Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1311 postów 20737 komentarzy

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Nienawidzę żydów po polsku

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Że żydów z małej litery? Bo to ideowe, a nie genetyczne . Że „po polsku”? Bo jest istotna różnica znaczenia słowa „nienawiść” między Cywilizacją Polską a judaizmem.

 

 
Zacznę od wyjaśnienia. Nienawiść w Cywilizacji Polskiej nie oznacza dążenia do unicestwienia innego bytu (tak jest w Cywilizacji Żydowskiej), ale niechęć do wspólnego współżycia, zdystansowanie się, odsunięcie poza zakres kontaktu, a w ostrej formie obrzydzenie odczuwane względem obiektu.
 
Ostatnie poczynania środowisk żydowskich, w tym i władz Izraela, na tle dotychczasowych relacji – muszą prowadzić do takich wniosków. Nie jest nam wspólnie „po drodze” – różnimy się na tyle istotnie, że musi nastąpić rozdzielenie.
Nie oznacza, że Polacy (cywilizacyjnie – polacy) mają dążyć do likwidacji judaistów, ale do wyraźnego dystansowania się i wyłączenia żydów z wszelkich struktur wspólnotowych.
Taka konstatacja jest oczywistym następstwem zaistniałej sytuacji; żydzi sami ją sprowokowali niszcząc wszelkie możliwe przesłanki dla współistnienia.
Sytuacja nabrzmiewała – o ile jeszcze kilka lat temu jakiekolwiek negatywne uwagi na temat żydów (i Żydów) były traktowane jako przejaw antysemityzmu i, można powiedzieć, że społeczeństwo polskie było pod pręgierzem takiej opinii, to sytuacja zmieniła się po interwencji w sprawie ustawy o IPN: sytuacja została uznana za porażkę Polskiej Racji Stanu.
Zwycięstwo było pozorne – sam fakt, że polskie władze przeciwstawiały się żydowskim zakusom już spowodował zmianę nastawienia mentalnego. Żydzi przestali być zakulisowym decydentem, demiurgiem kształtowania opinii publicznej, a stali się jedynie graczem z dużymi wpływami.
Obecna sytuacja wskazuje, że nawet te wpływy nie są już tak silne i można im się przeciwstawiać. Warto ten element podkreślić.
 
Trochę historii.
Środowiska żydowskie dokonały „zawłaszczenia” Polski po II WŚ bezwzględnie likwidując pozostałości polskich elit. Przedstawia się to obecnie jako wojnę ideową komunizmu z poprzednim systemem, ale tylko napomyka (żydokomuna), że była to wojna nie tylko ideologiczna, co mająca też charakter narodowy. W efekcie żydzi przejęli kontrolę nad wszystkimi strukturami organizacji życia społecznego.
 
Wiedząc o tym – mimo tych strasznych zaszłości - nie miałem negatywnego stosunku do żydów (i Żydów). To dlatego, że zaistniała struktura pozwoliła na dokonanie skoku cywilizacyjnego związanego z odbudową i przebudową społeczeństwa. „Dura lex, sed lex” – lepsze „gorsze” rozwiązania, ale spójne, niż rozgardiasz.
Oprócz uprzemysłowienia „metodą stalinowską”, czyli kosztem społeczeństwa, ale takim, które ZSRR pozwoliło na pokonanie Niemców, w Polsce mamy też wielkie osiągnięcia w kształceniu ludności wiejskiej. To ważny element w podwyższaniu poziomu świadomości społeczeństwa.
Oczywiście – dając tę pozytywną ocenę rządom „żydokomuny” nie jest brana pod uwagę sytuacja, gdyby tych wszystkich przemian dokonały narodowe , polskie elity. Człowiek, który wywodził się ze wsi, uzyskał wykształcenie w PRL wraz ze stosowną porcją indoktrynacji antypolskiej, nie miał możliwości dokonania samodzielnej oceny takich zależności. Brak było alternatywnych ocen sytuacji: obce rozgłośnie także przedstawiały obraz w krzywym zwierciadle. Jedyną instytucją wiarygodną był KK, a ten, jak to się okazało, realizował własne cele – sprzeczne z polskością. Tyle, że to okazało się dopiero znacznie później.
 
Mając powyższe na względzie uważałem, że Żydzi na stanowiskach decydenckich spełniają pozytywną rolę; owszem, sami mają dużo, ale też społeczeństwo ma z tego korzyści pozwalające na szybki rozwój.
 
Sytuacja zmieniła się nieco pod koniec lat 70-tych ub. wieku. Dało się zauważyć, że podejmowane są decyzje nie błędne, ale świadomie sprzeczne z dobrem wspólnym. To zaczęło budzić coraz więcej pytań na które nie było odpowiedzi.
 
Na tym tle „wybuch” Solidarności jawił się jako dążenie do przywrócenia norm etycznych wynikających z polskości. Obecność w tym ruchu Żydów odbierałem jako formę ich spolonizowania, zwłaszcza wobec takich przejawów jak ten, że Michnik pisał z dużej litery słowa PRAWDA, DOBRO, PIEKNO.
W efekcie to młodsze pokolenie „trzymających władzę” przejęło nadzór nad Solidarnością i , w efekcie, i władzę po 89 roku.
Czym to skutkowało? Okazało się, że w pełni świadomym dążeniem do likwidacji polskich osiągnięć. Tak można oceniać „wyprzedaż” i niszczenie polskiego przemysłu i i struktur społecznych. Efekt tego jest widoczny.
 
Jednak pisząc o „nienawiści do żydów po polsku”, nie to uważam za główny powód. Bo, że żydzi tacy są – pazerni na władzę i pieniądze – to oczywiste. „Ten typ tak ma” – jak to się mówi w pewnych kręgach, zatem oczekiwanie innej postawy byłoby przejawem głupoty.
Moja niechęć ma charakter cywilizacyjny. Uderzono w podstawy polskości wykorzystując społeczne zaufanie i na tej podstawie próbowano przedstawiać Polaków i polskość jako coś godnego pogardy, gdzie tylko Żydzi stanowili i stanowią warstwę kierowniczą, która zapewnia wegetację polskiej tłuszczy. Żydowski „Ubermensch” to istota przewyższająca otaczającą, bezmyślną tłuszczę i już z tej racji należy mu się szacunek i uwielbienie.
Czyż nie tak należy odczytywać postawę Jandy, która już z racji podważania tej roli uznała, że to tak, jakby ta tłuszcza „srała jej na głowę”? Już sam fakt oczekiwania racjonalności postępowania od żydów – jest bluźnierstwem.
W tych samych kategoriach można oceniać program Platformy i innych „opozycjonistów” odsunięcia PiS od władzy. Nie ma tam żadnych propozycji programowych, a odsunięcie PiS od władzy ma wynikać jedynie z tego, że ma tę władzę jakaś grupa niedostosowanych do roli populistów.
Identyczne jest stanowisko środowisk żydowskich wyrażających oburzenie z racji stanowienia praw w Polsce niezgodnych z interesem żydowskim.
Tu nie chodzi o jakąkolwiek racjonalność, a o to, że Sejm śmiał takie prawo uchwalić. Sam fakt podjęcia decyzji – uznany został za karygodny o takim samym charakterze jak wspomniane „sranie na głowę” Jandzie.
 
Jakie są wnioski końcowe? Przekonanie, że nie da się współistnieć ze środowiskami żydowskimi. Konieczna jest deklaracja etycznego „credo” – czy akceptuje się żydowską wyższość rasową i cywilizacyjną, czy też ułożenia racjonalnych relacji społecznych.
 
Sytuacja na scenie politycznej nabrzmiewa do radykalnych rozwiązań, a obecne ekscesy żydowskich polityków tylko ją pobudzają tworząc konfrontacyjne postawy. Obecnie nawet sądy, będące we władaniu środowisk żydowskich, nie są w stanie stłumić procesu.
Można sądzić, że wyraz temu dadzą zbliżające się wybory. Sytuacja rozwinie się dwutorowo.
Zaznaczę, że opozycja w obecnym wydaniu – zostanie zmarginalizowana i nie będzie odgrywać istotnej roli. Ważniejsze, co będzie się działo po stronie „narodowej”.
Tu także nie przewiduję świetlanych perspektyw dla Konfederacji, czy Kukiz15. Niemniej – w pewnym zakresie ich rola może być znacząca.
Oczekuję, że powstanie ugrupowanie „narodowe” i to ugrupowanie, jeśli nie będzie miało radykalnych haseł, może stać się znaczącą siłą. Może nawet 3 w parlamencie.
Należy spodziewać się też bardziej klarownego stanowiska PiS; to może umniejszyć rolę „narodowców”.
Interesujące są projekty PiS dotyczące zmian w ordynacji wyborczej – stworzenie ok. 100 okręgów wyborczych. W takiej sytuacji wystąpi bliższy kontakt między wyborcami a kandydatami. „Szeptana propaganda” omawiająca korzenie genetyczne kandydatów może i pewnie odegra znacznie większą rolę niż obecnie, a żydowskie naciski ten proces zaostrzą.
Czego można się spodziewać?
Wydaje się, że jest to początek procesu, a jego nasilenie dopiero nastąpi. Jednak proces już się zaczął i można wpływać jedynie na szybkość przebiegu. Czyli czeka nas okres chaosu, ale nie będzie już powrotu do istniejącej sytuacji. Musi nastąpić cywilizacyjne rozdzielenie polskości i judaizmu. Oby odbyło się „po polsku” a nie „”po żydowsku”.

KOMENTARZE

 • @ Autor, All
  "Jakie są wnioski końcowe? Przekonanie, że nie da się współistnieć ze środowiskami żydowskimi. Konieczna jest deklaracja etycznego „credo” – czy akceptuje się żydowską wyższość rasową i cywilizacyjną, czy też ułożenia racjonalnych relacji społecznych."

  Dla mnie jakakolwiek wyższość rasowa to rasizm.
  Tak jak Pan wcześniej napisał - ludzie są równi w godności.
  Jeśli ktoś to podważa, to nie wiem czy w ogóle jest sens układać jakiekolwiek relacje - niech siedzi u siebie.
  Ale to ostatnie nie takie proste - widać po tym co wyprawiają w Palestynie....

  https://www.aljazeera.com/wp-content/uploads/2020/01/34008a8c7d3446789674bc79f59d9477_18.jpeg

  źródło: Al Jazeera
 • @ Autor
  Temat ważny - oczywiście 5*

  Ukłony
 • @Jasiek 12:10:20
  Tylko dzięki USA i innych pożytecznych idiotów.
 • Rewolucje wybuchają , kiedy terror słabnie
  Nasza-polska próba wyemancypowania się na niezależność od żydów byłaby rewolucyjnym dziełem. Świetnie zorganizowana , trzymająca w garści resorty siłowe i propagandę żydokomuna zdaje sobie z tego sprawę i będzie reagować gwałtownie na wszelkie próby reorganizowania się polskich obywateli.
  Czasy zmieniają się dynamicznie, dotychczasowy hegemon słabnie, tylko czy my, Polacy mamy nowych Paderewskich, Dmowskich, Witosów, czy Piłsudskich? Dla myślących jest jasne ,że nie mamy innego wyjscia, albo wybijemy się na niepodległość , albo Polski nie będzie. Tylko ilu z nas ma tę świadomość?
 • @witas 12:22:11
  Nie musi być dużo; ważne, aby idea była jasna.
  Za taką uważam CP.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:26:40
  WOJTAS na PREZYDENTA!
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:18:16
  … Jedyną instytucją wiarygodną był KK, a ten, jak to się okazało, realizował własne cele – sprzeczne z polskością…
  Brak logiki, winno być
  … Jedyną instytucją WYDAJĄCĄ SIĘ BYĆ wiarygodną był KK, a ten, jak to się okazało, realizował własne cele – sprzeczne z polskością…
 • Początek był obiecujący.
  Po połowie, autor pośliznął się na własnym gównie.
 • @witas 12:22:11
  ...tylko czy my, Polacy mamy nowych Paderewskich, Dmowskich, Witosów, czy Piłsudskich?...

  Co tam Dmowski czy Piłsudski, my tu mamy Krzysztofa J. Wojtasa, zgloszonego autorsko na prezydenta RP -CP
 • ------- C.P. prosta droga do rozbiorów Polski.
  ----- proszę popatrzeć na fizis żyda , który już rozdmuchuje konflikt ( wszystkie powstania śląskie to robota żydów ) śląsko-polski .
  https://gps65.neon24.pl/post/162533,twardoch-nie-jest-polakiem

  Żydowi nie udało by się rozdmuchać , nie byłoby takiej opcji , aby rozdmuchać jakikolwiek konflikt narodowościowy, etniczny na naszym terenie , gdyby Cywilizację Polską zastąpić Cywilizacją SŁAWIAŃSKĄ .

  Wszak Ukraińcy Sławianie , Ślązacy Sławianie , Mazurzy, Łemkowie itd, itp. ciężko byłoby żydom napuścić świadomych siebie Sławian.

  Pańska C.P. jest wodą na młyn !! i wpisuje się niestety w ich plan : DZIEL I RZĄDZ .
 • @Oświat 13:58:36
  Jak pan Krzyś, zostanie już prezydentem Wszystkich Polaków, to konieczne będzie zapisanie w Konstytucji, że z datą jego zaprzysiężenia, Polska już nie będzie się nazywała Rzeczypospolita Polska tylko Cywilizacja Polska.
 • KK jest instytucją najzacieklej zwalczaną przez żydokomunę
  I nie są to "ustawki". Nienawiść do potężnej, dobrze zorganizowanej instytucji jest endogennie przypisana do tej nacji. Chociażby z powodów ideologicznych-katolicyzm to uniwersalizm nie uznajacy wyjątkowości "narodu wybranego". To podstawy etyki opartej na prawdzie (a nie na hagatach)-no , znakomite dzieła Feliksa Konecznego powinien poznać kazdy interesujący się tą tematyką.
  Bez zaangażowania się KK w dzieło odzyskania niepodległości nie widzę szans na zwyciestwo Polaków.
  O hierarchii kościelnej mam zdanie podobne co obsesyjnie nienawidzący całeg KK blogerzy, ale Polska bez 87% Polaków-Katolików?
  Oj w piętkę gonicie nienawistnicy!
 • @ Autor
  "Oczekuję, że powstanie ugrupowanie „narodowe” i to ugrupowanie, jeśli nie będzie miało radykalnych haseł, może stać się znaczącą siłą."

  Od człowieka w pańskim wieku można oczekiwać bardziej zrównoważonych wypowiedzi, a Pan daje się ponieść politycznym fantasmagoriom.
  Czyżby Pan nie wiedział, że każdy podmiot, który chce politycznie zaistnieć musi uzyskać sądową rejestrację (np. partia M.Piskorskiego, "Zmiana" czeka na odpowiedź z sądu już dobrych kilka lat).
  Problem w tym, że bez koncesji żydowskiego reżimu IIIRP nie może pojawić się żaden niezależny, polski i propolski, podmiot polityczny.

  A ostatecznie obowiązuje w IIIRP żelazna zasada, że nie ważne jak kto głosuje, ważne kto liczy głosy - doświadczyłem tego osobiście nawet w wyborach samorządowych, a co tu mówić o parlamentarnych, czy prezydenckich.

  Natomiast co do idei: "Musi nastąpić cywilizacyjne rozdzielenie polskości i judaizmu.", tu pełna zgoda, choć będzie to (o ile będzie -?) proces bardzo długi.
  Mam tylko wątpliwość, czy Pan sam rozumie co napisał? Bo to oznacza odrzucenie Żydowskości w każdej postaci, religii i jej instytucji nie wyłączając - chodzi o żydowskie chrześcijaństwo.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:26:40
  ...Oczekuję, że powstanie ugrupowanie „narodowe” i to ugrupowanie, jeśli nie będzie miało radykalnych haseł, może stać się znaczącą siłą. Może nawet 3 w parlamencie.....

  Trzeba by zacząć już dziś, tylko kto zacznie i z kim?
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:26:40
  A na poważnie, bez żarcików i docinków, to muszę stwierdzić, że pańskie:
  ….Oczekuję, że powstanie ugrupowanie „narodowe” i to ugrupowanie, jeśli nie będzie miało radykalnych haseł…
  Wydaje się być na czasie i z sensem.
  Jestem także zdania, żeby cokolwiek zaistniało i nie zostało zniszczone w zarodku to trzeba by powiedzieć sobie i ściśle się tego trzymać, że nowe i narodowe ugrupowanie:
  Nie wojuje z kościołem,
  Nie wojuje z żydami,/ Żydami,
  Nie wojuje z PiS
  Nie wojuje z NATO,
  Nie wojuje z Unią Europejską.
  Żadnego radykalizmu.
  Program nastawiony na pozytywy, zatem żadnych negatywnych odzywek.
  Nie atakujemy nikogo.
  Nastawiamy się wyłącznie na pracę dla Polski i polskiego społeczeństwa
  Chcemy stabilności, rozwoju, odbudowy polskiej gospodarki poprzez wspieranie polskich podmiotów gospodarczych i polskiego rolnictwa, niższych podatków, lepszego, bardziej sprawnego zarządzania tak finansami jak i sprawami Polski.
  Taki program i takie stawianie sprawy nikomu nie będzie wadzić, nikt takiemu ugrupowaniu niczego nie zarzuci.
  A jak będzie potrzeba, to staniemy po stronie tych którzy będą realizować politykę korzystną dla Polski w tym także wspomagającą w tym zakresie takie partie jak PiS i ugrupowania z PiSem współpracuje. Wówczas i PiS nie będzie nam wrogi
  Jeśli zaś będą treści tak radykalne jak w wykonaniu blogera Rzeczypospolitej no to doopa zimna, nic z tego nie wyjdzie.
  Ja jestem za stary by na cokolwiek kandydować, ale raz w tygodniu mogę zrobić film na kanale YT propagujący nowe narodowe ugrupowanie.
 • @witas 14:10:38
  Jak tych Polaków- Katolików policzyć to jest ich mniej niż 38% wliczając w to mężów który jedynie asystują swoim małżonkom w niedzielnych mszach.
  Odliczyć chłopów i dzieci no to wyszłoby z 12 do 14 %
 • @Oświat 14:52:32
  "Nie wojuje z kościołem,
  Nie wojuje z żydami,/ Żydami,
  Nie wojuje z PiS
  Nie wojuje z NATO,
  Nie wojuje z Unią Europejską.
  Żadnego radykalizmu."

  Takie ugrupowania są już od dawna, od 1990r., więc nie potrzeba nowej partii.

  A jeśli taka hipotetyczna partia miałaby się trzymać powyższych wytycznych, to co mogłaby zapisać w swoim programie?
 • Autor i wszyscy
  https://gazetawarszawska.com/images/Snapshot-44-2018-02-21-23-22.png
  Żydzi wzywają do ”holocaustu” - ludobójstwa - na Polakach..Żydzi wzywają do ”holocaustu” na Polakach taki jest oczywisty, jasny przekaz filmu Ruderman`a. Żydzi wzywają do ludobójstwa na Polakach!

  Żydowski film pt. „I will go to jail” firmowany przez Fundację Ruderman z USA, a zamieszczony na YT w dniu 21 Lutego 2018 wzywa otwarcie do ludobójstwa na Polakach! Film wzywa dosłownie do dokonania „holokaustu” na Polakach według ich żydowskiej nomenklatury do zagłady Polaków, do unicestwienia. Żyd Ruderman rozpoczyna wojnę przeciwko Polsce i Polakom (Film).

  https://www.gloria.tv/video/YiU9ZGqqYVv21i1cBqoYkAiZg

  https://gazetawarszawska.com/images/Snapshot_63_20180221_2331.png Rozpatrując jednak sekwencję wypowiedzi - grę słów oraz charakter kadrów filmowych - u aktorów występujących w filmie, przekaz jest już bardzo jednoznaczny: Jest tam bardzo słabo ukryte jawne faktycznie wezwanie żydów do ludobójstwa na Polakach.

  - Ready?

  - I`m gonna be locked up.

  - I`m gonna do it now.

  - 3....2...1!

  - Lets`s go.

  - Polish Holocaust.

  - After 3.5 milion Jews.

  - Now!

  https://gazetawarszawska.com/images/Snaps1.png

  https://gazetawarszawska.com/images/Snaps2.png

  https://gazetawarszawska.com/images/Snaps3.png

  https://gazetawarszawska.com/images/Snaps4.png
  https://gazetawarszawska.com/images/Snaps5.png

  https://gazetawarszawska.com/images/Snaps6.png

  https://gazetawarszawska.com/images/Snaps7.png
  https://gazetawarszawska.com/images/Snapsh23.png
  https://gazetawarszawska.com/images/Snapsh24.png
  https://gazetawarszawska.com/images/Snapshot-44-2018-02-21-23-22.png
  To wymowa tego filmu, właśnie taka zbyt otwarta dla gojów, głupio zdemaskowana żydowska kabała była rzeczywistym powodem wycofania filmu z sieci. Żydzi zobaczywszy film w całości, zrozumieli, że dopuścili się nieostrożności, że wezwanie wypadło zbyt jawne, dosłowne dla oczu gojów. Żydzi przestraszyli się, że nieżydzi wezmą ten przekaz na języki i może dojść do konsekwencji prawnych. Widać to zresztą po twarzach, do tej pory bezczelnych żydłaków Schuldrich`a, Daniels`a i podobnych, którzy spod spuszczonych powiek, bacznie jednak obserwują swoich rozmówców i starają się odczytać reakcje Polaków. Czy uda się szybko zapomnieć o potknięciu. A oni boją się nie tylko ataków ze strony gojów, ale również ze strony własnych żydowskich liderów. Bo film jest ujawnieniem żydowskich morderczych zamiarów wobec gojów, a która to nieostrożność gadulstwa ujawniającego plany żydów wobec gojów jest wśród żydów karana nawet śmiercią.

  https://gazetawarszawska.com/images/Snaps61.png
  Tym hasłami, w tym filmie żydzi przebili absolutnie wszelkie standardy własnego wyuzdania i zbrodniczości. To nie może pozostać bez odpowiedzi, bez konsekwencji.

  Redakcja Gazeta Warszawska.
 • @witas 14:10:38
  Oj w piętkę gonicie nienawistnicy!

  Amen.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:26:40
  Żydzi otwarcie wzywają do napadu na Polskę. Sprawa coraz wyraźniej wygląda na ustawkę, między żydami w Warszawie a międzynarodówką. Ale i tak, ten otwarty antypolonizm powinien wzbudzić w Polakach rozum i mentalność antysemicką. Wszyscy jesteśmy antysemitami! Grupy amerykańskie, izraelskie i żydowskie wyrażają konsternację z powodu polskiego prawa ograniczającego roszczenia o restytucję Holokaustu

  „Myślę, że to smutne, że w 2021 r. Polska, zamiast iść naprzód, próbując zająć się swoją historią, cofa się, aby spróbować wygasić ograniczone prawa, jakie mają ludzie” – powiedział Gideon Taylor, przewodniczący operacji Światowej Organizacji ds. Restytucji Żydów.

  AUTOR: DMITRIY SHAPIRO

  (25 czerwca 2021 / JNS) Urzędnicy w Stanach Zjednoczonych i Izraelu, a także organizacje międzynarodowe potępiają uchwalone w Sejmie Ustawodawstwo RP, które utrudnią ocalałym z Holokaustu odzyskanie mienia zagarniętego na polskiej ziemi przez nazistów.

  Ustawa zatwierdzona przez rządzącą partię Prawo i Sprawiedliwość ustanawia 30-letni limit roszczeń o zwrot mienia odebranego im w czasie II wojny światowej przez nazistów, a następnie skonfiskowanego przez powojenny reżim komunistyczny.

  Stworzyłoby to znaczne przeszkody dla ocalałych z Holokaustu i ich potomków, którzy walczą o zwrot mienia poprzez kwestionowanie decyzji administracyjnych podjętych ponad 30 lat temu, a organy administracji publicznej nie byłyby w stanie unieważnić żadnej decyzji nacjonalizacyjnej z czasów komunistycznych, w tym tych bez podstawa prawna w obowiązującym wówczas prawie.

  Ustawodawstwo odrzuciłoby również wszelkie już zgłoszone roszczenia, z których część była dochodzona od lat.

  „Myślę, że to krok wstecz ze strony Polski i myślę, że to bardzo smutne, że w 2021 r. Polska, zamiast iść naprzód, próbując zająć się swoją historią, cofa się, aby spróbować zgasić ograniczone prawa, jakie mają ludzie” – powiedział Gideon Taylor, przewodniczący operacji Światowej Organizacji ds. Restytucji Żydów, która zajmuje się kwestiami restytucji związanych z Holokaustem w Europie Wschodniej.

  Izraelski minister spraw zagranicznych Yair Lapid powiedział, że polski rząd popełnia poważny błąd i że było to „bezpośrednie i bolesne pogwałcenie praw ocalałych z Holokaustu i ich potomków”.

  „Żadne prawo nie zmieni historii. Nowe polskie prawo jest hańbą i poważnie zaszkodzi stosunkom między dwoma krajami” – napisał Lapid w tweecie . „Izrael stanie się murem obronnym chroniącym pamięć o Holokauście oraz honor ocalałych z Holokaustu i ich własność”.

  Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price również poruszył tę kwestię w piątek rano.

  „Wierzymy w znaczenie rozwiązania kwestii restytucji z czasów Holokaustu, aby zapewnić sprawiedliwość i równość wszystkim ofiarom” – napisał na Twitterze . „Wczorajsza decyzja polskiego parlamentu była krokiem w złym kierunku. Apelujemy do Polski, aby nie posuwała się naprzód z tym ustawodawstwem”.

  Przed Holokaustem Polska miała największą populację żydowską na świecie z ponad 3 milionami, głównie w Warszawie i Krakowie. Dziewięćdziesiąt procent zostało zabitych przez nazistów.

  „Myślę, że ważne jest, aby podkreślić, że ten problem nie jest to kwestia tego, co wydarzyło się podczas Holokaustu. Polska była krajem ofiar. Chodzi o mienie skonfiskowane po Holokauście przez władze komunistyczne” powiedział Taylor.

  Polska nigdy nie uchwaliła kompleksowej ustawy o restytucji, twierdząc, że roszczenia o restytucję mienia muszą przechodzić przez zwykły system sądowy, co ogranicza legitymację procesową i zajmuje lata.

  „To próba zamknięcia drzwi przed procesem, który nigdy nie miał miejsca w żaden poważny sposób. I powiedzieć, że proces się skończył i nie ma już żadnych roszczeń, a sprawa jest zamknięta – powiedział Taylor. „A sprawa nie jest zamknięta. To kwestia sprawiedliwości i to kwestia historii. Mam na myśli, że dla wielu ludzi… majątek w Polsce był ostatnim połączeniem ich ze swoją historią, która była dumną historią 1000 lat polskiego żydostwa. … A próbując odciąć wszelkie potencjalne roszczenia, mimo że roszczenia, które są możliwe, są nadal bardzo ograniczone, jest to w zasadzie stwierdzenie Polski, że nie obchodzi jej ta historia i nie dba o tych ludzi”.

  Taylor mówi, że jego organizacja ma nadzieję, że Senat RP i prezydent Andrzej Duda ją odrzucą. Powiedział, że wierzy, że Polska robi to, aby stworzyć pewność prawną w obrocie nieruchomościami, nie martwiąc się, że ktokolwiek inny ma do tego prawo. Ale ta pewność będzie istniała tylko w Polsce, powiedział, a nie w oczach reszty świata.

  „Nie możesz iść naprzód, ignorując ten krok oddania sprawiedliwości, jakim jest zajmowanie się przeszłością” – powiedział. I dlatego nie sądzę, żeby to dało z pewnością w jakimkolwiek szerszym znaczeniu.”

  „ Policz w twarz tym, co pozostało z polskiego żydostwa”

  Ronald S. Lauder, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, również potępił polski rząd za ustawę w piątek w komunikacie prasowym.

  W komunikacie zauważono, że Polska wyróżnia się wśród krajów postkomunistycznych, w których przez ostatnie trzy dekady próbowały naprawić historyczne krzywdy i uchwalić ustawodawstwo mające na celu rozwiązanie problemu skradzionego mienia żydowskiego.

  Zgodnie z komunikatem prasowym Światowego Kongresu Żydów, ustawodawstwo skodyfikuje celową obstrukcję.

  „To prawo jest policzkiem dla tego, co pozostało z polskiego żydostwa i ocalałych z nazistowskiej brutalności na całym świecie. Stanowi również straszny precedens w całej Europie, ponieważ ocaleni i potomkowie nadal szukają sprawiedliwości” powiedział Lauder w komunikacie prasowym. „Jestem niezachwianym orędownikiem Polski w Waszyngtonie i gdzie indziej, odkąd kraj ten odrzucił system komunistyczny na rzecz demokracji. Inspirowała mnie walka Polski o wolność i jej narodowe odrodzenie, nawet jeśli nie zgadzałem się z niektórymi politykami Warszawy.

  „Ale ten rażący i całkowicie bezinteresowny akt polskiego parlamentu sprawia, że ​​kwestionuję moje własne zaangażowanie i przyszłość stosunków polsko-amerykańskich” – kontynuował. „Mnie boli, że to mówię, ale myślę, że nadszedł czas, aby międzynarodowa społeczność żydowska przewartościowała nasze relacje z rządem, który zachowuje się z niewyobrażalną bezdusznością i naśladuje najgorsze tradycje w polskiej historii, a nie najlepsze i najbardziej podnoszące na duchu.

  „Skoro perswazja moralna najwyraźniej nie okazała się skuteczna, być może nadszedł czas, aby potraktować Polskę z takim samym szacunkiem, jakim traktuje polskich Żydów i ich potomków szukających sprawiedliwości”.

  https://www.jns.org/us-israel-and-jewish-groups-express-disappointment-over-polish-law-limiting-holocaust-restitution-claims/
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:26:40
  Ford broni Polaków przed Żydami..

  https://gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/6164-ford-broni-polakow-przed-zydami
 • @Rzeczpospolita 16:01:13
  ...to co mogłaby zapisać w swoim programie?...

  pracę dla Polski i polskiego społeczeństwa
  ... stabilność, rozwoju, odbudowy polskiej gospodarki poprzez wspieranie polskich podmiotów gospodarczych i polskiego rolnictwa, niższych podatków, lepszego, bardziej sprawnego zarządzania tak finansami jak i sprawami Polski.
 • @kula Lis 69 16:44:32
  https://forumdlazycia.files.wordpress.com/2021/06/screenshot-2021-06-30-at-23-32-26-tona-gruzu-pod-ambasada-izraela-w-warszawie-oto-wasze-mienie-foto-kresy.png
 • @Oświat 14:52:32 Program: spokojne ciele dwie matki ssie.
  Jestem także zdania, żeby cokolwiek zaistniało i nie zostało zniszczone w zarodku to trzeba by powiedzieć sobie i ściśle się tego trzymać, że nowe i narodowe ugrupowanie:
  Nie wojuje z kościołem,
  Nie wojuje z żydami,/ Żydami,
  Nie wojuje z PiS
  Nie wojuje z NATO,
  > Nie wojuje z Unią Europejską.
  Żadnego radykalizmu.
  Program nastawiony na pozytywy, zatem żadnych negatywnych odzywek.
  Nie atakujemy nikogo.
  Nastawiamy się wyłącznie na pracę dla Polski i polskiego społeczeństwa
  Chcemy stabilności, rozwoju, odbudowy polskiej gospodarki poprzez wspieranie polskich podmiotów gospodarczych i polskiego rolnictwa, niższych podatków, lepszego, bardziej sprawnego zarządzania tak finansami jak i sprawami Polski.
  Taki program i takie stawianie sprawy nikomu nie będzie wadzić, nikt takiemu ugrupowaniu niczego nie zarzuci.
  ------------------------------------------------
  Tak, nikt takiemu ugrupowaniu niczego nie zarzuci, nikt go nie zauważy.
  Panie Oświat Pana propozycje są tragicznie uniwersalne. Tak mogą się reklamować wszystkie partie z prawa i z lewa. Ugrupowanie nie krytykujące tych u żłobu, nie pokazujące problemów i ich rozwiązań przeczy logice marketingu i zasadom politycznej reklamy. Jest ono nieatrakcyjne, wręcz niewidzialne dla wyborców. Wyjątkiem jest moja mamusia. Moja mamusia mawiała gdy miałem dyscyplinarne kłopoty w szkole podstawowej: odpuść, nie bij się, spokojne ciele dwie matki ssie.
 • @kula Lis 69 16:10:20 Zlikwidujmy ten filmik natychmiast!
  https://www.gloria.tv/video/YiU9ZGqqYVv21i1cBqoYkAiZg
  Ciekawe, że ten adres się utrzymał.
  Jak ja robiłem moje wyszukiwania 25 lutego 2018 w googlu to go jeszcze google nie pokazał. A przecież artykuł jest z 22 lutego 2018 roku:
  https://gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/435-zydzi-wzywaja-do-holokaustu-na-polakach
  Pisałem jeszcze 18 maja 2018 roku:

  "Gdy sprawdzicie adresy tych filmików są one w dalszym ciągu, aktualne." http://idb.neon24.pl/post/143794,nie-bedzie-zyd-plul-nam-w-twarz

  Dzisiaj są już nieaktualne, gdyż "Hate Speech".
  No to do roboty ten adres jakoby z Wielkiej Brytanii jest fizycznie w Rumunii, czyli w UE!!! Podlega więc też zasadom Hate Speech! Zlikwidujmy ten filmik natychmiast!

  IP Location Romania Romania Bucuresti Voxility
  ASN Romania AS3223 VOXILITY, GB (registered Jul 23, 2009)
  Whois Server whois.ripe.net
  IP Address 93.115.93.250
  Reverse IP 2 websites use this address.
  % Abuse contact for '93.115.92.0 - 93.115.95.255' is ''

  inetnum: 93.115.92.0 - 93.115.95.255
  netname: Voxility
  descr: The entire subnet is used for shared hosting by customers of
  descr: Voxility SRL in the datacenter located in
  descr: Dimitrie Pompeiu nr 9-9A, Building 24,
  descr: Bucharest 020335, Romania
  country: RO
  org: ORG-SVS8-RIPE
  admin-c: SS7482-RIPE
  abuse-c: AR16507-RIPE
  tech-c: VOX100-RIPE
  status: LIR-PARTITIONED PA
  mnt-by: VOXILITY-MNT
  created: 2018-01-31T13:46:41Z
  last-modified: 2018-01-31T13:47:31Z
  source: RIPE

  organisation: ORG-SVS8-RIPE
  org-name: Voxility SRL
  org-type: OTHER
  address: Dimitrie Pompeiu 9-9A, Building 24
  address: Bucharest 020335, Romania
  phone: +40-21-2074747
  e-mail:
  abuse-c: AR16507-RIPE
  admin-c: VOX100-RIPE
  tech-c: VOX100-RIPE
  mnt-by: VOXILITY-MNT
  mnt-ref: VOXILITY-MNT
  created: 2008-10-25T16:22:52Z
  last-modified: 2018-01-31T11:39:25Z
  source: RIPE

  person: SILVIU SIRBU
  address: Voxility SRL
  address: Dimitrie Pompeiu 9-9A, Building 24
  address: Bucharest 020335
  address: Romania
  phone: +40-21-2074774
  e-mail:
  nic-hdl: SS7482-RIPE
  mnt-by: VOXILITY-MNT
  created: 2006-04-16T00:59:34Z
  last-modified: 2018-01-30T18:45:38Z
  source: RIPE

  person: Voxility NOC
  remarks: ----------------------------------------------------------------
  remarks: Team in Charge of Voxility Global IP Backbone Management
  remarks: Available 24/7 for routing issues and security incidents
  remarks: ----------------------------------------------------------------
  address: Voxility NOC
  e-mail:
  notify:
  phone: +442033551458
  phone: +17038885811
  phone: +496995798952
  phone: +40212074774
  nic-hdl: VOX100-RIPE
  mnt-by: VOXILITY-MNT
  created: 2012-08-04T15:50:52Z
  last-modified: 2018-01-30T19:46:43Z
  source: RIPE

  route: 93.115.92.0/22
  descr: Voxility SRL
  origin: AS3223
  mnt-by: VOXILITY-MNT
  created: 2015-01-14T13:11:21Z
  last-modified: 2015-01-14T13:11:21Z
  source: RIPE
 • @ninanonimowa 14:08:04
  Myślałem, że jest Pani mądrzejsza i umie patrzeć perspektywicznie.
 • @Oświat 14:09:21
  Potrzeba więcej oświaty.
 • @witas 14:10:38
  Można by uznać pańskie racje, gdyby nie "starsi bracia" w ujęciu JPII, a to całkowicie burzy pańską narrację.
 • @adevo + Rzeczypospolita
  ...jest ono nieatrakcyjne, wręcz niewidzialne dla wyborców....

  To się absolutnie zgadza, tylko, że poza tym co napisałem o pracy dla Polsk, dla rozwoju, dla społeczeństwa, w drugim akapicie dodamy PEŁNĄ MISKĘ .
  Pamiętamy wszyscy, jak pewien ciemniak i prymityw po zawodów, obiecywał Polakom po milionie dla każdego i ,,Drugą Japonię”
  On wiedział, że wyborca potrzebuje lepu, a ludzie z wyższym wykształceniem nie są w stanie zauważyć, że mały piesek, mały kotek, mając dwie miski do wyboru, tą pełna i tą pustą, zawsze pobiegnie do tej pełnej.
  Dokładnie to samo dzieje się z wyborcami w Polsce i w każdym innym kraju.
  Bracia Kaczyńscy po latach bezprawia i rozkradania Polski obiecali Prawo i Sprawiedliwość i wygrali wszystkie wybory do sejmu i na prezydenturę. Tylko, że ludzie oczekiwali, że zaczną zamykać tych wielkich złodziei i szabrowników, którzy rozwalili fabryki i pozbawili ich pracy i chleba. Tymczasem Kaczyński zamkną małą płotkę, pana doktora G. który czasami dostawał kopertówkę czy koniak. Jednocześnie zgnoił Leppera który chciał zamykać tych dużych złodziei.
  Kiedy przyszły nowe wybory namawiałem pewnego biznesmena by głosował na PiS Kaczyńskiego.
  Tenże biznesmen na to wykrzyknął oburzony
  –Żeby mnie zamknął?
  Bidula zatrudniał jednego pracownika. Jakie przekręty mógł z nim zrobić i na jaka skalę?
  A co zrobił w tym samym czasie Tusk?
  Obiecał wprowadzić podatek liniowy, trzy razy 15%
  Dla sporej części biznesmenów, to była ta przysłowiowa PEŁNA MICHA.
  I wyborcy do niej pobiegli dając Tuskowi władzę.
  Tusk zamiast 3x 15 podatku, dał 23% VAT, i wiek emerytalny w górę.
  8 lat później, J. Kaczyński i pani Beata Szydło zastosowali ten sam wariant z PEŁNĄ MICHĄ.
  500 plus dla rodzin z dzieckiem, 300 zł na wyprawki dla dzieci, obniżka wieku emerytalnego, coś tam jeszcze, czego w tej chwili nie pamiętam.
  No i obecnie też coś tam obiecują jakiś ,,Polski Ład” i 30 tyś wolne od podatku. Jednym slowem znów PEŁNĄ MICHĘ.

  Nowe polskie ugrupowanie narodowe, o którym notka też musi pokazać się z pełną michą i przebić PiS.
  Np. żadnych przymusów szczepień, żadnej pandemii strachu, odszkodowania za zamkniecie gospodarki.
  Może też warto zapisać podatek liniowy 15%.
  Zakaż wystawiania mandatów przez policję, odpowiedzialność urzędników za błędne i szkodliwe decyzje po których upadały biznesy.
  Darmowe działki na działalność gospodarczą i kredyty w wysokości 1% na budowę zakładów gospodarczych itd. itd
  W tym kierunku trzeba iść, a nie że ,,rzydy rządzą”
  My też musimy mieć swoją PEŁNĄ MICHE dla wyborców.
  Innej drogi nie ma.
 • @Krzysztof J. Wojtas Żadnego Żyda #ŻŻ
  http://1polska.pl/postulaty/Zadnego_Zyda_239
  Z propozycji ŻŻ (żadnego żyda):

  By rozwalić sieć syjonistycznych 40 000 agentów w polskiej administracji, to trzeba dodać do Konstytucji RP dodatkowy
  Artykuł 89
  O przejrzystości pochodzenia- ADMINISTRACJA BEZ ŻYDA, w skrócie ŻADNEGO ŻYDA (ŻŻ):
  Zakazane jest powoływanie na stanowiska władzy państwowej: wykonawczej, ustawodawczej, sądowniczej Żydów.

  > Moja niechęć ma charakter cywilizacyjny. Uderzono w podstawy polskości wykorzystując społeczne zaufanie i na tej podstawie próbowano przedstawiać Polaków i polskość jako coś godnego pogardy, gdzie tylko Żydzi stanowili i stanowią warstwę kierowniczą, która zapewnia wegetację polskiej tłuszczy. Żydowski „Ubermensch” to istota przewyższająca otaczającą, bezmyślną tłuszczę i już z tej racji należy mu się szacunek i uwielbienie.
  -------------------------------------------------
  Uderzają w podstawy polskości. Ten proces trwa. Trzeba faktycznie zmienić role w Polsce: żydom zapewnić wegetację, ale tępić ich zbiorowy pęd na stanowiska władzy.

  Hasło > żadnego żyda < uważam za znakomite, by podjąć skuteczne oczyszczanie Polski z władzy obcych, ale polskojęzycznych.

  Niech PiS da na ofiarę Polskości i Polski swoich żydków, dowiedzie swojej Polskości i będzie WIELKI !!!
 • @Rzeczpospolita 14:12:10
  Od końca. Nie ma czegoś takiego jak "żydowskie chrześcijaństwo". Chrześcijaństwo to idea antagonistyczna judaizmowi, a uznanie, że Żydzi wyznający tę ideę to "żydochrześcijanie" jest kuriozalna. Równa stwierdzeniu "polakochrześcijanie", "niemcochrześcijanie" itp.
  Albo chrześcijanie, albo judaiści (KK - to już judaiści, a jedynie owieczki tego nie wiedzą).

  A co do pierwszego. No właśnie. Nie powinno być radykalnych haseł, chyba, że za takie uznać rozdzielenie ideowe judaizmu od polskości.
  Z racji tych, które Pan wskazał.
  Drugie, że społeczeństwo nie zaakceptuje obecnie radykalizmu. Samo oddzielenie - w ujęciu notki - ma właśnie zapobiegać radykalizmowi.

  Zarówno z uwagi na niewłaściwość takich rozwiązań, ale też ich zastosowanie degenerowałoby ideę polskości.
 • @Oświat 14:52:32
  Tu wreszcie wykazał się Pan zrozumieniem.
  Właśnie o to chodzi - to jest polskość.
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:43:04
  ,,Potrzeba więcej oświaty."

  Nieprawda. Nie oświaty!
  Potrzeba więcej CP!!!!
 • @kula Lis 69 16:10:20
  Z pańskiej przydługiej enuncjacji wyłapałem, że najpierw należy zlikwidować 3,5 mln Żydów, a później reszta ma zacząć wyżywać się na Polakach.
  Czy tak?
 • @Oświat 16:55:41
  1. "stabilność, rozwoju, odbudowy polskiej gospodarki poprzez wspieranie polskich podmiotów gospodarczych i polskiego rolnictwa"

  Powyższe postulaty całkowicie sprzeczne z założeniem: "Nie wojuje z Unią Europejską"

  2. "niższych podatków", "bardziej sprawnego zarządzania tak finansami"

  Sprzeczne z polityką finansową narzuconą wszystkim państwom Zachodu, co należy rozumieć jako sprzeczność z postulatem "Nie wojuje z żydami,/ Żydami" (chodzi o światową żydowsko-anglosaską finansjerę).
  Owszem, na Zachodzie podatki można i należy obniżać, ale obcym firmom i bogatym, natomiast cała reszta musi utrzymywać tę pasoży(t/d)niczą nadbudowę, a więc podatki dla ludu muszą rosnąć.
 • @adevo 17:00:20
  Słabi duchem i bez nadziei - tak myślą.
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:44:55
  "Starsi bracia" to sformułowanie padło z ust JPII po wyartykułowaniu dwóch "zmiękczaczy":"jesteście , w pewnym sensie, jeżeli można tak powiedzieć, naszymi starszymi braćmi w wierze"-zachowałem sens , nie daję głowy za dosłowność cytatu. Zostało to podchwycone przez "strasznych braci w wierze" i przez jazgotliwość powszechno-medialną "zakotwiczyło się w "powszechnej świadomości".
  Katolicyzm w sednie swej doktryny wyklucza "judeochrześcijaństwo"(w przeciwieństwie do protestantyzmu)-jak pisałem wcześniej-artykułuje najpiekniejsze idee: równość i wolność. I to uwiera , drażni , wprowadza we wściekłość zwolenników "wybraństwa narodu".
  Też "goni Pan w piętkę" , rozpoczynając walkę o wolność Polaków od wszczęcia wojny z większością należącą do KK-czyli z wiekszoscią Polaków.
 • @Oświat 17:48:28
  > Nowe polskie ugrupowanie narodowe, o którym notka też musi pokazać się z pełną michą i przebić PiS.
  ------------------------
  To oczywiste. Pełne michy dla tych w miastach i dla tych na wsi. Problemem nowego ugrupowania byłoby uwiarygodnienie tych pełnych mich.
  Każdy pozytyw żyd z dojściem do mediów zniszczy jednym donosem, jednym kłamstwem.

  Tak jest właśnie z partiami w Niemczech. Wywlekają dowody nielegalnego finansowania przez miliarderów ze Szwajcarii i już partia jest zniszczona. Wywlekają błąd administracyjny o 20 tyś Euro i już kandydatka traci 5 procent punktów.

  Uważam, że przekaz akcji polskiej odsuwania żydów od kluczowych stanowisk i od władzy Polacy mogą trwałe zaufać. To przecież Herkulesowe Zadanie wyczyścić stajnie
  Augiasza. Herkules zrobił to przez przepuszczenie przez stajnie 2 rzek: Alfejos i Penejos
  Można czytać, jako symbolikę 2 żywiołów.
 • "Nienawidzę żydów po polsku"
  ------------------
  Co tutaj ma do rzeczy nienawiść - czyli miłość odwrócona przez Szatana o 180 stopni? Chyba tylko emocje, które nie są wskazane w żadnej pracy czy to nad sobą czy to na styku - czarci pomiot a ja czy inny człowiek.
  Wniosek?
  Po owocach należy ich poznać i stanowić dla czarciego pomiotu tarczę nie do przebicia na ich broń:
  podjudzanie, kuszenie, kłamstwo, skłócanie, fundowanie rzeczywistości podstawionej, przejęcie forsy i uczynienie jej krwiobiegiem tego, szatańskiego świata, demoralizacja, etc. Jedynym pocieszeniem w tym smutku jest to, że czarci pomiot musi sięgać po margines społeczny taki - jak:
  bandziory, złodzieje, psychopaci, urodzeni kłamcy w żywe oczy, zboczeńcy seksualni i mentalni - przeważnie idzie to parze, ku*wy i to te najbardziej bezczelne i nachalne, etc. - aby przerabiać ludzi na szatańskie odchody. Dlatego należy także - oprócz powyższego - margines społeczny zmniejszać wszelkimi sposobami - bo łyżka dziegciu - bekę miodu popsuje.
  Na koniec:
  czarci pomiot wszelakie sk***ysyństwa wyrządza ludziom ich własnymi rękami.
 • @adevo 17:52:35
  startuj w wyborach z hasłem

  ,,Hasło > żadnego żyda < uważam za znakomite"

  to dostaniesz głosów wyborczych w granicach 0,00001 %
  jak Bubel
 • @Oświat 16:58:25
  Żydowskie gestapo widzicie gdzieś SS? bo ja nie.

  https://www.youtube.com/watch?v=pPBPkGmXftc

  Ariel Sharon „Rzeźnik” Libanu The Sabra & Shatila massacre 1982 in Beirut

  https://youtu.be/-XrzP6l1ocA

  The Legacy of the Shatila massacre

  https://youtu.be/hPSD1NGEj24

  After the massacre Beirut

  https://youtu.be/8mBPpIfb1FE
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:58:02
  Jedni mówią „800 lat prześladowań i pogromów żydów w Polsce”, a na końcu okazało się, że wszystkie domy i kamienice w Polsce należały do żydów. Nawet Papież Jan Paweł II urodził się w żydowskiej kamienicy. Jak to było? „Pogromy i prześladowania” czy łupienie i rozpijanie „polaczków”? Jak to było przez 800 lat gościny w Polsce? Jedno jest pewne: „Firma Holokaust” ma się dobrze!
 • Atak izraelskiej prasy na Polskę? Prof. Musiał: To pokłosie publikacji Grabowskiego i Engelking. Jak można ich finansować?
  ”Często podkreślam, że w Polsce nie wykonaliśmy zadania domowego w postaci prowadzenia rzeczowej dyskusji i zapobiegania takim rzeczom, w sensie nie finansować fałszerzy, manipulatorów. Ja nie mówię, że oni nie mają prawa publikować, a fałszują, ale żeby za to nie płacili polscy podatnicy. To jest bardzo istotne. Jak można finansować przez PAN taką Engelking czy Grabowskiego? Nie rozumiem. I to z polskich pieniędzy. Oni takimi tzw. badaniami „wspierają” takie żądania. To tak niestety funkcjonuje. To jest problem, nasz polski” powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Bogdan Musiał, historyk.

  https://wpolityce.pl/swiat/557039-ataki-na-polske-musial-poklosie-publikacji-grabowskiego
 • @Rzeczpospolita 18:00:01
  Jednej podstawowej rzeczy pan nie rozumie.
  Polityk nie odkrywa swoich kart.
  To co myśli to jedno, to co mówi to drugie, a co zrobi gdy dostanie pełnię władzy to trzecie.

  Prywatnie jestem za wyjściem z Unii i z NATO, ale w programie będę głosił:

  –JESTEŚMY W UNII I W NATO I DBAJMY W TYCH STRUKTURACH O NAWSZE POLSKI INTERESY.

  To jest polityka, a nie spowiedź święta.
 • @Oświat 19:20:10
  > Polityk nie odkrywa swoich kart.
  To co myśli to jedno, to co mówi to drugie, a co zrobi gdy dostanie pełnię władzy to trzecie.
  --------------------------------------
  Panie Oświat jeszcze do Pana nie dotarło: wiarygodność staje się nowym światowym trendem. Precz z żydowsko-chazarskim zakłamaniem, dwulicowością. Kapitałem dobrego polityka w Polsce też się stanie sprawdzalność, wiarygodność i uczciwość. Już wkrótce!
 • @adevo 17:52:35
  Zbyt radykalne podejscie.
 • @adevo 18:22:59
  o czym ty szanowny piszesz, o Niemcach o Herkulesie. ...
  Ja ci przypomniałem na co Polacy zagłosowali i jak trzeba podejść do tematu programu i przyszłych wyborów.
  Emerytowi PiS obiecał ,,13" emeryturę i emeryt zagłosował na PiS
  Teraz mu obiecuje 2500 zł bez rozliczeń podatku i też ma emerytów za sobą.
  Trzema myśleć tymi kategoriami, a nie o Żydach, Niemcach, Herkulesach
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:58:02
  Źle zrozumiałeś to oni chcą nas wymordować.
 • @witas 18:01:11
  Ni potrafi Pan wyjść ze swojego grajdołka.

  Co do "starszych braci". Warto zapoznać się z opinią ks. prof. Chrostowskiego w tej kwestii. To wielkiej wiedzy biblista.
 • @demonkracja 18:23:07
  oj, oj, czuję jak tu siarką zalatuje.
 • @adevo 19:27:59
  .....Kapitałem dobrego polityka w Polsce też się stanie sprawdzalność, wiarygodność i uczciwość.....

  Błąkanie w obłokach.
 • @Oświat 19:08:56
  > startuj w wyborach z hasłem
  ,,Hasło > żadnego żyda < uważam za znakomite"
  to dostaniesz głosów wyborczych w granicach 0,00001 %
  jak Bubel
  -------------------
  A Bubla nie ma..
  Raczej chodzi o pokazanie Polakom, że taka polityka jest dobra dla narodu. Praktykuje ją przecież Iran.
  Pozdrawiam
 • narodowa
  Jakby ktoś chciał zapytać, –Czym przebiję obietnice PiS?
  To odpowiem, –Nie przebiję, nie mam takich możliwości, ale pewne pomysły podobające się wyborcy, mogły by się znaleźć.
  Ponad to, każda partia, w tym i PiS ma swoich niezdecydowanych, wahających się, nie do końca sympatyzujących z daną partią.
  To tacy wyborcy mogli by wynieść nową polską partię narodową.
 • @Oświat 19:38:43
  No może nie natychmiast. Tak staje się we wszystkich krajach, gdzie KK traci gwałtownie na znaczeniu.
 • @Oświat 19:46:08
  Obietnice nie mogą dotyczyć większych darowizn dóbr, a jedynie odnosić się do relacji międzyludzkich.

  Jeśli ma się miskę pełną, to obietnica homara dla każdego - nie musi być atrakcyjna.
 • @Krzysztof J. Wojtas
  Prawda wyzwala

  Białystok 1939 -44 okupacja

  https://youtu.be/TgOoL0yMb1s

  Chaim Mordechaj Rumkowski władca łódzkiego getta

  https://youtu.be/DnGDj7s9SjM

  Getto Litzmannstadt

  https://youtu.be/tfq99k0PKa4

  Łódź na propagandowym filmie z 1941 r.

  https://youtu.be/Fb34GGd1nso

  Łuków i okolice na niemieckim filmie z 1940 r.

  https://youtu.be/t20Yh18Q2_8

  Niemiecka antypolska propaganda z 1942

  https://youtu.be/B311jVEQ3q4

  Warszawa zniszczona wojną 1946

  https://youtu.be/KpFJVFe1Quc

  Białystok 1939-44 - okupacja

  https://youtu.be/TgOoL0yMb1s

  Biedota żydowska w Polsce

  Żydzi w Kielcach (Getto?) 1941 r.

  https://youtu.be/RWfexDrh1VE

  Przedwojenne Suwałki 1937 1/2

  https://youtu.be/iNuaAmtPkd4

  Przedwojenne Suwałki 1937 2/2

  https://youtu.be/uNhMdLafcZ4
 • na tym kończę
  https://www.youtube.com/watch?v=zYZWbzEmWY0

  i dla odmiany

  https://www.youtube.com/watch?v=5gRoqQlq6sI
 • @Krzysztof J. Wojtas Rząd w większości
  jest żydowski, stąd Izrael po cichu ma poparcie. Gdyby Polacy rządzili Polską, problemu holocaustu by nie było.

  Żydzi powinni Polakom wypłacić odszkodowanie za ubeckie zbrodnie, bo bez tego nigdy nie nastąpi prawdziwe pojednanie. Szczególnie oczekuję tego od Michników.

  Żyd to złodziej, poprzednik Surtyka we Wrocławiu, kamienicę żydom sprzedał za 1800 zł! tak tak 1800 zł
 • @Krzysztof J. Wojtas
  A co z długami kahalnymi? To miedzy 17 a 25 bilionów dolarów, trzeba o tym rozmawiać. Co do finansowania antypolonizmu i polonofobii - robił to Zdrojewski, Gowin, robi to Czarnek i Gliński…

  Żydzi w Dąbrowie Górniczej i Będzinie

  https://youtu.be/_Xg_4rMj93c

  Getto w Warszawie na kolorowym filmie z 1941 r

  https://youtu.be/25-r1-Gmqlw

  Karl Hoeffkes Białystok

  https://youtu.be/jIQrq9N2lIk
 • @Krzysztof J. Wojtas
  A profesorek Musiał to ten facio który wybrał wolność i ob. w krainie nazistów zrzekając się ob. polskiego. Tak tylko przypominam.
 • @Oświat 19:20:10
  Rozumiem o co chodzi. Kiedyś wydawało mi się, że gdyby do PZPR zapisało się 5 mln ludzi, to można byłoby przejąć i partie i władzę - to takie młodzieńcze, licealne pomysły były.

  Dowcip polega jednak na tym, że głosząc to samo, co wszyscy inni politycy do tej pory, sami zamykamy sobie drogę do (teoretycznego) sukcesu. Kto i po co ma na takich głosować, skoro ludzie i partie to samo głoszący już funkcjonują?
  Ale jest jeszcze jedna rzecz, ważna rzecz: o dopuszczeniu do życia politycznego decyduje reżim IIIRP i nigdy przypadkowych osobników, o których nic nie wie nie dopuści.
  Nie po to Jaruzelski jeździł do Rockefellera i nie po to Żydzi z Żydami gawędzili w Magdalence, żeby dopuszczać do władzy nie swoich.
 • @kula Lis 69 20:08:03
  Niech Pan weźmie coś na wstrzymanie - ja rozważam opcje współistnienia, a nie konfrontacji.
 • @Rzeczpospolita 20:18:58
  Jest to istotny problem, ale ...
  To ale dotyczy tworzenia osnowy innych relacji niż obecne, a to długotrwały proces i radykalne postulaty go nie przyspieszają, a wręcz opóźniają.
  Radykalizm nie jest rozwiązaniem i jest równie groźny dla polskości jak judaizm, bo stosuje te same zasady.

  Należy się przygotować, a Opatrzność stworzy okoliczności.
  Wchodzi pan w tro, czy staje na antypolskich pozycjach?
 • @Oświat 16:55:41
  Taki "program"( nawet bardziej " pro polski") werbalnie miały wszystkie partie po 1989 r. ; przepraszam panie @Oświat, ale to jest pustosłowie i nic więcej.
 • WPS
  A po co nam w programie dla Polski obecność Żydów ?

  Wystarczy jak właściwie zdefiniowane będą cele, narzędzia i instytucje służące zabezpieczeniu polskich, suwerennych interesów.

  Mało nas winno obchodzić, czy to się podoba, czy nie podoba Żydom, Niemcom, Aglosasom, Francuzom, Ukraińcom. Litwiom itd. Każdej z tych nacji to się nie będzie podobać, bo najwygodniej mieć doczynienia z ciamajdami, którzy dają się okradać i pracują za miskę kaszy.

  Jeśli właściwie, realistycznie i konsekwetnie będzie realiowana suwerenna polityka polska, to ci któymsię to nie podoba mogą jedynie próbować oddziaływać napolitykę polską, alepo to winniśmy mieć państwo narodowe żeby z tym sobie radzić.
 • @Krzysztof J. Wojtas
  Salute 5* .
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:24:23
  Pełna zgoda... z żydami w Izraelu trzeba rozmawiać stanowczo...!Tylko kto z ulicy Wiejskiej będzie rozmawiał z Izraelem skoro 50% pajacy z SLD-PO-PiS-PSL to żydzi.. ukryci pod polskimi nazwiskami..
 • @Rzeczpospolita 20:18:58
  Zachowuje się pan jak człowiek biegający z nożem (brŻydfą) w ręku pod parlamentem strasząc ludzi i ma pretensję, że go do tego parlamentu nie chcą wpuścić.
  Jak by się tam pan jednak dostał, to by pana powiesili jak Leppera, jak by tam pan biegał pod oknami, to zamknęli by pana jak Mateusza Piskorskiego na trzy lata do paki.
  Pan biega z tą brŻytwą kilometr od, wiec złożono jedynie donos do prokuratury.
  Jest tak, czy nie jest?!
  Gdyby pański prokurator był żydem, to by dogadał się z żydem sędzią i dostałby pan 30 tyś zł grzywny i roczek odsiadki z zawieszeniem na 5 lat.
  Ale nic straconego.
  Ma pan szansę na taki wyrok przy kolejnym donosie. Tym razem ta sama, czy inna żydowska gmina znajdzie żydowskiego prokuratora, który już pańskiej sprawy nie wrzuci do szuflady tylko doprowadzi do końca.
  Co pan osiągnie?
  Jak się to dla pana skończy?
  ,,Pozytywnie”
  Zostanie pan sponsorem żydowskiej gminy z kwotą 30, a może nawet 50 tyś. zł

  Polak to przysłowie sobie kupi, że przed, jak i po szkodzie……..

  Zna pan to przysłowie?
  Nie nadaje się pan absolutnie do polityki, do póki pan nie zacznie myśleć politycznie, a nie emocjonalnie.

  Kiedyś zapytałem jednego z członków PiS
  – Czemu wybraliście tego małego Kaczyńskiego na prezesa?
  – Bo jest skuteczny! –Odpowiedział.
 • @stanislav 22:20:56
  ,,....Taki "program"( nawet bardziej " pro polski") werbalnie miały wszystkie partie po 1989 r. ; przepraszam panie @Oświat, ale to jest pustosłowie i nic więcej....."

  Absolutna prawda to co pan napisał.
  Wszystkie miały taki program i były w Sejmie i u władzy.
  To się w polityce liczy. Być w grze i u władzy
  Nam program WPS utracili już na starcie, bo jak pan wie, dopatrzyli się w nim odstępstw, które iż raziły i niepokoiły swoim radykalizmem. Innymi słowy zobaczyli w nim brŻytwę
  Co zyskaliśmy?
  Nic
  Więc ja tu proponuję to zrozumie, wyciągnąć właściwe wnioski i zmienić taktykę.
  Po prostu zmienić taktykę.
  Przyjąć taki program by nam nie blokował drogi do sejmu i niech on będzie nawet pustosłowiem byle był skuteczny.
  Mówiąc brutalnie, skuteczna jest pełna micha, kiełbasa wyborcza.
 • @Oświat 06:59:58
  Na tych ziemiach mieszkają mentalni sowieci to POmioty przybyszy z b. ZSRR tzw.„poP” jako prezent Stalina głównie z pochodzeniem chazarskim, budować komunę w PRLu. Trzeba wiedzieć że przybyszami tymi w ilości około 340 000 obsadzone zostały najważniejsze instytucje w PRL-u; bez szkoły i wykształcenia / należy dodać że Stalin nie przysłał arystokracji tylko najgorsza kategorię ludzi; meneli, przestępców i oprychów NKWDowskich / zostali oni oficerami w wojsku i aparacie bezpieczeństwa UB, a jak mieli chociaż średnie wykształcenie to zostali nauczycielami, lekarzami, prokuratorami a także też sędziami. Dzisiaj najczęściej pod zmienionymi nazwiskami w znacznym stopniu funkcje sędziów sprawują ich dzieci i wnuki , gdyż przybysze ci wszelkie synekury traktują jako dziedziczne. Ci ludzie jak się wydaje mentalnie nie czują Polski jako ojczyzny, która atawistycznie jest dla nich obca .W tym też należy upatrywać, że Polska dla nich jako ojczyzna istnieje wyłącznie przez pryzmat czerpania korzyści materialnych, a jeżeli następuje ich utrata zaczyna się szkalowanie, współpraca z wrogimi organizacjami Polsce, eskalowanie antypolonizmu i donosy do najróżniejszych organizacji międzynarodowych w tym do Unii i TS. zaś interesy Kraju staja się nieistotne i nieważne.
 • @stanislav 22:20:56
  Pańskie zastrzeżenia nie uwzględniają jednego: że te programy partyjne były pisane przez Żydów dla Polaków.

  Problem wiarygodności, bo nie mogą to być tylko same hasła, ale odmienna perspektywa widzenia rzeczywistości.
 • @stanislav 22:34:01
  Z tą opinią się zgadzam.
 • @kula Lis 69 06:09:26
  Doczytał o zmianie ordynacji wyborczej i możliwych konsekwencjach?
  To niech przeczyta tekst jeszcze raz i pomyśli zamiast wklejać elaboraty gmatwające przekaz.

  Nie pomaga Pan, a szkodzi.
 • autor
  Tekst mi sie podoba , uzyl Pan kilka razy slowa JA , ktore dla mnie jest bardzo istotne w wypowiedziach . Pisze Pan o sprawach naszych polskich o nas , naszych problemach .
  Czy nalezy kogos nawidziec czy nie nawidziec nie wiem , wiem natomiast , ze ogromne budowy w Warszawie prowadzi "Gelamco " wiem , ze grunty wokol nowego wielkiego portu lotniczego zostaly wykupione przez firmy z wlasciwym kapitalem , kiedys ktos mi powiedzial , ze Zydzi buduja i inwestuja tam gdzie nie bedzie wojny .
  Moze to prawda ?
  Kiedys u Pana napisalem cos z Bismarcka a byl jednym z
  pierwszych niemieckich polityków, którzy już na prawie sto lat przed Hitlerem potrafili łączyć w jednym zdaniu antypolonizm z antysemityzmem: „Beztroska polskiego charakteru w odniesieniu do spraw tego świata uczyniła z Polski eldorado dla Żydów” - mówił na sejmie pruskim w 1847 r.
  Tacy jestesmy jako nacja , byc moz "starsi i madrzejsi " sa konieczni dla nas do naszego istnienia . A my dla nich ??

  Patrzac na polityke ekonomiczna PIS u trudno nie doszukac sie tutaj wielu pozytywow ,
  Jestem mocno zdziwiony na plus Glapinskim , koncepcja Nowego Ladu mimo wielu dziur jest koncepcja rozwojowa . Trudno oprzec sie wrazeniu , ze ktos wreszcie poszedl po rozum do glowy i zaczal poprawiac fundamenty .
  A fundament to zasobnosc spoleczenstwa a nie jego czesci .
  To ze Zydzi morde drą , tacy sa , jesli zaczniemy uczyc sie od nich tego co przynioslo im sile to tez bedziemy silni
  " Mosiek mowi do Icka : ty Icek ale masz ladny zegarek , taaa Tate go mnie sprzedal jak umieral "
  Piniondz rzadzi Swiatem Panie Krzysztofie
 • @1abezmetki 13:44:40
  Wojtas na ministra spraw zagranicznych!
 • @kula Lis 69 07:08:27
  Zaczyna pan znowu narrację niezgodną z duchem notki.
  Jednym z wdrukowań dokonanych na Polakach przez Żydów jest przypisywanie Stalinowi wszelkich możliwych wad. Nie Żydzi rozprawiali się z Żołnierzami Wyklętymi a Stalin. Itd. itp.

  Dobrze by było, gdyby przestał Pan narzucać swoje fobie innym, a trochę się poduczył i spróbował wytworzyć inny obraz rzeczywistości.
  Nienawiść, w pańskim wydaniu, nie jest opcją, która buduje polskość.
 • @ninanonimowa 14:08:04
  Nie wiem w co się "wpisuje" CP, ale podzielić nam się nie wolno.
  Pozdrawiam
 • @kula Lis 69 16:10:20
  :) Jeszcze tylko to skomentuję.
  Ruderman to nic innego jak śmieciarz. Patrz:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Blina_ruderalna

  Niejaki Isaak Babel
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Isaak_Babel
  propagandysta, dokonał odkrycia, że świat to gówno. ! No jasne. Jeśli się go takim uczyni. I tak też robią od tysięcy lat. Rozwalili Egipt, rozwalili Rzym, rozwalili Wieliką Rasiję... to ostatnie to z przymrużeniem oka, choć niekoniecznie.

  Oj źle im na tym świecie, źle. Czas najwyższy wysłać ich w kosmos. Choć może to nie jest najlepszy pomysł? Bo i wszechświat się spsi.

  Ja myślę, że może Dobry Bóg wysłucha próśb Izry i Hela i umieści ich wreszcie w stosownym zakątku, z którego już nigdy nosa nie wyściubią.

  Co do "mowy nienawiści": nie ma bardziej nienawistnej księgi niż Talmud.

  Pozdrawiam Wszystkich
 • @rowszan 07:33:15
  A Cywilizacja Polska - to dążenie do odrzucenia żydowskiej roli pieniądza.
 • @JimA 07:38:36
  Pytanie źle postawione. Nie CP się ma w coś wpisywać, ale czy cokolwiek będące polskością może być poza CP.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:01:02
  ma Pan na mysli role pieniadza jako srodka posredniczacego w wymianie towarowej czy jako srodka dajacego sile i wladze .
  To trzeba by doprecyzowac jakos - bowiem kazda Cywilizacja nawet Polska musi zawierac w sobie wzajemne relacje pomiedzy jej podmiotami - "Zydowski pieniadz zly ???" to jaki dobry ?
 • @rowszan 07:33:15
  Drogi Rowszanie, pochwała sprytu jest sprzeczna z duchem chrześcijaństwa, niestety. Lepiej u nas się sprawdza: "chłopski rozum" ... :) no i oczywiście siła, a tą ta tytułowa nacja nie dysponuje. Makabi ? no bez jaj. A i Irgun był szkolony pod Wadowicami i Andrychowem. Więc...:)
  Pozdrawiam Cię i idę na śniadanie.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:02:19
  Drogi Krzysztofie, przepraszam, jakiś czas temu przestałem zajmować się filozofią. Dzisiaj wykazuję nasilone objawy wtórnego analfabetyzmu. Obiecuję poprawę. A może spotkałbyś się z panem Ziemkiewiczem, ?. Może coś by z tego wyszło?

  Pozdrawiam
 • @Krzysztof J. Wojtas 07:38:18
  Antypolonizm żydowski..Niezależni publicyści już dawno stwierdzili, że Polska to dziwny kraj. Najpierw wpuściła żydów na swoje terytorium, a teraz żydzi plują Polakom w twarz. Ich antypolonizm jest coraz bardzie agresywny. Polacy są zdezorientowani, bo żydzi w Polsce pod zmienionymi nazwiskami (Grabowski) plują Polakom w twarz, przymus powrotu do żydowskich nazwisk. Ponadto wysoka kara dla ludzi którzy to dotują. Jak długo jeszcze Gliński, Gowin, Kaczyński będą finansować antypolska sektę żydowskich nazikłamców, naziopluwaczy Polski i Polaków. Nie ma muzeum historii Polski w Polsce, ale jest muzeum żydów w Polsce, na odnowę polskich cmentarzy zbierają Polacy 1.11, na renowację żydowskich płyną miliony z podatków Polaków!

  Wydać po polsku

  1.Jacob Apenschlag Czarna księga polskiego żydostwa wyd.1941r
  2.Polskie Min. Informacji Nowy niemiecki porządek w Polsce wyd.1943 (dwa tomy, pierwszy tom „Kampania Wrześniowa 1939)
 • @rowszan 08:05:10
  O Świetlisty! nie prowokuj... :)

  https://www.youtube.com/watch?v=RBHZFYpQ6nc

  :) Pa
 • @rowszan 08:05:10
  Funkcje pieniądza są różne w różnych cywilizacjach.
 • @JimA 08:16:05
  znaczy sie DU PA

  jimieA gdzies ty byl - traba cie zawinela ??? czy w trabe dostales ???
 • @JimA 08:10:07
  Mogę się z nim spotkać; nie uważam go za nadmiernie przewidującego.
  Np. poparł ustawę o ochronie danych osobowych. "Zapisał się" do ND-cji - jako struktury , która powinna dominować w Polsce. To błędne widzenie.

  Cóż. Jestem za stworzeniem przy Neonie Akademii Cywilizacyjnej.
  Prezentacja idei, ale i dyskusje z różnymi opcjami. Bardzo byto było cenne.
 • @kula Lis 69 08:15:19
  To marginalne kwestie odrębności między polskością, a judaizmem.
 • @rowszan 08:29:51
  ;))) raczej szofar
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:33:50
  Niech pan przypomni główną tezę CP
  Czy jest to:
  Państwo ma być egalitarne a nie hierarchiczne?
 • mają dosyć królowej?
  chcą egalite?

  https://www.rt.com/news/528161-canada-day-protest-statues/
 • zbrodnia i kara?
  Kolejne dwa kościoły katolickie zostały najwyraźniej podpalone w Kolumbii Brytyjskiej, co oznacza, że cztery zostały zniszczone od czasu odkrycia masowych grobów w dwóch nieistniejących już szkołach przykościelnych z internatem dla dzieci i.
  Dwa pożary zostały zgłoszone w sobotę rano, trawiąc kościół Pani z Lourdes na Chopace i kościół św. Anny w Hedley, około 60 km dalej. Św. Anny znajduje się na terenie należącym do Górnego Similkameen Indian Band, a Chopaka znajduje się na terytorium Dolnego Similkameen.
  https://pbs.twimg.com/media/E4boS-vWEAACK5T?format=jpg&name=900x900
 • @Oświat 09:11:03
  To podstawowa zasad, a zatem - inne byty mają równe prawo do istnienia.
  Także Żydzi, chociaż lepiej z daleka względem nas.
 • @Oświat 09:36:16
  Czuję tu ducha judaizmu w tych aktach niszczenia.
  Kto obroni judaistów, gdy przyjdzie na nich pora?
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:09:40
  No to teraz powoli zaczynam rozumieć.
  Hierarchia, zła
  Egalitaryzm, dobra.

  Tez tak myślę, bo wiadomo hierarchia, na przykład kościelna, papież, kardynałowie, biskupi księża, na dole barany.
  To mnie zawsze wnerwiało, że jestem baranem.
  Wypasiony ksiądz nade mną, a ja na kolanach.
  I spowiadaj się takiemu hierarce…a ja na kolanach baranie, na kolanach grzeszniku.
  Irytująca sprawa.
  Wiec to jest złe i ja się z tym zgadzam.

  Z francuskim, ja nie panie maju.
  Egalite, to dla mnie magia, ….francuska.
  Musiałem zajrzeć do wikipedi i poczytać jak niżej:

  Egalitaryzm (od fr. égalitairé – dążący do równości) – pogląd społeczno-polityczny uznający za podstawę sprawiedliwego ustroju społecznego zasady całkowitej równości między ludźmi pod względem ekonomicznym, społecznym i politycznym (przeciwieństwo elitaryzmu).
  Zwolennikami egalitaryzmu byli też twórcy socjalistyczni: Karl Marx i Friedrich Engels
  No fajnie, wolę być równym, niż baranem na klęczkach.
  Jak to mawiano w I Rzeczypospolitej?
  Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie.
  No więc z opozycji, przechodzę do zwolenników CP
 • @Oświat 10:57:47
  Mam zastrzeżenia do tej równości (ekonomicznej, społecznej i politycznej).

  Raczej bym to określił, że każdy byt jest równy godnością. Nie jestem zwolennikiem antropocentryzmu.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:17:32
  ,,Mam zastrzeżenia..."

  Ja też.
  ...równość (ekonomicznej, społecznej i politycznej)....

  Wolę mieć nieco wiecej od meneli, lenów, obiboków,
 • @adevo 17:52:35
  Od dawna doskonale wiemy, co trzeba. Nie wiemy tylko z kim. Z tą garstką uczciwych Polaków, których liczbę ktoś wyżej obliczył góra na 12% ? Zanim Pan oczyści Polskę z władzy obcych, zanim wykopie jednego "obcego" ze stołka, zgnije w kryminale. A PiS partyjne ścierwo z robi ofiarę, ale z takich, jak Pan.
 • @Oświat 19:08:56
  który zresztą też jest żydem.
 • @viridiana 11:41:30
  ,,...który zresztą też jest żydem."

  To znaczy, kto jest żydem?
 • @Oświat 06:59:58
  Popełnia pan niewybaczalny błąd naiwności politycznej. Obecność partii pomagdalenkowych w Sejmie nie wynikała i nie wynika z "programu dla Polski".
  Ich obecność wynika z interesów zewnętrznych sił żyjących kosztem pracy i majątku Polaków oraz z naiwności politycznej olbrzymiej większości Polaków oraz ich słabych zdolności organizacyjnych i poczucia niższości. Jest to w dużej mierze efektem struktury społecznej powojennej Polski, gdyż w życiu politycznym zaczęli być obecni przedstawiciele klas ciemiężonych ( chłopów i robotników), które marzą i dąża doi awansu społecznego, ale jednocześnie mają utwaloną ( często nieuswiadamianą mentalnność poddańczą i kompleks niższości). Do tego dochodzi wyjątkowo wredna i antypolska działalność KK - zawsze sprzymierzonego z ciemiężycielami i wyzyskiwaczami ( żydzi i biurokracja UE jest tu ideałem, bo hojnie wynagradzają za sprzedajność biskupów KK, ale także chłopskich i robotniczych proboszczów).

  Nadzieją Polski moga być tylko najbardziej świadome i dojrzałe środowiska i młode pokolenie Polaków, które ze względu na zetknięcie się ze światem jest mniej zakompleksione i zindoktrynowae religijnie.

  Żaden naiwny program rozdawnictwa i obietnic gruszek na wierzbie - co według pana jest rzekomomo oczekiwany przez społeczeństwo - nie jest właściwy, gdyż jest czytelnie kłamliwy i niewiarygody.

  Wyjściem jest tylko program pracy,potu, krwi, nieustępliwości i poczucia się niezbywalnym gospodarzem swego kraju - wbrew urojeniom żydowskim, niemieckim, aglosaskim, ukraińskim - w opozycji do hipnotyzerów z kręgów KK.
 • @stanislav 13:15:42
  Ile lat będzie to trwało i czy do tego dojdzie (?), mając na uwadze, że władza, media i cała propaganda, a także środki finansowe są w rekach obcych.
  Do tego ,,stróż” w postaci USArmy

  Rosja mówi, że następnym razem może wystrzelić w celu trafienia w intruzów
  MOSKWA — Rosja jest gotowa na celowanie w okręty wojenne, jeśli nie zważają na ostrzeżenia, wysoki rangą rosyjski dyplomata powiedział w czwartek w twardym oświadczeniu po incydencie na Morzu Czarnym, w którym brytyjski niszczyciel przepłynął w pobliżu Krymu na obszarze, który Rosja uważa za swój wody terytorialne. Tłumaczenie Google

  https://www.theepochtimes.com/russia-says-next-time-it-may-fire-to-hit-intruding-warships_3872535.html

  Nie wiem czy to źródło jest wiarygodne
 • Orban
  Z jakim programem doszedł do władzy Orban?

  Węgierski premier ostro upomniał swojego holenderskiego odpowiednika, mówiąc Amsterdamowi, aby trzymał się z dala od węgierskiej polityki po tym, jak Amsterdam skrytykował posunięcie Budapesztu, aby zapobiec przedstawianiu homoseksualizmu nieletnim.
  Przemawiając w piątek w publicznym radiu, węgierski premier Viktor Orban odpowiedział na holenderskiego premiera Marka Rutte’a i jego „kolonialną” mentalność, po tym, jak powiedział Budapesztowi, by przestrzegał praw LGBTQ+ lub opuścił Unię Europejską.

  „To podejście kolonialne”, stwierdził Orban, dodając, „po prostu nie zastanawiają się nad tym, co mogą, a czego nie mogą powiedzieć o innym narodzie i prawach innego kraju”.

  W zeszłym tygodniu Rutte podczas szczytu UE wezwał Orbana do opuszczenia bloku europejskiego, zauważając, że polityka i perspektywy Budapesztu wyraźnie nie były zgodne z Brukselą. Węgry „nie mają już biznesu w Unii Europejskiej”, stwierdził Rutte, dodając, że ich zamiarem było rzucenie Budapesztu na kolana w związku z prawami LGBTQ+.
  Google
  https://www.rt.com/news/528173-hungary-orban-rutte-lgbtq/
 • @Oświat 13:46:11 Brawo Viktor Orban!! Sama prawda i 100% racji, czy te zlewaczałe rządy i te brukselskie wycieruchy tego nie
  widzą ?.. Podsumował UE. On może bo nie ma w kraju zdradzieckiej totalnej opozycji. Węgrzy go popierają w 70proc. Szanują demokrację i dobrze na tym wyjdą. UE prezentuje ten sam ZAMORDYZM co bolszewicy z Moskwy! Już polska targowica z całych sił pluje na Orbana.  https://wpolityce.pl/swiat/556705-jak-powstrzymac-przeksztalcanie-sie-brukseli-w-moskwe
  Gdzie się podział europejski sen? Co się stało z naszą Unią Europejską?

  Viktor Orbán zwrócił uwagę na jeszcze jedną ciekawą sprawę, a mianowicie na fakt, że państwa członkowskie UE w różnym stopniu korzystają z integracji europejskiej. Według badania Instytutu Bertelsmanna z 2016 roku jednolity rynek wewnętrzny generuje dodatkowe dochody dla poszczególnych krajów, jednakże nie w równych proporcjach. Zysk przeciętnego obywatela Niemiec z tego powodu wynosi 1046 euro rocznie, obywatela Francji – 1074 euro, Węgra – 408 euro, a Polaka – 382 euro. Z analizy niemieckiego instytutu CEP wynika z kolei, że na wprowadzeniu strefy euro zyskały finansowo tylko dwa państwa: Niemcy i Holandia, podczas gdy wszystkie pozostałe kraje odnotowały z tego powodu poważne straty.
 • @Oświat 13:46:11
  Węgierski resort sprawiedliwości: Bruksela nie może dyktować, jak mamy wychowywać dzieci. Nieletnich trzeba chronić. Bruksela nie może dyktować, w jaki sposób Węgrzy mają wychowywać swoje dzieci – oznajmiło w czwartek ministerstwo sprawiedliwości Węgier w odpowiedzi Komisji Europejskiej na temat nowej węgierskiej ustawy antypedofilskiej.

  https://wpolityce.pl/swiat/557046-wegrybruksela-nie-moze-dyktowac-jak-mamy-wychowywac-dzieci


  Ps...W Niemczech przez 30 lat dr Kentler oddawał pod ‘opiekę’ pedofilom małe dzieci. Nikt nie poniósł kary za ten proceder. Różnica między odpowiedziami rządu węgierskiego a rządu polskiego na zarzuty KE? Węgrzy mówią precz od naszych rozwiązań, a Polska tłumaczy się, że nasze rozwiązania są zgodne z prawem europejskim. Pederaści to pedofile. Co tu komentować, to oczywisty fakt. Europa walczy bo pedofile Szwedzi, Holendrzy itd. turyści seksualni to spory odsetek tamtejszej ludności.
 • @Oświat 06:59:58
  Napisał pan do mnie:
  "Nie nadaje się pan absolutnie do polityki, do póki pan nie zacznie myśleć politycznie, a nie emocjonalnie."

  Tu poniżej pańska propozycja - jak mniemam - politycznego, a nie emocjonalnego, myślenia:
  "Przyjąć taki program by nam nie blokował drogi do sejmu i niech on będzie nawet pustosłowiem byle był skuteczny.
  Mówiąc brutalnie, skuteczna jest pełna micha, kiełbasa wyborcza."

  Nie są to emocjonalne postulaty, tyle, że wszystko to są niestety androny.
  Gdyby pan choć trochę politycznie myślał, to wiedziałby, że żydowski reżim IIIRP decyduje wyłącznie i ostatecznie, kogo do polityki dopuścić i na jaki szczebel. Jeśli nie posiada pan związków z tym reżimem, to może pan jedynie klepać w klawiaturę tak jak wszyscy tutaj to czynimy. A programowe kamuflaże może pan między bajki włożyć.

  Żeby lepiej to panu przybliżyć posłużę się przykładem radykalnego antyżydowskiego narodowca R.Bąkiewicza (https://www.youtube.com/watch?v=WuIbZv3bHrA ; https://www.youtube.com/watch?v=nkawK0hs0xE)

  Proszę poniższe przemyśleć:
  Fundusz Patriotyczny powstał w marcu 2021r., z inicjatywy premiera M.Morawieckiego i wicepremiera P.Glińskiego.
  Dwie najwyższe dotacje z Funduszu Patriotycznego dostaną organizacje narodowców, związane z Robertem Bąkiewiczem: Stowarzyszenie Straż Narodowa (1,7 mln zł), Stowarzyszenie Marsz Niepodległości (1,3 mln zł)."
  za: https://oko.press/narodowcy-od-bakiewicza-z-3-milionami-dotacji-od-rzadowego-funduszu/
 • @Oświat 13:46:11 Troska o dzieci jest uniwersalna. Ludzie będą walczyć z indoktrynacją dzieci.
  Coraz więcej środowisk dostrzega zagrożenie w indoktrynacji dzieci. Jaka przyszłość na czeka, gdy pozwolimy aby nasze dzieci dzisiaj na naszych oczach zindoktrynowano? Dzieci wychowane przez ideologię gender będą stanowić narybek dla biznesu wypasionego na niewolnictwie, przymusowej prostytucji. Pożywka dla wszelkiego rodzaju zboczeńców. W Brukseli są również tacy. A premier Morawiecki wystąpił w obronie Orbana jak go pederasta Rutte z Pedrylandii zaatakował?
 • @Oświat 13:46:11
  Dane statystyczne i wyniki badań naukowych są szokujące…!!! Do 40% homoseksualistów to ludzie, którzy przynajmniej raz w życiu zgwałcili dziecko…!!! Statystycznie 20% uczestników LGBT to zwyrodniali pedofile…!!! A tak naprawdę pedofile mogą stanowić nawet powyżej 50% aktywistów LGBT. Ze wszystkich środowisk LGBT to pedofile są najbardziej zainteresowani postępami rewolucji homoseksualno -pedofilskiej. Pedofile są zainteresowani seksualizacją dzieci, są najbardziej zainteresowani kontaktem z dziećmi w szkołach na lekcjach seksualizujących. To pedofile są najbardziej zainteresowani wprowadzaniem pornografii i opisów drastycznego seksu w kontaktach z dziećmi…Zaakceptowanie homoseksualizmu jako czegoś normalnego, będzie końcem naszej cywilizacji…!
 • @Oświat 13:46:11
  Niemcy przez ponad 30 lat przekazywali dzieci pedofilom za aprobatą władz i pozwoleniem rządu niemieckiego.
 • @kula Lis 69 14:33:39
  Pan zostawi pederastów i lesby w spokoju, było nie było jesteśmy w Europie. Sami Niemcy nas do niej wprowadzali, więc jest u nas dzisiaj nowocześnie, jak w Republice Weimarskiej, rządzą Żydzi i jest pełna demokracja. A zresztą sam pryncypał PiS-dzielców to stary pedał.

  https://dariuszkosiur.files.wordpress.com/2021/07/000cifoiwwsa06w0-c122-f4.jpg
  Dziennikarka TVN Marta Warchoł pokazała na Instagramie partnerkę. Dziewczyny podzieliły się swoim uczuciem z innymi, komentujący zostawiają same gratulacje.
  https://www.pomponik.pl/plotki/news-dziennikarka-tvn-marta-warchol-pokazala-ukochana,nId,5332790#iwa_source=worthsee

  Zatem czy byłoby nietaktem zadać np. takie pytanie, czy pan Dworczyk daje dupy panu Morawieckiemu, czy odwrotnie? W końcu pytamy o uczucia - to nic zdrożnego.
 • @kula Lis 69 14:43:18
  Zmienia Pan temat notki wprowadzając swoje wątki.
  To powtarza się wielokrotnie. Mimo ostrzeżeń.
  Dostaje Pan u mnie bana. Proszę swoje uwagi pisać na własnym blogu.
 • @Oświat 13:31:22
  Niech pan nie bierze na serio tego co mówi i pisze "zbiorowy Putin", gdyż on jest jedynie strażnikiem " inkluzywnego kapitalizmu" w Rosji, czyli tolerowanym przez globalistów kapo w instalowanym cyfrowo-biologicznym obozie koncentracyjnym a la russe.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:04:53
  @kula Lis, to taki troll udający od lat na tym portalu zapał "patriotyczno-narodowy". Winno się go traktować jako gazeciarza, który przyniesie ci darmową gazetę zamiast chodzić do kiosku. A że gazety są często sprzed tygodnia albo 2 lat, to już zmartwienie czytelnika :)))

  A zatem szanowny Wojtasie wnioski pozostawiam panu :)))
 • @Rzeczpospolita 14:51:15
  A która to Marta, a która(y) to warhol ? :)))
 • @stanislav 16:38:05
  Jak kapitalizm, to kapitalizm:
  Jesteśmy wielcy, byliśmy mali,
  "Pierwszą Brygadę" w radiu nadali,
  Jakąś ulicę przemianowali.
  Jak kapitalizm, to kapitalizm:
  żyda z ubekiem w lesie złapali,
  Kościół podobno chcieli podpalić,
  Aż strach pomyśleć, co będzie dalej,
  Aż strach pomyśleć, co będzie dalej.
 • Kiedyś na kolanach
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Przyj%C4%99cie_%C5%BByd%C3%B3w.PNG
  Dzisiaj wbili kły w nasze gardła.
 • Panie Wojtas...
  Przeczytalem pana wypracowanie, ktore jest pelne naiwnych i zaloznych opinii, jakby pan nie wiedzial co/kto to jest zyd i nie znal mentalnosci zyda.

  Skoro polski historyk i filozof prof. F.Koneczny pisal, ze cywilizacje:
  BIZANTYJSKA (Niemcy) ,
  TURANSKA (Rosja)
  i ZYDOWSKA (koczowniki plemienne) sa ZAGROZENIEM dla cywilizacji lacinskiej (POLSKA) i poparl to dowodami historycznymi to odpowiedz jest jednoznacza.
  Zas dodatkowe dowody znajduja sie w opracowaniach historycznych i opiniach innych historykow polskich, jak:
  W.Konopczynski
  W.Sobieski,
  ks. J.Kruszynski
  ks. M.Morawski
  ks. S.Trzeciak
  T.Gluzinski
  A.Niemojewski
  T.Jeske-Choinski
  ks. M.Poradowski
  etc.
  Juz ks. S.Staszic (wielki polski patriota i maz stanu) pisal w PRZESTROGACH DLA POLSKI w 1794r , ze: ZYDZI SA ZARAZA WEWNATRZ POLSKI i ksiadz Staszic nie byl odosobniony w swojej opinii - vide opracowanie historyczne T.Kozieja pt. OSTRZEZENIE (1996r), w ktorym Koziej podaje wiele przykladow opinni o zydach przedstawicieli hierarchii KRK jak i krolow Polski oraz wybitnych i znanych Polakow na przestrzeni wiekow..... a od siebie dodam, ze takich opinii sa setki, ktorych autorami sa znani i slawni ludzie tego swiata na przestrzeni ostatnich ponad 2 tysiecy lat na czele z Jezusem Chrystusem (Bogiem) , ktory nazwal zydow: ZMIJOWYM PLEMIENIEM oraz DZIECMI DIABLA.

  Ale zeby nie miec zadnych watpliowsci co do podlosci i sqrwysynstwa zydow to nalezy znac cytaty z TALMUDU (pismo swiete zydow) , ktory dostarcza niezbitych dowodow na podlosc i sqrwysynstwo zydow wobec nie-zydow, ktorych zydzi nazywaja "gojami" (zwierzetami i bydlem) i TALMUD naucza, ze zydowi wolno:
  OSZUKAC
  OKRASC
  i ZABIC GOJA i zyd nie ma kary za te czyny, bo jak naucza TALMUD, tylko zydzi sa ludzmi.

  Tak wiec panie Wojtas, pomimo tylu faktow historycznych pan zachowal sie obojetnie i zignorowal pan zydowskie zagrozenie dla Polski i Narodu polskiego, a teraz pan budzi sie, ale z reka w nocniku i zaczyna pan panikowac.

  Moj program walki z zydowska zaraza powstal w 1995r (26 lat temu) i jest zawarty w "5-ciu przykazaniach Polaka":
  1. Nie kupuj u zyda.
  2. Nie pozyczaj u zyda.
  3. Nie pracuj u zyda.
  4. Nie glosuj na zyda.
  5. Zwalczaj zydowskie zlo, zeby sie nie opanowalo.

  Wystarczy wprowadzic te zasady w zycie codzienne Polakow.
  A poniewaz sytuacja zaszla zbyt daleko to nalezy teraz zorganizowac w sposob oddolny POLSKIE PODZIEMIE NIEPODLEGLOSCIOWE DO WALKI Z ZYDOWSKA ZARAZA I ZYDOWSKIM OKUPANTEM POLSKI.

  Przyjemnej lektury.
 • @Jasiek 12:10:20
  Ja podawalem te informacje 20 lat temu na grupach dyskusyjnych w j.polskim i ostrzegalem przed zydowska zaraza, ale nikt nie zwracal uwagi na moje ostrzezenia.
  Pzeciez zydostwo rzadzi w Polsce przez ostatnie 76 lat (1945-2021) i realizuje w pierwszej kolejnosci zydowskie interesy lokalne i globalne, a Polacy spia i glosuja na zydow, wiec maja tak jak chcieli.
  SLD, PSL, PiS i PO to jedno zlo.
 • @witas 12:22:11
  Poza drobnymi wyjatkami , Polacy maja wyprane mozgi od najmlodszych lat szkolnych propaganda swiecka i koscielna przez ostatnie 3 pokolenia, podczas gdy rasistowski zydowski Talmud naucza od prawie 2 tysiecy lat, ze tylko zydzi sa ludzmi, a nie-zydzi to "goje" (zwierzeta i bydlo) i zydowi wolno oszukac, okrasc i zabic goja i zyd nie odpowiada za te czyny (nie ponosi kary).
  Swiadomosc narodowa Polakow byla o wiele wyzsza w okresie miedzywojennym, poniewaz zydostwo nie mialo tak wielkich wplywow jak obecnie, szkolnictwo polskie mialo narodowy charakter, byl dostep do rzetelnych opracowan historycznych, hierarchia KRK byla pro-polska etc.
  Po napasci Niemiec hitlerowskich i zydo-bolszewickiego ZSRR na Polske we wrzesniu 1939r obydwaj najezdzcy przystapili do wymordowania polskiej inteligencji w pierwszej kolejnosci, zeby pozbawic Narod polski elit przywodczych.
  Po zakonczeniu II w.s. w Europie, zydo-bolszewickie ZSRR kontynuowalo dzielo mordowania resztek polskich elit przywodczych w Polsce, ktora ujarzmili i zamienili w raj dla zydow i komunistycznych towarzyszy.
  Plan opanowania Polski przez zydow znajduje sie w TAJNYM REFERACIE BERMANA z 1945r - zydowski plan Bermana byl SPISKIEM PRZECIWKO POLSCE I POLAKOM , i zostal ujawniony w ksiazce H.Pajaka i plk S.Zochowskiego pt. RZADY ZBIROW 1940-1990 (1996r), czyli 25 lat temu i komu zalezalo na poznaniu prawdy to zna tajny referat Bermana, ktory nie pozostawia zadnych watpliwosci co do sqrwysynstwa zydow wobec Polski i Polakow, a jednoczesnie zydowskiego zagrozenia dla Polski i Polakow.
 • @Oświat 13:55:49
  Wypracowanie K.Wojtasa jest pelne zadziwiajacych oswiadczen pelnych niedorzecznosci.
  Kazdy swiadomy Polak i Polka wiedza, ze KK (KRK) w Polsce podlega pod obce panstwo jakim jest Watykan, wiec KK w Polsce realizuje w pierwszej kolejnosci interesy Watykanu (obcego panstwa) i jest na to wiele dowodow w historii Polski.
  A poniewaz Polacy nie znaja dobrze historii Polski oraz sa oglupiani przez propagande swiecka i koscielna przez 24/7 , wiec m.inn. latwo przyjeli hasla propagandowe pod nazwa: "prymas tysiaclecia" i "papiez tysiaclecia".
  Obydwie te postacie: S.Wyszynski i K.Wojtyla nie byly postaciami krysztalowymi - Wyszynski podpisal CYROGRAF z DZIECMI DIABLA w 1950r , a Wojtyla poszedl na wspolprace z ZYDOSTWEM i MASONERIA po 1978r, kiedy zasiadl na stanowisku papieza JP2.
  Kult Wyszynskiego i Wojtyly w Polsce wzial przewage nad zdrowym rozsadkiem i faktami historycznymi.
 • @ninanonimowa 14:08:04
  Szczepan Twardoch ma rysy zyda.
 • @Oświat 14:56:42
  Miales na mysli praktykujacych katolikow, ktorzy co niedziele i wieksze swieta wydeptuja sciezki do KRK, chociaz tych zarejestrowanych jest okolo 90 procent w Polsce.
 • @kula Lis 69 16:10:20
  Jak ma sie cos zaczac w Polsce to nalezy sie do tego dobrze przygotowac, poniewaz to bedzie walka o BYC ALBO NIE BYC Polski i Polakow.
  W Polsce jest ponad 40 tysiecy agentow Mosadu i na pewno zydostwo sciagnie do Polski swoje wojsko w Izraela.
  Ale jesli po stronie Polakow stanie polskie wojsko i policja, wowczas zydostwo bedzie spierdalac z Polski, poniewaz polskie wojsko i policja dostanie wsparcie od polskiej ludnosci cywilnej.
  Niezaleznie od tego co nastapi, nalezy organizowac oddolnie polskie podziemie niepodleglosciowe w kazdej polskiej miejscowosci na obszarze calej Polski, zeby nie byc zaskoczonym.
 • @Oświat 16:55:41
  W pierwszej kolejnosci nalezy odsunac zydow od wladzy i wplywow w Polsce, a nastepnie wprowadzic polska konstytucje.
 • @Oświat 16:58:25
  Prawidlowa reakcja i dzialanie.
 • @adevo 17:00:20
  Ja bylem uczony inaczej.
  Ojciec i matka uczyli mnie, zeby pierwszy nie zaczynac, ale gdy ktos zacznie to mam prawo do samoobrony i wtedy szedlem na calego.
  Poza tym taka wieksza walka w szkole podstawowej wyrabiala respekt u uczniow-rozrabiakow, ktorzy zaczepiali mlodszych i slabszych i jeden z takich cwaniakow trafil na mnie - byl o 2 lata starszy i wyzszy ode mnie oraz silniejszy fizycznie.
  Walka trwala prawie 20 minut non-stop i przewazyla moja szybkosc i precyzja - polski bokser Jerzy Kulej byl dla mnie nauczycielem.
  Po stoczonej walce zostalem wyrzucony ze szkoly i nie moglem wrocic do szkoly dopoki nie pojawi sie moj rodzic w szkole.
  Mialem obnizona ocene ze sprawowania co trwalo zaledwie jeden okres, ale za to uzyskalem zajebisty respekt w calej szkole i nikt nie wazyl sie do mnie zaczynac.
  MORAL:
  Trzeba bic sie dla zachowania zasad, wowczas ma sie respekt u innych, poniewaz chowanie glowy w piasek jak strus nie rozwiazuje problemu.
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:42:31
  Panie Wojtas,

  Polska jest pod zydowska okupacja przez ostatnie 76 lat (1945-2021) , czyli przez 3 pokolenia i robi sie coraz gorzej dla Polski i Polakow oraz Polska i Polacy sa atakowani przez zydowska mafie miedzynarodowa z USA i Izraela, przez zydo-masono-lewakow z UE i przez zydo-masonerie w Watykanie.
  Ogol Polakow ma wyprane mozgi propaganda swiecka i koscielna i nie zna prawdziwej historii Polski, a wokol jest pelno pseudo-autorytetow swieckich i koscielnych, ktorzy podaja polprawdy lub ukrywaja niewygodne fakty i robia Polakom jeszcze wiekszy zamet w glowie.

  Pan chce wejsc w paszcze lwa i co dalej ???
  W paszcze lwa weszlo ugrupowanie Kukiz 15 , a po nim weszla Konfederacja - lata mijaja i gadanie nic nie pomaga, poniewaz okupant robi swoje i wrogowie Polski i Polakow tez robia swoje, a Narod spi.

  Tu moze pomoc oddolnie zorganizowane polskie podziemie niepodleglosciowe i dojscie do wazniejszych mediow.
  Polacy musza to zrobic sami bez ogladania sie na innych.

  p.s.
  Wiecej nie moge panu napisac.
 • @adevo 17:52:35
  To ty jeszcze nie wiesz o tym, ze:
  PiS to partia interesow syjonistycznych
  PO to partia interesow niemieckich
  SLD to zydokomuna i bekarty nieboszczki PZPR
  a PSL to czerwone buraki ?

  Byly posel Zbigniew Nowak udokumentowal zydowskie pochodzenie Kalksteinow vel "Kaczynskich", ktorych przodkowie pochodza z okolic Odessy.
  Z kolei przodkowie D.Tuska to zydostwo z okolic Belchatowa (na poludnie od miasta Lodzi). Sam D.Tusk podawal sie za "Kaszuba" , ale D.Tuska z Kaszubami laczy tylko wyraz "tusk", ktory po kaszubsku znaczy: pies.
  I taki z niego "Kaszub".

  Obowiazkiem Polakow jest odsunac zydostwo od wladzy i wplywow w Polsce i to jest pierwszy krok do wyzwolenia Polski spod zydowskiej okupacji.

  25 lat temu podalem wzor:

  460 + 100 + 1 = 0

  czyli garsc zydow terroryzuje cala Polske i Polakow, a Narod spi.
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:58:02
  Panie Wojtas:

  460 + 100 + 1 = 0 , a reszta sama ucieknie.

  Nalezy przejac media, zeby oglosic, ze Polska jest wyzwolona spod zydowskiej okupacji.
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:00:05
  Panie Wojtas,
  Nadzieja to matka glupich - polskie porzekadlo.

  Gdybym ja tak myslal jak pan to wegetowalbym w PRL i dzisiejszym PRL"bis", poniewaz zaklad, w ktorym pracowalem zostal zlikwidowany i nie mialbym nawet wlasnego mieszkania zakladowego - zeby dostac mieszkanie zakladowe w Szczecinie to trzeba bylo czekac 10 lat po uprzednim wplaceniu oplaty na mieszkanie (rownowartosc 8 pensji miesiecznych) , podczas gdy pensja miesieczna ledwie starczala na przezycie i to byla wegetacja w PRL-u panie Wojtas.
  Ja po 5-ciu latach wyjazdu z PRL kupilem dom wlasny z ogrodkiem: p.goscinny, kuchnia, jadalnia, 2 lazienki i 4 sypialnie, plus piwnica pod domem bez zadnych znajomosci i bez przynaleznosci do PZPR.

  Czy zauwazyl pan roznice ?

  MORAL:
  Zeby skrocic czas i osiagnac cel to potrzebny jest plan dzialania oparty na logicznych kalkulacjach.
 • @adevo 18:22:59
  Super pomysl z tymi rzekami bez potrzeby zakladania partii politycznej - z mitologii tez trzeba umiec wyciagac wnioski.
 • @demonkracja 18:23:07
  Jednym ze skutecznych sposobow na walke z zaraza i klamstwami to podawanie FAKTOW HISTORYCZNYCH poprzez media:
  1. Zdemaskowanie mitu o holokauscie.
  2. Ukazanie zydowskich sprawcow zbrodni na zydach.
  3. Ukazanie zydow jako glownych sprawcow rewolucji i wojen swiatowych oraz zniszczen materialnych i ludzkich w okresie ostatnich 250 lat.
  4. Ukazanie rasistowskich nauk Talmudu, ktore sa wymierzone w inne narody i panstwa, poprzez ktore zydzi daza do zapanowania nad innymi panstwami i narodami oraz zaprowwadzenia JWO (Jew World Order - zydowskiego porzadku swiata) , co jest nawet zapisane w Talmudzie (Sanhedrin 90a).
  "THOSE WHO READ NEW TESTAMENT WILL HAVE NO PART IN THE WORLD TO COME".
  (Zapowiedz zlikwidowania chrzescijanstwa i chrzescijan w nadchodzacej przyszlosci).
  To z kolei ma zwiazek z zapoczatkowanym oficjalnie SW2 (odbyl sie w latach 1962-1965) przez samozwanczego "papieza" Jana 23 (kard. Roncalli - zyda i masona) , a nieoficjalnie jest to robota zydomasonerii, poniewaz zyd i mason Jan 23 przebieral sie w ubranie meskie i wychodzil po cichu z Watykanu na nocne spotkania z zydami-masonami.
  Pisal o tym historyk prof. Franco Bellegrandi (byly zolnierz Gwardii Szwajcarskiej), ktory sledzil J23.

  Propaganda Watykanu i KRK nie podaje tych informacji koscielnym owieczkom i baranom do wiadomosci, tak jak nie podaje informacji o tajnym ukladzie Watykanu z komunistycznym ZSRR (Uklad Nikita - Roncalli z sierpnia 1962r w Metz, Francja) - uklad Watykanu z komunistami ZSRR potepil prymas Wegier kardynal J.Mindszenty (zagorzaly przeciwnik ateistycznego komunizmu i zbrodni komunistycznych), a w Polsce w srodowisku KRK panowala cisza., czyli Polacy zostali zdradzeni przez Watykan i hierarchow KRK w Polsce.

  Wiec pamietajcie Rodacy-Polacy, ze wraz z odsunieciem zydostwa od wladzy i wplywow w Polsce nalezy usunac zydow z episkopatu w Polsce i zerwac lacznosc z Watykanem (siedziba antychrysta), ktory realizuje globalny plan zaprowadzenia JWO (Jew World Order - zydowskiego porzadku swiata) , co paparli wczesniej:
  JP2 - polski zyd i mason
  oraz B16 - niemiecki zyd i modernista.
  Obydwaj odwiedzili synagogi i opowiedzieli sie za wprowadzeniem jednego rzadu swiatowego i analogicznie zadzialal F1 (Bergoglio - mason i lewak).

  Polacy-patrioci musza stanac do walki z 4-ma wrogami Polski i Polakow:
  1. Okupantem zydowskim u wladzy w Polsce.
  2. Miedzynarodowka zydowska z USA i Izraela.
  3. Zydomasonskim Watykanem (siedziba antychrysta).
  4. Z zaklamana propaganda w j.polskim.

  Pomysl nad planem strategicznym "demonkracja".
 • @fiesta 02:07:04
  Różnimy się: ja odrzucam walkę z żydami.
  Walka - to ich metoda, a przejmując te zasady stajemy się ich niewolnikami.
  Trzeba to zrozumieć.
 • @fiesta 07:18:18
  Jak widzę - chyba klon Lisa Kuli, albo Prezydentki.

  Mam propozycję - proszę stworzyć własne ugrupowanie, które zrealizuje te zamierzenia.Powodzenia.

  A Polakom raczej nie po drodze z takimi hasłami.
 • @Oświat 19:08:56
  L.Bubel pisal ciekawe artykuly, ale nie nadawal sie na polityka, poniewaz mial zasrane papiery (kolegowal sie z oficerami spec sluzb i osobnikami nalezacymi do grup mafijnych, co mialo zwiazek z biznesem zlotniczym L.Bubla).

  Z kolei S.Tyminski z Kanady mial szanse zostac prezydentem Polski , ale "Bolek" Walesa wymyslil historyjke o "biciu zony" (wymyslone klamstwo) i przez to S.Tyminski przegral wybory prezydenckie.
 • @kula Lis 69 19:17:23
  Starsza bajka zydow mowi o 800 latach , a ostatnia bajka A.Dudy mowi o 1000 lat.
  Gdyby posluzyc sie "logika zydowska" propagowana przez zydow i przez
  A.Dude to pojawienie sie kilku Polakow w krajach Europy zachodniej daje Polakom prawo do zawladniecia co najmniej 1/3 terytorium wszystkich panstw Europy zachodniej zaraz po zydach i innych narodach.
  I taki np. E.Gierek, ktory pracowal w jednej z kopaln we Francji ma prawo do polowy kopalni , a druga polowa nalezy sie Francuzom.
  Wystarczyloby nawet, zeby Polak przejechal sie autobusem lub pociagiem w Niemczech, a od razu polowa firmy autobusowej lub kolejowej nalezalaby sie Polakowi.

  MORAL:
  Zydzi sa takimi wspolobywatelami Polski jak tasiemiec jest wspolobywatelem pacjenta.

  Ale nie przejmuj sie zydowskimi bajkami wytrzepanymi z ich obrzezanych k*tasow, bo mozna od nich zwariowac i zachowywac sie jak zwariowany zyd przez cale zycie.

  Nikt nie jest na tyle glupi, zeby wierzyc w zydowskie bajki o wspolrzadzeniu Polska jakie nawet propaguje ukrainski zyd A.Duda, poniewaz jak pisal ksiadz S.Staszic, zydzi byli letnia i zimowa szarancza w Polsce , czyli PASOZYDAMI i ich liczebnosc wahala sie w granicach 10 procent calej populacji Polski w okresie miedzywojennym, zaledwie 100 lat temu.

  Jak pisal polski historyk, biskup Adam Naruszewicz pod koniec XVIII wieku, zydzi nie dostali zadnych przywilejow od krolow Polski i nie ma na ten temat zadnego dokumentu w archiwach krolewskich, ktore by potwierdzaly nadanie zydom przywilejow. Kropka.
  Zas ostatni krol Polski S.A.Poniatowski zakazal osiedlania sie zydom w Warszawie. Kropka.
 • @Oświat 19:20:10
  Cytat:
  "Polityk nie odkrywa swoich kart. To co myśli to jedno, to co mówi to drugie, a co zrobi gdy dostanie pełnię władzy to trzecie."

  Dlatego mamy zydowska dyktature w Polsce przez ostatnie 76 lat (1945-2021) oraz Polska i Polacy sa okradani przez tyle samo 76 lat oraz przeszlismy z LAGRU do EUROLAGRU.
 • @Oświat 19:31:31
  I co, PiS wygral wybory a byt Polski i Polakow wisi na wlosku.
  Zapomniales rowniez o mediach i gdy zydy kapna sie, ze nie jestes ich to zrobia z ciebie naziste lub podadza wiadomosc, ze bijesz zone i dzieci.
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:33:51
  Ks. Chrostowski to stary picer, ktory obudzil sie z reka w nocniku i dopiero wtedy ujawnil, ze dialog pomiedzy katolicyzmem a judaizmem toczy sie wlasciwie pomiedzy samymi zydami.
  Ks. Chrostowski rowniez do tej pory nie powiedzial, ze JP2 to byl zyd i mason, ktory kolaborowal z zydami i masonami na zgube chrzescijanstwa - vide EKUMENIZM (zrownanie wszystkich wyznan) , a to oznacza DETRONIZACJE Jezusa Chrystusa jako Boga oraz realizacje globalnych planow zydostwa, ktore poparl JP2 opowiadajac sie za wprowadzeniem jednego rzadu swiatowego.

  Ks.Chrostowski to rowniez propagator judaizmu, czyli bajek ST wytrzepanych z zydowskich obrzezanych k*tasow - vide wyniki badan archeologicznych prowadzonych w Palestynie przez 70 lat, odkrycia archeologiczne w Ras-Shamra (1929r) i w Qumran (1945r) , ktorych wyniki podali:
  Z. Herzog,
  J. Strugnell,
  J. Costello
  i S.Sand , podczas gdy ks. Chrostowski mogl wykopac co najwyzej "babe z nosa" i powtarza te same bzdety propagandowe ST.

  Poza tym, czy pan wie, panie Wojtas jak dziala mafia KRK w Polsce na czele z Watykanem ?
  Te sprawy opisywal:
  D.Yallop (dziennikarz akredytowany przy Watykanie - spedzil ponad 30 lat)
  prof. F.Bellegrandi (historyk)
  ks. dr L.Villa (red. miesiecznika CHIESA VIVA - Kosciol Zywy)
  ks.prof. M.Poradowski (historyk i filozof, wykladowca uniwersytecki na uniwersytetach w Valparaiso i Santiago, Chile oraz byly kapelan NSZ, ktory uciekl z Polski przed NKWD i UB)
  H.Pajak (historyk) - NOWOTWORY WATYKANU.
  M.Pinay (grupa ksiezy) - THE PLOT AGAINST THE CHURCH.
  kard. J.M.C.Rodriguez z Chile
  FBI (spec sluzby USA) - THE POPE IN RED.
  etc ,
  a ks. Chrostowski przez caly czas milczy na te tematy, podobnie jak kolejne "autorytety":
  S.Krajski, arcybiskup P.Lenga, ks. P.Natanek, ks. R.Kneblewski etc.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:16:14
  Wiem o tym , ze sa miedzy nami roznice, poczawszy od roznicy w pogladac politycznych, psychice, mentalnosci, temperamencie, odwadze etc.

  Pan mi przypomina osobnikow z Borow Tucholskich (Bytow, Chojnice etc) jakich znalem w PRL:
  - pokornych jak ciele, ktore 2 matki ssie,
  - tolerancyjnych wobec zla, kiedy to ich personalnie nie dotyczy,
  - przytakiwaczy, zeby nie narazic sie osobom wazniejszym od siebie,
  - nieufnych do Polakow,
  - niezdolnych do wiekszych czynow i poswiecen,
  - powolnie myslacych i mrukow, ale oczy im chodza na wszystkie strony i mysla swoje,
  - bardziej zapatrzonych w siebie (samoluby) niz w sprawy Polski i Narodu polskiego,
  - etc.
  Takie cechy wynosi sie z domu i to jest dziedziczne u Kaszubow, ktorych ja poznalem w PRL.

  Ja tylko przypomne co pisalem o sobie w przeszlosci nie tylko na stronie NEON24.PL
  Otoz jestem przede wszystkim Polakiem z dziada pradziada i babki prababki i mam zakodowany w sobie polski patriotyzm.
  Jestem rowniez zwolennikiem NSZ (Narodowych Sil Zbrojnych) i ich metod dzialania.
  Jestem takze zwolennikiem faktow historycznych, poniewaz jest to rowniez metoda walki z klamstwem i zlem, bez wzgledu na to kogo/czego to dotyczy, poniewaz PRAWDA jest jedna z cech najwyzszych i jest wyzsza niz "autorytety ziemskie" z tytulami naukowymi lub zajmowanym stanowiskiem.
  Zlo i klamstwo nazywam po imieniu i prowadze walke ze zlem i klamstwem wszystkimi sposobami, ktore prowadza do sukcesu po wczesniejszym przeanalizowaniu sytuacji i sporzadzeniu planu dzialania oraz nanoszeniu korekty w przypadku zmiany sytuacji i dostosowuje dzialania do zaistnialych zmian, wychodzac z zalozenia, ze: KROPLA DRAZY KAMIEN i lepiej cokolwiek zrobic niz nic nie robic.
  Mam rowniez polski temperament i jesli komus trzeba poslac "wiazanke" na opamietanie sie to taka posylam, a jak ktos bladzi to pomagam mu znalezc prawde i droge wyjscia z labiryntu klamstw, polprawd i propagandowej sciemy swieckiej i koscielnej (KRK), podawanej przez przerozne autorytety z tytulami naukowymi , stanowiskami panstwowymi i koscielnymi, poniewaz PRAWDA TO ZASADA i JEST WAZNIEJSZA niz tytuly naukowe i stanowiska panstwowe oraz koscielne.
  Tu przy okazji zaznacze, ze propaganda KRK w Polsce naucza, ze najpierw trzeba byc katolikiem.... i w tym momencie zapala sie u mnie czerwona lampka, poniewaz KRK (agentura Watykanu) probuje sobie podporzadkowac Polakow, podczas gdy Jezus Chrystus nauczal, ze czlowiek ma obowiazki zarowno wobec panstwa jak i Boga, a tu propaganda KRK glosi zupelnie co innego i oglupia Polakow, wiec w Polsce nie powinno byc miejsca dla zydo-masono-lewackiego Watykanu i watykanskich agentur jak KRK, ktore ponadto wciskaja Polakom kit propagandowy ST i judaizuja Polske.
  Z kole walka z zydowska zaraza w Polsce to obowiazek kazdego Polaka i Polki, w przeciwnym wypadku zydowskie zlo zapanuje nad Polska i Polakami - tolerowanie zydowskiej zarazy to tolerowanie robactwa, ktore pozera dorobek Polakow i Polek przez dziesieciolecia i stulecia.
  Jak Polacy beda spac to podziela los Palestynczykow, ktorym zydzi zabrali kraj, a Palestynczykow zamkneli w jednym wielkim obozie koncentracyjnym w strefie Gazy i traktuja ich jak niewolnikow.

  Pan myli pojecia, panie Wojtas...
  Walka to metoda ludzi kochajacych wolnosc i takie cechy posiadaja Polacy (Slowianie).
  Z kolei niewolnik to cecha fizyczna i mentalna.
  Zas zydzi sa INICJATORAMI rewolucji i wojen swiatowych przez ostatnie 250 lat, ktore wywoluja w celu realizacji swoich wlasnych celow politycznych i religijnych.
  Czy widzi pan roznice ?
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:20:58
  Slabo pan widzi panie Wojtas, poniewaz ja nadaje na swojej czestotliwosci od 1993r (przez 28 lat) na roznych grupach dyskusyjnych, kiedy powstal WAN (Wide Area Network) na kontynencie Ameryki Polnocnej, zaczynajac od "soc.culture.polish" i wowczas spotkalem Jurka z Buffalo (stan NY) , ktory mial poglady zbiezne z moimi.
  W polowie 1995r natknalem sie na "Jaska z Toronto" , "Bohuna z USA" , "Antoniego z Chicago", "Jurka z Australii" , "gajowego Maruche ze Szwecji" etc , ale nie slyszalem wtedy o "Prezydentce" i "Kula-Lis".
  Ale pamietam takie nazwisko "Kula-Lis" z poczatku lat 2000 i najlepiej byloby zapytac "Kula-Lis" od kiedy nadaje na swojej czestotliwosci.
  Ponadto nie sledze komentarzy "Prezydentki", ale zauwazylem u "Kula-Lis" , ze ma zbiezne poglady z moimi i mysli po polsku.

  Pan z kolei nalezal do grupy pt. "Klub Inteligencji Polskiej" (KIP) , ktora miala ODCHYL W LEWO oraz KIBICOWALA ROSJI I W.PUTINOWI, czyli byla to TUBA PROPAGANDOWA MOSKWY I PRL.
  Jeden z "inteligentow" KIP napisal artykul oparty na polprawdach i oskarzyl wylacznie KRK o wszystkie nieszczescia w Rzeczpospolitej/Polsce na przestrzeni wiekow.
  Gdy mu udowodnilem, ze ZAKLAMUJE HISTORIE POLSKI i MANIPULUJE PODAWANYMI INFORMACJAMI to nigdy nie zamiescil mojego komentarza na stronie KIP..... i tak KIP siebie zdemaskowal.

  Jesli chodzi o Polakow/Polki to tylko nieliczni znaja fakty historyczne, a wiekszosc Polakow i Polek ma wyprane mozgi propaganda swiecka i koscielna (KRK) i nie ma o czym z nimi dyskutowac, poniewaz oni wierza gazetom, telewizji i przedstawicielom KRK (obca agentura w Polsce).

  Wczesniej pisalem o "kulcie S.Wyszynskiego" i "kulcie K.Wojtyly" , a oni obydwaj podpisali CYROGRAF Z DZIECMI DIABLA i zdradzili Polske i Polakow i ktos tej ciemnej masie w Polsce podsunal hasla:
  "prymas tysiaclecia" i "papiez tysiaclecia".
  Tymczasem na miano "prymasa tysiaclecia" w KRK zasluguje prymas Wegier kard. J.Mindszenty (nieprzejednany przeciwnik ateistycznego komunizmu i masonerii) oraz kard. z Chile J.C.M. Rodriguez (konserwatysta i przeciwnik masonerii), ktory napisal ksiazke w tym temacie pt. THE FREEMASONRY UNVEILED (Masoneria Zdemaskowana) wydanej w 1920r.
  Z kolei na miano "papieza tysiaclecia" zasluguje papiez Pius X (kard. J.M.Sarto, papiez w latach 1903-1914) - konserwatysta i przeciwnik masonerii; kard. Jan Puzyna z Krakowa pisal w swoich pamietnikach, ze papiez Pius X mial polskie pochodzenie po ojcu, ktory nazywal sie Krawiec co znaczy po wlosku: Sarto, a z kolei matka byla Wloszka.

  Jesli chodzi o Polakow/Polki to kazdy postepuje tak jak jemu pasuje w zaleznosci od wychowania w domu rodzinnym lub indoktrynacji/propagandy i bezpieczniej byloby dla pana, panie Wojtas, zeby pan nie wypowiadal sie za Polakow, ale za samego siebie.

  Bo widzi pan, jesli wezmiemy pod uwage statystyki II w.s. to mniej bylo ofiar smiertelnych wsrod zolnierzy polskiego podziemia zbrojnego, ktorzy walczyli z niemieckim i sowieckim okupantem Polski w czasie II w.s. niz wsrod ofiar polskiej ludnosci cywilnej, ktora siedziala cicho na dupie, jak to pan proponuje Polakom.
  Polacy siedza cicho na dupie przez ostatnie 30 lat, a prominenci komunistyczni i agenci bylych spec sluzb PRL rozpoczeli kradziez polskiego majatku narodowego juz w 1988r co ma rowniez zwiazek z dziesiatkami afer, ktore nie zostaly rozliczone do dzis, a w latach nastepnych kolejne rzady kontraktowe zlozone glownie z zydow wyprzedaly prawie 100 procent bankow, ponad 85 procent polskiego majatki narodowego etc w obce rece, glownie zydowskie i niemieckie, dlug Polski przekroczyl 4 biliony zlotych, z Polski wyjechalo ponad 8 milionow Polakow a na miejsce Polakow sciagnieto obcokrajowcow podmieniajac ludnosc Polski, glownymi platnikami sa Polacy, a obcym inwestorom zydzi u wladzy w Polsce zafundowali wakacje podatkowe, a z kolei podatki sa zmora dla polskich rodzin, podczas gdy obcy inwestorzy wywoza kapital z Polski bez placenia podatkow w Polsce etc etc.

  Jesli pan, panie Wojtas jest nastawiony na przezycie to lepszym miejscem dla pana bedzie Kuba, bo tam jest cieplo przez caly rok i panuje cisza, i osczedzi pan na wodzie, elektrycznosci, zakupie odziezy etc.

  Na razie tyle w wielkim skrocie.
 • @Oświat 17:48:28
  Takimi metodami mozna bajerowac motloch w Polsce i kupic sobie glosy wyborcow, ale to pogarsza stan finansowy, ekonomiczny i gospodarczy Polski i taki "nabrzmialy balon" wreszcie peknie i motloch obudzi sie z reka w nocniku.
  Czy ty mialbys sumienie tak oklamywac Polakow, zeby dostac sie do wladzy ?

  Spojrz na okres PRL i propagande sukcesow, na ktorej korzystali glownie komunisci u wladzy - analogicznie jest przez ostatnie ponad 30 lat polskojezycznych rzadow.

  Kto jest mlody i nie ma ukladow a widzi co dzieje sie w dzisiejszej Polsce to wyjezdza z Polski do krajow zachodnich po lepsze zycie, pod warunkiem, ze nie boi sie pracowac.
  Poczatki sa zawsze trudne, ale po opanowaniu jezyka obcego i okreslonego zawodu mozna otworzyc swoj wlasny biznes, zatrudnic fachowcow i wtedy pieniadze plyna strumieniem.
  Ale jak ktos nie chce pracowac fizycznie, zeby zarobic wieksze pieniadze tylko siedziec na dupie jako np. sprzedawca kawy , gazet etc to nie osiagnie zbyt wiele, chyba ze przypadkiem trafi wysoka wygrana w loterie, poniewaz przypadki chodza po ludziach.

  Jak sam widzisz jest wiele drog, pod warunkiem, ze Polacy wezma sprawy w swoje rece i poloza lache na "nierzad" w Polsce, bo to jest podobnie jak z wejsciem do rozpadajacego sie autobusu w nadziei, ze dojedziemy do wyznaczonego celu, nie wiedzac o tym, ze i kierowca ma problemy z prowadzeniem autobusu.

  Poza tym na kontynencie Ameryki Polnocnej sa fundusze emerytalne zakladowe i prywatne, i dodatkowa kontrybucja do takiego funduszu emerytalnego jest odliczana od dochodow i praktycznie placisz mniejsze podatki.
  A jak ktos ma leb do biznesow to inwestuje w gielde lub inne fundusze i zarabia dodatkowe pieniadze, pomnazajac w ten sposob swoj prywatny fundusz emerytalny niezaleznie od tego ile emerytury dostanie od panstwa.
 • @Oświat 17:48:28
  Kolejna metoda moze byc drugi list wiernopoddanczy do W.Putina jaki podpisali za pierwszym razem P.Zieminski i D.Kosiur oraz zorganizowana przez nich pielgrzymka na kolanach do ambasady rosyjskiej w Warszawie:
  - pierwsza wyruszy z Lodzi, ktora poprowadzi P.Zieminski, tylko trzeba go pilnowac, zeby caly czas szedl na kolanach i nie uzywal deskorolki na autostradzie z Lodzi do Warszawy.
  - a druga z Otwocka, ktora poprowadzi D.Kosiur na kolanach, ale trzeba pilnowac Kosiura, zeby czasem nie przemycil detki rowerowej, ktora moze sie okrecic i poplynac Wisla do Warszawy.
  W ten sposob moze bedzie wieksza szansa, ze Putin ukorzy sie przed Zieminskim i Kosiurem i uratuje Polske przed zydami.

  Trzeci sposob to rozpoczecie wojny z Chinami przez bezrobotnych w Polsce, ktorym nalezy zafundowac wycieczke do Chin, dac im dobrze wypic i awantura gotowa.
  Chiny zajma Polske i zainstaluja swoje rzady i w ten sposob Polska pozbedzie sie zydow u wladzy w Polsce.

  Czwarty sposob to zorganizowanie strajku generalnego w Polsce i w ten sposob PASOZYDY u wladzy w Polsce nie beda mialy na kim zerowac i sami opuszcza polskie zerowisko, a za nimi podaza pasozydy z episkopatu w Polsce.

  Widze jak Autor K.Wojtas zacznie zacierac rece, poniewaz sprawy pojda po jego mysli, tylko ze musi smarowac rece "olejem dziewiczym" , zeby sobie rak nie zatarl.
 • @fiesta 05:51:23
  "Jesli pan, panie Wojtas jest nastawiony na przezycie to lepszym miejscem dla pana bedzie Kuba"

  Jestem za; proszę przysłać mi bilet na Kubę, albo kasę - sam kupię.

  PS. Kolejny palant zza morza, który by chciał Palaków na barykady wysyłać, a sam na zapiecku siedzi.
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:02:24
  Panie Wojtas,
  Sprawdzilem pana stosunek do komunizmu i przeszedl pan test pomyslnie.
  Ale prosze nie martwic sie, poniewaz w Polsce jest wiecej takich osob jak pan, ktore siedza na "4 literach" i czekaja, az wszystko zrobi sie samo lub samo przyjdzie, albo ktos da Polakom cos za darmo lub wywalczy Polakom wolnosc.

  Ja panie Wojtas przemyslalem sprawy 40 lat temu i wzialem zycie w swoje rece tylko dlatego, zeby mi ktos nie sp*erdolil mojego zycia w PRL i pan wie, ze chodzi o rzadzacych komunistow, ktorzy mieli wladze nad Polakami, byli kasta uprzywilejowana i stworzyli dla siebie "Zlote Eldorado" w PRL, a taki Polak jak ja byl obywatelem drugiej kategorii.

  Z kole jesli chodzi o zbudowanie panstwa dla Polakow to w budownictwie jest taka zasada, ze nalezy budowac dom na mocnym fundamencie i z porzadnego materialu, zeby dom byl trwaly.
  Tymczasem dla pana, panie Wojtas material jest nieistotny i moga byc szmaty, fundamenty z gnoju, stechnieta atmosfera etc , bo wtedy dla pana jest swojsko, a jednoczesnie pozwala pan PASOZYDOM zerowac na Polsce i Polakach, zalatwiac sie na glowy Polakow i drwic etc, bo np. "pokorne ciele 2 matki ssie".... i to jest typ ludzi bez honoru.
  Zna pan haslo: BOG HONOR OJCZYZNA PRAWDA ?..... bo ja znam i praktyuje.
  U mnie jest rowniez taka zasada, ze wyrywam chwasty z korzeniami i czyszcze plac pod dom, stawiam trwaly fundament, buduje i decyduje jak ma wygladac dom oraz kogo wpuscic do domu a komu zabronic wstepu..... i te proste i zdrowe zasady nalezy zastosowac w calej Polsce, bo tak robi prawdziwy gospodarz domu.
  A pan panie Wojtas chce cos sztukowac i kombinowac, zeby nie wyszlo na jaw, ze Polacy nadal sa w tym samym syfie pod zydowska okupacja.

  Chce jeszcze raz panu przypomniec panie Wojtas, ze ja wczesniej napisalem, ze: WSZYSTKIE METODY WALKI Z OKUPANTEM SA DOBRE , KTORE PROWADZA DO SUKCESU - prosze to sprawdzic i zapisac sobie na kartce, gdyby pan ponownie zapomnial.
  Tymczasem pan skupil sie na barykadach w sposob wybiorczy, zeby mi napisac, ze "chcialbym wysylac Polakow na barykady, a sam siedze na zapiecku" - to jest pana wymysl.
  Otoz jest pan w bledzie, panie Wojtas i najwidoczniej jest pan przesiakniety ideologia komunistyczna, ktora faktycznie wzywala lud na barykady, zeby ci co kierowali komunizmem mogli w latwy sposob przejac wladze w panstwie i zrealizowac cele rewolucji komunistycznej (czytaj: cele zydowskie), poniewaz KOMUNIZM i JUDAIZM to JEDNO - jak pan poczyta wiecej literatury zagranicznej to pan zrozumie.

  Ale ja nie chce wladzy panie Wojtas i za mna nikt nie stoi.
  Po prostu przekazuje moje doswiadczenia i spostrzezenia zyciowe, ktore sa wielce pouczajace.
  Otoz okupant zydowski musi wiedziec o tym, ze Polacy wiedza, ze oni sa PASOZYDAMI i zeruja na Polsce i Polakach, i ze Polacy moga im w tym przeszkodzic roznymi sposobami , z wyjatkiem pana panie Wojtas i panu podobnym, poniewaz pan sam deklarowal, ze nie bedzie walczyl z zydami - prosze uwazac, zeby innni Polacy nie potraktowali pana jak zyda, bo marnie pan skonczy.

  p.s.
  Sam nie jezdze na Kube, bo tam bieda z nedza zycie pedza i panuje dyktatura zyda R.Castro (Fidel i Raul maja zydowskie pochodzenie).

  The Jews Behind Fidel Castro and the Cuban Communist Party
  https://nationalvanguard.org/2020/09/the-jews-behind-fidel-castro-and-the-cuban-communist-party/

  Przyjemnej lektury.
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:24:23
  Panie Wojtas, ja panu pomoge w rozwazaniach w oparciu o 40 lat moich doswiadczen zyciowych poza Polska.

  Wez pan sobie zydow do swojego domu i w swoim domu rob pan co chcesz, ale:
  - nie oszpecaj pan zydami polskiej ziemi i polskiego krajobrazu,
  - nie rob pan z Polski zerowiska dla zydow, a ofiar z Polakow,
  - oraz nie wpisuj sie pan w realizacje zydowskich planow globalnych, ktore dotycza zniszczenia chrzescijanstwa i zniszczenia panstw narodowych, zeby zaprowadzic w Polsce multi-kulti, homo-niewiadomo, ekumenizm, najazd obcych i wrogich "cywilizacji" etc.

  Zydowskie plany zniszczenia panstw narodowych w Europie ujawnia zydowka B.Lerner-Spectre ze Szwecji
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=G45WthPTo24&feature=emb_logo

  Przede wszystkim: Polska dla Polakow oraz Najpierw Polska i Polacy !

  Obowiazkowe badania DNA osob na stanowiska panstwowe od najnizszego do najwyzszego szczebla w celu wyselekcjonowania Polakow.

  Talmud, Sanhedrin 90a
  "THOSE WHO READ NEW TESTAMENT WILL HAVE NO PART IN THE WORLD TO COME." - zapowiedz zaprowadzenia JWO (Jew World Order - zydowskiego porzadku swiata).

  Prof. F.Koneczny - "CYWILIZACJA ZYDOWSKA".

  OPINIE ZNANYCH I SLAWNYCH LUDZI O ZYDACH NA PRZESTRZENI PONAD 2 TYSIECY LAT...

  Jezus Chrystus:

  "Weze, plemie zmijowe, jak wy mozecie ujsc potepienia w piekle ?" - Mat 23:33
  "Wy z ojca diabla jestescie i pozadania ojca swojego czynic chcecie..." - Jan 8:44

  Inne osoby
  https://www.fronda.pl/blogi/na-przekor-trendom/slawne-osoby-o-zydach,5691.html

  Przyjemnej lektury.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:26:40 Panie Wojtasie gratulacje, tak tak ...
  ...GRATULACJE
  Wreszcie Pan SEDNO i sens spraw wykłada
  Pana sąsiad Pan Masalaski sam mi powiedział już lata temu, że Partia Polaków zdobyła by poparcie
  Ja bym nawet schował określenie CP a podawał SENS SEDNO I ISOTĘ SPRAW
  Co Pan na to ?
 • @Oświat 14:09:21 Prosze przeczytać co napisałem w komentach powyżej...
  ...
  a co PAN POWIE na nazwę ,,Polska Kraj Polaków" ?
  Kraj gdzie POLSKIE zasady są przestrzegane RZĄDZĄ i PANUJĄ ?

  Pana koment NIE JEST tak tak PO POLSKU , zechce Pan to zrozumieć ?
  Ile jeszcze lat musi upłynąć aby i Pan to zrozumiał ?
  Ile razy Pan słyszał : a mowa wasza niech będzie Tak i tak nie a nie bo WSZYSTKO co inne od ZŁEGO pochodzi w CELACH ZŁYCH a nie w dobrej woli jest wypowiadane ?
  TO SZYDERSTWO wyśmieć, wyszydzić i obżydzić Polakom to co prawdziwe Polskie ...
  a na dodatek ZDRADZIECKOŚĆ tak tak zdradzieckość tym kieruje bo to zdrada interesu Narodu Polskiego
  Tak Mistrz ma tu rację NIE JEST TO W INTERESIE Polaków i ich Kraju Polski
  Ale jak to wyczytałem na lekceważonym przez Pana Wojtasa angielskim forum WAHADŁO wychyli się już już niedługo w DRUGĄ STRONĘ.
  Pewnie NIE WIEDZIAŁ PAN co znaczą i co się za nimi kryje Pańskie słowa ? Wybacz im bo nie wiedzą co czynią hm
 • @witas 14:10:38 Tak, tak i dlatego przyszedł mi do głowy...
  ...REWOLUCYJNE wstęp do Konstytucji Państwa Polaków Polski :

  KONSTYTUCJA PAŃSTWA POLSKA

  JAKO NAJWYŻSZA UMOWA NARODU POLSKIEGO

  ZBIÓR PRAW I OBOWIĄZKÓW W PAŃSTWIE POLSKIM
  USTANOWIONYCH NINIEJSZYM NAJWYŻSZYM AKTEM PRAWNYM
  OBOWIĄZUJĄCYM OD DNIA OGŁOSZENIA.
  wersja robocza
  W IMIĘ OJCA NASZEGO KTÓRY JEST W NIEBIE

  To POCIĄGNIE ZA SOBĄ WSZYSTKICH tak tak
  WSZYSTKICH wierzących i niewierzących świadomych co mowią i czynią i nieświadomych bo PRZECIW TAKIEMU nie ma prawa ani bezprawia ani SZYDERSTWA bo nikt nawet Synowie Szatana aż tak się nie odkryją i tak jasno nie określą
 • @Oświat 16:55:41 W INTERESIE Polaków a tym samym Polski ...
  ...musi być WSZYSTKO robione
 • @Oświat 17:48:28 konstytucja mówi, że ....
  ...wybrani NIE odpowiadają za obietnice wyborcze :)
  Chce Pan to OSZUSTWO tak tak oszustwo bo oszukać w celu okradzenia z głosu np UTRZYMYWAĆ i w tych zasadach się nadal poruszać ?
 • @adevo 17:52:35 wersja robocza Konstytucji Państwa Polaków Polski i...
  ...2. Nikt kto nie jest Narodowości Polskiej nie może z żadnym wyjątkiem ani pod żadnym pozorem pełnić żadnych funkcji państwowych, administracyjnych czy publicznych.

  Dawno to zostało zebrane przez Pana Waleriana Dąbrowskiego.

  A co raz i raz po raz ktoś to podnosi a nie lepiej...
  Zacząć pracę nad taką wersją roboczą CZYLI dokumentem programowym ?
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:24:23 Dopiero co pisał Pan o NIEMOŻLIWOŚCI ...
  ...współistnienia i po co to mielić bez końca, TO NIEMOŻLIWE i basta

  Nie będą chodzić w świetle, żeby ich uczynki nie okazały się, bo są sprzeczne PRZECIWNE do tego co duszach Polaków gra a

  większość polaków już wg zasad innych niż polskie gra to jest ta obżydliwość .
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:16:14 Tak Panie Wojtasie zacząć ...
  ...myśleć mówić i działać w NAJLEPSZYM INTERESIE Polaków i ich Państwa Polski

  Zostawić rozliczenia a ZACZĄĆ urządzać Państwo w najlepszym interesie Polaków i Polskich zasad praw
  Wizja jaka ta Polska ma być, tylko WIZJA pociągnie za sobą wszystkich
  A TEGO NIE MA
  Zacząć trzeba od wizji Kraju Polaków Polski, a z wizji wyniknie MISJA jak do tej wizji dojść

  NIE MA WIZJI KRAJU POLAKÓW POLSKI, są tylko okruchy i SZCZEGÓŁY, a
  dopiero gdy na ZASADACH OGÓLNYCH się oprzeć, to z tych zasad ogólnych wynikną WSZYSTKIE I WSZELKIE rozwiązania szczególnych, poszczególnych sytuacji i przypadków
 • @fiesta 10:43:06 2. Nikt kto nie jest Narodowości Polskiej nie może z żadnym wyjątkiem ani pod żadnym pozorem pełnić żadny
  KONSTYTUCJA PAŃSTWA POLSKA

  JAKO NAJWYŻSZA UMOWA NARODU POLSKIEGO

  ZBIÓR PRAW I OBOWIĄZKÓW W PAŃSTWIE POLSKIM
  USTANOWIONYCH NINIEJSZYM NAJWYŻSZYM AKTEM PRAWNYM
  OBOWIĄZUJĄCYM OD DNIA OGŁOSZENIA.
  wersja robocza
  W IMIĘ OJCA NASZEGO KTÓRY JEST W NIEBIE

  00.My Naród Polski jesteśmy właścicielami Polski Państwa Polaków leżącego na naszych odwiecznych Ziemiach między Odrą a Bugiem oraz Bałtykiem a Tatrami.

  Odezwie się Pan do mnie ?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031