Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
870 postów 14289 komentarzy

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Władza a struktura ładu (5)

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dotychczasowe ujęcie zakładało opis struktur organizacyjnych różnego rodzaju rozwiązań społecznych z rozróżnieniem na typ hierarchiczny i egalitarny.

 Dotychczasowe ujęcie zakładało opis struktur organizacyjnych różnego rodzaju rozwiązań społecznych z rozróżnieniem na typ hierarchiczny i egalitarny.

 
Problem jaki się pojawił, to konieczność, niejako podświadoma, wartościowania tych struktur organizacyjnych już na etapie ich opisywania. Trudno powstrzymać się od wskazania wad (i zalet) systemu chińskiego, czy rosyjskiej turańszczyzny. Podobnie dotyczyć to będzie rozwiązań europejskich i odrębnie judaizmu.
Te oceny, z natury rzeczy, będą przyczynkarskie i dotyczyć mogą tylko jakichś fragmentarycznych działań przy konkretnych rozwiązaniach celowych. Jest potrzebą chwili, aby spróbować znaleźć jakieś „uniwersalne” podejście do kwestii związanych z organizacją struktur społecznych. Wskazanie, a przynajmniej próbę wskazania, struktury do której należy dążyć.
Obecne rozważania mają prowadzić do wskazania takiej struktury, która pozwoli na znalezieniu się na optymalnej ścieżce rozwojowej – nieantagonistycznej względem innych struktur organizacyjnej (przynajmniej nie mającej wbudowanego antagonizmu), a pozwalającej rozwiązywać problemy jakie pojawiają się (pojawią) w trakcie procesu rozwojowego, bądź wystąpią jako niezależny czynnik zewnętrzny.
Na tym etapie nie można założyć „wyższości” któregoś z systemów. Skoro bowiem istnieją, to oznacza, że miały i mają zalety pozwalające na rozwiązanie występujących na ich drodze rozwojowej problemów. Obecnie jedynie możemy dostrzec te zalety i wady i szukać optymalnego rozwiązania. A kwestia ma charakter globalny, gdyż nie da się już tworzyć systemów izolowanych; każde rozwiązanie spotka się z reakcją innych systemów, zwłaszcza jeśli będzie odbierane to rozwiązanie jako zagrożenie.
(W tych kategoriach należy rozpatrywać stosunek do Polski państw ościennych i międzynarodowych struktur organizacyjnych –KK, czy judaizmu).
Rozróżnienie na system hierarchiczny i egalitarny już na wstępie wskazuje na ich odmienność. System hierarchiczny jest bardziej efektywny w rozwiązywaniu konkretnych spraw – zwłaszcza takich, które są znane i których sposób oddziaływania jest przewidywalny. Jednak nie daje sobie rady w warunkach nowych, gdy potrzebna jest szybka reakcja na jakieś zjawisko, a trzeba uzyskać na to akceptację instancji zwierzchniej, czyli – przesłać informację o zjawisku i to jak najbardziej pełną, a następnie oczekiwać na wskazania i dopiero reagować. Na każdym etapie mogą wystąpić zakłócenia mogące prowadzić do błędu, a do tego dochodzi opóźnienie czasowe.
W takich warunkach system jest nieefektywny.
System egalitarny jest mniej efektywny decyzyjnie, przynajmniej w pierwszej fazie reakcji na zjawisko, ale z kolei te reakcje mogą być stosowne do skali zagrożenia. Reakcja nie przekracza skali zdarzenia. Ma też istotną zaletę – pozwala na stwarzanie odpowiedzi na wszelkie rodzaje zagrożeń – także tych nowych. Po prostu tworzy strukturę celową potrzebną do przeciwstawieniu się zjawisku.
W wielu przypadkach  struktura celowa ma podobny charakter jak struktura hierarchiczna. Różnica dotyczy tego, że każdy element struktury „zna swoje miejsce”, co najdobitniej i najbardziej precyzyjnie określił Chrystus w odniesieniu do struktury hierarchicznej ; „nie wie sługa, co czyni pan jego”. Jeśli w takiej sytuacji element struktury „zna swoje miejsce”, czyli sens i cel działania – nie można mówić o strukturze hierarchicznej, a jest to struktura celowa o egalitarnym podłożu ideowym.
Istotą jest też w tym przypadku to, że taka struktura celowa jest powoływana tylko do wykonania określonego działania, a po jego zakończeniu jest likwidowana. Nie ma bowiem potrzeby utrzymywania struktury, która nie ma żadnego celu, a nawet więcej – ona może mieć formę niedostosowaną do podjęcia wyzwania, które może się pojawić.
(To dlatego można spotkać się ze stwierdzeniem, że zazwyczaj państwa są przygotowane do tej wojny, która już minęła; nowa będzie zawsze zupełnie inna. Wojny wygrywają te państwa, które lepiej i szybciej dostosują się do nowych warunków sytuacyjnych).
 
Do tych rozważań należy dodać jeszcze jedno: cel jaki realizują te struktury organizacyjne. Liczy się bowiem efektywność w jego uzyskaniu.
Jeśli celem nadrzędnym – takim, który da się określić jako przesłanie uniwersalne, jest rozwój świadomości aż do poziomu świadomości Stwórcy – Ojca, to mogą występować cele pośrednie realizowane przez poszczególne struktury. Bogactwo rozwiązań jest duże, ale łatwo zauważyć, że struktura hierarchiczna jest podatna na zdegenerowanie z racji braku kontroli czynnika szczytowego struktury. Niższe szczeble mają za zadanie wykonywać, a nie dyskutować.
Oczywiście – nie ma rozwiązań „czystych” i nawet najbardziej shierarchizowane systemy mają wbudowane czynniki kontroli (sprzężenie zwrotne). Podobnie – w systemach egalitarnych nie zawsze i nie wszystko jest transparentne dla poszczególnych jednostek.
 
Ciekawe przykłady obrazujące powyższe zagadnienia można znaleźć w twórczości Lema; on nie tworzył wizji cywilizacyjnych, ale jego obserwacje cząstkowe też mają bardzo ciekawy wymiar.
Chodzi mi tu o opowiadanie „Niezwyciężony”, gdzie rozpatrywany jest system organizacyjny sztucznej inteligencji jaka zawładnęła jakąś planetą po wyeliminowaniu konkurencji. Otóż system został stworzony na bazie mini jednostek, które łącząc się uzyskiwały coraz wyższą świadomość, a wielkość połączenia dostosowana była do skali domniemanego zagrożenia.
Efektem była likwidacja wszystkich form innej niż własna inteligencja. Celem zaś jej istnienia było, tak można to określić, dominujące bytowanie. Żadnych dalszych form rozwojowych.
Można stwierdzić, że wystąpiła tam idealna forma organizacyjna – jednostka o nikłej świadomości i potrzebach, ale łączenie się daje coraz większe możliwości działania. Celem jest niszczenie przeciwników stosownie do skali i rodzaju zagrożenia.
Jeśli wyartykułowany cel istnienia jest właściwie określony, to struktura była tam optymalnie dobrana.
Inny przykład to opowiadanie  (piszę z pamięci, może tytuł był inny): „Nerwica natręctw”. Dotyczy to sytuacji awaryjnej, gdzie czynnik decyzyjny (człowiek) miał skłonność do perfekcyjnego wykonywania zadań i dążył do precyzyjnego uzyskiwania wszystkich dostępnych informacji związanych z zadaniem. Czyli typowa struktura hierarchiczne (decydent), który oczekuje maksymalnie precyzyjnego informowania o zjawiskach zewnętrznych umożliwiających podejmowanie optymalnych decyzji. W efekcie wystąpił błąd na „liniach przesyłowych” informacji powodując przeciążenie sieci przekazu, a to spowodowało spóźnione reakcje błędnie regulujące proces, co spowodowało katastrofę systemową.
 
To przykłady wskazujące zagrożenia systemowe. Pierwszy mówi, że konieczny jest cel systemowy do którego należy dążyć, ale którego osiągnięcie powoduje marazm. Drugi, że w strukturze hierarchicznej konieczna jest kontrola elementu szczytowego, gdyż jest to element łatwo podlegający degeneracji.
 
Rozważania dotyczące europejskich systemów organizacyjnych (ale także innych) warto prowadzić w oparciu o wskazane założenia. Jeśli bowiem dążyć do znalezienia systemu optymalnego na danym etapie rozwoju (naszego jako państwa, czy uniwersalnego), należy zastanowić się nad skutkami i zagrożeniami jakie ten system ze sobą niesie; gdzie ma wbudowane zalążki rozpadu, jak je eliminować, i jak im przeciwdziałać.

KOMENTARZE

 • PILNE:
  PILNE: Nie mam czasu na tłumaczenie i edycje.. Puściłem przez automat. Przeczytajcie i weryfikujcie!

  W Syrii ruszyło. "Pojedynek Rosja-USA w Syrii ogłoszony oficjalnie.(--)".
  Niedziela, 18 marca
  Materiał stanowi kontynuację doniesienia PILNE: Materiał jest kontynuacją wiadomości PILNIE: Zauważone cyngle rakiet OBRONY przeciwlotniczej w pobliżu bazy lotniczej Хмеймим. Materiał jest aktualizowana. Ponieważ nowych informacji jest dużo, nasi czytelnicy, które także używają, aby wyświetlić urządzenia mobilne, skarżą się na powolne ładowanie strony. Dlatego aktualizacje sytuacji w Syrii będą publikowane tutaj.

  AKTUALIZACJA, 18.03/18 12:45

  Jak donoszą lokalne media w USA, w stanach karolina Północna i Wirginia w przeddzień było pilne powiadomienie kierowców ciężarówek i pojazdów prywatnych, aby "nie пугались" i "nie przeszkadzały wojskowym".

  Rzecz w tym, że przez cały weekend 17-18 marca do 200-t мильному trasie w ramach niektórych "nauk" autostradą zjednoczonych zaplanowana jest przerzut sprzętu wojskowego w niespotykanych ilościach:

  Technika jedzie do portów, gdzie załadowany na okręty desantowe. Według oficjalnej legendy: "to będzie jedno z największych ćwiczeń wdrażania statków w ciągu dziesięcioleci".

  AKTUALIZACJA, 18.03/18 13:15 "Rosyjski szef sztabu został oficjalnie poinformowany Stanami Zjednoczonymi o tym, że w ciągu najbliższych 48 godzin Pentagon zacznie operację militarną w Damaszku. Z kolei Moskwa poinformowała o tym Teheran".

  Syryjscy wojskowi w okolicy Damaszku rozpoczęli ewakuację niektórych najważniejszych obiektów.

  Tymczasem Iran, na wniosek rosyjskich wojskowych, w ciągu nocy wysunął do sądu perskiej zatoki brzegowych baterii

  Jak już pisaliśmy wcześniej, w zatoce działa АУГ, na czele z USS Theodore Roosevelt:

  Technicznie, w przypadku rozpoczęcia działań wojennych, rosyjskie Tu-22, przelatując nad terytorium Iranu spowodują wpływ na АУГ z wykorzystaniem konwencjonalnych amunicji

  W tym samym czasie jednoczesny atak АУГ irańskimi противокорабельными rakiet przy wsparciu irańskich bojowników i rosyjskich bombowców nie pozostawia USS Theodore Roosevelt żadnych szans. Czy amerykanie postanowili w ofierze jako pretekstu do bardziej globalnego agresji z użyciem broń masowego rażenia?

  Śledzimy rozwój wydarzeń
  Источнк:
  https://dimpenews.com/2018/03/17/%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF-%CF%...
  -------------------
  Дуэль "Россия-США" в Сирии объявлена официально. Дождались.
  воскресенье, 18 марта, 2018 - 15:18
  Материал является продолжением сообщения СРОЧНО: Замечены пуски ракет ПВО возле авиабазы Хмеймим. Материал обновляется. Поскольку новой информации приходит много, наши читатели, использующие для просмотра мобильные устройства, жалуются на медленную загрузку страницы. Поэтому обновления ситуации по Сирии будут выкладываться здесь.

  ОБНОВЛЕНИЕ, 18.03/18 12:45

  Как сообщают региональные медиа США, в штатах Северная Каролина и Луизиана накануне было срочное оповещение водителей грузовиков и частных транспортных средств, чтобы они “не пугались” и “не мешали военным”.

  Дело в том, что в течении выходных 17-18 марта по 200-т мильному маршруту в рамках неких “учений” по автомагистралям штатов запланирована переброска военной техники в беспрецедентных количествах:

  Техника едет к портам, где грузится на десантные корабли. По официальной легенде: “это будет одно из самых больших упражнений по развертыванию морских судов в течение десятилетий”.

  ОБНОВЛЕНИЕ, 18.03/18 13:15 “Российский начальник штаба был официально проинформирован Соединенными Штатами о том, что в течение ближайших 48 часов Пентагон начнет военную операцию в Дамаске. В свою очередь Москва проинформировала об этом Тегеран”.

  Сирийские военные в районе Дамаска начали эвакуацию некоторых важнейших объектов.

  Тем временем Иран, по просьбе российских военных, в течении ночи выдвинул к Персидскому заливу береговые батареи

  Как мы уже сообщали ранее, в Персидском заливе действует АУГ во главе с USS Theodore Roosevelt:

  Технически, в случае начала военных действий, российские Ту-22, пролетев над территорией Ирана нанесут удар по АУГ с использованием конвенционных боеприпасов

  В то же время одновременная атака АУГ иранскими противокорабельными ракетами при поддержке иранских истребителей и российских бомбардировщиков не оставляет USS Theodore Roosevelt никаких шансов. Неужели американцы решили принести его в жертву в качестве повода для более глобальной агрессии с применением ОМП?

  Следим за развитием событий
  Источнк:
  https://dimpenews.com/2018/03/17/%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF-%CF%...
 • @1abezmetki 20:28:46
  Jeśli doszłoby do takiej sytuacji - na razie to tylko przedbiegi, to wyjaśniałoby sytuację w Anglii i reakcję May.
  Zbliża się upadek $ (27.03 - płatność za ropę w juanach), stąd dążenie do zaognienia sytuacji.

  Naszą rolą jest nie angażować się w te sprawy. To nie nasza wojna, a przeciwnie.
 • Zmiana tempa pracy w stylu życia
  W swoich rozważaniach nie zwraca Pan uwagi na zmianę tempa podejmowania decyzji gospodarczych. W epokach przed cyfrowymi bibliotekami pamięci, dominowała praca projektowana i rozliczana w systematyce czasu Chronos. Obecnie rozwój korzysta z pracy w spontanicznym czasie Kairos.

  Piszę o tym w kontekście zagrożeń dla Ojcowizny.
  Kluczowego integratora gospodarstwa domowego.
  http://si.neon24.pl/post/142906,ojcowizna-czasu-kairos
 • @Andrzej Madej 06:34:01
  Nie czytałem tego pańskiego tekstu. Zaraz się wezmę.

  Tu. Nie mogę się zgodzić na wyolbrzymianą rolę ekonomii w procesie decyzyjnym. To chora tendencja powiązana z judeozachodnim modelem organizacyjnym.
  Ekonomia jest realizatorem idei cywilizacyjnej; Zachód poprzez rozwój ekonomiczny dąży do uzyskania pełnej kontroli nad wszelkimi rodzajami dóbr, a szczególnie chodzi o własność ziemi, co daje kontrolę nad światem (w ich mniemaniu).
  Ludzkość mamiona jest błyskotkami, które są mało przydatne dla istnienia, a powodują uzależnienia.
  Aby rozważać strukturę organizacyjną świata, trzeba wyzwolić się od myślenia ekonomicznego z jakim mamy do czynienia. Jeśli tego nie zrobimy - będziemy niewolnikami judaizmu.
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:13:43
  A ja się trzymam, że nie ma solidarności bez własności. Obie są z odrębności. W świecie po raju, noszenie brzemion to gospodarowanie czasem.
 • @Andrzej Madej 07:26:08
  Własność jest sprzeczna z chrześcijaństwem. To może być rodzaj odpowiedzialnego posiadania.
  Własność - jest przynależna tylko Stwórcy (twórcy). Przypisujący sobie pośrednictwo nie są właścicielami. To uzurpatorzy.
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:41:00
  Po Norwidowsku zgoda.
  Piszę w języku współczesnej ekonomii. Tej, która "jest roztropną troską o rozporządzanie zasobami materialnymi". Pisząc w języku nadchodzącej ekonomii personalizmu " roztropnej i dobroczynnej troski o rozporządzanie zasobami materialnymi", ekonomii respektującej pierwszeństwo sektora dobroczynności i ekonomiki solidarności, nie powinno się robić takich uproszczeń.

  Podobnie jak dobrze jest zacząć rozróżniać pojęcia "kultura" i "produktura" (za prof. Stanisławem Gryglem).

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY