Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1311 postów 20737 komentarzy

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Źródła potęgi żydowskiej. Opracowanie własne

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Żydzi nie są wielkim narodem, ale ich pozycja w świecie bliska jest dominującej, a na pewno przekracza naturalne możliwości. Wydaje się, że warto zastanowić się nad przyczyną i to bez antysemickich konotacji.

 

 
Liczebność Narodu Żydowskiego szacuje się na około 20 mln. Są jeszcze „parchy, szabas goje itp.”, którzy aspirują do przynależności, ale nie są doliczani. Przeciwnie – liczebność nacji zaniża się, a nawet ogranicza – takie są sugestie odnośnie np. zorganizowania holokaustu w czasie II WŚ, kiedy to niemieckimi rękoma zlikwidowano mniej przydatną genetycznie część populacji – to z racji wad wynikających z „chowu wsobnego”.
 
Twierdzenie, że Naród Żydowski powstał w czasie wędrówki przez pustynię  z Mojżeszem – chyba każdy zdrowo myślący człowiek włoży między bajki. Dziwić może jedynie wielkość liczby omamionych tą narracją.
Zastanawiając się nad kwestią – można stwierdzić, że początki narodu to czas tzw. niewoli babilońskiej.
I tu dwie uwagi.
Pierwsza, że ta niewola, to faktycznie przesiedlenie ludności na inne tereny.
Druga, że proces kształtowania się narodu dotyczy  niewoli babilońskiej, czyli przesiedlenia ludności Judei; 100 lat wcześniej przesiedlono 10 plemion izraelskich – dokonali tego Asyryjczycy.
I tu ciekawostka. Te 10 plemion „rozpłynęło się” gdzieś w Międzyrzeczu tak, że próby ich zlokalizowania nie dają rozsądnego rezultatu. Można sądzić, że Karaimowie są pozostałością po którymś z plemion. Jednak brak powiązań tych ludów z judaizmem.
 
Co zatem było przyczyną, że Judejczycy (bo to oni stanowią o powstaniu spójności narodowej), potrafili zachować odrębność i spójność plemienną?
Podstawy spójności stworzył Ezechiel – to dość jednoznaczna opinia, a fundamentalne znaczenie miało wprowadzenie pisma. Bo właśnie przez spójną narrację w formie pisemnej zachowano związek między rozrzuconymi po całej Mezopotamii rodzinami żydowskimi.
Tu warto zaznaczyć, że pismo było używane sporadycznie, gdyż uważano je za dzieło szatana. Natomiast Żydzi nadali mu znaczenie kultowe.
Przekaz ustny – był równie wiarygodny w tamtym czasie. Ustnie przekazywano święte słowa Awesty, czy Bhadgawadgity. Żydzi nadali pismu jako takiemu znaczenie świętości. W efekcie kierowali się nie tyle faktami, co treścią pisma.
Taki charakter ma przecież do tej pory Biblia. Pismo stało się Prawem.
 
Ezechiel stworzył ideowe podstawy wspólnoty i nadał im formę pisemną. Czy były to już w pełni ukształtowane zasady jakie znamy? Moim zdaniem – nie zawierały elementów ksenofobicznych. To podstawy spójności narodowej w których wykorzystana została wiedza Międzyrzecza do której , z racji pobytu tam – kapłani mieli dostęp. Dopiero z czasem, wraz z poprawą pozycji społecznej Żydów, wzrostem bogactwa – pojawiło się wybraństwo i elementy ksenofobiczne.
 
Można zastanawiać się jak do tego doszło. Pierwsze moje skojarzenie, że założenia ideowe Ezechiel zawarł w tekście, ale nie księdze występującej w Biblii, ale w apokryficznej  Księdze Ezechiela. Te zasady zostały w okresie późniejszym „rozpisane” na inne księgi, a istniejąca w Biblii Księga Ezechiela jest mocno okrojona.
Z czasem poszerzano treść poszczególnych ksiąg dostosowując je do wymogów czasu i okoliczności. Przeredagowanie tekstów nastąpiło po powrocie do Jerozolimy, gdzie odczytano Księgę Powtórzonego Prawa – rzekomo odnalezioną w ruinach świątyni, a faktycznie już nową wersją – odpowiednio zredagowaną.
Wraz z odbudową Jerozolimy nastąpiło też zwiększenie ksenofobii – usunięto wszystkich nie mających w pełni korzeni żydowskich. Przy świątyni powstał ośrodek kulturowy zajmujący się kształtowaniem zasad judaizmu i nadawania jednolitego kształtu wszelkim ustaleniom. Czyli jest to czas redagowania Biblii.
 
Co pozwoliło na takie działania?
Na pewno zezwolenie Cyrusa na powrót, odbudowę świątyni i autonomię Judei.
Dlaczego?  Żydzi umożliwili mu na  zdobycie  Babilonu. Prawdopodobnie wprowadzili oddziały Cyrusa do twierdzy babilońskiej, a słowa „Mane, Tekel, Fares” to wskazanie na  ich rolę w tym dziele. Bo z opisu wynika, że siły Cyrusa były zbyt małe – uczta wydana przez władcę wskazuje, że nie traktowano poważnie możliwości zdobycia Babilonu przez Cyrusa.
Zapłatą – powrót do Judei i stosowne przywileje.
Drugie pytanie dotyczy przyczyny wzrostu ksenofobii i uznania siebie za naród wybrany.
Trudno tu o jednoznaczne tłumaczenie. Na pewno Żydzi należą do ludów semickich charakteryzujących się mściwością i agresją względem innych.
Najazdy – to rodzaj bandytyzmu uznawanego z racji życia w warunkach pustynnych za rodzaj instytucji narodowej. Ocenia się, że stan agresji jest tam stanem występującym stale.
Arabski poeta al.-Qutami z wczesnego okresu omajadzkiego tak to opisywał: „Naszym zajęciem jest dokonywanie najazdów na wroga, na naszego sąsiada i na naszego własnego brata w wypadku, gdy nie znajdziemy nikogo innego, oprócz brata, na kogo moglibyśmy napaść”.
W takim otoczeniu kształtowały się zasady judaizmu, a występujące w Biblii przekleństwa rzucane na wszystkie otaczające ludy, są tego potwierdzeniem.
Być może istotną (ale dla mnie nie do końca jasną wykładnią) jest też nawiązanie do roli Kainitów. Te mity zostały przejęte przez Żydów z regionu Kotliny Fergańskiej. W opisie jest, że ludzkość rozwijała się dwutorowo – jako Kainici i inni potomkowie Adama, a Kainici przyjęli zasadę siedmiokrotnej pomsty za wyrządzone im zniewagi. Jak to łączyć, w jakim okresie tworzenia doktryny, w jakim zakresie – trudno o wyjaśnienie. Jednak ten element jest zauważalny w doktrynie żydowskiej.
 
Trzeci czynnik – to kwestie ekonomiczne. Bardzo ważną zasadą, być może dominującą, jest podatek świątynny – 10 % dochodu.
W zasadzie – judaizm opiera się na tym podatku, gdyż to pozwalało na działalność skrybów piszących teksty Pisma, które uzyskiwały certyfikat koszerności, a tym samym pozwalały na centralne sterowanie judaizmem (zarówno w Palestynie jak i diasporze).
Ważnym elementem jest opanowanie przez Żydów Jedwabnego Szlaku, co generowało niesamowite bogactwo. Podatek świątynny pozwalał na wielkie wydatki związane z kontrolą zasad współżycia, gdyż to kapłani jerozolimscy ustalali zasady – także dotyczące rozliczania się między członkami społeczeństwa, a wykluczenie z gminy żydowskiej eliminowało nie tylko ze wspólnoty, ale przede wszystkim pozbawiało możliwości zarobkowania.
Ta zasada obowiązuje do dziś – jest tylko lepiej wykonywana. A cherem (przekleństwo usuwające ze wspólnoty ) za niezapłacenie podatku na rzecz gminy, jest najgorszą możliwością dla Żyda.
 
Żydzi uzyskali poprzez wskazane zasady olbrzymie znaczenie i potęgę finansową. Uznali, że faktycznie są wybrańcami boga (Jahwe) i należy im się władza nad światem. Czekali tylko na Mesjasza, który ich poprowadzi do zwycięstwa.
Stąd zainteresowanie Chrystusem, ale wobec Jego nauki o innym charakterze, porzucili go skazując na śmierć.
Stan pobudzenia zakończył się powstaniem w Jerozolimie i jego klęską wraz ze zburzeniem świątyni. W tej sytuacja kapłani – Sanchedryn zebrali się na 2 – letniej sesji w Jabne, gdzie dokonano kolejnych przeredagowań Pisma. Obecna wersja – to owoc tej działalności.
Dodać należy, że skrupulatnie zniszczono wszystkie wcześniejsze teksty. Te, które są „w obiegu” zostały fizycznie napisane już po Jabne. Brak jest jakiegokolwiek tekstu w wersji wcześniejszej.
To robi wrażenie; mimo klęski powstania, zburzenia świątyni, zachowano więzi między poszczególnymi gminami. Do tego przepisano „koszernie” na nowo olbrzymią ilość tekstów tak, aby były dostępne we wszystkich regionach. Należy być pełnym podziwu.
 
Kończąc.
Co zatem można uznać za źródło żydowskiej potęgi?
1.    Ścisłe przestrzeganie zasad współżycia obowiązujące wszystkich należących do wspólnoty żydowskiej.
2.    Podatek świątynny pozwalający na centralne sterowanie życiem wspólnoty.
3.    Utrzymanie zasady korzyści dla członków wspólnoty. Etyka dotyczy tylko członków wspólnoty.
W zasadzie to tyle i aż tyle. Polityka światowa jest tylko formą realizacji wskazanych zasad, a wszelkie ekscesywne wypowiedzi na temat gojów itd., są tylko ubarwieniem narracji.

KOMENTARZE

 • @ Autor
  "Ważnym elementem jest opanowanie przez Żydów Jedwabnego Szlaku, co generowało niesamowite bogactwo."

  Od razu rodzi mi się w mojej biednej głowie pytanie o opanowanie Nowego Szlaku. I czy jeszcze będzie dla nas miejsce między Rosją a Niemcami przez to opanowanie.

  5*
 • Autor
  Jest na 5 ale może być lepiej ,jeszcze . Komentarz Ikulalibala pod postem Stanisława jest także dobra wskazówka. Może da Pan radę jeszcze rozwinąć. Rola kahalu itd ,itp
 • @rowszan 17:56:19
  Zobaczę co napisał inkulalibal, ale kahał - to już kwestie organizacyjne, dostosowawcze.
  No i chodzi o przesłanie; mnie zależy na analizie własnej - dlaczego tak niszczy się poczucie polskiej wspólnoty?
 • @Jasiek 17:46:32
  "czy jeszcze będzie dla nas miejsce między Rosją a Niemcami"

  Przyznam szczerze, że i mnie dręczy to pytanie.
 • @werka1321 18:16:07
  Oj tam, oj tam. Toż niech oni się martwią, bo dla nich możemy nie przewidywać miejsca. Ich idee są "słabsze" od polskiej.
  Ale trzeba tę polskość kultywować, a nie traktować jako "nienormalność".
 • @
  Autor: ,,Żydzi nie są wielkim narodem, ale ich pozycja w świecie bliska jest dominującej, a na pewno przekracza naturalne możliwości. Wydaje się, że warto zastanowić się nad przyczyną i to bez antysemickich konotacji."

  _-------_---_-----_---_---_--_--_--_---


  Pwt 9,1 Słuchaj, Izraelu, ty dzisiaj masz przejść przez Jordan, aby wydziedziczyć narody większe i mocniejsze od ciebie, miasta ogromne i umocnione pod niebo, 2 lud mocny i wysoki, synów Anaka, znanych ci, o których słyszałeś: «Któż się ostoi wobec synów Anaka?» 3 Niech ci więc dzisiaj będzie wiadomo, że Pan, Bóg twój, kroczy przed tobą jak ogień pożerający. On ich zniszczy, On ich poniży przed tobą, prędko ich wypędzisz, wytępisz, jak ci to przyrzekł Pan. 4 Nie mów w sercu, gdy Pan, Bóg twój, pokona ich przed tobą: «Dzięki mej cnocie dał mi Pan tę ziemię w posiadanie»: bo z powodu nieprawości tych ludów Pan wytępił je przed tobą. 5 Nie dzięki twojej sprawiedliwości ani prawości serca twojego ty przychodzisz wziąć ich kraj w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych ludów Pan, Bóg twój, wypędził je przed tobą, a także aby dopełnić słowa przysięgi danej twoim przodkom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. 6 Wiedz, że nie ze względu na twoją cnotę Pan, Bóg twój, daje ci tę piękną ziemię na własność, bo jesteś ludem o twardym karku.

  ----------

  Kto by sam o sobie tyle prawdy napisał, że jest ludem o twardym karku (krnąbrnym) którego Bóg żelazną rózgą ćwiczy w posłuszeństwie? Dalej, zaraz za zacytowanym tekstem jest informacja że Bóg już był bliski wytracić ten naród (judejski).

  No i skoro na początku zawarł Autor tezę że ,,to przekracza naturalne możliwości" - słuszna uwaga - to już krok od wydedukowania że jakaś ,,tajemna siła" czuwa nad pomyślnością tego narodu, który dziesiątki wieków nie miał własnego kraju (został przepędzony przez Boga, za ,,tradycyjne" nieposłuszeństwo), ale jednocześnie jest pod pewną ochroną, bo zgodnie z Prorctwami, Bóg sprawi, że jeszcze zawrócą ze złej drogi. Sprawdzić działalność: Neturei Karta - ci judaiści wiedzą że zdobycie zbrojne Ziemi Świętej jest kolejnym aktem krnąbrności względem Boga, nawet przepowiedzianym Proroctwami(!), miało to się stać ,,na początku końca czasów", czyli Królestwo Boże przybliża się w naszych czasach!
  Wniosek: dominacja nad światem nie jest obiecana temu narodowi, ale jak widać, drzewnej bywało tak, że Bóg torował im drogę, lecz zabronił pysznić się z tego powodu i przypisywać sobie zasługi. Zapomnieli o tym?
 • @rowszan 17:56:19
  Ja jestem rasistą i antysemitą i nic tego nie zmieni, że nie lubię brudasów i pejsatych. Cała moja rodzina mieszkająca w Warszawie to antysemici. Gdyby do mnie żyd wyciągnął rękę w czasie okupacji, że chce kromkę chleba to szybko poleciałbym do Niemców żeby go za ryj doprowadzili do porządku. Czystość i porządek musi w każdym kraju istnieć.
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:24:36
  "Ale trzeba tę polskość kultywować"

  Bardzo dziękuję za tą myśl.

  Pozdrawiam serdecznie.
 • @kula Lis 70 18:56:49
  A ja to tak jak w samych swoich , muszę się napatrzec żeby jeszcze bardziej nie nawidziec
 • autor
  To cechy ich charakteru. Wytrwałość, oszczędność, ambicje, samo kształcenie, wspomaganie jeden drugiego, spryt i inteligencja. To co mają zrobić jutro to robią dziś.
  Widział ktoś menela, pijaczka na ulicy albo przy betoniarce?
  Czy to był żyd?
  Widział ktoś żebraka, a raczej lenia i nieroba robiącego za żebraka?
  Czy to był żyd?
  Pewna Polka zamieszkała w USA powiedziała mi, że są ubodzy i są dziady. Człowiek ubogi rzadko jest dziadem. Dziad nie zawsze musi być ubogi, bo to bardziej kwestia charakteru niż majątku.
  Pewien milioner zauważył, że większość ludzi niczego w życiu się nie dorabia. Co zarobi to zje, przepije, wyda na rzeczy mało istotne lub zbędne. U żydów to raczej nie występuje. U nich nie ma –zastaw się, a postaw się.
  Pną się stale i systematycznie do góry. Mają jednak pewną wadę która ich gubi. Za dużo chcą zagarnąć dla siebie, szczególnie jeśli chodzi o władzę.
  Ludzie, wszystkie nacje, ich nienawidzą, bo żydzi są pierwsi, bo są sprytniejsi, bo wszędzie się pchają i wszystkich wykorzystują. Mówią o żydach, że nie ukąsi a krew wypije.
  Są pracowici choć nie do każdej roboty się garną, wolą te lepsze zawody, wolą zarządzać i kierować niż komuś podlegać. W dużej części to ich zasługa, że Ameryka tak szybko zajęła pierwszą pozycję na świecie. Zapewne, najwięcej biznesów w USA powstało z ich inicjatywy i pozostaje w ich rękach, stąd ta ich tak silna pozycja i wpływ na politykę.
  Po upadku PRL byli pierwsi do władzy, wyprzedzili Polaków.
  Czy są złymi ludźmi?
  Nie.
  Są ludzie i narody znacznie gorsze.
 • @Oświat 20:31:10
  A co z piętnem Kaina?
 • @Oświat 20:31:10
  Jeśli ktoś uznaje tylko swoją nację za człowieka a resztę za robactwo, bydło to dobry człowiek?
 • @zadziwiony 20:50:04
  //...Jeśli ktoś uznaje tylko swoją nację za człowieka a resztę za robactwo,...//

  To bardzo zły człowiek. Ale czy sądzisz, że wszyscy żydzi tak uważają?
  Przecież to żydowska religia nakazuje – Miłuj bliźniego swego jak siebie samego.
  Czy piloci niemieccy zrzucający bomby na Warszawę czy Stalingrad nie byli gorsi od tych żydów którzy mieszkali w tych miastach i pracowali na kawałek chleba jako szewcy krawcy, właściciele małych sklepików ze śledziami i kiszoną kapustą?
  A co z Amerykanami bombardującymi Wietnam, Jugosławię? Co z tymi co podejmowali decyzje w Berlinie czy Waszyngtonie?
  Czy nie oni są gorsji?
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:38:37
  Kain?
  Czy to ten, co to urodził się po figlach Ewy z szatanem kiedy szatan Ewę ,,uświadamiał"
 • @Oświat 21:06:40
  Oj, oj , nie przeginaj Pan...
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:28:43
  zabójca brata mógł być jedynie synem ZŁEGO
  Na to wskazuje logika, bo jeśli Adam i Ewa byli dziećmi Boga który ich stworzył, to Kain który zabił swego brata Abla nie mógł być potomkiem (wnukiem ) bożym, musiał być potomkiem szatana.
  To powinno być zapisane wytłuszczonym drukiem w Biblii.
 • "Źródła potęgi żydowskiej. Opracowanie własne"
  --------------
  Źródłem jesteśmy my z naszymi wrodzonymi słabościami i dlatego broń w postaci podjudzania, kuszenia, skłócania, kłamstwa, demoralizacji, etc. - wciąż na nas działa od czasu Adama i Ewy.
  Wniosek?
  Tym artykułem Autor sugeruje mimo woli, że Jezus Chrystus był jakimś wiejskim głupkiem mówiąc głośno i wyraźnie:
  ***************
  "waszym ojcem jest diabeł...!
  ***************
  Słowem - problem jest poważny i nie da się go opisać tylko w ten sposób - w jaki zrobił to - Autor. Problem wykracza i to zdecydowanie poza świat materialny.
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:11:17
  wrocilem , moge spokojnie pomyslec i cos moze napisac . Co Pan rozumie pod pojeciem "niszczy sie poczucie polskiej wspolnoty " kto niszczy ??
 • Sam sobie zadawałem to pytania i moim zdaniem
  potęga ekonomiczna Żydów wywodzi się nie z samych Żydów (potomków 12 pokoleń) a z Żydów chazarskich. To lud utworzony z mieszanki różnych ludów stepowych żyjący na Szlaku Jedwabnym. Właśnie tam nauczyli się takich umiejętności jak obrót pieniądzem i czerpanie zysku z lichwy. Po rozbiciu Kaganatu spłynęli na tereny dzisiejszej Ukrainy, Litwy, Rosji wreszcie Polski gdzie byli notowani już za czasów Bolesława Szczodrego.

  Ograniczenia jakie nakładane były na nich zarówno z woli władców jak i własnej potrzeby izolowania się i współpracy we własnym gronie spowodowały iż zajęli się tym, co znali najlepiej handlem i obrotem pieniędzmi (lichwą). Jak wiemy, to najbardziej dochodowe interesy. Stąd przez pokolenia a także dzięki temu iż kładli duży nacisk na szkolenie młodzieży i współpracę między sobą przeciw nie żydom osiągnęli to co osiągnęli. Myślę, że to dobre wyjaśnienie kwestii którą Pan w tym tekście postawił.
 • @Oświat 21:40:50
  To dużo nieślubnych dzieci musi być.

  PS. A co z dziećmi par homo, które ponoć mają więcej dzieci niż te hetero?
 • @demonkracja 21:52:45
  No to Szanowny ma problem, bo nie wiem do której kategorii go zaliczyć.
 • @rowszan 22:38:08
  A nie niszczy?
 • @Zawisza Niebieski 23:27:05
  Chazarowie byli jednym z plemion żyjących na terenach blisko Morza Kaspijskiego. W zasadzie nie ma co szukać jakiejś odrębności genetycznej - równie dobrze mogliby stanowić jedno z plemion prasłowiańskich. Wybrali judaizm - z racji korzyści na jakie liczyli obserwując Żydów.
  A teraz - nikt nie chce się do nich przyznać. Ani Słowianie, ani ludy mongoloidalne, ani Arabowie itd.
  Od Żydów przejęli zasady, ale z czasem oni stali się zasadniczą grupą Żydów. Nawet ich DNA teraz się już chyba różni.
 • @Krzysztof J. Wojtas 00:00:53
  "Nawet ich DNA teraz się już chyba różni."

  Żydzi aszkenazyjscy mają około 30% genów chazarskich po stronie męskiej (chromosom Y), reszta to geny sefardyjskie. Po stronie żeńskiej większość to geny słowiańsko-germańskie (mitochondria) bo migranci brali za żony kobiety z lokalnych populacji.

  Sefardyjczycy mają geny po oryginalnych Żydach, po Edomitach (od czasów machabejskich) oraz sąsiednich ludów.

  Judaizm to religia a nie rasa. Każdy może zostać żydem.
 • @rowszan 19:05:58
  To była taka moja prowokacja.
 • @Pedant 00:29:48
  Też chyba to wynika z mojej notki.

  PS. A co z genem Kaina?
 • Nie istnieje Naród żydowski.
  Nie istnieje Naród żydowski.
  Naród to wspólnota genetyczna i cywilizacyjna.
  żydzi to wspólnota religijna i cywilizacyjna na bazie tej religii.
  żydem jest każdy kto przejdzie na judaizm...

  To skrajnie rasistowska ideologia religijna tworzy z żydów społeczność
  skutecznie zagarniającą zasoby innych narodów.
  Ta ideologia jest opisana w Talmudzie.
  główne wytyczne to:
  - żydzi "narodem wybranym" przez żydowskiego Boga
  a reszta narodów to goje czyli zwierzęta w ludzkiej postaci stworzone
  by służyć ludziom czyli żydom.
  - Świat należy do żydów z woli żydowskiego Boga "idźcie i zdobywajcie
  świat który dał wam Bóg (żydowski)"
  - sądy Talmudyczne i pochodne ...decyzje Talmudyczne...w sporze
  żyda z Gojem muszą być korzystne dla żyda
  w sporze żyda z żydem już wg racji.
  w sporze goja z gojem ..wg interesu żyda.
  - żyd może okłamać goja gdy ma taki interes to nie grzech.

  Te zasady i wiele innych silnie spajają tę społeczność spoiwem "lepszości, nadzwyczajności , wybrannictwa Bożego"
  Co ciekawe identyczne spoiwo mieli Naziści a wcześniej biali rasiści
  też powołujący się na żydowskiego Boga ...
  ale najwcześniej z tym spoiwem żyli żydzi (od 2000 lat).

  Powtarzam żydzi to nie naród to cywilizacja oparta na zasadach Tory i Talmudu...nawet jak żyd dzisiaj jest nie ortodoksyjny to jego kultura, wychowanie, rodzina wywodzi się z zasad Tory i Talmudu.
  Te dwa dokumenty są jak kodek mafijny bardzo skuteczny w zastosowaniach praktycznych...

  I stad bierze się potęga globalnej mafii żydowskiej.

  Inna grupa żydów to dzieci ofiar holocaustu oni wychowywali się w środowisku o innej kulturze tylko w domach mili (jak mieli) żydowskich rodziców, opiekunów albo i nie... tak było w PRLu gdzie żydzi wychowywali się w kulturze Polskiej...a i tak wielu z nich dołączyło do globalnej mafii żydowskiej (wystarczy popatrzeć na reformatorów Polski po 89r)..jak widać nawet wychowanie przez Polski PRL nie pomogło
  bo zachowali pogardę do polskich gojów i pociąg do żydów na zachodzie (nie wszyscy ale zbyt wielu... to samo dotyczy banderowców wychowanych w PRLu ale to inny temat).

  żydzi na zachodzie nie przechodzili holocaustu oni żyją nadal w tradycji zdefiniowanej przez Torę i Talmud.
  Tora i Talmud są tym dla kultury żydów co Main Kampf dla kultury nazistów.
  Main Kampf zakazano jako rasistowskie dzieło..
  Tory i Talmudu nie zakazano mimo że tam rasizm aż wylewa się z każdej strony ...
  żydzi to nie naród to mafia spojona "konstytucją" Tory i Talmudu.
 • @Oscar 08:10:40
  5+
  100/100
 • @Oscar 08:10:40
  Chodzi o jasność: naród to wspólnota cywilizacyjna. Genetyka może to wspomagać, ale podstawą jest wspólnota wartości.
  Pan już, już to widzi, ale jeszcze ten element genetyczny dodaje.

  Z kolei reszta - to imponderabilia wynikające z zasad jakie przedstawiłem. To tylko przejawy, które docierają do innych budząc albo podziw , albo niechęć.

  Pana ujęcie sugeruje, że Żydzi to dzicz, którą utrzymuje w ryzach Tora i Talmud. Może. Niemniej tworzą wspólnotę i poczuwają do związku. Fakt, innego niż nasz, bo przecież nie uznają współistnienia, tylko hierarchiczność.
 • Nareszcie bardzo CELNY tekst kol. Wojtasa. Co mi w nim brakuje, to opisu SOCJOTECHNIKI zrzucania wasnych win na "baranki boże"
  które następnie się umęczało, zabijało i SPALAŁO by "puścić z dymem" własne zbrodnie. Bardzo wygodna metoda "czyszczenia", ODŚWIEŻANIA WŁASNYCH SUMIEŃ przed kolejnymi przedsięwzięciami, NARODU WYBRANEGO, o charakterze rabunkowym - i to obecnie w skali CAŁEGO GLOBU.

  W mej "Wojnie Bogów" z 1995 roku zauważam:

  //Kult zatem „koziła ofiarnego” — przez proroka Izajasza zwanego także „barankiem bożym” dzięki celowemu i najzupełniej szczeremu zakłamywaniu obrazu rzeczywistości, nobilitował (i to zarówno w oczach świata zewnętrznego jak i w osobistym, wewnętrznym mniemaniu) obrzydliwe w swej istocie poczynania Naro­du Wybranego, czyniąc z jego co znamienitszych przedstawicieli niezwykle agre­sywnych BEZGRZESZNYCH BANDYTÓW. Miłe Bogu uczynki tych starożyt­nych „nadludzi” w ten sposób sławi w Biblii Psalm 32:

  Błogosławiony (zbrodniarz), któremu ‘odpuszczono występek,

  Którego grzech został zakryty,

  Błogosławiony człowiek, któremu Pan nic poczytuje winy.

  A w duchu jego nie ma obłudy// - http://markglogg.eu/?p=604

  Poniżej współczesne sceny obrzędu "kaporos" w komunie ortodoksyjnych żydów w New Jersey (USA) w których rolę "baranków bożych" umęczonych i zabijanych za grzechy ich ofiarodawców, odgrywają zwykłe kury:

  https://www.bing.com/videos/search?q=kaporos&&view=detail&mid=985E054BD0340AFC677F985E054BD0340AFC677F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dkaporos%26%26FORM%3DVDVVXX

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2013/06/Kaporos-New-Jersey.jpg
 • miec czy byc religja ich prawi ze lepiej miec
  wiec zrą trawe i mirabelki przez 7 pokolen i czekają na okazje zeby sie ciagl bogacic i przejmowac rozne biznesy dlatego amerykance kochaja ich a nie romow którzy tez mieli holokaust
 • @werka1321 18:16:07
  nie bedzie niemcy chca graniczyc z rosją i z izraelem to ich najwieksze marzenie
 • @michalm12345 11:40:06
  "niemcy chcą graniczyć z Rosją "

  a, co mnie obchodzą niemcy i ich chcenie ?

  A my chcemy aby znikli z mapy świata raz na zawsze - czy ich to interesuje ?
 • @Autor
  Warto wspomnieć o pracy izraelskiego prof. historii Szlomo Sanda "Jak wymyślono naród żydowski", w której dowodzi, że czegoś takiego, jako narów w pojęciu naukowym, nie ma. Być może jest szansa po zmianie polityki apartheidu Izraela, ale to szansa raczej wirtualna. Natomiast to, co powszechnie uważa się za Żydów, to efekt wielowiekowego prozelityzmu i polityki elity kapłańskiej w Babilonie.
  Chciałbym zwrócić uwagę, że obecnie żydzi, nawiasem mówiąc, pozbawieni zdolności plastycznych, w tym plastycznej wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia, pełnią rolę pasożyta, co w znacznym stopniu przyczynia się do upadku żywiciele, tj. innych państw i narodów, w tym ostatnio USA. Temat wymaga głębszej refleksji, ale to przy innej już okazji.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:16:31
  cywilizację budowały plemiona a to wspólnota genetyczna
  Grypy sąsiednich plemion z czasem budowały Naród to ciągle
  wspólnota również genetyczna.
  Z czasem w ramach migracji te geny się mieszały i kultury się mieszały powstawały przeróżne hybrydy...spajane jakąś wspólną ideą (wiara , doktryna rasistowska, .. zapisane w jakichś "dziełach fundamentalnych...
  dzisiaj nazywamy to Konstytucją) .
  OK tu zgoda dzisiaj pula genetyczna jest mocno zmieszana.. decyduje postawa cywilizacyjna... choć mnie razi czarny reprezentant Polski słabo mówiący po Polsku...na kontrakcje

  żydzi to dzicz ? nie .. żydzi to ludzie jak wszyscy.. ludzie...
  Natomiast ich "oprogramowanie cywilizacyjne czuli kultura jest skrajnie rasistowska... ich "Konstytucją jest Tora i Talmud... wiara w te dwa dokumenty "założycielskie" czyni z człowieka żyda.
  Podobnie jak Main Kampf czyni z człowieka nazistę albo...
  Biblia i Katechizm czyni z człowieka katolika.
  Dzieła Marksa czynią z człowieka komunistę w Marksistowskim znaczeniu (nie żydowskim) .

  To wychowanie i środowiska kształtuje człowieka.
  ale ja tradycyjnie wolę wokół siebie Słowian ze słowiańską kulturą niż żydów z Talmudem we krwi, albo Niemców z ich tęsknotami albo banderowców z ich tęsknotami za Banderą... katolików z ich żydowskim Bogiem.
  Moim zdaniem oni wszyscy to zanieczyszczenia w kulturze Słowiańskiej.
  a takie USA to już całkowite "ściekowisko" różnych mętów z całego świata na terenie należącym do Indian...czyli pierwotnych mieszkańców.
  podobnie Australia (największe ofiary kolonizacji.
 • @Marek Mróz 11:47:59
  --------- nawet chciałam o tym napisać . Żydzi nie mają nie tylko plastycznego , abstrakcyjnego myślenia , oni pozbawieni są ! UCZUĆ WYŻSZYCH. Nie mają wstydu , honoru gdy chodzi o ich ! geszeft . Jeżeli jacyś żydzi są " uszlachetnieni " to tylko dlatego,że już ! płynie w ich żyłach słowiańska krew.

  Mam przekonanie , że żydówki na siłę wkładane do łóżek gojom miały za zadanie UCZŁOWIECZYĆ ----- stworzonych ---.
 • @Berkeley72 11:22:47
  Napisałem w tekście, że nie do końca rozumiem "Kainizm" w judaizmie.
  Opisany rytuał - jest tego przejawem, ale problemem jest dla mnie w jaki sposób został wprowadzony - bo nie przez Mojżesza, a są to raczej wpływy babilońskie.
  Arabskie "najazdy" nie zawierają elementu odpuszczania winy. W Egipcie też tego nie ma. Stąd mój brak jasności sprawy.
 • @Marek Mróz 11:47:59
  Ja w ogóle nie widzę definicji narodu w ujęciu naukowym.
  Stąd wszelkie dywagacje na temat narodu żydowskiego nie mają żadnego oparcia w nauce.
 • @Oscar 12:33:16
  Pańskie poglądy są niespójne; skoro cywilizację budowały różne plemiona, to między nimi występowały różnice genetyczne. Czyli sam Pan sobie przeczy.

  Proszę to dokładnie przemyśleć.
 • @ninanonimowa 15:35:48
  Powszechnie wiadomo, że Żydówki (głównie z terenów Rzeczypospolitej) były pracownicami burdeli pod koniec XIX w w USA. Żydzi amerykańscy to dzieci i wnuki, i dalej, tamtej działalności.
  W efekcie odnowili się genetycznie.

  Tak to zaplanowano. Dlatego Żydzi amerykańscy o swych pobratymcach z Europy mówili "mydło", a inni do tego dodali, że Niemcy z Żydów robili mydło.

  Jeden problem. Mydło jest na bazie tłuszczu, a ile tłuszczu można było wysmażyć z Żyda?
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:33:18
  Nie no .... sąsiednie plemiona są "sąsiednie" również genetycznie.
  nie mówimy tu o plemionach odizolowanych od siebie oceanami czy górami..
  ludy pierwotne nie kultywowały chowu wsobnego (co robią tzw. "Nadzwyczajne kasty"... panienki "wyrwało" się po sąsiedzku
  a wyrównywało pulę genową... a wspólne sąsiedztwo to wspólne środowisko i wspólna kultura w tym język...
 • @Oscar 16:39:11
  To są założenia, które najpierw trzeba wykazać i jakoś uzasadnić. Dopiero wtedy można stawiać wnioski wynikowe.
  Pan tego nie zapewnił. Nie wykazał sąsiedztwa genetycznego Słowian. Itd.

  Sugeruję większą wstrzemięźliwość. Ja wszystkie sugestie własne jestem w stanie wykazać.

  Problem: komu? Bo poziom niektórych uwag jest żenujący.
 • @Krzysztof J. Wojtas 00:00:53
  Po wypędzeniu Żydów (12 pokoleń) po powstaniach żydowskich przez Rzymian przyjęli oni dwie drogi. Jedna z nich to poprzez północne wybrzeże Morza Śródziemnego do Hiszpanii i zachodniej Europy (sefardyjczycy) zaś druga na wschód w kierunku szlaku jedwabnego (askenazyjczycy) Chazarowie nie byli jednolitą genetycznie grupą ludzi a po prostu zbitką ludzi interesu, osiedlający się w miastach handlowych na szlaku. Oni łączyli się dla korzystania z profitów jaki dawał im szlak jedwabny, a z drugiej strony decyzja władz Kaganatu doprowadziła ich konwersji ich na Judaizm. Stąd wpisali się w krąg kultury judaizmu genetycznie Izraelitami nie będąc. Haplogrupy J1 charakterystycznej dla Palestyny, co można uznać za potomków 12 plemion Abrahama jest wśród nich 19%, kolejne 19% to ludzie wywodzący się z Złotego Trójkąta, 20% (północna Afryka, Bliski Wschód) Pozostałe 40% to potomkowe ludów wśród których żyli, w tym 10% to Słowianie. Tak więc genetycznie Sefardyjczycy (Chazarowie) niewiele mają wspólnego z 12 plemionami Izraela. Tyle, że oni z tym podziałem się nie zgadzają, a tak ogólnie to sami mają problem w określeniu, kto jest "prawdziwym Żydem" a kto nie.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:16:31
  https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/200476/haiat-dyplomacja-to-trudna-sztuka.html
  Ps...Trzymajmy kciuki za IRAN i ich bombę atomową! To jedyna dla Polski i Polaków nadzieja!

  Unfortunately, Sweden and Israel Are Dens of Unpunished Murderers of Poles

  https://bpeprojekt.home.pl/jews-website/wp-content/uploads/2019/11/BestiePluzanskiCover-1442x2048.jpg
  https://ksiazkitanie.pl/userdata/public/gfx/115f605d1f5f1c083cc3f90f2d6932cf.jpg rodowod holoty od biedronia,zandberga,kwasniewskiego millera zandberga,cimoszewicza PO i sld.

  Stalin nie pozbył się inteligencji, a przysłał do Polski około 340 tys. najgorszej kategorii ludzi; prostactwo bez wykształcenia, wszelkiej maści zboczeńców, przestępców, meneli i oprychów NKWD głównie z pochodzeniem chazarskim i obsadził nimi najważniejsze instytucje w Polsce głownie w wojsku i UB jak tzw „POP” a jak mieli średnie to zostawali; lekarzami, nauczycielami, architektami oraz sędziami i prokuratorami i do dzisiaj traktują te synekury jako dziedziczne i przekazują swoim PO-miotom
  https://img19.demotywatoryfb.pl//uploads/201507/1436203058_3wdwqi_600.jpg
 • @Krzysztof J. Wojtas
  Nadeszła wiekopomna chwila, by po 800 latach zrobić reset, bo uważam że ich obecność w naszym kraju trochę się przedłużyła. Żydzi mają swoje państwo Izrael i wszyscy mogą się tam przenieść zostawiając Polskę i Polaków w spokoju. Żadne stosunki z wami są nam niepotrzebne, jesteście od wieków kulą u nogi. Żaden naród nie ma tylu morderców i ludobójców we własnych szeregach co żydzi. Właściwie inne narody wcale nie mają. Jak najdalej od żydów. Nadmienię tylko, że kasę już dostaliście, chcecie więcej, to do wuja Sama, on ma, on wam da. Większość przedwojennych żydów to byli nędzarze. Na trzy miliony polskich żydów jeden milion uzależniony był od pomocy organizacji dobroczynnych, 50 procent nie było w stanie zapłacić 5 złotych komunalnego podatku, a 75 procent było sklasyfikowanych, jako biedota. Wg stanu na 1939 rok, wszystkie majątki żydowskie w Polsce był zastawione w polskich bankach na 115%, bo takie wówczas były kredyty pod zastaw udzielane przez sanację (która tą metodą upaństwawiała majątki). Zobowiązania te nigdy nie zostały spłacone, a dokumentacja bankowa w tej kwestii przejęta została podczas wojny przez Niemców i jest nadal w Bundesarchiv. Jednym słowem żydom nie tylko nic się nie należy, ale to oni winni są Polsce miliardy.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:38:42
  I to z chudego żyda dodam.
 • Na mapie Bliskiego Wschodu powinna nastąpić zmiana...dokonana przez Iran.
  Polska musi wypowiedzieć umowę terezińską ze skutkiem natychmiastowym. Nie ma w prawie międzynarodowym pojęcia mienia bezdziedzicznego, żydowskiego, czy innego, to jest majątek byłych obywateli państwa polskiego i skarb tego państwa jest właścicielem wszystkiego, co pozostało po dokładnym wymordowaniu tych obywateli przez Niemców. To nie są żadne ofiary holokaustu zabite przez nazistów, to są byli obywatele państwa polskiego wymordowani przez Niemców. Bo na podstawie Umowy indemnizacyjnej z 1960 r. zawartej między Polską a USA, Polska zapłaciła 40 mln dolarów za mienie żydów pozostawione w Polsce. Na podstawie "Ustawy z 20 lutego 1997 r. o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich" Polska przekazała mienie, należące przed wojną do gmin żydowskich i żydowskich osób prawnych ad hoc tworzonym gminom żydowskim. Radosław Sikorski sam stwierdził, że przekazaliśmy to mienie bardzo szczodrze. Na przykład, za lubelską Jesziwę najpierw na podstawie umowy indemnizacyjnej z 1960 r. zapłaciliśmy USA 177 tys. dolarów a następnie dobrzy urzędnicy oddali budynek za darmo na podstawie ustawy z 1997 r. I to nie był to jedyny taki przypadek. Gminy żydowskie orzekały we własnej sprawie, bo ich przedstawiciele wchodzili w skład komisji regulacyjnej, która decydowała o przyznaniu mienia. Od orzeczeń komisji nie było odwołania. Do tej pory nie wiadomo, ile mienia zwrócono w skali kraju, bo MSW nie ujawnia tych danych. Teraz organizacje żydowskie domagają się odszkodowań za mienie bezspadkowe, czyli to mienie, które pozostało po żydach wymordowanych w czasie II wojny, którzy nie pozostawili spadkobierców. To tak, jakby polskie organizacje domagały się od USA zwrotu majątków po Polakach, którzy zmarli bezpotomnie w Stanach. Jeśli chodzi mu o mienie polskich żydów, do którego są spadkobiercy, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że już dawno zostało przejęte. Poza tym nowelizacja KPA w żaden sposób nie ogranicza praw spadkobierców do ubiegania się przed sądem o zwrot majątku, do którego mogą udowodnić swoje prawo. Nie pozwala jedynie różnej maści cwaniakom na podważaniu decyzji administracyjnej i przejmowaniu świeżo wyremontowanych kamienic na podstawie pełnomocnictw, wystawianych przez 120 letnich "właścicieli".
 • @Krzysztof J. Wojtas
  Premiera filmu o Jedwabnem blokowana! Organizatorzy jednak nieugięci https://youtu.be/Qp_BoYR7Ceo
 • @Krzysztof J. Wojtas
  I tu nie ma zmiłuj się.... Morawiecki ma, musi odpowiedzieć na parę istotnych pytań a nie robić ludzi w tzw. trąbę;
  1. Jaki ma plan wobec żydów
  2. Jaki ma plan wobec Federacji Rosyjskiej
  3. Jaki ma plan wobec Niemców
  4. Jaki ma plan wobec USA
  5. Jaki ma plan, żebyśmy z tego jako Polacy tego wyszli dobrze
  Żarty chyba się skończyły?
 • Kim są współcześni Żydzi?
  Mniemanie ze są oni spadkobiercami starożytnego Izraela jest złudzeniem Współcześni Żydzi to w 90 % Aszkenazyjscy czyli Chazarzy tj plemię koczownicze o etnogenezie turecko-tatarskiej Jako takich trzeba ich widzieć i analizować Nie chce się tu wymądrzać ale odsyłam do literatury Np Uszkujnik Paradoksy Historii NY 1982
 • @Zawisza Niebieski 19:55:26
  Mam wątpliwości względem tej narracji.
 • @kula Lis 70 20:45:10
  Niech Pan weźmie na wstrzymanie z twierdzeniem, że to Stalin przysłał tych kozojebców.
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:05:49
  Są to dane pochodzące ze strony instytutu badającego haplogrupy dziś żyjących ludzi. Baza ta jest uaktualniana. Jak na dzisiejszą wiedzę dane te możemy uznać za wiarygodne. Myślę, że nie ma wątpliwości co do tego, że znaczna część tych, co dziś się mienią Żydami nie wywodzi się z 12 plemion. Wrzucę Panu jeszcze jedną ciekawostkę. Wśród Palestyńczyków, czyli ludności będącej potomkami tych, co nie udali się na wygnianie, haplogrupę uznawaną za Izraelską nosi 38,5%. Ma to pewne symboliczne znaczenie. Nie mamy do czynienia z powrotem do ziemi obiecanej a ponownym podbojem tych ziem. Ale tego to chyba nie wypada mówić. :)
 • @kula Lis 70 20:45:10 A gdzie PiS?
  Ciągle Pan pomjna zasługi w tym względzie PiS. Skleroza, bo przecież dla takiego patrioty odpuszczanie mordercom sądowym nie uchodzi.

  Jakie zasługi dla Polski oddał Andrzej Kryże, syn tego, o którym mówiono "sądzi Kryże będą krzyże"? że go doceniono stanowiskiem sekretarza stanu u Ziobry?
 • @kula Lis 70 20:45:10
  Fejgin garował aż miło za PRLu. Ale wujaszkowie miłościwie nam panującego (dawniej panujących), spieprzyli do ZSRR do rodzinnej wioski pod Odessą, dlatego nasz miłościwie panujący mógł tam jeździć na wywczasy i żlopać tanią jak barszcz anyżówkę, aż zerzygał się na buty.


  https://i.ibb.co/xmZk5yr/Eb-SIKz0-Xk-AUp-I2-Q.jpg

  Nie ma to jak stać się obrońcą ,,żołnierzy klętych" będąc siostrzeńcem (bratankiem?) wujaszków. No ale to taki obowiązek walenie goim w rogi.

  https//i.ibb.co/tmJqG4V/3ffd002e3f-1.jpg

  wylewny Kaczyński opowiada o wyjazdach do Odessy, do rodziny.
 • @Oracz 22:46:09
  https://i.ibb.co/tmJqG4V/3ffd002e3f-1.jpg
 • a
  Ostatnie komentarze zdecydowanie odchodzą od tematu notki.
  Nie ma sensu tego kontynuować.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:38:52
  Staram się jak mogę by nie robić off-topic, i umieszczając te informacje o rodzie braci litwaków, też wskazałem na potęgę narodu, tym razem: przebranego za wybrany. Zdaje się że i pan bardzo szanuje ich (jego) za chęć bycia zbawicielem Polaków - choć jeszcze nie emerytowanym, mimo chorego kolana. W wywiadzie powyższym z gazety z przed lat trzydziestu, wyznał że ,,nie stać go na wystawne życie", ale po 30 latach przy tzw żłobie podobno stać go na dwie strzeliste wieże (drapacze chmur). No i weź tu nie zastanów się nad potęgą ,,narodu przebranego" tj Aszkenazi. W katolickiej Biblii tzw tysiąclecia, natknąłem się na ,,informację" - komentarz pod tekstem, chyba z księgi Izajasza, że Aszkenazi (Prorok pisał o nich) już.. nie istnieją bo wyginęli jak dinozaury. Szokująca próba imputowania parafianom kłamstwa, mającego ukryć fakt, że przebrani stali się ,,wybrani".
 • @Oracz 09:06:03
  Pański błąd polega na przypisywaniu cech polskich innym.
  Żydzi działają gromadnie. Zatem przypisywanie sprawstwa JK - jest absurdalne. On może (jeśli już) być tylko elementem układanki.

  Zatem - niech Pan o układance, a nie o jednym puzzlu.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:28:38 KJW się pyta "Opisany rytuał (zrzucania na niewinnego "baranka bożego", którego się umęcza i kara
  ŚMIERCIĄ za PRZESTĘPSTWA dokonane przez jego OFIARODAWCĘ) jest dla mnie problemem, w jaki sposób został on wprowadzony (do Pisma Świętego) - bo nie przez Mojżesza,"

  Otóż to jest trywialna SOCJOTECHNIKA, opisanego w książce "Rok 501, konkwista trwa" Noama Chomsky'ego, zabiegu małego złodzieja kieszonkowego, lub trzeciorzędnego prawnika. Wskazuje on na okradzioną przezeń osobę "Złodziej, złodziej!" i w ten sposób przekierowuje on uwagę publiczności na okradzioną osobę, którą policja zaczyna ścigać, podczas gdy PRAWDZIWY ZŁODZIEJ chodzi w chwale DEMASKATORA złodziejstwa.

  W książce "OSTATNIE WESTCHNIENIE MAURA" wyraźnie ciemnoskóry hinduski pisarz Salman Rushdie podaje przykład jak skuteczna jest w praktyce ta socjotechnika "złodziej, złodziej!".

  Otóż hinduski miliarder pochodzenia żydowskiego o imieniu ABRAHAM, robi przestępcze interesy w handlu heroiną, rozprowadzaną po świecie w estetycznych opakowaniach z napisem "Puder dla dzieci, na ich pupki". Dla swego bezpieczeństwa, jako dyrektora sprzedaży w tym przedsiębiorstwie zatrudnia swego ciemnoskórego syna-niedojdę, o imieniu Maur (W Indiach, w byłej portugalskiej prowincji Konchina, obecnie w stanie Kereala, mieszkało wielu żydów, przesiedlonych tam z Portugalii przed 500 laty - masowo nabrali oni tam dziedzicznej ciemnej karnacji.)

  I w momencie, gdy hinduska policja wykryła ten zakazany biznes, wskazując na miliardera ABRAHAMA jako jego autora, to w sądzie w imponującej mowie obronnej, ABRAHAM wykazuje, że nic nie wiedział o "skrytym biznesie" swego syna, który podmieniał, pudełka z proszkiem na dziecięce pupki, na te wyładowane heroiną.

  No i miliarder o imieniu ABRAHAM zostaje z zarzutów przeciw niemu oczyszczony - oczywiście przy aplauzie prasy wielkonakładowej - a jego syn-niedojda o imieniu Maur zostaje skazany na więzienie i śmierć w perspektywie.

  Czy mam więcej podawać takich BUDUJĄCYCH przykładów tej socjotechniki, obficie przecież stosowanej i w czasie wypraw krzyżowych (łącznie z tą niedawną do Afganistanu)? Patrz "Kryminalna historia chrześcijaństwa", Karlheinz Deschner w 10 tomach, lata 1986-2004)
 • @Berkeley72 12:00:28
  Opisujesz Szanowny Bekeley'u technikę manipulowania opinią.
  Bardzo słusznie i poprawnie.
  Jednak w mojej sugestii-pytaniu chodzi o źródła kainizmu. A nawiązania do tego brak.

  Wskazana sytuacja jest typowa i spotykana w judaizmie, a wyjaśnienie na zasadzie określenia przez Konecznego tej cywilizacji jako gromadnościowej. Od siebie dodam - hierarchicznej.
  W takiej cywilizacji wspólnota (gromada) odpowiada za czyny członka - odium spada na wszystkich. Dlatego powstało sławetne stwierdzenie, że członek takiej wspólnoty nie może przyznać się do błędu: "jak chwycą cię za rękę na kradzieży, mów, że to nie twoja ręka".

  Jeśli zaś nie da się odrzucić zarzutów - wybiera się "kozła ofiarnego", który ma przejąć odpowiedzialność za winę wspólnoty. Nie ma znaczenia, czy on jest faktycznie winnym współsprawstwa - ma wypełnić swą rolę.
  Przecież na zarzuty, że Żyd dokonał mordu pada odpowiedź: Żyd w chwili przestępstwa, bo takowe jest zakazane, nie jest członkiem wspólnoty żydowskiej.
  Ale już po - znowu może do wspólnoty należeć.


  Pytanie - skąd się wzięła ta koncepcja "kozła ofiarnego"? Występuje w prawie żydowskim, ale pochodzenie - jest dla mnie niejasne.
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:25:56 A Historia Mojżesza, nakzującego pod górą Synaj WYMORDOWAĆ trzy tysiące "braci i synów"
  odmawiających czczenia tablic z napisem "Nie zabijaj, nie kradnij", itd?

  To na tych czcicieli posągu "Złotego cielca", w kształcie byka ukraszonego złotem i drogimi kamieniami, egipskiego boga Apisa-Ozyrysa, symbolu płodności i MĘSKIEJ SIŁY, członków plemienia Izraela w ogóle nie myślących o się bogaceniu, Lewici rzucili odium OBŁĄKAŃCZEJ CHCIWOŚCI, którą była dotknięta, marząca o podboju Ziemi Obiecanej, Lewitów-Morderców mojżeszowa elita.

  A o kainitach zdania nie mam. Bóg wolał ofiary Abla z pozabijanych przezeń zwierząt, a tymi z roślinnych płodów ziemi skłdanymi przez Kaina, po prostu gardził. Co było przyczyną sprzeczki między braćmi, chcącymi się WYWYŻSZYĆ wobec TAK CHCIWEGO WIDOKU KRWI boga.
 • @Berkeley72 14:25:46
  Na logikę: Pisma piszą o Potopie jaki spadł na planetę. Źródła naukowe potwierdzają wystąpienie takiego wydarzenia. Podobnie jak przekazy wczesnych cywilizacji. Naturalne promieniowanie jonizujące występujące na terenie dzisiejszych Indii wg ekspertów nie jest jednak naturalne, ale jest efektem wojny nuklearnej, tj wybuchu głowic broni nuklearnej. Znaleziono tam bardzo charakterystyczne twory stopionego kwarcu z jakimiś charakterystycznymi cechami dla wybuchu głowicy nuklearnej, zgodne ze sztuką odpalenia jej wysokości właściwej dla wyrządzenia jak największch szkód, czyli z pewnej wysokości nad ziemią. To są ślady wojen nuklearnych z przed potopu.

  Skoro jest jeden Stwórca świata i stworzenia na nim żyjącego, to dlaczego On nie miałby dla dobra ludzi na nim, pokierować tym przykrym wydarzeniem (wycięcia w pień czcicieli złotego cielca, faktycznie będącym aktem pogardy dla wyzwolenia z Egiptu i odwrócenia się od Boga, który za tym wyzwoleniem stał, no i był to też akt zamachu na Plan Boga), jeśli w linii prostej jego niezastosowanie prowadziłoby do rychłego końca planu ratunkowego dla m.in pańskiego życia? Szafuje pan nim wprawdzie (w mojej ocenie, o czym świadczy pańska deklaracja że połowa pana znajomych zginęła chodząc po górach, mając do 40 lat) ale sprawia panu przyjemność i satysfakcję. Przecież czyta pan pisma. W księdze Izajasza jest pouczenie od Stwórcy, że glina nie przemawia do garncarza słowami: ,,co robisz?" ani jego dzieło nie powie ,,niezdara!" Izajsza 45,9-13.

  Tak po prostu nie wypada. Ale pan jest ateuszem, czyli człowiekiem głęboko wierzącym w jakieś dzieło przypadku. Dzieło przypadku to nonsens. Czy komputer zaprogramuje się sam, gdy będziemy tłuc w przypadkowe klawisze? Chodzi oczywiście o skomplikowany i rozbudowany program. Ateizm to wiara w takie właśnie przypadki. A że to wiara nie wiedza, to już naprawdę łatwo wykazać. Jako naukowiec powinien pan umieć zrobić założenie i analizę, nie będąc nawet wierzącym. Jednak dostrzegam że pan poszukujesz odpowiedzi. To już dobry krok.
 • @Oracz 15:39:07 Podstawowe błędy: ja WIERZĘ ŻE W(SZECH)ŚWIAT JEST WIECZNY bo to wynika z Prawa Zachowania Maso-Energii
  Utrzymuję także - jako LAMARCKISTA - że posiadający METAFIZYCZNĄ CECHĘ PRZECIWENTROPII ZOON (ŻYWINA) też jest ODWIECZNY(A), jest on(a) arystotelesowskim PIERWSZYM PORUSZACZEM WSZECHŚWIATA, bo gdyby go (jej) nie było, to wskutek działania prawa fizyki, ciągłego wzrostu w czasie ENTROPII, wszelki ruch w kosmosie by USTAŁ. - to już twierdził ZNIENAWIDZONY PRZEZ ŻYDÓW I OJCÓW KOŚCIOŁA ARYSTOTELES.

  Proszę sobie przeczytać dokładnie krótkie opracowanie "PRZECIWENTROPIA TO PIERWSZY MOTOR STWORZENIA" (http://markglogg.eu/?p=2767 ) i potem ze mną na ten temat dyskutować.

  Bo przecież CAŁA BIBLIJNA HISTORIA ŚWIATA STWORZENIA, to jest zwykły żydowski PIC na DRĄGU, stworzony przez CHCIWYCH WŁADZY NAD ŚWIATEM antycznych hebrajskich kapłanów.

  Poniżej - jak TEORIA (NEO)DARWINOWSKA wyrosła na gruncie wierzeń biblijnych:

  Przypis 1.“5 SOLAS” neo – to znaczy judeo –darwinowskiej wiary (w NICOŚĆ)

  1.Sola scriptura (neo) darwiniana admissibile est – tylko neodarwinowskie pisma są dopuszczalne w instytutach naukowych (Wzorowane na luterańskiej SOLA SCRIPTURA, powtarzającej “Bożą mądrość” św. Pawła w 1 Koryntian 4: 6- “możesz uczyć się od nas, aby nie wychodzić poza to, co jest napisane“).

  2. Solus multiplicatium esentia vitae est – tylko rozmnażanie się jest istotą życia (To zostało zaczerpnięte z Księgi Rodzaju 1:22)

  3. Soli geni character individuum determinant – tylko geny określają charakter indywiduum (Zaczerpnięte z 1 Koryntian 15: 36-38: “To, co siejecie, nie jest ciałem (lub somą), które powstanie, ale nagim ziarnem (nasieniem) … Bóg daje każdemu nasieniu ciało, które zamierza, dla każdego nasienia odpowiednie dlań ciało“, idea takiego podziału jest już obecna w Księdze Rodzaju 1: 11-12)

  4. Sola fortuna species novus genera – tylko przez przypadek pojawiają się nowe gatunki, życiowa działalność przedstawicieli gatunku ma żadnego wpływu na tego gatunku genetyczny charakter (Zaczerpnięte z “wyroczni Jehowy” urim-tummim, czyli “światła i doskonałości” losowych doborów, Ks. Wyjścia 28: 30)

  5. Sola selectia naturalis motor evolutionis est – tylko Dobór (Selekcja) Naturalny(a) jest motorem ewolucji (Wzięte z luterańskiej SOLA GRATIA – “ponieważ dzięki łasce jesteście zbawieni przez wiarę (…) a jeśli jest ona darem (w postaci waszego wybraństwa przez) Boga, więc nie dzięki waszym działaniom/uczynkom (jesteście zbawieni)” – Ef 2: 8-9, Rz 11: 6)

  W kontekście tych „5 solas” warto przytoczyć opinię Pierre-Paul Grassé, autora książki “Evolution of Living Organisms”, że “neodarwinowska koncepcja ewolucji jest o NICZYM“.
 • @Berkeley72 14:25:46
  Ciekawa sprawa, bo Kain to inaczej kowal. W dawnych czasach kowal był też lekarzem i zwykle starszym rodu. Nie mówiąc, że prowadził osiadły tryb życia.
  Abel składając swoją ofiarę - wystąpił przeciwko porządkowi społecznemu, gdyż tylko starszy rodu mógł ofiarę składać.

  Może na tym oprzeć zjawisko rewolucji społecznej?
  Ale to dalej nie pasuje do kainizmu.
 • @Berkeley72 16:32:24
  Jedno pytanie:
  czy Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, czy też człowiek tworzy wizerunek (wyobrażenie) Boga na swój obraz i podobieństwo?
 • @Berkeley72 16:32:24
  ,,Jesteście zbawieni" to nauka stricte szatańska.


  Efezjan, Rzymian, Koryntian, to nauka antagonisty Boga. A ja jestem świadkiem bardzo wielu zjawisk nadprzyrodzonych (ang: supernatural) które wystąpiły w konkretnym celu i zaprzeczyły przy okazji prawom fizyki.


  Proszę mnie oświecić: co było pierwsze - jajko czy kura?

  Całkiem niedawno złamana została świeca jaka stanowi wyposażenie półki z bibelotami w pokoju w którym mieszkam. Złamana, a knot został urwany czy ucięty.

  Nieco wcześniej (dzień dwa) jakoś skoncentrowałem na niej uwagę gdy robiłem zdjęcia testując parametry i ustawienia aparatu fotograficznego wbudowanego w komórkę.

  Ale to tak tylko wspominam. Dziwniejsze rzeczy mam za sobą niż łamiącą się świecę z przerwanym knotem.
 • @Oracz 17:01:16 Co pierwsze jajko czy kura? Ewolucyjnie przed x miliardami lat wszyscy byliśmy JEDNOKOMÓRKOWCAMI
  z czasem namnażające się komórki jednokomórkowców, będąc w trudnych warunkach wyżywienia, przestały się rozdzielać, tworząc byty Wielokomórkowe. A ze strunowców postały kręgowce, najpierw płazy z nich gady, z nich ptaki (kury) i ssaki (wśród nich ludzie)

  Przecież dokładnie, według tego schematu, następuje rozwój embrionalny zarówno kur jak i ludzi.

  A wyizolowane w naczynkach Petri, zespoły komórek embrionalnych w odpowiednich warunkach potrafią żyć, nie różnicując się dalej, w nieskończoność, wszczepiane pod skórę dorosłych zwierząt stają się źródłem guzów tumoropodobnych.

  Wystarczy?
 • // Przecież dokładnie, według tego schematu, następuje rozwój embrionalny zarówno kur jak i ludzi.//
  Zaś w najnowszej (wydanej w 2021r.) książce autorstwa Waldemara Łysiaka, dowiaduję się, że ten, Prawo biogenetyczne Haeckla potraktował jako jeden tylko z mitów wykreowany przez świat nauki...

  Książkę kończy wniosek końcowy:
  // TYLKO JEZUS ! //
  (i to ten, krwawiący, cierpiący, znany nam z końcowych scen filmu "Pasja" - Mela Gibsona, jako sugerowana przez autora recepta na poprawę losu naszej cywilizacji chrześcijańskiej...)

  No i te pytanie, dosłownie, perełka:

  // czy Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, czy też człowiek tworzy wizerunek (wyobrażenie) Boga na swój obraz i podobieństwo? //

  Panie Marku, nie zazdroszczę dyskutantów...

  Bywa, że moimi kilkuletnimi siostrzeńcami targają dużo ciekawsze życiowe dylematy...

  Co to się z ludźmi porobiło... ???
 • @dyl 20:53:57
  Pardon, z grzeczności wypadałoby odnieść się jeszcze do treści postu.

  Z tej rzekomo "żydowskiej masowej potęgi", szczególnie tej ich umysłowej, przez lata w swych powieściach naigrywał się amerykański pisarz żydowskiego pochodzenia, zmarły w 2018r, Philip Roth.

  W jednej z nich, którą ostatnio miałem okazję czytać, "Przeciwżycie", dla głównego bohatera, amerykańskiego Żyda odwiedzającego Jerozolimę i jej kultowe miejsce dla wszystkich Żydów świata, ścianę płaczu, obserwowanie ukradkiem swych "rodaków", paplających jakieś modlitwy, bądź tylko kiwających się przód-tył, stanowiło wymowną ilustrację największego opóźnienie rozwoju umysłowego człowieka...

  Zatem czego tu im zazdrościcie, niemniej tępi, chrześcijanie ???
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:44:49 czy też człowiek tworzy wizerunek (wyobrażenie) Boga na swój obraz i podobieństwo?
  Właśnie nad tym pracuję:

  //Szaweł alias św. Paweł) " pewny swej „mądrości prawie bożej” starożytny żydowski PICER, wypisywał coś takiego o „Bogu”, którego był przedstawicielem: "To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi." Z tego zdania wyraźnie widać, że „osobowość” jego „boga”, mającego i okresy słabości i napady „ponadludzkiej głupoty” została skopiowana z ówczesnych zachowań się, władców jego epoki traktowanych jako bogów.

  Byli oni zdolni do najgorszych szaleństw, przez lud jednocześnie byli traktowani z lękiem i czcią należną bogom. (Nie tak dawnym przykładem, takiego „bożego szaleństwa”, była reakcja korporacyjnego „boga” rządzącego USA, który wysadzenie w powietrze, dokładnie 20 lat temu, aż 3 wież – WTC 1, 2 i 7 – w Nowym Jorku, potraktował, w swej NADLUDZKIEJ MĄDROŚCI, jako efekt spisku kilku islamistów ukrytych w jaskiniach Tora Bora w Afganistanie; i w swym „bożym szaleństwie”, ten „korporacyjny bóg USA” nakazał napaść US Army na ten pustynny kraj gdzieś w środku Azji z dziś widocznymi, opłakanymi dla tego „Boga USraela” skutkami.)
 • @dyl 20:53:57 No, ale mam trochę ZABAWY W INTERNECIE, w okresach gdy samotnie, na emeryturze
  siedzę w mej chacie:

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2015/06/PAN-w-Z-nem.jpg

  A temu, architektowi z zawodu, Łysiakowi chyba już całkiem się w głowie popierdoliło. Zgodnie z "bożym planem" dla Świata.
 • @Berkeley72 20:15:27
  Oczywiście że nie. Łatwo się mówi, że wszystkie organizmy powstały z jednokomórkowych bytów: bakterii.

  Na przestrzeni dziesiątek tysięcy lat, mnóstwo gatunków poznikało, ale nie ma dowodów że pojawiły się jakieś nowe, szczególnie ewoluując z prymitywnych.

  Druga sprawa: nawet tak prymitywne organizmy mają bardzo założoną budowę, no i cały czas żyją obok nas (te które nie wyginęły), np pierwotniaki, paciorkowce, dalej nimi są, mimo upływu czasu nie możemy z nimi rozmawiać. No, z kurą powiedzmy, też będzie ciężko pogadać, ale można się i z kurą komunikować:

  https://m.youtube.com/watch?v=cFYxRp9K9L4


  Namówienie kury do gry na keyboardzie z wskazywanymi klawiszami w które kura musi stuknąć, żeby dostać potem przysmak, wymaga pierw komunikacji.

  Z wiecznego zmarzliny można wydobyć bakterie które mają bardzo wiele lat i nadal występują, czyli nie ewoluują. Rozwój embrionalny zaś to fenomen i bardzo skomplikowany proces, który przecież nie wziął się z nikąd. (,,Programowanie komputera" przez chaotyczne bębnienie w klawisze, nigdy nie spowoduje powstania skomplikowanego programu.)
 • @Berkeley72 21:36:49
  No cóż. Pański znajomy "dyl" chyba mało kojarzy, domniemując, że w moich uwagach można znaleźć sugestię intelektualnej "mocy" Żydów.
  Niewiele rozumie.
  Faktem jest, że takie wrażenie ma być dominujące u gojów - i temu wiele poświęcono. Choćby kwestię holokaustu można rozpatrywać pod tym kątem, jako wyzbycie się mniej wartościowego genetycznie elementu (o tym jest w notce).
  Ale jest drugi element, też zaznaczony - skoro Żydzi tworzą cywilizację gromadnościową (Koneczny), to tam wcale nie potrzeba dużo mądrych - raczej posłusznych. I ta cecha u Żydów jest rozwijana tak, że oni nie są innowacyjni. Są w stanie wykorzystać już istniejącą wiedzę i utd., ale w sytuacjach nowych - przegrywają.

  A nawiązując do Pana uwagi o rozumieniu pojęcia Boga - zgadzam się ze stanowiskiem.
  Mamy jednego Stwórcę. Zatem, gdyby miał on jakąś postać, to byłoby jedno jej wyobrażenie u wszystkich. Tymczasem - co cywilizacja, to wyobrażenie jest inne.
  Z istniejących - mnie najbardziej odpowiada odniesienie do Wirakoczy.

  U nas istotne wpływy są z racji personalizmu, którego źródła są aryjskie (albo chrześcijańsko-słowiańskie).
 • @Berkeley72 21:44:09
  A co do chałupy - powinien Szanowny mieć Łysiaka w estymie, że go jako Podhalańską Akademię Nauk traktuje;-)))
 • O szkodliwości żydów dla Polski pisali:
  Roman Dmowski, Feliks Koneczny i Wincenty Witos. Ksiądz Marceli Godlewski, który uratował tysiące Żydów (głównie dzieci z warszawskiego getta) podczas II wojny światowej, twierdził, że żydzi nie chcą być Polakami i dlatego powinni byli z Polski wyemigrować.
  Teodor Jeske Choiński twierdził, że na czele rewolucji 1905 roku, która całkowicie zdemoralizowała Rosjan, stali żydzi. Na Litwie na czele rewolucji 1905 stał żyd Jan Tyszka (według strony IPN „w rzeczywistości Jogiches Leon […]. Działacz komunistyczny, współzałożyciel Socjaldemokracji Królestwa Polskiego (SDKP) i Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL), członek KC Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SDPRR), współzałożyciel Komunistycznej Partii Niemiec (KPD), popierał powstanie Komunistycznej Partii Robotniczej Polski). W czasie rewolucji żydzi mieli, według pisarza, za pośrednictwem rewolucjonistów mordować i zastraszać swoich aryjskich konkurentów, wysadzać mosty by towary nie docierały do sklepów gojów, by żydowskie sklepy mające za czasu zgromadzone zapasy mogły osiągać zyski ze sprzedaży po zawyżonych cenach towarów, które brakowało na rynku. W wyniku rewolucji 1905 żydzi mieli się wzbogacić a goje popaść w nędze. Teodor Jeske Choiński oskarżał też żydów, o rasistowską pogardę wobec goi, uznawał socjalistów za narzędzie w żydowskich rękach,

  Adam Mickiewicz o żydach
  Wieszcz narodowy Adam Mickiewicz krytykował żydów w wierszach „Do Franciszka Grzymały”, „Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego”, „Pchła i rabin”. Mickiewicz twierdził, że żydzi nie chcą się asymilować oraz że są podłymi pasożytami. W eposie narodowym „Pan Tadeusz” jako fakt przedstawiał żydowskie mordy rytualne (Zosia krzyczała „jako dziecko od żydów kłute igiełkami”).

  Drugi z wybitnych polskich twórców epoki romantyzmu Zygmunt Krasiński krytykował masonów i żydów, uznawał żydów za wrogów Polski i chrześcijaństwa. W swym dramacie „Nie boska komedia” głosił, że żydzi i przechrzty są źli, szkodzą, zwodzą chrześcijan. Zygmunt Krasiński oskarżał żydów o mordy rytualne i wykorzystywanie rewolucji do zdobycia władzy nad światem.

  Znany ze swojego pamiętnika opisującego walki Polaków z Ukraińcami o Lwów Franciszek Salezy Krysiak opisywał jak w czasie powstań żydzi albo nie walczyli po polskiej stronie, albo wspierali rosyjskiego zaborcę.

  Żydów w dwudziestoleciu międzywojennym krytykował ksiądz Antonii Kotyłło (związany z lubelskim towarzystwem Razem). Zdaniem księdza Antoniego Kotyłło żydzi byli najbardziej zwartymi i zorganizowanymi, największymi, z dnia na dzień coraz liczniejszymi i silniejszymi wrogami Polski, pasożytowali na Polsce, planowo i dyskretnie niszczyli podstawy moralne i etyczne bytu Polski, migrowali do Polski, niszczyli polską gospodarkę, demoralizowali Polaków za pośrednictwem mediów i pornografii, infiltrowali nasz naród, działali na szkodę Polski na arenie międzynarodowej, stali na czele partii politycznych w II RP, mieli wielu polskich sługusów, tworzyli globalną społeczność, byli wyalienowani z polskości, na całym świecie kontrolowali najważniejsze instytucje.

  Według księdza Antoniego Kotyłło każdy Polak winien walczyć z żydowskim zagrożeniem, dążyć do odżydzenia Polski, przeciwstawiać się globalnej żydowskiej antypolskiej kampanii. Żydów ksiądz Antonii Kotyłło oskarżał o zdominowanie Polski, przez co Polacy w Polsce mogą być tylko wyzyskiwaną i źle opłacaną tanią siłą robocza. Święty Maksymilian Kolbe opisywał nienawiść żydów do katolicyzmu i nawoływał do nawracania żydów. Na szkodliwe społecznie działania żydów zwracał uwagę ksiądz Stanisław Trzeciak (zamordowany podczas Powstania Warszawskiego przez niemieckiego nazistowskiego okupanta). Zdanie księdza Trzeciaka żydzi propagowali wśród chłopów pornografie (rozdawali tysiące bezpłatnych pornograficznych broszur, by zdobyć klientów), żydowscy radni w Warszawie sprzeciwiali się zwalczaniu dystrybucji pornografii (produkowanej przez żydów, dystrybuowanej w kioskach), żydzi mieli monopol na dystrybucję pornografii, wydawali czasopisma pornograficzne, katalogi wysyłkowe z publikacjami pornograficznymi i akcesoriami erotycznymi, oraz wydawali czasopisma plotkarskie.

  Ksiądz Julian Maksymilian Unszlicht (brat żydowskiego komunisty Józefa Unszlichta) głosił w swojej pracy „O pogromy ludu polskiego (rola socyal-litwactwa w niedawnej rewolucyi)”, że żydzi szkalowali Polaków, organizowali pogromy Polaków, komunistyczna SdKPiL to przejaw wrogiego Polsce żydowskiego nacjonalizmu, żydowskie władze SdKPiL w 1905 wydały odezwę głoszącą, że „Polska to trup, który winien być wyrzucony na śmietnik”.
 • @Krzysztof J. Wojtas
  1939-09-17 Po 17 września 1939r. na Grodzieńszczyznie doszło do szeregu zbrojnych wystąpień antypolskich. W wielu wsiach, osadach i miasteczkach pojawiły się grupki uzbrojonych mężczyzn z czerwonymi opaskami na rękawach. Najczęściej byli to działacze, członkowie i sympatycy Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi oraz nielegalnej Komunistycznej Partii-Szechter i spółka. PARCHY żydowskie, śmieci.
 • @kula Lis 70 09:32:02
  "Franciszek Salezy Krysiak opisywał jak w czasie powstań żydzi albo nie walczyli po polskiej stronie, albo wspierali rosyjskiego zaborcę."

  I tu się ujawnia "moralność" Kalego. Z rosyjskiej perspektywy można by powiedzieć "Żydzi nie dołączali się do buntów albo wspierali prawowitą władzę".

  Dlaczego jedna perspektywa ma być lepsza od drugiej? I dlaczego ma to być podstawą do potępiania Żydów?
 • @Oracz 23:29:53 Eee tam, bęcwalenie chcącego się czymś wykazać IGNORANTA: " nie ma dowodów że pojawiły się jakieś nowe,
  (typy zwierząt) szczególnie ewoluując z prymitywnych."

  Ja ukończyłem kurs geologii w Berkeley przed ponad 50 laty i dobrze wiem, jakie typy zwierząt (i roślin) dominowały w poszczególnych epokach geologicznych. W Paleozoiku nie było jakichkolwiek śladów istnienia kręgowców - które jednak, w epokach późniejszych wyewoluowały z posiadających SZKIELET ZEWNĘTRZNY bezkręgowców. Dowodem na to jest, pozostała po posiadających szkielet zewnętrzny przodkach (np. trylobitach) SEGMENTOWOŚĆ ludzkiego kręgosłupa - to już postulował następca Lamarcka Geoffrey St Hilaire 200 lat temu.

  A teraz znowu, PO KOŚCIELNEMU SIĘ BĘCWALI, że człowiek jest unikalną konstrukcją PANA (PÓŁGŁÓWKÓW) ZASTĘPÓW
 • @Berkeley72 10:38:12
  " W Paleozoiku nie było jakichkolwiek śladów istnienia kręgowców - które jednak, w epokach późniejszych wyewoluowały z posiadających SZKIELET ZEWNĘTRZNY bezkręgowców. Dowodem na to jest, pozostała po posiadających szkielet zewnętrzny przodkach (np. trylobitach) SEGMENTOWOŚĆ ludzkiego kręgosłupa - to już postulował następca Lamarcka Geoffrey St Hilaire 200 lat temu."

  Niestety to nie jest trafna hipoteza (Lamarcka szanuję). Segmentowość jest skutkiem konwergencji i występuje niezależnie, choćby u roślin.

  Kręgowce są spokrewnione z innymi wtóroustymi, stawonogi należą do pierwoustych.

  "A teraz znowu, PO KOŚCIELNEMU SIĘ BĘCWALI, że człowiek jest unikalną konstrukcją PANA (PÓŁGŁÓWKÓW) ZASTĘPÓW"

  Przypowieści biblijnych nie musi się interpretować dosłownie. Bóg stworzył człowieka z materialnej gliny (prochu ziemi), a to może odnosić się do materialnej ewolucji.
 • @Pedant 11:28:48 Segmentowość - widoczna już u roślin, a nastepnie u nie posiadających w ogóle szkieletu robaków (dżdżownic)
  jest pozostałością po formowaniu się organizmów wielokomórkowych (było to, wg nie tylko mnie, wymuszone brakiem wystarczającej ilości pożywienia, by rozproszone "potomstwo" jednokomórkowców mogło indywidualnie przeżyć, patrz doświadczenia F. Jacoba z "odróżnicowywaniem" się wczesnoembrionalnych komórek ssaków z r. 1978)

  Co więcej,

  Bóg nie mógł stworzyć człowieka "z materialnej MARTWEJ gliny (prochu ziemi)", bo ŻYCIE POWSTAJE TYLKO Z ŻYCIA - który to dobrze obserwowalny fakt sugeruje, że (mające charakter PRZECIWENTROPICZNY) ŻYCIE jest ODWIECZNE, w ODWIECZNIE ISTNIEJĄCYM MATERIALNYM KOSMOSIE.

  I tyle arystotelizmu ideologicznie jakoś powiązanego z starohinduskimi koncepcjami cyklicznie odradzającego się Brahmy, boga Wszechświata, w jego trzech postaciach TRIMURTI : Brahma (Stwarzania) Visznu (Podtrzymywania) i Sziva (Zniszczenia).

  Religia żydo-chrześcijańska ma, wg. gnostyków, charakter Szivaistyczny (w którym wszelaki LOGOS-ROZUM po prostu zanika, co symbolizuje KENOZA 'ogołacanie się z życia' Jezusa na krzyżu).
 • @Berkeley72 10:38:12
  A mnie uczono że zwierzęta, to jakby pralka automatyczna i nie posiadają świadomości.

  Ja gdybym opierał się na tym czego mnie uczono, to wierzyłbym w dziesiątki bajek i baśni z mchu i paproci.

  Miałem w domu małe dinozaury w postaci agam brodatych. Są jak maleńkie pieski i b.lubią głaskanie po głowie i o dziwo towarzystwo człowieka. Są też i ciekawskie.. Na dodatek mają taką na niby naturalną obrożę z lipnymi kolcami, które tylko groźnie wyglądają, ale są miękkie i nie kłują.

  A przecież ,,dinozaury wyginęły". Ufam, ale sprawdzam. A jak złapię na manipulacji to sprawdzam w jakim celu byłem manipulowany. No i wtedy już nie ufam.
 • @Oracz 12:39:56
  "A przecież ,,dinozaury wyginęły". Ufam, ale sprawdzam."

  Ptaki to są latające dinozaury. Są znacznie bliższe tyranozaurom niż na przykład jaszczurki czy żółwie
 • @Berkeley72 12:22:21
  "Bóg nie mógł stworzyć człowieka "z materialnej MARTWEJ gliny (prochu ziemi)", bo ŻYCIE POWSTAJE TYLKO Z ŻYCIA - który to dobrze obserwowalny fakt sugeruje, że (mające charakter PRZECIWENTROPICZNY) ŻYCIE jest ODWIECZNE, w ODWIECZNIE ISTNIEJĄCYM MATERIALNYM KOSMOSIE."

  Lubi się Pan migać w odpowiedziach, jeśli mu nie odpowiada temat.
  A tu - należałoby wyjaśnić kwestię prany, ale też i Brahmana - porównać z koncepcją Ducha świętego.
  Te kwestie się zazębiają i nie można traktować problemu po prostacku.
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:10:31 Nie wiem o co chodzi, prana to termin z mitologii hinduizmu, duch św. z mitologii neoplatonizmu
  i jako 3 hipostaza Absolutu, znalazł się w "trójistotnej" Trójcy Św. po synodzie w Nicei w 325 roku. Ponoć ta ""współistotna trójca" dowodząca chrześcijaństwem od pocz. 4 wieku jest PROSTACTWEM, którego kwestionowanie spowodowało spalenie na stosie, w Genewie w 1553 roku, hiszpańskiego lekarza, Michel Servet, który nieopatrznie zajął się teologią. https://pl.wikipedia.org/wiki/Miguel_Servet

  Dlatego ja najchętniej widziałbym na stosie CHRZEŚCIJAŃSKIE PISMA TEOLOGICZNE, poczynając od "Listów" św. Pawła (który to pomysł, skądinąd, nhależy do ISTOTY MARKSIZMU...)
 • @Oracz 12:39:56
  // A mnie uczono że zwierzęta, to jakby pralka automatyczna i nie posiadają świadomości. //

  Tak, a tu mamy doskonały przykład judeo-chrześcijańskiej "mądrości" od wieków nauczanej w niedzielnych szkółkach parafialnych dla prostego ludu,
  bądź na uczelniach, mających pretensje uchodzić za naukowe, w formie teorii neodarwinizmu i kartezjanizmu,
  i które to potem odpowiadają za UMYSŁOWE ZATWARDZENIE m.in. tutejszych komentatorów, niestety, na całe życie.
 • @dyl 19:37:34
  "// A mnie uczono że zwierzęta, to jakby pralka automatyczna i nie posiadają świadomości. //
  Tak, a tu mamy doskonały przykład judeo-chrześcijańskiej "mądrości" od wieków ..."

  To po prostu nieprawda. Wystarczy poczytać żywoty świętych, którzy zaprzyjaźniali się ze zwierzętami.

  Koncepcja, że zwierzęta są maszynami powstała w epoce racjonalizmu i Oświecenia. Jej głównym autorem był wolnomyśliciel Kartezjusz.
 • @Pedant 19:55:22
  A propos takiej przyjaźni. Pracowałem dość krótko, pół roku, na farmie, za przyzwoite pieniądze, w Irlandii. Na farmie była na etacie kotka, od łapania myszek, których tam nie brakowało. Ja bardzo lubię te stworzenia i ona to wyczuła. Od początku mojej kariery przychodziła rano pod dom - pół kilometra od miejsca gdzie mieszkała i pracowała i towarzyszyła mi w drodze do pracy. W domu mieszkali też inni pracownicy, ale ona czekała tylko na mnie i szła noga w nogę obok mnie. Z powrotem też mnie odprowadzała. Czestowałem ją czasem serem cheddar, ale to z nie z powodu poczęstunku tak się przyjaźniliśmy. Zwierzęta mają niewygaszone pewne zdolności parlamentale, których ludzie z jakichś powodów nie posiadają.

  Jak szła koło mnie, to ją zagrywałem (po polsku) na każde pytanie: jak tam, co u ciebie? Odpowiadała ,,miał" intonując tak, jak by chciała powiedzieć: w porządku!
  Widząc to zachowanie pracownicy dziwili się. Ale jeden opowiedział jak kiedyś, zanim tam się zatrudniłem, przyniosła mu upolowanego ptaka i położyła pod nogami. A innym razem wskoczyła przez okno do jego pokoju i czekała na niego. Popędził ją, ale mu wytłumaczyłem o co jej chodziło.

  Ptaszek był w prezencie, nadawał się na pieczyste, a ona, biedulka, marzyła ,,o normalnym domu" i kochającej rodzinie. To bardzo, ale to bardzo uczuciowe stworzenia i takie bardzo ludzkie w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
 • @Pedant 19:55:22
  Może miast mnie dublować; uwaga dotyczy Kartezjusza, chcąc poznać skąd "lud boży" czerpie inspirację dla swego zachowania wobec zwierząt, szanowny Pedant lepiej raczy zajrzeć do "Pisma od Boga".
  Wskazówki znajdzie tam już na pierwszych stronach.
 • @dyl 20:45:27
  "skąd "lud boży" czerpie inspirację dla swego zachowania wobec zwierząt, szanowny Pedant lepiej raczy zajrzeć do "Pisma od Boga".

  Nie mam pojęcia o jakie "Pismo od Boga" chodzi Panu.

  Jeśli o Biblię to "lud boży" jej nie czyta, i zwierzęta nie są przedstawiane w nie jako kartezjańskie automaty.
 • @Oracz 20:44:41
  Kondor uratowany jako pisklę, odwiedza swojego przyjaciela:

  https://www.youtube.com/watch?v=AI9xqsCut40
 • @Berkeley72 18:50:57
  Świat jest jeden, a tu są różne koncepcje. Skąd się wzięły, która była pierwszą?
  Zadziwia brak skojarzeń, gdy za chrześcijańskie pisma teologiczne bierze "listy" Pawła.
  Trudno tu o finezję w dyskusji.
 • @dyl 19:37:34
  Kolejny kształcony w Podhalańskiej Akademii Nauk, skoro pisze o judeo-chrześcijaństwie.
 • @Pedant 20:55:34 O jakie "Pismo od Boga" chodzi? Oczywiście o Księgę Świętą Żydów oraz Chrześcijan, ŹRÓDŁO KARTEZJAŃSKIEGO
  PICU "Cogito ergo sum" wziętego od św. Augustyna.

  Cytuję z "Etiologia ZAĆMY KARTEZJAŃSKIEJ w Cywilizacji „pod Bogiem”

  https://zakop999pl.neon24.pl/post/161579,wojna-ludu-cogito-z-homo-sapiens

  //od Kartezjusza wytworzyło się przekonanie, że świadomość jest czynnikiem zupełnie odrębnym i że nie ma pokrewieństwa między czynnościami organicznymi a psychicznymi(...)wytworzył się radykalny dualizm duszy i ciała.(...)Tezę mechanistyczną Kartezjusz stosował w przyrodzie bez ograniczeń, życie pojmował jako proces czysto mechaniczny, powodowany przez materialne impulsy(...)zwierzęta pojmował jako maszyny i w tym sensie interpretował ich zachowanie. //

  (To Tatarkiewicz)

  A to Kartezjusz:

  //Przytaczam „3 zasady moralne”, stanowiące 'trzon poznawczy' Descartesa „Rozprawy o metodzie” (1637):

  >a)Pierwszą(zasadą)było, abym ... trzymał się wytrwale religii, w której, dzięki łasce bożej, byłem od dzieciństwa wychowany ... Przestając się od tej chwili liczyć z własnymi mniemaniam i byłem pewien, że nie pozostało mi nic lepszego, jak trzymanie się poglądów ludzi najrozsądniejszych.//

  A to ja:

  Po ogólnych zatem stwierdzeniach, że własne zmysły “z natury” nie pomogą nam dociec prawdy i że wręcz są szkodliwe dla tego celu, mamy propozycję ‘zawierzenia’ opinii głoszonej przez tak zwane Autorytety (ludzi uznanych za najrozsądniejszych). Mówiąc językiem współczesnym, Kartezjusz proponuje odejście od poznania samodzielnego i subiektywnego i przejście do poznania pozornie ‘obiektywnego’, polegającego na bezkrytycznej akceptacji poglądów dominujących wśród ludzi “z którymi miałem współżyć” (a nie jakichś, jak pisze Persów czy Chińczyków, choćby byli oni równie rozsądni – s. 28). Jest to jak gdyby ‘imperatyw moralny’ w pełni bezmyślnego podporządkowania się jednostki grupie. (MG 2021: Odnośnie tego „trzymania się wytrwale religii, etc.” to Kartezjusz, za Martinem Lutrem, głosił SOLA SCRIPTURA, powtarzając “Bożą mądrość” św. Pawła w 1 Koryntian 4: 6 - “możesz uczyć się od nas, aby nie wychodzić poza to, co jest napisane“ w Biblii.)

  i dalej ja:

  //Kim zaś byli dla Kartezjusza ci “najrozsądniejsi z ludzi”? Odpowiedź na to pytanie jest dobrze znana, gdyż Descartes całą swą “Rozprawę o metodzie” oparł na sławnym sloganie cogito ergo sum – myślę więc jestem – zapożyczonym z pism filozoficzno-religijnych św. Augustyna, cieszącego się od wieków opinią filozofa “iluminowanego Bogiem”.

  > … Mówiąc obrazowo, przekazy literackie św. Augustyna oraz św. Pawła (którego „Listy” Augustyn wychwalał) stały się dla młodego Kartezjusza rodzajem “świateł” prowadzących jego myśli w kierunku zupełnej negacji wartości indywidualnych, zmysłowych spostrzeżeń. Zgodnie ze znanym zaleceniem św. Pawła by “iść za wiarą a nie za wzrokiem”(2 Kor. 5:7), Kartezjusz a priori akceptował wyższość przekonań “wrodzonych” mu wraz z cywilizacją judeochrześcijańską. (...) Negując rolę zmysłów w poznaniu (choćby w poznaniu Boga) stał się on niestety apologetą bezrozumu w nauce i ten ‘kartezjański bezrozum’ najlepiej widać w jego mechanistycznym wyobrażeniu sobie (żywych z definicji) zwierząt jako (martwych z definicji) maszyn.

  Tyle cytatów z mej pracy późnodoktorskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (**)

  I dalej także ja:

  Współczesny rozkwit kartezjańskich „niedowidzeń” zasad zachowania się ZOON, Istot Ożywionych

  //Kartezjusza zaiste „dziwne” podejście do Przyrody Ożywionej, od blisko czterech już wieków jest kultywowane w kręgach naukowych które, mówiąc słowami ewangelii św. Łukasza, PRZECHWYCIŁY KLUCZE POZNANIA (i choć „sami nie weszli to innym wejść nie dają”). Podnieceni bowiem odkryciami Galileusza twórcy nowoczesnej Kosmogonii do dzisiaj propagują model Wszechświata działającego na zasadzie czysto mechanicznego “Super-Zegarka”. Czego dowodem jest chociażby popularność książki „Ślepy Zegarmistrz”(1986) pióra angielskiego socjobiologa Richarda Dawkinsa (skądinąd wyszkolonego na UC Berkeley akurat wtedy, gdy ja tam „szlifowałem” swą znajomość geofizyki).

  Itd, itd.

  Kartezjusz po prostu wyciągał RACJONALNE WNIOSKI z podstawowych DOKTRYN CHRZEŚCIJAŃSKICH

  (Które ja, oczywiście, najchętniej widziałbym palone na STOSIE rozpalonym przed budynkiem Collegium Novum mej Alma Mater, w której swe doktoraty otrzymywał zarówno mój dziadek (pod koniec XIX w) jak i ojciec (w połowie XX w)

  Wystarczy?
 • @Berkeley72 22:02:39
  "Kartezjusz po prostu wyciągał RACJONALNE WNIOSKI z podstawowych DOKTRYN CHRZEŚCIJAŃSKICH"

  Wyciągał błędne wnioski. I wcale jego filozofia nie wynika z chrześcijaństwa, wbrew temu co mógł twierdzić.

  Nie chce mi się podawać argumentów, bo do Pana nie dotrą.
 • @Pedant 22:06:37 Proszę się nie obawiać, że nie dotrą. choć obecnie jestem już jednooki, to wg sprawdzającej mą sprawność
  okulistki, w tym wciąż aktywnym oku wzrok mam doskonały (a przed kompem nie potrzebne jest wyczucie odległości)

  Ale ostrzegam. Od pewnego czasu argumentuję z pełną MOCĄ mego, blisko już 80-letniego świata rozpoznania:

  //W sumie, te wszystkie 12 „artykułów wiary”, które na lekcjach religii, jeszcze za Stalina, na pamięć wkuwałem, się jawią jako założycielskie KŁAMSTWA KOŚCIOŁA, z których oczywiście nic dobrego, na dalszą metę wyniknąć nie może.//
 • @Berkeley72 22:27:49
  "Proszę się nie obawiać, że nie dotrą. choć obecnie jestem już jednooki"

  Nie dotrą, bo to nie sprawa wzroku, tylko niezdolności do porzucenia ulubionych fantazji. Szkoda mojego czasu.
 • @Pedant 23:38:02
  W dyskusji - jestem tu za pańskim stanowiskiem. Ale w realu to Berkeley, jak na górala przystało, za ciupażkę złapie i swych racji dowiedzie.
 • @Pedant 23:38:02 Eee tam, niech to "pedant" raczej spróbuje się wyzwolić od wszczepionych mu "Pismem od boga" fantazji
  i spróbuje konkretnie się ustosunkować do chrześcijańskiej PRZECZYWISTOŚCI, którą nie tylko ja dostrzegam. Ta patologiczna cecha "powszechnego chrześcijaństwa" nakłoniła nieznaną mi osobiście panią lektor j. angielskiego z Krakowa, do opublikowania w internecie poniższego tekstu:

  http://przeczywistosc.pl/zdelegalizowac-chrzescijanstwo/

  To samo dotyczy kol. JK Wojtasa z jego PRZECZYWISTYM programem "cywilizacji polskiej"
 • @Berkeley72 10:00:22
  Tak z ciekawości: skoro tak Szanownego nauczali w Berkeley i to jest tak dobrze, to czemu tam nie został, aby rozwijać te teorie, a przecież tam właśnie te opcje są realizowane.
  Tu, na Polakach, chce się wyżywać? Polskość mu przeszkadza?
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:07:56 Berkeley opuściłem, bo w zakresie historii nauki nie było dla mnie tam "asystentury"
  To mi szczere powiedział, starszy ode mnie o 10 lat prof. tej dyscypliny Roger Hahn (pochodzenia francusko-żydowskiego, jak się dowidziałem po latach z jego nekrologu) po przeczytaniu mej "Not-Too-Divine Comedy".

  A nie mogło być tam dla mnie takigo stanowiska (na geologii akurat go miałem) bo - jak to szczerze powiedział- jestem ZBYT ZDOLNY i mógłbym wyrugować go z jego pozycji na UC Berkeley.

  To samo było we Francji na Uni Paris VII w 9 lat później:

  //Poniżej,mój reportaż, zawarty w Aneksie do „Atrap i paradoksów biologii” (1993), ze spotkania, w roku 1981, z głoszącym iż ‘uczenie się polega na eliminacji neuronów’, neurologiem „komputerowym” J.-P. Changeux. Reportaż ten w elegancki sposób ilustruje jak obecnie osiąga się „postęp” w Naukach o Życiu:

  http://markglogg.eu/wp-content/uploads/2018/08/Changeux.jpg
 • @Berkeley72 13:41:32
  W zasadzie - tym komentarzem, potwierdził Pan tezę notki - o przyczynach potęgi żydowskiej.

  ONI POPIERAJĄ SWOICH, A ELIMINUJĄ OBCYCH.

  Do tego dochodzi i drugi wątek (też zaznaczony), że ludzie tej cywilizacji są ograniczeni; chcą zajmować się wycinkowo sprawami, a nigdy nie stać ich na ogląd całości. Na tym polega ich system gromadnościowy - aby nie wychylać się poza zadany zakres.

  I tak wygląda również nauka - została ograniczona mentalnie do ich zakresu myślenia.
  Przykre, że widzę tu wiele takich wdrukowań w pańskiej mentalności i mimo moich prób poszerzenia spektrum, nie jest Pan w stanie tego zrobić. Co nie znaczy, że nie doceniam pańskiej wiedzy. Ale ....

  PS. W mojej ocenie - całe ostatnie stulecie jest stracone dla rozwoju ludzkości, a podstawowym ograniczeniem jest Teoria Względności blokująca rozszerzające kierunki. W innych dziedzinach - są tego odpryski.
 • @Krzysztof J. Wojtas
  O tym też trzeba pamiętać! Tajemnicze spotkanie rabina Schudricha i ministra Zbigniewa Rau. W jakim celu?
 • @Krzysztof J. Wojtas
  Niewolników z Afryki do Ameryki też oni zwozili, jak i janczarów, Polki porwane do Turcji także, to było ich handełe. Dzisiaj porywają ludzi na części zamienne, i po wypatroszeniu nimi handlują.
 • @Krzysztof J. Wojtas
  Rabin Yosef Tzvi ben Porat wygłosił wykład, po którym w myśl totalitarnej politycznej poprawności powinien trafić do więzienia. Gdyby ten wykład opisała „Wyborcza”, prelegent z pewnością zostałby nazwany „siewcą nienawiści”. Oczywiście, GW nie wspomina o takich wykładach, bo musiałaby naubliżać rabinowi, a to z kolei może być uznane za antysemityzm. Lepiej więc cicho siedzieć i liczyć na to, że nikt nie dowie się o tym, że rabin Yosef Tzvi ben Porat mówi jasno i wyraźnie: Żydzi stworzyli ludobójczy komunizm, żydzi dokonali zbrodniczej rewolucji bolszewickiej, komuna to zagrożenie dla świata i za to Hitler nienawidził żydów. I miał rację mówi rabin.
 • @kula Lis 70 07:13:35
  Phi.. To duperele. Proszę zapoznać się z działalnością grupy Neturei Karta.

  Komunizm to była paranoja, którą próbowano wdrożyć. Dochodząc do właśnie takiego wniosku, więc wstrzymano się z próbą realizacji komunizmu w praktyce, zadowalając się socjalizmem ,,z nieludzką twarzą".

  Porównując go jednak do ,,socjalizmu z ludzką twarzą" (który obowiązuje dziś i przekuł patriotyzm i Polskę Ludową w służebność ciemnym siłom z państwa Israel i królestwo Babilonu USA, oraz dyktat Imperium Rzymskiego zwanego kościółkiem powszechnym, mającym pompę ssącą owoce pracy mieszkańców Polin o niewyobrażalnej sile ssania), ten ,,z nieludzką" we wszystkich aspektach okazuje się nie tylko uczciwszy, ale nieporównywalnie bardziej ludzki.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031