Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
880 postów 14422 komentarze

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Ruch Odbudowy Rzeczypospolitej

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Od czego zacząć? Od programu, ale musi on być prosto i jednoznacznie określony w sposób zrozumiały i akceptowalny nawet przez ludzi prostych.

 Konieczność zmian głębszych niż płytkie odwoływanie się do patriotyzmu, co zaproponował PiS, staje się powszechną, chociaż nie zawsze uświadomioną potrzebą.

Opozycja nie ma żadnego programu poza "żeby było tak jak było", czyli aby realizować drogę likwidacji Polski.
"Kukiz 15" , aczkolwiek jest w tym ugrupowaniu kilka osób o szerszej wizji zmian, jest jakby zagubiony i traci swój "rozpęd".
Z kolei PiS zrealizował  znaczną część obietnic i obecnie jest "zaganiany w kąt" poprzez otorbianie różnymi ograniczeniami i eksponowaniem potknięć.
Oceniam tę sytuację w ten sposób, że zmiany wprowadzane przez PiS dotyczyły likwidacji błędnych, często aspołecznych regulacji. Jednak nie naruszają one podstaw systemu. Efektem jest wskazane "otorbianie" przez system chorego elementu i powolne likwidowanie źródła "nieprawidłowości". Czyli powrót do tego, co jest w zamierzeniach UE - likwidacji państw narodowych  i utworzenie "jednolitego obywatela UE" o etyce multi - kulti.
 
Ostatnio zauważalny jest też ruch przeciwny wskazujący, że efektem będzie zniszczenie tkanki społecznej całej UE, co spowoduje cofnięcie się cywilizacyjne do średniowiecza, a może okresu wojen religijnych.
Poszukiwania remedium na istniejące dolegliwości trwają; ich przejawem są wyniki wyborów w poszczególnych krajach.
 
Polskim rozwiązaniem jest odbudowa organizacji państwa na zasadach Rzeczypospolitej, gdzie doświadczenia Wielkich Przodków, którzy  stworzyli podstawy etyczno-filozoficzne I RP powinny być dla nas wzorem.
 
Jest jednak pytaniem jak przekonać społeczeństwo do podjęcia wysiłku w tym celu?
 
Pytanie nie jest bezpodstawne.
 
  Pierwsze, że  świadomość rozwiązań stosowanych w I RP, a dających bardzo dobre efekty, jest nikła. Do tego należy dodać, że ich propagowanie spowoduje wściekłe ataki medialne obecnych "elit", podważające sens proponowanych rozwiązań. (Przykładem jest zaciekłe opluwanie pozytywnej postaci, wielce zasłużonej dla tego kierunku jaką był Józef Piłsudski).
Wnioskiem jest przekonanie, że powinna to być idea na tyle jednoznaczna, aby wszelkie "opluwania" nie znalazły poklasku, a do tego budziły niechęć do ich głosicieli.
 
Od lat głoszę, że podstawy ideowe I RP oparte są na personalizmie, który może być utożsamiany z chrześcijaństwem. Postać Chrystusa utożsamiająca chrześcijaństwo jest na tyle rozpoznawalna w polskim społeczeństwie, że wszelkie błędne interpretacje i próby zafałszowań zostaną szybko zauważone i odrzucone.
 
Dlatego pierwszym krokiem Ruchu Odbudowy Rzeczypospolitej powinno być rozpoczęcie procesu Intronizacji Chrystusa na Króla Polski.
 
Proces musi mieć charakter cywilny, czyli prowadzony poza strukturami religijnymi. Żadne religie, nawet te mające chrześcijańskie korzenie, nie są uprawnione do udziału w tym procesie.
Intronizacja Chrystusa- to wskazanie wartości na jakich ma być budowana wspólnota państwowa. A tu chyba nie ma wątpliwości, że nauka zawarta w Ewangeliach ma charakter egalitarny, co przekłada się na personalizm nawiązujący do tego, że wszak wszyscy jesteśmy "dziećmi Boga", a co zostało wskazane w Modlitwie Pańskiej słowami: "Ojcze nasz..."
 
Postać króla w systemie egalitarnym, to nie władca narzucający swą wolę w nakazach prawa, a wzór dla postępowania potrzebny przy tworzeniu ŁADU SPOŁECZNEGO.
 
Jeśli więc Rzeczpospolita ma być państwem ŁADU SPOŁECZNEGO, to nie ma lepszego wzorca i to powiązanego z konkretną osobą, a jednocześnie na tyle od codzienności "odległą", aby nie stanowić  powodu personalnych napaści. Jest to jednocześnie gotowy program kierunkowy działań - wszystkie posunięcia władz mogą być oceniane poprzez ocenę zgodności z wzorem i wartościami temu towarzyszącymi. Na każdym poziomie rozumienia.
 
Odrzucenie struktur religijnych z tego procesu wynika z tego, że religie przyznają sobie prawo interpretacji Ewangelii. Tymczasem interpretacja powinna odbywać się w ramach tworzonej wspólnoty, czyli właśnie państwa - Rzeczypospolitej. Struktura ponadpaństwowa religii - zazwyczaj wprowadza wątek obcego interesu do sugerowanych interpretacji. Udział religii w życiu państwa jest możliwy ale tylko jako struktura autokefaliczna.
 
Intronizacja ma więc jeszcze jeden aspekt - nie zwalcza KK, który jest głęboko zakorzeniony strukturą organizacyjną w społeczeństwie polskim, ale dystansuje się jedynie od KK. Wskazuje, że wartości wynikające z nauki Chrystusa nie mają charakteru nakazu wiary, a są spójnymi zasadami na jakich może funkcjonować społeczeństwo i to bez potrzeby "nakazanej interpretacji wynikającej rzekomo z objawienia", czyli mogą być stosowane także przez ludzi nie należących do KK.
 
Wszelkie dalsze kroki w dziele odbudowy Rzeczypospolitej powinny być analizowane co do zgodności z wartościami wynikającymi z personalizmu.

KOMENTARZE

 • Dałbym 5* za podjęcie tematu,
  ale jeżeli ideą mają być bajki dla luda to ...
 • @provincjal 09 11:37:04
  Jak na prowincjała przystało - uważa Pan nauki Chrystusa i samą postać - za bajki?
  Ciekawe, ciekawe....
 • @Krzysztof J. Wojtas ....podstawy etyczno-filozoficzne I RP powinny być dla nas wzorem. ...
  Proszę o wskazanie przynajmniej kilku takich wzorców.
 • @Zbigniew Jacniacki 13:19:23
  Nie bardzo rozumiem pytanie; nie da się na to odpowiedzieć bez ustalenia całej sfery etyczno-filozoficznej - czyli etyki wynikającej z filozofii.

  Tan notka ma charakter ogólny, a Pan chce rozwiązań szczegółowych.
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:28:15
  Nie chcę rozwiązań szczegółowych.
  Proszę tylko o przykład jakiegoś wzorca, który stanowił podstawę
  etyczno-filozoficzną I Rzeczpospolitej i który może być teraz elementem konstrukcyjnym Ruchu Odbudowy Rzeczpospolitej.
 • ***
  Daj Pan sobie spokój z jakimiś wzorcami sprzed 300 lat .
  Każda epoka ma swoje wady i zalety ,stąd należy jedynie
  o nich nie zapominać ,zaś plany na przyszłość w skali całego kraju
  opierać na obserwacji najskuteczniejszych gospodarek świata
  czyli stosować te same "ekonomiczne techniki " , sprawy światopoglądowe
  pozostawić rozumowi czyli nie ulegać presjom jakichkolwiek
  środowisk , młodzież edukować ze szczególnym naciskiem na dobro
  Polski by w przyszłości ośrodki narodowe znalazły swoje stałe i kluczowe miejsce w Sejmie .
  Tym sposobem za 50 lat uzyskamy pozycję I Rzeczypospolitej bez sięgania
  do Jej wzorców
 • @puuuq 14:41:57
  Sorki ale bełkoczesz.

  Każdy Naród z tradycjami a Polacy do takich należą, powinien pilnie studiować swoją historię i wybierać najlepsze rozwiązania. Oczywiście nie wolno zapominać, że świat idzie do przodu (?) i trzeba stare rozwiązania trochę obrobić.

  //plany na przyszłość w skali całego kraju opierać na obserwacji najskuteczniejszych gospodarek świata czyli stosować te same "ekonomiczne techniki "//

  A na jakich "najskuteczniejszych gospodarkach świata" ty byś się dziś oparł?
 • @Zbigniew Jacniacki 13:33:14
  Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
 • @puuuq 14:41:57
  Ekonomia to kształtowanie warunków realizacji celu cywilizacyjnego.

  To która jest ta skuteczna ekonomią?
  Na razie wychodzi, że żydowska, bo przecież ideologia żydowska jest dominująca.
  (oj, trzeba uważać - wbrew pozorom, to, co tu napisałem ma bardzo rozbudowaną sferę zależności).
 • @
  ROR - jak dotąd nie istnieje. To mój dzisiejszy pomysł.

  Ale jakby się do niego przyłączyło z 10 osób- to można na bazie założeń utworzyć stowarzyszenie z wszelkimi możliwościami działania.

  ;-)))
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 14:53:18
  //trzeba stare rozwiązania trochę obrobić.//
  Proszę się najpierw zapoznać z system gospodarczym I Rzeczypospolitej w XVII -XVIII wieku
  a potem proponować "obróbki tamtych rozwiązań " :))))
  Produkcja zboża , hodowla bydła, futra i wosk oraz pozyskiwanie soli , srebra i ołowiu
  to główne źródła dochodów .Jak to się ma do współczesnych wyzwań ?
  Proszę się zapoznać z istniejącymi wtedy formami podatków i pozycją oraz standardami życia
  chłopów czyli 80 % populacji I Rzecz.
  Co można z tamtych doświadczeń przekuć z pożytkiem na obecne uwarunkowania ?
  Nic bo to już tylko historia bo istniejemy w konkretnych i aktualnie obowiązujących systemach
  prawno-społecznych .
  Osobiście mogę się oprzeć o blat stołu ale odpowiedzialni za "kondycję " polskiej gospodarki mają wystarczająco
  dużo przykładów państw najlepiej funkcjonujących na świecie , w każdym razie , chyba nawet dziecko musi zdawać sobie sprawę ,że przyszłości nie można budować w oparciu o rozwiązania z przeszłości odległej o 300 lat :)))))
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:55:13...Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe....
  Zasada miła dla ucha, ale nie stosowna np. do chłopstwa lub mieszczaństwa.
  Zresztą nawet szlachta katolicka inaczej ją rozumiała niż szlachta np. prawosławna.
  Innymi słowy , podana przez Pana zasada była co najwyżej zasadą wewnątrz korporacyjną ale nie cywilizacyjną I Rzeczpospolitej.
 • @puuuq 16:32:19
  Jednak nic nie zrozumiałeś z tego co napisałem.
  Sam pochodzę z tej warstwy upośledzonej czyli Chłopów.
  Ale widzę trochę dalej od swojego nosa.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 17:44:20
  //Jednak nic nie zrozumiałeś z tego co napisałem.//
  a co w tym jednym zdaniu było do zrozumienia ?
  Została tu przedstawiona propozycja by wykorzystać jakieś wzorce z okresu I Rzeczypospolitej
  Uważam ten pomysł za chybiony bo minęło 300 lat i w międzyczasie doszło do zbyt dużych zmian
  na wszystkich obszarach życia , chodzi oczywiście o wzorce niezbędne do funkcjonowania całego państwa a nie
  o utrzymanie tradycji w sferach kulturalno - obyczajowych -religijnych
  Poza tym co tu ma do rzeczy pochodzenie ?
  I niby dlaczego chłopskie ma tu się wyróżniać dalekowzrocznością ?
 • @puuuq 18:21:02
  Czytaj ze zrozumieniem, inaczej ciężko dyskutować...
 • @Zbigniew Jacniacki 17:31:20
  Pisze Pan o XIV wieku, czy o XVIII ?
 • @puuuq 16:32:19
  Bez sensu. XVII/XVIII wiek to czas upadku RP.
  To jakby porównywać EWG z obecną UE.
 • @puuuq 18:21:02
  Skoro wg Pana I RP była zła, to dlaczego pod koniec XVI wieku była najpotężniejszym i najbogatszym państwem Europy, gdzie relatywnie najlepiej żyło się chłopom i mieszczanom?
 • Fakty o sprzedaży Polski przez agenta Piłsudskiego to opluwanie ?
  Podważy Pan to co podaje w linku dr. Jerzy Jaśkowski o Piłsudskim
  A jest to jeszcze gorsze niż to co panu już wytykali ludzie w innych miejscach

  https://youtu.be/gAeXPdlmV80?t=970
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:22:19
  Rzeczpospolita (I Rzeczpospolita) – państwo polskie od roku 1454, od 1569 Rzeczpospolita Obojga Narodów, istniejące do roku 1795.

  Czyli właściwy okres to 350 lat od połowy XV wieku do końca XVIII.
  Czy to zmienia coś w ocenie zastosowania zasady "nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe."?
 • @andrzejw 20:27:58
  Kim był Piłsudski wiem, a kim jest jakiś Jaśkowski nie wiem. Mogę domniemywać, że zwykły s...n.
  Dlaczego mam mu wierzyć?
 • @Zbigniew Jacniacki 20:30:26
  A jak na przestrzeni tych lat zmieniały się się poglądy na rolę chłopstwa i mieszczan?
  Panie Zbigniewie - powagi.
 • @andrzejw 20:27:58
  A znasz przysłowie - "gadał dziad do obrazu"?
  To jest właśnie ten przypadek.
  Co najwyżej obraz Cię opluje.

  Chodź ty lepiej ze mną Andrzeju "kury szczać prowadzać"...
 • @puuuq 18:21:02 Fakty to nie opluwanie ?
  Podważy Pan to co podaje w linku dr. Jerzy Jaśkowski o Piłsudskim
  A jest to jeszcze gorsze niż to co panu już wytykali ludzie w innych miejscach

  https://youtu.be/gAeXPdlmV80?t=970
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:48:42..A jak na przestrzeni tych lat zmieniały się się poglądy na rolę chłopstwa i mieszczan...?
  To już jest Pańskie zadanie, jak wyjaśniać te zmiany w kontekście wzorcowych zasad Cywilizacji Polskiej.


  Ja poważnie traktuję rozważania o systemach państwowych, więc wezwanie o powagę w moim przypadku jest zbędne.
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:26:52
  //Skoro wg Pana I RP była zła//
  Nigdzie tego nie napisałem , wykluczyłem jedynie możliwość skorzystania z wzorców sprawowania władzy z wtedy na dzisiaj
  i nic poza tym
 • @andrzejw 21:01:20
  Niczego nie podważam bo nawet nie czytałem publikacji dra Jaskowskiego o Piłsudskim
  Pomylił mnie Pan z kimś innym
 • @puuuq 21:59:15, Zbigniew Jacniacki
  Ta notka omawia zasady tworzenia takiego ruchu. Nie wchodzi w szczegóły.

  Można te zasady odrzucić i samą ideę tworzenia frontu odnowy, albo zaakceptować. Np. odrzucić personalizm jako podstawę, czy symbol zmian - postać Chrystusa.
  Należałoby to wtedy uzasadnić i ewentualnie podać inne zasady, które byłyby podstawą zmian.

  Dopiero wtedy można rozważać dalsze kroki. O "dupie Maryni" można dywagować na wielu innych blogach. Po co u mnie?
 • "podstawy etyczno-filozoficzne I RP"
  Jako naród jesteśmy już tak zdeprawowani, iż nie jesteśmy skłonni działać zgodnie z jakimikolwiek zasadami, uznawać faktów, itd.

  Dla doraźnych korzyści przejęliśmy od rzytków zwyczaj odwracania kota ogonem, czyli głoszenia jawnie fałszywych tez. Tego rodzaju cwaniactwo jest najbardziej irytującą formą rabunku, po której skrzywdzony zapieka w sercu nienawiść, prowadzącą do czynów niegodnych człowieka. I tak zaraza niegodziwości się rozlewa, łamiąc podstawy ładu społecznego. Pilnuje go już tylko policyjna pałka. Gdy jej zabraknie, będziemy się nawzajem zagryzać, dosłownie.
 • Skasowanie dziejów
  Usuwając opokę Świętego Pawła, kasuje Pan dzieje Rzeczpospolitej.
  Za odważanie.
 • @puuuq 14:41:57
  młodzież już wyedukowano w amerykańskim stylu życia,

  jak można wyedukować w dbaniu o dobro Polski, skoro każdy chce uciec za granicę, no i nikomu nie chce się mówić po polsku.

  Jeśli nikt nie ceni sobie waloru posiadania własnego narodowego języka, opartego na własnej przestrzeni pojęć, to tym bardziej nie będzie sobie cenił narodowych zasad moralnych i ładu społecznego.

  Naród polski już nie istnieje. Nie ma takiej grupy społecznej. Tylko jacyś starcy tego nie dostrzegają. Żyją mrzonkami ze swojego dzieciństwa, a to już zamierzchła przeszłość, legenda.
 • @interesariusz z PL 09:53:26
  Fałszuje Pan rzeczywistość.

  Polacy są w stanie się dogadać dla dobra wspólnego.
  Przykładem jest relacja Dmowski - Piłsudski. Potrafili w sprawie niepodległości zawiesić spór ideowy, a także osobisty. Nawet polskie ugrupowania - socjaliści/narodowcy, także mogły się dogadać.

  Twierdzenie, że Polacy nie są zdolni działać wspólnie - to manipulacja żydowska, gdzie oni, po zmianie nazwisk, udają polską elitę.
 • @Andrzej Madej 10:03:17
  Nieuprawnione uproszczenie.
 • @interesariusz z PL 10:14:28
  //młodzież już wyedukowano w amerykańskim stylu życia //
  czyli ze szczególną troską o sprawy państwa bo chyba nigdzie indziej nie ma tak szeroko
  rozwiniętej państwowej symboliki jak w USA gdzie w każdym domu cały czas zainstalowane są flagi
  oni te flagi tak dla jaj sobie wywieszają czy jednak ma to przełożenie na t zw patriotyzm ?
  //Naród polski już nie istnieje //
  tak go nie ma jak Ciebie nie ma :))))))

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

ULUBIENI AUTORZY