Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
979 postów 16116 komentarzy

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Żydzi elitą w Polsce; jak ma się to do CP i wyników wyborów?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nie napisałem - „elita polską”, gdyż byłby to oksymoron i to podwójny, przynajmniej w potocznym znaczeniu.

 

 
Wszelkie dyskusje na temat Żydów, jeśli pominąć wątki antysemickie, które nigdy w Polsce nie miały dominującego znaczenia, dotyczą roli jaką Żydzi spełniają i mogą spełniać w polskim społeczeństwie. Aczkolwiek ekspresja dyskusji może prowadzić do przekonania o radykalnym niekiedy stosunku do tej nacji.
 
Ich rola, szczególnie po 89 roku, dała im pozycję wyróżnioną z pretensjami do roli elity: zajmują praktycznie wszystkie newralgiczne stanowiska pozwalające kontrolować resztę społeczeństwa, do tego kontrolują wszystkie profesje związane z dużymi profitami (media, wolne zawody), dominują w sądownictwie o czym świadczą wyroki w sprawach dotyczących przedstawicieli tej nacji, a wpływy w szkolnictwie (programy, zwłaszcza historyczne), także wyższym, są ewidentne. Emeryci – mają wysokie emerytury, co pozwala na spokojne kontrolowanie „przestrzeni społecznej”.
 
Pozycję Żydzi wyrobili sobie wojną cywilizacyjną jaką przeprowadzili po II WŚ , a ta, o tym pisałem, nie ma żadnych ograniczeń stosowanych metod. Stąd tak duża skuteczność w zwalczaniu pozostałości polskich elit.
Ruch Solidarności był próbą zmniejszenia wpływu żydowskich „elit” w państwie, eliminacji najbardziej blokujących rozwój przepisów i ograniczeń przy usunięciu z zajmowanych stanowisk największych nieudaczników. Jednak nie miał charakteru antysemickiego, a wręcz przeciwnie. Panowało przekonanie, że w zasadzie Żydzi są spolonizowani, zatem mogą pełnić wszelkie funkcje, a zadbać należy o usunięcie nieudaczników.
 
Czas pokazał, że „przemiana 89” poszła w zupełnie innym kierunku, a rola środowisk żydowskich jeszcze została umocniona.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia i dlatego do niedawno natrętnym wręcz było przekonanie o posiadaniu uprawnień do zarządzania ciemnym, polskim ludem, a wszelkie decyzje lud ten miał wykonywać z przekonaniem o ich jedynie słusznym, wręcz świętym, charakterze.
Ludowi miała wystarczać „ciepła woda w kranie”. Tyle, że sprawa się rypła, gdy zamiast wody – zaczęły się pojawiać ścieki. Rozwinięciem – casus warszawski.
Niemniej wybory 2015 uznano za sprzeczny z normalnością wypadek, który należy szybko zneutralizować. Zaskoczenie i zdziwienie sytuacją jest widoczne jeszcze teraz u wielu prominentów tego środowiska – zrobiono bowiem prawie wszystko, aby nawet w przypadku nieodpowiedzialnego zachowania społeczeństwa, szybko zapobiec rozszerzaniu zjawiska. Społeczna pedagogika wstydu za wszystko, co powiązane z polskością, była ważnym elementem procesu przebudowy mentalnej społeczeństwa.
 
Rządy PiS to stopniowe eliminowanie wielu z przywilejów i umieszczanie swoich ludzi w newralgicznych miejscach decyzyjnych.
Chyba nie ma co tłumaczyć, że musi budzić to wielki opór.
 
Tyle tytułem wstępu naświetlającego sytuację.
Dopiero w tym kontekście można rozważać przyszłą rolę środowisk żydowskich. Bo z jednej strony mamy ich przekonanie o własnej doskonałości, co przejawia się bardzo dobrym wykształceniem (przeciętnie lepszym od statystycznego Polaka), dominującym gospodarkę posiadaniem, a do tego prominencką pozycją wielu przedstawicieli tego środowiska, co pozwala może już nie kontrolować procesy społeczne, ale mieć na nie znaczny wpływ.
Uzupełnieniem są naciski zewnętrzne.
(Warto sobie uświadomić, że nawet uległość w takich kwestiach jak nowelizacja ustawy o IPN, czy kwestia blokady opodatkowania korporacji i podobne, dowodzi prób niezależności obecnych władz. Samo postawienie sprawy zmian w ustawie o IPN było nie do pomyślenia za czasu poprzedniego rządu. Czy deklaracja prominentów PiS w sprawie „acta 447” miało odpowiednik po stronie opozycji?).
 
Czy zatem Żydzi kwalifikują się do pełnienia roli elity w Polsce?
 
Kwestię należy rozpatrzyć wariantowo.
W pierwszym przypadku chodzi o zmianę systemową, czyli powrót do tworzenia RZECZYPOSPOLITEJ opartej na idei Cywilizacji Polskiej.
W tym wypadku rola elitarna jest dostępna jednak jedynie po pełnym spolonizowaniu, czyli stosowania polskich wartości cywilizacyjnych. Żydzi jako środowisko o własnych tradycjach mogą w Polsce żyć, ale nie mogą mieć wpływu na społeczeństwo.
To wariant, który wydaje się być odległym w czasie i możliwościach realizacyjnych. Jednakże, wraz z rozbudzeniem poczucia polskości jako odmienności od panującego systemu, proces ten może gwałtownie przyspieszyć, co wyeliminuje Żydów ze społecznych procesów decyzyjnych. Jest bowiem oczywistym, że nie można mieszać porządków („nie można być cywilizowanym na różne sposoby” – prof. Koneczny, albo „nie można dwóm panom służyć…” – to słowa znacznie bardziej znanej postaci).
 
Dygresja tematyczna:
Zapoznając się z zoroastryzmem można natrafić na narrację dotyczącą opisu świata, a dotyczącą czasu, gdy nie był to jeszcze dualizm – raczej wstęp do takiego ujęcia.
Istnieje już podział na braci bliźniaków – Ahura Mazdę i Angra Manju. Ahura Mazda ma zdolności kreacyjne – tej cechy nie ma Angra Manju, co powoduje, że przeciwstawia się działalności brata. Jednak DOBRO i ZŁO nie są jeszcze tak nazywane, to określenie późniejsze.
Ahura Mazda stworzył świat idealny znajdujący się w bezruchu (można by to chyba nazwać światem potencjalnym), gdzie występowały pojedyncze egzemplarze (idee) różnych przedmiotów i istot żywych – jedno drzewo, jedno zwierzę, jeden człowiek itd.).
Aby zapobiec negatywnym wpływom Angra Manju Ahura Mazda otoczył ten świat kryształową kopułą, której tenże nie mógł przekroczyć. Ten stan idealny istniał jakiś czas (? – czy mógł już istnieć czas?). Angra Manju znalazł w końcu sposób przedostania się pod kopułę – podkopał się pod nią i skaził wszystkie znajdujące się tam rzeczy – ogień skaził dymem, słońce zaczęło rzucać cień i tp., ale najgorsze, że wszystko zostało skażone ruchem.
Od tego czasu – pojawił się czas, rzeczy multiplikowały się, pojawiła się kobieta, nowe rasy zwierząt itd.
Czy można mówić, że Angra Manju wprowadził ZŁO? Z opowiastki wcale to nie wynika. Dopiero dalsze przeciwstawne działania doprowadziły do uznania Ahura Mazdy za symbol dobra, a Angra Manju – zła. ( Z czasem Ahura Mazda stał się Ormuzdem, a Angra Manju – Arymanem).
 
Wniosków jakie nasuwają się z tej opowiastki jest wiele. Najważniejszym w tym momencie jest ten, że zmianę w idei uzyskuje się nie w bezpośrednim ataku, a drogą podważenia fundamentów.
Już wtedy wskazano, że najłatwiej jest coś zniszczyć jeśli podważy się fundament idei. Taką drogą podważania fundamentów jest wtrącenie elementów sprzecznych z ideą, niezgodnych z wartościami fundamentalnymi na jakich idea jest oparta. Stąd tak jednoznaczne stwierdzenie o tym, że nie można dwóm panom służyć (Chrystus), czy że nie można być cywilizowanym na różne sposoby.
Metody „wtrętu” można się np. dopatrzyć w postępowaniu św. Pawła. Obecnie zaś widać, że KK został już doktrynalnie zjudaizowany.
 
Jak ma się to wszystko do pozycji Żydów w społeczeństwie polskim?
Naród Żydowski został przez swych twórców doktryny przygotowany do roli „Angra Manju”. Praktycznie nie kreuje niczego nowego, jest zaś doskonałym naśladowcą i niszczycielem. Brak wielkich osiągnięć sztuki żydowskiej (kreacje odtwórcze – tak), wszelkie próby tworzenia własnej spójności (jako państwo – ZAWSZE szybko kończą się szybkim upadkiem. Ofiara nie jest atakowana bezpośrednio, ale poprzez podkopanie spójności na której opiera się wspólnota.
Wykorzystując sytuację Żydzi przejęli władzę w Polsce zajmując prominentne stanowiska. Można powiedzieć, że wprowadzili dynamikę dokonując fermentu społecznego. Jednak już sam fakt opierania się na dynamice procesów społecznych odróżnia tę nację od Polaków. Żydzi nie stali się częścią polskiego społeczeństwa, a są zawsze odróżniającą się grupą.
(W społeczeństwach Zachodu ta integracja jest znacznie dalej posunięta – tylko w skrajnych przypadkach dostrzega się żydowską odmienność).
Społeczność żydowska w Polsce jest w rozkroku. Z jednej strony chce być uznawana za część Narodu Polskiego określając siebie jako „Polacy” (ewentualnie pochodzenia żydowskiego), co ma ich upoważniać do zajmowania prominentnej roli w społeczeństwie, z drugiej – podkreśla swą żydowską odrębność hołdując zasadom przynależności genetycznej w ramach swego etnosu, ale przy prawnej blokadzie informacji na ten temat w sferze publicznej (ochrona danych osobowych).
Po 89 roku Żydzi uzyskali akceptację społeczeństwa polskiego na zajmowanie prominentnych stanowisk wmawiając społeczeństwu, że są z nim w pełni zintegrowani i będą reprezentować jego interesy i stwarzać warunki realizacji aspiracji. Wobec bardzo ograniczonej wiedzy na tematy społeczne i braku polskich elit – operacja przebiegła sprawnie, a efekty stały się widoczne w postaci postępującego marazmu.
 
Wraz ze zwiększonym dostępem do informacji (sprawa internetu i zniesienie formalnych ograniczeń) zaczęli się pojawiać się ludzie, którzy odbudowali swą wiedzę o Polsce i polskości, a do tego potrafili dokonać analizy stanu i jego przyczyn. To powoduje wzrost narodowej świadomości i sprzeciw wobec istniejącego systemu władzy. Proces powolny, ale jednak zauważalny i narastający.
Obecnie można już mówić, że jest to proces świadomych zmian i dążeń celowych. Niemniej społeczeństwo jest dalej silnie podzielone na beneficjentów obecnego systemu i resztę dążącą do odbudowy polskości.
 
We wcześniejszych notkach powoływałem się na znalezione w internecie dane mówiące, że w Polsce jest około 4,5 mln osób pochodzenia żydowskiego, a wraz z grupą akolitów korzystających z dobrodziejstw tego stanu tudzież osób zafascynowanych stylem życia tej społeczności, gdzie „celebryckość” jest jedną z form, można mówić o około 20 % części społeczeństwa zainteresowanego utrzymaniem stanu rzeczy.
Tak sugerował wynik poprzednich wyborów. Jednak obecne wybory ujawniły, że ta część społeczeństwa jest większa i obejmuje około 30 % populacji.
Mamy bowiem z jednej strony wzrost świadomości społeczeństwa polskiego, co wiąże się ze wzrostem liczby głosujących (ponad 60 % populacji), gdzie większość „nowych” wyborców oddała swe głosy na PiS (ta partia stała się dla nich gwarantem dbania o polskość) – ok. 2 300 tys. głosów więcej przy wzroście o 10 % liczby głosujących, przy zbliżonej liczbie uprawnionych wskazuje, że PiS przejął ok. 75 % głosów nowych wyborców.
Należy jednak odnotować także wzrost liczby wyborców PO z którą to partią wiążą obecnie swe losy ludzie dotychczasowego establishmentu. Tu mamy wzrost o około 1 400 tys., co można wyjaśniać jako „konsumpcję” części nowego elektoratu + udział tej części , która nie była dostatecznie zmobilizowana poprzednio.
Resztę głosów można uznać za rozrzut statystyczny różnych skłonności społecznych, który ma bardzo zbliżony charakter w przypadku obu zdarzeń wyborczych. Odnotować jedynie należy pojawienie się Konfederacji kojarzonej z prezentacją narodowych interesów w zdecydowanej, a nawet skrajnej formie. Wskazuje to na wzrost uświadomienia narodowego, ale też należy się spodziewać konkurencyjnej walki o elektorat między PiS, a tym ugrupowaniem.
 
Czy zatem dotychczasowa pozycja elitarna Żydów w Polsce może być utrzymana? Wydaje się, że odpowiedź jest jednoznacznie negatywna. Jedynym pytaniem jest jak ta rola będzie ewoluować i jaką formę przybiorą  nieuchronne zmiany? Czy Żydzi skłonni są do zrozumienia i akceptacji procesu znajdując dla siebie inną, już nie elitarną, rolę?
 
Formą przeciwstawiania się zmianom jest dążenie do narzucenia Polakom przekonania o konieczności stworzenia społeczeństwa wielokulturowego, co w efekcie pozwoli na utrzymanie dotychczasowej sytuacji. Polacy w znacznym stopniu utożsamiają swoją etykę z nauczaniem KK – dlatego podważa się rolę tej instytucji.
Cele KK nie pokrywają się z polskością, a do tego KK znajduje się w stanie postępującego zaniku wpływu. Sytuacja jest „na rękę” środowiskom żydowskim, gdyż utrzymanie stanu zamieszania podtrzymuje stan obecny.
Wnioskiem w tej dziedzinie jest, że wzrost świadomości polskiej powinien wiązać się z etyką chrześcijańska, ale bez utożsamiania jej z KK. W takim przypadku musi dojść do konfrontacji etyki żydowskiej i polskiej. Państwo, aby istniało i rozwijało się, musi mieć jeden spójny system etyczny akceptowany przez większość obywateli. Zaś polska etyka odrzuca przywileje elit nakładając na nie w zamian dodatkowe obowiązki w postaci srogich warunków dotyczących przestrzegania zasad; elita nie korzysta z przywilejów wynikających z zajmowanej pozycji społecznej. To z kolei blokuje możliwość dziedziczenia roli i pozycji społecznej.
Czy Żydzi, jako jednostki, mają walory i chęć, aby takie warunki spełniać?
 
Obecna polityka społeczna PiS prowadzi do likwidacji nieuzasadnionych przywilejów dotychczasowej „elity”. Narzędziem jest choćby 500 +, czy podwyższanie płacy minimalnej, co powoduje, że ekonomiczny nacisk dotychczasowej ”elity” ma mniejszą siłę oddziaływania. Do tego następuje zmniejszenie dotacji dla środowisk „artystycznych” i stowarzyszeń żerujących na społeczeństwie.
O ile poprzednie 4 lata były nacechowane delikatnością oddziaływania, to obecnie należy się liczyć z bardziej twardą postawą zwłaszcza wobec krytyki ze strony Konfederacji. Efektem będzie dalsze zmniejszenie wpływów, także medialnego oddziaływania, dotychczasowej warstwy elitarnej.

KOMENTARZE

 • @ Autor
  Myślę, że na podejście jakie Pan proponuje do PiS w tym wpisie, a także i w innych należy nałożyć problem socjalizmu, który pod ich rządami się zwiększa, a rezultat jest tylko jeden: dalsza depopulacja Polaków.

  Także kwestia 447, którą Pan poruszył i deklaracje polityków z nią związane świadczą jednoznacznie przeciwko PiS: prowadzili w tej sprawie tajne rokowania i odrzucili w sejmie ustawę zabezpieczającą Polskę przed spłatą uroszczeń.
  Jak bowiem wyjaśnić deklaracje o sprzeciwie i odrzucenie ustawy ten sprzeciw legalizującej? Nie fałszem czasami?
  Czy sprawa 447 mogłaby w ogóle wypłynąć gdyby nie jakiś Honorable Corespondant pana Michalkiewicza?

  Ta sprawa ewidentnie świadczy o tym, że PiS dąży do zwiększenia roli obecnych elit i marginalizowania Polaków. A sprowadzenie obcych wojsk jakże słusznie kojarzonych z zabezpieczaniem wręcz globalnych interesów chazarskich grandziarzy tylko to dodatkowo uwypukla.

  Całkowicie zgadzam się natomiast z zarysowanym w tekście problemem dot. KRK.

  W kwestii konieczności zwiększenia roli Polaków we własnym państwie także pełna zgoda.

  I za to 5*
 • @ Autor, All
  "Samo postawienie sprawy zmian w ustawie o IPN było nie do pomyślenia za czasu poprzedniego rządu."

  Proponuję nie mieszać kwestii poprzednich rządów i myślenia. Wyszedłby z tego jakiś mariaż schetyno-szojringowo-paligłipowy czy coś gorszego jeszcze... ;-(
 • @Jasiek 10:44:53
  Po owocach...

  Proszę nie mieszać swoich dywagacji na temat PiS - z faktycznymi efektami polityki przez PiS prowadzonej.
  Czy można było inaczej w obecnych warunkach?
  Czy ostre podejście nie byłoby przeciwskuteczne?

  Pańskie dywagacje są oparte na domniemaniach - są niewiele warte.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:01:57
  "Pańskie dywagacje są oparte na domniemaniach - są niewiele warte."

  Czy sprowadzenie obcych wojsk to dywagacja?
  Czy tajne rokowania w/s 447 i IPN to dywagacja?
  Czy odrzucenie ustawy odrzucającej uroszczenia to dywagacja?
  Czy wprowadzanie nowych podatków to dywagacja?

  To niestety są fakty, a Pan zaklina rzeczywistość.
  I to raczej to Pańskie zaklinanie jest niewiele warte w obliczu tych faktów.
 • Piękny
  talmudyczny wykład Szanownego Wojtasa. Tak zamotać, żeby wyszło, że jedyną polską partią jest ultra żydowski PiS.
  Taki numery to nie ze mną Brunner :))

  PS. A teraz napisz jakim to jestem idiotą :))
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:01:57
  Ale przewrotny Wojtas jestes, usypiasz najpierw czujnosć ludzi a potem od tyłu leciutko nóż w plecy wsadzasz. ,,Doskonałym" sługą elit żydowskich w Polsce jest szpiegowski układ na czele pisuaru, a nie szukasz gdzieś ,,elyt" żydowskich by odwrócic uwagę od pisuaru i Kalsteina, Singera, Naimskiego, Glapy, Morawieckiego i ich rodaka Danielsa.
  Trochę więcej intelektu oszukańczego włóż w te ,,swoje" przemyślenia.
 • Autor
  Panie Krzysztofie PiS ma jakieś straszne problemy jeżeli jeszcze trochę a jego akolici nawet o plagi egipskie oskarżą opozycję (konkretnie PO). Dziwne bo PO po tych wyborach to nie bardzo wymagający przeciwnik. Zresztą robi się to już śmieszne, musicie się wreszcie zdecydować czy to volksdojcze, złodzieje, zdrajcy, sługusy Brukseli czy Żydzi. A swoją drogą to jakim cudem PiS wciągnął do tej swojej walki z elitami żydowskimi p. Jojne Danielsa. Kaczyński rzeczywiście jest strategiem nad strategami i dyplomatą wielkiego formatu. Tu lata w mycce, tam pod rękę z rabinami, gdzie indziej (szczególnie w USA) obiecuje wszystko środowiskom żydowskim, a tu z cichacza tępi syjonistyczne kliki. Mistrz, po prostu mistrz !!!!
  P.S.
  Musicie sobie poszukać nowych antagonistów, bo PO podłożyło wam świnie i się zdewaluowało, a nie wiadomo czy się nie rozpadnie, bo do gardeł już się sobie rzucają.
 • bełkot antyżydowski?
  Jak się oskarża żydów o wszystko co najgorsze, no to warto dla swojego beSpieczeństwa podać jakieś argumenty fakty czy podeprzeć się czymś..
  dla mnie takie wpisy jak ten to zorganizowana akcja antypolska, i jako antypolskie również uważam wspieranie religii zwanej PiS... no niestety mamy tam do czynienia z podobną sytuacją jak religia aun czy coś tam z japonii xd... to nie partia polityczna to już religia polityczna....
  Co ma pan takiego do żydów.... ostatnie 30 lat rządzą nami albo stuprocentowo albo 80-procentowo sami katolicy... zaglądał pan wszystkim żydom pod majtki? No i jaki to żyd, co do synagogi nie chodzi... jak się poczyta te bzdury, to można myśleć, że w każdym mieście mamy synagogę.. a mamy? Nie mamy... Samo to pokazuje ilu tu mamy żydów w polsce i jaki to jest pana bełkot ile ten artykuł ma prawdy. Myślę że i rosja i niemcy dobrze zapłacą, aby spamować antyżydowsko... no i PiS prawdopodobnie również będzie obficie płacić, bo sam nie wiem komu służy boss partyjny - czy rosji czy niemcom... bo polsce to szkodzi.
  Ostatnie pomysły podwyżki minimalnej są niezłe - nie wiem kto za tym stoi to moze być i ręka Morawieckiego samego... To wbrew temu co sadzą różne cwaniaki dobry pomysł tylko że niestety musi być dopasowany do możliwości przedsiębiorców, czego w biurwokratycznym kato-państwie zapewne zabraknie...
  Jacy żydzi... cały wpis kwalifikowałby się tylko na 112 xd albo na najbliższy komisariat policji, bo obstawiam w ciemno, że te całe andyżydowskie zarzuty są nic nie warte. Rząd partia stuprocentowo albo dwustu katolickie i co.. i żydzi rządzą xd... Panie Opara, ja tu widzę że z władzy już pan na portalu abdykuje czy abdykował pomału, no ale takie wpisy niszczą to - całkiem niezły areopag czy coś wymiany poglądów...
  To na oko łamanie prawa warto aby Służby przyglądały się takim autorom - ile dostają pod stołem od nieznanych sprawców i za co xD - chociaż kto wie nie wiem czy autor faktycznie tak nie myśli cuda się zdarzają ...
  Politycy mogą być prożydowscy, to ścisłe wyrachowanie polityczne. To już inna bajka i nie dla wszystkich. Wówczas nie mówimy, że żydzi są źli, tylko że mamy złych i ślepych własnych polityków.
 • "Żydzi elitą w Polsce"
  --------------
  Żeby tak było - jak w cytacie - najpierw Polskę i mądrzejszych Polaków trzeba było zwyczajnie zamordować - co też się stało w ubiegłym wieku. Nie jest to jednak kategoria elit a kategoria okupantów - co to okupują oni w atrapie Polski - sieroty po Polsce.
  Wniosek?
  Celem Żymu nie jest dobro i rozwój człowieka stworzonego przez Boga a wręcz odwrotnie i to w wymiarze globalnym. Odarcie owego człowieka z człowieczeństwa - sprowadzenie go do poziomu instynktów - upodlenie i wreszcie zrównanie go ze zwierzętami.
  To nie są żarty!
 • @ Autor - Nie oceniam, bo całkowicie nie zgadzam się z ostatnim akapitem
  .
  "Żydzi jako środowisko o własnych tradycjach mogą w Polsce żyć, ale nie mogą mieć wpływu na społeczeństwo."

  Ten postulat będzie nierealny tak długo, jak długo żydowska religia katolicyzmu z instytucją Kościoła będzie dominować w świadomości większości społeczeństwa.

  "Formą przeciwstawiania się zmianom jest dążenie do narzucenia Polakom przekonania o konieczności stworzenia społeczeństwa wielokulturowego, co w efekcie pozwoli na utrzymanie dotychczasowej sytuacji."

  Ta wielokulturowość posiada także wsparcie Kościoła, który realizuje i podkreśla uniwersalistyczną rolę religii żydo-katolicyzmu.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 11:38:47
  Ależ ty nawet na miano idioty nie zasługujesz. Warzywko.
 • @Wrzodak Z. 12:23:51
  Zadziwia mnie Pan.
  Czy jest miejsce w którym przyznaję Żydom rolę polskiej elity?

  Natomiast Pan brał w tym udział - i dał się sponiewierać. Zatem - kto powinien się uczyć, a kto nauczać?
 • @marek500 12:43:20
  1. Wydaj Pan wojnę Żydom. Zobaczymy jak długo pożyjesz!!!

  co do takich jak Daniels.
  Ich rolą jest zapewnić jak najdłuższą obecność i wpływy Żydom. Wszystko jedno jakimi metodami. Czy robi swoją robotę dobrze?
  Chyba tak, skoro Pan tak płacze i nie wie co zrobić.

  A Kaczyński?
  Jakby nie było poprawił byt wielu polskim rodzinom. Poprawił gospodarkę.
  Walczy o bardziej sprawiedliwe relacje społeczne - w tym i sądy.
  A co Pan ma w karcie osiągnięć?
 • @Leon. 13:42:17
  No cóż - tak właśnie wygląda narracja żydowska. Gratuluję odsłony.
 • @demonkracja 13:47:44
  A jaka jest rola Angra Manju?
 • @Rzeczpospolita 14:15:24
  Wielokrotnie wskazywałem na rozbieżność interesów i celów CP i KK.

  Natomiast nie można odrzucić etyki chrześcijańskiej, bo ta jest tożsama z polskością.

  Problemem jest to, że znaczna część katolików w Polsce utożsamia chrześcijaństwo z KK.
  Można to zwalczać, ale to nie jest dobra metoda bo przy okazji można zniszczyć wiele z polskości, a Polaków pozbawić wielu elementów tożsamości.

  Dlatego na tym etapie najlepszym byłaby Intronizacja Chrystusa, ale w trybie świeckim, bez udziału KK, gdzie jej wynikiem byłoby przyjęcie wartości nauczania Chrystusa. Bez oddania w ręce KK roli pośrednika.
  Czyli bezpośrednie odwoływanie się do wartości z pominięciem roli hierarchii w interpretacjach.

  Tacy ludzie jak abp. Jędraszewski próbują przywrócić rolę KK jako pośrednika upoważnionego do interpretacji w sprawach etyki. Jeśli taką rolę im społeczeństwo przyzna (łatwo liczyć, że coś za nas zrobią inni), to rola KK wzrośnie, a proces uświadamiania społeczeństwa polskiego zostanie wstrzymany, a przynajmniej opóźniony.
 • @marek500 12:43:20
  pewnie ta strategia Kaczyńskiego ma ze trzy dna.... Dlatego nie możemy tego rozsłupłać.;) Osobiście zgadzam się z samą ideą CP tyle, że obranie PISu przez P.Wojtasa jako siły ją realizującą jest przynajmniej wątpliwe. Choćby na środowiskonorodowo- polityczne w niej brylujące.
 • @Leon. 13:42:17
  Człowieku ogarnij się. Posłuchaj choćby co sami normalni Żydzi o sobie jako nacji mówią. To zwykłe , pasożyty żerujące na organizmach które dały im schronienie. Po prostu tacy są.
 • @zadziwiony 14:56:13
  Nie utożsamiam się z PiS, ale doceniam, że wiele z działań PiS jest zgodna z drogą dochodzenia do CP.
  Danie wolności nieprzygotowanym niewolnikom może spowodować tęsknotę za niewolnictwem "przy ciepłej wodzie w kranie".
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:42:14
  Nie mam zamiaru z kimkolwiek wszczynać wojen. Znałem paru polskich Żydów i to chyba byli najwięksi antysemici wśród moich znajomych (przynajmniej w gadkach).
  A Kaczyński ?
  Panie Krzysztofie dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane. Znani są w historii ,,geniusze'' którzy próbowali ręcznie sterować gospodarkę i kosztem tych przedsiębiorczych dofinansowywać tych mniej zaradnych. Wiemy jak takie eksperymenty były nazywane i jak się kończyły. O Janosikach można tworzyć książki i ballady, ale w realnym życiu zawsze tak samo się kończy. Kaczyński może i jest kryształowy i jedynym celem jest dobro ojczyzny. I co z tego. Wiecznie nie będzie rządził. Jego następcy już w innym celu wykorzystają te zawłaszczone instytucje.
 • Wielki skandal!
  Sąd Najwyższy musi unieważnić wybory.
  Wygrał je Komitet Wyborczy "Opozycja", a Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że Komitet Wyborczy "Prawo i Sprawiedliwość".

  A zwycięzcy nie było nie tylko w komunikacie PKW, ale nawet na kartach wyborczych.
  Wielki skandal!
  Międzynarodowy!  KONSTYTUCJA,KONSTYTUCJA,KONSTYTUCJA,KONSTYTUCJA............
 • @marek500 15:49:35
  Nie wykluczam takiego rozwoju sytuacji - wtedy na nowo rolę elit przejmą Żydzi.
  Strażnikami polskości musimy być sami. Albo przestaniemy istnieć.
 • @Husky 15:55:06
  O kurcze pieczone w pysk... chyba Husky się nam urwał z łańcucha, albo i co gorszego...
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:01:58
  Proszę Pana tak samo by się stało w Izraelu, USA czy w Japonii. Ludzie są wszędzie tacy sami. Dlatego w państwach ze ,,starą'' demokracją nikt nie pozwolił by na takie jaja jakie robił PiS w poprzedniej kadencji. Oni doskonale wiedzą że rządy autorytarne są wygodne i każdy następny rząd dobrowolnie nie zrezygnuje z otrzymanego w spadku wpływu na instytucje kontrolne, prokuraturę, sądy czy media. Może jeden rząd na sto wykorzysta takie uprawnienia dla dobra narodu, reszta będzie wykorzystywała dla dobra partii, rodzin i znajomków.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:03:05
  Wygranie wyborów w Polsce jest niezgodne z konstytucją!
  To już drugie kolejne wybory które wygrała opozycja
  ps.
  i "niezależni europejscy obserwatorzy" nie zauważyli takiego szwindlu ??

  No i kogo ten Timermans przysłał ...
 • Bardzo dobry kompetentny artykuł.
  Taki właśnie problem z żydami mają Polacy.
  Przy okazji 4.5 mln żydów w Polsce ...to atak na dogmaty holokaustu.
  Wg dogmatów żydowskich w Polsce żydów powinno zostać tylko góra kilkanaście kilkadziesiąt tysięcy po holocauście.
  Niestety dogmaty żydowskie przegrywają z matematyką i obserwacjami wpływów żydowskich w Polsce.
  Wyjaśnienie tych sprzeczności jest proste już o tym pisałem ...
  Podczas okupacji żydzi uciekali z Polki ale to tylko ci bogatsi...
  cała reszta kryła się jak mogła ale nie w piwnicy ale przy pomocy lewych polskich papierów. Chyba wszyscy spolonizowani żydzi który znali język Polski pokupowali sobie lewe papiery.. to było masowe zjawisko podczas okupacji... Ci którzy Polskiego nie znali lub kaleczyli byli skazani na śmierć .. to była żydowska skrajna biedota.
  Po wojnie żydzi na lewych papierach działali już jako "Polacy".
  Ze spisów obywateli zniknęli jako żydzi o zostali zakwalifikowani jako ofiary holocaustu ...a żyli jak Polacy najczęściej na terenach gdzie nikt ich nie znał np na ziemiach zachodnich...
  Stąd w takim Gdańsku czy Wrocławiu takie zatrzęsienie żydów (na polskich nazwiskach).

  Z artykułu wynika że siłą polityczną żydów są siły narzucające Polakom żydowskie zasady (dla gojów) takie jak multikulti i LGBT...
  To wprost atak na Polską kulturę.
  łatwo te siły wymienić... PO, lewica, wiosna... PSL to sprzedajna dziwka ona nie ma poglądów ma tylko chęć na kasę...

  Wojna PO-PIS to w istocie wojna żydowsko-Polska.
  Solidaruchy się wykrystalizowały na dwie wrogie siły.. na żydów i Polaków. i tak niestety jest (to oczywiście statystyka ... bo żydzi są po obu stronach i Polacy też) ale programowo PO to lobby żydowskie a PIS Polskie.

  Trzeba odstawić żydów od stanowisk pozwalających im rządzić Polskim społeczeństwem... a najlepiej ich odstawić ujawniając ich tożsamość.
  A najlepiej ujawniają swoją tożsamość w kwestiach miltikulti oraz LGBT...
  Można dokonać uproszczenia że kto jest zwolennikiem multikulti w Polsce oraz LGBT (i deprawacji seksualnej dzieci) ten jest żydowskim lobbystą.... albo pożyteczny dla żydów idiotą.
  Wystarczy ich o to odpytać i nie popierać nigdzie zwolenników LGBT i multikulti... i pożytecznych idiotów też nie bo po co Polakom idiota na stołku ?

  Bardzo dobry artykuł.
 • @Jasiek 10:44:53
  "
  Także kwestia 447, którą Pan poruszył i deklaracje polityków z nią związane świadczą jednoznacznie przeciwko PiS
  "
  Ja tak sobie myślę że ustawa 447 jest skierowana przez mafie żydowską przeciwko PIS. PO (lobby żydowskie) nie raz groziło PISowi że UE będzie karać PIS finansowo (blokada dotacji) gdy PIS nie będzie posłuszny PO czyli lobby żydowskiemu.
  PIS ukrócił karuzele VATowskie..na ciężkie milirady zł...
  Kto mógł takie karuzele organizować .. drobnica ? to gdzie te miliardy wsiąkały ? .. takie przewały na taką skalę mogła organizować tylko mafia moim zdaniem żydowska a miliardy wsiąkały bo mafia jest jak gąbka dla wielkich pieniędzy.
  Mafia tracąc takie wpływa musiała jakoś zareagować...taka ustawa 447 jest sam raz by mafii skompensować zapewne zaplanowane "dochody" z grabieży Polski.
  Wróci PO czyli lobby żydowskie to wrócą karuzele VAT a PO będzie się chwalić że nie oddało ani guzika na ustawę 447... tylko trzeba będzie odebrać Polakom 500+ bo jak są karuzele VAT to "piniendzy nie ma i nie będzie dla Polaków).

  Tak to widzę.
 • Bezczelna manipulantka Słupianek
  Nie powinno się robić redaktorem prostej, gminnej kobiety z parszywym charakterem.  Szczyt manipulacji Anny Słupianek.

  To tak na pierwszy rzut. Dostała najwidoczniej polecenie od pana Opary.

  Coś za blisko musiałem otrzeć się o sprawy wrażliwe i dano rozkaz won z nim.

  I tak jestem szczęściarz, bo za ich czasu to nie wiem, jak bym skończył.

  Taką Słupianek jestem sobie w stanie wyobrazić, jak z uśmiechem na swych cienkich wargach wyrywa paznokcie.  Więc ta pani spuszczona ze smyczy, żeby upolowała, wymyśliła taki idiotyzm, że ja, podobnie jak każdy odwiedzający, mogę manipulować YT. Tak zdolny jestem.

  To oczywiste łgarstwo Słupianek, każdy może sobie sam sprawdzić:  32 371 wyświetleń  •9 gru 2014  Janusz Korwin Mikke przyznaje się do swojego żydowskiego pochodzenia
 • @Janusz Kamiński 17:35:03
  Znam osobiście p. Słupianek. Radzę z nią nie zadzierać. Paznokcie odrosną, ale jak wyrwie ... to będzie po ptakach.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:45:04
  "A jaka jest rola Angra Manju?"
  ----------------------
  Odpowiem tak:
  jaki sens miałby szlaban dla Adama i Ewy nadany im przez Boga - gdyby za granicami raju nie było żmijowego plemienia?
  Rola Angra Manju - to osobliwe hartowanie duszy czyli tego prawdziwego bytu niematerialnego - ponieważ ciało człowieka - to tylko swoisty skafander kosmiczny dla duszy czyli tego właściwego, niematerialnego, nieśmiertelnego bytu.
  Wniosek?
  Ziemia to rodzaj tygla - przygotowującego duszę do zamieszkania w Niebie - i o ile nie uda się tej duszy oczyścić w w/w tyglu - to w ramach reinkarnacji dusza jest kierowana na Ziemię do ponownej - czy ewentualnie już n-tej obróbki.
 • @demonkracja 18:43:42
  No to Żydów należy traktować jako dzieci Angra Manju.
 • @Oscar 17:09:18
  Dziękuję za odpowiedź.
  Sprawę jednak widzę zupełnie inaczej:

  - rzeczywiście 447 mogło być jakąś pułapką/prowokacją przeciwko PiS, ale oni nawet nie tyle dali się w nią złapać, co sami w nią wleźli i jak ktoś mówi co zrobić, żeby się wydostać to oni nie tylko nie chcą, ale jeszcze dalej się pogrążają (odrzucenie ustawy)

  - co do PO to jakoś zupełnie nie kojarzą mi się w żaden sposób z interesami nacji handlowej, a wręcz nierozerwalnie kojarzą mi się z reprezentantami teutońskiej nawały na Polskę. I to nie jest tylko moje zdanie. Poza tym kasy też KLD nie dostał z Tel Awiwu tylko od szkopów.


  Ukłony
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:06:02
  Może nie na temat. Wysłuchałem tylko początek rozmowy JKM z p. Michalik ( więcej nie zdzierżyłem). W pewnym wieku ludzie powinni dać sobie spokój. Szkoda bo myślałem że ta konfederacja coś nowego wprowadzi na ,,salony''.
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:13:40
  "No to Żydów należy traktować jako dzieci Angra Manju."
  -----------------
  Tę kwestie wyjaśnił nie kto inny jak sam - Jezus Chrystus.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:01:57
  Jarooo twój gada, że to nie On na tym zdjęciu. Tak samo gadał, że z Rabiejem nic go nie łączyło, tak samo gadał, że nie podpisywał lojalki, zaprzeczał, że On to nie Balbina, tylko jego teczke SB sfałszowało itp.


  https://wiadomosci.onet.pl/kraj/rzekome-zdjecie-jaroslawa-kaczynskiego-podbija-siec-prezes-pis-to-fotomontaz/3h8bbez
 • @Wrzodak Z. 21:55:19
  Chcę pan swoją fotkę z pochodu 1 Maja
  Żaden problem
  Mogę zrobić ja w przeciągu 1 godziny
  Chce pan?
  A nawet lojalke moge zrobic
 • PiS i PO( ich mocodawcy) dążą do stworzenia w Polsce systemu dwupartyjnego.
  Odnośnie tematu, to zapraszam do interesującego tekstu wyjaśniającego pseudo konflikt jaki jest między PO i PiS... Obu partiom, a raczej ich mocodawcom marzy się w Polsce systm dwupartyjny, taki jak w USA. Nie muszę pisać co to oznacza... Tekst trzeba przeczytać uważnie, bo najważniejsze są niuanse... https://madrapolska.blogspot.com/2018/01/kto-popiera-wejscie-polski-do-strefy.html
 • @Husky 22:05:39
  "A nawet lojalke moge zrobic"

  A siedzieć cicho za banem też możesz?
 • @Leon. 13:42:17
  @leon pewnie do synagogi nie chodzi ale jak sądzę uważa się za żyda i boli Leona krytyka żydów.
  Takich jak @Leon "polaków" mamy dużo więcej niż przewiduje dogmat holocaustu.
 • @Wrzodak Z. 21:55:19
  "po owocach poznacie ich".

  Jakie są "owoc, a jakie pańskie?

  Trochę skromności i realnej oceny innych.

  PS. Widzi Pan. Ja uważam, ze diabeł też jest pożyteczny. Gdyby nie - to by go Pan Bóg nie stworzył.
 • @Mądra Polska 22:29:03
  Niewątpliwie jest taka tendencja. Dlatego nie jestem zaślepionym zwolennikiem PiS. Korzystne jest tu, że pojawiła się Konfederacja, co jest wyrazem wzrostu świadomości Polaków.

  PS. Jednak CP - jest apartyjna. Zakładam zakaz działalności partyjnej, gdyż ZAWSZE jest to rodzaj bandy, która szybko zaczyna dbać głównie o własne interesy.
  Rzeczpospolita to system współżycia bez band, ale z możliwymi strukturami typu konfederacja tworzonymi na rzecz wprowadzenia zmian w obowiązujących zasadach współżycia, a rozwiązywana po zakończeniu procesu do którego została powołana.
 • elitą?
  Postepowanie okresla elity. A postepowanie powyższych kwalifikuje jako wrzód do wyciśnięcia na zdrowym ciele narodu

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031