Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
897 postów 14819 komentarzy

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Armagedon albo Cywilizacja Polska

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dla polonofoba już sam tytuł jest megalomański. Jednak jest uzasadniony, zwłaszcza wobec katastroficznych wizji przepowiadających „koniec świata” - dla obecnych struktur społecznych opartych na gospodarce pieniężnej

  

Trzecia wojna światowa ma być ukoronowaniem tej drogi rozwojowej, a jej możliwości destrukcyjne mają doprowadzić do nawet likwidacji życia na ziemi  przynajmniej w dotychczasowej formie.
Czy tak musi być i czy jest to jedyny scenariusz?
Z perspektywy cywilizacyjnej, wobec wyraźnego końca dominacji jednej opcji cywilizacyjnej, dla przedstawicieli tej wizji rzeczywistości, zmiany jakie się szykują, mogą być odbierane w takich kategoriach. Ale możliwa jest też przemiana świata w model systemu wielobiegunowego.
 
Obecnie istotne wydają się trzy systemy mogące doprowadzić do zmian drogą konfrontacji.
  Cywilizacja Zachodnia oparta o dominację pieniądza, ale faktycznie nastawiona na przejęcie pełnej kontroli nad ziemią poprzez „prawne” przejęcie własności (pieniądz jest tylko środkiem do tego celu), czyli dążąca do totalitaryzmu o charakterze niewolniczym. Biorąc pod uwagę, że według analiz, ponad połowa „własności” na ziemi należy do chyba 30 osób (rodzin), uzyskanie postawionego celu (wszystko w jednym ręku), jest bliskie, zwłaszcza że proces „konsolidacji własności” przyspiesza.
 
Drugą opcją ideową jest system chiński, gdzie czynnikiem mobilizującym społeczeństwo jest posłuszeństwo względem „zaleceń Nieba”, czyli faktycznie wypełnienie poleceń władz.
Celem stawianym przez „Niebo” jest rozwój i społeczeństwa, i poszczególnych jednostek wg przekazywanych wskazań. Mamy tu więc synergię oddziaływania potrzeby poddania się zaleceniom władzy z przekonaniem, że jest to też zgodne z własną drogą rozwojową jednostki. Obecnie zauważalne gwałtowne przyspieszenie rozwojowe Chin jest tego stanu rzeczy dobitną ilustracją.
 
(Dla porównania – Cywilizacja Zachodnia opierała swój rozwój na osobistych dążeniach do własnego rozwoju drogą inicjatyw indywidualnych, których zabezpieczeniem była własność. Brak postawionych barier dla stanu posiadania spowodował ujawnienie ograniczeń rozwojowych wynikających z koncentracji własności. Sytuacja powoduje zanik inicjatyw indywidualnych – podstawy rozwojowej tego systemu).
 
Trzecia opcja, to Cywilizacja Polska. Bardziej właściwe byłoby stwierdzenie, że to Cywilizacja Słowiańska, a rozwinięciem jest wskazanie tożsamości ideowej tej opcji z chrześcijaństwem.
Tyle, że to w Polsce zachowały się instytucje życia publicznego tej idei cywilizacyjnej, także w porównaniu ze stanem społecznym innych krajów o genotypie słowiańskim. Także chrześcijaństwo nie jest odbierane jednolicie ideowo – jest bardzo dużo włączeń rozwiązań Cywilizacji Zachodu, co ujawnia się w postaci twierdzenia o rzekomo judeo-chrześcijańskim charakterze tej cywilizacji.
 
Idea przewodnia Cywilizacji Polskiej (porównaj z nauką Chrystusa) oparta jest na indywidualnym rozwoju (personalizm), którego kierunkiem jest dorównanie Ojcu – Stwórcy, a gdzie zabezpieczeniem jest posiadanie traktowane jako przejmowanie odpowiedzialności za włodarzenie, przy ograniczeniu zakresu indywidualności  nadrzędnością posiadania wspólnotowego.
 
I kilka refleksji.
Moja twórczość pisarska dla wielu, a już zwłaszcza negatywnie nastwionych do polskości, jest krytykowana – także w odniesieniu osobistym. Niekiedy , mówiąc kolokwialnie, „ręce i piersi opadają” i to nawet nie z uwagi na krytykę i sposób jej wykonania, ale na zupełne niezrozumienie przekazywanych idei.
Podstawowym problemem jest tu „kalizm” objawiający się stosunkiem do własności.
 „Owszem, idea CP jest słuszna, ale trzeba w niej zmienić stosunek do własności, bo własność jest przecież gwarancją naszej wolności; tyle wolności, ile własności”.
To najczęstsze stanowisko krytykantów.
Tymczasem nie można „wyrwać” jakiegoś jednego elementu, gdyż podważa to stabilność całej konstrukcji ideowej. Perspektywa patrzenia na ideę musi obejmować jej całość, a nie koncentrować się na poszczególnych rozwiązaniach.
Względem własności, w duchu CP można to sformułować w postaci:
„tyle własności ile odpowiedzialności” i takie ujęcie jest spójne z rozważaniami o wolności definiowanej jako prawo do odpowiedzialności.
Czy zatem moje enuncjacje są potrzebne? Niekiedy mam wątpliwości, czy trafiają do odbiorców, zwłaszcza że zdaję sobie sprawę, iż na przemianę mentalną potrzeba długiego czasu. Jednak pojawiają się „jaskółki” przemiany wskazujące, że mój przekaz powoli toruje sobie drogę do umysłów.
Kilka dni temu dostrzegłem to w wypowiedzi p. Glińskiego związanej z nadaniem mu tytułu „człowieka wolności” w 2018 roku. Tamże P. Gliński , w odniesieniu do wolności użył określenia, że należy ją traktować jako wolność „OD” i „DO”. To były jedne z podstawowych stwierdzeń jakie przedstawiłem w książce „Cywilizacja Polska” napisanej ładnych parę lat temu. Względem tam zawartych treści (poza zarzutami, że samo twierdzenie o istnieniu Cywilizacji Polskiej jest absurdalne), pojawiło się szereg zastrzeżeń – także w odniesieniu do tamtego definiowania wolności.
Obecnie, w niedawnej notce wprowadziłem kolejną nowość: rozróżnienie między wolnością, a poczuciem wolności.
O ile bowiem wolność da się zdefiniować określeniami nie mającymi konotacji cywilizacyjnych (wolność to prawo do odpowiedzialności),to my, jako osoby, w życiu codziennym nie odnosimy swych decyzji bezpośrednio do wolności (acz tak się to przedstawia), ale kierujemy się naszym poczuciem wolności. Ono zaś jest powiązane z naszymi „wdrukowaniami” cywilizacyjnymi. Czyli wartościami cywilizacyjnymi, a przecież „człowiek nie może być cywilizowany na różne sposoby” (Koneczny). Podobne stwierdzenie można znaleźć w nauce Chrystusa.
Ciekaw jestem, kiedy ta (niezwykle ważna) konstatacja stanie się wspólną własnością.
 
Kończąc temat. Czy musi dojść do Armagedonu likwidującego dotychczasowe formy rozwojowe?
Taka możliwość istnieje, a posiadane środki destrukcji czynią zdarzenie prawdopodobnym. Zastrzec należy wszakże, że nie pieniądz jest (będzie) czynnikiem decydującym o konfrontacji. Decyzja może wynikać jedynie z przekonania o końcu możliwości własnej drogi rozwojowej. Tu wyraźnie widać, że najbardziej skłonnymi do jej podjęcia są decydenci Cywilizacji Zachodniej, gdyż ich „droga rozwojowa” musi zaniknąć – i nie ma możliwości jej odtworzenia w nowym systemie.
Mniej konfrontacyjne są pozostałe systemy, gdyż nawet utrzymanie obecnego stanu nie blokuje rozwoju systemu chińskiego. Efektem jest, że główny wysiłek Cywilizacji Zachodu kierowany jest na niszczenie Cywilizacji Polskiej, gdyż to likwiduje konkurencję ideową we własnej strefie wpływu. Tyle, że to jest jednocześnie niszczeniem fundamentu własnej wielkości i wpływów tej cywilizacji. Bez personalizmu CP Cywilizacja Zachodu musi przegrać konfrontację z CCh.
(Pomijam wpływ Cywilizacji Hinduskiej i systemów Ameryki Południowej, gdyż one w chwili obecnej nie są zaangażowane w ten rodzaj konfliktu jaki się szykuje. Także Rosja nie jest tu przeciwnikiem, gdyż nie wytworzyła spójnej idei cywilizacyjnej).
 
Co dodać? Chyba tyle, że nawet Armagedon III WŚ nie jest końcem istnienia. Tyle, że należy zdać sobie sprawę, iż cywilizacje ludzkie nie muszą być jedynymi formami rozwoju. Ludzkość w obecnej postaci może zniknąć, a na to miejsce pojawią się inne formy rozwojowe, może o nieco innych właściwościach. Jako ludzie, mamy szereg ograniczeń – kontaktujemy się otoczeniem 5 zmysłami i podlegamy prawom fizycznym w znanej nam postaci. Tak być nie musi. Możemy (my, albo następne formy rozwojowe) zostać inaczej wyposażeni - w inne zmysły, a prawa fizyki też mogą być inne.
 
Warto sobie uzmysłowić, że człowiek nie jest jedyną możliwością, a antropocentryzm nie ma naturalnego uzasadnienia.

KOMENTARZE

 • @Autor
  Cechy, którymi Pan scharakteryzował Cywilizacją Polską skrytykował Jan Stachniuk, nazywając to zjawisko "wspakulturą". Twierdził on że te cechy spowodowały odwrócenie się od aktywnego tworzenia i przekształcania świata materialnego i doprowadziły Polskę do upadku.
 • @ Autor
  "Armagedon albo Cywilizacja Polska"

  Ot i co.

  5*
 • @programista 11:15:25
  Można mniemać, że swoje spostrzeżenia odniósł do schyłkowej formy charakteryzującej prognostyk upadku.
  Ale też dlatego nie jestem zwolennikiem "Zadrugi", aczkolwiek jest tam sporo interesujących wątków.
 • @ Autor, All
  Co do Armagedonu to właśnie przestawiono wskazówki zegara na godz. 23:58 :

  https://www.o2.pl/artykul/ostrzezenie-naukowcow-zegar-zaglady-przestawiony-na--minuty-do-apokalipsy-6342243717900417a


  Dość istotny jest ten fragment:

  "Doomsday Clock już wskazywał podobną godzinę, co obecnie. Dwie minuty "do zagłady" ustawiono w 1953 roku. gdy USA i ZSRR w ciągu dziewięciu miesięcy przeprowadziły udane próby jądrowe. Najbezpieczniej było w 1991 roku, 17 minut do apokalipsy. Wpłynęło na to przekonanie o rychłym upadku Związku Radzieckiego..."

  I od razu widać o co chodzi :-)
 • @ Autor
  Taki wpis i nic o talmudzie? No jak to tak?
  Aj waj! ;-)
 • @Jasiek 12:03:19
  Ani Talmud, ani Rosja nie są istotnymi czynnikami. Zwłaszcza Rosja. Talmud poprzez wpływ na Cywilizację Zachodu - obecnie zdominowaną judaizmem.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:08:29
  //Talmud poprzez wpływ na Cywilizację Zachodu - obecnie zdominowaną judaizmem.//

  Obecnie? czy aby dopiero obecnie? A jak racjonalnie wytłumaczyć sobie fenomen anglosaskiego prawa precedensowego ? Proszę mi to wyjaśnić.
  Jak od średniowiecza z "oceanu chrześcijaństwa z jego tendencjami do uniwersalizmu ", wypiętrzała się ta dziwaczna wyspa common law.
  Czy mam udawać że nie dostrzegam związków między prawem talmudycznym a precedensowym?
 • @ikulalibal 12:30:28
  Samo prawo (w obu wersjach) jest "talmudyczne".
  Polską opcją jest mediacja.
 • Dokąd zmierza świat, dokąd ciągną Narody ?
  Obecnie świat jest zdemolowany (dosłownie) przez globalną mafię żydowską. Ta mafią zmierza wprost do zagrabienia wszystkich zasobów na ziemi i przejęcia całkowitej władzy nad ziemią...
  To talmudyczna koncepcja ..(żydzi są namaszczenie przez żydowskiego Boga by zawłaszczać wszelkie dobra na ziemi) a goje wg Talmudy to zwierzęta stworzone na obraz i podobieństwo ludzi by łatwiej mogli służyć żydom.
  Świat tej zbrodniczej koncepcji nie podziela ale żydzi są niezwykle przebiegli a pożytecznych idiotów są miliardy na ziemi.
  Dzięki tym pożytecznym idiotom żydzi niszczą wszystkich tych którzy pożytecznymi idiotami nie są i którzy się mafii żydowskiej przeciwstawiają.

  Dokąd zmierzają Narody ?
  Do suwerenności... Narody chcą żyć w swoich krajach i same sobą zarządzać. Naród jako całość to wielka siła i to się żydom nie podoba stąd takie naciski mafii żydowskiej na niszczenie tożsamości narodowej.
  To wymuszanie wprost masowej migracji, mieszanie Narodów to w istocie walka globalnej mafii z Narodami.
  Narody wymieszane tracą swoją tożsamość...

  A co Narody chcą zrobić z tą swoją potencjalną tożsamością ?
  ... i tu koncepcji jest wiele zależnie od zakątku świata..tradycji Narodowej.
  Inaczej jest w Europie, inaczej w Azji, Inaczej w Afryce...itd...
  I tak powinna być...
  Narody powinny budować swoją tożsamość i swoje zasady funkcjonowania.
  Są Narody które chcą mocnego wyraźnego przywódcy,
  są Narody które chcą demokracji jak najbardziej spłaszczonej...czyli ludowej, narodowej.
  są narodu już całkowicie zdegenerowane .. i one chcą tylko dekadencji, obfitego i tłustego żarcia, piwa i seksu..prochów
  są w końcu kraje które już nie posiadają narodu bo są mocno , dokładnie wymieszanym zlepkiem imigrantów (USA, W.Brytania, Francja, Holandia.....Szwecja)
  Te "narody" nie będą miały jednolitego zdania..(kalifat czy chrześcijaństwo czy ateizm...prawicowy czy lewicowy..)
  Dla tych narodów możliwym rozwiązaniem jest ponowna defragmentacja
  społeczna czyli tworzenie enklaw narodowych i te enklawy rządzą się same...

  Polski Naród też jest rozdarty między wasalizmem wobec Watykanu a suwerennością.
  Dla Polski optymalnym systemem byłby rozdział kościoła od państwa i demokracja parlamentarna z parytetem narodowym we władzach każdego szczebla.
  Tylu "żydów" czy "Niemców" czy "ruskich" we władzach ile w społeczeństwie.
  Do tego systemowa likwidacja zjawiska Oligarchii...do poziomu w którym oligarcha nie zagraża już demokracji poprzez swoje wpływy.
  Repolonizacja gospodarki, mediów (w pierwszej kolejności)..oraz władz wszelakich .
  Pełna kontrola na obcym kapitałem w Polsce (wzajemne korzyści a nie pasożytowanie jak za "Polski solidaruchów"

  .. i pewnie jeszcze kilka kluczowych fundamentów systemu
  (darmowa edukacja, opieka medyczna dla wszystkich obywateli Polki..
  ... wysokie progi podatkowe (80% zwykłych zjadaczy nie płaci podatków).. podatki płacą firmy oraz wysoko zarabiający (podatek progresywny).

  .. [pełne bezpieczeństwo socjalne dla niezaradnych (pełne ale nie komfortowe..skromne ale godne).

  Dobre stosunki ze wszystkimi sąsiadami .. polityka przyjazna choć asertywna..ma zasadzie wzajemnych korzyści...
  itd...
 • @Oscar 13:20:28
  500+ dla Ukraińców. Ile państwo polskie wydaje na ukraińskie dzieci? Ministerstwo podało dane. Świadczenie 500+ jest wypłacane rodzinom ukraińskich imigrantów na ponad 4,5 tys. dzieci. Ukraińcy mogą też korzystać z rent i emerytur, na które to polskie państwo zabiera Polakom.

  https://nczas.com/2019/01/25/500-dla-ukraincow-ile-panstwo-polskie-wydaje-na-ukrainskie-dzieci-ministerstwo-podalo-dane/
 • @Oscar 13:20:28
  Owszem - ma Pan rację, ale wchodzi w szczegóły, co zaciemnia obraz sytuacji. Najpierw trzeba wypracować koncepcję cywilizacyjną - uzgodnić zasady CP.
  Bez tego dalsze uwagi są niecelowe, a wręcz destrukcyjne, bo łatwo podłożyć treści niezgodne z CP.
 • @kula Lis 68 13:25:29
  Część z nich się spolonizuje. Nie jest to strata.
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:33:36
  Być może i oby, w co nie za bardzo wierzę.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:37:00
  Kto z obecnych "polaków" miałby prowadzić te mediacje ?
 • @autor
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg

  Być może to dobry tekst, a może mógłby być dobry, gdyby był bardziej zrozumiały,

  dla przykładu:
  "Cywilizacja Zachodnia opierała swój rozwój na osobistych dążeniach do własnego rozwoju drogą inicjatyw indywidualnych, których zabezpieczeniem była własność. Brak postawionych barier dla stanu posiadania spowodował ujawnienie ograniczeń rozwojowych wynikających z koncentracji własności. Sytuacja powoduje zanik inicjatyw indywidualnych – podstawy rozwojowej tego systemu)."

  jest zrozumiałe, własność idywidualna, prawnie chroniona (czyli chroniona przez egzekutora - państwo), stanowi o możliwości przejawiania (ufundowania) inicjatywy indywidualnej, jak również zabezpieczenie na wypadek niepowodzenia inicjatywy.

  natomiast:
  "Idea przewodnia Cywilizacji Polskiej (porównaj z nauką Chrystusa) oparta jest na indywidualnym rozwoju (personalizm), którego kierunkiem jest dorównanie Ojcu – Stwórcy, a gdzie zabezpieczeniem jest posiadanie traktowane jako przejmowanie odpowiedzialności za włodarzenie, przy ograniczeniu zakresu indywidualności nadrzędnością posiadania wspólnotowego."

  jest niezrozumiałe, bowiem, przynajmniej ja nie kumam, jak "posiadanie" może być zabezpieczeniem. Może co najwyżej stanowić podstawę motywacyjną, ale nie bardzo wiadomo, jak zapewnia "możliwość" inicjatywy indywidualnej, oraz, w jaki sposób stanowi zabezpieczenie.

  Oczywiście zakładam, że autor nie używa terminu zabezpieczenie, tak jak policjant. Wyżej zasugerowałem, jak ja rozumiem, zamiast jednego terminu "zabezpieczenie", terminy "umożliwienie", oraz "zabezpieczenie" w sensie ochrony przed całkowitą klęską (utratą własności w całości).

  Bowiem dla inicjatywy indywidulanej potrzebna jest motywacja (kiełbasa), możliwości (warunki i siła sprawcza), oraz mimimum bezpieczeństwa (gra nie idzie o wszystko, coś zostaje na następną inicjatywę).
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:37:00
  //Samo prawo (w obu wersjach) jest "talmudyczne"//

  To nie prawda.Nie dlatego że to mi się nie podoba ale dlatego że to po prostu nieprawda.
  "Nasza" prawo ciut bardziej zakorzenione jest w prawie rzymskim niż "tamto".Cały nasz bunt wobec unijnego prawodawstwa wynika stąd że pochodzimy z innej rzeczywistości.
  Na początku czy choćby w połowie 90-tych, było to bardziej jaskrawe teraz już nie.Mam nadzieję że to tylko zmęczenia a nie przyzwyczajenie.
  Prawo rzymskie jednak ma wyraźną skłonność aby uniwersalizować .To zupełnie nie to samo co precedensowe zgodnie z którym za ten sam czym raz (w procesie karnym) można zostać uniewinnionym zaś drugim razem (w procesie cywilnym) można zostać skazanym.(chodzi o sprawę tego amerykańskiego czarnego sporcmena który ukatrupił żonę)
  Toż to żywcem przypomina prawny dylemat :czy jajko zniesione w szabat jest koszerne? bo cadyk z Góry Kalwarii wyłożył że jest, zaś rebe z Mszczonowa że nie jest.
 • @provincjal 09 14:01:22
  czy ja muszę "jak krowie na rowie"?

  Przecież chodzi o zasadę.
  Albo system prawny opiera się o prawo "lex" (czyli narzucone - wszystko jedno przez kogo), albo sprawiedliwość opiera się na konsensusie interesu stron, a do tego potrzebna mediacja.
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:32:54
  "Najpierw trzeba wypracować koncepcję cywilizacyjną - uzgodnić zasady CP."
  No to po bandzie czy delikatnie, ewolucyjnie, aż Polska halogrupa całkiem zaniknie ?
  Czy ktokolwiek pozwoli nam się samookreślić jako Naród Polski, przecież dla zdegenerowanego politycznie zachodu, to jest nacjonalizm, faszyzm i rozwalanie jewrejskich pedalskich wartości ?
  Nie po to popis ściągnął do nas armię największego mordercy na świecie !
 • @ikulalibal 12:30:28
  Odchodząc w bok, czy angole, londyńczycy wiedzą, że mają dwa londyny, nie lądek a dwa niezależne podmioty prawne, london city i london ?
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:05:45
  Jakbym był na jakimś czacie, ale konsumuję i przeglądam, dłużej trawię to dla zdrowotności, jestem realistą i pragmatykiem i jak słyszę, że powinna być mediacja / artykuł j/k wyżej / to oczekiwałbym prostych a nie "filozoficznych" opowieści o egzystencji pszczół.
  "sprawiedliwość opiera się na konsensusie interesu stron, a do tego potrzebna mediacja"
  Istoty z Marsa czy totalni z pisem, jak pan sobie realnie wyobrażasz te chociażby brzegowe warunki do co najmniej dyskusji, bo nie Mediacji ?
 • @Oscar 13:20:28
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg

  Nie zgadzam się. Jak wpomniałem w którejś uwadze u leszeksmyrski, dwóch Polaków to już tłum, a tłumie wszyscy równają do najgłupszego (w rzeczywistości Polacy przeganiają najgłupszego w głupocie). Polacy nie nadają się do demokracji. Polacy najlepiej chodzą w wędzidle, brykają, ale zawsze trzeba ich okiełznać, inaczej przejawiają samobójcze skłonności lemingów.
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:33:36
  a część zbanderyzuje.
 • Moje nowe dwa projekty medialne/informacyjne/edukacyjne
  Ruch na rzecz wolności internetu
  https://web.facebook.com/pg/dysydent.komandos/posts/?ref=page_internal


  Najniebezpieczniejszy dla tajnej władzy Secret World Authority Center /SWAC/ człowiek na świecie
  https://web.facebook.com/pg/dysydent.komandos.dziennikarz/posts/?ref=page_internal

  Zapraszam do polubienia.
 • @Jasiek 11:53:48
  Hamburg: bezdomni Polacy deportowani z kraju. W Hamburgu zaostrzono kontrolę bezdomnych niebędących Niemcami, wielu z nich to Polacy podaje „Die Welt". Część tych osób jest pozbawiana prawa pobytu i wzywana do opuszczenia Niemiec, w niektórych przypadkach podejmowana jest decyzja o wydaleniu z Niemiec. Według czwartkowego wydania „Die Welt" urząd ds. cudzoziemców w Hamburgu w ubiegłym roku wezwał ponad 300 osób z UE do opuszczenia kraju. W 312 przypadkach zadecydowano o konieczności odebrania prawa do swobodnego przemieszczania się (tym samym przebywania w Niemczech) z uwagi na brak zatrudnienia, niepodejmowanie nauki czy brak samej chęci poszukiwania pracy. Informuje się, że problem dotyczy głównie Polaków i Rumunów. Od marca 2017 władze Hamburga zwiększyły kontrole bezdomnych osób. Zgodnie z przepisami osoby znajdujące się „na ulicy" dłużej niż 3 miesiące mogą podlegać nie tylko kontroli, ale i zostać objęte sankcjami. Według nieoficjalnych szacunków co czwarta bezdomna osoba w Hamburgu pochodzi z Europy Środkowo-Wschodniej podaje DW. W październiku ubiegłego roku w jednym z hamburskich parków zamarzła 43-letnia Polka. Sprawa była szeroko nagłaśniana przez niemieckie media.

  Ps..A w szkołach uczą, że jesteśmy obywatelami UE! Kolejne kłamstwo? Gdzie jest ta legendarna niemiecka opieka socjalna co przyjezdnym spoza UE wręcza drogie smartfony, rozdaje mieszkania socjalne itp. Dla Niemca to Polacy i ogółem Słowianie zawsze będą untermensch. Dlaczego Polacy, Rumuni i inni obywatele UE mieszkają pod mostami .... a dla ciapatych i bambusów są schroniska, hotele, mieszkania i wszelka pomoc socjalna - z niemałą gotówką do ręki włącznie ?...
 • @provincjal 09 14:08:29
  Znowu całkowicie błędne ujęcie: naród tworzony (kształtowany) jest wartościami cywilizacyjnymi. Cywilizacja kreuje naród (także religię) nigdy odwrotnie.
  Czyli - bez określenia naszych, polskich wartości cywilizacyjnych (także celu cywilizacyjnego) , nie ma co mówić o przetrwaniu - to byłby swoisty oksymoron.

  I proszę w to nie włączać bieżącej polityki obecnych władz - bo trudno mówić, że są polskie jeśli chcą opierać się na obcych wartościach.
 • @interesariusz z PL 14:02:59
  W przypadku Cywilizacji Zachodniej - dokonał Pan właściwej oceny, ale niepełnej; nie uwzględnił końcowej uwagi o zakresie własności. Ta nie powinna być zbyt duża, gdyż musi to prowadzić do nadmiernego ograniczania innych.

  W CP staram się wskazać, że własność jest tu traktowana zamiennie z posiadaniem, co ma wskazywać, że za "większą" własność - jesteśmy odpowiedzialni przed społeczeństwem (społecznością lokalną - traktować stosownie).

  Cała sprawa wymaga wyjaśnienia i objaśnienia - a przecież pisałem nie tak dawno o własności. Nie potrafi Pan tego połączyć?

  Niemniej - potrzeba własnego języka opisu ze stosownym znaczeniem słów (tu akurat temat porusza Andrzej Madej). Albo nadajemy słowom znaczenie cywilizacyjne, albo tworzymy odrębny słownik znaczeń związanych z wolnością, własnością itd.
 • @ikulalibal 14:03:39
  Polskie prawo oparte było na prawie zwyczajowym (Statuty), a prawo rzymskie zostało nam narzucone przez katolicyzm.
 • @interesariusz z PL 14:22:30
  Ta opinia o Polakach ukuta została przez Żydów, ale sami mają dużo gorsze osiągnięcia u siebie.
 • @interesariusz z PL 14:23:17
  Tych trzeba wyrezać - i powinni to zrobić sami Ukraińcy.
 • @provincjal 09 14:16:38
  Ja piszę CO ZROBIĆ, a nie JAK ZROBIĆ?
 • @kula Lis 68 15:56:45
  a co Polacy robią za granicami kraju ?

  Człowiek za burtą! to się go ratuje, ale jeśli sam skoczył, bo na pokładzie mu źle, to co robić? Zajmować się tymi, co na pokładzie, czy tym, co za burtą ?
 • @detektywmjarzynski 14:58:42
  nie używam fujbuka,

  czy to nie sprzeczność, użycie konta na fujbuku w celu promocji wolności ?
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:09:41
  http://m.neon24.pl/75dde5467a92153666497306f86b9c54,13,0.jpg

  dlaczego miałem podać pełny opis pana modelu cywilizacji zachodniej? - opisałem fragment, który mi posłużył jako ilustracja tego, czego nie rozumiem w modelu cywilizacji polskiej.

  I nadal nie rozumiem, zamiast odsyłać do innych opisów, mógł Pan wstawić stosowny akapit, może byłby celniejszy, niż dotychczasowe opisy.

  Dobrze byłoby również opisać różnicę pomiędzy pańskim "posiadaniem", a władaniem, jak to było w socjalizmie.
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:11:24
  // prawo rzymskie zostało nam narzucone przez katolicyzm.//

  No i co z tego.To było na tyle dawno że można byłoby już się z tym pogodzić.Dla mnie to żaden problem.Jak ileś lat temu przed pańskimi narodzinami szanowny rodziciele poszli za głosem natury to wprawdzie było miliony innych wariantów (jeśli wierzyć laborantom to 500 milionów) ,ale począłeś się właśnie pan.Gdyby szybszy okazał się inny plemnik urodził by się ktoś inny.Może lepszy,może zdolniejszy,może byłby większą radością dla rodziców.Może.Ale do cholery urodziłeś się waśnie pan.Po prostu tak się stało i koniec.

  //Polskie prawo oparte było na prawie zwyczajowym//

  Masz pan na myśli zarzucanie skazańcowi na szyję "białej nałęczki" z jednoczesnym okrzykiem: mój ci on, mój ci on ?
 • @ikulalibal 17:40:58
  "Masz pan na myśli zarzucanie skazańcowi na szyję "białej nałęczki" z jednoczesnym okrzykiem: mój ci on, mój ci on ?"

  No, to może być gorsze od śmierci.
  Cieszyłbyś się Pan, jakby baba w każdej chwili mogła donieść katu o tym, że już jest jego, a nie jej?

  Człowieku rozważ relacje między prostotą, a prostactwem.
 • @interesariusz z PL 17:38:20
  A dlaczego poprzez przedstawianie swej wersji rozumienia pokazuje Pan CP w krzywym zwierciadle?
 • @interesariusz z PL 14:22:30
  hmm gdzie dwóch Polaków to już tłum..
  albo gdzie dwóch Polaków to dwa różne zdania..
  i to jest prawda bo jeden wierzący pod wpływami Watykanu a drugi normalny wolny..
  ..a dla wierzących nie ma szacunku dla innych opcji tak są indoktrynowani od dziecka.

  To cały Polski dramat...to uniemożliwia osiągnięcie konsensusu , jedności narodowej... a tylko jedność narodowa pozwoli Polakom wyzwolić się z niewoli u globalnej mafii żydowskiej.

  KK jest tym języczkiem u wagi który sprawia że Polska nadal jest tylko kolonią wiadomej mafii.
 • Jest szansa
  dla niesporczaków :)
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:01:36
  ?
 • @interesariusz z PL 17:33:39
  sprzeczność jest pozorna. Przekonałem się na własnej skórze , że w godzinie największej próby zawiedli wszyscy wielcy tego świata tj. Google, Google >Gmail, Google >blogspot, Google > Yuo Tube, natomiast FB jako jedyny publikował moje doniesienia z frontu walki. Więc ferownie wyroków ma sens jedynie wtedy o ile zostało potwierdzone w materiale dowodowym.
 • @kula Lis 68 15:56:45
  " Gdzie jest ta legendarna niemiecka opieka socjalna co przyjezdnym spoza UE wręcza drogie smartfony, rozdaje mieszkania socjalne itp. Dla Niemca to Polacy i ogółem Słowianie zawsze będą untermensch. Dlaczego Polacy, Rumuni i inni obywatele UE mieszkają pod mostami .... a dla ciapatych i bambusów są schroniska, hotele, mieszkania i wszelka pomoc socjalna - z niemałą gotówką do ręki włącznie ?...

  A w Polsce to inaczej?Rżną głupa a finansują nachodżcom drogie hotele, podczas gdy jest tylu bezdomnych Polaków. Właścicielowi hotelu (vide: Gołębiewski w Białymstoku) się to opłaca, bo inaczej hotel będzie świecił pustkami. Na nachodżców dobra zmiana nie skąpi pieniędzy, dostosowuje socjale dla nich.
 • Polecam autorowi (i wszystkim)
  uważne wysłuchanie wypowiedzi dr Aldony Ciborowskiej, która zajmuje się przemianami w Polsce i na świecie:
  https://www.youtube.com/watch?v=D58njsbszU4&t=9s
  Polecam również inne rozmowy z nią na temat uniwersalnej religii tj zrównoważonego rozwoju, do którego zmierzają zgodnie wszystkie rządy nad Wisłą po 89roku.
  Szkoda energii na dywagacje zawarte w tytule. Procesy przyśpieszają i niewykluczone, że Wojtas na starość dostanie zbilansowane kostki na talerzu w stylu kity kate albo osobnik w niebieskim fartuchu ze strzykawką zadecyduje o przekroczeniu normatywnego wieku Autora.
 • @wercia 11:40:16
  Werciu, wiem, że mnie nie lubisz, ale to nie znaczy, że możesz pisać takie bzdety.

  Po pierwsze - na jaką to "starość" mi chcesz szykować te cymesy? Toż normalni ludzie aż tyle, co ja nie żyją. Wczoraj wróciłem ze szpitala, a tam się mi dziwowali i studentów dla okazania ewenementu przyprowadzali.

  A co do kobiety Ciborowskiej; jak mi sugerują zainteresowanie kobietą, to patrzę, czy jest ładna, a dopiero później - czy ma jakieś poglądy.
  Proszę mnie zanęcić jakimiś poglądami wspomnianej, które by zachęciły do zapoznania się z jej twórczością. Linków nie lubię, bo zazwyczaj prowadzą do jakichś oszołomów.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:34:05
  Miałam dobrą wolę, chciałam PT Wojtasa wyprowadzić z głupot, jakie pisze pracowicie w swoich wypracowaniach. Teraz rozumiem: wiek ma swoje prawa. Niech pisze jak lubi-:))
  Zdrowia życzę.
 • @wercia 21:54:20
  Werciu - podobasz mi się.
  Jakbyś była młodsza to może i bym się zdecydował na dziecko z tobą.
  Ale wiek ma swoje prawa, a panie wiekowe dzieci mieć nie mogą....

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ULUBIENI AUTORZY