Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
960 postów 15774 komentarze

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Czy atak na KK jest atakiem na Polskę?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Notka kierowana jest do Polaków zatroskanych sprawami RP.

 
Obecny atak na KK utożsamiany jest przez wiele środowisk z atakami na Polskę.
Mój stosunek do KK jest negatywny i wielokrotnie wskazywałem na negatywne oddziaływania KK na polskie społeczeństwo widząc też, że polityka KK przyczyniła się do upadku I Rzeczypospolitej. Nie ma lub niewiele jest dziedzin, w których można zaobserwować pozytywne oddziaływanie KK.
 
Jednak zdanie, że atak na KK jest też atakiem na Polskę – jest prawdziwe.
 
I to jest naszą tragedią, gdyż akceptujący ten stan rzeczy godzą się na upadek Polski, a jednocześnie w niczym nie poprawia to stanu KK, którego rola jest marginalizowana i wykorzystywana dla celów sprzecznych z ideami leżącymi u podstaw powołania tej instytucji.
 
Czy możliwa jest „naprawa” KK i sanacja Polski i polskości w ramach obecnych struktur organizacyjnych i ideowych?
Powołana została (czy też jest taki projekt) ds. wyjaśniania zjawisk związanych z patologią w KK. I pytanie: na jakich podstawach będzie dokonywana ocena? Kto określa charakter działań uznawanych za patologiczne?
Przecież kryteria ocen wynikają z moralności chrześcijańskiej związanej z personalizmem, a które (podobno) głosi KK!!!
Samo zjawisko pedofilii jest określane jako patologia tylko z punktu widzenia personalizmu, gdy naruszane jest dobro  osoby. Odrzucając personalizm oceniamy jedynie korzyść społeczną wynikającą z danego czynu. [Ujęcie można (należy) rozwijać].
 
Po Soborze Trydenckim KK stał się strukturą hierarchiczną, gdzie kler z racji pełnionej roli, stanowi pomost między wiernymi, a Bogiem (patrz Katechizm KK). Jeszcze niedawno spotykałem się z twierdzeniem, że osoba księdza jest święta, wszak dokonuje on cudu Eucharystii i dotyka Ciała Chrystusa. Jego odwiedziny w domu podczas kolędy należy traktować jako wizytę Chrystusa.
Czyli wszelkie działania księży należy traktować jako posiew „dobra”. Jeśli zaś zdarza się im zrobić coś złego, to należy to porównać z ilością dobra jaką przekazują – bilans zawsze jest pozytywny.
To mechanizm zasady hierarchiczności w dziedzinie etyki – im wyżej w hierarchii, tym więcej „dobra” z tego źródła pochodzi. I jest to sprzeczne z personalizmem w którym wszystkie osoby są równe w godności.
Wskazany mechanizm, mimo zabezpieczeń w postaci zasad zawartych w Ewangelii, musi prowadzić do wynaturzenia.
 
Efektem opisanej sytuacji jest to, że brak kryteriów oceny negatywnego wpływu kleru na społeczeństwo (jeśli są odstępcami), gdyż to w KK tworzone są podstawy kształtowania tych kryteriów. Brak możliwości diagnozy stanu chyba, że za prawdziwą uznamy metodę barona Munchauzena, który sam siebie wyciągnął z bagna – ciągnąc się z włosy.
 
Utożsamiając polskość z katolicyzmem ( Polak = katolik) pozbawiamy się możliwości uzdrowienia i tym samym skazujemy na upadek. Obecny atak na KK (pisałem o tym już dawno) MUSI doprowadzić do zmarginalizowania roli KK w polskim społeczeństwie i może też zachwiać podstawami ładu na jakim Rzeczpospolita była tworzona.
 
Powstaje pytanie o źródło utożsamiania katolicyzmu z polskością? Zaznaczam – katolicyzmu, który w chwilach trwogi utożsamia się z polskością, ale przecież w całej swej posłudze KK ciągle traktuje Polskę i polskość jako miejsce misyjne, w którym zaszczepiane są w coraz większym stopniu zalecenia Rzymu, a tam następuje utożsamienie norm katolickich z żydowskimi.
Przecież w ramach lekcji mszy św. czytane są historyjki żydowskie, a nie polskie. Także polskie obyczaje są ujednolicane ze zwyczajami żydowskimi – choćby Hanuka i zapalanie świec w czasie Adwentu, podobny ryt nadaje się Wieczerzy Wigilijnej i Wieczerzy Paschalnej, czy sposób traktowania Biblii i Mszału.
 
Polskość jest naturalnym tworzeniem relacji wzajemnych bazujących na miłości rozumianej (definiowanej) jako pragnienie współistnienia.
Identyczne ujęcie występuje w Ewangelii – w nakazie miłości bliźniego jak siebie samego.
Na tym spostrzeżeniu polski kościół budował kard. Wyszyński – utożsamiając go z polskością. To dzięki temu KK przetrwał czasy komunizmu, gdyż atak na KK stawał się atakiem na Naród Polski.
Obecnie próbuje się przywrócić tamtą sytuację wskazując na patriotyzm, gdzie rzekomo bez udziału KK polskość by nie przetrwała.
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że to KK odszedł od personalizmu, który jest podstawą polskości,tworząc system hierarchiczny. Gdy tylko warunki na to pozwoliły, KK powrócił na tory pouczania (nie nauczania) i dbałości o własne interesy materialne, co szczególnie ujawniło się przy zmianach po 89 roku, a co (można mniemać) zostało „wynegocjowane przy okrągłym stole”. KK nie protestował, gdy miliony Polaków musiało wyjeżdżać „za chlebem”, ale prowadził skrupulatną restytucję mienia.
 
Wielu ludzi utożsamia jednak dalej polskość z katolicyzmem traktując atak na KK jako atak na wiarę. Wielu innych, nawet widząc pojawiające się w KK formy patologiczne, jest spolegliwych, gdyż widzą też, że odrzucenie wartości, które są głoszone (często głoszone, ale nie stosowane), doprowadziłoby do zniszczenia osnowy życia społecznego; czy na wartościach LGBT+ można zbudować społeczeństwo – a do tego cała ideowość się obecnie sprowadza?
 
Właśnie ze wskazanych powodów sytuacja staje się skrajnie trudna. Zniszczenie KK może doprowadzić także do zniszczenia polskości – jeśli nie powstanie system wartości na których można budować RP, a niezależnych od KK.
 
Najlepszym wyjściem, może jedynym możliwym – jest Intronizacja Chrystusa na Króla Polski.
 
Takie działanie pozwoliłoby na odcięcie się od KK jako źródła idei, a, z racji tego, że nauka Chrystusa jest egalitarna i tożsama z zasadami polskości, nie stanowiłyby zgrzytu dla mniej analitycznych umysłów. Byłoby bezpośrednim odwoływaniem się do Ewangelii baz pośrednictwa KK.
Intronizacja musi być przeprowadzona w trybie cywilnym, baz udziału KK, a jedynie poszczególni księża mogą sami włączyć się w proces; dla kościoła hierarchicznego – te działania są nieakceptowalne doktrynalnie.
Forma przeprowadzenia – poprzez referendum w którym społeczeństwo wypowiedziałoby się na temat wartości na jakich ma trwać (być odbudowywana) Rzeczpospolita, a czego symbolem byłby Chrystus.
 
Cóż. Wskazana droga postępowania jest do bólu oczywista – i zapewne dlatego jest, była i będzie, zaciekle zwalczana. Polonofobia ujawni się np. poprzez zarzut, że Żyd nie może być Królem Polski, dla KK jest nie do przyjęcia bezpośrednie odwoływanie się do Ewangelii baz pośrednictwa (i przeinaczania) ich przez hierarchów KK, bo stają się niepotrzebni.
Opcje ataków można mnożyć.
 
A jaka ma być Polska?

KOMENTARZE

 • @
  To atak rzymskiego kleru na przyrodzenia nieletnich i umysły dorosłych. Gdzie pan widzisz ,,atak na polski kościół"? To retoryka rzymskiej macierzy nierządnic i obrzydliwości ziemi. Tej ziemi.
  Uczony w babilońskich pismach, zawsze musi robić mish-mash?
 • @Oracz 08:18:17
  Gdzie napisałem o ataku na "polski kościół"? Jak to się ma do treści notki?

  Pan świadomie miesza? Uprzedzam, że banuję nicki świadomie niszczące dyskusje.
 • @
  5*
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:29:09
  Nie jestem od mieszania. W tym, jak zauważyłem, specjalizuje się Pan. Ja zwracam uwagę że Rzymski Powszechny, to niepolski kościół. Zaczadzeni takie farmazony mogą smarować. A Pana ponoć oświeciło.

  ,,Na tym spostrzeżeniu polski kościół budował kard. Wyszyński – utożsamiając go z polskością."

  Więc powtarzam, ten katabas odbudowywał mit o ,,polskim kościele", wiedząc że dopiero co 6 mln obywateli polskich straciło życie, po zabiegach rzymskiej macierzy nierządnic, która popychała Niemcy ku wojnie.
  Wyszyński budował też mit n/t swojego pochodzenia.
 • @Oracz 08:18:17
  https://paczaizm.pl/content/wp-content/uploads/od-bierdolta-sie-od-nas-i-naszych-malenstw-i-od-nas-arcybiskup-glodz.jpg
 • @Oracz 08:46:22
  No rzeczywiście. jednak kontekstem całej notki jest odrzucenie KK jako instytucji pretendującej do "rządu dusz" w Polsce.

  Można mówić o "polskim Kościele Wyszyńskiego" w tym zakresie i sensie, w którym ta wspólnoto kultywowała polskość.
  Potrzebna jest wspólnota kultywowania polskości. Jak oderwać ją od KK?
  Takie bezpośrednie - to jak zdzieranie skóry z żywego człowieka.

  No i jakie wartości mają być dominujące teraz ?
  LGBT+?
 • @Arjanek 09:16:00
  Pana żydowskiej proweniencji insynuacje są godne najwyższej pogardy, a ich przekaz może docierać tylko do największych durni.

  Jest sprawą oczywistą, że w wyborach UE uczestniczą głównie ludzie "z dużych miast", które z racji zaszłości komunistycznych (zasiedlanie swoimi i znacznie lepsze warunki życia) stworzyły enklawy potomków żydo-komuny tamże.

  Akcja nieuczestniczenia w wyborach - jest zwiększaniem procentowego udziału tych środowisk we frekwencji wyborczej i uzyskanie stosownych wpływów.
  VON.
 • No bo przecież dewiantów-celebrytów nikt nie będzie
  atakował zwłaszcza, gdy są to ałtorytety. A przecież przeważnie są.
  Paulina Młynarska opowiada, jak w wieku 14 lat została odurzona i zmuszona do odegrania nago seksualnych ekscesów pod przewodnictwem Wajdy i w obecności kilkudziesięcioosobowej ekipy filmowej:
  https://dorzeczy.pl/102614/Po-filmie-Sekielskiego-Mlynarska-oskarza-Wajde.html
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:29:09
  ,,Jednak zdanie, że atak na KK jest też atakiem na Polskę – jest prawdziwe."

  Bzdura.
  Istnieje konstytucyjny rozdział kościoła i państwa.
  Kościół to tak naprawdę państwo w państwie.
  To nic innego jak potężna agentura Watykanu, na dodatek utrzymywana z naszych podatków i z naszych datków na tace, sutych opłat za śluby, pogrzeby, msze w intencji itd.
  Watykan był przez wieki podporządkowany Niemcom, obecnie po II WŚ, USA ( JPII miał być wybrany przez Brzezińskiego)
 • @wercia 09:42:38
  ps. kler -współopracownicy SB- dla chuci, Wajda dla pieniędzy i może też dla chuci. Warto się przyjżeć pedalstwu szerzej, co w rzeczywistości gender byłoby zabiegiem bardzo pożądanym.
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:03:32
  ,,Najlepszym wyjściem, może jedynym możliwym – jest Intronizacja Chrystusa na Króla Polski."

  Niech pan sobie poczyta komentarze pod filmem Sekielskiego, jaki jest obecnie stosunek znacznej części społeczeństwa do KK, księży i biskupów.
  Na koniec, po co nam żyd na króla, skoro jak wielu tu na Neonie pisze, że mamy żydorządy i żydy rządzą?
  Proszę sobie uświadomić także, że tych, którzy chodzą do kościoła, a to już tylko coś około 38% Polaków w tym idących niejako tylko w towarzystwie żony czy teściowej. Zatem mniejszość.
  Więc dla kogo tego żydo króla chce pan ustanawiać?

  TYLKO NIE MÓW NIKOMU | dokument Tomasza Sekielskiego
  11 236 427 wyświetleń w ciągu czterech pierwszych dni
  ( ponad jedenaście milionów Polaków)

  Czy pan wie jak się ci wszyscy, co ten film obejrzeli i w najbliższych dniach obejrzą, ustawią psychicznie do KK (i do pana pomysłu z intronizacją)?
 • @Oświat 09:45:10
  Kościół - to rzeczywiście państwo i to państwo, które chce symbiozy z państwem polskim, gdy my jesteśmy rzeczpospolitą, a to więcej niż państwo.
  Kościół próbuje zawładnąć ideę będącą podstawą naszej wspólnoty.
  To trzeba uniemożliwić. Ale jednocześnie dla znakomitej większości ludzi - w tym Polaków, jest nosicielem wartości chrześcijańskich (fałsz!!!).
  Jak to rozdzielić, aby nie wylać dziecka z kąpielą?
 • Hołd "kotów" klęczących przed księdzem
  Na stronach salezjańskiego Gimnazjum im. św. Dominika Savio w Lubinie opublikowano zdjęcia z otrzęsin "kotów". Elementem otrzęsin było - jak stwierdziła lubińska telewizja TVL Odra - klęczenie i zlizywanie z kolan dyrektora (ks. Marcina Kozyry) bitej śmietanki. Młodzież i animatorzy w liście opublikowanym na www gimnazjum bronią księdza, pisząc, że to nie bita śmietanka, ale… pianka do golenia. - Ksiądz miał za zadanie przyjąć jedynie, nie ubliżając nikomu, hołd "kociaków", po czym symbolicznie pasował ich na uczniów - stwierdzili. Z kolei lokalny portal zauważa: to była śmietanka, i to z Biedronki.

  http://www.radiowroclaw.pl/img/articles/24550/OVX07bWwM9.jpg

  https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/hold-kotow-kleczacych-przed-ksiedzem/ke7f3
 • @Oświat 09:59:21
  A już myślałem, że Pan rozumie ideę przemian.
  Ręce i piersi opadają.

  Toż musimy usunąć wpływy KK z życia publicznego. Tylko jak to zrobić i co w zamian?
  na razie zamiast KK ma być "Wiosna" Biedronia z LGBT+
  Czyli - zamienił stryjek ...

  Czy do Pana nie dociera, że Intronizacja jest obecnie jedyną drogą eliminacji KK z wpływu na społeczeństwo?
  A bez tego (Intronizacji) zostaniemy na lodzie - i wjedzie do nas judaizm na LGBT+?
 • @Oświat 10:17:41
  Zjawisko opisałem w notce - to tylko forma i to łagodna.
  Ale jest gorsząca podwójnie :raz, że w ogóle, dwa, że do takiego celu wybrano księdza, a trzy, że ten dureń się na to zgodził.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:18:32
  ,,zamiast KK ma być "Wiosna"

  Nie no panie Krzysztofie, to taka retoryka i takie argumentowanie w stylu –Jak nie Unia to co, Białoruś, Kuba?

  Nie schodźmy na tak żenująco niski poziom dyskusji.
  Wie pan, z tą intronizacją byłoby tak, że jakby pijak, łajza i gwałciciel ale sołtys, postawił sobie w obejściu kapliczkę i uznał, że wszystko jest już dobrze i on sam też jest dobrym i bogobojnym człowiekiem i dale robił to co robił.

  Kodek karny, kodeks cywilny, przyzwoita konstytucja i zasada –Nie rób drugiemu co tobie niemiłe.
  To by wystarczyło.
  Zająć się rodziną, wychowaniem dzieci, wnuków, praca, sport, raz w roku nad morze, czy w góry, ogródek, książka i zabezpieczenie na starość.
 • @Oświat 10:42:00
  Pan nie rozumie/czuje polskości.

  Taki "sołtys z kapliczką" byłby nie tylko kopnięty w dupę przez resztę mieszkańców, ale i wypędzony ze wsi.
  Patrz - "Chłopi" Reymonta.
  Rozumie Pan teraz na czym polega Polskość?

  A KK w takich sytuacjach wprowadza sądy, miłosierdzie, obietnicę poprawy i przebaczenie po zapłacie stosownego datku.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:59:32
  W jednej wiosce tak, w innej nie.
  Patrz prezydentów miast i choćby samego Biedronia, Adamowicza tego z Gdańska i wielu innych.
  Polskość czuję może znacznie mocniej niż niejeden Polak /polak, który wypisuje, że Polski już nie ma, tylko jest atrapa, że nie powinniśmy chodzić na wybory, czy że zmuszeni jesteśmy płacić żydom za holokaust.

  Na tym kończę, musze iść popracować przy domu, cięcie i układanie drewna, komin i piec trzeba przeczyścić i inne sprawy jak to na wiosnę.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:59:32
  https://bi.im-g.pl/im/2c/a2/17/z24782380IE,Lichen--Zaslonieto-pomnik-papieza-Jana-Pawla-II--p.jpg
  W Licheniu zasłonięto pomnik Ja
  na Pawła II, przed którym klęczy ks. Eugeniusz Makulski. W dokumencie "Tylko nie mów nikomu" ujawniono przestępstwa seksualne duchownego. "Decyzja o jego dalszym losie zostanie podjęta w najbliższej przyszłości" - brzmi oficjalne stanowisko marianów w sprawie.
 • nie rozumiem wniosku
  " To mechanizm zasady hierarchiczności w dziedzinie etyki – im wyżej w hierarchii, tym więcej „dobra” z tego źródła pochodzi. I jest to sprzeczne z personalizmem w którym wszystkie osoby są równe w godności.
  Wskazany mechanizm, mimo zabezpieczeń w postaci zasad zawartych w Ewangelii, musi prowadzić do wynaturzenia. "
 • @Oświat 11:26:40
  A przecież ten ks. Makulski tyle "dobra" przyczynił dla KK i wiernych.

  PS. A gdyby tak zamiast pedofilii ludzie KK nastawili się na gerontofilię?
  Grzech ten sam, ale bez odpowiedzialności, a do tego jaka wdzięczność....
 • @Oświat 10:42:00
  Kodeksy nie mają żadnego znaczenia, sędziowie są niezawiśli.
 • @Oświat 11:26:40
  Już drżę z niepokoju,

  wczoraj pogłaskałem dziecko sąsiada po główce,
  tej, w której za jakieś 30 lat pojawi się myśl,
  aby mnie oskarżyć o molestowanie seksualne,
  a może i gwałt.
 • @interesariusz z PL 11:35:29
  Skoro KK jest dobrem (Najwyższy jest dobrem), to im kto bliżej szczytu, tym w na niego spływa więcej dobra, którym się dzieli z innymi, zwłaszcza tymi niżej w hierarchii.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:55:48
  chodzi nie o przesłankę, tylko o wniosek

  "Wskazany mechanizm, mimo zabezpieczeń w postaci zasad zawartych w Ewangelii, musi prowadzić do wynaturzenia"
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:35:43
  Przed wszystkim należy zauważyć, iż pedofilia księży łączy się z pedalstwem,

  nawet w społeczeństwie, większość pedofili to pederaści,

  nie należy więc potępiać kleru, tylko pederastów.
 • @interesariusz z PL 12:00:50
  To co zrobić z Biedroniem atakującym KK?
 • Chrystus królem Polski- po raz który?
  Szanowny Panie Wojtas, gdyby zadał Pan sobie trudu i nieco poczytał w internecie na temat "intronizacji Chrystusa na króla Polski", to by Pan wiedział, że Chrystus został już wielokrotnie intronizowany na króla Polski! Czyli Chrystus już jest królem Polski i to wielokrotnie "koronowanym". I Pan go chce "koronować" po raz kolejny? Czyżby poprzednie "koronacje" się nie przyjęły?
  Nie wiem czy płakać czy śmiać się?
 • @władek 12:58:17
  A przez kogo to niby był intronizowany?
  Pan się dobrze czuje?
  Nie było żadnej "Intronizacji na Króla Polski"; to, co miało miejsce to przypomnienie, że KK uznał Chrystusa za władcę świata (wszechświata), a to nie pozwala w ramach tej doktryny na odrębne traktowanie Polski.

  Intronizacja na Króla Polski może być wyłącznie aktem świeckim i symbolizować wybór wartości chrześcijańskich, tożsamych z polskimi (można zastanawiać się szukając źródeł chrześcijaństwa, czy nie pochodzą od Słowian), a rolą króla w Polsce - to nie bycie władcą, a Sługą Narodu.

  Czy to do Pana dociera? nadąża Pan?
 • Koalicja targowicka przeciw wolności
  Zgadzam się że
  ,,Jednak zdanie, że atak na KK jest też atakiem na Polskę – jest prawdziwe."

  Natomiast mam swoje krytyczne "ale" do zdania:
  " ... niewiele jest dziedzin, w których można zaobserwować pozytywne oddziaływanie KK."

  Zasadniczym przedmiotem społecznego oddziaływania KK jest wzbogacanie relacji rodzinnych o wartości duchowe, w tym narodowe.
  Postkomunistyczno demoliberalne redukowanie człowieczeństwa do produktywności i konsumeryzmu, w prosty sposób wykorzystuje cyfrową dynamizację kultury do eskalowania egoizmów.

  KK sam nie znajdzie metod i nie przeciwstawi się tej globalnej sieciowej gangrenie.
  Gangrenie wykorzystywanej przez różne centra interesów dla organizowania informacyjnych wojen hybrydowych. Obecne wzmocnienie naszych krajowych szczujni, odbieram jako bitewne ożywienie na jednym z frontów tych wojen przeciwko wolności Polaków.

  Targowice wszystkich maści łączcie się !

  Uważam, że przyszłość Polski w cyfrowo globalnie otwartym świecie zależy od tego, czy ludzie respektujący przewodnictwo duchowe KK potrafią z niego czerpać mobilizację dla solidarnego rozwoju wiedzy. Czy potrafią zmienić infrastrukturę informacji z odpowiedniej dla ekonomii pragnień i egoizmów na ekonomię potrzeb i solidarności.
 • @Andrzej Madej 14:30:15
  Pokićkało się wiele rzeczy, ale na pewno obecnie KK nie ma podstaw do "rządu dusz" także w odniesieniu do wartości rodzinnych.

  Konieczne jest zdanie sobie sprawy, że KK stał się celem ataku z racji uzasadnionych i polskim zadaniem jest wskazanie, że wartości polskie i katolickie mają różne źródło. Że należy je oddzielić i wyjaśnić różnice.
  Dalsze utożsamianie polskości i katolicyzmu jest szkodliwe zarówno dla polskości jak i katolicyzmu, bo utrudnia znalezienie remedium.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:15:01
  Wychodzi z Pana nieuctwo, bo… Jezus już wielokrotnie zostawał królem Polski. W 1920 roku intronizacji dokonał prymas Edmund Dalbor. Tę odnowiono już rok później. Następnie, w 1951 roku, Jezusa intronizował sam Stefan Wyszyński. Koronę Jezusowi nakładano także całkiem niedawno. W 1997 roku odbyło się to na Jasnej Górze. W 2000 roku w Świebodzinie, a w 2003 roku w Koluszkach.
  Chce Pan "koronować" Jezusa na króla Polski po raz kolejny, tym razem jako akt świecki? A akt kościelny jest nieważny?
  Panie Wojtas.....a tak ogólnie to jak się Pan czuje?
 • To atak na pedofili w KK oraz ich "opiekunów" .
  Wywija się ten amoralny do szpiku kości KK od oczywistej odpowiedzialności za ukrywanie pedofilii w KK a mamy jeszcze do czynie z tęczowym gender w KK czyli z homoseksualizmem.

  Zakłamanie tej "nadzwyczajnej kasty" jest na miarę "nadzwyczajnej kasty" sędziowskiej.
  Te same warunki egzystencji czyli poczucie absolutnej bezkarności oraz wyjątkowe (nadzwyczajne.. bo kasty są "nadzwyczajne") warunki finansowe funkcjonowania.

  To wszystko to skutki poczucia nadzwyczajności i na tym tle bezkarności.
  Jaki sędzia katolik skaże klechę ? KK ma się jak odwinąć sędziemu (prokuratorowi, policjantowi, ofierze, dziennikarzowi) katolikowi.
  KK to bardzo silna w katolickiej Polsce mafia. (władza + przestępczość no pedofilska ale przecież nie tylko ....pekunia non olet ).

  Polska ma szansę na wolność i suwerenność dopiero po likwidacji systemowej wszystkich "nadzwyczajnych kast"
  A najsilniejsze to kasty KK, sędziowska, ale też kasta solidaruchów przy korycie.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:15:01
  Trochę się Pan zagalopował z tym tłumaczeniem o intronizacji. :))) Warto pogłębić wiedzę w tym temacie i nie pleść bzdur wprowadzając w błąd czytelników.
  I tak dla jasności : co Pan rozumie przez słowo Kościół Katolicki? Miesza Pan żonglując zwrotem odnośnie księży, Watykanu - który ma osobowość prawną, z ludźmi laikatu. Księża to nie "kościół", papież to też nie "kościół" ale uporczywość w twierdzeniu poraża ... To tak jakby ktoś pisał iż Polska to to dziwka bo złapano na gorącym uczynku jakąś Alicję Nowak, Polkę z pod Gniezna ( mam wrażenie że takowej nie ma - patrz RODO )
  Kościół Katolicki to mistyczne ciało Boga a ludzie na ziemi są Jego członkami i z natury są niedoskonali i ułomni. Więc proszę wyrażać się precyzyjnie, np. : ksiądz taki i taki powiedział tak i tak a pani taka i taka to i to. Kościół Katolicki kieruje się prawem bożym które zostało określone i ustanowione wieki temu. A ludzie w swej pysze chcą poprawiać i manipulować przy tych ustaleniach.
 • Pogański kraj pod nierządem POGAN
  No to spróbujmy sobie wyobrazić za i przeciw, gdyby zdelegalizowano w Polsce religijną korporację z centralą w Watykanie, gdyby skonfiskowano cały jej majątek i przejęto na skarb państwa oraz zaprzestano by finansowania funkcjonariuszy tej korporacji i ich interesów.

  Do Boga, do zbawienia i tak nie prowadzą, gdyż po śmierci księży ich kolesie nie są pewni ich zbawienia i odprawiają za dusze zmarłych sukienkowych ceregiele religijne zwane mszami.

  W tej chwili korporacja watykańska jest największym właścicielem ziemi, choć żaden z sukienkowych tej ziemi nie uprawia.

  Posiadają najwięcej budynków otrzymanych w darze od narodu polskiego, ale za ewentualne korzystanie z tych budynków karzą Polakom słono płacić.

  Mieszkania sukienkowych mają w stosunku do innych grup zawodowych najwięcej metrów kwadratowych na osobę.

  Mimo wysokich zarobków nie są opodatkowani.

  Mimo wysokich dochodów żerują na państwie polskim czerpiąc różne korzyści materialne na swe potrzeby.

  Propagują i działają w interesie obcego państwa i robią to na koszt Polaków i Polski.

  Są podobnie niemoralni jak przeciętny Polak.

  Jeszcze ktoś coś doda?
 • @von Finov 16:21:00
  Bardzo celna lista pokazująca tę kolejną "nadzwyczajną kastę".
  "Nadzwyczajna kasta sędziów" też ma podobne choć skromniejsze przywileje.
  Obie kasty czują się nadzwyczajnie i systemowo bezkarne.
 • @władek 15:43:17
  To z Ciebie wychodzi nieuctwo, w tym problem czytaniaze zrozumieniem, Ciebie jednak nie tyczy. Ja jestem najczęściej krytyczny wobec poglądów Krzysztofa Wojtasa, ale jednak staram się go zrozumieć.
  Wg Wojtasa, intronizacja ma być aktem świeckim. A ty podajesz przykłady,gdy hierarchowie katoliccy tego dokonywali
 • @Oświat 09:45:10
  PiSiactwo w panice, skoro pozwala sobie na ataki na KK. Zresztą, oni ciągną laski obrzezane jednak. A trolle PiSiaccy próbują zasłonić pedofilią, akt zdrady.A może zapytajmy Kuchcińskiego, ile latek miała ta młoda ukraińska prostytutka?
 • @władek 15:43:17
  Pan jest normalny?
  Czy dociera, że KK nie może intronizować Chrystusa na Króla Polski?

  To może być tylko aktem świeckim. Wszelkie działania KK są pozorne i nie są wiążące.
 • @Oscar 15:59:03
  A tu jeszcze pchają się Żydzi, którzy też chcą być taką kastą.

  Cóż, trzeba kopnąć w d... wszystkich.
 • @Soplica 16:01:04
  Lubię Soplicę w formie płynnej.
  Ale intelektualnie wolę inne opcje.

  To co, księża nie są częścią KK? Poważnie?
  Czy KK to mistyczne ciało Chrystusa?
  W pewnym sensie - mogę to zaakceptować, ale ciało nie może postępować samodzielnie, bez tego, co stanowi o osobie.
  No i jeszcze - kto stwierdził, że KK jest ciałem Chrystusa?
  Czy nie było to w "demokratycznym głosowaniu"?

  Co do "prawa bożego": niech się Pan troszkę poduczy, czy coś takiego istnieje i jak to rozumieć. A skoro został "określone i ustanowione wieki temu" - to przez kogo? Ma Pan jakieś potwierdzenia?
 • @von Finov 16:21:00
  Nie mam nic przeciwko.

  Co w zamian? Kto będzie kultywował system etyczny w Polsce?
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:09:38
  Edukacja szkolna, rodzice oraz prawo czyli nieuchronność kary dla tych co się nie wyedukowali.
 • @Oscar 18:25:12
  Wg jakiego systemu etycznego? Szariat?
 • @Andrzej Madej 14:30:15
  Na pewno jest to atak na Polskę a raczej na naszą polskość w zrozumieniu postrzegania naszej wolności.Przynajmniej ja z nauki kk wyniosłem,że wszyscy jesteśmy wobec Boga równi.dotyczy to przede wszystkim szanowania bliżniego swego co łączy się obowiązkach przestrzegania prawa,czy przyjmowania tkz.dóbr materialnych,to mi dawało poczucie wolności,bo do tego jeszcze dodać każdemu według jego zasług.Narastanie czy wręcz eskalacji tych egoizmów jak w sferze duchowej tak i materialnej wynikła z tego,że zaczęto dzielić ludzi na tych lepszych i gorszych co wypływało jak ze zajmowanej pozycji społecznej tak i ze statutu materialnego W pełni się zgadzam a Panem,że to jest Koalicja targowicka przeciw wolności
 • @Oświat 11:26:40
  Może postawią tam pomnik abp Paetza? Będzie bezpieczny, nawet p. Biedron nie powie złego słowa.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:29:09
  ,,Co w zamian? Kto będzie kultywował system etyczny w Polsce?"

  Pyta pan to odpowiem i ja
  Rodzice, ojciec, matka, starsze rodzeństwo, szkoła, świeccy poeci i pisarze, ludzie kultury, ale kultury przez duże K, wybitne jednostki, programy szkolne i akademickie, nasza polska i światowa literatura.
  Mamy przecież i Sienkiewicza i Kraszewskiego, Prusa, Orkana, Rejmonta, Gołubiewa, Słowackiego, Konopnicką, Fredrą, Tuwima, Asnyka, Gąsiorowskiego i wielu innych.


  Władysław Bełza

  - Kto ty jesteś?
  - Polak mały.

  - Jaki znak twój?
  - Orzeł biały.

  - Gdzie ty mieszkasz?
  - Między swemi.

  - W jakim kraju?
  W polskiej ziemi.

  - Czym ta ziemia?
  - Mą ojczyzną.

  - Czym zdobyta?
  - Krwią i blizną.

  - Czy ją kochasz?
  - Kocham szczerze.

  - A w co wierzysz?
  - W Polskę wierzę.

  - Czym ty dla niej?
  - Wdzięczne dziecię

  - Coś jej winien?
  - Oddać życie."

  Czy tego wierszyka nas uczył KK, czy szkoła?
  Czy w szkole zmuszano nas byśmy klękali przed nauczycielem niczym niewolnicy przed swym panem?
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:03:32
  ,,No i jakie wartości mają być dominujące teraz ?
  LGBT+?"

  Jest pan dostatecznie inteligentnym facetem by nawet w przypadku braku merytorycznych argumentów nie stosować tak prymitywnej retoryki.

  Doskonale wszyscy tu wiemy, że tak jak potępiamy pedofilię w każdym środowisku, także i szczególnie wśród tych, którzy chcieli widzieć się w aureoli świętości, potępiamy i nie zgadzamy się na jakiekolwiek orgie pedałów i wszelkich innych zboczeńców typu LGBT

  Niech pan po prostu trochę ochłonie i nie daje się ponosić emocjom.
 • @Oświat 21:50:39
  Kombinuje Pan jak koń pod górkę.

  Zarzuca mi Pan kiepską argumentację , a sam mota na dużo niższym poziomie.
  Nie wejdę w taką polemikę.
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:09:38
  Drogi Krzysztofie!
  Niewątpliwie można stwierdzić, że nauczanie korporacji watykańskiej w tematach moralności i etyki w znakomitej większości jest moralne i etyczne. I jest to moralność i etyka złodzieja, który krzyczy: łapać złodzieja.
  Z jednej strony mamy korporację religijną która wywodzi się z chrześcijaństwa i dużo z nauki i praktyki albo jest zgodna z Bożym Słowem, albo odnosi się w jakimś stopniu do Bożego Słowa.
  Jednak gdy spojrzymy na praktykę postępowania i nauczania sukienkowych to łatwo się zorientować że oni sami nie są najczęściej ani moralni, ani etyczni.
  W dodatku łatwo zauważyć, że ta korporacja religijna na przełomie V i VI wieku odłączyła się od chrześcijaństwa i nawet zaczęła prześladować i mordować świadomych wyznawców Pana Jezusa Chrystusa.
  Jest to korporacja która ma 1500 lat odstępstwa od Boga. I nawet sami sukienkowi nie są pewni swego zbawienia. Tak więc jeżeli ci religijni funkcjonariusze nie są w stanie zapewnić sobie samym zbawienia, to głupi kto ich fałszywe przewodnictwo niby do Boga kupi.
  A jeżeli nie prowadzą do Boga, nie prowadzą do zbawienia, to po co komu oni? W ich interesie jest trwać i podtrzymywać ich pasożytniczy, grzeszny, niemoralny, heretycki sposób życia. Stworzony przez nich system trzyma Polaków w zastraszeniu i zmanipulowanym przekonaniu, że bez ich cepelii ludzie wylądują w piekle. A prawda jest taka, że posłuszeństwo sukienkowym i podążanie za sukienkowymi prowadzi prostą drogą do piekła; bałwochwalstwo, spirytyzm, symonia, ...

  Mamy Boże Słowo, należy zacząć czytać Boże Słowo, podjąć osobistą decyzję (nie niezobowiązującą deklarację) poddania swego życia Chrystusowi. Uwierzywszy w Chrystusa i Chrystusowi należy swą wiarę potwierdzić chrztem, przyłączyć się do któregoś z biblijnych Kościołów w Polsce i uczyć się życia z Bogiem, czytać Biblię, modlić się tylko do Boga. Więcej szczegółowych podpowiedzi w tych biblijnych zborach.
  A podążając za Bogiem to i moralność i etyka się prostuje i porządkuje.
  Mój 19 letni syn doznał mocy Ducha Świętego w zeszłe wakacje, został ochrzczony w rzece. I nie muszę wymuszać na nim... Jakby sam przestał ćpać, przeklinać, upijać się... Zaczął się inaczej na tyle zachowywać, że nawet nauczyciel ze szkoły zaczepił mnie na mieście i powiedział, że syn zmienił się na lepsze. A jego koledzy katolicy nadal po staremu.
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:09:38
  No i jeszcze zestaw zagrożeń piekłem którym podlega większość Polaków, watykańskich katolików:

  Wykaz uprawnień do wiecznego przebywania w piekle w związku ze spełnianiem do tego warunków zapewnionych w Bożym Słowie:
  Mt.18,9 „I jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie! Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego.”
  Mk.9,42-43 „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony.”
  Rz.1,27-32 „Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd… zboczenie. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe - pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.”
  IKor.6,9-10 „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.”
  Gal.5,19-21 „Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.”
  IITym.3,2-4 „Ludzie bowiem będą samolubni, wyniośli, bluźniący, niewdzięczni, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni niepohamowani, zdrajcy, miłujący bardziej rozkosz niż Boga.”
  Obj.22,15 „Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.”
  Potwierdzenie rezerwacji miejsca
  Obj.20,13 „I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów.
  14 A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia.
  15 Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.”
 • @von Finov 23:15:13
  Gdybyś Pan tak udowodnił, że "słowo boże" od Boga pochodzi, a nie od jerozolimskich sukienkowych...

  Problem jest taki, a Pan go nie rozumie w sposób wyraźny, że nawet jeśli ci sukienkowi nie czynią w zgodzie ze swą nauką, to i tak są to dla społeczeństwa wytyczne właściwego postępowania.
  Jeśli to zabrać ludziom - pozostanie LGBT+, albo pańska Biblia pisana przez kolejnych sukienkowych.

  Cywilizacja Polska to naturalny sposób tworzenia relacji międzyludzkich - oparty na Miłości, a bez potrzeby odwoływania się do pośredników przeinaczających Słowo Boże zawarte w każdym życiu.
  Bo każde życie jest święte - także roślin i zwierząt, i obserwując je możemy wziąć przykład jak tworzyć relacje społeczne.
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:07:15
  "Lubię Soplicę w formie płynnej" - Pan wybaczy ale każdemu co innego na myśl przychodzi, współczuję.
  "To co, księża nie są częścią KK?" - a jednak coś Pan rozumie! Oczywiście że są ale to nie "kościół" co usilnie Pan stara się wmówić.
  "Czy KK to mistyczne ciało Chrystusa?
  W pewnym sensie - mogę to zaakceptować" - tu nie chodzi o Pana akceptację. Pan wybaczy ale Pana akceptacja nic tu nie zmieni :)))
  "No i jeszcze - kto stwierdził, że KK jest ciałem Chrystusa?" - nieścisłość "mistycznym" to Pan zapomniał dodać i bez tego słowa nic Pan nie zrozumie. Mistycyzm? Proszę poguglać i pomyśleć :)))
  "A skoro został "określone i ustanowione wieki temu" - to przez kogo?" - a przez samego Boga drogi Panie na górze Tabor. Tam zostały ustanowione normy których człowiek powinien sie trzymać. Jeżeli są wątpliwości to proponuję poczekać ciut ciut po ostatnim oddechu się Pan przekona ile one są warte dla każdego z nas. Dziś może je Pan deptać i ignorować, wolna wola :))
 • @Soplica 11:17:56
  ma Pan potwierdzenie, że na górze Tabor miał miejsce jakiś event?
  Może chociaż jakiś kamień...

  Przyznam, że tylko po 1/2 litra Soplicy można wypisywać bzdury w pańskim stylu. I jeszcze twierdzić, że "to Bóg przeze mnie przemawia". Nie porąbało się Panu?
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:30:22
  Drogi Krzysztofie!
  Biblia gdy ją analizować zawiera takie informacje, które muszą POCHODZIĆ OD KOGOŚ, KTO MIAŁ DOSTĘP DO NADNATURALNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI. W Biblii mamy też informacje, zapowiedzi nadnaturalnego wyposażenia dla ludu Bożego, który będzie żył z Bogiem. Nie dalej jak dwa dni temu byłem w jednym polskim wariatkowie. Pielęgniarki przeszkadzały na ile mogły, aby nie dotrzeć do zdemonizowanych biedaków. Jedna zdemonizowana, przygarbiona, podeszła do mnie i próbowała mi coś powiedzieć, ale był to dla mnie totalnie niezrozumiały bełkot. Nie dosłyszałem ani jednego polskiego wyrazu. Widząc że mam do czynienia z biedną kobietą, pomodliłem się przeciwko demonom, które ją zniewoliły. I raptem zaczęła do mnie mówić po polsku. Później dowiedziałem się, że wcześniej głosy kazały jej wyskoczyć przez okno z drugiego piętra. I stąd uszkodzony kręgosłup. O tą modliłem się przy okazji. Gdy weszliśmy do pokoju dwóch innych zakłóconych, to pielęgniarka przybiegła, że w pokojach nie można odwiedzać. Ale to, że w pokoju na przeciwko byli odwiedzający, to jej nie przeszkadzało. Gdy jedna z naszych podopiecznych próbowała jeszcze kogoś zaprosić do nas, abyśmy im pomogli, to pielęgniarka chodziła za nią i przeszkadzała jej.
  Dzień po odwiedzinach wariatkowa Julita zadzwoniła do mnie o 7 rano, że pierwszy raz po 2 miesiącach nic ją w nocy nie dusiło. Co noc pielęgniarki biegały do niej, bo się dusiła i aerozol.
  A doktór na oddziale także przeszkadza, aby nie odwiedzać zdemonizowanych.
  Wyjdź Krzysztofie na ulicę i podejdź do młodzieży. Zobaczysz jakie zaplecze ma korporacja watykańska. Zapytaj ich co sądzą o korporacji watykańskiej, o księżach. W ciągu kilku lat posterunki watykańskie opustoszeją o połowę. Na szczęście jest w Polsce zaplecze świadomych, biblijnych Chrystusowców którzy są nadzieją dla Polski.
 • @von Finov 16:25:44
  Proszę wskazać te akapity z"nadnaturalnych źródeł informacji".

  Postaram się wyjaśnić.

  PS. A co, jeśli te złe duchy znalazły swój dom u Pana? Taki ładny, czysty i schludny - chyba do tego pusty? (Opis takiej możliwości jest w Ewangelii).
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:14:18
  Drogi Krzysztofie!
  Co do nadnaturalnych źródeł informacji, to postaram się trochę ich podaĆ WIECZOREM, GDYŻ TERAZ NIE MAM CZASU na ich napisanie. Ale tytułem wstępu podam Ci kilka wyznaczników co do poprawności funkcjonowania Kościoła:
  Chrześcijanie - z samej definicji; należący do Chrystusa, zwolennicy Chrystusa, po śmierci ciał pójdą tam, gdzie znajduje się Pan Jezus Chrystus.
  Chrześcijanin jest przekręconym wyrazem pierwotnego „chrystianous” określenia które znaczy: "Chrystusowy".
  A więc ludzie do któregoś momentu żyją jakoś tak po swojemu; religijnie, bezbożnie, rozrywkowo, w grzechach, w przestępstwach, w kompleksach, depresji, samozadowoleniu... i w którymś momencie uświadamiają sobie realność historii z Jezusem Chrystusem w roli głównej. Dociera do nich przekaz o roli Pana Jezusa w zbawieniu... I...
  Jedni to całkowicie i generalnie lekceważą, inni przyglądają się, analizują, pytają, ... i co niektórzy:
  - składają deklarację, że będą żyli z Bogiem, ale ta deklaracja ma wartość polskiego, kościelnego stwierdzenia: "że cię nie opuszczę aż do śmierci"... i już w czasie wesela pan młody podłapuje druhny i inny nawijający się „towar”. A później ci deklarujący się słownie, ale nie idący za swą deklaracją miewają pretensje do Boga, że w życiu innych Bóg działa, a u nich martwota.
  - podejmują decyzję; niedojrzałą, nie zawsze do końca świadomą, ale uczciwą, że ruszą za Bogiem i czynią to krok po kroku, nabożeństwo po nabożeństwie, samodzielnie czytając Biblię, modląc się i raptem okazuje się, że w ich życiu naprawdę dochodzi do przemiany ich funkcjonowania, do nadnaturalnych wydarzeń z Bogiem w ich życiu.
  - są inni, bardziej świadomi, szybciej dojrzewający, mający łaskę u Boga i w ich życiu działanie Boga bywa bardziej spektakularne, ich posłuszeństwo Bogu jest większe...
  Nie wszyscy ruszają za Bogiem na Jego zasadach. A to że część z deklarujących się jako chrześcijanie są poganami, to nie oznacza, że chrześcijaństwo jest fałszywe. Tyle że to nie chrześcijaństwo jest fałszywe, a fałszywymi chrześcijanami są dani udawacze, przestępcy, grzesznicy.
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:14:18
  Drogi Krzysztofie!
  Tytułem dalszego wstępu:

  Każdy grzesznik może zostać chrześcijaninem. W przypadku uczciwych, rzetelnych chrześcijan ich grzeszność będzie spadać.
  Nawet po latach może się zdarzać, że wieloletni chrześcijanin upadnie, potknie się, zgrzeszy, ale życie w grzechu nie jest normą u chrześcijan.
  O ich zbawieniu i zakresie ich wsparcia decyduje ich Pan, do którego należą już za życia ziemskiego.
  Kilka hasłowo poruszonych zagadnień należałoby doprecyzować dla zrozumienia sensu, gdyż chrześcijaństwo jest dla myślących, a nie dla bezrozumnych religiantów. Chrześcijanin powinien nie tylko ślepo i bezmyślnie wierzyć, ale powinien rozumieć dlaczego tak a nie inaczej wierzy.
  Kłania się wymóg obowiązku obrony swojej wiary: „Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej,” IP.3,15

  Analizując Biblię można odkryć wytyczne Słowa odnośnie Kościoła:
  1) KOŚCIOŁEM SĄ LUDZIE NALEŻĄCY ŚWIADOMIE I NA ZASADZIE ŚWIADOMEGO WYBORU DO CHRYSTUSA KAŻDY CHRZEŚCIJANIN JEST KOŚCIOŁEM. KAŻDY KOŚCIÓŁ ABY BYĆ KOŚCIOŁEM MUSI SKŁADAĆ SIĘ Z CHRZEŚCIJAN.
  CZŁOWIEK NIE WCHODZI DO KOŚCIOŁA ZAPISUJĄC SIĘ DO KOŚCIOŁA, PRZECHODZĄC Z JEDNEGO KOŚCIOŁA DO INNEJ DENOMINACJI.
  CZŁOWIEK STAJE SIĘ KOŚCIOŁEM PRZYSTĘPUJĄC DO PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

  2) KOŚCIÓŁ TO CHRZEŚCIJANIE KTÓRZY JEDNOCZEŚNIE SĄ KAPŁANAMI BOGA. KOŚCIÓŁ, TO KAPŁANI BOGA. KTO NIE JEST KAPŁANEM BOGA, TO NIE JEST CHRZEŚCIJANINEM, NIE JEST KOŚCIOŁEM BOGA.
  HIERARCHIA, PODZIAŁ NA ZAWODOWYCH KAPŁANÓW I LAIKAT, ŚWIECKICH W KOŚCIELE NIE ISTNIEJE.

  3) KOŚCIÓŁ ABY BYŁ PRAWIDŁOWYM KOŚCIOŁEM MUSI BYĆ KOŚCIOŁEM JEZUSA CHRYSTUSA. MUSI ŻYĆ ZGODNIE Z WOLĄ PANA JEZUSA CHRYSTUSA. TAKŻE WSZELKIE (ODNOSZĄCE SIĘ DO BOGA, DO SPRAW DUCHOWYCH) ZGROMADZENIA KOŚCIOŁA MUSZĄ ODBYWAĆ SIĘ ZE WZGLĘDU NA BOGA, NA JEZUSA CHRYSTUSA.
  JEŻELI LUDZIE ZBIERAJĄ SIĘ ZE WZGLĘDU NA INNE OSOBY POZA BOGIEM I MODLĄ SIĘ DO INNYCH OSÓB NIŻ BÓG, ODPRAWIAJĄ CEREMONIE Z INNYCH PRZYCZYN NIŻ ODNOSZENIE SIĘ DO BOGA, TO NIE JEST TO KOŚCIÓŁ.

  4)ZASADA STAWANIA SIĘ KOŚCIOŁEM, WCHODZENIA DO KOŚCIOŁA.
  KOŚCIOŁEM MOGĄ ZOSTAĆ TYLKO LUDZIE, KTÓRZY:
  - BYLI NAUCZANI PRZESŁANIA I ZASAD EWANGELII,
  - UWIERZYLI W PANA JEZUSA CHRYSTUSA W SPOSÓB DAJĄCY ZBAWIENIE,
  - PODJĘLI ŚWIADOMY WYBÓR, ŻE CHCĄ PRZYJĄĆ CHRZEST JAKO POTWIERDZENIE ICH WCZEŚNIEJSZEJ WIARY I ODEBRANIA ZBAWIENIA W SPOSÓB:
  > Poprzez całkowite zanurzenie w wodzie,
  > W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
  Z TEGO WZGLĘDU, ŻE BÓG USTANOWIŁ SZEREG PRAKTYCZNYCH ZASAD FUNKCJONOWANIA CHRZEŚCIJAN W ZORGANIZOWANYCH GRUPACH NAZYWANYCH W SŁOWIE ZBORAMI, TO OCHRZCZENI CHRZEŚCIJANIE POWINNI BYĆ WŁĄCZANI DO LOKALNYCH ZBORÓW JAKO DO ZGROMADZEŃ ŚWIADOMEGO LUDU BOŻEGO.

  5) NASTĘPNYM Z WYZNACZNIKÓW JEST SPOŻYWANIE WIECZERZY PAŃSKIEJ.
  - DO SPOŻYWANIA WIECZERZY PAŃSKIEJ POWINNI PRZYSTĘPOWAĆ TYLKO ZBAWIENI CHRZEŚCIJANIE WCZEŚNIEJ OCHRZCZENI.
  - WIECZERZA PAŃSKA POWINNA BYĆ SPOŻYWANA POD DWOMA POSTACIAMI; CHLEBA I WINA, SOKU Z WINOGRON.
  - WIECZERZA POWINNA BYĆ SPOŻYWANA W SPOSÓB GODNY, A WIĘC ŚWIADOMY Z UPORZĄDKOWANYMI PRZED BOGIEM I PRZED LUDŹMI SPRAWAMI, GRZECHAMI.
  SPOŻYWANE W CZASIE WIECZERZY PAŃSKIEJ PRODUKTY NIE SĄ ANI BOGIEM, ANI NIE PRZEBYWA W NICH BÓG.
  ONE TYLKO SYMBOLIZUJĄ NAUKĘ BOGA, POSŁUSZEŃSTWO BOGU ORAZ ODEBRANIE ZBAWIAJĄCEJ OFIARY PANA JEZUSA.

  6) KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAŃSKI TO KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY, A
  CHRZEŚCIJANIE NIE BĘDĄ CZCILI KOGOKOLWIEK POZA BOGIEM Mt.4.10

  SĄ KOŚCIOŁY, KTÓRE PROPAGUJĄ I PRAKTYKUJĄ KULT MATKI PANA JEZUSA CHRYSTUSA. ZGODNIE Z BOŻYM SŁOWEM TAKIE KULTY SĄ GRZECHEM.
  JEŻELI JESTEŚ CZŁONKIEM KOŚCIOŁA W KTÓRYM MATKĘ PANA JEZUSA TRAKTUJE SIĘ NA RÓWNI Z BOGIEM – A TO OBJAWIA SIĘ POPRZEZ MODLITWY DO NIEJ, POPRZEZ KLĘKANIE PRZED JEJ KULTOWYMI WIZERUNKAMI, TO TAKIE KULTY SĄ DLA BOGA OBRZYDLIWOŚCIĄ I NIE WOLNO TEGO CZYNIĆ.

  Z DRUGIEJ STRONY MOŻE W POLAKACH POWSTAWAĆ WRAŻENIE, ŻE MARIAM NALEŻY TRAKTOWAĆ ŹLE, Z NIENAWIŚCIĄ. NIC TAKIEGO.
  MARIAM JEST MATKĄ ZBAWICIELA, NIEWĄTPLIWIE JEST ŚWIĘTĄ, BŁOGOSŁAWIONĄ, ALE TO NIE ZNACZY, ŻE NALEŻY ODNOSIĆ SIĘ DO NIEJ JAK DO BOGINI PRZYPISUJĄC JEJ ATRYBUTY I CECHY, CZY ROLĘ BOGA.
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:14:18
  Drogi krzysztofie!

  CD info o Kościele i jego funkcjach wg Bożego Słowa:

  Następnym z wyznaczników jest…
  Oczywiście samo wymienienie tych składowych, które powinny funkcjonować w prawdziwym Kościele jest tak dużo, że gdyby je same wymienić bez ich opisów, charakterystyki, to zajęłoby to pewnie kilka, a może kilkanaście stron.
  Dla uzmysłowienia sobie choćby części występujących w Kościele dziedzin życia wierzących:
  Wiara => odebranie zbawienia => potwierdzenie wiary chrztem,
  Upamiętanie => nawrócenie się od grzechów do życia wg nauki i przykładu Pana Jezusa,
  Narodzenie na nowo=> zaliczanie podstaw uczniostwa,
  Życie w uświęceniu, podążanie do świętości,
  Bycie dojrzałym w poznaniu Słowa i zdolność do nauczycielstwa,
  Dojrzałość do sprawowania poselstwa w miejsce Chrystusa,
  Bycie ukrzyżowanym,=> ofiarowanie siebie do dyspozycji Bogu,
  Umrzeć dla świata,
  Dysponować w sposób ofiarny i prawidłowy pieniędzmi,
  Bycie żołnierzem Chrystusa,
  Bycie kapłanem Boga,=> bycie biskupem,
  Odkrycie i uruchomienie talentów,
  Przyjęcie którejś z funkcji ciała Chrystusa – członka Kościoła,
  Świadomość funkcji Kościoła jako zgromadzenia i zajęcie odpowiedniego miejsca,
  Świadomość konstrukcji Kościoła, zboru, pojedynczego wierzącego,
  Życie w Owocu Ducha Świętego,
  Życie i posługiwanie w darach Ducha Świętego,
  Odbieranie prowadzenia Duchem Świętym,
  Bycie w Chrystusie,
  Wejście w którąś z pięcio-jedenastorakich służb,
  Posługiwanie w mocy Ducha Świętego,
  Dojrzałość do bycia na poziomie wywyższonego przez Boga Chrystusowca,
  Wejście w powołanie,(samych wersetów na temat powołania jest kilka stron).
  Bycie gościnnym, trzeźwym, miłosiernym, kochającym,

  A teraz włącz myślenie i zastanów się!
  Czy w twoim kościele jest systematycznie nauczane na wymienione powyżej tematy i zagadnienia?

  A co ważniejsze…
  Czy w Twoim kościele te dziedziny funkcjonowania w różnych dziedzinach opisanych w Biblii działają, są praktykowane?

  Jeżeli z takimi praktykami się nie spotkałeś, a nawet o takich zagadnieniach nie słyszałeś to można podejrzewać że nie należysz do prawdziwego Kościoła, tylko do jakiejś organizacji religijnej co najwyżej zwanej kościołem.
 • @von Finov 16:02:13
  30.000 kościołów chrześcijańskich to ma, ale.. każdy z nich jest wyjątkowy i tylko ten jest prawdziwy, do którego wstąpisz. Inni są w błędzie i pod działaniem szatana. Idą w ogień piekielny.

  To chrześcijaństwo. Podwaliny pod nie dał faryzeusz Paweł.

  Chrzest od czasów Chrystusa, daje sam Chrystus i chrzci on nie wodą, ale ogniem i Duchem.

  Mt3,11 (słowa wypowiedziane przez Jana Chrzciciela) (...) Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. 12 Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».
 • @Oracz 16:43:35
  Drogi Oraczu!
  Same oranie nie przyniesie plonów. Trzeba jeszcze zasiać zaoraną ziemię.

  Słusznie zauważyłeś, że Pan Jezus nie chrzci z wody, ale że chrzci ogniem i Duchem.
  Tyle że sam Pan Jezus nakazywał przyjmować chrzest z wody. A to dlatego, że chrzest jest uwarunkowany wiarą chrzczonego, a więc jest sposobem na potwierdzenie wiary. Wielu twierdzi, że im wystarczy fałszywy chrzest niewiary niemowlaka. Tym samym stwierdzają, że nie wierzą w Chrystusa, że nie wierzą Chrystusowi, a negując wymóg Chrystusa czynią Go kłamcą. Tym samym demaskują swe pogaństwo. I cała ich późniejsza religijność wskazuje i potwierdza ich pogaństwo.

  Co do różnicy pomiędzy korporacją watykańską, a wymogami postawionymi przed Kościołem przez Pana Jezusa Chrystusa:

  Pewnym konkretnym wymiarem bycia w Duchu Świętym, albo martwoty duchowej są owoce, skutki oddziaływania danych kościołów. Choć w czasach średniowiecza korporacja watykańska poprzez przymus, terror i trzymanie ludu w ciemnocie nieznajomości Słowa zapanowała w Europie i niektórych krajach podbijanych ogniem i mieczem kontynentów.
  Kościoły martwe duchowo stale zmniejszają ilość swych członków.
  Kościoły martwe duchowy praktykują w przeważającej mierze różne obrządki, ceremonie, święta, kulty, modły regułkami.
  Teologia martwych duchowo kościołów odbiega od Bożego Słowa.
  Ich teologia może być mieszaniną Biblii i pogaństwa.
  Członkowie martwych kościołów albo wcale, albo słabo znają Boże Słowo,
  W martwych kościoła brak jest procesów uświęcania, a u ich członków poza praktykowaniem obrządkowej religijności ludzie tak jak trwali, tak trwają w grzechach.
  W martwych kościołach brak jest objawów nadnaturalnego działania Boga w wymiarze opisanym w Bożym Słowie. Stąd mnogość ceregieli.
  W martwych kościołach kazania są krótkie, płytkie, nie sprawiają wzrostu w poznaniu Słowa. Świadomość i posłuszeństwo Biblii u funkcjonariuszy jak i u szeregowych członków jest niska.
  W martwych duchowo kościołach jest wyraźny podział na duchownych i laikat z tym, że duchowni nie mając pomazania w mocy Ducha Świętego dodają sobie splendoru cudacznymi tytułami i strojami.
  Do kościoła martwego na członków są wciągani nieświadomi ludzie nie na zasadzie świadomego wyboru, ale jakiegoś obrządku, albo jako potomek rodziny religiantów.
  W martwym kościele nawet funkcjonariusze nie mają pewności zbawienia. Patrz; wypominki, msze za dusze zmarłych katolików nawet opatrzonych wszystkimi przepisanymi sakramentami, za księży, różnych hierarchów, a nawet za papieży
 • @Oracz 16:43:35
  Jeszcze co do wymiaru prawdziwego Kościoła:

  Kościół żyjący w mocy Ducha Świętego ma realny wpływ na przemianę życia i postępowania swych wyznawców.
  W Kościele żywym stale wzrasta ilość wierzących, a gdy jest on zorganizowany w większą ilość parafii, to przyrastają też nowe zbory.
  W żywych, biblijnych zborach ilość obrządków, ceremonii, zwyczajów liturgicznych jest minimalna, albo nie ma ich wcale.
  Jako że członkami żywych Kościołów są tylko ludzie, którzy podjęli świadomą decyzję pójścia za Bogiem, to w miarę poznawania Słowa dokonują uświęcania, przemiany swego życia odchodząc od grzechów, oczyszczając swe życie.
  Na skutek uświęcenia zbliżają się do Boga i w ich życiu można zauważyć nadnaturalne znamiona działania mocy Ducha Świętego.
  W prawdziwym Kościele liczy się przede wszystkim treść i dążenie do bezpośredniej, osobistej, relacji z Bogiem, do efektów życia z Bogiem – Owocu Ducha Świętego.
  Żywe kościoły są zbudowane tylko na Słowie Bożym.
  Członkowie Kościoła żywego dobrze znają Boże Słowo.
  Kościoły są żywe, gdyż jest tam wiele czasu poświęcone na utwierdzanie wiary poprzez nauczanie Bożego Słowa.
  W żywych Kościołach są posługujący w różnym wymiarze, w różny sposób - niektórzy na etatach, ale jest to uzależnione od ich powołania przez Boga do danej służby; prorok, apostoł, nauczyciel, pasterz, ewangelista, kierujący, usługujący w służbie miłosierdzia…
  Jeżeli chodzi o zrozumienie pojęcia posługi w mocy Ducha Świętego, to takie posługiwanie posiada jedną wspólną cechę i dwa wymiary.
  Tą wspólną cechą jest to, że w czasie takiej posługi dzieją się rzeczy nadprzyrodzone których by nie mógł skopiować, sfałszować żaden człowiek.
  Pierwszy z tych wymiarów to że na skutek posługi w mocy Ducha Świętego ludzie nawracają się w sposób stanowczy do Pana Jezusa Chrystusa i ich życie doznaje przemiany.
  Drugi z wymiarów posługi w mocy Ducha Świętego, to:
  Rz.15,18 „Nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa [wierze] słowem, czynem, 19 mocą znaków i cudów, mocą Ducha Świętego.”
  IIKor.12,12 „Dowody [mojego] apostolstwa okazały się pośród was przez wielką cierpliwość, a także przez znaki i cuda, i przejawy mocy.”
  Hbr.2,4 „Bóg zaś uwierzytelnił je cudami, znakami przedziwnymi, różnorakimi mocami i udzielaniem Ducha Świętego według swej woli.”
  IKor.2,1;4 „Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże.” 4 „A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, 5 aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.”

  W Kościele brak jest podziału na duchownych i laikat, gdyż wszyscy wierzący są kapłanami Boga.

  Do Kościoła przystępują ludzie na zasadzie własnej decyzji

  W Kościele Chrystusa wierzący są pewni zbawienia.
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:14:18
  Drogi Krzysztofie!
  Tak jak wspomniałem, podaję elementy w Bożym Słowie, które wskazują na nadprzyrodzone autorstwo tych ksiąg składających się na Biblię:

  Jest wiele przesłanek wskazujących na to, że za redakcją Pisma Świętego ST i NT stoi ktoś posiadający wiedzę i możliwości przekraczające możliwości i wiedzę ludzi.
  Biblia powstawała na przestrzeni około 1500lat, na trzech kontynentach, i była spisywana przez około 40 ludzi. Autorzy Ksiąg mieli różne wykształcenie, i status społeczny: król Dawid, Salomon, lekarz Łukasz, rybak Piotr, teolog Paweł, dostojnik egipski Mojżesz, … a mimo to przesłanie tych różnych ksiąg jest spójne i układa się w logiczną całość.
  Biblia podaje zasady moralne i etyczne, których przestrzeganie okazuje się najlepsze dla dobrych relacji w rodzinie, pośród społeczeństwa. Współczesna psychologia ocenia te zasady pozytywnie jako uniwersalne i ponadczasowe; miłość wzajemna, wierność małżeńska, prawdomówność, uczciwość w życiu, w interesach, dbałość o słabszych, biednych, chorych, niezdolnych do samodzielnego radzenia sobie w życiu.
  Zasady wychowywania, karcenia niezdyscyplinowanych, nieposłusznych dzieci, wybaczenia, nagradzania, wyrozumiałości dla niedoskonałych.
  Biblia podaje wiele zasad higienicznych, które dopiero współczesna nauka odkrywa jako sposoby na uniknięcie zakażeń, zatruć. Podaje też sposoby zapobiegania chorobom i postępowania w przypadku chorób; trądu, raka, skażenia padliną, traktowanie kobiet z miesiączką, położnic po porodzie. Zachowywanie diety, post, unikanie obżarstwa, czystości podczas przygotowywania posiłków i w czasie ich spożywania.
  Biblia opisuje różne wydarzenia, które mają wymiar nadprzyrodzony:
  - Około 1/3 treści całego Pisma Świętego to teksty proroctw. Większość z nich już się wypełniła, część jest w trakcie wypełniania się, część dopiero się wypełni.
  - Wiele wydarzeń pomimo że mogą być wyjaśniane jako naturalne - z racji okoliczności ich zapowiedzi jak i wypełnienia się, mają znamiona nadprzyrodzoności: potop za dni Noego, zniszczenie Sodomy i Gomory (IM.19,24), plagi egipskie, przejście przez rozstąpione Morze Czerwone, wypisanie X Przykazań na tablicach kamiennych, manna z nieba, zatrzymanie się wody w rzece Jordan (Joz.3,13; 16), zniszczenie Jerycho (Joz.6,20), grad kamieni z nieba (Joz.10,11),
  - Wiele opisów sytuacji, gdy ludzie mieli bezpośredni kontakt z Bogiem: rozmawiający z Bogiem Adam i Ewa, Kain, Noe. W czasach następnych mnóstwo relacji z kontaktów Boga z prorokami. A dowodem na to, że prorocy musieli posiadać informacje od Boga, są wypełniające się od wieków proroctwa. Ich ilość i nieprawdopodobieństwo ich wymyślenia przez nawet najmądrzejszych, najinteligentniejszych ludzi świadczy o tym, że pochodziły one od Boga.
  - Sytuacje, które nie mogą być wyjaśnione w sposób naturalny: wniebowstąpienie Eliasza (IIKról.2,11) uzdrowienia i wskrzeszenia z martwych w ST i NT, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa, rozmnażanie żywności zarówno w ST jak i NT.
  O ile można wątpić, czy możliwym były te wszystkie uzdrowienie chorób nieuleczalnych, czy wskrzeszenia martwych, to współcześnie Bóg używa wielu Chrystusowców dla uzdrowień, wskrzeszeń. Skoro to się dzieje dzisiaj, to czemu nie miało się dziać wtedy?
  - Zapowiedziane i wypełniające się współcześnie dary Ducha Świętego mające wymiar pozornie naturalny, jak i jednoznacznie nadprzyrodzony: prorokowanie, uzdrawianie, wypędzanie demonów.
  Biblia podaje wiele informacji, które z punktu widzenia ówczesnej nauki były ludzkości nieznane; ziemie zawieszona w kosmosie. Grecy już w VIw. wierzyli w kulistą ziemię, ale na plecach Atlasa, a hinduiści w płaską ziemię opartą na 4 słoniach stojących na żółwiu, a żółw na ???
  Innym wymiarem Biblii są informacje historyczne, geograficzne… O ile Szliman odnalazł Troję na podstawie Iliady Homera, o tyle współczesne odkrycia archeologiczne i naukowe potwierdzają wartość Biblii jako księgi podające mnóstwo precyzyjnych szczegółów.
  Oddzielnym nadnaturalnym przesłaniem Bożego Słowa jest historia Pana Jezusa Chrystusa. Najpierw prorokowana w około 300 proroctwach, a następnie wypełniona pośród znaków i cudów.
  Żaden człowiek, ani nawet umówiona dla wspólnego przedsięwzięcia grupa naukowców, intelektualistów nie byłaby w stanie zredagować tak spójnej i niesamowitej księgi.
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:14:18
  Ciąg dalszy o nadprzyrodzonym autorstwie Biblii.

  BIBLIA JAKO K S I EG A
  P R O R O C Z A

  Babilon Iz.13,19-22 „Wtedy Babilon, perła królestw, klejnot, duma Chaldejczyków,
  stanie się jak Sodoma i Gomora, gdy ją Bóg wywrócił.
  Nie będzie nigdy więcej zamieszkany ani zaludniony z pokolenia w pokolenie.
  Nie rozbije tam Arab namiotu ani pasterze nie staną na postój.
  Dziki zwierz tam mieć będzie swe leże, sowy napełnią ich domy,
  strusie się tam zagnieżdżą i kozły będą harcować.
  Szakale nawoływać się będą w ich pałacach i hieny wyjąc w ich przepysznych gmachach.
  Godzina jego się zbliża, jego dni nie będą przedłużone.”
  Niesamowitym w tym proroctwie jest to, że Izajasz nie mówi, iż w Babilonie nie będzie nikt mieszkał. On zaznacza, że nie będą tam mieszkać ludzie kilku pokoleń; nawet gdy ktoś tam zamieszka, to jego dzieci już tam mieszkać nie będą. I to się dzieje do dzisiaj. Mimo że do zburzenia Babilonu nie doszło natychmiast po wypowiedzeniu proroctwa przez Izajasza ur.740r.+680r.p. Chr. a Babilon upadł dopiero w październiku 539 r. p.n.e. Przez pewien czas pozostawał metropolią, aż król Kserkses (485-465) zrównał go z ziemią. Aleksander Wielki chciał przywrócić miastu dawną chwałę. Kazał podnieść świątynie z ruin i odnowić składanie ofiar Mardukowi, ale wkrótce zmarł i mimo najlepszych chęci, odbudowy Babilonu zaniechano. "Nigdy nie zostanie odbudowany".
  Ostateczny upadek miasta dokonał się za czasów panowania Partów w III wieku.

  Zapowiedź powszechnego dostępu do Pisma Świętego
  Mt.24,14 „A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.”
  Mk.13,10 „Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom.”
  Z jednej strony mamy coraz więcej dostępnych tłumaczeń Pisma Świętego na różne języki, a z drugiej strony przesłanie ewangelii może docierać do wszystkich zakątków ziemi przy pomocy radia, telewizji, Internetu, telefonów.
  Coraz bliżej do czasu możliwości wypełnienia się tego proroctwa jak i czasu końca.

  Zapowiedź powstania Internetu i telewizji satelitarnej
  Obj.11,3-13 „Dwom moim Świadkom dam władzę,
  a będą prorokować obleczeni w wory, przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni».
  4 Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi.
  5 A jeśli kto chce ich skrzywdzić, ogień wychodzi z ich ust i pożera ich wrogów.
  Jeśliby zechciał ktokolwiek ich skrzywdzić, w ten sposób musi być zabity.
  6 Mają oni władzę zamknąć niebo, by deszcz nie zraszał dni ich prorokowania,
  i mają władzę nad wodami, by w krew je przemienić, i wszelką plagą uderzyć ziemię,
  ilekroć zechcą.
  7 A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije.
  8 A zwłoki ich [leżeć] będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt,
  gdzie także ukrzyżowano ich Pana. (Czyżby mowa była o Jerozolimie?)
  9 I [wielu] spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia ogląda ich zwłoki;
  a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu.
  10 Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują;
  i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy.
  11 A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi.
  A wielki strach padł na tych, co ich oglądali.
  12 Posłyszeli oni donośny głos z nieba do nich mówiący: «Wstąpcie tutaj!»
  I w obłoku wstąpili do nieba, a ich wrogowie ich zobaczyli.
  13 W owej godzinie nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i runęła dziesiąta część miasta,
  i skutkiem trzęsienia ziemi zginęło siedem tysięcy osób.
  A pozostali ulegli przerażeniu i oddali chwałę Bogu nieba.
  Chcąc dostrzec w powyższym fragmencie zapowiedź Internetu i telewizji satelitarnej, dobrze jest przeczytać jeszcze raz powyższą prorokowaną w czasach apostołów historię.
  Księga Objawienia zapowiada pojawienie się dwóch mężów bożych posiadających nadnaturalne możliwości. Z jednej strony będą bezkarnie karać swoich prześladowców, ale będzie to tylko do czasu. I po określonym okresie czasu zostaną zabici.
  Wyobraźmy sobie starożytne miasto, plac w tym mieście i czy wtedy istniały techniczne możliwości, aby mieszkańcy Azji, Ameryk, Australii… mogli oglądać jakieś wydarzenie na drugim kontynencie? Natomiast powyższe proroctwo zapowiada, że kiedyś będzie taka sytuacja, że dwa trupy leżące na placu jednego miasta będą oglądane przez: „ I [wielu] spośród ludów, szczepów, języków i narodów przez trzy i pół dnia ogląda ich zwłoki;
  a zwłok ich nie zezwalają złożyć do grobu.
  Wobec nich mieszkańcy ziemi cieszą się i radują;
  i dary sobie nawzajem będą przesyłali, bo ci dwaj prorocy mieszkańcom ziemi zadali katuszy.”
  I będą to nie tylko mieszkańcy kilku, czy kilkudziesięciu plemion, narodów, ale będą to oglądali i cieszyli się „mieszkańcy ziemi”.
  Łatwo się zorientować, że wypełnienie się tego niesamowitego proroctwa stało się technicznie możliwe dopiero w drugiej połowie XXw. Przy użyciu telewizji satelitarnej i Internetu.
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:14:18
  Dalsze info z nadnaturalnego źródła:

  Zapowiedź bomby atomowej? Obj.18,2-
  2 „I głosem potężnym tak zawołał:
  «Upadł, upadł Babilon - stolica.
  I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego,
  i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt,
  3 bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody,
  i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu».
  4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący:
  «Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli:
  5 bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
  6 Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie:
  w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie!
  7 Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku!
  Ponieważ mówi w swym sercu: "Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową,
  i z pewnością nie zaznam żałoby",
  8 dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód;
  i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził.
  9 I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru.
  Babilonie, stolico potężna!
  Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł!"
  11 A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje:
  12 towaru - złota i srebra, drogiego kamienia i pereł, bisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu,
  wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej,
  wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru,
  13 cynamonu i wonnej maści amomum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich.
  14 Dojrzały owoc, pożądanie twej duszy, odszedł od ciebie, a przepadły dla ciebie wszystkie rzeczy wyborne i świetne, i już ich nie znajdą.
  15 Kupcy tych [towarów], którzy wzbogacili się na niej, staną z daleka ze strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc się, w słowach:
  16 "Biada, biada, wielka stolico, odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto,
  drogi kamień i perłę, 17 bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo!"
  A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny, i marynarze, i wszyscy, co pracują na morzu,
  stanęli z daleka 18 i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: "Jakież jest miasto podobne do stolicy?"
  19 I rzucali proch sobie na głowy, i wołali płacząc i żaląc się w słowach:
  "Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu,
  dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie".
  20 Wesel się nad nią, niebo, i święci, apostołowie, prorocy, bo przeciw niej Bóg rozsądził waszą sprawę».
  21 I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc:
  «Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już jej nie będzie można znaleźć.
  22 I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy.
  I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie będzie można znaleźć.
  I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać. 23 I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie.
  I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy:
  bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody - 24 i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi».”

  Możesz się zastanawiać; gdzie tutaj jest napisane o bombie atomowej?
  W historii ludzkości wiele miast było zburzonych i spalonych. Takie dewastacje trwały nieraz miesiącami. Współcześnie dochodziło do najgwałtowniejszych pożarów określanych mianem burzy ogniowej podczas drugiej wojny światowej. Największe z nich - pod względem liczby ofiar to Tokio, Hamburg i Drezno. Sama burza ogniowa polegająca na powstaniu komina zasysającego powietrze i osiągająca temperaturę do 16000C w Hamburgu trwała 3 godziny, choć nie ugaszone pożary trwały jeszcze kilka tygodni. I były podsycane następnymi bombardowaniami. Burza ogniowa w Tokio trwała jeden dzień, gdyż spalenie drewnianego miasta z małą ilością zabudowy murowanej trwało stosunkowo szybko.
  Spalenie Drezna trwało kilka dni i to po kilku bombardowaniach.
  Sens tych uwag jest taki, że właściwie aby doszczętnie spalić jakieś współczesne miasto potrzeba flotylli bombowców i co najmniej kilku dni na wypalenie się materiałów palnych.

  A co prorokuje Boże Słowo?:
  Mamy proroctwo posługujące się określeniem jakiegoś miasta mianem Babilonu. I że to miasto
  „8 dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód;i będzie ogniem spalona,”
  „w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł!”„w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo!”
  „wielka stolica… przepadła w jednej godzinie”, ludzie zobaczą „dym jej pożaru”. Klasyczne, duże pożary miast charakteryzują się tym, że są dymy różnych pożarów. Jeden dym, to jeden grzyb.
  Cztery powyższe wersety informują nas że jakaś stolica zostanie spalona w ciągu godziny i że wszystko bogactwo zgromadzone w tym mieście przepadnie w ciągu godziny. „i już jej nie będzie można znaleźć.”. „jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński” A może chodzi o uderzenie jakiegoś dużego meteoru? Jednak fragmenty: „staną z daleka ze strachu przed jej katuszami,”, „stanęli z daleka” wskazują na możliwość obaw przed skażeniem radioaktywnym.
  Dopiero od kilkudziesięciu lat ludzkość dysponuje bombą atomową, która jako jedyna umożliwia unicestwienie całego dużego miasta w ciągu jednej godziny. A że chodzi o broń jądrową, to mamy następne dane: „ich towaru nikt już nie kupuje”. Może dlatego, że jest napromieniowany? A może dlatego, że zniszczona stolica bałwochwalczej religii odwiodła ludzi od kultów bałwochwalczych?

  Pozostaje jeszcze pytanie: o jaki mieście jest mowa w tym proroctwie. Wiele wskazuje na Rzym.
  Chrześcijaństwo jak sama nazwa wskazuje, to życie z wiarą w Pana Jezusa Chrystusa jako w Syna Bożego, jako Boga, który przyszedł dla naszego zbawienia, ale i też aby nauczyć nas poprawnego życia z Bogiem i po Bożemu.

  Watykan umiejscowiony w Rzymie odszedł tak daleko od Boga pogrążając się w bałwochwalstwie, chciwości, grzechach seksualnych, że bardzo przypomina ten pierwszy Babilon z mnóstwem bóstw i bogactwa.
  Jednak bez względu jak spróbujemy rozszyfrować; które to z miast ulegnie takiej zagładzie... Niewątpliwie opis sposobu zagłady wskazuje na wybuch bomby atomowej.
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:14:18
  Mógłbym napisać ponad 4 strony A4 samych proroctw odnośnie Pana Jezusa Chrystusa.
  Może jedna wystarczy aby uświadomić sobie, że o przyjściu Mesjasza informował precyzyjnie ktoś, kto dysponował dostępem do nadnaturalnych informacji:

  Okazuje się, że Pan Jezus Chrystus zanim pojawił się na ziemi,
  to został dość precyzyjnie zapowiedziany przez różne proroctwa.
  W sumie teologowie doliczają się około 300 proroctw odnośnie Mesjasza.

  Zobaczmy niektóre z tych proroctw i informacje z NT o ich wypełnieniu przez Pana Jezusa:

  Miejsce proroctwa w Starym Testamencie => miejsce opisujące wypełnienia się tego proroctwa
  -Miał się narodzić jako potomek kobiety, która miała mieć wielu potomków IM.3,15, => Mk.6,3,
  - Rodzicielka Mesjasza rodząc w bólach wskazywała na swą grzeszność. Była normalnym człowiekiem, a nie kimś nadzwyczajnym IM.3,16 => Obj.12,1-5,
  - Potomstwo kobiety miało prowadzić walkę ze złymi duchami IM.3,15, => Mt.8,28-33,
  - Mesjasz miał być jednocześnie Bogiem Stwórcą, IM.1,26 => Kol.1,15-16; J.1,10
  - Mesjasz „zaglądał na ziemię” zanim przyszedł w osobie Jezusa IM.18,2;20-23; 32,24; 32,30
  - Mesjasz był Synem Bożym14 zrodzonym z Boga Ps.22,6-7 => J.3,17
  - Mesjasz miał być poczęty w pannie i nazwany Immanuel Iz.7,14, => J.1,1;14;18,
  - Miał być potomkiem z rodu Isajego Iz.11,1-2, => Mt.61,6;17
  - Miał na Nim spocząć Duch Pana Iz.11,1-2, => Mt.3,16,
  - Miał być napełniony Duchem Iz.42,1-4 => Mt.3,16-17,
  - Miał być Cudownym Doradcą, Bogiem Mocnym, Ojcem Odwiecznym, Księciem Pokoju; Iz.9,5-6 =>
  - A jednocześnie miał mieć potężną władzę i czynić pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, i utrwalić ją na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Iz.9,5-6, =>Ef.1,21
  - Miał się urodzić w Betlejemie Efrata jako władca Mich.5,1, => Mt.2,1-10; Łk.2,4;15; J.7,42
  - Jego początki od prawieków Mich.5,1, => J.17,5
  - Miał być powołany z Egiptu Oz.11,1, => Mt.2,19-20,
  - W momencie Jego przyjścia miały zginąć dzieci; Jer.31,15 => Mt.2,16-18,
  - Miał być z Nazaretu, miał być nazarejczykiem, IVM.6,13-21; Sędz.13,5-7; 16,17; Am.2,11-12, => Łk.24,19; Mk.1,24; Łk.4,34; Mk.16,6, Łk.1,15,
  - Miał mieć przeciętny wygląd Iz.53,2;
  - Miał być poprzedzany osobą anioła Mal.3,1, => Łk.1,11;19; Łk.1,76; Mt.11,10; 11,7-13,
  - Miał być poprzedzany przyjściem Eliasza Mal.3,23 => Mt.11,14,
  - Przyjście Mesjasza miało być poprzedzone głosem wołającego na pustyni Iz.40,3 => Mt.3,1-5,
  - Mesjasz przychodzącym na sąd Boży aniołem przymierza Mal.3,1; Ez.34,20-25; Am.5,18,=> Rz.9,4; Hbr.9,15; 13,20
  - Mesjasz miał mieć rodzeństwo z matki Ps.69,8-9 => Mk.6,3; J.7,3;5; Mk.3,31-33,
  - Mesjasz nie tylko był nie zrozumiany przez obcych ludzi, ale nawet przez najbliższą rodzinę; Ps.69,9 => J.7,3;5; Mt.13,57
  - Mesjasz miał zwiastować w przypowieściach Ps.78,2 => Mt.13,3; 13,34-35; J.16,25
  - Posłudze Mesjasza miały towarzyszyć uzdrowienia głuchych i ślepych Iz.29,18; Iz.35,4-6 => Mk.7,37; 9,25; Mt.11,5; Łk.7,22,
  - Mesjasz miał być sługą Iz.42,1 => Mt.12,18,
  - Miał nadawać prawo narodom Iz.42,1=> Hbr.8,10; 10,16;
  - Mesjasz miał nadawać narodom prawo i czyniąc to funkcjonował jako prorok; Iz.42,1 => J.4,19; Mt.21,11,
  / Znał myśli ludzi Mt.12,25; Łk.7,39-50,
  / Miał rozeznanie działania demonów; Łk.8,27-29; Mt.9,32-33;
  \\ rozpoznawał dolegliwości jako demoniczne; Mk.5,6-8; 9,25,
  \\ przepowiadał przyszłość; Łk.9,21-22; 19,43-44;
  /\/ własną Mt.12,40; 16,21,
  /\/ innych ludzi Mt.26,75,
  /\/ Jerozolimy Mt.23,38,
  /\/ Świątyni Jerozolimskiej Mt.24,2,
  /\/ odległą przyszłość Mt.11,22
  / Zdecydowanie opowiadał się za posłuszeństwem Pism Łk.16,16-17, cytował Pisma Mt.4,1-11,
  / Posługiwał w mocy Ducha Bożego; J.3,2,
  / Był postrzegany przez ludzi jako prorok J.4,19; Mt.21,11; J.3,2,
  / Niektórzy rozeznawali Go jako Syna Bożego J.1,45-49.
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:14:18
  BIBLIA JAKO K S I EG A
  WYPRZEDZAJA,CA ODKRYCIA NAUKOWE

  Gdy przeanalizujemy różne teksty z Bożego Słowa to okazuje się, że ich autor musiał posiadać wiedzę, którą odkrywa dopiero współczesna nauka. A to świadczy o tym, że nie jest to tylko księga zredagowana przez spryciarzy potrafiących pokrętnie udawać mądrość, ale że za autorstwem Ksiąg Starego i Nowego Testamentu stoi Osoba posiadająca wiedzę i informacje naukowe wyprzedzające ludzką wiedzę naukową o wiele wieków.

  Obieg wody w przyrodzie:
  Koh.1,7 „Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera;
  do miejsca, do którego rzeki płyną, zdążają one bezustannie.”
  Koh.11,3 „Gdy chmury napełnią się deszczem, wylewają go na ziemię.”
  Job.26,8 „wody chmurami krępuje, nie pękną pod nimi obłoki.”
  Job.28,25-26 „określił potęgę wiatru, ustalił granice wodzie.
  Gdy wyznaczał prawo deszczowi, a drogę wytyczał piorunom,”
  Job.36,27-30 „On krople wody podnosi i mgłę na deszcz skrapla,
  one płyną z nieba wysoko, obficie spływają na ludzi.
  A kto pojmuje warstwę chmur i huk [niebieskiego] namiotu?
  On, Najwyższy, ogniem zieje i zakrywa podstawy morza.”

  Zwierzęta czyste i nie czyste jako podpowiedź pomagająca uniknąć spożywania skażonych zwierząt: IIIM.11,1-47 „Następnie Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: «Tak mówcie do Izraelitów: Oto zwierzęta, które będziecie jeść spośród wszystkich zwierząt, które są na ziemi: Będziecie jedli każde zwierzę czworonożne, które ma rozdzielone kopyta, to jest racice, i które przeżuwa. Ale [następujących zwierząt], mających rozdzielone kopyto i przeżuwających nie będziecie jedli: wielbłąd, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - będzie dla was nieczysty; świstak, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - będzie dla was nieczysty; zając, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta - będzie dla was nieczysty; wieprz, ponieważ ma rozdzielone kopyto, ale nie przeżuwa - będzie dla was nieczysty. Nie będziecie jedli ich mięsa ani dotykali ich padliny - są one dla was nieczyste.
  Będziecie jedli następujące istoty wodne: wszystkie istoty wodne, w morzach i rzekach, które mają płetwy i łuski, będziecie jedli. Ale każda istota wodna, która nie ma płetw albo łusek w morzach i rzekach spośród wszystkiego, co się roi w wodzie, i spośród wszystkich zwierząt wodnych, będzie dla was obrzydliwością. Będą one dla was obrzydliwością, nie jedzcie ich mięsa i brzydźcie się ich padliną. Wszystkie istoty wodne, które nie mają płetw albo łusek, będą dla was obrzydliwością.
  Spośród ptaków będziecie mieli w obrzydzeniu i nie będziecie ich jedli, bo są obrzydliwością, następujące: orzeł, sęp czarny, orzeł morski, wszelkie gatunki kani i sokołów, wszelkie gatunki kruków, struś, sowa, mewa, wszelkie gatunki jastrzębi, puszczyk, kormoran, ibis, łabędź, pelikan, ścierwik, bocian, wszelkie gatunki czapli, dudek i nietoperz.
  Wszelkie latające czworonożne owady będą dla was obrzydliwością.
  Ale będziecie jeść spośród czworonożnych latających owadów tylko te, których [tylne] kończyny wystają ponad nogami [przednimi], aby [mogły] skakać na nich po ziemi. Następujące spośród nich możecie jeść: wszelkie gatunki szarańczy, wszelkie gatunki soleam, wszelkie gatunki chargol i wszelkie gatunki chagab. Wszystkie inne gatunki latających owadów czworonożnych będą dla was obrzydliwością.”

  Nieczysty jest każdy, kto dotyka padliny zwierząt nieczystych
  „Następujące zwierzęta czynią człowieka nieczystym. Każdy, kto dotknie się ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto będzie nosić ich padlinę, wypierze ubranie i pozostanie nieczysty aż do wieczora. Każde zwierzę, które ma kopyta, ale nie rozdzielone, i nie przeżuwa, będzie nieczyste dla was. Każdy, kto się go dotknie, będzie nieczysty. Każde zwierzę czworonożne, które chodzi opierając się na stopach, będzie nieczyste dla was. Każdy, kto dotknie się jego padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy, kto będzie nosić ich padlinę, wypierze ubranie i pozostanie nieczysty aż do wieczora. To są rzeczy nieczyste dla was!”
  Nieczystość spowodowana przez dotknięcie padliny małych zwierząt
  „Spośród małych zwierząt, które poruszają się na ziemi, następujące są nieczyste: kret, mysz i wszelkie gatunki jaszczurek, gekko, żółw, salamandra, skolopendra i kameleon. Te są nieczyste dla was spośród małych zwierząt, które poruszają się na ziemi. Każdy, kto dotknie się ich padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Jeżeli które z tych zwierząt nieżywe upadnie na coś, to ta rzecz będzie nieczysta, niezależnie od tego, czy to będzie naczynie drewniane, czy ubranie, czy skóra, czy worek, czy jakiekolwiek narzędzie pracy. Obmyją je wodą i pozostanie nieczyste aż do wieczora, potem będzie czyste. Jeżeli któreś z tych zwierząt wpadnie do naczynia glinianego, to wszystko, co jest wewnątrz naczynia, będzie nieczyste, a naczynie rozbijecie.
  Każdy pokarm, który się spożywa, do którego się dostanie woda z tego naczynia będzie nieczysty. Każdy napój, który bywa używany do picia w jakimkolwiek naczyniu, będzie nieczysty. Na cokolwiek upadnie takie zwierzę nieżywe, będzie nieczyste: piecyk albo piekarnik ma być zniszczony. One są nieczyste i będą nieczyste dla was. Tylko źródła i cysterny, to jest zbiorniki wody, pozostają czyste, ale ten, kto dotknie się w nich padliny, będzie nieczysty. Jeżeli taka padlina upadnie na ziarno przeznaczone do siewu, to ziarno pozostanie czyste, ale jeżeli ziarno jest mokre i taka padlina upadnie na nie, to jest ono dla was nieczyste.”
  Padlina czystych zwierząt
  „Jeżeli zdechnie jedno ze zwierząt, które wam służą za pokarm, i ktoś dotknie się tej padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. 40 Jeżeli kto zje coś z takiej padliny, to wypierze ubranie i będzie nieczysty aż do wieczora. Także i ten, kto nosi taką padlinę, wypierze ubranie i będzie nieczysty aż do wieczora.”
  Nie wolno jeść nieczystych małych zwierząt
  „Wszelkie małe zwierzęta, które pełzają po ziemi, są obrzydliwością - nie wolno ich jeść!
  Cokolwiek pełza na brzuchu, cokolwiek chodzi na czterech nogach i cokolwiek ma wiele nóg spośród małych zwierząt pełzających po ziemi, nie będzie przez was jedzone, bo to jest obrzydliwość. Nie plugawcie siebie samych przez jedzenie wszelkich małych zwierząt pełzających, nie zanieczyszczajcie się przez nie, przez to stalibyście się nieczystymi. Ponieważ Ja jestem Pan, Bóg wasz - uświęćcie się! Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty! Nie będziecie się plugawić małymi zwierzętami, które pełzają po ziemi. Bo Ja jestem Pan, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo Ja jestem święty!”
  Zakończenie przepisów o pokarmach
  „To jest prawo dotyczące zwierząt, ptaków i wszelkich istot żyjących, które poruszają się w wodzie, i wszelkich stworzeń pełzających po ziemi, abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, między zwierzętami jadalnymi a tymi, których jeść nie wolno».”

  Jak łatwo jest nam współcześnie to stwierdzić, to podane powyżej różne zasady miały też wymiar higieniczny, aseptyczny, chroniący przed zarażeniem się, zakażeniem, zatruciem.
  Jest to o tyle znamienne, że świat bakterii, zarazków, drobnoustrojów został odkryty dopiero w XIXw.
  A Biblia nie informując o drobnoustrojach; (kto by dostrzegł w starożytności bakterie bez mikroskopów, kto by w nie uwierzył) podała konkretne zasady higieny, aseptyki, zdrowej diety.
  Zasady postrzegane jako religijne były dla posłusznych stosowaniem higieny zapobiegającej zakażeniom, zatruciom. Ratowały zdrowie i życie.
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:14:18
  Ziemia zawieszona w przestrzeni kosmicznej
  Iz.40,22 „Ten, co mieszka nad kręgiem ziemi, której mieszkańcy są jak szarańcza,
  On rozciągnął niebiosa jak tkaninę i rozpiął je jak namiot mieszkalny.”
  Derk Prince – znany nauczyciel Słowa Bożego, znawca języka hebrajskiego twierdził, że wg oryginalnego znaczenia fragment tłumaczony jako „nad kręgiem ziemi”, powinien być prawidłowo tłumaczony: „nad sferą ziemi”. Oryginał hebrajski określa ziemię jako formę przestrzenną, a nie płaski, okrągły talerz.
  Jb.26,7 „Dach rozciąga nad pustką, ziemi niczym nie umacnia,”
  Sal.8,31 „igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich.”
  Tak więc na podstawie trzech powyższych fragmentów możemy wnioskować, że już w starożytności – ponad 700 lat przed Chrystusem, w Bożym Słowie były informacje że ziemia jest kulistym obiektem zawieszonym w przestrzeni kosmicznej.
  W Europie dość nieśmiało dochodziło do odkryć „naukowych” jej znanej prawdy dopiero około 2000 lat później

  Nowotestamentowe informacje także wskazują na to, że ziemia jest kulistą sferą, na której części występuje dzień, a na części noc:
  Mt.24,40-41 „Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.”
  Łk.17,34-35 „Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona».”
  W powyższych opisach z dwóch Ewangelii opisujących okoliczności zapowiadanego powtórnego przyjścia Pana Jezusa są opisani ludzie, którzy w tym samym czasie zostaną zabrani z ziemi.
  Pracujący w polu i przy żarnach, to raczej ludzie pracujący w dzień.
  I w tym samym czasie inni będą w łóżkach, „na jednym posłaniu”, a więc możemy wnioskować, że spali. Tak więc część spośród zabranych w czasie powtórnego przyjścia Pana Jezusa będzie spała, a część będzie aktywna, pracowała. A że będzie to się działo w tym samym czasie, to mamy biblijną wskazówkę na to, że na części ziemi jest dzień, a na części noc.

  Definicja alkoholizmu
  Prz.Sal. 20,1 „Szydercą jest wino, swarliwą - sycera, każdy, kto tutaj błądzi, niemądry.”
  Prz.Sal. 21,17 „Popada w nędzę, kto lubi hulanki, nie wzbogaci się, kto lubi oliwę i wino.”
  23,20-21 „nie bądź z tych, co winu hołdują lub mięsem się lubią obżerać;
  bo pijak i żarłok jest w nędzy, ospałość chodzi w łachmanach.”
  Prz.Sal.23,29-35 „U kogo «Ach!», u kogo «Biada!», u kogo swary, u kogo żale, u kogo rany bez powodu, u kogo oczy są mętne?
  U przesiadujących przy winie, u chodzących próbować amfory.
  Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak pięknie błyszczy w kielichu, jak łatwo płynie [przez gardło]: bo w końcu kąsa jak żmija, swój jad niby wąż wypuszcza; twoje oczy dostrzegą rzeczy dziwne, a serce twe brednie wypowie.
  Zdajesz się spać na dnie morza lub spoczywać na szczycie masztu.
  «Obili mnie, nic nie poczułem, chłostali, nic nie wiedziałem.
  Kiedyż się zbudzę? Jeszcze nadal go pragnę...»”

  I znowu, przemądrzali naukowcy stwierdzili, że odkryli definicję alkoholizmu dopiero w XXw.
  Tyle że Boże Słowo podało definicję alkoholizmu w czasach króla Salomona, a więc około 1000 lat przed narodzinami Pana Jezusa Chrystusa. 3000 lat temu.
 • @von Finov 21:09:48
  Mam być szczery?

  To wszystko to żydowskie bredzenia mające omamić słabe umysły i uczynić je uległymi indoktrynacji.

  To dlatego Biblia jest tak obszerna, aby zmieścić tam taki nawał informacji, że wszystko można wytłumaczyć i objaśnić, nawet to co wzajemnie sprzeczne.
  Czyli ogólnie - bzdety.

  Słowa mają być proste: "tak - tak, nie nie, a co ponad - od złego pochodzi". Jakoś Szanowny tego nie wie.
  Od kogo zatem pochodzi von Finov?
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:52:05
  Drogi Krzysztofie!
  Chciałeś konkretów, to je dostałeś. Ale widocznie nie jesteś w stanie przyjąć faktów, gdy są dla Ciebie niewygodne z powodu Twoich przyzwyczajeń, z góry założonego światopoglądu.
  Ja 30 lat temu oddałem moje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. Zaprosiłem Go do mojego życia i zamieszkał we mnie. Odbieram Jego obecność także w wymiarze nadnaturalnym opisanym w Bożym Słowie.
  Zdaję sobie sprawę że piszę o rzeczach, które są dla Ciebie zakryte. Łatwo się zorientować, że do Ciebie odnosi się cytat: "Mają uszy, a nie słyszą, mają oczy, a nie widzą." W takim przypadku ani argumenty wizualne, ani dźwiękowe do Ciebie nie docierają. To tak, jak rozmowa z głuchym o kolorach.
  Spróbuj jeszcze raz poczytać to, co napisałem. Może usłyszysz to, co jest napisane. A najlepiej poproś przed lekturą Boga, aby otworzył Twoje serce na to co czytasz.
 • @von Finov 14:35:18
  Żadne fakty nie zostały mi przedstawione. Jedynie żydowskie insynuacje.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930