Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1037 postów 16786 komentarzy

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Skutki "jerozolimskiego holokaustu"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Notka jest sugestią przewidywanych zmian związanych ze zorganizowaniem w Yad Vashem kolejnej rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu w Auschwitz.

 

Warto sobie uzmysłowić, że z racji żydowskich wpływów na świecie nastąpiło ukierunkowanie narracji dotyczącej II WŚ zgodnie z potrzebami i dążeniami tego środowiska. W efekcie dominujące jest wpojenie w świadomość, że cała II WŚ została wywołana celem eliminacji Żydów i w kategoriach stosunku do tego problemu oceniane są postawy i ludzi, i całych narodów - także państw uczestniczących w konflikcie.
Celem zaś obecnej polityki powinno być zrekompensowanie Żydom wszelkich strat poniesionych w czasie holokaustu (bo II WŚ  zaczęto utożsamiać z holokaustem, a gdzie zdarzenia pola walki stały się tylko epizodami o coraz to pomniejszanym znaczeniu).
 
Przedstawiony punkt widzenia został "udokumentowany" nie faktycznymi badaniami historycznymi, a opisami (często rzekomych) świadków, gdzie zasadą wiarygodności było przekonanie tych osób. Czyli typowa żydowska haggada.
Mamy więc sytuację, że większość opisów zdarzeń wojennych jest dość dobrze opisana i udokumentowana, ale dominująca narracja dotycząca Żydów jest tylko opisem żydowskiej wrażliwości związanej z tamtym czasem. Zaznaczę, że potworności wojny były na tyle duże, że nawet taka emfaza nie może budzić reakcji nadmiernie negatywnych. 
 
Pewnym zgrzytem, nie pasującym do narzucanego punktu widzenia, jest "sprawa polska". Raz, że na terenach polskich Niemcy dokonali największej "czystki" ludności żydowskiej, co wynikało z faktu zamieszkiwania tu znacznej części żydowskiej populacji. Dwa, że Polacy byli przynajmniej  w równym stopniu, co Żydzi, eliminowani. Trzy, że Polacy z irracjonalnych powodów pomagali Żydom przetrwać, gdy relacje odwrotne praktycznie nigdy nie zachodziły.
Ta sytuacja nie pasuje do narzucanego obarczania Polaków winą za współudział w holokauście, a to z kolei przeszkadza w wymuszeniu rzekomo należnych rekompensat ze strony państwa polskiego.
O ile takie przedstawianie historii nie spowodowało oporu społeczeństw Zachodu -  z racji braku bezpośredniego zagrożenia interesów i bierności tych społeczeństw, to w Polsce wraz z poszerzaniem sfery wolności wzrastała też potrzeba wyjaśniania zaszłości w postaci faktycznego odwołania się do zaistniałych wydarzeń,  a po odrzuceniu nieudokumentowanych przekonań.
Także strona żydowska dąży do ujednolicenia narracji, ale nie drogą poszukiwania prawdy historycznej, a poprzez wymuszenie i narzucenie "jedynie słusznych" interpretacji pod rygorem odpowiedzialności karnej (indywidualnie), a stosownego potraktowania całego (rzekomo napiętnowanego antysemityzmem) Narodu.
 
Nieunikniony konflikt, który musi wynikać ze wskazanych powodów nie jest zwykłą "potyczką", a ma charakter cywilizacyjny - rzutujący na wszystkie dziedziny życia. Bo jeśli sądy mają mieć podstawę do wyrokowania to muszą być "niezależne" od wpływów niezgodnych z nakazaną interpretacją faktów - prawda nie może być brana pod uwagę. ( Zatem całe sądownictwo musi być umocowane w doktrynie Cywilizacji Żydowskiej, a nie Cywilizacji Polskiej - stad taki "stan wojny" w polskim sądownictwie).
 
Haggada holokaustu ma jeszcze jeden słaby punkt - zachowane, ale nieujawniane dokumenty archiwalne przejęte przez Związek Radziecki, a dotychczas nieujawniane.
Obecnie, po czasie "trzech pokoleń"  uznano, że można pominąć te kwestie, zwłaszcza wobec konfliktu między Polską, a Rosją, co miało umożliwić ujawnienie tylko części dokumentów archiwalnych i to takich, które obciążają (rzekomo) Polskę.
Takie jest (mogło być) podłoże zorganizowania uroczystości w Yad Vashem, gdzie przewidziano dla Polski rolę "podsądnego", którego  należy stosownie napiętnować.
 
Tymczasem okazało się, że takie postawienie sprawy było zbyt radykalne i spowodowało efekt przeciwny. Społeczeństwa Zachodu zainteresowały się faktycznym przebiegiem II WŚ. Przypomniano wiele niewygodnych, a pomijanych faktów. Polska odmówiła  uczestnictwa w tym procesie, a nawet wskazała swą faktyczną rolę. Fałsz obowiązującej narracji stał się wyraźny.
 
Jakie będą efekty?
Na pewno osłabienie  wpływu obowiązującej narracji o holokauście jako celu II WŚ.
Drugie, że wystąpiła różnica zdań między Polską, a Izraelem, co musi spowodować zmianę relacji międzypaństwowych.
Nastąpiło też podważenie roli fundamentu obecnego systemu jakim było umocowanie sądownictwa.
 
Nałożenie się tych zależności może prowadzić do przemiany systemowej w całym świecie Zachodu, gdyż podważone zostały fundamenty. W zasadzie przemiana  musi już zajść, a jedyną kwestią jest jej czas i szybkość przebiegu. 
Można sądzić, że efekty są przeciwne zamierzeniom "sprawujących pieczę nad porządkiem światowym". 

 

KOMENTARZE

 • //podważone zostały fundamenty//
  Co znaczy "zostały" ? Trzeba pisać jak jest:fundamenty zostały podważone przez PAŃSTWO POLSKIE.
  Jednocześnie wyjaśniam że wyrok norymberski będący fundamentem mijającego porządku,jednoznacznie określił winowajców II WŚ.
  Wyjaśniam też że dopóki "rewizjonizmem" zajmują się z nikim nie związani publicyści,historycy-amatorzy,internetowi publicyści i inne tego typu osobistości,wszystko uchodzi.Wszystko to zrzuca się na karb "wolności słowa" i jest ok.
  Ale kiedy przedstawiciele państwa w osobach:prezydenta,premiera,ministrów,parają się "rewizjonizmem" to powstaje całkiem inna sytuacja.Czy Polska zaczęła pełnić te funkcję kierowana spontaniczną głupotą,czy z czyjejś inspiracji to sprawa drugorzędna a nawet bez znaczenia.Stało się.Naruszyła.Przecież to logiczne na czyją głowę zwali się reszta starej konstrukcji.
 • Cena diagnoza
  15 lat temu prosiłem jednego z uznanych Polskich polityków (nazwiska nie ujawnię bo to tutaj nie ma większego znaczenia) o pomoc w sportowej formie upamiętnienia I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Osoba ta komplementowała moją propozycję ale odmówiła pomocy, wskazując na swoje pełne zaangażowanie w przygotowanie publikacji nazwisk 50.000 tysięcy Polaków, którzy zostali przez III Rzeszę represjonowani za pomoc Żydom, a których archiwa zostały mu udostępnione do opracowania. Głupio nie spytałem wtedy przez kogo udostępnione (Niemców, Amerykanów czy Rosjan).

  Pokornie wycofałem się ze swoją propozycją, czekając na ukazanie się tak ważnej publikacji.

  Możliwe że teraz, świadomi materialnych zagrożeń jakie może przynieść dla przyszłości Polaków milcząca akceptacja naszych elit dla fałszowania historii (Jedwabne, ....), prawda o liczbie Polaków mocnych sumień ratujących sąsiadów przed barbarzyństwem jakoś zacznie się ujawniać.
 • @ikulalibal 09:26:33
  Widać pańską wściekłość - znaczy moje uwagi są trafne.

  Słowna narracja jest nieistotna - I STRONA ŻYDOWSKA ma tego świadomość. Problemem jest, gdy wątpliwości i zastrzeżenia tyczące holokaustu i towarzyszącej narracji są podważane instytucjonalnie.
  Taki charakter - wprowadzenie do "obrotu" prawnego miała ustawa o IPN.
  Niby drobiazg, ale zmieniający relacje: Żydzi do tego momentu mogli być tylko oskarżycielami w kwestach dotyczących holokaustu, a ta ustawa powodowała, że mogli też być podsądnymi.
  Stąd tak zajadła obrona stanowiska.

  Identyczne jest podejście do sądownictwa. Teraz nie tylko sędziowie sądzą, ale mogą też być osądzani.
 • @Andrzej Madej 10:28:35
  Myślę, że pojawi się teraz więcej opracowań i to nie tylko o charakterze "obronnym" , ale też podważających dotychczasowe ustalenia nie mające źródeł w faktach.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:20:14
  //Widać pańską wściekłość//

  A w czym niby przejawia się to moja wściekłość? jeśli żywię do pana jakieś uczucie to tylko politowanie.Bo jakież inne uczucia może wzbudzać osoba żyjąca w rzeczywistości równoległej ?
  Wiara we własną propagandę to rzecz ryzykowna i najczęściej przynosi fatalne skutki.A wszystko co dzieje się w polskich mediach z pańską twórczością włącznie, najwyraźniej wskazuje na to że mamy do czynienia właśnie z takim wypadkiem.
  Pan poczyta zagraniczną prasę (ale nie te treści pisane na zamówienie polskich władz ale te pozostałe) ,pan posłucha komentatorów,pan się rozejrzy dookoła może zdoła dostrzec że Polska znalazła sie w czarnej dupie.Na własne życzenie się znalazła.

  //Taki charakter - wprowadzenie do "obrotu" prawnego miała ustawa o IPN.//

  Brawo,widzę że inauguruje pan starą tradycję.Po 1772 najbliższych kolejnych 200 lat Polacy też spędzili na dociekaniach co było powodem katastrofy.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:21:49
  "Myślę, że pojawi się teraz więcej opracowań i to nie tylko o charakterze "obronnym" , ale też podważających dotychczasowe ustalenia nie mające źródeł w faktach"

  Zapewne się pojawią. Niestety takie "opracowania" pisane pod tezę, a nie dla wykrycia prawdy, która może być zaskakująca, znajdują popyt i poklask.

  Pan z góry wie co w nich powinno być - narracja historyczna a nie uczciwa historia. Zaś sama historia jest zgmatwana i wielowymiarowa. Rzadko znajdzie się w niej sytuacje czarno białe, jakich Pan pożąda.
 • @Pedant 12:00:16
  Aleś Pan zakłamany - jak narracja o holokauście.

  Stań w PRAWDZIE.
 • @Andrzej Madej 10:28:35
  "prawda o liczbie Polaków mocnych sumień ratujących sąsiadów przed barbarzyństwem jakoś zacznie się ujawniać."

  Szlachetnych bohaterów jest tylko garstka, w KAŻDYM narodzie. Większość to zdezorientowan barany oraz cwani egoiści. A później się robi makijaż na baranim czy świńskim ryju.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:02:52
  "Aleś Pan zakłamany - jak narracja o holokauście.
  Stań w PRAWDZIE."

  W "prawdzie" niedowarzonej wojtasowej cywilizacji?
 • @ikulalibal 09:26:33
  wyrok norymberski jest, i akta procesu, tylko nie wszyscy ponieśli karę, w szczególności współwinowajcy wśród zwycięzców.
 • @ikulalibal 09:26:33
  no cóż, Polska uznała "wyzwolenie" Kosowa. Będzie musiała uznać wyzwolenie ziemi przemyskiej, Śląska, Pomorza, i Warmii.
 • ------- nie ma sensu pisać do redakcji ---------
  w związku z tym protestuję w ten sposób przeciwko umieszczaniu reklam w prawej kolumnie, co skraca listę faktycznych notek i jest mylące.
  --------------------------------------------------------
 • @Andrzej Madej 10:28:35
  i gdzie ta publikacja ?
 • Rzygam już tą żydowską propagandą w mass-mediach żydowskich !!
  Wczoraj w mass-media w Polsce odbył się zlot demonów holokaustu

  Słowianie ! takiego wazeliniarstwa w stosunku do żydów nigdy nie widziałem ! podejrzewam ze oglądający te widowisko Polacy czym więcej oglądali tym bardziej im sie na wymioty zbierało ! mdło sie robiło !!!

  Słowianie ! Wołyń 100 do 200 tyś bestialsko pomordowanych Polaków
  tylko dlatego że byli Polakami , rocznice mijają bez echa ! prezydent Duda nawet nie raczył podjąć patronat nad rocznicą 11 lipca holokaustu Polaków olał ! a jak się zachowuje nad holokaustem żydów ????? !!!!!!

  Powiecie żydzi ze liczby nie takie że proporcje ? NIE żydzi byli uśmiercani humanitarnie !!! strzałem w głowę lub gazem !!! a Polacy na Wołyniu ? przed zabiciem musieli przejść nieludzkie torturowania !
  1. wydłubywanie na żywca oczu
  2. przepiłowanie na żywca [ dzieci kobiety starcy ]
  3. obcinanie na żywca rąk nóg uszy nosy itp.
  4 obdzieranie ze skóry na żywca !!!
  i tak można by dalej ciągnąć wymyślne tortury a było ich z około 200

  Słowianie ! 30 lat okupacji wchodzimy w fazę gnicia struktur państwa

  ŻĄDAMY WOLNY NIESKRĘPOWANYCH WYBORÓW !
  ŻĄDAMY SWOBODNEGO DOJŚCIA DO MASS-MEDIÓW !

  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • @ikulalibal 11:49:55
  Ksenofob, a pewnie i rasista, i faszysta.

  Na jakiej podstawie uważa szanowny, że jego rzeczywistość jest lepsza od mojej, skoro chce odnosić się do niej "z politowaniem"?
  U was wszyscy tak mają?
 • @Pedant 12:03:37
  " A później się robi makijaż na baranim czy świńskim ryju."

  Pedantyczny.
 • @Pedant 12:05:36
  Każda cywilizacja ma swoją prawdę.Polska opiera się na miłości i zgodności opisu ze zdarzeniami.
  Wasza - na wyobrażeniach o zjawiskach i opisie zgodnym z waszymi przekonaniami.
 • @interesariusz z PL 12:23:48
  Nadużywa Pan pojęcia "Polska".

  Proszę pisać o rządzie spełniającym (pod nadzorem) funkcje administracyjne w Polsce.

  Może się to zmieni, ale na razie to stan faktyczny.
 • @ele 12:37:07 to było BESTIALSKIE ludobójstwo
  https://m.neon24.pl/4e85e35c5612bccee7597eb0a2fb1de6,14,0.jpg
  -------------------------------------------------------------------------------
  Czas przestać zakłamywać historię, to co się zdarzyło na Wołyniu,
  to nie było zwykłe ludobójstwo, którego doświadczyli Żydzi,

  ale BESTIALSKIE ludobójstwo, nie do pojęcia, że jacyś "ludzie" mogli się do czegoś takiego posunąć.

  ps. Bestialskie znęcanie się nad ofiarami było dokonywane z rozkazu.
  -------------------------------------------------------------------------------
  Podobnie czas odkłamać historię II WŚ,
  1 września 1939 r. to nie był początek II WŚ,

  to był początek zaplanowanego ludobójstwa Polaków. Listy obywateli do eliminacji, bombardowanie miast, przyzwolenie na mordowanie tubylców,
  -------------------------------------------------------------------------------
  dopiero, gdy zaczniemy rzeczy nazywać właściwie, zajmą one należne miejsce w świadomości.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:44:14
  termin Polska został użyty w znaczeniu instytucji.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:42:03
  "Każda cywilizacja ma swoją prawdę.Polska opiera się na miłości i zgodności opisu ze zdarzeniami."

  Miłość Wasza aż onieśmiela. Zgodność trochę mniej.

  "Wasza - na wyobrażeniach o zjawiskach i opisie zgodnym z waszymi przekonaniami."

  Niestety nie posiadam własnej prywatnej cywilizacja tak jak Pan. Ale to prawda, że to co piszę jest zgodne z moimi przekonaniami. Jestem też omylny, w przeciwieństwie do Pana.
 • @Pedant 13:00:06
  Gubisz się Pedancie w zeznaniach.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:38:01
  //Na jakiej podstawie uważa szanowny, że jego rzeczywistość jest lepsza od mojej, skoro chce odnosić się do niej "z politowaniem"//

  Tak.Wiem.Jest taka "szkoła" głosząca że:prawdziwe ZOO jest po drugiej stronie krat,cyrk zaczyna się dopiero wtedy kiedy na arenie gasną już światła i zapada kurtyn, itd.Wszystko to są filozofie okryjbidy co wyłazi z całym okrucieństwem w czas próby.


  PS
  poza tym moja rzeczywistość jest lepsza dlatego że jej fundamenty nie są zbudowane na pobożnych życzeniach a na nieco mocniejszym podłożu.
 • @ikulalibal 13:04:15
  Co jest mocniejsze od pańskich bezbożnych życzeń?
 • Trochę opisów dokonań bohaterskiego AK
  https://colonelcassad.livejournal.com/5596973.html

  Prawdy nie da się zakrzyczeć.
 • Żym narzucając światu tak
  bezkompromisowo ten holokit - chce nie tylko golić i strzyc głupiego goja - ale przede wszystkim chce przykryć prawdę - kto tę II WŚ zorganizował, kto wystrugał z banana pana, towarzysza Hitlera oraz towarzysza Lenina ze Stalinem - a w ogóle przykryć fakt zdziesiątkowania goja w tym Polaków szczególnie - w Europie i ustawienie Azji pod przyszłe działania. Z Hiroszimą i Nagasaki oraz późniejszym flancowaniem Chinom komuny - włącznie. Prawda roli Żymu wtedy i teraz nie może wyjść na jaw - z wiadomych względów.
  Wniosek?
  Ludzie myślą w swojej większości odbiornikiem TV - a wiadomo czyje są wielkie media - wiec szalala-la-la-la szatańska, makabryczna zabawa trwa - aż do kompletnego zatracenia!
 • Polska tę sprowokowana przez siebie bitwę przegrała.
  To PIS sprowokował tę bitwę na prawdę i "prawdę" poprzez zorganizowanie uchwały UE twierdzącej kłamliwie że drugą wojnę światową odpowiadają Niemcy i Rosja.
  Rosja która w walce z nazizmem stracił ok 22 mln własnych obywateli
  i zniszczyła ok 80% sił Niemieckich musiała zareagować na taką potwarz.
  Putin dał stosowanego kopa politycznym kłamcom w taki sposób że zyskał jeszcze silniejsze poparcie żydów a kłamcy zostali jeszcze silniej znienawidzeni przez żydów.
  To gigantyczna strategiczna klęska PISu a być może i Polski.
  Po takich prowokacjach Rosji dużo trudniej będzie obronić Polskę jako Państwo.

  To kolejna zasługa solidaruchów dla Polski.
  Autorytet buduje się poprzez prawdę a nie przy pomocy propagandowych kłamstw.
  Solidaruchy wychowane na kłamstwach nienawiści do Rosji nie są do tego zdolni.
  Solidaruchy to wprost pogrobowcy bandytów przeklętych różnych ONRów, WINów czy innych AK dla których nienawiść do Rosji i do żydów była wręcz ich tożsamością polityczną.
  To oni po wojnie mordowali w interesie przedwojennych oligarchów rodowych i kościelnych... mordowali za reformę rolna za powszechną i darmową edukację...mordowali by zdestabilizować kraj oraz na zlecenie zachodnich "przyjaciół".... terroryzowali Polskę po wojnie przez kilka lat.
  To była znikoma mniejszość społeczeństwa i szybko przy pomocy większości społeczeństwa została wyłapana i skazana po procesach za dokonane zbrodnie.

  Po 89r właśnie pogrobowcy tych bandytów zostali przez zachodnie służby wyselekcjonowani do rządzenia Polską...podobnie jak banderowcy na Ukrainie czy ISIS w Syrii.
  Kryterium selekcji było proste... nienawiść do Rosji w przypadku Polski i Ukrainy a w przypadku Syrii nienawiść to wszystkich innych wyznań poza sunnickim wahabizmem.
  Zbrodnicza przeszłość tych "wybranków" zachodowi nie przeszkadzała i nie przeszkadza.
  Ciekawe bo ten zachód to w istocie globalna mafia żydowska..
  Mafii nie przeszkadza że banderowcy polskie prawicowe podziemie mordowało żydów... mafia jest pragmatyczna dla mafii ważna jest gorąca nienawiść do Rosji.. dla mafii ta cała banda to tylko dobrze spreparowane psychicznie mięso armatnie...przeznaczone na przemiał w interesie tej mafii.

  PIS się z tego "zaczarowanego" kręgu nie wyrwał...brnie coraz głębiej
  w bagno z którego nie ma wyjścia.
  A PO czyli złodzieje tylko na to czekają.
  PO nie jest tak ideologiczne jak PIS PO to bezideowi karierowicze i złodzieje po prostu.

  Co gorsze oszalały pozbawiony moralności chory z nienawiści "idealista".
  czy pragmatyczny bezideowy też pozbawiony moralności karierowicz i złodziej ?
  A są jeszcze różne egzotyczne kanapy do wyboru...
  Trudny wybór.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:20:14
  Ta nierównowaga zaczyna się języku.

  Jeżeli przyjmujemy do kultury pojęcie: "Sprawiedliwy wśród narodów świata" to sędzią staje się ten, który jest dziedzicem ofiary. I jego polityki historyczne.

  Polacy nie powinni mówić o sprawiedliwych Ukraińcach, bo od osądzania jest Pan Bóg. Dlatego na tablicy w Horodle poświęconej Ukraińcom chroniącym polskich sąsiadów przed banderowcami, napisaliśmy: "Ukraińcom mocnych sumień". W czterech językach.
 • @interesariusz z PL 12:26:25
  No nie ma tej publikacji.
  Ale jestem pewien, że są materiały.

  To i publikacja będzie.
  Miejmy nadzieję, że nie jak musztarda po obiedzie.
 • @Andrzej Madej 13:48:11
  Obiektywnie rzecz biorąc najwięcej żydów uratował pakt Ribbentrop Mołotow... czyli Stalin.
  Dzięki temu paktowi Rosja zajęła bez walki wschodnią cześć ówczesnej Polski a tam mieszkało 2/3 Polskich żydów.
  Rosja, Stalin chronił żydów i w ten sposób uratował ok 2 mln Polskich żydów.
  Ci którzy zostali po stronie Niemieckiej zostali w dużej części wymordowani...skończyli jak ci z Jedwabnego i okolic (tylko kilka km do strefy Stalina)... przy udziale Polskich aktywistów...spaleni żywcem w Stodole...a w okolicach było więcej podobnych zbrodni na żydach.

  Stare rany należy zabliźniać nie rozdrapywać ale tylko na fundamencie prawdy ... a kłamstwa a raczej kłamców należy zwalczać aż do gołej otwartej rany.
  Putin to robi PIS robi wręcz przeciwnie...
  PIS niestety przegrywa Polskę (politycznie).
  Nie daleko spadło PISowskie jabłko od Sanacyjnej, ONRowskiej, AKowskiej czy WINowskiej jabłoni.

  Jak mnie ktoś teraz nazwie PISiorem do dostanie kopa..
  ale jak PIS zrobi coś dobrego dla Polski to pochwalę.
  (np jak rozwali nadzwyczajną kastę to pochwalę)...
 • @Oscar 14:08:05
  Proszę sprawdzić np. w Muzeum w Bełżcu ilu Żydów "uratowanych" przez Stalina 17 września 1939 udało się jednak okupantom zamordować.

  Może Pan zmieni zdanie.
 • @Andrzej Madej 13:52:59
  //To i publikacja będzie.//

  to będzie (jeśli się ukaże) kolejna publikacja powstała z myślą o tutejszym czytelniku.Szans na to aby zainteresowała "zachodniego czytelnika" nie ma najmniejszych.Może dlatego że ludzie wogóle zamknięcie są na cudze prawdy a może z innego powodu.

  Pan czytał Michaiła Bułhakowa "Kijów-miasto" ? esej opowiadający o barbarzyństwie bestialstwie wojska Piłsudskiego w latach -1919 ?
  Czytał pan? Nie ? A przecież to klasyk nad klasyki więc dlaczego.
 • @Oscar 13:48:09
  Nie zgadzam się z pańską narracją.
  Zbytnie ogólniki.
 • @Andrzej Madej 14:19:06
  //Proszę sprawdzić np. w Muzeum w Bełżcu ilu Żydów "uratowanych" przez Stalina 17 września 1939 udało się jednak okupantom zamordować.
  //

  A w tym muzeum piszą dlaczego okupantom się udało? bo to już jest tajemnicą Poliszynela (choć u nas ciągle tabu) co pomagało okupantowi osiągać takie "sukcesy" w wyłapywaniu żydów.
 • @Andrzej Madej 13:48:11
  Myślę, że całe to wyróżnienie jest zakłamane od podstaw.
 • @Oscar 14:08:05
  Przegina Pan odnośnie Jedwabnego.
 • @Oscar 13:48:09
  Wszystko o czym Pan tu napisał to sama prawda.

  Żadne normalny uczciwy Polak nie będzie popierać w Polsce tych którzy poparli przewrót, krwawy zamach stanu na Ukrainie dokonany przez upa-synów i bojówki neonazistowskie typu AZOV,
  Poparcie udzielili tylko podli zdrajcy POLSKI i wrogiwie POLSKI jak ci dranie z PIS-PO . Darcie ryja kaczynskiego stojacego u boku neobanderowców przekresliło jego jako Polaka. Tacy ludzie to zwykłe szuje, faszystowskie gnomy. Tragedią jest dla nas Polaków, że dziś mają możliwość dalszego niszczenia naszej Polski w imię faszyzmu i obcych kuratorów z za oceanu.

  Zdradą też jest finansowanie przez PIS i przez Dude z naszych pieniędzy tego banderowskuego reżimu na Ukrainie.
  Gdy wiadomo ze Ukrainą rządzą oligarchowie, miliarderzy

  Constantine Zhevago 1,1 miliarda.

  Victora Pinczuka (1,4 miliarda dolarów).

  Rinat Achmetow 6,9 miliarda USD

  Jurij Kosyuk (1,3 miliarda dolarów)

  Giennadij Bogolyubov (1,2 mld USD).

  Igor Kołomojśkyj (1,1 mld USD) i

  Vadim Nowinskij (1 mld USD).

  Za grabieże naszych pieniędzy i przekazywanie kijowskiej juncie to należy PiS dude i PO postawić przed sądem jako kryminalistów za obrabowanie POLSKIEGO NARODU !!!
 • @Andrzej Madej 10:28:35
  Może nie wszyscy wiedzą ale to właśnie ten znienawidzony przez żydolewactwo i pseudokatolików ojciec T.Rydzyk w 2016 r otworzył w sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu piękną kaplicę pamięci poświęconej Polakom,którzy ratowali życie żydom.
  Kaplica ta powstawała już od 2013 r. Do tej pory umieszczono na tablicach ponad 1200 nazwisk polskich bohaterów narażających swoje życie dla ratowania innych..Kaplica ta powstała dzięki pieniądzom wiernych z całej Polski a także rząd dorzucił trochę grosza .Co ciekawe groszem sypnął też słynny sierżant niejaki Jonny.Daniels ze swojej fundacji co jest ewenementem bo żydzi nie są skorzy płacić za swoją historię.

  W tymże kościele powstała druga kaplica upamiętniająca Polaków którzy oddali życie za ratowanie bliźnich.Jak ktoś będzie w Toruniu to zachęcam do zwiedzenia tych kaplic.Naprawdę warto.Kaplicę tą odwiedziła także była ambasador Izraela Azari

  Tu można obejrzeć fotki z kaplicy i nazwiska umieszczone na tablicach.

  http://www.kaplica-pamieci.pl/TablicePamieci.php
 • @matterhorn 14:41:58
  //ojciec T.Rydzyk w 2016 r otworzył w sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu piękną kaplicę //

  Ach więc to jest katolicka świątynia !!?? dziękuję za informację bo od kilku lat trwam w przekonaniu że to synagoga.

  https://pbs.twimg.com/media/Dt-VzM8U4AAvdLv.jpg
 • @Andrzej Madej 14:19:06
  No po 1941 roku po napaści Hitlera na ZSRR ci żydzi co nie uciekli na wschód mieli marne szanse.
  Stali paktem Ribbentrop Mołotow dał im wszystkim 2 lata życia i szansę
  na ucieczkę przed Hitlerem ... tzw wywózki z tamtych terenów na wschód organizowane przez Stalina miały wiele celów...
  jednym z nich było wywiezienie z tych terenów żydów ...innym było wywiezienie z tych terenów ludności jawnie wrogiej Rosji bo to było wprost zaplecze frontu... i do końca nie można powiedzieć że to było prześladowanie tej ludności czy jej ratowanie przed nadchodzącą wojną z Hitlerem. Polscy "histerycy" oczywiście wiedzą to na pewno.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:27:39
  Jakie ogólniki.. Pakt Ribbentrop Mołotow to fakt a na ziemiach zajętych przez Stalina mieszkało najwięcej żydów (2/3 albo i więcej żydów Polskich i ile można w ogóle powiedzieć że żyd jest Polaki).

  Co do Polskiego prawicowego podziemia .. to ich antysowietyzm jest znany i oczywiste a ich antysemityzm jest ukrywany przez "histeryków"
  Jest wiele relacji o ich zbrodniach... kto szuka ten łatwo znajdzie.
  Google czeka..
 • @autor
  Termin Holocaust nie był znany po II WŚ .W czasach powojennych używano terminu ludobójstwo.W Norymberdze hitlerowcy byli sądzeni także za ludobójstwo.
  Nazwy Holocaust zaczęto używać mniej więcej wtedy kiedy powstał słynny film Shoach.W tym samym czasie powstało też tzw "Przedsiębiorstwo Holocaust".To wtedy grupa żydowskich cwaniaczków doszła do tego,że na żydowskich trupach można zarobić setki miliardów dolarów.
  Do dnia dzisiejszego ta firma wydoiła z wielu państw grube miliardy i ciągle żąda więcej.
  Polska ma szansę powiedzieć basta tej zbrodniczej działalności na trupach poległych żydów i powiedzieć innym narodom ani dolara więcej.Tylko żeby to powiedzieć to trzeba mieć jaja a nie robić laskę żydom za darmo i na kolanach.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:30:04
  Już przytaczałem protokoły z zeznań Polskich uczestników wydarzeń w Jedwabne ...
  z tych protokołów jasno wynika jak było..
  wzajemnie się wzajemnie oskarżali i wszyscy wskazywali kilku Polskich aktywistów. (wójt i ktoś tam jeszcze)... Niemcy też tam byli ale tylko kilku ... wykonawcami był tłum z Jedwabne i z okolicznych wiosek.
  Jedni byli aktywistami ...bili zgromadzonych żydów inni pilnowali tylko o woj i Niemcy kazali pilnować... a jeszcze inny zwiali jak tylko było można..czyli nie brali udziału mimo nakazu wójta.
  Jeszcze inni przyjechali na "uroczystość" z wozami by mieć transport dla zrabowanego żydowskiego mienia.
  Każdy przesłuchiwany oczywiście umniejszał swoją rolę ale moczył innych uczestników i w ten sposób na zasadzie zeznań krzyżowych można mieć pogląd jak było na prawdę.
  Wszystko jest w tych protokołach stworzonych zaraz po wojnie podczas śledztwa..

  Nic nie zmyślam tylko czytam i wyciągam wnioski.
  Poszukaj w google "protokoły ze śledztwa UB w sprawie Jedwabnego)
  są pozycjonowane na odległej stronie .. nie na początku wyszukiwania.

  Warto poczytać bo warto znać prawdę.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:28:41
  "Myślę, że całe to wyróżnienie jest zakłamane od podstaw."

  Tak. Zakłamane od podstaw cywilizacyjnych.
  Tu ma Pan całkowitą rację że to trzeba koniecznie brać pod uwagę by nie tracić czasu na rozmowy głupiego.
 • @Andrzej Madej 15:04:22
  //Zakłamane od podstaw cywilizacyjnych//


  To prawda.Jeśli zręby cywilizacji stanowi cyniczne a nawet kryminalne kłamstwo ( donatio constantini),to tym którzy podążają tym zgubnym szlakiem nie pozostało już nic innego jak brnąć w kłamstwo dalej do wiadomego finiszu.
 • @matterhorn 14:41:58
  " Może nie wszyscy wiedzą ale to właśnie ten znienawidzony przez żydolewactwo i pseudokatolików ojciec T.Rydzyk w 2016 r otworzył w sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu piękną kaplicę pamięci poświęconej Polakom,którzy ratowali życie żydom. "

  Wiem o tym i bardzo doceniam. Pewnie z pracy/dzieł ojca Rydzyka, przetrwa więcej świadectw prawdy dziejów narodowych w publicznej przestrzeni, niż z pracy utworzonych do tego instytucji państwowych.
 • @ikulalibal 14:48:13
  // [...] więc to jest katolicka świątynia !!?? dziękuję za informację bo od kilku lat trwam w przekonaniu że to synagoga.//

  A to jest jakaś głębsza (duchowa) różnica między tymi pojęciami?

  Bo ja myślałem, że tylko ekumeniczna:
  - w synagodze nauczają wybraństwa;
  - w katolickiej betlejemce poddaństwa;

  Źródło - a raczej szambo - to samo. Pustynne.

  Ale widzę (po zamieszczonej fotografii) że w tym konkretnym przypadku (sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji) nie dość że nastąpił nowy etap mądrości, to jeszcze Zarząd został wymieniony z na certyfikowany, czysto i bezczelnie koszerny...

  P.S. Cóż. Jak to mówią starożytni "żymianie": "Chcącemu dostąpić wiecznego zbawienia, tu na Ziemi doczesnej (obiecanej plemieniu demokratycznemu) nie dzieje się krzywda"...

  P.S.2 Cóż za gra zdań (bo nawet nie słów) mi w ostatnim akapicie wyszła. Widzę, że studiowanie talmudyzmów w polskich me(n)diach mainstrimowych przynosi "owoce". :D
 • @Oscar 15:02:45
  Czyli ludność okoliczna skrzyknęła się aby dokonać linchu na Żydach w Jedwabnem?
  Zabrała nawet (reglamentowaną) benzynę i trochę pochowanych karabinów . Itd...
  A nie możesz się chłopie puknąć czymś twardym w łeb przed napisaniem takich bzdur?
 • @Oscar 14:48:38
  Z rodzinnych wspomnień wiem, że np. z Czortkowa na Podolu z Armią Czerwoną zdążyli uciec tylko żydzi - bolszewiccy aktywiści. Scenariusz przesiedleń nie był przygotowany.

  Jedno co jeszcze zdążyli jeszcze zrobić uciekając z Czortkowa przez Niemcami to zamordować sześciu Polaków Dominikanów z tamtejszego Klasztoru.
 • @ikulalibal 14:23:58
  Bułhakowa nie czytałem, czytałem Babla Armię Konną.

  Ale.
  Ile dni byli Polacy w Kijowie od zajęcie 3 maja 1920 ?
  Tydzień / miesiąc ? I to oddziały frontowe czekające na już przegrupowanych Bolszewików.

  Nie chce mi się tego nawet sprawdzać, bo to chyba jakaś nowa hagada :)
 • @Andrzej Madej 15:17:47
  //Jedno co jeszcze zdążyli jeszcze zrobić uciekając z Czortkowa przez Niemcami to zamordować sześciu Polaków Dominikanów z tamtejszego Klasztoru//

  Dobrze byłoby ustalić wydarzenia z godzinną dokładnością.
  Chociażby po to żeby wiedzieć czy tych 300 zydów miejscowi zabili przed czy po zamordowaniem sześciu dominikanów.
 • @Andrzej Madej 15:28:36
  //Nie chce mi się tego nawet sprawdzać, bo to chyba jakaś nowa hagada//

  A nie mówię że " ludzie wogóle zamknięcie są na cudze prawdy" ? mówię!

  //Ile dni byli Polacy w Kijowie od zajęcie 3 maja 1920 ? //

  A ile czasu trzeba żeby......dajmy ma to, żeby wysadzić w powietrze najstarszy most na Dnieprze?
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:16:24
  O benzynie też jest w zeznaniach.. wtedy to nie była benzyna tylko raczej
  "okowita" czy nafta czyli spirytus bo tym oświetlało się domy (lampy naftowe).. to ludzie akurat mieli...
  szukali tej nafty ...aż w końcu ktoś tam znalazł... to też jest w zeznaniach.

  sam poczytaj ..to będziesz wiedział..
 • @Andrzej Madej 15:10:48
  "ojciec T.Rydzyk w 2016 r otworzył w sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Toruniu piękną kaplicę"

  http://toruntour.pl/upload/image/Swiatynia-Maryi-Gwiazdy-Nowej-Ewangelizacji-foty.-Tomasz-Strag-80.jpg
 • @Andrzej Madej 15:17:47
  pewnie tak...
  natomiast w Jedwabnem było tak .. że Jedwabne na krótko zostało zajęte przez Rosjan. Wtedy ujawnili się żydowscy aktywiści gotowi do współpracy z Rosjanami...czyli sympatycy..
  potem Rosjanie odeszli a weszli Niemcy...
  tych chyba trzech sympatyków Rosji Polscy aktywiści natychmiast zamordowali...to było chyba dzień przed spaleniem żydów stodole.
  Taki był tam klimat...i to pewnie od przedwojny..od dawna..
  i nie tylko w Jedwabnem...w całej okolicy...
 • @ikulalibal 14:23:58
  Jest po polsku? Czy mam szukać po rosyjsku?
 • @Oscar 15:53:17
  //"Wtedy ujawnili się żydowscy aktywiści gotowi do współpracy z Rosjanami...czyli sympatycy.."//

  Z tymi żydami z terytorium Polski to problem jest taki, czy une są sympatykami Rosji, czy tylko to tak wygląda, bo jak nic innego nienawidzą Polski i Polaków...

  (Jan Słomka trochę o tym pisał między innymi w rozdziale o Pierwszej Wojnie Światowej: http://www.linux.net.pl/~wkotwica/slomka/slomka.html - polecam całą książkę).

  Pozdrawiam.
 • @Oscar 15:02:45
  Bez jaj. Za czasów Beruta, też do wszystkiego byś się przyznał. Zeznania wymuszone są bez wartości. I pojedyńcze elementy nie mają wpływu na całość. Tak jak akcje polskiego podziemia. Rzekomo Prawicowe podziemie było programowo antysemickie. Widzę, że nie tylko PiSior, ale i żydokomuna z Ciebie wychodzi. W sumie źródła chyba podobne?
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:16:24
  Oscar coraz bardziej odlatuje. Gdy tak naprawdę, sprawa zbadana nie jest, bo nie przeprowadzono ekshumacji, a książki Grossa nie mają żadnej wartości poznawczej.
 • @Kmieć 15:58:29
  Ogólnie żydzi i Polacy przed wojną nie darzyli się specjalnie sympatią.
  Duża rolę miała tu religia... z jedne strony Tora i Talmud (rasistowskie do bólu) z drugiej strony KK który uczył swoje katolickie owieczki że to żydzi zamordowali Chrystusa.

  Naziści tylko wyzwolili to wzajemne "sympatie" i doszło do masowych ekscesów... Polaków było więcej...co sprowadzało żydów do pozycji ofiar..
  gdyby żydów było więcej to pewnie było by odwrotnie...ale odwrotnie bywało rzadko i tylko tam gdzie wkraczał Armia Radziecka..i najczęściej w trybie donosu na wroga a nie w trybie samosądu.

  Obie strony się serdecznie nienawidziły co nie znaczy że nie było wyjątków....bo były i nawet liczne (przykładem drzewka w Jadwashem).
  To były podłe czasy ...
 • @Wican 15:58:08
  Nie mam pojęcia.Ale podejrzewam że nie ze względu na sporą dawkę krytycyzmu względem "polskiego wojska".
  Zarówno on sam jaki i jego rodzina związany był od zawsze z Kijowem nie mając przy tym pojęcia że jest "ukraińcem"
  W tamte dni (1919 r ) przebywał w Kojowie i wszystko co widział opisał w znanym eseju.
  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4

  PS
  to znany i popularny artykuł i pełno go online w necie.
 • @Kmieć 15:58:29
  "Z tymi żydami z terytorium Polski to problem jest taki, czy une są sympatykami Rosji, czy tylko to tak wygląda, bo jak nic innego nienawidzą Polski i Polaków..."

  Trzeba się zdecydować, albo się sugeruje, Żydów spotkał odwet za nielojalność wobec Polski, albo że to Niemcy są winni. Inaczej to brzmi dziwnie.
 • @Wican 16:03:23
  Wican ja nie opieram się na Grossie...opieram się na powojennym śledztwie UB w sprawie Jedwabnego...a ściślej na protokołowanych zeznaniach kilkudziesięciu uczestników tych wydarzeń.
  Zapis oryginalny gwarą ludową bo taką mówili przesłuchiwani...
  i z tego wyciągam wnioski...
  to materiał źródłowy...

  Wican sam odlatujesz .. nie opierasz się na faktach .. tylko ubliżasz..
 • @ikulalibal 16:09:09
  Ja się dziwię, że Deinikina nikt w Polsce nie wydaje. Minęło już 70 lat od smierci autora, czyli praw autorskich płacić już nie trzeba.
 • @Wican 16:02:11
  zeznania wymuszone .. jesteś przeżarty propagandą wrogów PRLu.
  w tych zeznaniach nikt nikogo nie przymuszał tam nikt się nie przyznawał do zbrodni ...każdy się oczyszczał w zeznaniach ..ale sypał innych ...
  a inni sypali jego jak coś robił...
  i tak na zasadzie zeznań krzyżowych prawda wyłaziła na jaw...
  to klasyka techniki śledczej stosowana i dzisiaj i całkowicie legalna (konfrontacja zeznań świadków)

  Ty jak widać nie jesteś zbyt inteligentny i lecisz frazami z antysowieckiej propagandy ..przeżarła ci mózg...tego nie da się już naprawić.
 • @ikulalibal 15:38:25
  " Chociażby po to żeby wiedzieć czy tych 300 zydów miejscowi zabili przed czy po zamordowaniem sześciu dominikanów. "

  Fakty są ustalone dość dokładnie. Z pamięci pomyliłem liczbę zamordowanych przez NKWD Dominikanów. Było ich ośmiu nie sześciu.

  Ale obawiam się, że Pan pisząc "miejscowi" na mordy które rozpoczęły się chwilowym przejęciu władzy na Ukrainie przez Banderowców (pierwszy pogrom Żydów w Czortkowie 6 lipca 1941), chyba próbuje przypisać współsprawstwo Polakom.

  To próba ohydnego łgarstwa z Pana strony.
  Koniec moich komentarzy do Pana.
 • @ikulalibal 14:48:13
  Jest tylko takie jedno małe "ale" w tej "synagodze".

  Żydzi nienawidzą krzyża jak i Chrystusa na nim ukrzyżowanego.Zamordowali go z premedytacją i w okrutny sposób i do dziś mają wyrzuty sumienia i krzyż nie może być obecny w ich otoczeniu.
  Przyjedź do Torunia a zobaczysz w tej świątyni wiele krzyży jak i obrazów i rzeźb Chrystusa.
  I jeszcze jedno.Ojciec Rydzyk swego czasu był okrzyknięty naczelnym wrogiem żydów i podłym antysemitą.Więc jak wytłumaczysz te twoje skojarzenia żydowskie w tej świątyni .Takich świeczników widziałem w kościołach setki.A nie przyszło ci do głowy,że to żydzi zawłaszczyli sobie taki świecznik jako symbol czegoś tam dla mnie niezrozumiałego.

  Poza tym ojciec Rydzyk umieszczając te świeczniki w kaplicy dał do zrozumienia,odwiedzającym kaplicę żydom,ze nie jest żadnym antysemitą i nienawistnikiem.
 • @Oscar 16:11:51
  Oczywiście, ze na faktach. Ja książeczkę Grossa Sąsiedzi czytałem. Dno dna, nie spełniające kryterium naukowych. W Polsce, każdy uczony by ją wyśmiał. A Gross też ponoć opierał się na źródłach. Choć były to raczej "źródła". A czy ubliżam? Wyciągam wnioski, a pewne opinie mają konkretne konsekwencje.
 • @Oscar 16:16:17
  Nikt nikogo nie przymuszaŁ? Poczytaj sobie trochę naukowych opracowań. Jak wyglądały przesłuchania za czasów Bieuta. Naukowe, opracowane na bazie krytycznej analizy źródeł. Pilecki to sam sie pobił? Pużak na pewno też. Taki masochista, że samopobicia nie przeżył? Poczytaj taką cegłę (ponad 1000 stron): "Komuniści przeciw komunistom". Głaskali przesłuchiwanych
 • @Andrzej Madej 16:16:45
  ale kto zabił tych 300 żydów miejscowi czyli Polacy czy Ukraińcy...bo akurat władza mogła nie mieć z tym nic wspólnego... chyba że miała
  Polacy równie kochali żydów jak Ukraińcy i wzajemnie.
  w tym trójkącie Polacy Ukraińcy żydzi każdy każdego serdecznie "kochał" czego dowodem są sukcesy Piłsudskiego na Ukrainie, potem Wołyń w wykonaniu banderowskim w międzyczasie liczne rozprawy z żydami pod patronatem niemiecki... a pod patronatem Armii Czerwonej liczne doniesienia żydów na wrogów Armii czerwonej po stronie polskiej i Ukraińskiej... co skutkowało aresztem i innymi konsekwencjami.
  Jedna różnica żydzi raczej nie mordowali w trybie samosądów.. nawet jak mieli lokalną przewagę...żydzi raczej donosili a resztę wykonywały władze (NKWD)...Polacy i Ukraińcy mordowali żydów i własnymi rękoma i stosownymi donosami do władz Niemieckich.

  Powstał taki trójką śmieci, nienawiści między tymi trzema Narodami.

  Paskudne czasy.
 • @matterhorn 16:20:30
  prawda jest podła...
  Podobno Watykan pojednał się z Judaizmem (pewnie za JPII który był żydem).. i teraz się lubią i wspierają..współpracują np przy zniewoleniu Polski.
  Teraz symbole judaizmu będą się pojawiały w otoczeniu politycznych "katolików".
  KK podobnie jak Polska stał się żydowski...zresztą jak cały zachód.
  Przed wojną KK był wrogiem żydów to prawda...i sympatyzował z faszyzmem z Mussolinim, z Franco..i z Hitlerem (tu mniej) z wzajemnością.
  Może dlatego owieczkom spod ambony tak blisko do faszyzmu Franco Mussoliniego czy Pinocheta....
  Hitlera nie bo napadł na Polskę i namordował wielu Polaków w tym owieczek choć tak naprawdę to ścigał nie owieczki ale tych co owieczki też nienawidzą czyli lewicowców komunistów...
  widać tu zbieżność sympatii i antypatii owieczek i Hitlera...
  owieczko znacznie bliżej do Hitlera , banderowców, Mussoliniego, Franco, Pinocheta niż do PRLu bo on "komunistyczny.

  I takie mamy władze solidaruchów to obraz PISu.

  .
 • @Andrzej Madej 16:16:45
  //To próba ohydnego łgarstwa z Pana strony.//

  Jakiego łgarstwa? pogrom był faktem a ja zdaje się po to stosuję określenie "miejscowy" aby uniknąć kategorycznych stwierdzeń co do sprawstwa.

  //Koniec moich komentarzy do Pana.//

  Zawsze się tak zachowujecie ilekroć nie macie argumentów.
  To klasyczny syndrom "lisa i winogron"

  "Lis pewien, łgarz i filut, wychudły, zgłodniały,
  Zobaczył winogrona, rosnące wysoko.
  Owoc, przejrzystą okryty powłoką,
  Zdał się Lisowi dojrzały;
  Więc rad z uczty, wytężył swoją chudą postać,
  Skoczył, sięgnął, lecz nie mógł do jagód się dostać.
  Wprędce przeto zaniechał daremnych podskoków,
  I rzekł: «Kwaśne, zielone, dobre dla żarłoków.» "
 • @Oscar 16:37:12
  Hitler był antykatolicki.
  A Franco ma chyba medal Sprawiedliwy Wśród Narodow Świata. Nie trafiłeś z porównaniami
 • @Oscar 15:49:31
  Dobrze, że Niemcy zapobiegli rozlania się tej pożogi na inne miejscowości i dzięki temu trochę Żydów ocalało....
 • @Pedant 16:11:31
  Gdzie w moim pisaniu Pan znalazł cokolwiek o "odwetach"?

  Pan mi łaskawie nie imputuje tego, czego nie napisałem. Bo to talmudem "waniajet", proszę.
 • @Wican 16:03:23
  Może już zasłużył na "oscara" i może zmieni narrację?
 • @Wican 16:39:51
  Hitler był antykatolicki tam gdzie lokalny KK współpracował z partyzantką... ale na paskach od spodni nosili wszyscy Hitlerowcy "Got mit uns" .. a pow przegranej wojnie naziści wiali do Ameryki południowej przez...no chyba zaprzyjaźniony Watykan... no bo jak inaczej ??.

  Franko to uznany faszysta przecież osobisty przyjaciel Hitlera który jednak nie zgodził się na udział w wojnach Hitlera....i pewnie dlatego nie rozliczony po wojnie za swoje masowe zbrodnie na Hiszpanach..
  co do żydów to nie wiem ,, pewnie ich nie mordował a ci chętnie do Hiszpanii uciekali... jeżeli tak to mu się medal należał ...
  i Stalin powinien taki sam medal dostać tylko kilka razy większy...bo też żydów nie mordował i też żydzi do niego uciekali... a nie dostał ...
  pewnie dlatego że by komunistą a medal rozdawali kapitalistyczni żydzi (z zachodu)...
  to niesprawiedliwe prawda ?
 • @Kmieć 16:42:40
  "Gdzie w moim pisaniu Pan znalazł cokolwiek o "odwetach"?"

  To był "skrót myślowy", jak mawia Maria Przełomska.

  Ale chyba domyśla się Pan o co chodziło? Wyjaśnię - jeśli w tej samej narracji wskazuje się na to, że Żydzi kolaborowali z Sowietami przeciw Polakom, oraz że Polacy nie byli winni, to brzmi raczej dziwnie? Co ma jedno do drugiego?

  To tak jak powiedzieć, "ja mu nic nie zrobiłem, i to on pierwszy uderzył". Rozumie Pan?
 • @Wican 16:25:56
  // Jak wyglądały przesłuchania za czasów Bieuta//

  A jak wyglądają przesłuchania w sytuacji toczącej się wojny domowej? bo wojna domowa trwała tu od żałosnego początku czyli 1919r.Z różnymi kolejami rzeczy,przesileniami,zwrotami akcji,ale od 1919 r.
  W historii znany jest przypadek tego że wojna domowa jest doświadczeniem miłym i pozostawia wyłącznie cudowne wspomnienia?
  Swoją niemożnością przekroczenia "tamtych spraw" Polacy (a właściwie jakby jedna strona) dowodzi że idea państwa ich przerasta.Nie mają kwalifikacji do tego aby mieć państwo.
  Hiszpanie mają o wiele wiecej powodów niż Polacy do tego aby nie pogodzić sie do końca świata a mimo to jakieś porozumienie zawarli i wzajemnie je respektują.
  Mało który naród europy nie ma doświadczeń wewnętrznej wojny a mimo to trwają.A słabeusze rozpamiętują właśnie dlatego że są słabeuszami.Zaś miejsce słabeuszy na tym świecie określa sama przyroda.
 • @ikulalibal 16:49:33
  "Hiszpanie mają o wiele wiecej powodów niż Polacy do tego aby nie pogodzić sie do końca świata a mimo to jakieś porozumienie zawarli i wzajemnie je respektują."

  Z wielkim trudem. Południowcy z USA dalej nazywają wojnę domową, "Wojną Północnej Agresji".Takie rany wolno się goją i lepiej ich nie rozdrapywać.
 • @Pedant 16:53:25
  Chodziło mi o wojnę sił rządowych z siłami gen Franco.
 • Autor
  Najbardziej uderzającą różnicą między tymi dwoma wydarzeniami(Izrael i Polska) jest to, że polskie uroczystości na pierwszy plan wysunęły ofiary a nie polityków.
 • @Oscar 16:50:39
  Got nie musi oznaczac katolicyzmu. Może oznaczać luteran, a nawet wyznawców Odyna czy Wotana.
  Franco faszystą nie był. Mylisz pojęcia. I żaden przyjaciel Hitlera. Do tego osobisty?. Po prostu skorzystał z pomocy. I w II wojnie zachował neutralność.
  Stalin? Miał nadzorcę Kaganowicza. ALe w końcu znalazł dla nich miejsce-Birobidżan. Stalin komunistą? Taka przeszłość, ale pogardzał marksizmem. Raczej w biblioteczce ważniejsze miejsce zajmował Platon. A Żydzi kapitalistyczni rozdawali ordery? Wiesz, że pierwszą swoją wojnę, Izrael toczył czeską bronią? A kibuce to przejawy kapitalizmu? Nie mam więcej pytań. Abstrahując od tego, ze komunizm czy socjalizm i kapitalizm, wcale nie muszą oznaczać przeciwieństw.
 • @Oscar 16:50:39
  A co to jest,, faszyzm,,?
 • @ikulalibal 16:53:02
  bez jaj. WOjna? Nil oczywiście też walczył z systemem? Jeden z moich dziadków również? Nawet nie wiedział za co go zgarnęli. Ale dostał wpier... i go po miesiącu puścili. A był tylko działaczem sportowym przed wojną we Lwowie. A ilu było takich?
  I jaka wojna domowa? Partyzantka na regularne wojska, wspierane przez Armię Czerwoną, czyli największą potęgę lądową świata? Do tego partyzantka porozbijana. A w 1950 też była jeszcze "wojna domowa"?
  Pilecki też zagrażał systemowi? A Pużaka kiedy pobito, że nie przeżył? "Wojna domowa" trwała jeszcze? Każde qrestwo tak można usprawiedliwić
 • @ikulalibal 16:53:02
  Hiszpanie? To dlatego chcą wywalac frankistów z grobów i obalają pomniki.
 • @Husky 16:58:41
  ... ofiary żydowskie... ale nie Polskie..
  w obozach koncentracyjnych mordowano nie tylko żydów ...
  a z uroczystości wynika że tylko żydów..
 • @Wican 17:03:26
  //I w II wojnie zachował neutralność.//

  Kto? Hiszpania Franco? z ciekawych źródeł czerpiesz wiedze o historii
  https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%99kitna_Dywizja
 • @Wican 17:07:16
  //bez jaj. WOjna?//

  Tak.Wojna domowa.
  Tak nazywa się sytuacja kiedy w jednym państwie istnieją dwie (lub więcej) siły polityczne które nie mogą osiągnąć konsensusu w żaden inny sposób prócz fizycznej przemocy.
 • @zbig71 17:04:22
  Faszyzm to hybryda systemowa.
  To połączenie dyktatury Oligarchii rodowej i katolickiej z lewicowym socjalem dla reszty nieoligarchicznego Narodu.
  Można śmiało powiedzieć że to była próba kapitalizmu z ludzką twarzą.
  I to udana próba bo za t Niemcy pokochali Hitlera...
  a część Włochów pokochała Mussoliniego...podobnie Franco...
  Jedna druga część chciał zrobić krok dalej czyli socjal tak ale przy okazji likwidacja Oligarchii rodowej i kościelnej.. i tę ideę nazywano komunizmem...
  Faszyzm i komunizm się skompromitowały historycznie podobnie jak rewolucja Francuska z tych samych względów.(zbrodnie na wrogach)
  Kapitalizm był skorumpowany już wcześniej jako system skrajnie niesprawiedliwy społecznie... Neoliberalizm to to samo co kapitalizm.

  Na zachodzie po wojnie zapanował faszyzm (kapitalizm z dużą domieszką socjalu) a na wschodzie zapanował komunizm.
  i zimna wojna systemowa trwała dalej..

  Faszyzm na zachodzie się sprawdzał ale jego istnienie było warunkowane istnieniem konkurenta od socjalu czyli komunizmu.
  Gdy tylko komunizm upadł to natychmiast na zachodzie zlikwidowano faszyzm i zastąpiono go neoliberalizmem czyli ograniczanie socjalu ...
  Skutki widzimy dzisiaj głównie w USA.. ale i UE też wzrost dysproporcji społecznych.

  Teraz zwalczamy wszyscy na świecie neoliberalizm ale globalna oligarchia (czyli kapitalizm w czystej bez socjalnej postaci) to potężna siła ...i ona ma przewagę...narody tylko kwękają w internecie... a Oligarcha zamyka im konta..

  To w skrócie historia ostatnich 100 lat ..w Europie i w USA.

  China, Indie to inna bajka.
 • @Wican 17:08:03
  // To dlatego chcą wywalac frankistów z grobów i obalają pomniki.//

  Animozje odżyły kiedy wyszło na jaw że Kościół przymusowo odebrał przeciwnikom politycznym generała Franco ( i z inspiracji tegoż generała) około 100.000 dzieci.(jedne źródła mówią o 70.000 inne o 300.000)
  https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1538163,1,tysiace-hiszpanow-odebranych-rodzicom.read

  PS
  jak na tle tego wygląda sprawa jakiegoś Nila czy innego Pużaka.Hę?
 • @Wican 17:07:16
  a ilu można naliczyć takich "Pużaków" w Polsce solidaruchów ?
  Mało było tu takich afer... jedna z większych we Wrocławiu.
  Ilu Polaków zakatowano na komisariatach lub zastrzelono na ulicy ?
  ...i nie mam tu na myśli piątkowego samobójcy bo to osobny temat.
 • @Oscar 17:09:59
  "w obozach koncentracyjnych mordowano nie tylko żydów ...
  a z uroczystości wynika że tylko żydów.."

  Putin wyraźnie wymienił także Rosjan, Polaków, Białorusinów i innych.
 • @Oscar 17:24:22
  .. ładnie mi się napisało wiec dokończę...
  od czasów rewolucji Francuskiej poprzez rewolucję faszystowską i rewolucję komunistyczną... toczy si`e na świecie walka narodów
  o wyzwolenie się spod dyktatury Oligarchów różnej maści (rodowych, rasowych, religijnych...)... z różnym skutkiem i wg różnych koncepcji (Francuska, włoska, rosyjska)
  A kapitalizm czyli system dyktatury oligarchów się skutecznie broni...
  choć we Francji i w Rosji ich wyrżnęli do ostatniego (barbarzyńskie metody)...w Niemczech postawiono na symbiozę Oligarchii i socjalu dla mas.. i to był sukces Naród pokochał władze (znienawidził później gdy przegrał wojnę i zapłacił potworną cenę zbrodnie Hitlera).
  Francuska rewolucja rozlazła się po kościach za sprawą Napoleona który stworzył nową Oligarchię...Faszyzm na zachodzie przetrwał ... i nawet dotarł do USA .. to były złote lata tzw zachodu ..
  Niestety faszyzm i jego socjal to dla rządzących oligarchów tylko koszt..
  konieczny w czasie gdy prosperował konkurencyjny komunizm który oligarchów likwidował skutecznie...
  Gdy jednak komunizm został zaduszony przez faszyzm to Oligarchowie natychmiast przystąpili do odbierania socjali masom ...
  przejmują ten socjal dla siebie (pod różnymi niesocjalnymi tytułami)
  ...
  no i .. długo nie czekaliśmy a i chciwy kapitalizm się wali i znowu masy pozbawione socjalu podnoszą głowy.
  ..
  co będzie dalej...
  będzie mniej lub bardziej krwawe kolejne obalanie oligarchii tym razem globalnej... i poszerzanie socjalu pod presją mas....

  Co z oligarchami ?
  dwa scenariusze albo Francuski, rosyjski (wyrżnięcie)
  albo Franco, Mussolini, Hitler (symbioza Oligarchów z socjalem czyli faszyzm).

  Rosja w tej grze na razie idzie w kierunku faszyzmu.
  PIS też...PO twardo broni interesów Oligarchów
  UE się waha .. ale nawróci się na faszyzm
  USA .. tam oligarchowie twardo bronią swoich pozycji...
  ale naród ma broń w domach...tam będzie chyba krwawa rewolucja.
  Oligarchowie mają pieniądze czyli mają najemników też uzbrojonych po zęby... a najemnik za kasę zamorduje każdego (ISIS).

  dobra starczy .. bo się rozhisterykowałem jak jaki Morawiecki.
 • @Pedant 17:36:08
  Putin to całkiem inna liga niż solidaruchy.
 • @Oscar 17:24:22
  Wszystko w Państwie, nic poza państwem, wszystko dla państwa. To są mniej więcej słowa Mussoliniego i charakteryzują faszyzm. To oznacza, że państwu wszystko można. I że życie poza państwem nie istnieje, to jest właśnie faszyzm.
  Opowiadasz straszne bzdury.
 • @Oscar 17:57:07
  aaa i nie było nic o żydach...
  ale teraz będzie...

  Ta globalna oligarcha dzisiaj to głównie oligarchia żydowska czyli globalna mafia żydowska.

  i jesteśmy w "domu".
  zrobiliśmy kółko od holocaustu aż do globalnej mafii żydowskiej.
  Nie popieram ani holocaustu ani mafii żydowskiej...i oligarchii wszelakiej
  ...
 • @Oscar 17:57:07
  Trzeźwa analiza. Ale jak dodamy czynnik szybkiego postępu technologicznego (powszechna automatyzacja i nanotechnologia na przykład i wiele innych innowacji) to sytuacja staje się chaotyczna i nieprzewidywalna. Wkraczamy w strefę turbulencji, proszę zapiąć pasy.
 • @Oscar 18:04:03
  "Ta globalna oligarcha dzisiaj to głównie oligarchia żydowska czyli globalna mafia żydowska."

  Jakby była anglosaska czy fenicka to by wiele nie zmieniło. Dynamika przekracza narodowe podziały, zaczyna się wiek XXI.
 • @zbig71 18:01:51
  takie stwierdzenie oznacza wyłącznie że patriotyzm jest obowiązkowy.
  tak było i za Hitlera... to tylko nietolerancja dla inaczej myślących..

  Warto rozumieć co autor (Mussolini) miał na myśli.
  Faszyzm może istnieć też bez takich "patriotycznych" obowiązków
  np teraz w Polsce pod PISem... PIS jednak toleruje opozycję...
  słabo ale jednak..
 • @Pedant 18:07:30
  zgadzam się ....każda oligarchia jest taka sama bo człowiek jest taki...
  władza bogactwo i bezkarność z każdego statystycznego człowieka robią kanalię, zbrodniarza.
  żydzi tu nie są ani lepsi ani gorsi ... to też ludzie... mamy to w genach niestety.
  ale to oni teraz są tą Oligarchią... i z nimi toczymy walką o wolność dla mas.
 • Pierwszymi więźniami Oświęcimia byli Polacy
  Pierwszymi więźniami Oświęcimia byli Polacy - 5 i 6 maja 1940 roku w Jarosławiu gestapowcy aresztowali kilkudzieśięciu uczniów Szkoły Budowlanej podejrzanych o przynależność do organizacji konspiracyjnej. część aresztowanych po wstępnych badaniach zwolniono, a pozostałych wywieziono do więzienia w Tarnowie. Ta grupa młodzieży weszła w skład pierwszego transportu oświęcimskiego - 14 czerwca 1940 roku. Byli wśród nich Stanisław Ryniak (nr obozowy 31), Mieczysław Popkiewicz (nr obozowy 36), Kazimierz Tokarz (nr obozowy 282) , Wiesław Kielar (nr obozowy 290). Numery 1-31 otrzymali przestępcy kryminalni narodowości niemieckiej przywiezieni do Oświęcimia 20 maja 1940 roku z obozu w Sachsenhausen. Objęli oni funkcje w tzw. "wieźniarskim samorządzie obozowym". Aresztowania i wywózki okolicznych mieszkańców do obozów takich jak : Oświęcim, Dachau, Buchenwald, Oranienburg-Sachsenhausen, Hamburg-Neuengamme, Pustków, Gross-Rosen - trwały przez cały okres okupacji. W skład oświęcimskiego kombinatu śmierci wchodził nie tylko macierzysty obóz w Oświęcimiu (założony w 1940 roku), ale także obóz w odległej o 3 km. Brzezince oraz 39 obozów pobocznych na terenie całego Śląska i nawet poza nim. Budowę obozu w Brzezince rozpoczęto w październiku 1941 roku. W 1943 roku na rozkaz Himmlera dokonano podziału całego kombinatu oświęcimskiego na trzy obozy: Obóz Koncentracyjny Oświęcim I (Auschwitz I), Obóz Koncentracyjny Oświęcim II-Brzezinka (Auschwitz II) i Obóz Koncentracyjny III -obozy poboczne (Ausenlager). Z dniem 25 listopada 1944 wcielono pod względem organizacyjnym obóz w Brzezince do obozu macierzystego , który nazwano Konzentrationslager Auschwitz, a obóz Oświęcim III przemianowano Konzentrationslager Monowitz (od miejscowości Monowice gdzie dla koncernu IG Farben wybudowano olbrzymie zakłady syntetycznej benzyny Buna-Werke). Na skutek tych zmian nazw będących w istocie tylko zmianą szyldów, z listy hitlerowskich obozów "zniknął" obóz w Brzezince , osławiony na świecie jako największy obóz wyniszczenia. To właśnie tutaj , a nie w samym Oświęcimiu miała miejsce masowa eksterminacja Żydów. Natomiast w obozie macierzystym w Oświęcimiu ginęli przede wszystkim Polacy a także więźniowie innych narodowości. Ale ponieważ nazwa Oświęcimia (Auschwitz) jest na świecie powszechnie znana a Brzezinki o wiele mniej więc środowiska żydowskie postanowiły zawłaszczyć ją tylko dla siebie
 • @Oscar 17:27:58
  Nie usprawiedliwiaj. próbujesz relatywizować. I jednak nie ta skala. Dzisiaj politycznego nie ważono by się być. Najwyżej odwiedziłby go "Samobójca".
 • @ikulalibal 17:25:27
  Relatywizujesz. W stylu, że gdzieś tam Murzynów biją. Oj, nieładnie.
 • @ikulalibal 17:16:58
  jasne. To wszędzie są wojny domowe? Wszak monopol na użycie przemocy ma panstwo. A jak rózne gangi nie potrafią z władzami dojść do konsensusu?
 • @ikulalibal 17:12:30
  Zachowała formalną neutralność, a Błekitna Dywizja to byli ochotnicy. Franco pozbył się swoich faszystów, nazistów i częściowo zrewoltowanych syndykalistów. na pewno nie czerpię wiedzy o historii z wikipedii
 • @Oscar 17:24:22
  Czyli nie wiesz czym jest faszyzm. Oligarchia rodowa?
 • „religia holocaustu”
  http://www.bibula.com/?p=81235

  Najpoważniejszym i pierwszym w Polsce opracowaniem dotyczącym religii holocaustu jest dwuczęściowy artykuł Tomasza Gabisia, który ukazał się w kolejnych dwóch numerach pisma „Stańczyk”

  "Holocaust nie należy do historii, która minęła, ale jest wszechobecnym, bezustannie aktualizowanym i instrumentalizowanym «mitem», jednym z centralnych elementów kultury, polityki, ideologii współczesnego Zachodu. Pozostając „mitem” żydowskim uległ dzięki mass-mediom i powszechnej edukacji swoistej uniwersalizacji, uczyniono go pryzmatem, poprzez który patrzy się na historię XX wieku, a nawet na całą historię ludzkości["

  .....
  Wraz z upadkiem syjonizmu, stał się Holocaust – używając określenia Rogera Garaudy’ego – „mitem założycielskim Izraela”

  ...

  Już pobieżne przyjrzenie się dogmatom „religii Holocaustu” pozwala stwierdzić, że stoi ona w opozycji do katolicyzmu. Jednoznaczność wypowiedzi cytowanych w artykule T. Gabisia jest dla katolika jasna – Holocaust znosi chrześcijaństwo, uwidacznia bezsens chrześcijaństwa, jego małość, a nawet bluźnierczość w obliczu Shoah. Holocaust „usuwa w cień centralne wydarzenie chrześcijaństwa, czyli Ofiarę Chrystusa” – pisze redaktor „Stańczyka”.

  ....

  Podsumowując: dzięki dwuczęściowemu artykułowi T. Gabisia „religia Holocaustu” została w Polsce starannie zanalizowana na ówczesnym etapie jej rozwoju i scharakteryzowana. Dogmaty wyznawane przez „religię Holocaustu” można ograniczyć do czterech zasadniczych:

  1° Holocaust, czyli eksterminacja Żydów w czasie II wojny światowej była wydarzeniem jednorazowym, bezprecedensowym w dziejach ludzkości, przez co stanowi centrum historii ludzkości;

  2° Holocaust znosi dotychczasowy stosunek człowieka do Boga i ogólnoludzkich wartości, człowiek uniezależnia się od Boga, który swoim brakiem litości utracił ludzki szacunek – w konsekwencji jedynie człowiek jest godny być bogiem;

  3° Chrześcijaństwo, szczególnie Kościół katolicki ponosi zbiorową odpowiedzialność za Holocaust;

  4° Holocaust uwidacznia porażkę, marność i zakłamanie cywilizacji europejskiej, którą należy zrewidować. Wszystkie wiążą się one mniej lub bardziej z tematem tego artykułu, więc zostaną rozpatrzone w dalszej części tekstu........"
 • @zbig71 18:01:51
  Dokładnie. A Oscar plecie bzdury. Faszyzm to statolatria. Sanacja pod tym kątem była bliska. A gospodarczo korporacjonizm
 • @Oscar 18:10:16
  Mylisz pojęcia. U Hitlera był kult narodu, u Mussoliniego kult państwa. Ideologicznie
 • @Oscar 18:14:09
  "żydzi tu nie są ani lepsi ani gorsi ... to też ludzie... mamy to w genach niestety.
  ale to oni teraz są tą Oligarchią... i z nimi toczymy walką o wolność dla mas."

  Nie z Żydami, tylko z oligarchią, jej skład rasowy nie odgrywa kluczowej roli. Polska magnateria była jak była, niezależnie jakie rody w niej były. Proszę poszukać:

  Michels "Żelazne Prawo Oligarchii"
 • @Wican 18:51:24
  //Relatywizujesz. W stylu, że gdzieś tam Murzynów biją. Oj, nieładnie//

  A niby na czym ma polegać to relatywizowanie w stylu "murzynów biją" ?
  Na tym że uprowadzenie 100.000 dzieci w odwecie za działalność polityczną zupełnie obiektywnie jest większą krzywdą (zasługującą na dłuższa pamięć) niż bezpośrednia fizyczna rozprawa z dorosłymi ludźmi świadomymi konsekwencji walki w władzą?
  Jeśli to nazywasz "relatywizowaniem" to znaczy że masz jakieś blokady w etycznej sferze.
  To się zdarza.Istnieją takie emocjonalno-mentalne typy które w przypadku podwyższenia temperatury do wysokości 37 stopni C wymagają aby słuzby medyczne całego województwa natychmiast rzuciły im się na ratunek,apteki ogłosiły całodobowe alerty a reszta świata wstrzymała oddech.
 • @Wican 18:53:14
  //Zachowała formalną neutralność, a Błekitna Dywizja to byli ochotnicy.//

  To coś jak Aniela Dulska która będąc kobietą prawą jeśli już brała pieniądze od lokatorki-kurwy to przecież nie dla siebie ale po to żeby płacić nimi podatki

  PS
  no mówie:blokady w etycznej sferze.Ewidentne
 • @Wican 18:53:14
  Istnieje też inne wyjaśnienie tego fenomenu że generał Franco nie uczestniczył choć uczestniczył.
  Jednak to wyjaśnienie nijak nie tłumaczy twojego pobłażliwego stosunku dla jego postawy.(no chyba że tłumaczy a tylko ja myślę że nie tłumaczy)

  Otóż dwumyśle generała Franco miało podłoże etniczne albowiem on podobnie jak portugalski Salazar byli marraninem.
  Mogę o tym otwarcie i bez zahamowań pisać albowiem całkiem niedawno pewien znany żyd powiedział o tym głośno i publicznie.
  4 minuta 8 sek
  https://www.youtube.com/watch?v=VCSBCLCzcPs&t=507s

  to gwoli kontr argumentu że żyd sprawujący najwyższą funkcję nie jest gwarancją że w państwie nie ma antysemityzmu.
 • @ikulalibal 19:32:25
  "Otóż dwumyśle generała Franco miało podłoże etniczne albowiem on podobnie jak portugalski Salazar byli marraninem.
  Mogę o tym otwarcie i bez zahamowań pisać albowiem całkiem niedawno pewien znany żyd powiedział o tym głośno i publicznie."

  To nie znaczy, że wiedział o czym gada. Żydzi też się lubią chwalić i zmyślać i nie należy ślepo wierzyć we wszystko co mówią. Nawet jeśli, to i Torquemada i Św. Paweł byli Żydami a Platon i Arystoteles byli Grekami. "Wnioski?"

  Żydzi lubią się chwalić, że Charlie Chaplin był Żydem, a nie był. Masa Żydów hiszpańskich przeszła na katolicyzm. Po upływie stuleci i mieszania się, prawie każdy Hiszpan może wyszukać sobie żydowskich przodków.

  Tutaj lista herbowych rodów, potomków konwertytów: (a ilu jest mniej herbowych?

  Rodziny szlacheckie pochodzenia żydowskiego i ich herby:
  Abramowicz h. Lubicz odm.,
  Bartoszewicz h. Nowina Nowa,
  Bloch h. Ogończyk odm.,
  Boessner h. włas.,
  Brunstein - Brunicki h. włas., Ignacy tyt. Barona 1813 indygenat w 1847 w Austrii,
  Chrzanowski h. Poraj,
  Dąbrowski h. włas.,
  Dobrowolski h. Nowina,
  Dobrowolski h. Odyniec,
  Dobrowolski h. Pocisk,
  DobrowolRodziny szlacheckie pochodzenia żydowskiego i ich herby.
  Abramowicz h. Lubicz odm.,
  Bartoszewicz h. Nowina Nowa,
  Bloch h. Ogończyk odm.,
  Boessner h. włas.,
  Brunstein - Brunicki h. włas., Ignacy tyt. Barona 1813 indygenat w 1847 w Austrii,
  Chrzanowski h. Poraj,
  Dąbrowski h. włas.,
  Dobrowolski h. Nowina,
  Dobrowolski h. Odyniec,
  Dobrowolski h. Pocisk,
  Dobrowolski h. Nieczuja,
  Dobrzyński h. Kandor,
  Dziokowski h. Trąby,
  Epstein h. włas.,
  Felczyński h. Nałęcz odm.
  Fischel v. Powidzki h. Korab,
  Frejberg –
  Rosenfeld h. włas. Antoni, Edward, tyt. barona 1854, rosyjski,
  Górski v. Gurski h. Łaska,
  Grabowski h. Dołęga odm,
  Hauke h. Bosak Henryk Maurycy, indygenat w 1825 polski tyt. Hrabiego 1829 rosyjski,
  Jakubowski h. Kopacz odm.,
  Jakupowski h. Rokowiec,
  Jakubowski h. Topór odm.,
  Jakubowski h. Okrza odm., Wincenty tyt. Barona 1808 austriacki,
  Jarmund h. Kierdeja,
  Jasiński h. Złowowąż,
  Jeleński h. Korczak,
  Jeziorański herbu Jeziora,
  Józefowicz - Hlebicki v. Ezofowicz Abraham, h. Leliwa odm.,
  Ezofowicz v. Józefowicz Michel h. Leliwa,
  Kazimirski h. Łaska,
  Konderski h. włas.,
  Koźliński h. Bodziec,
  Krasnowojski h. Wdzięczność,
  Kronenberg h. Strugi, Leopold tyt. Barona 1897 rosyjski,
  Krysiński h. Leliwa,
  Krzyżanowski h. Dąb,
  Krzyżanowski h. Krucynia,
  Krzyżanowski h. Jasna Góra,
  Laski h. Włas.,
  Lesser h. włas. Zygmunt tyt. Hrabiego 1871 papieski,Stanisław tyt. Barona 1876 saskomiejningeński,
  Lipiński h. Strzala,
  Lipski h. Kościesza-Kuszaba,
  Lipski h. Kuszaba,
  Łabędzki v. Łabęcki h. Łabędziogród (Łabędziogrot), nobilitacja 1818
  Łyżyński - Abramowicz h. Lubicz odm.,
  Majewski h. Dziób,
  Michałowski h. Orłowski,
  Narębski h. Dołęga odm.,
  Niedzielski h. Szeliga odm.,
  Niemira h. Mięszaniec,
  Nizielski h. Szeliga,
  Nowakowski h. Trzy Księżyce,
  Orłowski h. włas.,
  Osiecimski h. Lubicz odm.,
  Oszejko h. Merany,
  Pawłowicz h. Rogala,
  Pełka h. Mięszaniec,
  Piotrowski h. Tęczyc,
  Porębski v. Porembski, h. Kornic odm.,
  Poznański h. Boża Wola odm.,
  Przewłocki h. Przestrzał,
  Schabicki h. Jastrzębiec odm.,
  Simolin - Bathory h. włas. Karol Gustaw Aleksander oraz Jan Maciej indygenat 1768 polski, tyt. Barona polskiego w 1776,
  Stuliński h. Wdzięczność,
  Światecki h. Nowina Nowa odm.,
  Świątowski h. Nowina Nowa,
  Roza-Szarski h. włas. - Marcin Szarski adoptowany przez barona Roze w 1918, potwierdzony przez cesarza Franciszka Józefa II,
  Techlowicz v. Techlewicz h. Jastrzębiec odm.,
  Techlowski h. Jastrzębiec,
  Trojanowski h. Łaska,
  Urbanowski h. Prus, II odm.,
  Wolański h. Nałęcz odm.,
  Wolff h. Postęp,
  Wolski h. Niedźwiedź Biały,
  Wołowski h. Bawół,
  Wołowski h. Na Kaskach,
  Zawojski h. Jastrzębiec,
  Zbitniewski h. Niedźwiedź Czarny.
 • @Oscar 15:02:45
  jeszcze trzeba mieć zrozumienie do "atmosfery" tych przesłuchań,
  oraz wcześniejszej atmosfery samego zdarzenia.

  Dlaczego tak mało ludzi zwiało?
  Czy zawczasu wiedziano, co z tymi Żydami ma być?
  Czy jak ktoś moczył sąsiada, to z przesadą?
  Jaką świadomość wydarzeń mieli jego świadkowie?
  Czy jeśli wydarzenia przybrały nieoczekiwany dla nich obrót, to czy mogli się przeciwstawić?
  Ciekawe, do czego dążyli śledczy? Za jaki wynik śledztwa mieli dostać medale?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930