Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Fotowoltaika Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
997 postów 16390 komentarzy

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Cywilizacja Polska a ... oczekiwania względem PiS

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Czego można oczekiwać w odniesieniu do działań PiS w tej kadencji ?

 
Przede wszystkim skrystalizowania idei współżycia jaka ma być dążeniem celowym.
W pewnym sensie zostało to już zapowiedziane, wymaga jednak bardziej jasnych i jednoznacznych dookreśleń. Cel jaki wskazano to  dobrobyt mieszkańców. Niby proste stwierdzenie, ale niosące za sobą potrzebę wielkich zmian.
Przecież dobrobyt wyklucza BOGACTWO. Bo dobrobyt to możliwość zaspokajania potrzeb na różnych poziomach  i to bez konieczności ograniczania potrzeb innych. Bogactwo wymaga rzeszy biednych, aby bogaty mógł „błyszczeć” w tym gronie.
Czyli są to różne paradygmaty dotyczące życia społecznego,  a to wymaga wielu, nawet zasadniczych zmian w działaniu instytucji publicznych.
 
Dlatego zasadniczym pytaniem jakie się w tej kadencji pojawi, to pytanie o wiarygodność PiS względem deklaracji ideowych.
Dotychczasowe transfery społeczne mogą być traktowane jako nieodzowny element walki o głosy wyborców, konieczny z racji demokratycznych reguł umożliwiających rządzenie, ale przy nadmiarze obietnic mogący skutecznie utrudnić realizację dalszych celów rozwojowych.
 
Co zatem staje się zasadniczym celem obecnej władzy (jeśli wskazany cel nie jest tylko celem pozornym)?
Wydaje się, że najważniejsza jest konsolidacja społeczna, czyli wdrożenie przekonania, że rozwiązania stosowane w Polsce w najlepszy sposób wychodzą naprzeciw wyzwaniom jakie stoją przed polskim społeczeństwem pozwalając na optymalną drogę rozwoju.
Jest to możliwe tylko wraz utożsamieniem się społeczeństwa z poczynaniami władz. Tu zaś oczekiwaniem jest, że władza nie jest od zarządzania społeczeństwem, a od rozwiązywania pojawiających się problemów organizując po temu wspólny wysiłek.
 
Reszta spraw, jeśli uda się wdrożyć wskazane przekonanie, zależeć będzie od możliwości i okoliczności. Będzie świadczyć o jakości poszczególnych polityków, ale nie rzutować na linie polityczną ugrupowania sprawującego władzę.
 
Czy są możliwości realizacji tego zamierzenia?
To zależy od jasności uformowania zamierzeń i determinacji przy ich wprowadzaniu.
Druga kadencja wskazuje, że społeczeństwo takiego kierunku oczekuje. Opozycja, której celem jest powrót do władzy opartej na antagonizmach pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi, mimo zaangażowania sił i środków, także spoza granic Polski, nie osiągnęła sukcesu. Dotychczas korzystała z pozostałości uprzednich uprzywilejowań. Jednak coraz to więcej tych przywilejów jest ograniczanych, coraz mniejszy jest transfer środków do grup z nich korzystających. Można się przy tym spodziewać konfliktów między poszczególnymi odłamami w ich walce o zachowanie własnych pozycji – a dla wszystkich już „wisienek” nie starczy.
Efektem będzie znaczne osłabienie opozycji. Obecnie występują jeszcze „medialne” zagrywki przedstawiające rzekomą siłę opozycji i możliwości jej wpływów. To pozory – typowe dla przegranych, którzy swą przegraną starają się pomniejszyć. Bez istotnego wpływu na rzeczywiste możliwości.
Można mieć tylko nadzieję, że część „akolitów” opozycji zrozumie, że dalsze służenie tej grupie nie przyniesie im żadnych korzyści, nawet perspektywicznych. To zaś dodatkowo wzmocni obóz rządzący.
 
Wskazując ten kierunek należy sobie zdawać sprawę, że trudno jest oczekiwać szybkiego przyrostu dóbr do podziału. Raczej trzeba wskazać, że dóbr może być więcej tylko z racji lepszej organizacji i wkładu pracy obywateli, ale podział tych dóbr będzie bardziej sprawiedliwy.
 
Z pierwszoplanowych zadań można wymienić reformę sądownictwa. I sądzę, że zmiany powinny przebiegać dwutorowo: pierwszy tor, to dokończenie dotychczasowych. Jednak drugi tor – to całkowita przebudowa i oparcie sądownictwa na zupełnie odmiennych podstawach.
Innym zadanie jest przeformowanie zasad działania uczelni wyższych. Potrzeba światłych ludzi, otwartych na wyzwania świata współczesnego, a obecny system jest ostańcem skamielin tamującym nurty rozwojowe.
Konieczne są też zmiany dotyczące przekazu informacji. Nie można pozwolić na tolerowanie wszelkiego rodzaju obcych wpływów medialnych i to opartych na kłamstwie (fake newsy). Proceder tego rodzaju powinien być szybko i zdecydowanie wytrzebiony bardzo ostrymi sankcjami. Bardzo dużą wagę należy przyłożyć przywracaniu pamięci historycznej – odrzucić wszelkie fałszywe wdrukowania.
 
Cóż. Czy można wskazać na więcej? Wydaje się, że jeśli wskazane elementy będą wdrażane, to już istotnie zmieni to świadomość społeczną na rzecz budowy społeczeństwa Rzeczypospolitej. Konieczna jest choćby reforma administracji, gdyż obecnie mamy nadmiar urzędników , którzy coraz ściślej zaciskają pętle na szyi społeczeństwa; wskazany kierunek rozwoju zakłada uczestnictwo obywateli w przestrzeganiu ustaleń, a odrzuca urzędniczy nadzór i ingerencję. Są to jednak zadania, które pojawią się wraz ze wzrostem świadomości społecznej.

KOMENTARZE

 • autor
  //Konieczne są też zmiany dotyczące przekazu informacji. Nie można pozwolić na tolerowanie wszelkiego rodzaju obcych wpływów medialnych i to opartych na kłamstwie (fake newsy)//

  i na portalu zostanie 3-4 osoby
  wersja optymistyczna
  8-)))))))
 • @Husky 08:21:16
  I tak nastąpi zmniejszenie - przecież przestaną dostawać kasę za swoje wpisy.

  PS. A jak ze sponsorami Szanownego?
 • Co jest do zrobienia?
  Proponuję ratowanie służby zdrowia, przez zwiększenie udziału w budżecie.

  Trzeba się spieszyć, bo pielęgniarki już wymierają lub emigrują, lekarze zrobią to samo, kolejki się wydłużają, sale operacyjne są zamykane. Tylko zamożnych będzie stać na ten luksus.

  Niestety to uniemożliwi redukcję deficytu budżetowego, ale cóż robić.
 • Jaki jest cel
  rządu "dobrej" zmiany?
  447
  A cała notka to srutu tutu kilo drutu w wykonaniu Szanownego.

  Pozdrowienia od Warzywka :)
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:39:22
  Jeżeli ,,prawicowe" żydy z usraela wygrają wybory prezydenckie za rok, (Trump) to Pisiory rządzić mogą nawet 4 lata, jak wygrają żydy ,, liberalno - lewicowe'" to Pisory rządzić będą 2 lata.
  Władza w Polsce leży nie w Polsce, w Polsce są tylko administratorzy niewolników.
  To jak będzie zależy od świata zewnętrznego.
  To czy podzielą administratorzy więcej cebuli czy marchewki, nie zapewnia podmiotowości i niezależności Narodu i Państwa.
 • @Pedant 08:57:07
  E tam.
  Toż jak trochę umrze, to lepsza opieka dla pozostałych.
  A jaki pożytek z utrzymywaniu przy życiu pedantów? Ja, jako były - (można czytać z innymi odstępami) ogrodnik, mam cały czas zapotrzebowanie na pracę, chociaż nie chcą mi zbytnio płacić. Ale pedanty? Po co toto i komu?
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:23:07
  "E tam.
  Toż jak trochę umrze, to lepsza opieka dla pozostałych."

  Pan żartuje czy na serio? Jeśli na serio, to chociaż wprowadźcie tę eutanazję aby umierało się spokojnie i bez bólu.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 09:47:13
  Takimi uwagami nie zasługuje szanowny na pisanie imienia własnego (warzywko) z dużej litery.

  A co do meritum.
  Czas pokaże i to szybko.
  Może to Żydzi będą nam płacili za to, że trochę ich przetrzymano w czasie wojny? Przecież teraz ich wybawcy potrzebują środków na godne życie...
 • @Wrzodak Z. 10:14:23
  Niewątpliwie jest sporo racji w Pana wywodzie; takie mamy zewnętrzne uwarunkowania.
  Niemniej - Cywilizacja Polska i moja praca nad wzrostem świadomości z nią związanej, ma prowadzić do ukształtowanie się odrębności polskiej cywilizacji.
  Jedynie cywilizacje stanowią o samodzielnym bycie, bez podległości innym.

  Obecnie cały czas rozważa się podległość Zachodowi w tym i USA (mamy się do nich upodobnić), albo Rosji. Mało kto widzi, że naszym celem powinna być własna tożsamość, a to określa, że nie powinniśmy wchodzić w jakieś koalicje, a w relacjach kierować się interesami.
  Sama Polska jest za mała i za słaba (także gospodarczo), aby do tego dążyć.
  Ale już w ramach Trójmorza jest to możliwe.
  Czym się to różni od obecnego stanu?
  Należy bacznie obserwować poczynania PiS, czy nie za bardzo włażą w ... USA.
  Jednak, aby zaistnieć cywilizacyjnie - konieczne jest posiadanie odrębnych od Zachodu i skrystalizowanych celów cywilizacyjnych. To np. organizacja życia społecznego, gdzie "bogiem" nie jest konsumpcja i posiadanie.

  Ja idę w tym kierunku. A Pan?
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:38:31
  "Sama Polska jest za mała i za słaba (także gospodarczo), aby do tego dążyć. Ale już w ramach Trójmorza jest to możliwe. ...
  Jednak, aby zaistnieć cywilizacyjnie - konieczne jest posiadanie odrębnych od Zachodu i skrystalizowanych celów cywilizacyjnych. "

  Czy porządna i dofinansowana opieka medyczna mieści się w Pańskiej wizji "celów cywilizacyjnych"? Czy tylko szykowanie kolejnej wyprawy na Moskwę?
 • @Pedant 10:25:20
  Umieranie "bez bulu" to może zapewnić Panu tylko Komorowski. W każdym innym przypadku - chyba się nie da załatwić.

  Co do meritum.
  Owszem, SZ powinna być zreformowana, ale nie poprzez zwiększanie li tylko środków na ten cel przeznaczonych. To błędne, antyhumanitarne podejście!!!

  Należy wspierać samodzielne dbanie o stan zdrowia. Kierunek Andrzeja Madeja jest interesujący).
  Niemniej - wszyscy umrzemy. Co prawda Opara obiecuje życie wieczne, ale mam wątpliwości, czy można mu zawierzyć.
  Zatem celem życia nie może być podtrzymywanie wegetacji - bo coraz częściej będzie to wegetacja warzywka - jak nie przymierzając JR.

  Dlatego proszę się zastanowić, po co ma społeczeństwo podtrzymywać pańskie życie. Czy ma to społeczne znaczenie? Ile warto w Pana inwestować?
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:38:31
  Naszym celem musi być własna tożsamość, wybicie się na prawdziwą Niepodległosć, Polak ma być właścicielem Polski, Polak pracuje u Polaka, składa się na to mądre rządzenie Narodem, który jest beneficjentem swoich owoców pracy, a wiec to Państwo ma nie okradać obywatela, a ni nie rozdawać tego co mu najpierw ukradli. A wiec głęboka przebudowa całej filozofii Państwa Polskiego, pobudzenie świadomości narodowej, da zmiany systemowe, które bardzo wzmocnią Polskę w oczach świata w tym w oczach USA i Rosji, nie mówiąc o Niemcach.
  Nie zgadzam sie z twierdzeniem, żeby nadal patrzeć na łapy pisorów, by nie za bardzo włazili w d....ę USA czyli żydom. Oni tam siedzą już bardzo głęboko, wyjścia już nie mają. Oni tylko jeszcze bardziej będą włazić w odbyt usraela. Liczenie na pisorów, że cokolwiek zmienią w kierunku Niepodległosci i Suwerennosci narodowej, jest czekaniem na wyrok śmierci. Oni cofnąć się już nie mogą, raz, że nie pozwala im ,,honor" bycia wasalem, dwa, że mocodawca na nic już nie pozwoli.
  Także błędne jest myślenie, że Kaczynski się zmieni, nie zmieni sie, On ma taką rolę, rolę słupa.
  Cztery lata rozdawnictwa nie swojego. Rozdawnictwo uwięziło już nienarodzonych na to, że będą żyli w pętli długów z wysokimi podatkami, lichwą, praca u obcego, bez samodzielnej polityki suwerena.
  Nienarodzony już rodzi się niewolnikiem polityki pisorów. To są fakty. Nadziei nie widać.
 • @Wrzodak Z. 10:56:17
  Tak z ciekawości: skoro jesteśmy w d... USA (albo Żydów), to jak pan chce Polaków z tej d... (do której znaczna część sama wlazła) wyciągnąć?
  Metodą Munchausena?

  Ja to widzę w postaci budowania relacji społecznych odmiennych od tych, gdzie dominuje ideologia judaistyczna.
  I czekać na sposobna okazję, aby całkowicie odrzucić obce wpływy.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:26:03
  Tak tak, żydowska partia każe żydom płacić. Coś takiego w przyrodzie nie istnieje.
  Odlot, Szanowny Wojtasie, kosmiczny odlot.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:49:13
  "Owszem, SZ powinna być zreformowana, ale nie poprzez zwiększanie li tylko środków na ten cel przeznaczonych. To błędne, antyhumanitarne podejście!!!"

  Bez środków się nie obędzie. SZ padnie i pozostanie tylko prywatna opieka dla zamożnych i tych z koneksjami.

  "Dlatego proszę się zastanowić, po co ma społeczeństwo podtrzymywać pańskie życie. Czy ma to społeczne znaczenie? Ile warto w Pana inwestować?"

  Zaczynam sądzić, że wy wcale nie troszczycie się o bliźnich czy o kraj. Tylko o swoje wielkie spuchnięte ego.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 11:13:00
  Wiem, że to przekracza zdolność pojmowania warzywka. Ale mam Szanownego za warzywko z górnej półki. Nie żadna pyra, czy inny burak, ale za pomidora "nagrzanego" (słoneczkiem Italii).

  Czy mam zmienić zdanie?
 • @Pedant 11:14:32
  Ależ dbamy o kraj; przecież przy dużej ilości pedantów przyroda ucierpi na skutek konieczności wycinania lasów na bicze na tych przygłupów, aby ich zapędzić do jakichś pożytecznych zajęć.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:39:22
  Podczas ostatniego mojego pobytu w szpitalu piątego dnia robiono mi tak zwaną próbę wysiłkową. Powiedziano mi, ten korytarz (na oddziale) ma 73 metry długości, proszę iść do końca i z powrotem. Oczywiście przyczepili mi do żeber jakieś tam elektroniki.
  Ile sal mijałem(?) tego nie liczyłem.
  Zastanawiałem się dnia następnego widząc ordynatora, lekarzy i lekarki i pielęgniarki podczas tak zwanego co dziennego obchodu, ile czasu im zajmuje przejście tego 73 m długi korytarza z wejściem do każdej sali i zatrzymanie się przy każdym łóżku i każdym pacjencie, tych wszystkich pracowników służby zdrowia.
  Ile czasu niepotrzebnie zmarnowanego.
  Albo dzień w dzień pielęgniarki roznoszą lek do każdego łóżka.
  Czy nie można byłoby wydać lek w ,,okienku” pielęgniarek raz na tydzień?
  Leki borę dalej, ale już sam i żadna pielęgniarka mi do chaty ich z rana każdego dnia nie przynosi.
  Wiecie o czym piszę?
  O debilizmie.
  O debilnych metodach w służbie zdrowia i archaicznych metodach organizacji pracy.

  Jak pójść do dentysty ,,państwowego” to widzimy dentystkę i pielęgniarkę które podaje dentyście amalgamat albo fleczer, jak pójść do dentysty prywatnie, to pan dentysta sam się obsługuje i asystentki niet.

  Więcej pieniędzy na służbę zdrowia?
  Raczej zalecałbym zwolnienie połowę personelu jako zupełnie zbędny.

  K.J.W. Dobry artykuł. 5
 • @Oświat 11:47:10
  "Więcej pieniędzy na służbę zdrowia?
  Raczej zalecałbym zwolnienie połowę personelu jako zupełnie zbędny."

  ================

  To jest z optymistycznej wypowiedzi:

  Niekorzystna jest średnia wieku czyli 52,08 lat. - Do 40 r. życia mamy tylko 41 tys. pielęgniarek i 8 tys. położnych. To to struktura niekorzystna dla społeczeństwa. 180 tys. pielęgniarek jest po 40 roku życia, a 72 tys. już w wieku emerytalnym, ale pracujących ...

  - Średnia wieku to ponad 52 lata. W 2030 r. będzie to 60 lat. ... W Polsce na 1 tys. mieszkańców przypada 5,2 pielęgniarek, podczas gdy średnia wynosi 9,24.

  https://www.politykazdrowotna.com/40517,zmalas-coraz-wiecej-pielegniarek-w-zawodzie-niestety-srednia-wieku-wysoka
 • @Husky 08:21:16
  ....i na portalu zostanie 3-4 osoby...

  Dużo byś się nie pomylił.
  Trzeba wiedzieć, bo ci co mieszkają w Łodzi, Warszawie, Poznaniu, nie mają o tym pojęcia, ale po 1945r na przykład tu gdzie mieszkam na Warmii i Mazurach, miasta były zasiedlane przez ludność polską z centralnej Polski bądź zza Buga, z Ukrainy, Litwy Białorusi a także część przesiedlonych w akcji Wisła, ale na wsiach więcej niż połowa pozostało Niemców.

  Jeszcze pod koniec lat sześćdziesiątych kiedy jechałem do miasta do pracy autobusem, słyszałem głównie rozmowy po niemiecku.

  Mimo późniejszych wyjazdów w okresie uzgodnień Gierka z Willi Brantem a także po roku 68 kiedy to Gomułka otworzył granice dla ludności żydowskiej, wciąż mamy tu sporo tych co to mieli dziadków w Wermachcie.
  I stąd mamy takie a nie inne dyskusje na forach i wciąż silne poparcie dla PO.
  Tak zwana wojenka Polsko –Polska, to fałszywka, bo jest to wojna Polaków z obcymi wciąż bardzo licznymi mniejszościami.
 • @Oświat 12:02:55
  "jest to wojna Polaków z obcymi wciąż bardzo licznymi mniejszościami"

  A jak się oczyści Polskę z tych nieczystych rasowo czy etnicznie oraz ze zdrajców co głosowali niewłaściwie, to ile zostanie? 10 milionów czy mniej?
 • @Oświat 12:02:55
  Dodam, że zaraz po szkole pracowałem ,,na państwowej” posadzie.
  W biurach byli Polacy, ale pracownikami fizycznymi byli niemal wyłącznie dojeżdżający z wiosek Niemcy.
  Różne hydrauliki, murarze, tynkarze, brukarze, elektrycy, z tych co pamiętam, ich nazwiska, Freitag, Black, Muller, Koch, Szmit, Szulc, Grunewald, Kosztal.
  A dyrektorzy jak Abramowicz, Horowicz, Zimmerman, Cymerman. Ten ostatni to dyr. szkoły.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:25:46
  Ja to się zastanawiam jakie warzywko albo zioło popala Szanowny? Choć i grzybki mogą wchodzić w rachubę.
  Dywagacje w notce nawet zgrabne i logiczne ale nijak mają się do rzeczywistości PO-PiSowej.
 • @Oświat 12:23:44
  "W biurach byli Polacy, ale pracownikami fizycznymi byli niemal wyłącznie dojeżdżający z wiosek Niemcy.
  Różne hydrauliki, murarze, tynkarze, brukarze, elektrycy, z tych co pamiętam, ich nazwiska, Freitag, Black, Muller, Koch, Szmit, Szulc, Grunewald, Kosztal.
  A dyrektorzy jak Abramowicz, Horowicz, Zimmerman, Cymerman. Ten ostatni to dyr. szkoły."

  Coś w tym złego?
 • @Pedant 12:34:13
  Coś w tym złego?....

  Nic złego.
  Rzeczywistość jaką mieliśmy i mamy.
  Miejmy świadomość, że mamy naród zróżnicowany.
  W innych krajach jest podobnie.
  Wyjątek to USA, tam toooooo......dopiero.....
 • @Pedant 12:01:03
  O ile wiem, to na taką strukturę zapracowały rządy zaczynając od 89 roku.
  M.in. poprzez zmniejszenie naboru do zawodu (brak miejsc w szkołach itd.).
  PiS raczej zmienił podejście, ale wyniki dopiero za kilka lat będą widoczne.

  PS. jak czytam takie uwagi to zastanawiam się nad poziomem intelektualnym osoby to piszącej.
 • @Krzysztof J. Wojtas 11:07:09
  Proszę zapoznać się z doskonałym opracowaniem blogera Wawel pt; ,,Polska partiokracja". Tam jest mnóstwo odpowiedzi nurtujące szanownego pana.
 • @Wrzodak Z. 17:04:15
  Zaczyna Pan stosować żydowskie (lub , jak kto woli, katolickie) metody dyskusji.

  Normalny człowiek nie odsyła do książek, czy jakichś tam wypowiedzi, a samodzielnie podaje argumentację.

  PS. Ja swoje uwagi piszę z punktu widzenia Cywilizacji Polskiej, a zatem samodzielnie je formuję. Nie potrzeba mi podpowiedzi, zwłaszcza, gdy ich punkt widzenia może być odmienny w podstawach ideowych.
 • @Oświat 12:02:55
  Żyrardów wycofał się z decyzji o powrocie ulicy generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" do komunistycznej nazwy "Jedności Robotniczej".
  Ponadto władze miasta zapowiedziały akcję edukacyjną o życiu generała "Nila".
 • @Pedant 11:14:32
  A po co mają się troszczyć. Oni nie muszą stać w kolejkach do lekarza i nie muszą czekać miesiącami na badanie lub zabieg. Jak słyszałem w tv przemowę prezesa, że zdrowie i życie człowieka nie jest towarem, to już wiedziałem że to cwaniak z górnej półki albo bolszewik (bo jak nie jest towarem to dlaczego płacimy za leczenie i dlaczego ci co mają kasę mają lepszą opiekę). Zresztą metody naprawiania SZ przez PiS pokazały że to bolszewicy. Teraz to polskiej SZ nie naprawi nawet św. Piotr, skończy się całkowitą niewydolnością państwowej służby zdrowia. Tak że drodzy Polacy ubezpieczajcie się prywatnie na zdrowie, lub zbierajcie do skarpety na trudne dni, bo jak ci nasi zbawcy dalej będą tak reformować Polskę to nawet zastrzyku nikt wam nie zrobi za darmo, o ile w ogóle będzie jakaś pielęgniarka.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829