Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
962 posty 15786 komentarzy

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Cywilizacja Polska a ... odbudowa polskich elit

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Że nie mam w Polsce polskich elit – to oczywista oczywistość.

Jedynie powstaje pytanie, kto pełni, a na pewno próbuje, taką rolę pełnić?
Zmiana elit nastąpiła po wojnie, kiedy to dokonano eksterminacji resztek polskich elit pod pozorem zmiany ustroju, a faktycznie zmiany cywilizacyjnej. To, że zrobili to Żydzi przywiezieni ze wschodu – także obecnie nie stanowi tajemnicy. (Obecnie próbuje się to przedstawiać, że byli to komuniści, także polskiego pochodzenia. Zapewne jakiś procent takowych też był, ale nie stanowił o ideowych zasadach przemiany cywilizacyjnej).
Już wcześniej pisałem, że wojny cywilizacyjne są bezwzględne i nie ma w nich jakichkolwiek ograniczeń stosowanych metod; ludobójstwo jest jedną z podstawowych, a zasady etyczne na które powołują się obecne władze, są mistyfikacją mającą na celu omamienie społeczeństwa polskiego mającego wpojone zasady współistnienia.
Likwidacja pozostałości polskich elit odbywała się także z wykorzystaniem takich metod, gdy oprawcy (zwykle pochodzenia żydowskiego) wykorzystywali polskie poczucie honoru w tej walce (przykład rtm. Pileckiego).
W efekcie powstało społeczeństwo bez własnych elit, a rolę tę zawłaszczyła żydo-komuna obejmując we władanie wszystkie instytucje, których funkcjonowanie stanowi o społeczeństwie.
Piszę to w sposób otwarty, ale jednocześnie należy zdać sobie sprawę z procesów społecznych. Bo aby zarządzać Polakami, którzy mają własny kodeks postępowania, trzeba też niekiedy stosować zasady tego kodeksu. To powoduje, że następuje przenikanie etyki polskiej do świadomości „elit okupacyjnych”.
Drugie, że przecież następuje konieczność obsadzania, choćby stanowisk niższego szczebla, elementem polskim, co powoduje powolną odbudowę polskich środowisk.
Dochodzi kwestia mieszania etnicznego. Efektem jest to, że obecnie, po 3 pokoleniach, trudno już jednoznacznie odróżnić swoich od obcych. Jedynym kryterium staje się wyznawany światopogląd i stosowana zasady etyczne.
Dlatego odrzucenie i walka ze środowiskiem żydowskim traktowanym jako element obcy – jest jak zdejmowanie skóry i to bez znieczulenia. Odbudowa polskich elit nie może być prowadzona wg tych zasad zwłaszcza, że byłoby to sprzeczne z etyką Cywilizacji Polskiej.
Drugi z elementów, który koniecznie trzeba przedstawić – to wyjaśnienie kogo można zaliczyć do „elity”.
We wcześniejszych notkach wskazywałem, że z zasady ELITĄ jest ta część społeczeństwa, która świadomie wdraża zasady ideowe cywilizacji w dostosowaniu do lokalnych okoliczności.
To stwierdzenie należy uzupełnić. Aktywność ELITY nie może mieć ograniczenia pozaideowego. Dlatego nie można mówić o elitarności urzędników państwowych, gdyż nawet akceptując ideę muszą wykonywać zalecenia władzy zwierzchniej, które z racji pragmatycznych mogą nie być zgodne z zasadami ideowymi. Przypadek policji, która musi interweniować na dane jej polecenie – jest tu oczywisty.
Innym elementem uzupełniającym jest niezależność materialna. Tu istnieje identyczne ograniczenie przynależności do elity dla przedsiębiorców, gdyż są uzależnieni od władzy, która może zmienić warunki funkcjonowania firm.
Czy elitą są środowiska artystyczne, bądź intelektualiści? Chyba oczywistością jest, że nie. Na festiwalu filmowym min. Selin wskazał, że na chyba 18 filmów biorących udział w konkursie, 17 było sponsorowanych przez państwo. Sprzeciw środowiska wobec władzy to jak taniec na linie, gdzie władza w każdej chwili może potrząsnąć liną. Środowiska intelektualne, szczególnie uniwersytety (uczelnie techniczne są z natury pragmatyczne, bo wyliczeń matematyki nie da się odrzucić), utraciły rolę etycznych drogowskazów.
Kto zatem pozostaje jako pretendent do roli ELITY?
Sprawa jest jednoznaczna: EMERYCI.
W tym środowisku należy poszukiwać tych, którzy spełniają rolę ELITY.
Emeryci spełniają wszystkie kryteria elitarności, a wyznacznikiem ich roli jest wysokość emerytur. Właśnie tą drogą środowiska żydowskie zapewniły sobie kontrolę nad społeczeństwem. Mają środki pozwalające na wygodne życie ponadstandardowe i to środki nie podlegające żadnej kontroli, a jednym z najpilniej przestrzeganych zasad cywilizacji żydowskiej (poza „świętym prawem własności”) są „PRAWA NABYTE”.
Właśnie ta zasada – świadczeń na rzecz elity traktowana jako naturalna konieczność (w Cywilizacji Żydowskiej tę rolę spełnia podatek świątynny), stanowi o utrzymaniu dotychczas obowiązującego systemu.
Pierwszym krokiem zmiany cywilizacyjnej jest odsunięcie dotychczasowych elit. Drogą nie jest fizyczna eliminacja. W tym wypadku wystarczy „spłaszczenie” kominów emerytalnych, tak, aby emerytury zapewniły godne przejście czasu starości, ale takie, które nie stawia wyróżnionej grupy w uprzywilejowanej (na jakiej podstawie?) sytuacji.
Dopiero po eliminacji wpływów dotychczasowych elit – można przystąpić do odbudowy elity już o polskim charakterze.
Czy dotychczasowe elity mogą być brane pod uwagę w tym procesie?
Sprawa jest oczywista, że tak.
Kto zatem jest uprawniony do udziału w procesie wyłaniania nowych elit? Sprawa jest oczywista – całe społeczeństwo. Jak to zrobić?
W czasie budowy I RP elity wyłaniano jako „starszych” plemienia, gdzie ich podstawową rolą było stosowanie „szlachetnych zasad etycznych”. Stąd, z czasem, ukształtowała się szlachta. Ta jednak szybko wyalienowała się ze środowiska pochodzenia przypisując sobie nadzwyczajne możliwości, a co stało się przyczyną upadku I RP – bo jedną z najistotniejszych przyczyn upadku była przynależność do stanu szlacheckiego „z urodzenia” , a nie z racji zasług, bądź posiadanych umiejętności.
Właśnie to, że szlachetność postępowania stała się nie obowiązkiem, a jedynie cechą zalecaną, z czasem doprowadziło do degeneracji struktury. (Zgodność z prawem Murphego).
Obecnie należy zastosować identyczne zasady wyłaniania „starszych” z tym, że nie jako przedstawicieli plemiennych, a lokalnych społeczności – na poziomie gminy.
Z kolei, aby zapobiec degeneracji – ci „starsi” powinni być wyłaniani spośród grona emerytów, gdyż to z natury rzeczy ograniczy czas ich działania w sposób jednoznaczny. Z kolei przyznane świadczenia - forma emerytury – powinna być przyznana bez jakichkolwiek ograniczeń co do sposobu wydatkowania. Wysokość min. 3 – krotność średniej emerytury. Może 5 – krotność.
Każda gmina powinna wybrać 2 – 3 osoby mające status lokalnego autorytetu, o walorach, które są cenione w danej społeczności.
W skali kraju powinno to być około 10 – 15 tysięcy takich ludzi, a koszt ich utrzymania rzędu 1 mld rocznie, co wobec 2000 mld PKB nie wydaje się dużo. Do tego zmniejszone wydatki na emerytury obecnych „elit”. Liczba może nieco fluktuować, ale nie mogłaby to być liczba rosnąca – wymiana elit powinna następować w sposób naturalny, a wybór nie musi być natychmiastowy, lecz powiązany z najbliższymi wyborami.
Można się spodziewać, że nie zawsze będą to trafne wybory, ale w skali kraju ten element (błędu) będzie mało istotny. Także rola elity będzie się dopiero kształtować – sposób wpływu na społeczeństwo.
Zapewne do takich osób będą zgłaszać się ludzie pokrzywdzeni, a szukający sprawiedliwości. Będą skargi na działanie władz itd. Będzie oczekiwanie na promowanie jakichś postaw itd. W sumie – pozycja takich osób w lokalnej społeczności zostanie dopiero ustalona.
Kto może, powinien być brany pod uwagę? Jak napisałem – wszyscy, którzy mogą być wzorem dla lokalnej społeczności, także dotychczasowe elity, ale też np. księża, chociaż KK odsyła na emeryturę chyba w wieku 75 lat, co bardzo ograniczałoby czas aktywności takiej osoby.
W stosunku do propozycji może się pojawić zarzut, że to sztuczne dofinansowanie, które (jak 500+ wg tych źródeł), zostanie przeznaczone na niecne cele.
Na ogół osoby, które będą kandydowały do roli, są w tym wieku już dobrze osadzone w swych rolach życiowych. Dodatkowe środki niewiele zmienią ich sposób bytowania. Na pewno mogą to być dodatkowe wydatki zdrowotne. Dzieci – to czas, gdy dzieci już są samodzielne i większy splendor jest z przynależności do rodziny, niż wsparcie materialne, a raczej osoby mającej „utracjusza” w rodzinie – społeczność lokalna, mająca wiedzę o swoich członkach, raczej nie poprze.
Można sądzić, że znaczna część przyznanych środków zostanie przeznaczona na cele społeczne – utworzenie lokalnego medium, może wsparcie jakiegoś projektu – choćby ufundowanie stypendium dla zdolnego dziecka itd.
To propozycja – projekt. Wszelkie uwagi będą mile widziana. Bo jeśli pojawi się sytuacja umożliwiająca zmiany systemowe, to i do zmiany w tym zakresie warto być dobrze przygotowanym.
 

KOMENTARZE

 • Autor to ...Spoko Senior
  wtorek, 1 października
  Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
  Do 2020 r. seniorzy będą stanowić blisko 25 proc. polskiego społeczeństwa.
 • @Husky 12:34:48
  Ma Szanowny lepszą propozycję?
 • @Krzysztof J. Wojtas 12:52:51
  Gdybym takową miał to nie dałbym 5*
  Nie mam

  ps.
  A ten co dał 1*
  to:
  A.Małolat?
  B.Senior któremu zabrano emeryturę
  C."Czeciej" opcji nie ma


  8-))))

  Pozdrawiam
  Miłego popołudnia
 • @Husky 12:59:50
  Kochajmy staruszków - tak szybko odchodzą....
 • Kwestia mieszania etnicznego
  to czasy trochę dawniejsze. W początkach państwo polskiego byly rózne rody, które sie polonizowały, w okresie jagiellońskim łącznie z dynastią (początkowo w zasadzie ruską), polonizowali się też Niemcy, Ormianie, Szkoci. Rusini, Litwini, Węgrzy, a nawet Tatarzy.
 • Z emerytami to już odlot.
  I tak to relatywistyczne zasady cywilizacji żydowskiej, autor zastosował m.in. do siebie. Autor zbnowu pokazał się jako zwolennik hierarchii. I do tego trochę hikporyta. Państwo możne potrząsnąć "liną" z artystami czy z przedsiębiorcami? Może. Może też dać 13-14 emrytury i kupić poparcie pieniędzmi reszty społeczeństwa.
  Wg mnie, elita to osoby niezależne materialnie od państwa. A emeryci, takimi nie są.
 • @Wican 13:30:55
  Nie lubię wicanów,
  to gorsze od pacanów.
  Zjeżdżaj przygłupie,
  wiesz, że mam cię w ...
 • @Wican 13:30:55 A emeryci, takimi nie są
  -

  Jeżeli emerytura jest głównym lub jedynym źródłem utrzymania na godziwym poziomie, to osoba taka nie jest niezależna od urzędników.
  Zgadzam się, że trudno taką osobę uznać za członka polskiej elity politycznej.
 • @Zbigniew Jacniacki 15:23:23
  Proszę podać swoje kryteria elitarności.
 • @Autor
  -


  Polska elita polityczna nie istnieje, bo ludzie nie wiedzą, że mogą nią być.

  Elita oznacza posiadanie wyróżniające lub wyjątkowe zdolności w jakieś dziedzinie.

  W polityce do takich zaliczam przede wszystkim doświadczenie, dotrzymywanie słowa i ŚWIADOMOŚĆ odrębności spraw prywatnych i wspólnych.

  Nie antagonizmu , lecz odrębności.


  Takich osób należy szukać wśród 60+, które nie sprzeniewierzyli się w przeszłości.

  O takich osobach pisałem w kilku postach nt. NARADY.


  Chyba jednak polscy 60+ jeszcze chorują na chciwość i nieśmiertelność.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:35:45 Proszę podać swoje kryteria elitarności.
  Pisałem wcześniej komentarz , w którym je zasygnalizowałem. Ubiegł Pan jego uwidocznienie,

  Pozdrawiam
 • @W sumie ciekawe spostrzeżenie, żeby wybrać starszyznę...
  Nie da się tego zrobić z powodu tego, że obecni emeryci (w większości, wiadomo, że nie wszyscy) mają mentalność PRL-owską,

  i to oni wychowali pokolenie o mentalności parobków, dla których jechać na zmywak to lepiej niż uczyć się i pracować w Polsce

  i to oni (oczywiście nie tylko oni i nie wszyscy) głosują na tych samych zakapiorów od 30 lat i nie potrafią wyciągnąć wniosków.
 • @kowalskijan584 15:52:54...mają mentalność PRL-owską....
  Ale i RP-lowską.

  Sam jestem takim typem.

  I w dodatku II część życia jest w RP.

  I uważam za wartość dodaną , ze mam doświadczenie z obu Polsk.


  Ps.

  Zjawiska , o których Pan napisał , mają źródła moim zdaniem w zniekształconej ŚWIADOMOŚCI POLSKOŚCI
 • @kowalskijan584 15:52:54
  Spośród tych emerytów - znajdzie się kilku, którzy spełnią kryteria. Nie musi się na tych o postsowieckiej mentalności głosować.
 • @Zbigniew Jacniacki 16:01:42
  Cały czas piszę, walczę, domagam się, aby zacząć od odtworzenia idei polskości.
  Ręce i piersi opadają.
 • *****
  //Każda gmina powinna wybrać 2 – 3 osoby mające status lokalnego autorytetu //
  W każdej kamienicy kilku rodzinnej jest co najmniej 3-4 "lokalnych autorytetow"
  w drapaczu chmur jest już ich kilkudziesięciu a w całej dzielnicy czy gminie kilkuset
  przynajmniej wg t z w "własnego mniemania " , w tej sytuacji , wybranie tylko 2
  jest niemożliwe czyli Pana propozycja byłaby rodzajem niekończącego się "konklwe"
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:59:40
  hmmm... Pan to potrafi zrobić wrażenie....
 • @puuuq 17:20:00
  Dobrze się Pan czuje?
 • @Andrzej Tokarski 17:33:25
  Ja wrażenie, a pan - chyba kupę?
 • W Polsce nie ma Polskich elit bo są od 30 lat budowane "elyty" żydowskie.
  Te "elyty" to miernoty karierowicze ciągnięte do góry za uszy przez mafijne media, instytucje od rozdawania tytułów, nagród, prestiżu... ale wszystkie (elyty) z jednym wspólnym atrybutem.. bezwarunkowa lojalność i posłuszeństwo w stosunku do mafii żydowskiej... a najlepiej że żydowskimi korzeniami.

  A kim powinny być te elity narodu ?
  To powinni być wybitni przedstawiciele Narodu (w Polsce Narodu Polskiego)..
  którzy swoim dorobkiem udowodnili najwyższy poziom kompetencji w swojej dziedzinie (nauka, technika, ekonomia, historia, sztuka, sport...)

  Takich Polaków w Polsce Polskiego pochodzenia jest bardzo wielu.. niestety wszyscy przytłumieni w rozwoju przez zarządzającą Polską mafią żydowską (nauka, gospodarka, bankowość, ekonomia, historia...sztuka.. tylko sport nie bo tam weryfikacja jest prosta liczy się wynik osobistej pracy i nie da się pasożytować na cudzej pracy).

  Sport to bardzo dobry obraz Polskich elit w ogóle.
  Polaków zdolnych we wszystkich dziedzinach jest mniej więcej tyle ile sporcie...inne dziedziny są zniekształcone przez żydowską dominację (manipulację) w sporcie tego nie ma i nie może być (liczy się osobisty wynik a nie wynik pracownika, niewolnika który jest naszą własnością).

  Na "wielkość" żydowskich "elyt" pracują zdolni Polscy niewolnicy...
  W niektórych dziedzinach ocena osiągnięć jest arbitralna (sztuka)

  Wystarczy przyjrzeć się aktualnym elitom Polskich sportowców by
  dowiedzieć się jaki powinien być skład Elit w Polsce w innych dziedzinach życia.

  W sporcie żydów praktycznie nie widać ..choć też są ale we właściwej, uczciwej proporcji do Polskiej Elity sportowców (pomijam tu zakupy zza granicy)...

  Taki jak w sporcie będzie skład Elit w wolnej Polsce.
 • Nestorzy elitą narodu
  Całkowicie zgadzam się ze wskazaniem na trzecie pokolenie jako potencjał rozwoju bogactwa narodowego. Przydał by się opis takiej perspektywy rozwoju w nowym język ekonomii potrzeb, który powinien zastąpić język ekonomii pragnień. To ekonomiści powinni wspomagać procesy cyfrowej humanizacji gospodarki sieci wiedzy. Póki co zatrzymali się na stacji postmodernistyczny-neoliberalizm. Tymczasem nestorzy dla uczestnictwa społecznego winni korzystać z nowych e-usług.

  Nie przekonuje mnie natomiast Pana propozycja politycznego przyśpieszenia procesu nobilitowania. Ja szukam sposobów na modernizację istniejących instytucji.
 • Nie po to w ubiegły wieku
  czarci pomiot mordował Polskę i Polaków i rekami hitlerowskich Niemiec i rękami stalinowskiej Rosji i rekami banderowców - aby teraz ów pomiot miał pozwolić na odbudowę polskich elit.
  Wniosek?
  To co - wspólnota rozbójnicza - zainstalowana tutaj w miejsce wcześniej wymordowanych, mądrzejszych Polaków- a uwłaszczona na majątku po PRL - miałaby się temu przyglądać z założonymi rękami? To co - od teraz wspólnota rozbójnicza nie miałaby już prawa zastępować ważnych stanowisk w atrapie Polski - swoimi dziećmi?
 • @Krzysztof J. Wojtas 18:00:00
  Mogę zostać elyta. Jestem od kilku lat emerytem wiec mi się należy.
  Uśmiałem się z pomysłu.
  Nie każdy emeryt ma zdrowie i energię p. Wojtasa.
  Powiedziałbym rzadko który ma takie zdrowie i zapał do pracy.
  A na poważnie, myślę, że brak nam elit nie z tego powodu, że Niemcy czy Rosjanie porostrzeliwali nam …
  Brak elit dało się zauważyć już w czasach saskich, kiedy na tron wybierano Sasów zatem gdy już zabrakło Jana Zamojskiego, Jana Sobieskiego, Lwa Sapiehy, Krzysztofa Radziwiłła ,,Pioruna”, hetmana Żółkiewskiego, Chodkiewicza, Koniecpolskiego.

  Elity przedwojenne?
  Upadek II RP najlepiej o nich nie świadczy.
  Z zadatkiem na członka elity narody trzeba się urodzić.
  Jednym słowem z kurczęcia orzeł nie wyrośnie.
  Panie Krzysztofie bynajmniej nie piszę tego przez złośliwość.
  Mamy takie społeczeństwo jakie mamy, ale może już jest jakiś przyszły mąż stanu, dziś dopiero w przedszkolu czy w podstawówce, tego nie wiemy.
  W śród emerytów, tych dzisiejszych, mężów stanu bym nie szukał, bo nie znajdę.
 • @Krzysztof J. Wojtas 17:59:28
  A czemu pan nie popracował nad stworzeniem sobie drogi do startu na senatora.
  Trochę by to pana kosztowało i pracy i pieniążków ale trzeba było spróbować.
  Oczywiście nie z Neonu, bo to piekiełko, jakie jest każdy widzi.
 • @demonkracja 18:37:52
  Jest jedna bardzo przykra prawda z której wnioski są bardzo niepokojące.
  mafia żydowska budowała dziki kapitalizm (przed wojną)
  mafia żydowska budowała komunizm w ZSRR a za Stalina w Polsce.
  mafia żydowska została odsunięta od koryta przez Gomułkę w 68r
  a Polacy zaczęli budować socjalizm (za Gierka)
  po 89r mafia żydowska wróciła do władzy i budowała neoliberalizm który już od lat 80tych budowała na tzw zachodzie.
  Mafia żydowska nie jest przywiązana do żadnego systemu pod warunkiem ze pełni w nim role "elyt"... czyli jest beneficjentem.

  To oznacza niestety że mafia żydowska będzie aktywnie budować kolejny system który zdominuje świat.. oczywiście degenerując ten system wg potrzeb mafii a te potrzeby to władza absolutna mafii..

  Dzisiaj jest 70 rocznica powstania CHRL XI powiedział że Chiny budują socjalizm (nie komunizm..nie kapitalizm, nie neoliberalizm, nie konfucjonizm..ale socjalizm).

  Tempo rozwoju Chin pokazuje że Chiński socjalizm jest bardzo skuteczny w rozwoju (Socjalizm z dużą domieszką kapitalizmu ale pod kontrolą socjalizmu).
  Na tym tle warto uświadomić sobie prawdę że i Gierek budował socjalizm w Polsce i też miał gigantyczne osiągnięcia gospodarcze (wzrost gospodarczy).

  Wnioski z tego są dwa ...
  pierwszy że w Polsce trzeba budować socjalizm .. i PIS to robi (jest wiele odcieni socjalizmu)

  drugi to taki że mafia żydowska zechce i te system przejąć pod swoją kontrolę na dla swojego dobra...

  Wniosek budowa socjalizmu w Polsce musi się łączyć z systemowym odsuwaniem mafii żydowskiej od wpływów na jego kształt...
  (prawodawstwo, sądownictwo, nauka, gospodarka, ekonomia, nauka...polityka zagraniczna...media..wszystkie inne aspekty państwa socjalistycznego).
  Mafia się wciśnie w każdą niezabezpieczoną systemowo szczelinę i z tej pozycji zacznie rozsadzać, korodować cały system.
 • @Oświat 18:44:36
  "Mamy takie społeczeństwo jakie mamy..."
  O wszystkim decyduje edukacja szeroko rozumiana...
  Mamy społeczeństwo na miarę poziomu naszej edukacji...

  ...a edukację mamy:
  raz z ambony,
  dwa z IPN ..
  trzy ze szkół po reformach Handkiego...
  i na końcu z polskojęzycznych mediów głównego nurtu.

  To dlatego uważamy dzisiejszych emerytów za mądrzejszych .. oni mieli porządną edukację w PRLu a fundamentem mądrości jest zdolność logicznego myślenia bo tylko wtedy wyciąga się poprawne wnioski.

  Naprawę Polski trzeba prowadzić tak jak robiono to w PRLu...
  oprzeć się na istniejących Polskich kadrach ..ale jednocześnie uruchomić ambitny program edukacji narodowej (nie indoktrynacji).. program oparty o naukę, technikę ..i sport dla zdrowia...
  historia .. tylko obiektywna trudna ale prawdziwa...i wariantowa w zakresie ocen... religia wyłącznie jako przegląd religii świata w ramach historii świata... a nie jako indoktrynacja religijna jak to robi KK.
 • @Oscar 19:07:22
  To dlatego uważamy dzisiejszych emerytów za mądrzejszych ,,,,

  ,,dzisiejszych emerytów" winiłbym za dopuszczenie KORu do władzy, do przejęcia Polski przez bandę kilkudziesięciu szubrawców których ci dzisiejsi emeryci nie byli w stanie pogonić, którym dali przyzwolenie i poparcie.

  Ja sam w Solidarności nie byłem, ale kilka milionów się tam zapisało, tych dzisiejszych emerytów.
  Z pozostałą treścią twojego komentarza się zgadzam.
 • @Oświat 19:21:21
  Co co się zapisali to raczej nie elity... to bardziej frustraci... troszkę mniej rozgarnięci i ogłupieni przez ambonę.

  Prawdziwe elity PRLu budowały PRL.. w sensie technicznym...naukowym merytorycznym..
  Opozycjoniści to głównie frustraci...miernoty..zwalający swoje niemoce na system...
  a w nowym systemie wybiły się tylko te jednostki które skutecznie potrafiły zdradzać Polskę na rzecz mafii żydowskiej.
 • @Oscar 19:07:22
  Co do edukacji.
  Róbmy ją w swoich domach. Jeśli są dziadkowie w rodzinie, to niech nie zaniedbują tego obowiązku.
  Edukacja w domu może mieć decydujący wpływ na ukształtowanie świadomości kolejnych pokoleń.
  Tak się dzieje w rodzinach żydowskich.
  W polskiej rodzinie musi być polska edukacja, mądra, wielowątkowa, patriotyczna i ze wskazaniem na wszelkie zagrożenia z zewnątrz i wewnątrz, przez obcych i prze wrogów.
 • @Oświat 18:44:36
  Cóż. Nie nadaje się Pan na elitę. Brak wiary w możliwości.
 • @Oświat 18:54:30
  Kiedyś o tym myślałem, ale brak warunków - finanse itd.
  I jeszcze jedno - ja się "przebijam", ale wiele waży ocena innych. Ponieważ realizowałem swoją wizję - nie miałem dobrej oceny zwłaszcza u bliskich.
  Dopiero teraz zaczynają dostrzegać walory moich decyzji.
  Ale ja jestem już wypalony - nie odczuwam potrzeby dalszej walki o swoje wizje. Mogę je tylko prezentować.
 • @Andrzej Madej 18:26:30
  No to życzę 150 lat, bo to pańska perspektywa zmian.
 • @Oscar 18:19:12
  Ma Pan błędne podejście do problemu.
  Elitą nie są ci z największymi osiągami, a ci którzy stabilnie rozwijają relacje międzyludzkiego współistnienia, bo najważniejszą rzeczą jest pięknie współżyć.
  Dążenie do maksymalnych wyników - to nic innego jak dążenie do hierarchiczności (jestem najlepszy). Tą drogą judaizm wciska się w zakamarki ludzkiego umysłu.
  "Wyścigi szczurów" - to jeden żydowskich pomysłów.
 • @Zbigniew Jacniacki 16:01:42
  Ale ilu jest takich Jacniackich, którzy potrafią samodzielnie myśleć a ilu takich emerytów co mimo kiepskiej emerytury i kiepskiego dostępu do lekarzy od 30 lat nadal wybierają to samo zło i nie wyciągają wniosków?
  Obstawiam na podstawie całkowicie subiektywnych obserwacji 1:1000.
 • @kowalskijan584 20:19:27
  Chyba nie jest u nas tak źle z dostępem do lekarzy skoro, jak Pan pisze, ci emeryci od 30 lat jakoś nieźle się trzymają, bo 30 lat na emeryturze - daje piękny wiek.
 • @Wican 13:27:34
  Najgorzej szło Eskimosom.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:59:40
  Piersi wiszą?
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:34:54
  Nie wiem jak jest z dostępem do lekarzy bo nie korzystam, ale jeśli nie jest tak źle to w takim razie narzekanie na służbę zdrowia to jakieś hobby emerytów :)
  A może wyrobili sobie końskie zdrowie w kolejkach do lekarzy ?
 • @Casey 21:07:10
  Nie ma Pan piersi?
  To trudno zrozumieć...
 • @kowalskijan584 21:20:59
  30 lat treningu - mistrzostwo świata murowane.

  PS. Ponieważ miałem, niestety, okazję korzystać z pomocy SZ w tym roku, a i w ub.), a do tego słucham rozmów pracownicy SZ w Wielkiej Brytanii, która leczy się w Polsce jak przyjeżdża na urlop - to mogę stwierdzić, że negatywne oceny są bardzo przesadzone.
  Syn - lekarz po specjalizacji - też ocenia, że nie jest tak źle w obecnych warunkach. A lekarza specjalistę kształci się 12 lat; jak PiS w 4 lata mógł zwiększyć ilość lekarzy?
 • @kowalskijan584 20:19:27
  Z tego co ja widzę i rozumiem. to dobrze ponad 90% tutejszych emerytów( zresztą nie tylko ich) myśli i ocenia rzeczywistość kategoriami dobra własnego, a nie wspólnego. Do elit zaliczył bym więc ludzi potrafiących wybić się w swych poglądach ponad swój własny interes. A takich jak na lekarstwo....
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:15:47
  Ot, żydowska kultura. Gdy wykażę sprzeczność to obelgi.A ja z dobroci serca. Nie lubię gdy starsze osoby robią z siebie publicznie głupków.
  Przecież regularnie Szanowny Pan zaprzecza swojej koncepcji CP.
 • @Zbigniew Jacniacki 15:23:23
  Czy aby na pewno? Obiecają 13 emeryturę? Skoro mogą manipulować wiekiem to i wysokością emerytury. Niezależny to jest mój mały biznes, ale za żadną elite się nie uważam. Ot, zwykły człowiek Pracy. Mam własne gospodarstwo ogrodniczo-sadownicze a w życiu nie wziąłem centa dotacji. Mam jeden sklepik a reszte towaru rozwożę po niewielkich spożywczakach i warzywniakach. I jestem niezależny, bo mam kury, króliki (od niedawna) i ziemniaki. Przetrwam bez pomocy z państwa, czyli mnie już nie kupią.
 • @Zbigniew Jacniacki 15:38:12
  Ja uważam że 60+ to raczej na oddziały geriatryczne. Niemal każdy musiał iść na zgniłe kompromisy.
 • @Oświat 18:44:36
  I brawo za lekki komentarz, acz sensowny.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:59:40
  Bo pan w kolejnych notkach a zwłaszcza komentarzach zaprzecza tezom postawionym w CP. Czytałem, bo lubię takie rozważania.
 • Jeszcze jedno.
  To dzisiejsi emeryci, będący w początku lat 90-tych w najlepszym wieku, doprowadzili Polskę do stanu takiego uzależnienia.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:15:47
  A Wican to był taki porządny slowiański książę. Ale cóż, Żydzi i żydzi (etniczni, religijni jak i mentalni) nie lubią Słowian i nimi pogardzają.
 • "wspólna" historia i jej ocena w oczach.
  Najpierw wyjaśnienie, treść do której się odniosę jest komentarzem, skopiowanym z portalu "niepodległy", komentarzem do art. Autora tam zamieszczonego, autorem treści jest ikucośtam /sprawny "emerycki" umysł odnajdzie w tri miga/. Cytuję zatem:
  "A więc już nie "zostali przywiezieni" a "wrócili" ? niby drobiazg a jakaż różnica -prawda?
  Jesteś tylko bezmyślnym i bezrefleksyjnym gamoniem więc nie wiesz ale narracja o "przywiezionych ze wschodu żydach" ma swoją logikę a zwłaszcza cel.Służy ona (ta narracja) do tego aby ilustrować i być dowodem na to że Polacy nienawidzili Żydów i po 1945 nie życzyli sobie powrotu ocalałych.Dlaczego? ponieważ w latach 1939-1945 zagarnęli ich majątki a ewentualny powrót oznaczał konieczność zwrotu zagrabionego mienia.Kiedy jednak mimo wszystko powrót następował to Polacy (aby nie zwracać dóbr) urządzali pogromy.Duże-takie jak w Kielcach i Krakowie oraz kilkanaście "mniejszych" w prowincjonalnych miasteczkach.Jeszcze teraz-po upływie wielu lat,Polacy starają się zakłamać rzeczywistość i twierdzą że po 1945 r do Polski przyjechali jacyś obcy,nie związani z krajem Żydzi.W tym miejscu narracji następuje prezentacja cytatu z wypowiedzi jakiegoś polskiego publicysty.
  Nie nalezy zapominać że tak jak my mamy swoich, tak po drugiej stronie "konfliktu" czyli ustawy 447, też są jacyś publicyści niosący swojemu odbiorcy swoją narrację.
  A element "żydów przywiezionych do Polski ze wschodu" jest dość mocnym ogniwem łączącym poszczególne elementy narracji."
  Komentator przyssał się do twierdzenia, że ekipa została przywieziona i wykazuje, że to nieprawda, bo ona tylko "powracała". To zaś wpisuje się w narrację, że "była tu zawsze". Oskarżenie Polaków o szmalcownictwo jest, tak, skurwysyństwem i też należy do tej narracji...
  Nie wiem czy komentator miał kiedysi w rękach co innego niż czerwone ulotki, może co studiował więc może czytał "Dwór". Do tych i o tych prawach nabytych pisze autor artykułu. Tylko takie bowiem przysługują, jeśli jakiekolwiek, osobie osiedlającej się na zasadach gościa w obcym dla niego państwie. Już sama relacja- osiedleniec w innym państwie- stwarza taki "fakt"- dobrej woli państwa wobec osiedleńca. Stąd tak silny syjonizm wśród turystów. Ikucośtam traktuje te procesy nadal wybiórczo i tendencyjnie- bo musi, jak nie przymierzając aktor Sztur & Son też musi ... "niby drobiazg a jakaż różnica -prawda?" Tyle.

  "choćbym utracił powietrze, którym pozwoliłeś mi oddychać, to jednak jest to strata!- Oddaj prawa albo wypłać odszkodowanie!""bo nikt nie dał ci prawa pozwalać lub nie pozwalać- takie prawo ma tylko bóg, bóg który mnie wybrał"... /gość w dom, bóg w dom? ;)// jak nabyć prawo do...: najlepiej przez zasiedzenie. Nic!!! nie tzreba robić, wystarczy dosłownie ! siedzieć i po jakimś czasie: nabywa się prawo do miejsca siedzenia:))))// dlatego nie ma żadnej kultury materialnej- no bo po co?!// Proste?- proste/

  PS. Zbanować! Proponuję zbanować gada. :)
 • @JimA 08:35:40
  podkład muzyczny do komentarza, wersje: sztuk dwie.
  https://www.youtube.com/watch?v=FZqqDeJnHUk
  https://www.youtube.com/watch?v=KcVa86a62BU
 • @JimA 08:35:40
  Jak Pan widzi - wymianę elit uważam za konieczną, ale też bez fizycznej eliminacji.

  Jednak po takich uwagach jak wskazanego indywiduum - wydaje się, że jakiś zakres eliminacji bezpośredniej jest niezbędny.
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:58:53
  ..." wydaje się, że jakiś zakres eliminacji bezpośredniej jest niezbędny."
  Tym łatwiejszy dzisiaj, wystarczy "zbanować" fejsbuka i inne... :)))
  Też uważam, że sam bierny opór może nie wypalić.
  Pozdrawiam
  PS. 1 Pierwsza mogłaby być deklaracja ze strony gościa- turysty, czy zechce mieć jakieś obowiązki czy tylko prawa? NIE!!! Żartowałem! Na to się już nikt nie da nabrać.
  PS. 2 A jaki zakres Pan proponuje?- tak z ciekawości pytam :)
  PS. 3 W artykule podejmuje Pan temat "asymilacji": cyt.
  "Dochodzi kwestia mieszania etnicznego. Efektem jest to, że obecnie, po 3 pokoleniach, trudno już jednoznacznie odróżnić swoich od obcych. Jedynym kryterium staje się wyznawany światopogląd i stosowana zasady etyczne.
  Dlatego odrzucenie i walka ze środowiskiem żydowskim traktowanym jako element obcy – jest jak zdejmowanie skóry i to bez znieczulenia. Odbudowa polskich elit nie może być prowadzona wg tych zasad zwłaszcza, że byłoby to sprzeczne z etyką Cywilizacji Polskiej."
  Otóż różnice w : " światopogląd i stosowane zasady etyczne."- doprowadziły do rozbicia rodzin mieszanych, syndromu borderline u potomstwa, alkoholizmu, narkomanii, bezdomności, zadłużenia, emigracji.... Wystarczy połączyć fakty. Prof. Wolniewicz miał niestety rację w każdym aspekcie dotyczącym tej kwestii.
  PS. 4 Wie Pan, ja już to pisałem, dawno, potem przestałem pisać. Nie chcę wróżyć, że lekarstwa nie ma. Najlepiej być czujnym ;) i nie dać się wpuścić w maliny. A starszyzna w tym względzie powinna "mieć nosa" :) Ale, który przedszkolak będzie słuchał emeryta... i to żeby obaj nie padli ofiarą pomówień i oskarżeń. Ech.
 • @JimA 08:35:40
  Komentarz objęty ścisłym prawem autorskim, zakaz kopiowania i powielania.
 • @JimA 10:33:23
  Komentarz objęty ścisłym prawem autorskim, zakaz kopiowania i powielania.
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:58:53
  wracając do głównego wątku notki

  ,,Kto zatem pozostaje jako pretendent do roli ELITY?
  Sprawa jest jednoznaczna: EMERYCI."

  Należy zauważyć, że była kilka lat temu partia emerytów i rencistów i nie zyskując poparcia społecznego do sejmu się nie dostała i znikła, zmarła śmiercią naturalną.
  Emeryci owszem są, ale elit ze swojego środowiska nie wykształcili.
  Chociaż taki J. Kaczyński już ma wiek w pełni emerytalny (urodzony w 1949r zatem ma 70 lat)
  Inny emeryt to marszałek Terlecki urodzony również w 1949r.
  No wiec mamy elitę–emerytów.
 • @Oświat 10:37:19
  Dlatego wyznacznikiem elit nie może być wiek emerytalny, bo to żaden wyznacznik. Jak w każdej grupie społecznej, są tam ludzie różni. A że P. Wojtas to prymityw to myslał, że poszaleje i w sumie sam zostanie uznany za elitę. Jakby lepiej znał polska historię i był bardziej wiarygodny, to może. Ale to zakłamany człowiek.
 • Emeryci
  Emeryci, to taki gatunek ludzi u których marzenia , ambicje i wielkie plany zamieniane są na codzienny "święty spokó"j. Są mistrzami gadania, ale już nie działania.Różne inicjatywy na Neonie to potwierdzają. To już nie są wojownicy, a gawędziarze, czasami mitomani- niestety.
 • @zadziwiony 11:53:26
  Zgadza się.
  ...i te oczy co łzawią i niedowidzą i ten słuch co niedosłyszą, bóle w krzyżu i prostata i sylwetka co garbata i to czoło łyse jak kolano i wątroba co dolega, bo to stara jest lebiega.
 • Czy gdzieś napisałem, że emeryci są elitą?
  Jedynie zauważam , że w środowisku 60+ można znaleźć osoby o cechach, które powinny posiadać potocznie rozumiane elity polityczne Polaków= przewodnicy narodowi.

  I dodatkowo łatwo zweryfikować czy są to autentyczne cechy--- życiorys czy to tylko nachalna propaganda narcyza.


  @Oświat 01.10.2019 18:44:36:
  "Nie każdy emeryt ma zdrowie i energię p. Wojtasa.
  Powiedziałbym rzadko który ma takie zdrowie i zapał do pracy"

  Pełna zgoda, ale przecież nie każdy emeryt ma zajmować się bieżącą polityką

  @kowalskijan584 20:19:27
  "Obstawiam na podstawie całkowicie subiektywnych obserwacji 1:1000."

  Ponieważ Polaków( mężczyzn) w wieku 60+ jest około 4 milionów, to przyjmując Pańska subiektywną proporcję otrzymalibyśmy liczbę 4000
  mężczyzn-przewodników politycznych.

  @zadziwiony 02.10.2019 11:53:26
  "To już nie są wojownicy, a gawędziarze"

  Ale to nie mają być wojownicy, lecz przewodnicy.

  @Oświat 02.10.2019 10:37:19
  "Należy zauważyć, że była kilka lat temu partia emerytów i rencistów i nie zyskując poparcia społecznego do sejmu się nie dostała i znikła, zmarła śmiercią naturalną"

  Tak i dobrze się stało, gdyż te osoby nie myślały o całości , a o przywilejach swojej cząstki społecznej.


  @Wican 02.10.2019 07:55:27

  "Jeszcze jedno.
  To dzisiejsi emeryci, będący w początku lat 90-tych w najlepszym wieku, doprowadzili Polskę do stanu takiego uzależnienia."

  Bo nie było "starszyzny" , która miałaby autorytet doświadczenia politycznego, a latach 80-tych młodzi wojownicy z Solidarności nie słuchali emeryta Wyszyńskiego.

  Nigdzie nie twierdzę, ze sam wiek jest wystarczającym parametrem.
  Twierdzę, że jest bardzo ważnym naturalnym czynnikiem selekcji-"po owocach ich poznacie". Faceci 60+ powinni już pokazać co zrobili, a" nie tylko mówić dajcie mi władzę , to wam pokaże."

  @Wican 02.10.2019 07:52:39
  "Ja uważam że 60+ to raczej na oddziały geriatryczne. Niemal każdy musiał iść na zgniłe kompromisy."

  Rządzący eksploatują mężczyzn 60+, to po pierwsze.
  Nie każdy musiał iść na zgniłe kompromisy, to po drugie.
  Szedł,choć nie musiał, podobnie jak na komedię wyborczą , idą , choć nie musza...
 • Starsi Polacy nie wierzą , że mogą być przewodnikami narodowymi.
  -

  Mogą.

  Dopóki nie zrodzą w sobie takiej ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ , młodsze roczniki będą sterowane przez starszyzny innych państw , korporacji zagranicznych i/lub organizacji ponadnarodowych.
 • Uważam, że proponując seniorom "konsumpcyjny" model życia po 60-tce
  i jednocześnie mniej lub bardziej delikatnie przypominanie im o "nieproduktywności" pozbawia się wspólnotę polską korzyści z mądrości nosicieli dojrzałej ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ.

  Czy jest możliwa niepodległa państwowość bez posiadania własnej, rodzimej "starszyzny"?
  Jestem przekonany , że nie.

  Młode gwiazdy polityczne z każdym rokiem są coraz mniej młode.
  Mogą zasilić "starszyznę".
  Może nie robią tego ze wstydu, gdyż wcześniej szydzili z "klientów geriatrii"?

  Młodzieńcze, tak prowadź swoje życie, abyś mógł być starszyzną Polaków.
 • @Zbigniew Jacniacki 13:01:46
  Ja się nie zgadzam. Emerytom bawić wnuki a nie iść na wojnę.To dzisiejsi emeryci zgadzali się z każdym systemem. I to oni odpowiadają za to, że Polska nie jest własnością Polaków. Za to, to cienka emerytura to max tego na co zasłużyli.
 • @Wican 13:51:14....I rządy starszyzny jako autorytetu to chyba rabinat klasyczny....
  -

  Tak,między innymi...

  I katolicki Episkopat

  I watykańskie kolegium kardynalskie...

  I amerykański sad najwyższy...

  I kierownictwa uniwersytetów

  I właściciele mediów

  Itd itp.


  Używasz słowa emeryt jak synonimu niani.
  Emeryci oficerowie wojskowi, policyjni, straży pożarnej nie są dobrymi adresatami twojej mądrości.
 • @Zbigniew Jacniacki 14:38:03
  Emeryci wojskowi to niektórzy po czterdziestce, takich znam. I ja mówie o elitach państwowych, ale tobie wszystko się musi z dupą kojarzyć. W tym wypadku z KK.
  A uniwersytety? W sumie też powstawały pod wpływem KK. Ty taki krytyk KK to popeirasz? Ja jestem katolikiem, ale nie bezwarunkowym i trochę antyklerykałem. Wybór papieża to w ogóle nietrafione, bo to wybór władcy absolutnego. A przeciez Woj=tas twierdz, że jest przeciw hierarchi?? Tak twierdzi a cały czas hierarchizacje popiera.
  Amerykański Sąd Najwyższe? państwo powstałe na tradycji starożytnego Izraela czyli rządy sędziów ci pasują? A wlaściciele mediów to biznesmeni. I do tego dochodzili przez lata pracy. A emeryt? Całe życie mógł być u kogoś na etacie i traktowano go jako popychło.
  Dlatego emeryt elitą być nie może w dzisisejszym systemie. Wojtas to mentalny żydek i sam będą emerytem, to dostosował do tego ideologię. Gdybyś poczytał jego CP to byś zrozumiał, że on sie ośmiesza i sam sobie zaprzecza. Abstrahując już od tego, że książka P. Wojtasa też ma kiepską wartośc poznawcz ą, bo facet średnio ogarnia historię.
 • good job autor 5*
  Elita to słowo zarezerwowane- nie po to wymordowano polską szlachtę zeby teraz budować polskie elity. Polak to siła robocza koń do orki i oglądania mediów
 • @JimA 10:33:23
  Trudny temat. Środowiska żydowskie uznały się za elity (polskie) po 89 roku, co poniekąd miało uzasadnienie z tej racji, że oni dostali poparcie społeczne zmian.

  Można powiedzieć, że stanowiło to rodzaj przekonania, że w Polsce mają prawo dokonywać zmian o charakterze paradygmatu etycznego na swoją modłę. Nie polskość, a judaizm miał być wiodący.

  W efekcie było i dalej jest szereg osób rozdartych wewnętrznie. Kiedyś teściowa, emerytowana nauczycielka została zaproszona przez swych wychowanków na jakieś spotkanie w rejonie ul. Karmelickiej.
  Towarzystwo nie kryło swoich opcji, a jedna z uczestniczek stwierdziła, że czuje się zbrukana jakąś domieszką polskiej krwi u siebie.

  Obecnie następuje budzenie się olbrzyma i odrzucanie judaizmu, ale jeszcze przebrzmiewają podobne postawy u niektórych z "elyty".

  Czy to znaczy, że należy stosować żydowskie metody? Przecież robiąc to utracimy swą naturę i moralność.
 • @Oświat 10:37:19
  Chyba nie bardzo rozumie Pan problem.
  Elitą są emeryci, ale tylko ci, którzy rozumieją ideę.
  A głupota też przyrasta z wiekiem.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:56:09
  Po zastanowieniu - Wican dostał u mnie bana.Jestem pełen pogardy dla takich osobników.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:54:48
  Bardzo dobrze powiedziane. Na usprawiedliwienie Polaków jest to, że żyrantem tego był faryzeusz - papież Polak (pół krwi), ale w/g standardów syjonistów pełnej krwi Żyd. Usprawiedliwienie pozorne, bo tak naprawdę to okoliczność obciążająca, analogicznie do tłumaczenia się wpływem wypitego alkoholu.
 • @Wican 14:45:02.... I ja mówie o elitach państwowych, ale tobie wszystko się musi z dupą kojarzyć.....
  -


  Przeczytałem swoje komentarze i nie widzę uzasadnienia dla twoich skojarzeń o dupie.

  K.Wojtas widzi szansę w mądrych emerytach, ja wśród ludzi po 60+- duża zbieżność choć nie identyczność.

  Chodzi o nie "gubienie" ludzi , którzy doszli do czegoś przez lata pracy,
  tak , jak to zauważyłeś odnośnie właścicieli mediów( co jest moim zdaniem bardzo dużym skrótem myślowym).

  Oni są naturalnymi kandydatami na politycznych przewodników narodu.
  Mniejsze ryzyko niż 20-30 latkowie na dorobku.
 • @kowalskijan584 15:52:54
  Obecni emeryci mają różną mentalność, a ci, którzy mają mentalność PRLowską, to elita emerytów.

  To nie emeryci wychowali pokolenie goniące za mamoną i wolnością na zmywaku, tylko Jan Nowak-Jeziorański i ska.

  Emeryci głosują na tych samych "zakapiorów", aby nie wpaść z deszczu pod rynnę.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:58:20
  co to jest postsowiecka mentalność, i dlaczego Pan jej nie ma?
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:59:40
  Bardzo słuszny kierunek, tylko jakoś nieskutecznie Pan to robi, bowiem pana wywody są dość mętne.
 • @puuuq 17:20:00
  nie ma żadnych autorytetów. Współcześni Polacy nie wiedzą, co to jest, i jak to rozpoznać.
 • @Oscar 18:19:12
  Nie rób sobie jaj, takie poglądy prowadzą do zguby.

  Twierdzenie, że jak ktoś jest wybitnym fizykiem, to jest w stanie wymyślić program dla narodu, to zwykłe nabieranie ludzi na plewy. Już prędzej zwykła gospodyni domowa jest predysponowana do tego zadania.
 • @Oświat 18:44:36
  A moim zdaniem z pewnością Pan znajdzie, ludzi, którzy z powodzeniem mogliby zostać mężami stanu. Tyle, że ich nie widać. Właśnie dlatego, że nadają się na mężów stanu, nie odnieśli żadnego sukcesu w życiu. Tzw wolny rynek i oraz zasady "nobilitacji" praktykowane przez Polaków, nigdy nie pozwoliłyby na to, aby ludzie prawdziwie odpowiedzialni za to , co robią, mogli wypłynąć. Takich ludzi się nie dostrzega, i nie szanuje. Polacy nie potrafią rozpoznać nikogo, kto ma potencjał, aby nimi dowodzić.
 • @Oświat 18:54:30
  przeparasza, ale co może senator ? nie ma innego ucziwego powodu do tego, aby zostać senatorem, poza chęcią otrzymania diety, w rzeczywistości wielu startuje, bo myśli, że coś przy okazji wychapie.
 • @Oświat 19:21:21
  owszem, daliśmy się nabrać, ale bajka solidarności była zbyt piękna.

  Winą emerytów nie jest to, że dopuścili solidaruchów do władzy, tylko że nie sprawowali nad nimi żadnej kontroli. A przekręty były znane od początku rządów Mazowieckiego. Można było się zbuntować, i pogonić solidaruchów tak, jak się pogoniło komuchów.

  Niestety, byłem wtedy jedynym wołającym na puszczy, tj. we własnym środowisku. Potraciłem znajomych, bo wszyscy byli w jakimś amoku, który nie chciał im przejść mimo oczywistych faktów.
 • @Krzysztof J. Wojtas 20:34:54
  jest tragicznie, z dostępem do lekarzy, z ich kompetencjami, z organizacją pomocy medycznej. Szpitale to ubojnie. Trzeba być silnym, aby przeżyć.
 • @Krzysztof J. Wojtas 21:31:20
  Jak PiS mógł nie zamknąć granic?
 • @Wican 07:55:27
  owszem, większość miała w głowie wykład Bogusława Radziwiła dla Kmicica, była to walka na kły i pazury o rozdrapanie własności państwowej.

  A ci, co należą do prawdziwej elity, co nie wystawili pazurów, zostali na lodzie.

  Jak ktoś chce szukać mężów stanu, prawdziwych patriotów, to musi szukać wśród nieudaczników.
 • @JimA 10:34:49
  ?
 • @Oświat 10:37:19
  To dlatego, że Polacy są w ciemię bici. Dlatego nie ma partii emerytów.

  Kiedyś była taka partyjka Solidarność Pracy. Kto zostawał wysuwany do władzy przez pracowników? Ich dyrektorzy. Taka to mentalność. Wysunąć w partii pracowniczej do władzy antagonistów.
 • @Wican 11:20:38
  ludzie są różni, i nie można powiedzieć, że jeśli emetyt, to nadaje się do tago, aby być elitą. Ale wśród emerytów można łatwiej znaleść ludzi z predyspozycjami, niż w reszcie społeczeńtwa.
 • @zadziwiony 11:53:26
  A Ty jesteś emerytem?
 • @Wican 13:50:40
  Ale odlot.

  Znałem, i podziwiałem, pewnego mojego sąsiada, co 13-tego poszedł na strajk okupacyjny, mówiąc młodym, wy nie idźcie, macie życie przed sobą, a ja, stary, mogą zaryzykować.

  Zginął za parę dni.
 • @interesariusz z PL 17:44:12
  jakaś część prawy w tym jest. Czołowe pozycje w polityce zajmują osobnicy o skłonnościach psychopatycznych. Oni idą po trupach do władzy. Z takimi normalny człowiek nie wygra, bo nie jest w stanie przyjąć ich metod jako swoje.
 • @interesariusz z PL 17:54:13
  Też jestem już emerytem choć pracującym. I coś niecoś o zmieniającym się postrzeganiu świata i zmianach życiowych priorytetów wraz z coraz bliższym tym co nieuchronne też wiem. Znam co prawda kilka osób w takim wieku niezwykle aktywnych- ale oni w swoim prosperującym biznesie od lat, więc dają jeszcze czadu jarając się zwiększającymi się zyskami. Zdecydowana większość natomiast już wypalona i na barykady zamiaru iść nie mają. Dlatego sądzę, że w tym środowisku rewolucjonistów i przywódców się nie znajdzie. No chyba ,że w gębie. Sam widząc ogłupienie wokół stwierdzam, że nie ma sensu dla takiej lemingozy karku nadstawiać, tym bardziej, że nigdy społecznikiem nie byłem i nie mam ochoty nim zostać. Wyśpimy się tak jak sobie pościelimy. Ja nikomu łóżka już słał nie będę. Ludzie nie zasługują na to, a poza tym jeszcze Cię op....lą , że poduszka niewygodna i pierze z powłoki wystaje.
 • @interesariusz z PL 17:36:17
  Na to się szykował pajac Kuroń przy magdalenkowym stole z pejsachówką i z menorami, stwierdzając, że teraz są potrzebne 3x liczniejsze siły policyjne, bo jak się zbuntują przy prywatyzacji, to ich wystrzelamy.

  Oczywiście Katz-Wojtyła wszystko żyrował i tonował nastroje ustami ksiundzów.
 • @interesariusz z PL 17:39:13
  Czyli co?
  Znowu "mimo poświęcenia i wysiłków lekarzy oraz olbrzymiego postępu medycyny zdarza się, że wola życia pacjenta zwycięża".
  Straszne.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:54:48
  "Środowiska żydowskie" przede wszystkim zawsze realizują plan! Wielki Plan odzyskania swojego państwa według aktualnych wytycznych rabinów- czyli ichniej starszyzny. Mając w posiadaniu wszelkie środki przekazu- tuby /media i edukację/- nie trudno wmówić wielu /wielu ... narodom/ jakąż to świetną elitą są, byli i będą! i że im się należy dosłownie wszystko: i frytki, i kucyk, i księżyc, i nawet ta czarna dziura na granicach układu ES, a za 100 lat z procentem po stu latach od wszystkich kosmitów wszechświata- TYM SIĘ OD NICH RÓŻNIMY, że nas nie interesuje Pas Kuipera, oprocentowany za samo patrzenie nań. To jest istota genetycznej różnicy, i tu się nie ma co obawiać: to się nie da połączyć- jak oliwa i woda.
  Już pisałem, że po obejrzeniu "Skrzypka na dachu" nie jeden poczuł się żydem, a inne obchodzą choćby za chwilę Nowy Rok i uczą się rosyjskiego lub jidisz. /Nawiasem "bywszy" w Krakowiu ostatnio widziałem plakaty - czerwone a jakże- informujące o festynie noworocznym- 05- 10- 2019 /to miasto już przepadło/. Dlatego
  nasze rabiny z tefałpe też się wzięły na sposób i postanowiły zrobić parę produkcji filmowych- słychać łoskot, widać krew, łzy, alabastrowe ciała i pot, rżą konie husarii i kawalerii... szum pawich piór- holiłud. Rośnie duma? Nie wiem- może to tzw: edukacyjna rola kina... Nie wiem. Mnie to nie bierze, ale może młodych tak? Nie chce im się czytać. Jasne! Okulista nie daje okularków za free, a ekrany/ kompów gdy się czyta- bo kto dziś czyta papierowe książki/ niszczą oczki- kto chce w wieku 15 lat nosić pingle?- zwłaszcza, że trudno w nich tańczyć z "du... ups- z gwiazdami"...
  Brakuje! nauczycieli, nauczycielek jest nadmiar. Nie wystarczy, że ogłosimy i przeczytamy parę "kartek" z Wyspiańskiego raz na sto lat z tym samym, przyklejonym uśmiechem... Być może tę lukę wypełniają grupy rekonstrukcyjne, ostatnio jest to coraz mocniejszy nurt! To akurat popieram, nazwałbym to czynnym muzealnictwem, w przeciwieństwie do martwego, narzuconego odgórnie... i bardzo kosztownego. Więc mamy Edukację- Edukację Historyczną, Ideową, Narodową. Priorytet.
  Bez uświadomienia młodzieży wagi Narodowej Tradycji i Historii przegramy z czerwonymi plakatami, kabaretami i... dronami.

  A wie Pan dlaczego ostatnio jest taki bum sektora ministra Ardanowskiego? W sensie, że PSL to już "kraina umarłych", ale Polskie Rolnictwo, wprost przeciwnie! i to mimo suszy, plagi zawirusowanych dzików i huraganów?:) Bo tu turysta jest tylko turystą, przelotnie... "doi spa". Widziałem żyda na Rysach, na Gubałówce, na Giewoncie... wiele razy, ... na nartach- tylko raz,... ale żeby sam orał albo doił, to nigdy!!! Ptoki, i tyle :)

  "Czy to znaczy, że należy stosować żydowskie metody? Przecież robiąc to utracimy swą naturę i moralność."- Po pierwsze- wróg zawsze będzie liczył na słabość ofiary. Ofierze należy wszelkimi możliwymi sposobami wmówić jej marność, i że, chrześcijaninem będący, nie może się buntować- walczyć o siebie!, na własnym terytorium- bo: walka nie leży w jej- ofiary- naturze! Proste? Że walcząc, ofiara utraci twarz, honor i złamie słowo. Zginie haniebnie, gdy tylko pomyśli o odwecie, buncie, walce. Chrześcijanin ma zakaz walki! Walka to grzech! Walka to wstyd! Walka to hańba!- Naprawdę? A obrona konieczna? Odzyskamy swą naturę i moralność. /są różne metody walki- o tym trzeba uczyć kiedy- po co i o co- czyli idea i cel, będą "wpojone" i jasne// "och, to tylko próba wrogiego przejęcia terytorium... trzeba się modlić o pomyślność oprawców... i świętować z nimi ich święta... lechaim!"???!!!; próba przejęcia terytorium, na którym są GROBY NASZYCH PRZODKÓW! nasze korzenie, nasza przeszłość. Jeśli tego nie obronimy, nie będzie przyszłości, to! będzie niemoralne, a wtedy nic nie będziemy mogli powiedzieć o "naszej naturze" bo nas, po prostu, nie będzie./
  Świetnie się składa, że mamy "demokrację"... jako "ustrój przewodni". Bo wolno nam zrobić wszystko, lub nie robić nic, gdy tak trzeba. Zawsze! w jednym dniu, możemy odebrać mandat tzw. władzy, poprzez nieposłuszeństwo obywatelskie, jeśli to będzie konieczne. Bez tego, będąc chrześcijaninem trudniej byłoby się zbuntować? "duralex" ;8
  Jeszcze Polska nie zginęła! :) i 13 października też nie zginie... Nie zginie NIGDY. A ochrona Ojczyzny wcale nie leży w skrzydłach f35....
  / dylematy Kanta i Nitrze'go ... jakże świeży przy tej stęchliźnie wydaje się Jan z Czarnolasu, Malczewski, Wyspiański, Chełmoński... Mickiewicz, Kopernik... w końcu np. taki Chramiec: niech Pan spojrzy- "Doktor Chramiec wspomina w książce "Wspomnienia doktora Andrzeja Chramca", że gdy ojciec opatrywał mu nogi, widział, jak do miski z wodą wpadają łzy. Opatrunek zaprawiony łzami tak mu pomógł, że już w Niedzielę Wielkanocną mógł iść rano na rezurekcję."- to czysta hagada - to są nasze f16 /... Zero kompleksów, poczucia winy lub wstydu- łykać trzy razy dziennie, od teraz, a wyzdrowieje, wyzdrowieje na pewno.
  Pozdrawiam
 • @interesariusz z PL 17:48:52
  Co Pana dziwi? Czego nie rozumie? Konkretnie.
 • @JimA 05:27:46
  Komentarz objęty ścisłym prawem autorskim. Całkowity zakaz kopiowania i powielania.
 • .
  Urzekający utwór muzyczny, klasyczny, poznajmy to:
  https://www.youtube.com/watch?v=ckVYO9oI8vc

  nie wiem czy Węgiel tak umie... może jakieś przedszkolaki...:

  https://www.youtube.com/watch?v=jhziOTdhDN4&list=RDjhziOTdhDN4&start_radio=1&t=55

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930