Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
880 postów 14422 komentarze

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Chory żydowski świat

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

(Polemika na S24) Paweł Jedrzejewski ubolewa, że ludzie przestają rozpatrywać moralność postępowania w kategoriach "dobre i złe", a zastępują niewłaściwe zachowania kategorią "chore".

 

 
Nie mogę tam komentować - dawno temu zostałem tam zbanowany. I dobrze, bo polemiki z hipokrytami są zawsze nerwowe.
Tu jednak kwestia dotyczy nie tyle relacji ze środowiskiem żydowskim, co narzucania żydowskich kategorii etycznych reszcie społeczeństwa.
 
Otóż od setek lat (w Polsce) próbuje się nam narzucić pogląd, że należy wszystko rozpatrywać w kategoriach "dobra i zła". Wielkie "zasługi" po temu ma Kościół Katolicki - i jest to jedna z metod judaizacji.
Tymczasem  samo pojęcie jest wątpliwe i jest ewidentnie tworem myśli żydowskiej. W skrócie. Postępowanie nie ma natury dobrej lub złej; tego zabarwienia nabiera w odniesieniu sytuacyjnym; można powiedzieć, że określa stan zgodności z jakąś ideę, zasadami moralnymi, naturą bytu itd.
Podobnie człowiek - nie jest ani dobry, ani zły z natury. Można określać jego postępowanie w kategoriach egoistyczno/altruistycznych, ale samo działanie nie jest dobre/złe.
 
Kategoria dobre/złe - to "produkt" myśli żydowskiej, aby mieć możliwość oceniania postępowania wg kryterium "prawa"; to, co zgodne z Prawem żydowskim - jest dobre, to, co niezgodne - złe (grzeszne).
 
No i wiadomo, kto jest sędzią - KAPŁANI (rabini). I ta grupa uzyskuje drogą interpretacji Prawa możliwość kształtowania społeczeństwa - czyli manipulowania społeczeństwem. Z czasem (i jest to zauważalne), społeczność przestaje sama zadawać sobie pytanie o etyczność postępowania , a "zdaje się" na interpretacje rabinackie (kapłańskie) - bo to oni są sędziami sumień.
 
Powstały problem ma głębokie korzenie. Widać, że dotychczasowe relacje, mimo setek lat indoktrynacji, nie wypełniają wszystkich zakątków ludzkiej świadomości. Stąd wprowadzanie określeń "chore" w miejsce "złe". System się sypie i stąd próba obrony Pawła Jędrzejewskiego.
Tyle, że tego już nie da się zaklajstrować. Potrzeba zmiany systemu, odrzucenia jednej z najbardziej fundamentalnych kategorii oceny, czyli dobro/zło, co natychmiast wiąże się z odrzuceniem systemu hierarchicznego, wszak oceny /dobro/zło dokonuje ten będący "wyżej w hierarchii".
Czyli trzeba stworzyć nowy system wartości, co jest możliwe tylko w ramach odmiennej idei cywilizacyjnej.
Od lat propaguję ideę Cywilizacji Polskiej. Polskość zaś jest tak zwalczana przez judaistów właśnie z uwagi na odrębne, niemożliwe do pogodzenia różnice doktrynalne. Efektem są relacje polsko - żydowskie, gdzie np. sprawa zmiany ustawy o IPN nie może być rozpatrywana w kategorii relacji między Polską a Izraelem; to kwestia stosunku do roli cywilizacji, a przecież obecnie tylko Żydzi mają prawo określać, co jest dobre, a co złe. Ustawa o IPN naruszała tę zależność.
Przykłady podobnego traktowania można mnożyć.
 
Czas najwyższy zdać sobie z tego sprawę i zacząć odbudowywać polskie relacje społeczne - te, na których budowana była Rzeczpospolita, tożsame z nauczaniem Chrystusa.

KOMENTARZE

 • Inaczej słyszymy głos KK
  Ja co niedzielę słyszę w moim Kościele Katolickim, że jedynym sędziom sprawiedliwym jest Pan Bóg. Że tylko On ... za dobro wynagradza a za zło karze.

  Dlatego Tablicę w Horodle poświęciliśmy: "Ukraińcom mocnych sumień chroniącym Polskich sąsiadów przed mordami OUN-UPA ... ".
  Korzystając ze słów Jana Pawła II.
 • @Andrzej Madej 10:12:47
  Właśnie wskazane stanowisko jest schizmatyckie i niezwykle podłe; sprzeczne z nauką Chrystusa, a przy tym na Niego się powołujące.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:25:05
  Czy dobrze rozumiem ?

  Uznawanie Pana Boga jako Sprawiedliwego Sędziego, Pan traktuje jako przejaw (mojej) (podłej) schizmy ?
 • @Andrzej Madej 10:52:43
  Tak.
  Bóg stworzył miłością świat dając nam istnienie. Schizmatyczne jest twierdzenie, że teraz chce ten świat osądzać.
  Gdyby tak było - nie byłby jego stwórcą.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:10:09
  Ależ ja nie spodziewam się sądu przed swoją śmiercią.
 • @Andrzej Madej 11:39:53
  Śmierć jest tylko przejściem do innego życia. Zakończeniem pewnego etapu. Trzeba go podsumować, ale to nie musi być sąd, raczej ocenienie na jakim etapie rozwoju jesteśmy i jaki ma być dalszy kierunek.

  Niektórym - należą się "ostrzejsze " warunki; to niektórzy nazywają piekłem.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:59:58
  Ja się spodziewam Sądu.

  A teraz słyszę w niedzielę w KK słowa:

  „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.” (Mt 7,1-5)
 • @Andrzej Madej 12:15:31
  Zatem sam Pan dostrzega brak spójności doktryny KK.

  Nie mam zamiaru walczyć z KK - to strata czasu, a jedynie tworzyć własny , polski pogląd na rzeczywistość. Do budowy mogą być brane kamienie "i stare, i nowe".
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:56:29
  Ciągle nie rozumiem dlaczego, przywołując pamieć "Ukraińców mocnych sumień ...", w Pana ocenie okazałem się (podłym) schizmatykiem.

  W tak kategorycznej logice, za naganny uznać można każdy wspólnotowy akt pamięci. Pomnik, nazwę ulicy ...
 • @Andrzej Madej 14:59:13
  Nie traktuję naszej wymiany zdań jako dyskusji osób.
  Zatem określenie nie dotyczyło Pana a doktryny KK.

  Pan tu"robi" co najwyżej za owieczkę, której bronią dostępu do pastwisk wiedzy.
  ;-)))
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:01:57
  Faktycznie uważam się za owieczkę, ale nie słyszałem żeby było w KK coś niżej.
  No chyba, że węże zachęcające do poznania tajemnicy :)
 • @Andrzej Madej 19:22:20
  Czy było coś, co Chrystus zataił przed uczniami?
 • @Krzysztof J. Wojtas 23:08:19
  Nie wiem.
  Ale jeżeli był człowiekiem, to chyba tak.
 • @Krzysztof J. Wojtas 23:08:19
  "Czy było coś, co Chrystus zataił przed uczniami?"

  Wręcz przeciwnie - stwierdził, że nie ma tego co jest zakryte, aby odkryte kiedyś nie było...

  5*
 • @Jasiek 07:45:53
  A KK wprowadził "tajemnice", których nie wolno dociekać, bo to grzech jak cholera i na pewno za poduszczeniem diabła jest czynione.

  PS. U nas w III RP taką tajemnicą jest znany Aneks.
 • @Andrzej Madej 06:04:46
  "Nie wiem.
  Ale jeżeli był człowiekiem, to chyba tak."

  No "ładnie" ;-)
  Całkiem "logiczne" rozumowanie - najpierw niewiedza, potem tryb warunkowy, a na koniec "chyba" - moim zdaniem tak się do niczego nie dojdzie.

  Ustalenie czy Chrystus był Bogiem, człowiekiem czy może jednym i drugim, a może najpierw tym a potem tym, kiedy było to "potem" itd było przyczyną rozłamów w Chrześcijaństwie - ale dość powiedzieć, że wszystkie Kościoły Katolickie i Cerkwie Prawosławne stoją na doktrynie diofizytyzmu - Chrystus ma dwie oddzielne natury: boską i ludzką. I są one nierozłączne. Jest ponadto podobny do ludzi we wszystkim oprócz grzechu - więc zrobić niczego przeciwko swym uczniom nie mógł.

  Pozdrawiam zza bana ;-)))
 • @Jasiek 08:04:16
  "Jest ponadto podobny do ludzi we wszystkim oprócz grzechu - więc zrobić niczego przeciwko swym uczniom nie mógł."

  Już to zdanie świadczy, żeś się Pan zjudaizował.

  Grzech - to przekroczenie żydowskiego prawa. Chrystus odrzucił podległość temu prawu - zatem z zasady nie mógł być "grzeszny".
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:29:50
  "Już to zdanie świadczy, żeś się Pan zjudaizował."

  Ja?

  "Grzech - to przekroczenie żydowskiego prawa. Chrystus odrzucił podległość temu prawu - zatem z zasady nie mógł być "grzeszny"."

  No właśnie to chciałem napisać, ale musiałem zaprzenadpodać, żeby wyjaśnić do wewnątrz :-)

  Teraz już nawet i Pan Madej zrozumie.

  Dziękuję za pomoc :-)
 • @Jasiek 08:04:16
  Dziękuję za życzliwe wyjaśnienie.
  Również pozdrawiam :)
 • @Jasiek 08:41:41
  W tym kontekście warto zwrócić uwagę, kto jest autorem tych słów, że Chrystus jest podobny innym ludziom za wyjątkiem grzechu.

  Samo postawienie sprawy - już włącza Chrystusa w obręb judaizmu i prawa. Mówienie o kimś, że jest bezgrzeszny wskazuje na postępowanie nie przekraczające granic prawa.

  Bardzo sprytna żydowska zagrywka.

  I jakoś chyba nie dziwi, że za tymi słowami stoi Paweł. Czy się mylę?
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:01:01
  Czy uważa Pan że to Żydzi narzucili Chrześcijanom Spowiedź Świętą ?
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:01:01
  "Mówienie o kimś, że jest bezgrzeszny wskazuje na postępowanie nie przekraczające granic prawa."

  Bez wątpienia ma Pan rację.
  Ale jest też druga strona medalu.

  Bo wiemy przecież, że w ST jest Dekalog w wersji danej Mojżeszowi.
  Chrystus natomiast go nie odrzuca w sposób zasadniczy - On go radykalizuje, czyli zaostrza stare prawo - najlepiej o tym świadczą słowa o cudzołóstwie, które w ST rozumiane jest w sposób najprostszy z możliwych, a Chrystus mówi już o pożądliwym spojrzeniu jako cudzołożeniu w sercu.
  Czyli Sam potwierdza prawo ST, że jest przynajmniej w dobrą stronę, ale jeszcze nie jest takie jak być powinno. Jeśli zatem uznać to prawo ze ST jako żydowskie, to jego radykalizacja ma spowodować, że będzie jeszcze bardziej żydowskie. Bo coś co jest sprzeczne z Chrześcijaństwem nie może stać się chrześcijańskie przez radykalizację tylko może się stać przez kompletną zmianę płaszczyzny. Bo inaczej to Chrześcijanie mogliby być uważani za ultra żydów...
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:01:01
  "...że Chrystus jest podobny innym ludziom za wyjątkiem grzechu."

  Z tym to już w ogóle jest problem - bo jeżeli to powiedział apostoł Paweł, to jest też jeszcze kwestia tłumaczenia - słowo "grzech" to może być wtedy czyn zabroniony, niegodziwy, pycha, nieposłuszeństwo itp.
  Żeby wykluczyć może nie błędy, ale nieprecyzyjności tłumaczeń trzeba byłoby chyba znać kilka ówczesnych języków żeby dało radę przetłuamczyć treść na treść. ...
  Myślę właśnie, że grzech jako słowo samo w sobie może mieć właśnie jakieś odniesienie do nieposłuszeństwa- ale to tylko moje domysły..
 • @Jasiek 10:10:44
  Niech pan spróbuje dojść genezy słowa "grzech".
 • @Jasiek 09:52:25
  "On go radykalizuje, czyli zaostrza stare prawo - najlepiej o tym świadczą słowa o cudzołóstwie, które w ST rozumiane jest w sposób najprostszy z możliwych, a Chrystus mówi już o pożądliwym spojrzeniu jako cudzołożeniu w sercu."

  I tu jest kluczowy paradoks. Chrystus zwiększa wymagania i jednocześnie znosi lub skrajnie łagodzi kary.

  Cudzołożną kobietę ratuje przed ukamieniowaniem a potem apeluje do jej sumienia aby więcej tego nie czyniła.

  Dlatego Św. Paweł napisał o "obrzezaniu serca":

  "Bo Żydem nie jest ten, który nim jest na zewnątrz, ani obrzezanie nie jest to, które jest widoczne na ciele, ale prawdziwym Żydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od ludzi, ale od Boga."

  Są dwie metody wychowywanie dzieci, pierwsza polega na zastraszaniu i biciu, druga polega na czynieniu ich mądrzejszymi i wspomaganiu ich w podejmowaniu dobrych decyzji.
 • @Andrzej Madej 09:46:57
  Czy ja muszę być aż takim znawcą niuansowych aspektów kształtowania się doktryny KK w jej dojściu do schizmatyckiej wersji?


  Krok po kroku.
  "Którym grzechy zatrzymacie...."
  Ta pierwsza wersja dotyczyła uzdrowień. A dalszy rozwój i zmiany.... Można prześledzić.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:13:28
  "Niech pan spróbuje dojść genezy słowa grzech."

  Grzech czyli "amartia" w greckim oryginale i w hebrajskim "chata" oznacza "chybienie/nietrafienie/błąd".

  Pradawne słowiańskie słowo grzech/griech w dawnych kondtekstach jest używanie w znaczeniu "błąd, pomyłka, uchybienie" szczególnie odnosząc się do rolnictwa lub tkactwa. "grzecha, ogrzech, czyli wolny pas w zasiewie na polu lub kawałek ziemi, który przez nieuwagę oracza nie został zaorany"
 • @Jasiek 09:52:25
  "Bo inaczej to Chrześcijanie mogliby być uważani za ultra żydów..."

  Prawdziwi chrześcijanie muszą być ultra-żydami. Różnica polega na uwewnętrznieniu Prawa, i na odkryciu, że sprawiedliwość jest emanacją miłosierdzia, a nie odwrotnie.
 • @Pedant 10:27:27
  Bardziej myślałem o powiązaniu z przekraczaniem nakazów prawa.

  Dawno już temu Lem napisał rozprawkę o rozwoju społeczeństw na bazie "grzechu" bądź "błędu".

  Pan próbuje oba określenia utożsamić. Oj, czuję tu wyraźnie woń siarki;-)))
 • @Pedant 10:33:13
  To jest właśnie droga, którą zastosował Paweł, a jej efektem jest zjudeizowanie chrześcijaństwa w wersji KK. (Bo faktycznie - chrześcijaństwo i judaizm to odrębne systemy i nie da się ich łączyć).
 • @Pedant 10:41:11
  W gospodarce sieci wiedzy, trzy kapitałowe sektory: rolnictwo, przemysł, usługi, powinny być traktowane jako emanacja solidarnościowego sektora dobroczynności.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:45:26
  @Pedant 10:33:13

  ... Nie ma takiego numeru ....
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:43:12
  "Bardziej myślałem o powiązaniu z przekraczaniem nakazów prawa."

  Jest to jurydyczne prawnicze rozumienie wywodzące się z mentalności Rzymian oraz germanskiej pomsty. Nawet talmudyści tak daleko nie idą.

  "Dawno już temu Lem napisał rozprawkę o rozwoju społeczeństw na bazie "grzechu" bądź "błędu".

  Byłbym bardzo wdzięczny za podanie namiarów.

  "Pan próbuje oba określenia utożsamić. Oj, czuję tu wyraźnie woń siarki;-)))"

  Nie próbuję, prawdziwym pojmowaniem grzechu jest to co opiera się na oryginałach greckim i hebrajskim; "grzech" = "chybienie/błąd".

  Szatańskim i genialnym podstępem, jest podkopanie w ludzkich sercach przyjęcia Dobrej Nowiny czyli Ewangelii, poprzez obrócenie jej w karnistyczny legalizm.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:45:26
  "Bo faktycznie - chrześcijaństwo i judaizm to odrębne systemy i nie da się ich łączyć"

  To jest masońska i heretycka propaganda.

  Cały Nowy Testament są jednością.
 • @Pedant 11:07:56
  Nowy - jesli dać znak zapytania tekstom Pawła - tak.
  Ale Stary i Nowy - to zupełnie różne systemy.

  Oj, wiem, że Panu tęskno do judeochrześcijaństwa. Ale to judaizm w czystej postaci. Z otoczką dla mniej kumatych.
 • @Pedant 11:07:56
  "Cały Nowy Testament są jednością."

  Więcej, Nowy Testament jest kontynacją i pogłębieniem Starego Testamentu.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:45:56
  "Oj, wiem, że Panu tęskno do judeochrześcijaństwa. Ale to judaizm w czystej postaci. Z otoczką dla mniej kumatych."

  Widać jestem zwykłym niekumatym niewtajemniczonym profanem. Nowego Testamentu nie da ani podzielić ani nie da się go oddzielić od Starego Testamentu.

  Po prostu prawdziwe chrześcijaństwo JEST formą judaizmu.
 • @Pedant 11:51:46
  Już pierwsi Ojcowie Kościoła (jeszcze nie KK) wskazywali, że St może być wyjaśniany tylko poprzez Ewangelię.

  A u Pana już widać pracę judaistów nad zmianami rozumienia.

  Podtrzymuję: chrześcijaństwa i judaizmu nie da się pogodzić.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:00:48
  "A u Pana już widać pracę judaistów nad zmianami rozumienia."

  Proszę mnie nie obrażać. Nie jest jestem marionetką żadnych "judaistów", cokolwiek Pan przez to słowo rozumie.

  "Podtrzymuję: chrześcijaństwa i judaizmu nie da się pogodzić."

  Można wyróżnić trzy judaizmy. Pierwszy był przed nadejściem Jezusa (judaizm 1). Gdy Jezus nadszedł, jedni żydzi uznali go za Mesjasza czyli Chrystusa i ci byli pierwszymi chrześcijanami z których rozwinął się Kościół (judaizm 2), drudzy żydzi zdecydowali się czekać na innego i rozwinęli judaizm talmudyczny (judaizm 3).
 • @Pedant 12:24:01
  Jeśli chce Pan dyskusji - to wypada mieć porównywalną wiedzę.
  A tu pan pisze, że był judaizm przed Chrystusem (nrI).
  To fałsz.
  Istotna zmiana nastąpiła wraz z powrotem do Jerozolimy. To inny judaizm niż ten Ezechiela.

  I na wyrost.
  Chrystus niósł swe przesłanie do Żydów (i judaizmu), a nie było to przesłanie uniwersalne.
  Obecna interpretacja jest nadużyciem.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:58:19
  "A tu pan pisze, że był judaizm przed Chrystusem To fałsz.
  Chrystus niósł swe przesłanie do Żydów (i judaizmu)"

  Jak mógł nieść przesłanie do judaizmu, jak judaizmu nie było?

  "nie było to przesłanie uniwersalne."

  Mesjasz/Chrystus według wcześniejszych proroctw miał zgromadzić wszystkie narody. I tak się stało.

  "Istotna zmiana nastąpiła wraz z powrotem do Jerozolimy. To inny judaizm niż ten Ezechiela."

  No to jak, był judaizm przed Chrystusem czy nie? Gubię się w Pana logice.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:58:19
  "Chrystus niósł swe przesłanie do Żydów (i judaizmu), a nie było to przesłanie uniwersalne."

  Musiało być już w samym Jego zamyśle jeśli rozesłał apostołów do narodów i w zamyśle Boga, jeśli ci po zesłaniu Ducha Świętego zaczęli mówić różnymi językami...
 • @Jasiek 15:13:55
  Mam wątpliwości do tej interpretacji, bo jak to połączyć z rozmową z Syrofenicjanką?

  Ewangelie są zapisem min. 100 lat po Chrystusie; mogą być pewne przekłamania wynikające z wpływu Pawła, ale też i dobierających Ewangelie do tych kanonicznych.
  Pierwszi apostołowie nie prowadzili działalności misyjnej poza diasporą żydowską.
 • @Pedant 13:18:45
  Albo się Pan gubisz, albo nie chcesz się znaleźć.
 • @Pedant 11:51:46
  "Po prostu prawdziwe chrześcijaństwo JEST formą judaizmu."

  Mam chyba bardzo dobry przykład który tłumaczy to bycie formą, ale jednak odrębną. I był on już przywołany przez Pana Wojtasa.
  Chodzi o kamieniowanie cudzołożnicy.

  Wspólne jest to, że i w jednym i drugim systemie jest ona nierządnicą.

  Ale diametralnie różna jest sankcja: ukamieniowanie i upomnienie.

  A to już połączyć jest ciężko.

  Pozdro!
 • @Pedant 10:41:11
  "Prawdziwi chrześcijanie muszą być ultra-żydami."

  Uważam, że jest odwrotnie - Stary i Nowy Testament są jednością tylko wtedy jeśli te jedność się uzna poprzez Nowy Testament - Stary zapowiadał nadejście Nowego. Zapowiadał na zasadzie, że nie jest godzien zawiązać rzemyka sandału ( to już wprawdzie Nowy, ale dalej zapowiadanie)

  Więc to żydzi chcąc zachować się sensownie muszą być ultra - chrześcijanami.

  A oni co? Dalej uprawiają swój żydowski szowinizm. Nie można wypełniać Starego Testamentu nie uznając Nowego.

  To tak jakby chodzić do szkoły, a odrzucać ostatnią klasę - czyli akceptować nieukończenie szkoły.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:27:59
  "Pierwszi apostołowie nie prowadzili działalności misyjnej poza diasporą żydowską."

  Kurde, zawsze myślałem, że otwarcie się na nie - żydów nastąpiło po I Soborze - Jerozolimskim, kiedy to apostołowie ustalili, że nie trzeba być żydem, żeby móc być chrześcijaninem.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:27:59
  "bo jak to połączyć z rozmową z Syrofenicjanką?"

  Testował zgodność systemów?
  Ale cudu dokonał...
  Faktycznie - dobry przykład do rozważenia - dziękuję.

  "mogą być pewne przekłamania wynikające z wpływu Pawła, ale też i dobierających Ewangelie do tych kanonicznych."

  Na pewno są.
  Przykładem są opisy Zmartwychwstania. Są różne w różnych Ewangeliach.
  Był nawet wpis Szanownego Rzeczpospolita w tym temacie.
 • @AnnaP 16:03:01
  "Na szczęście Polacy wiedzą dokładnie co dobre, a co złe."

  Żeby Pani wiedziała ilu Polaków uważa ZUS za coś dobrego...
  Także z tą dokładnością to bym nie przesadzał.

  Ukłony
 • @AnnaP 16:03:01
  Skoro Polacy wiedzą co dobre, a co złe - to mamy już Polin.
 • @AnnaP 17:01:40
  Zamiast rozprawiać o emeryturach - zastanowiłaby Pani się jak chce żyć.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:27:59
  "Pierwszi apostołowie nie prowadzili działalności misyjnej poza diasporą żydowską."

  Ależ prowadzili, na przykład była debata czy nawróceni nie-Żydzi maja przestrzegać prawa mojżeszowego.

  A Pan Jezus przyjął na przykład rzymskiego centuriona. Św. Paweł Etiopczyka, i nawracał Greków w Atenach. Św. Tomasz dotarł do Indii itd, itd ...
 • @Jasiek 16:00:47
  "Więc to żydzi chcąc zachować się sensownie muszą być ultra - chrześcijanami."

  Tak jak Apostołowie?
 • @AnnaP 17:46:12
  To pytanie: ma Pani w tym ograniczenia? Zwłaszcza w myśleniu?
 • @Pedant 18:34:04
  Ależ to dowód na moją stronę; nie nawracali, ale jak się ktoś chciał przyłączyć - to się zgadzali - bo wszyscy ludzie mają do tego prawo.

  Ja też nikogo nie namawiam do uznania istnienia CP. Do tego trzeba samemu dojrzeć.
 • @Jasiek 15:51:43
  "Mam chyba bardzo dobry przykład który tłumaczy to bycie formą, ale jednak odrębną. I był on już przywołany przez Pana Wojtasa.
  Chodzi o kamieniowanie cudzołożnicy."


  To ja to przytoczyłem a nie Pan Wojtas:

  ============= tu następuje co wcześniej napisałem:

  "I tu jest kluczowy paradoks. Chrystus zwiększa wymagania i jednocześnie znosi lub skrajnie łagodzi kary.

  Cudzołożną kobietę ratuje przed ukamieniowaniem a potem apeluje do jej sumienia aby więcej tego nie czyniła.

  Dlatego Św. Paweł napisał o "obrzezaniu serca":

  ..."
 • @AnnaP 16:03:01
  "wygląd twarzy wskazuje na pochodzenie tureckie, to wyjaśnia rozmywanie definicji dobra i zła. Na szczęście Polacy wiedzą dokładnie co dobre, a co złe."

  Rasizm, także narodowo socialistyczny, nie ma nic wspólnego z wiarą chrześcijańską. Może potomkom tych co się zaczytywali okupacyjną prasą niemiecką, wydaje się inaaczej.
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:45:15
  "Ależ to dowód na moją stronę; nie nawracali, ale jak się ktoś chciał przyłączyć - to się zgadzali - bo wszyscy ludzie mają do tego prawo."

  Najpierw nawracali Żydów a po nich nie-Zydów. I przyjmowali tylko tych co chcieli ani Żyda ani Greka nie przymuszali. Nie zna Pan Nowego Testamentu.Nie chce mi się Pana uczyć, bo Pan niechętnie przyjmuje to co Panu w danym momencie nie pasuje.

  Co ciekawe przed-chrześcijańscy żydzi przejawiali prozelityzm i to nawet siłowy, jak było np. za czasów Machabeuszy, którzy narzucili judaizm Edomitom.
 • @Pedant 18:45:19
  "Cudzołożną kobietę ratuje przed ukamieniowaniem a potem apeluje do jej sumienia aby więcej tego nie czyniła."

  E tam. Chodziło o to, aby nie dała się złapać.
  ;-)))
 • @Pedant 19:10:31
  No, rzeczywiście nie znam NT, skoro tam o Machabeuszach jest.
  Czego się to człek od pedantów nie nauczy...
 • @AnnaP 20:10:52
  Jeszcze:

  "wygląd twarzy wskazuje na pochodzenie tureckie, to wyjaśnia rozmywanie definicji dobra i zła. Na szczęście Polacy wiedzą dokładnie co dobre, a co złe.
  A Bóg jedyne co stworzył to ludzkie małpy."

  Co do ostatniego zdania - to "ludzką małpą" jest kobieta po znanym związku z pewnym dłuuuugim wężem.

  Odnośnie wyglądu: toż ja wielokrotnie pisałem, że jestem w 1/8 Tatarem. Tak mi wychodzi ze sprawdzenia historii rodzinnej. I te geny są bardzo silne.
  Drugie, że badania wskazują, że rasa żółta jest najbardziej inteligentna, ale kobiety traktuje z dużym dystansem (intelektualnym).
  Więc mam to w genach.
  A Pani udaje, że umie myśleć. Pewnie myśli, że myśli.
 • @AnnaP 20:14:35
  Co do wiedzy. Hmmm
  Niech mi Pani wyjaśni jak tłumaczy cuda. Czy czary są możliwe?
  Czy możliwa jest podróż w czasie, albo z prędkością większą od światła? A co z z przekazem natychmiastowym?
  Dlaczego myślą możemy przenieść się natychmiast w dowolne miejsce?
  To tak na początek.
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:06:16
  "No, rzeczywiście nie znam NT, skoro tam o Machabeuszach jest.
  Czego się to człek od pedantów nie nauczy..."

  Czemu Pan przekręca? Ja napisałem:

  "Co ciekawe przed-chrześcijańscy żydzi przejawiali prozelityzm i to nawet siłowy, jak było np. za czasów Machabeuszy, którzy narzucili judaizm Edomitom."

  Nie wstyd Panu?
 • @AnnaP 20:35:19
  "Ale dobrze wiedzieć że dokładnie waść wiesz z kim masz do czynienia, może to ostrzeże przed moją niezapowiedzianą wizytą..."

  Czekam z utęsknieniem.
  Czy mam wiagrę kupić - bo w moim wieku już pewności się nie ma...
 • @AnnaP 21:00:09
  Wiem, wiem, kobiety są nieobliczalne; nigdy nie wiadomo jakie układy preferują.
  Dlatego rasa żółta je traktuje z takim dystansem.

  PS. A wie Pani, że circa 25 % populacji w krajach środkowego wschodu ma geny Dżingis Chana?
  Może ja też się zaliczam ...
 • @AnnaP 21:00:09
  To może w ramach wiedzy: jak się produkuje "księżycówkę"? Ale ma mieć 90 %.
  Cały proces proszę.
 • @Pedant 18:45:19
  "To ja to przytoczyłem a nie Pan Wojtas..."

  Yyyyy... pogubiłem się w zeznaniach ;-)

  Przepraszam
 • @AnnaP 21:00:09
  "wiek, facjata, a tu by się chciało"

  Ależ kuźwa Pani jest "uprzejma".

  Może lepiej trochę przystopować?

  Zgłaszam nadużycie - psiklo mi :-)
 • @AnnaP 05:54:56
  Chciałem być uprzejmy i wyjść naprzeciw zainteresowań Szanownej z racji zgłaszanej chęci odwiedzin.
  A tu za chama i seksistę jestem wzięty.
  O czasy, o kobiece obyczaje...
 • @AnnaP 05:58:22
  No dobrze.

  To weźmy dwa lasery i ustawmy je naprzeciw siebie. Wyzwólmy jednocześnie. Każda z wiązek światła laserowego porusza się z v = 300 000 km/sek.
  A z jaką prędkością poruszają się względem siebie?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

ULUBIENI AUTORZY