znajdziemy odpowiedź co to jest naród ....?
  A może nawet odkryjemy nie tylko co to jest naród polski, żydowski, niemiecki, ale czy w ogóle jest ?
 • @Zbigniew Jacniacki 06:27:13
  //A może nawet odkryjemy nie tylko co to jest naród polski, żydowski, niemiecki, ale czy w ogóle jest ?//

  Po co odkrywać to co już dawno odkryte.Naród to projekt polityczny.Jak powstał,jakich narzędzi użyto do realizacji tego projektu a co najważniejsze;po co,wszystko to możemy poznać waśnie teraz.Żyjemy bowiem w takim historycznym momencie w którym realizuje się projekt odwrotny od w/w .Najpierw rozpadniemy się na plemiona (autonomia śląska,kaszubska,itd),potem na szczepy a na końcu na klany.
 • @Zbigniew Jacniacki 06:27:13, ikulalibal
  Czym jest naród?
  Moje przemyślenia i obserwacje prowadzą do jednego:
  naród to "produkt" idei cywilizacyjnej.

  W pewnym stopniu ikulalibal ma rację pisząc o projekcie politycznym.
  Kształtowanie się narodu jest długotrwałym procesem "ucierania się" w relacjach wzajemnych przy zachowywaniu wspólnych reguł opartych na wartościach (cywilizacyjnych).
  Nie jest to jednoznacznie powiązane z genetyką, ani z terytorium (są przemieszczania ludności i te same wartości mogą wyznawać różne plemiona, ale kreowanie się narodu może mieć miejsce tylko na określonym terytorium, a genetyka jest elementem wspomagającym proces.

  Cały problem, że oprócz procesów naturalnych są też procesy świadomie sztuczne - czyli coś, c można określić jako inżynierię cywilizacyjną. Czyli - projekt polityczny.

  W naszym otoczeniu widzimy 2 typy inżynierii społecznej: żydowski oparty na judaizmie i katolicki, który ostatnio utożsamił się praktycznie z judaizmem, co do sposobu sterowania społeczeństwem. W obu wypadkach "produktem końcowym" jest bezwolna istota reagująca na bodźce.

  Jedyną obroną jest powrót do personalizmu.
 • @Repsol 20:52:09
  Prof. Musiał: "To będzie tsunami. Jeżeli ustawa o IPN wejdzie w takim kształcie, Polska zostanie wizerunkowo rozjechana" https://wpolityce.pl/polityka/383030-nasz-wywiad-prof-musial-to-bedzie-tsunami-jezeli-ustawa-o-ipn-wejdzie-w-takim-ksztalcie-polska-zostanie-wizerunkowo-rozjechana
  Ps..Kolejny admirator białej flagi! Potrzebne jest jedno i drugie: edukacja i twarda prawna obrona przed oszczerstwami. Czego tu się bać? Mordercami i złodziejami już jesteśmy. Każdy, kto mówi o wycofaniu tej ustawy to zdrajca. Jeżeli ustawa o IPN nie wejdzie w takim kształcie, Polska zostanie wizerunkowo rozjechana i obrabowana. Inaczej przegramy nie tylko godność lecz nasza państwowość. Następny odważny inaczej. Wygląda na to, że fason trzyma premier. Parlament bardzo chce wywiesić białą flagę, mam nadzieję, że się nie odważy. Tchórzy nigdy się nie szanuje. Tylko twardość buduje szacunek i wizerunek. Jak słyszę tych wszystkich naukowców to mi się słabo robi. Tchórzostwo to najgorsza rzecz na świecie. Ustawę można zmienić przez wyrzucenie słów o działalności artystycznej i naukowej. I to tyle. Wtedy będzie prawdziwa ustawa. A, może tak od razu już jutro zlikwidować państwo polskie i wszyscy będą nas chwalić. Takie wywiady to działalność dywersyjna. To co za nowa nagonka na Polskę. Kolejny zdrajca wypełza na wierzch. Wstyd ! Nie ważna prawda tylko srebrniki żydowskie, zdrajco! Następny profesor od ubezwłasnowolnienia Polaków. Ojczyzna w potrzebie a dookoła sami zdrajcy i tchórze. Zamilcz waść! Na tym profesorku potwierdza się stare przysłowie: "Czyj chlebek jadam, tego piosenkę śpiewam!" My prawdą o holokauście wywołamy potężne trzęsienie ziemi, a po tym nastąpi tsunami, które zatka usta wszystkim kłamcom. Po co zapraszają tego żałosnego Musiała? O czym on bredzi, o wizerunek walczy się cały czas, tego się nie wygrywa, a na zaniedbaniach i uległości można tylko przegrać. Jak widać teraz zgodnie z przysłowiem gówno zawsze płynie z prądem co nie Musiał? Bezczelność. Ciekawe, że dokładnie takie samo prawo obowiązuje w Izraelu i wielu państwach na świecie. Prof. Zahukany (przez żydowską hucpę). Wizerunek Polski ucierpi właśnie jeśli nie będzie zdecydowanej obrony. Jeśli pozwolimy postawić się w roli sprawców holokaustu, bo inaczej - aj waj! Żydzi się na nas pogniewają, koniec świata. Odpowiedź powinna być symetryczna - przypomnieć żydów masowo i systemowo kolaborujących z Hitlerem. Żydzi wycofaliby się natychmiast (z krzykiem, ale to bez znaczenia). "Wiem, że wszyscy historycy na świecie, którzy zajmują się Holokaustem zrywają kontakty z IPN-em i nie chcą mieć nic do czynienia z tą instytucją. IPN jest dla nich trędowaty."

  http://www.bibula.com/?p=62190

  "Wszystkie poważne wydziały zajmujące się Holokaustem na amerykańskich uczelniach są bowiem kierowane przez żydowskich historyków. Nikt nie chce się więc narazić swoim szefom."

  I już wiadomo dlaczego. To nie jest czas na wywieszanie białej flagi. Po pokazaniu prawdziwej historii Amerykanie mogliby przeprowadzić spore zmiany na tych wydziałach swoich uczelni.

  Pytanie jest proste: czy prof. Musiał - niemiecki historyk specjalizujący się w badaniu dziejów Niemiec, Polski i Rosji w XX wieku- reprezentuje interesy Rosji, Niemiec czy Polski? Dyskusja Żyrinowskiego z rabinem o żydach w trakcie wojny. Warto poczytać!

  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/telewizyjny-pojedynek-zydow-czyli-zyrinowski-kontra-rabin-moskwy-2013-03

  Jerzy Targalski twierdzi co innego

  http://telewizjarepublika.pl/targalski-o-konflikcie-na-linii-polska-izrael-najwazniejszy-warunek-nie-wolno-sie-wycofywac,61143.html
 • @Husky 21:56:35
  Co z ustawą o IPN przed orzeczeniem TK? Szef MSZ wyjaśnia: Nie ma zagrożenia, że Polska będzie ścigać w oparciu o tę ustawę; to nie wchodzi w grę.

  https://wpolityce.pl/polityka/383062-co-z-ustawa-o-ipn-przed-orzeczeniem-tk-szef-msz-wyjasnia-nie-ma-zagrozenia-ze-polska-bedzie-scigac-w-oparciu-o-te-ustawe-to-nie-wchodzi-w-gre

  Ps...Dyplomatoł i zdrajca. Czaputowicz jest znawcą prawa? O ile mi wiadomo ustawy wchodzą w życie po opublikowaniu w określonym terminie i obowiązują. Niech lepiej minister MSZ zamilknie bo szkodzi powadze państwa. Do dymisji! Nie rozumiem dlaczego Polska ustawy państwowe RP konsultuje z różnymi "Guy'ami". Polska ustawa państwowa to polska racja stanu! Polska racja stanu konsultowana z rządami innych państw przestaje być polską racją stanu! Minister jest typowym dyplomatolkiem ze stajni Geremka. To jest bezprawie, uchwala sejm ustawę, senat podpisuje, prezydent jak zwykle stoi okrakiem, ale ustawa przechodzi, więc o co chodzi. Czyli prawo jest, ale nie obowiązuje. Czyli według interpretacji ministra ustawa o IPN, znajduje się obecnie w nowej nieznanej prawu polskiemu formie? Czego to się nie robi dla przyjaciół z Izraela...Kto jeszcze będzie weryfikował postanowienia naszego sejmu? Żydy z Izraela, żydy z MSZ, żydy z rządu, żydowskie profesory, kto jeszcze? Nasi przodkowie w grobach się przewracają, oni ginęli za ojczyznę a teraz rządzący, tzw elity i tzw wolne media srają w gacie ! Ta ustawa pięknie ukazała prawdziwą twarz polskiej władzy, żydowską twarz. Oni nas sprzedają kawałek po kawałku. Czaputowicz mówi co Polsce wolno a co nie wolno. Boże kto wybrał takiego człowieka na ministra spraw zagranicznych. To obraza dla Polski i Polaków. On kompromituje rząd. PiS popierając takich ludzi strzela sobie w kolano.
 • @ikulalibal 06:56:48...Naród to projekt polityczny....
  Jestem bliski takiego użycia pojęcia 'naród".

  Jeżeli dodamy "polski", to warto zastanowić się co oznacza "polski projekt polityczny".

  Wiele dyskusji trwałoby może znacznie krócej...
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:19:11
  W takim razie przyjrzyjmy się , jak w " produkcie idei cywilizacyjnej żydowskiej" wygląda 'produkt idei cywilizacyjnej polskiej' .
  Tak jak napisałeś, obecnie polskość produkuje inżynieria watykańska.

  Jeżeli produkt żydowski jest narodem wybranym , to produkt polski jest mu podporządkowany.

  I odpowiedź na tytułowe pytanie staje się oczywista.
  Żyd nie będzie Polakiem, bo jest to dla niego psychiczna degradacja.
 • @Husky 21:56:35
  Izrael przyśpiesza biblijny ARMAGEDON ! to się już dzieje !

  https://www.youtube.com/watch?v=g8hV6SsL4ik

  Ps..Niech przyspieszają, armagedonu nie przeżyje nikt z plemienia żmijowego Nemroda. Wąż zjada samego siebie. Chwyta pyskiem ogon i żre, to właśnie stanie się z dziczą Chazarską i wszystkimi wielbicielami Diabła. Hybrydy ludzkie i wszelkiej maści wybrańcy ulegną zniszczeniu . Bóg sobie z nimi poradzi bezproblemowo. Koniec żydów ma być 2025 będą musieli oddać kraj i wypad na pustynię ha ha ha no kiedyś ich Bóg tak ich załatwił. Rewolucje, przewroty, kryzysy itp. kreują elity. My już wiemy kim oni są i jaki mają cel. Sterują oni światem za pomocą polityków, których finansują. To jest głos ks. Waldemara Chrostowskiego. Ksiądz zrezygnował z dialogu z żydami. (dialog z żydami polega na przyznawaniu żydom racji.)...Nie wiem czy jest to prawdziwe tłumaczenie, może ktoś znajdzie oryginał ale Mel Gibson powiedział prawdę dopiero wtedy gdy Rockefeller zszedł z tego świata tak go się musiał bać, że przez tyle lat milczał

  https://www.youtube.com/watch?v=Veyt5_1kOaU


  Izraelska 3 świątynia Salomona w stolicy Jerozolima (geneza)

  https://www.youtube.com/watch?v=pqQ7P7f4An0


  Poczytajcie jak kiedy i dlaczego powstał Izrael źródło np. dr Jankowiak itd dużo jest w necie pozdrawiam miłej lektury. Zrozumiecie szybko dlaczego w Polsce chcą utworzyć judeo Polonię. Duda to pierwszy człowiek w Polsce który ma to w domu ponadto gadał coś o ustawie, że hebrajski ma być drugim urzędowym językiem w Polsce!
 • @Husky 21:56:35
  ŻYDZI z ŻYDAMI WALCZĄ W POLSCE O WŁADZĘ W TELAVIWIE I PIENIĄDZE W POLSCE.

  https://www.youtube.com/watch?v=RtEMathSJNw

  Ps..Ale tak było od zawsze. Walczyli między sobą od zawsze. W powstaniu lat 70-tych n.e. w Jerozolimie było z pięć różnych ugrupowań, które ze sobą walczyły i dlatego Wespazjan nie zdobywał Jerozolimy od razu tylko czekał aż wymordują się sami. Tak też było w czasie II-iej wojnie i jest też teraz. Żydzi amerykańscy i izraelscy napierdalają się z żydami krajowymi i mieszańcami o majątek Polski.
 • Jaka może być alternatywna idea cywilizacyjna wobec żydowskiej lub watykańskiej?
  Obie są oparte na wierze w księgę .
  Konkurują ze sobą różne interpretacje.
  W istocie nie zmieniają systemu- człowiek jest biorobotem wykonującym instrukcje mniej lub bardziej święte.

  Alternatywna idea w centrum stawia wiedzę i człowieka , który wie, że JEST.

  Historycznym przykładem może być cywilizacja wedyjska.
  W pewnym sensie wygrywa ona współcześnie, gdyż rozwój technologiczny wymaga wiedzy a nie wiary.

  Pracujmy nad tym , aby wiedza/logika/myślenie była w sprawach społecznych częściej stosowna od wiary w instrukcje osób czy to książkowych czy to namaszczonych autorytetów.
 • @Husky 21:56:35
  Żydki polskie i amerykańskie chcą ukarać min. Macierewicza za słowa o Protokołach mędrców Syjonu...Min.Macierewicz powiedział że "Protokoły mędrców Syjonu" są prawdziwe...Znaczy to że żydo-masońska organizacja chcę przejąć władzę nad światem i panować nad innymi rasami...(http://natemat.pl/161709,pierwsze-wyzwanie-rzadu-szydlo-podejrzenia-macierewicza-o-antysemityzm)Te szczury są pamiętliwe.

  https://www.youtube.com/watch?v=xuQ4ziioS9E
 • @Husky 21:56:35
  Żydzi, ich prawo, ich moralność, ich prawdziwe oblicze.

  https://www.youtube.com/watch?v=AfI5OmRBT5A
 • @Zbigniew Jacniacki 09:29:24
  To jeden z istotnych wniosków.
 • @Zbigniew Jacniacki 09:52:05
  Alternatywą jest Cywilizacja Polska/Słowiańska.
 • @Husky 21:56:35
  Nie po to Mojżesz 40 lat chodził po pustyni, bo nie mógł trafić, tylko żeby zasrańcy wymarli! Jak upierdliwy musiał być zwolennik socjalizmu, że tak spokojną osobę jak Stanisław Michalkiewicz do furii doprowadził! 50 lat to za mało, żeby pokolenia zarażone socjalizmem wymarły!
  https://www.youtube.com/watch?v=1CpUMZlsXQ0

  Ps...Uwielbiam jak p. Michalkiewiczowi lekko puszczają nerwy, retoryka się wyostrza i staje się bardziej dosadna. Tak jest, trafnie powiedziane dlatego Mojżesz ich wodził po pustyni żeby stare pokolenie wymarło a nowemu pokoleniu cały czas prano mózgi, że są narodem wybranym. Wypowiedzi zgromadzonych po prostu na poziomie mułu. I takich krzykaczy widzi świat i tak nas postrzega. Inteligentni ludzie się nie wychylają bo nie chcą się kopać z koniem i brak im pewności siebie. Dramat narodu. Debile mają siłę przebicia a pan Michałkiewicz bardzo rzeczowo. To co mówi pan Michalkiewicz jest absolutnie prawdą. Nieszczęśni Polacy ciągle nie rozumieją co to był żydokomunizm i ciągle go chwalą, bo nie musieli myśleć, bo mieli prace czy się stoi czy się leży!! Tylko nie rozumieli, że w takiej sytuacji ich wnuki ciągle będą w niewoli sowieckiej! Kościół zawiódł, że nie tłumaczył ludowi na czym polega Wolność i Suwerenność Państwa!. Wtedy kiedy dzieci żydokomunistów się kształciły i robiły się nową "elitą" Polski! wykładając w szkołach ideologię marksistowską?? i takie mamy społeczeństwo w dużej mierze! Wiele wykształconych ludzi ciągle powtarza jak to było dobrze za komuny!! Wtedy kiedy my spokojnie żyli i bawili się, tysiące polskich patriotów było mordowane, wybijano im oczy, zęby, wyrywano paznokcie, przypalano papierosami, a myśmy o tym nie wiedzieli. To znaczy część nas wiedziało, to tylko dzieci żołnierzy PSZ, AK, NSZ, WiN. To trzeba rozumieć na miły Bóg!!
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:40:19...Alternatywą jest Cywilizacja Polska/Słowiańska....
  To jest wiara czy wiedza?

  Zbyt dużo dorosłych osób, nawet po 60-siątce, łudzi się możliwością zwycięstwa w grze według zasad promowanych przez cywilizacje ksiąg świętych.
 • @Zbigniew Jacniacki 12:23:51
  Jest dużo osób po 60-tce, które sądzą, że walką uzyskuje się zwycięstwo.

  Prawdziwa wygrana polega na tym, że osiąga się swój cel bez walki.
 • @Husky 21:56:35
  Izrael wprowadza do szkół specjalne lekcje o polskim antysemityzmie. W odwecie za nowelizację polskiej ustawy o IPN izraelskie ministerstwo edukacji kierowane przez ultranacjonalistę Naftali Bennetta zarządziło wprowadzenie w tym tygodniu 2 godzin lekcyjnych o udziale narodów europejskich w Holokauście „ze szczególnym uwzględnieniem Polski”. Nauczanie o roli Polaków w mordowaniu żydów ma objąć szkoły wszystkich profili i poziomów do średniego włącznie. Minister Bennett, podobnie jak inni izraelscy politycy, wyraził głośne oburzenie nowelizacją polskiej ustawy o IPN, interpretowanej jako „skandaliczny zakaz oskarżania Polaków o zbrodnie podczas Holokaustu”. Według Bennetta, uchwalona przez Sejm nowelizacja świadczy o „zawstydzającej pogardzie dla prawdy”. „Jest faktem historycznym, że liczni Polacy pomagali w morderstwach żydów: wydawali ich, okradali i zabijali w czasie Holokaustu i po nim” zadeklarował minister ogłaszając swe zarządzenie, poparte przez rząd i premiera Netanjahu. W programach historycznych izraelskich szkół są już lekcje w tym duchu, lecz wobec ustawowego „zakazu” temat polskiego antysemityzmu ma zostać pogłębiony. Bennett wezwał jednocześnie rząd polski do „zniesienia tej ustawy, gdyż przynosi wstyd pamięci o Holokauście i relacjom między naszymi krajami”. 46-letni Naftali Bennett jest synem amerykańskich kolonistów, urodził się już w Izraelu, został milionerem. Stoi na czele skrajnie prawicowej, rasistowskiej partii Żydowski Dom, stojącej ideowo na gruncie twardego neosyjonizmu, tj. religijnego ultranacjonalizmu wyznawanego przez żydowskich kolonistów na ziemiach odebranym Palestyńczykom. Program partii proponuje „transfer” tj. deportację wszystkich Palestyńczyków poza granice Izraela i okupowanych ziem palestyńskich. Bennett jest znany z ostrych deklaracji. Był jednym z inicjatorów pomysłu masowej deportacji do Afryki wszystkich 40 tysięcy imigrantów, uchwalonej przez Kneset. Ostatnio domagał się kary dożywotniego więzienia dla 16-letniej Palestynki Ahed Tamimi, która w grudniu zeszłego roku wymierzyła policzek izraelskiemu żołnierzowi, gdy zmasakrował jej małego kuzyna. „Zabiłem wielu Arabów w moim życiu i nie mam z tym żadnego problemu” mówił w 2013 r. Jest zwolennikiem wprowadzenia do izraelskiego prawa kary śmierci (tylko dla Palestyńczyków), co izraelski Kneset projektuje przyjąć w najbliższych miesiącach.
 • @Husky 21:56:35
  Izrael przeciwny badaniom historycznym na temat swych zbrodni. Szef izraelskich archiwów państwowych, odchodzący na emeryturę Yaakov Lazovik ujawnił w centrolewicowym „Ha’aretz”, że państwo żydowskie z premedytacją uniemożliwia badania historyczne na temat ciemnych kart swej historii blokując dostęp do archiwów. „To niegodne państwa demokratycznego” powiedział Lazovik. „Większość zawartości archiwów państwowych została zamknięta i nigdy nie zostanie udostępniona” powiedział Lazovik. Zwrócił uwagę na niezwykle rygorystyczną politykę historyczną Izraela rządzonego od lat przez nacjonalistyczną skrajną prawicę. Według niego, władze skutecznie odcinają naukowców od „podstawowego surowca” historycznego. Niewielka część „kłopotliwych” archiwów, która może być teoretycznie ujawniona (po 50 latach) „została poddana głupim restrykcjom, bez żadnej jawności i kontroli publicznej” twierdzi Lazovik. Ujawnił ponadto, że wiele starych dokumentów państwo ukrywa pod pretekstem „bezpieczeństwa narodowego”, choć większość z nich w ogóle nie jest związana z kwestiami bezpieczeństwa , a jedynie z nieprzestrzeganiem praw człowieka lub dotyczy spraw, które „nie stawiają Izraela w pozytywnym świetle”. „W demokracji nie można ukrywać informacji tylko dlatego, że jest nieprzyjemna. Demokracje wręcz zabraniają takiego ukrywania, (…) bo podstawowym obowiązkiem demokratycznym jest wolność wyrażania opinii przez obywateli na temat swych reprezentantów” zaznaczył szef izraelskich archiwów. Zwrócił uwagę, że społeczeństwo izraelskie jakoś przeżyło upadek kłamliwej, oficjalnej wersji historii, według której Palestyńczycy „po prostu sami uciekli” z wielu regionów swego kraju w czasie wojny z 1948 r., podczas gdy stali się ofiarami czystki etnicznej, co przypomnieli tzw. nowi historycy. Według Lazovika Izraelczycy popełnili szereg zbrodni wojennych a Izrael traktował swych arabskich obywateli w sposób „sprzeczny z demokracją”. „Skoro Izrael podejmuje działania, które każdy sąd, tutaj lub za granicą, odrzuciłby, obywatele powinni je znać i zdecydować, czy się z nimi zgadzają. Wolność informacji jest koniecznym składnikiem państwa demokratycznego” powiedział dla „Ha’aretz”. Lazovik zaproponował ograniczenie cenzury wojskowej w zarządzaniu archiwami: „Można zrozumieć konieczność cenzury w pewnych okolicznościach, ale pozostawianie cenzorom decyzji w kwestiach nieoperacyjnych nie ma precedensu w społeczeństwach demokratycznych.”
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:40:19
  Żyd Fryderyk Zoll współpracował z hitlerowcami. A z kim współpracuje b. Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll. Wniosek do władz Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawicieli mediów o zobowiązanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn zwolnienia w dniu 7 listopada 1939r. przez gestapo, ujętego podczas przeprowadzonej w dniu 6 listopada 1939r. akcji Sonderaktion Krakau, członka hitlerowskiej Akademii Prawa Niemieckiego, prof. Fryderyka Zoll oraz w sprawie okresu trwania i charakteru relacji prof. Fryderyka Zoll z rezydującymi w Polsce w okresie w okresie II wojny światowej oficerami Tajnej Policji Państwowej III Rzeszy, tj. Geheime Staatspolizei /gestapo/ i Generalnym Gubernatorem, Hansem Frank.


  http://www.aferyprawa.eu/Urzednicy/Fryderyk-Zoll-wspolpracowal-z-hitlerowcami-a-z-kim-wspolpracuje-b-Rzecznik-Praw-Obywatelskich-Andrzej-Zoll-i-aktualny-J-Kochanowski-2136
 • Zobaczcie uśmiech Niemki i spokój tej kobiety
  która zostanie zamordowana.
  Pamiętajmy jakim narodem są Niemcy, oni zawsze swoje problemy rozwiązywali na rampach kolejowych... Tylko Polacy zachowywali się przyzwoicie. W Izraelu powinny stać pomniki i ulice czczące Polaków.

  https://pbs.twimg.com/media/DWyspoLX0AEnfLj.jpg
 • W hołdzie dla żółnierzy Armii Czerwonej zabitych podczas wyzwalania Polski z rąk faszystów w trakcie II wś.
  oraz czcąc pamięć o nich wystąpiłem do władz w Polsce , a konkretnie do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej o przywrócenie nazwy ulicy Armii Czerwonej.
  https://cont.ws/@detektywjarzynski/863613

  PS. przepraszam za opóźnione wejście moje w temat, co spowodowane było kolejnymi atakami na mnie ze strony służb specjalnych, które uniemożliwiły mi z korzystania z mojego komputera , a by było jeszcze ciekawiej to włamały się do mojego komputera i ukradły mi plik dotyczący ich przestępczej wobec mnie działalności znajdujący się w założonym przeze mnie i prowadzonym on line pliku występującym pod nazwą : Biała księga przestępstw popełnionych przez służby specjalne , w którym na bieżąco dokumentował ich przestępczą działalność .

  Oni myślą , iż im wszystko wolno robić i że ich żadne prawo nie obowiązuje. Takie myślenie i postępowanie jest charakterystyczne dla reżimów , w tym reżimów faszystowskich.
  Pozdrawiam wszystkich dyskutantów z kraju i za granicy. Z ukłonami Michał Jarzyński
 • Rzecz o bardzo ważnych bieżących sprawach, w tym o nadchodzącej wojnie , do której prze koalicja zła TŚWC > USA/CIA/NATO
  oraz związany z tym fakt mianowania nowych generałów w Polsce
  https://detektywjarzynski.blogspot.com/2018/02/rzecz-o-bardzo-waznych-biezacych.html
 • Już 1 marca Święto Naszych Bohaterów...
  https://pbs.twimg.com/media/DW6ce0UXkAAWPU4.jpg

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY